donderdag 26 september 2013

Risico

Risico

risico
klik op de afbeelding voor een vergroting

Risico is een vreemd begrip, waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts weinigen kunnen het in praktijk omschrijven. Het komt er op neer dat er in een situatie meerdere mogelijkheden zijn die ofwel positief ofwel negatief zijn en dat we niet kunnen voorspellen welke mogelijkheid het zal gaan worden.

Risico en beleggen

In de wereld van het beleggen speelt risico een vanzelfsprekende rol. Immers, beleggen doen we met het oog op een te behalen rendement in de toekomst. Maar toekomst is per definitie onzeker en dat is de uitkomst in die toekomst dus ook.  Beleggen heeft gewoon een vorm van risico, die echter per beleggingsvorm wel kan verschillen.

Eigenschappen van risico

Wel is het zo dat velen het er over eens zijn dat risico een aantal eigenschappen heeft.

Om te beginnen is risico voor iedereen gelijk.

De kans dat het slecht weer wordt is voor iedereen even groot.

De kans dat de beurs crasht is voor iedereen even groot en heeft geen feitelijke relatie tot degene die het risico loopt.

Risico is persoonlijk en subjectief

Daarnaast is risico zeer persoonlijk. En daarmee is het heel subjectief en situatiegebonden

Sommige beleggers zullen het effectenportefeuille verzekeren tegen de mogelijkheid van een sterke val van de beurs terwijl anderen er nauwelijks aandacht aan schenken.

Wat voor de een een risico is, is dat voor de ander totaal niet.

Risico is heel situatiegebonden.

Als u een belangrijke afspraak hebt is het risico van een file waardoor u te laat komt heel belangrijk.

Maar op de terugweg naar huis zult u er nauwelijks aandacht aan schenken.

Een ander voorbeeld: Iemand die slechts 2 euro te besteden heeft en daar een kraslot voor koopt heeft een groot risico.

Maar bij iemand die 250 euro in de zak heeft is het een nauwelijks merkbaar risico, terwijl het om dezelfde handeling gaat.

Dat maakt het begrip risico bij beleggingsproducten ook zo lekker ongrijpbaar.

Iemand die echt moet leven van zijn beleggingen zal het risico tot het absoluut minimale verminderen terwijl iemand die over meer geld beschikt dan hij ooit nodig zal hebben van zijn beleggingen niet zo'n punt zal maken.

Omgaan met risico in het algemeen

Er zijn wat richtlijnen hoe u beter met berekende risico's om kunt gaan. Wilt u op een intelligente manier met risico, wat nu eenmaal bestaat in het leven, omgaan, houdt u dan aan het volgende:

1. Zorg dat u een doel hebt bij wat u aan het doen bent zodat u risico's daar tegen kunt afzetten. Zomaar iets doen is altijd een risico en laat zich niet meten.

2. Kijk wat in theorie het ergste is dat er gebeuren kan en bepaal dan of u dat dragen kunt. Zo niet, niet doen en de zaak van een andere kant bekijken.

3.Weeg nadelen af tegen de voordelen. Zorg ervoor dat u al een plan achter de hand hebt als er toch iets mis mocht gaan.

4.Hebt u het besluit genomen om het risico aan te gaan, ga dan stug door. Herweeg de beslissing nooit. Die heeft u met uw beste kennis van dat moment genomen en was toen dus goed.

5. Probeer altijd een succes te maken van wat u aan het doen bent, ook al bent u bang voor het risico. Dat risico hebt u immers gewogen en u hebt beslist dat het de moeite waard was.

6. Zorg dat u niet teveel kunt verliezen als het echt mis gaat. Er moet  altijd een noodrem zijn. Het is in elk geval niet verstandig om onbegrensde risico's te nemen. Zorg dat u altijd terug kunt komen om het nogmaals te proberen.

7. Wees ontspannen en geniet van het feit dat u iets aangedurfd hebt wat een ander wellicht niet durft. Streef ernaar dat u het nemen van berekende risico's leuk gaat vinden.

