Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 4 september 2013

aandeel

Aandeel


Aandeel als juridisch concept

In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom. Zo kunnen we  bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap. Maar hier gaan we verder uitsluitend in op het begrip "aandeel" in de financiële wereld.We pakken dus eerst een definitie uit die wereld er bij:

 "Een aandeel is formeel een bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming waaraan bepaalde rechten bijvoorbeeld dividend en soms stemrecht verbonden zijn."

Aandeel als waardepapier

Ook kan met de term "aandeel" het document zelf bedoeld zijn. Dit is het waardepapier waarop dat recht is ondergebracht. In dat geval spreken we ook vaak van een aandeelbewijs. Het is bij een aandeel niet noodzakelijk dat het een recht in een beursgenoteerde onderneming betreft. Ook bijvoorbeeld een BV (Besloten vennootschap) kan aandelen uitgeven en die is verder niet aan enige beurs genoteerd. Zeker als verhandelbaarheid geen rol speelt dan kan een BV prima werken.

Mede-eigenaar van het aandeel!


Mede-eigenaar van het aandeel!

In theorie is de eigenaar (de houder) van een aandeel mede-eigenaar van de onderneming die deze aandelen uitgeeft. Maar in de praktijk komt daar meestal niet veel van terecht. Dit wordt uitgebreider besproken bij het onderwerp aandeelhoudersmacht.

Er is bij het bezit van een aandeel meestal een beperkte mogelijkheid tot medezeggenschap, een recht op een deel van de winst, en een recht op een evenredig deel bij overschot bij liquidatie van de onderneming. Van dit laatste recht wordt uiteraard in de praktijk maar weinig gebruik van gemaakt.


Op bovenstaand stukje van een oud (fysiek) aandeel zien we een aantal belangrijke zaken terug namelijk het maatschappelijk kapitaal van fl 500.000 en de nominale waarde van fl 500. Ook het volgnummer ontbreekt niet.


Onderscheid in een fysieke en een giraal aandeel

We maken bij aandelen onderscheid in fysieke en girale aandelen.

In de praktijk wordt er tegenwoordig vrijwel uitsluitend met girale fondsen gewerkt, maar het is vaak wel mogelijk om over te gaan tot uitlevering. Dan ontvangt u de echte waardepapieren , ook wel fysieke stukken genaamd.

Die kunt u bewaren in een speciale trommel en daarom werden fysieke aandelen vroeger ook wel trommelpapieren genoemd.  Fysieke stukken worden vaak nog wel door liefhebbers verzameld, maar dat betreft dan meestal wel waardeloos gemaakte stukken.

Risicoaspect van waardeverlies van een aandeel

Een belangrijk aspect van aandelen is dat ze risicodragend zijn. Dat zit zo:  We zijn als aandelenbezitter  mede-eigenaar. Dus als het bedrijf ten onder gaat, bijvoorbeeld bij een faillissement zal ons aandeel niets meer waard zijn.  Ons risico als eigenaar van het aandeel is dus het verlies van de waarde van het aandeel.  En dat komt ook bij beursgenoteerde ondernemingen vaker voor dan we zouden wensen. We hebben het dan nog niet over het risico van forse koersverliezen door de schommelingen van de aandelenkoers op de beurs.

Het geringe (juridische) risico bij aandelen 

We lopen geen juridische risico's als mede-eigenaar, omdat bij een vennootschap die aandelen uitgeeft altijd de bestuurders verantwoordelijk zijn voor de genomen beslissingen en het beleid.


We lopen als bezitter van aandelen dus verder geen risico dat we bij een faillissement geld bij moeten betalen om de schulden van de failliete vennootschap te vereffenen. Overigens zei oud-ABN topman Kalff daar bij de commissie de Wit het volgende over:

"Ze (de aandeelhouders) zijn eigenaar van de aandelen. Het is aan het management om aan evenwichtige belangenverdeling te doen. "

Kalff was van mening dat de macht te veel doorgeschoten naar de aandeelhouders.