8. Kijk of u zogenaamde staartrisico's in wilt calculeren. (zie verder op)

Staartrisico


Een staartrisico is een risico met een zeer kleine kans dat het ooit optreedt maar met enorme gevolgen. Neem de inslag van een grote komeet. Die kans is niet zo groot maar de gevolgen kunnen gigantisch zijn, bijvoorbeeld de komeet die de dinosauriërs uitroeide.


Gebruikte begrippen in risico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar risico in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kloof tussen arm en rijk
  ... vooroordeel elektronisch geld het vergroot de kloof tussen arm en rijk het is een bekend gegeven dat in de moderne wereld...Lees meer
opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
opties voor portefeuilleverzekering
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
portefeuille verzekeren met opties
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aansprakelijkvermogen
  ... Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf meestal een vennootschap verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde...Lees meer
accounting risk
  ... Onder accounting risk verstaan we het risico dat in een onderneming wordt gelopen door het niet goed functioneren van...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
code rendement en risico
  ... de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
preventiedenken
  ... het zogenaamde preventiedenken is iets wat steeds meer de grondhouding van de politiek gaat bepalen preventie is mooi maar er...Lees meer
risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
sharpe ratio
  ... de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
lifting leg
  ... onder de term lifting a leg verstaan we het sluiten van...Lees meer
myopic loss aversion
  ... met de term myopic loss aversion bedoelt men in de wereld van de psychologie en behaveriol finance het...Lees meer
vulkaantrader
  ... een vulkaantrader is een trader die letterlijk af en toe tot een soort uitbarsting komt na een periode van...Lees meer
2% regel
  ... De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde...Lees meer
paper trading
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
trading. paper
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
arbitrage pricing theorie
  ... onder de arbitrage pricing theorie of ook wel apt verstaan we een model voor het opbouwen van optimale...Lees meer
balanced fund
  ... Een balanced fund is een beleggingsfonds dat belegt in verschillende soorten aandelen obligaties en soms derivaten om een zo...Lees meer
accumulatie
  ... Onder accumulatie verstaan we dat gedeelte van een trend waar de grote beleggers gaan kopen. ligt aan het begin van...Lees meer
adverse excursion
  ... De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
halterstrategie
  ... de haltertheorie of halterstrategie komt er op neer dat we 85 tot 90 procent van ons vermogen beleggen in risicoloze...Lees meer
herstatt risico
  ... het zogenaamde herstatt risico is genoemd naar de duitsche herstatt bank het is het risico dat een valutatransactie slechts...Lees meer
risico aversie
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
tegenpartijrisico
  ... onder het tegenpartijrisico verstaan we het risico dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen...Lees meer
tracking error
  ... onder een tracking error verstaan we de maat voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
equalizing ratio
  ... de equalizing ratio geeft de mate waarin opties ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn de waardering wordt daarbij gecorrigeerd voor het risico...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
financieringspolis
  ... een zogenaamde financieringspolis is een polis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die het risico dekt dat een bank loopt...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
gestructureerd beleggingsproduct
  ... een zogenaamd gestructureerd beleggingsproduct is een vrij complex product dat is samengesteld uit allerlei beleggingsobjecten als aandelen obligaties en...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
far out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
out of the money
  ... we spreken van out of sample testing...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
pink sheets over counter markt
  ... het pink sheets systeem is bedoeld voor over the counter handel in bepaalde aandelen in de...Lees meer
renteopslag
  ... de renteopslag is een verhoging van de basishypotheekrente de basisrente geldt meestal voor hypotheken met nationale hypotheek garantie naarmate het...Lees meer
roll over risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer
rollover risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer
sterfterisico
  ... het sterfterisico is het risico dat een pensioenfonds loopt als er minder mensen overlijden dan op basis...Lees meer
event risk
  ... onder een event risk verstaan we het risico op een totaal onverwachte gebeurtenis het is natuurlijk per definitie onmogelijk...Lees meer
speltheorie
  ... de zogenaamde speltheorie is een verzameling regels en formules die zijn afgeleid van gokspelen hoewel gokspelen niet als een serieuze manier...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
asset mix
  ... Onder de asset mix of assetverdeling verstaan we de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financi ële...Lees meer
would be trader
  ... wie wel eens lid geweest is van een beleggingsclub of beleggingsstudieclub die kent hem vast...Lees meer
antiek
  ... De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
terugverdiencurve
  ... de zogenaamde terugverdiencurve is de soms wat moedeloos makende voorstelling van het rendement dat we moeten maken om eerdere verliezen goed te...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
afwikkelingsrisico
  ... Onder het afwikkelingsrisico verstaan we het risico dat bijvoorbeeld een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals het hoort...Lees meer
analyseren van aandelen
  ... Er zijn vele manieren om aandelen te analyseren niet alleen zijn er de bekende als de fundamentele analyse...Lees meer
aversie tegen verliezen
  ... Dit effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
hedgerisico
  ... hoewel hedging bedoeld is om risicos weg te nemen zien we dat het ook een risico met zich mee brengt...Lees meer
marktrisico
  ... het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
politiek risico
  ... onder het politiek risico verstaan we het financieel risico dat gelopen wordt in verband met de politieke onrust of...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
scheeps cv
  ... een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
driepoot
  ... de driepoot of optiedriepoot is een benaming voor een optieconstructie bestaande uit drie opties in dezelfde optieklasse te weten een...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
risk of ruin
  ... een van de belangrijkste dingen om te weten als we als trader aan de gang gaan is het...Lees meer
risk of ruin
  ... een van de belangrijkste dingen om te weten als we als trader aan de gang gaan is het...Lees meer
moral hazard
  ... met de nauwelijks te vertalen engelse term moral hazard wordt bij verzekeren het verschijnsel verstaan dat iemand die verzekerd...Lees meer
junkbond
  ... een junk bond is een obligatie met een slechte naam maar een heel hoog rendement...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
fabricatierisico
  ... onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden...Lees meer
loanarranger
  ... met het onvertaalbare begrip loan arranger wordt een bank of een andere financiële instelling bedoeld die zich bezighoudt met...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
incrementalisme
  ... met incrementalisme wordt bedoeld dat beleidsmatige veranderingen van nature slechts stapje voor stapje doorgevoerd kunnen worden...Lees meer
just in time
  ... het zogenaamd just in time of ook wel jit principe is een uit japan afkomstig productiesysteem waarbij met...Lees meer
jellyrolls
  ... de jelly rollsis een optiestrategie die volledig gebaseerd is op arbitrage gaat uit van een long position in synthetisch aandelen...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
drawdown
  ... de drawdown is de soms forse terugval in het werkkapitaal van een trader ten gevolge van het meermalen na elkaar...Lees meer
angel
  ... Het begrip angel kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen 1 een angel ook wel business angel is een investeerder die...Lees meer
akte van vrijwaring
  ... Onder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die...Lees meer
execution only
  ... we spreken van execution only bij klanten die geen advies over financiële producten als beleggingen of verzekeringen willen maar...Lees meer
onderweging
  ... onder onderweging verstaan we het verschijnsel dat we een fonds sector of land minder laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan...Lees meer
plaatsingsrisico
  ... het plaatsingsrisico is het risico voor de banken bij een overgenomen emissie dat niet alle overgenomen stukken worden geplaatst...Lees meer
portfolioinsurance
  ... onder portfolio insurance ofwel portefeuilleverzekering verstaan een vorm van verzekering van een aandelenportefeuille tegen onverwachte en vooral forse dalingen...Lees meer
sterlingratio
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
flitskrediet
  ... een flitslening is een lening voor een relatief klein bedrag gemiddeld 230 euro met een zeer korte looptijd...Lees meer
risicospreiding
  ... onder risicospreiding verstaan we het spreiden van risico's door te investeren in verschillende beleggingen en beleggingsinstrumenten...Lees meer