Het selecteren en analyseren van winnende aandelen is onmogelijk

Aandelenselectie is een vak apart. Erger nog, het is feitelijk praktisch onmogelijk. Er zijn naar schatting tienduizend factoren die mede verantwoordelijk zijn voor de koers van een aandeel en die deze koers op een of andere manier beïnvloeden, De toekomst van al die 10.000 factoren is onvoorspelbaar. De toekomst en de koers van de aandelen daarmee natuurlijk ook.

Het tegendeel is nog nooit bewezen want er bestaat geen enkele wetenschappelijk bewezen aanpak die op termijn meer succes garandeert dan het opgooien van een muntstuk en te kopen bij kop en te verkopen bij munt. Het is triest maar waar.

Voorspellen van aandelenkoersen is zinloos

Je kunt het ook omkeren. Stel dat je de beurs wél zou kunnen voorspellen. Dan ging iedereen dezelfde aandelen kopen en de toekomstige verliezers verkopen. En daarna gebeurde er niets meer. De beurs zou stilvallen omdat er geen rationele reden voor handel meer zou zijn. We weten in de praktijk dat dit zeker niet het geval is en in feite is dat het levende en aantoonbare bewijs dat voorspellen van beurzen en aandelen een zinloze bezigheid is.

Banken doen al niet meer aan analyse van aandelen

Aangezien dus allang in de praktijk bewezen is dat het voorspellen van koersen volkomen zinloos is, heeft een adviseur van een bank etc daarin dus weinig toegevoegde waarde. Al zullen alleen de oprechte vakmensen dat toe durven geven.De banken zelf trouwens niet. Die hebben bijna al hun analisten richting het UWV gestuurd in de laatste jaren en de onderzoeksafdelingen opgeheven.

Een wél werkende aandelenstrategie

Maar wat werkt dan wel? Een prima aanpak is de strategie waarbij het grootste deel (tot 90%) van ons kapitaal risicoloos wordt belegd en de rest van 10% met juist een hoog risico. Bijvoorbeeld in startende bedrijven. Of in Bitcoin of iets dergelijks. Want hoog risico en hoog rendement gaan vaak goed hand in hand.  Dat is een strategie die wel werkt. Je risico is dan namelijk tot maximaal 10% aanwezig. Dit wordt overigens de "Halterstrategie" genoemd.

Een wél werkende aandelenstrategie

Verzekeren van een aandelenportefeulle is wenselijk

Want als we ervan uitgaan dat aandelen onvoorspelbaar zijn, en we willen er wel het mogelijke rendement van, dan zullen we ons goed in moeten dekken. We zullen onze portefeuille dus moeten beveiligen dan wel verzekeren. Gelukkig zijn er meerdere prima manieren om een dergelijke verzekering te realiseren. En op dat punt kan een beleggingsadviseur heel nuttig zijn.

Om nog een misverstand van beleggers te noemen:

Beleggingsfondsen zijn in geen enkel opzicht veiliger dan aandele

Het enige voordeel ten opzichte van een aandeel is dat ze voor wat spreiding zorgen, maar elke portefeuille die uit minimaal 10 verschillende fondsen bestaat is wiskundig bewijsbaar even veilig. Het maakt verder niet uit welke aandelen dat zijn. Sommige beleggingsfondsen lijken het jarenlang beter te doen dan anderen. Hier speelt de geluksfactor een rol. Als je genoeg beleggingsfondsen hebt, dan zullen alleen al op basis van de waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek, een aantal fondsen voorkomen de gemiddeld beter zijn de rest. Net zo goed als dat er een aantal zal zijn dat het gemiddeld slechter doet dan de rest maar om dat recht te zetten bestaat de marketing en de public relations afdeling.

Aandeel versus obligatie

Een essentieel verschil tussen een aandeel en een obligatie (die net als aandelen gebruikt wordt om kapitaal voor een organisatie te verzamelen), is dat bij aandelen het kapitaal nooit door de onderneming zelf terug betaald zal worden. Dat is bij een obligatie die afgelost wordt wel het geval. Een aandeel kan uitsluitend aan andere beleggers verkocht worden. En dat zal in het algemeen via de beurs gebeuren.