strafdisconto
  ... onder het zogenaamde strafdisconto verstaan we het discontopercentage dat boven het officiële disconto ligt en dat door de nederlandsche bank...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
europeanstyle
  ... european style is de aanduiding voor wat vaak een europese optie wordt genoemd de houder kan bij deze "european...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
floortion
  ... een floorwarrant is een warrant met een verkooprecht...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
overgewaardeerdfonds
  ... we spreken van een overgewaardeerd fonds bij een aandeel waarvan de koers hoger is dan zou overeenkomen met het...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
overmacht
  ... onder overlopende posten die ook wel zwevende posten verstaan we mutaties in een administratie die nog niet in een...Lees meer
beleggingsmotieven
  ... Onder beleggingsmotieven verstaan we de redenen waarom een particuliere belegger of bijvoorbeeld een pensioenfonds kiest voor een bepaalde samenstelling van...Lees meer
hoofdsomrisico
  ... onder het hoofdsomrisico verstaan we de mate waarin belegd vermogen onderhevig is aan waardeveranderingen ten gevolge van externe gebeurtenissen...Lees meer
ulcerindex
  ... een techniek om rendementen van beleggingsfondsen te meten is de zogenaamde ulcer index...Lees meer
valueaandeel
  ... een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en een lage koers winstverhouding...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
landenrisico
  ... bij het bepalen van het landenrisico wordt gekeken naar de stabiliteit van een bepaald land en de kans dat deze...Lees meer
metaaffaire
  ... een meta affaire wordt ook wel conto a meta genoemd een meta affaire is een transactie die door...Lees meer
translationrisk
  ... onder translation risk verstaan we onzekerheid over de balanswaarde uitgedrukt in de thuisvaluta van activa en passiva die aangehouden...Lees meer
treuhandgelder
  ... treuhandgelder zijn gelden die vooral zwitserse banken voor hun cliënten uitzetten tegen een bepaalde vergoeding bij banken in het buitenland...Lees meer
objectieftraden
  ... u mag uzelf een objectieve trader noemen wanneer u er van uit gaat dat in de markten letterlijk alles...Lees meer
share equivalent risk
  ... de zogenaamde share equivalent risk is een techniek om een optiepositie uit te drukken in aantallen aandelen om...Lees meer
close to open risico
  ... omdat beurzen niet altijd open zijn lopen we daar het zogenaamde close to open risico de periode...Lees meer
gegarandeerd aandeel
  ... een gegarandeerd aandeel is een aandeel waarbij de uitbetaling van de dividenden gegarandeerd wordt door een derde partij...Lees meer
instappen
  ... we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in...Lees meer
slippagerisico
  ... het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
ondernemerscapaciteit
  ... in de economie wordt ondernemerscapaciteit ook wel onder de productiefactoren gerekend onder ondernemerscapaciteit verstaan we dan het talent om productieprocessen...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
syndicaatslening
  ... een syndicaatslening is een lening die verstrekt wordt door een groep van banken die in het binnenland en of in...Lees meer
systeemrisico
  ... het systeemrisico ontstaat doordat grote financiële instellingen met elkaar zijn verweven en zelf ook een flinke complexiteit kennen...Lees meer
zachtelening
  ... we spreken van een zachte lening bij een lening met een lange looptijd en in het algemeen een zeer...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
patroonherkenning
  ... we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren...Lees meer
persoonlijkrisicoprofiel
  ... voor elke trader is het van groot belang te weten hoe deze op risico reageert ofwel het eigen persoonlijk...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
vooreigenrekeningenrisico
  ... met de term voor eigen rekening en risico wordt bedoeld dat een handelaar trader in financiële...Lees meer
asset backed security
  ... De zogenaamde asset backed security is een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
liquiditeitspremie
  ... met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd...Lees meer
liquiditeitsvoorkeurtheorie
  ... bij een lening of obligatie met een lange looptijd is de kans op beweging van de rente groter dan bij...Lees meer
openpositie
  ... een open positie in bijvoorbeeld effecten vreemde valutas is een positie waarover een koersrisico dan wel renterisico wordt gelopen...Lees meer
scaled down buying
  ... de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel...Lees meer
assetliabilitymanagement
  ... Onder asset liability management wordt het zoeken naar een optimale portefeuillesamenstelling van beleggingscategorie en aandelen onroerend goed vastrentende waarden...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
bescheidentrader
  ... er is onder traders een engelstalig gezegde dat...Lees meer
ideale trader
  ... er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in...Lees meer
reflecting pyramiding
  ... de techniek van reflecting pyramiding is het omgekeerde van omstreden techniek van pyramiding bij pyramiding voegen we na een bepaalde...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
assurantiebeurs
  ... De assurantiebeurs is een soort van beurs waarop verzekeraars verzekeringen aanbieden teneinde het risico te herverzekeren of het gezamenlijk te...Lees meer
bull bear ratio
  ... de bull bear ratio valt in de groep van de sentimentsindicatoren en is gebaseerd op een ondervraging van...Lees meer
looptijdrisico
  ... het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode...Lees meer
negatieve selectie
  ... het verschijnsel van de negatieve selectie vinden we terug in de wereld van de verzekeringen...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
COCO
  ... de coco is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de...Lees meer
distressed securities
  ... onder distressed securities verstaan we effecten van ondernemingen waarbij het voortbestaan aan een zijden draadje hangt...Lees meer
fondsrisico
  ... het fondsrisico is het risico dat een individueel aandeel los van de richting van de markt als geheel omlaag gaat...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
economische goederenvoorraad
  ... onder de economische goederenvoorraad verstaan we de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
neutralestrategie
  ... we gebruiken een neutrale optiestrategie als we verwachten dat de beurs de komende tijd niet of slechts gering zal...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer
verzekeringspool
  ... een groep verzekeraars kunnen samen een verzekeringspool vormen in dat geval dragen ze gezamenlijk het risico voor een verzekering het...Lees meer
defensievebelegging
  ... Een defensieve belegging is een vorm van een aandelen belegging in defensieve fondsen wat nu eigenlijk defensieve fondsen zijn...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
risicomijdend beleggen
  ... onder risicomijdend beleggen verstaan we een vorm van beleggen waarbij het risico van vermogensverlies tot het absolute minimum beperkt...Lees meer
risicotransfer
  ... we spreken van risicotransfer als we middels derivaten kans zien om het risico van een portefeuille bij iemand anders neer...Lees meer
CER
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
gecertificeerde emissie reductie
  ... de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2...Lees meer
overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
tophypotheek
  ... een zogenaamde tophypotheek is een hypotheekvorm waarbij naast de koopsom van de woning ook alle bijkomende kosten worden gefinancierd...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
risicohandel
  ... een ander manier om het fenomeen trader te benaderen is als iemand die zich bezighoud met risicohandel...Lees meer
risicoverzekering met opties
  ... volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde...Lees meer
crosscorrelatie
  ... het begrip cross correlatie komen we tegen in een groep handelaren het geeft aan in hoeverre een individuele trader gelijk...Lees meer
delivery risk
  ... met het begrip delivery risk verstaan we het risico dat een contractpartij bij een valutatransactie niet wil leveren terwijl...Lees meer
premiedifferentiatie
  ... meestal wordt met premiedifferentiatie bedoeld dat de verzekeringspremie die iemand moet betalen mede wordt bepaald door persoonlijke omstandigheden hoe meer...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
vermogensmarkttheorie
  ... onder de vermogensmarkttheorie verstaan we de studie van de samenhang tussen het risico en het verwachte rendement van zogenaamde...Lees meer
ratiostrategie
  ... we spreken van een ratiostrategie bij een optiestrategie waarbij de aantallen van de longposities en shortposties verschillend zijn...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
dual trading
  ... onder dual trading verstaan we een manier van handel op een beurs waarbij professionele handelaren zowel voor eigen rekening...Lees meer
hiccup
  ... een hiccup is een kortstondige terugval van de koersen op de beurs...Lees meer
fiscale reserve
  ... onder de fiscale reserves verstaan we een drietal reserves die een ondernemer onder bepaalde voorwaarden kan vormen ten...Lees meer
flexarbeid
  ... we spreken bij een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer van flexarbeid bij arbeidscontracten voor een bepaalde periode bij afroepcontracten contracten...Lees meer
obligatiekoersrisico
  ... onder het obligatiekoersrisico verstaan we het risico dat de koers van een obligatie gaat dalen en of omdat de rente...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