Aaibaarheid van aandelen

Aandelen spreken heel veel beleggers veel meer aan dan de veel veiliger en zekerder obligaties.

Sommige aandeelhouders ontwikkelen zelfs een speciale emotionele band met "hun" aandeel. Dat aandeel wordt soms op een manier wordt verdedigd die doet denken aan religieuze discussies waar niemand het gelijk kan halen. Er bestaat een totaal niet rationeel geloof in een aandeel. Je zou soms van een soort verliefdheid kunnen spreken. Zeg niets naars over de koers van het aandeel of over de verwachting ervan voor de toekomst want je krijgt gegarandeerd de wind van voren.  

Deze liefde voor een bepaald aandeel wordt nauwelijks door rationeel gedrag maar voornamelijk door dit soort sentimenten en emotie bepaald. Je hoort dan ook wel eens beleggers het feit dat men een gestaag dalend aandeel niet verkoopt verdedigen met termen als:  "Ja, maar dit aandeel heeft zoveel geld voor mij verdiend. Ik kan daar nu niet zomaar afstand van gaan nemen".

Alsof het aandeel een zelfstandig denkend en handelend levend wezen is geworden. Ik heb daar in de praktijk veel voorbeelden van meegemaakt.  Iets wat ook altijd voer voor een leuke discussie is, is het kwaliteitsaandeel. Organisaties die alles weten van kwaliteitsaandelen zijn de zogenaamde beleggingsstudieclubs die niets anders doen de kwaliteitsaandelen bestuderen.

Kwaliteitsaandeel

Het zogenaamde kwaliteitsaandeel mag van de liefhebbers onbeperkt duur zijn. Ze zullen het blijven kopen.  

Volgens sommigen zijn dit namelijk de aandelen die niet kunnen verliezen, hoewel velen deze mening ten tijde van de kredietcrisis in 2008/2009 toch wel drastisch hebben moeten herzien.

Het probleem is meer filosofisch van aard.

Immers, als kwaliteitsaandelen zouden bestaan zou elke belegger deze willen hebben. Ook, of misschien wel juist, de professionele beleggers. De koers zo oneindig hoog oplopen. Net als de aandelen waar je de koers van zou kunnen voorspellen, zoals we hierboven al tegengekomen zijn.

De aandelen van de tweede garnituur zouden wegzakken naar een peilloze diepte, terwijl de koersen van de kwaliteitsaandelen bij gebrek aan aanbod -niemand wil ze kwijt- tot in het oneindige door zouden moeten blijven stijgen.Tot de handel stopt want niemand biedt ze meer aan. Toch is dat niet echt de realiteit van alledag, nietwaar?

We kunnen altijd net zoveel van deze kwaliteitsaandelen kopen als we maar willen. Kennelijk is er toch altijd aanbod van deze wonderproducten. Maar wie wil er dan vanaf?  Niemand, zou je denken, nietwaar?

Er zijn altijd partijen in de markt die deze goudmijn toch kwijt willen. Kennelijk beschouwen zij deze aandelen toch niet echt als kwaliteitsaandelen.  De verkopers zullen bijna altijd in de hoek van de professionele beleggers te vinden zijn die beleggen zonder enig sentiment maar uitsluitend op basis van risicoanalyse. En een duur aandeel heeft nu eenmaal een hoog risico, namelijk dat het minder duur gaat worden. En dus zal er een deel verkocht worden om het risico weer in balans te krijgen.

Een aandeel komt altijd terug

Een andere hardnekkige mythe, die onder kenners veel gehanteerd wordt is dat "een aandeel altijd terugkomt". Katten gaan vaak terug naar hun huis na een verhuizing. Die komen inderdaad (bijna) altijd terug. Aandelen niet.

Mensen die deze stelling aanhangen moeten altijd even met een grafiek van de Japanse effectenbeurs geconfronteerd worden.