systematisch risico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
negatieve risicoomschrijving
  ... de negatieve risico omschrijving is de omschrijving bij de nederlandse exportkredietverzekering waarbij geen beperkende opsomming wordt gegeven van...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
herverzekering
  ... onder het begrip herverzekering verstaan we de mogelijkheid die verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen hebben om een verzekering die zij aangegaan zijn...Lees meer
niet aankomstrisico
  ... het niet aankomstrisico is een risico dat een importeur loopt dat de goederen die hij vooruit heeft betaald niet in...Lees meer
premiemakelaar
  ... een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire...Lees meer
premiemakelaar
  ... een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire...Lees meer
premietrekker
  ... verkoper van rechten bij een premieaffaire die de premie ontvangt en het risico van levering of ontvangst van de onderliggende...Lees meer
principal dealing
  ... met de engelstalige term principal dealing wordt de handel in financiële producten voor eigen rekening en risico bedoeld door...Lees meer
swingtrader
  ... een swingtrader is een trader die een positie van 1 tot 10 trading dagen aanhoudt dit wordt bereikt door de korte...Lees meer
inverse rentestructuur
  ... onder inverse rentestructuur of omgekeerde rentestructuur verstaan we de situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
principal trader
  ... een principal trader is een trader in financiële producten...Lees meer
sterke punten trader
  ... Zijn uw sterke punten als trader wel zo sterk...Lees meer
positieve risico omschrijving
  ... een positieve risico omschrijving is een beperkende opsomming van de schadeoorzaken die wel door een verzekering worden gedekt...Lees meer
free riding
  ... onder freeriding verstaan we een ongeoorloofde praktijk bij een aandelenemissie waarbij een bank aandelen achterhoudt om ze na introductie...Lees meer
handelsportefeuille
  ... een handelsportefeuille is een speciale vorm van een beleggingsportefeuille waarmee we het geheel van effecten van een belegger die niet...Lees meer
institutionele belegger
  ... een institutionele belegger is een belegger die beroepsmatig langlopende beleggingen zoekt voor de aan hen toevertrouwde middelen waarbij de...Lees meer
koersrisicoeffecten
  ... het koersrisico van effecten is het risico dat voortvloeit uit het zich steeds wijzigende koersverloop van een tot...Lees meer
koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer
nederlandse liquidatiekas
  ... nederlandse liquidatie kas ofwel nlkkas is een instelling die van oudsher de financiële garantie en registratie van de transacties...Lees meer
neerwaarts risico
  ... in het algemeen verstaan we onder het neerwaarts risico het theoretische verlies dat op een portefeuille geleden kan worden...Lees meer
overgenomen emissie
  ... een overgenomen emissie is een emissie waarbij een bank of een groep van banken het zogenaamde emissiesyndicaat alle nieuw...Lees meer
weduwen en wezen
  ... met de term weduwen en wezen worden in vakjargon risicomijdende beleggers aangeduid...Lees meer
af kade
  ... Onder af kade verstaan we in de handelsterminologie een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de goederen af zal...Lees meer
af schip
  ... Met de handelsterm af schip bedoelen we een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de gekochte goederen zal leveren...Lees meer
afnemerskrediet
  ... Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer koper van het product wordt verleend aan de leverancier...Lees meer
bankenrisico
  ... Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt...Lees meer
cost insurance and freight
  ... afgekort aangeduid als cif cost insurance and freight haven is een leveringsconditie waaronder de verkoper de assurantie...Lees meer
eindejaarsmarge
  ... de overheid kent met de zogenaamde eindejaarsmarge een mechanisme waarbij ministeries maximaal 1 procent van hun begrotingstotaal door kunnen schuiven...Lees meer
franchising
  ... onder de term franchising verstaan we een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen waarbij elke onderneming op zich voor eigen rekening en risico...Lees meer
franco grens
  ... onder franco grens verstaan we een leveringsconditie die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van de verkoper...Lees meer
franco huis
  ... met de handelsterm franco huis wordt een leveringsconditie bedoeld die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van...Lees meer
freight carriage and insurance paid
  ... onder het handelbegrip freight carriage and insurance paid to [plaats]" waarbij [plaats] voor de plaats van...Lees meer
freight carriage paid to
  ... met het handelsbegrip freight carriage paid to [plaats]" waarbij [plaats] voor de plaats van bestemming staat bedoelen...Lees meer
hypothecair belang verzekering
  ... onder een hypothecairbelang verzekering verstaan we een door de hypotheekhouder gesloten verzekering waardoor hij het hypothecair belang dat hij bij...Lees meer
inverted yield curve
  ... onder een inverted yield curve wordt verstaan dat de rente die vergoed wordt op de geldmarkt hoger ligt...Lees meer
investeerder
  ... een investeerder is iemand die geld in ondernemingen als startende bedrijven steekt in de hoop daar een beter rendement mee...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
niet risicogewogen hefboom
  ... de niet risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd volgens de...Lees meer
omgekeerd koersrisico
  ... onder het omgekeerd koersrisico verstaan we het risico dat een bank loopt bij uitlenen van geld in een vreemde...Lees meer
solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
haircut
  ... onder de haircut verstaan we het risico dat een optie of futureshandelaar over zijn totale positie loopt uitgaande van een...Lees meer
equivalentiebeginsel
  ... we spreken van het equivalentiebeginsel bij het feit dat bij een verzekering de hoogte van de premie in een verhouding...Lees meer
kort leven risico
  ... het kort leven risico is het risico dat iemand met een levensverzekering korter leeft dan op basis van...Lees meer
downsiderisk
  ... de downside risk is het risico dat men maximaal loopt bij een effectentransactie bij een long positie in opties kan...Lees meer
risicodragende belegging
  ... we spreken van een risicodragende belegging bij een vorm van investeren waarbij we het risico lopen dat we deze...Lees meer
besmetting
  ... de term besmetting in economische zin slaat op het feit dat een economische crisis in een bepaald land kan overslaan...Lees meer
risicopremie
  ... onder de risicopremie verstaan we het extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan...Lees meer
risico rendementsverhouding
  ... onder risicorendementsverhouding verstaan de de verhouding tussen het rendement dat we met een belegging denken te bereiken en het risico...Lees meer
callpositie
  ... een callpositie is een collectie callopties die zich in het algemeen zal gedragen als een normale aandelenportefeuille zij het dat...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
aanspreekpunt
  ... Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een...Lees meer
erratic market
  ... alles over trading en tradingsystemen vindt u in dit boek...Lees meer
afbouwrisicoverzekering
  ... Onder een afbouwrisicoverzekering verstaan we een bepaald type verzekering die het risico dekt dat een aannemer van een bouwproject...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
effectenkoersrisico
  ... het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie...Lees meer
emissie syndicaat
  ... onder een emissiesyndicaat verstaan we een samenwerking van een onderneming met één of meer banken om een emissie tot stand...Lees meer
risico vrije rente
  ... in veel wiskundige modellen bijvoorbeeld voor portefeuille optimalisatie komt het begrip risicovrije rente voor dit is de rente die...Lees meer
risicozoeker
  ... een risicozoeker is een persoon of instituut die bereid is om tegen ontvangst van een vergoedingmeestal premie genoemd iemands risico...Lees meer
binnenland polis nederlandsche credietverzekeringmaatschappijnv
  ... onder een binnenlandpolis nederlandsche credietverzekering maatschappij nv verstaan we een verzekeringspolis die dekking geeft voor eventuele...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
rentestructuur
  ... onder de rentestructuur verstaan we de verschillen in rendementen op leningen van een vergelijkbare kwaliteit en risico...Lees meer
rente vasteperiode
  ... de rentevaste periode is de periode waarin zowel u als de geldverstrekker de rente van een overeengekomen hypotheek niet...Lees meer
secureren
  ... met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico...Lees meer
tweedehypotheek
  ... we spreken van een tweede hypotheek bij een nieuwe hypotheek op een woning waar al een hypotheek op...Lees meer
valeur compensee risico
  ... onder het valeur compensée risico verstaan we het risico bij de afwikkeling van een valutatermijncontract...Lees meer
variabele rente
  ... een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente...Lees meer
voorziening algemene risico
  ... onder de voorziening algemene risico's meestal afgekort tot var verstaan we een vorm van voorziening bij de...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
reserve assurantie eigen risico
  ... onder de reserve assurantie eigen risico verstaan we een fiscale reserve voor bepaalde risico's waartegen weliswaar een...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
verhandelbaarheidsrisico
  ... onder het verhandelbaarheidsrisico verstaan we het risico dat er door het geringe aantal exemplaren van een goed zoals bepaalde effecten...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer
beleggingsmotief
  ... Het beleggingsmotief van verschillende beleggers kan behoorlijk per persoon aan verandering onderhevig zijn voorbeelden van veel voorkomende beleggingsmotieven zijn...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
sterling ratio techniek
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
exportrisico
  ... het exportrisico vinden we bij het exporteren van goederen en diensten naar het buitenland er is bij export sprake van een...Lees meer
exposure
  ... de exposure is het prijsrisico dat wordt gelopen over een economische voorraad financiële goederen het is dus het risico dat...Lees meer
creditrisk
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kredietverzekering binnenland
  ... een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn...Lees meer
strategische exposure
  ... de zogenaamde strategische exposure is het geheel aan valutarisico's die op lange termijn de resultaten van de houder van...Lees meer
toegerekend loon zelfstandigen
  ... het toegerekend loon zelfstandigen is het bedrag dat een niet werknemer eigenlijk voor zijn arbeid zou moeten verdienen...Lees meer
beleggersinformatie
  ... Onder beleggersinformatie verstaan we alle gegevens die bedrijven over hun doen en laten aan beleggers verstrekken deze informatie wordt door...Lees meer
bewegingsbeperking
  ... als er een bewegingsbeperking eng voor een markt wordt ingesteld dan wordt de maximale beweging van de markt op...Lees meer
clientenadministratie
  ... onder de cliëntenadministratie verstaan we de administratie van een bank die voor elke klant aangeeft welke effecten deze klant naar...Lees meer
market on close order
  ... een market on close order is een soort van limietorder die als de limiet niet gehaald is...Lees meer
cost and freighthaven van bestemming
  ... cost and freighthaven van bestemming is een leveringsconditie waaronder de verkoper de vracht en andere kosten...Lees meer
costinsurance and freight
  ... onder het handelsbegrip cost insurance and freight verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkopende partij de assurantie...Lees meer
economisch risico
  ... het zogenaamde economisch risico komt voort uit veranderende geldstromen...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
veel gemaakte fouten bij trading
  ... in de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar het succes maar vooral ook...Lees meer
weduwen en wezenfonds
  ... een weduwen en wezenfonds is een fonds dat geschikt is voor zeer risicomijdende beleggers in de praktijk zouden...Lees meer
opvraagbaarheidsrisico
  ... onder het opvraagbaarheidsrisico verstaan we het risico dat een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen als alle klanten...Lees meer
vrijwillige verzekering
  ... een vrijwillige verzekering is een extra verzekering voor een risico dat ook al gedeeltelijk door de sociale voorzieningen...Lees meer
APT
  ... Apt is een model dat vergelijkbaar is met het wat bekendere capm model voor het samenstellen van optimale portefeuilles...Lees meer
eatingstock
  ... een bank doet aan eating stock als hij als underwriter onvoldoende kopers voor de aandelen uit een emissie heeft...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer
greenspan model
  ... een green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om...Lees meer
transformatiefunctie
  ... er op korte termijn aangetrokken geldmiddelen worden aangewend voor middellange...Lees meer
pinrisk
  ... de zogenaamde pin risk is het risico dat een schrijver loopt als de koers ongeveer gelijk is aan de...Lees meer
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer
koersrisicoverzekering
  ... een koersrisicoverzekering is een verzekering tegen koersdaling van de valuta die zij moeten gebruiken die voor een risico binnen het...Lees meer
consortiaal krediet
  ... een consortiaal krediet is een vorm van krediet dat wordt verstrekt door een groep binnenlandse en of buitenlandse banken...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
aandelenanalist
  ... een aandelenanalist zorgt voor de rapportages van vermogensbeheerders banken en dergelijke instituten waarbij deze hier hun beleggingsbeleid op afstemmen aandelenanalisten maken een...Lees meer
faucet
  ... de faucet maakt experimenteren zonder enig risico mogelijk een beetje cryptoliefhebber zet natuurlijk als zijn euro's die hij kan missen om...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer
coöperatieve vereniging
  ... een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer
floorbroker
  ... een floorbroker is een lid van euronext aex dat gemachtigd is om op de vloer van de optiebeurs orders...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.