Want de Japanse aandeelhouders wachten inmiddels al een jaar of 30 op het uitkomen van deze wijsheid, waarbij vele aandelen nog steeds op 25% van hun waarde uit die tijd staan.


Koersvorming van een aandeel

Dan is er nog het verschil tussen koersen en werkelijke waarde.
Dat laat zich het beste demonstreren aan de hand van een voorbeeldje.
Stel u heeft een bedrijfje, en besluit hier een vennootschap van te maken.

Het bedrijf is 1 miljoen waard en u geeft 1000 aandelen met een koers van 1000 euro uit.

Deze koers weerspiegelt nu exact de waarde die het aandeel heeft.

Nu komen er meer mensen die ook wel aandelen in uw bedrijf willen hebben.

Er zijn echter geen nieuwe aandelen meer beschikbaar.

En daarom gaat men proberen andere aandeelhouders te verleiden om hun aandelen te verkopen.

En dat doet die aandeelhouder alleen als hij meer winst kan maken dan met het vasthouden van het aandeel en het dividend innen.

Voor 1100 euro is hij dan wel bereid het aandeel aan u te verkopen.

En als u dat bedrag er voor over hebt, dan wordt de koers (gesteld dat het aandeel op een beurs wordt verhandeld) 1100 euro.

Het bedrijf is nu theoretisch 1000 x 1100 euro waard geworden. We zeggen wel dat beurswaarde nu 1.100.000 euro is.

Je kunt ook stellen dat als het bedrijf verder gelijk gebleven is, dat er nu in elk aandeel 100 euro lucht zit omdat men er nu meer betaalt dan het bedrijf waard is.

Dit kan tot waanzinnige situaties leiden. Bijvoorbeeld het bedrijf Baan steeg in de jaren '90 zo snel dat de koers van het aandeel Baan tot 300 x de werkelijke waarde opliep.

Waarbij we er maar even aan voorbij gaan dat deze werkelijke waarde ook al geflatteerd was.

De enige rechtvaardiging voor aankopen is dan gelegen in de veronderstelling dat je in de nabije toekomst wel iemand zult vinden die zo gek is om er nog meer voor te willen betalen.  Daar is zelfs een naam voor, namelijk de "greater fool theorie".

En toen dat op een gegeven moment niet meer het geval was zagen we de koers van het aandeel Baan dan ook dalen tot enkele procenten van het hoogste punt. Uiteindelijk verdween het voor een paar dubbeltjes roemloos van de beurs

Pech? Nee, hier was nu een uitzonderlijk voorbeeld van iets in de aandelenwereld wat nu eens wel te voorspellen was. Maar zoals bij de meeste voorspellers: Bijna niemand luisterde er naar. Baan was een koopje, Dat wist iedereen. En dat wilde men toch echt niet missen door naar de woorden van een paar zwartkijkers te luisteren.

Schematische samenvatting aandeel
Aandelenuitgifte boven pari en het ontstaan van agio:

Wordt een aandeel duurder dan de nominale waarde uitgegeven, dan is er sprake van een zogenaamde een uitgifte boven pari. Een dergelijke uitgifte levert een agio op, zoals blijkt uit onderstaande openingsbalans waarbij 1000 aandelen met een nominale waarde van 100 zijn uitgegeven voor € 400,-

Door deze uitgifte boven pari is een agioreserve van €300.000 ontstaanEen verouderd begrip voor een aandeel is een "action". Een term die we overigens nog wel in het Frans terugvinden.

Vertalingen aandeel


Engels: Share 
     Stock
     common stock 
Duits:  Aktie 
     Anteilschein
Frans:  Action

Quote aandeel

Als je een aandeel niet minstens 18 jaar vast wilt houden, denk er dan niet eens over na om het te kopen.
– Warren Buffett

Gebruikte begrippen in aandeel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is economisch mede eigenaar van een vennootschapl...Lees meer

Agio
  ... Onder agio of ook wel "agio op aandelen" verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer

Agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat door plaatsing boven...Lees meer

Band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren terug te vinden die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de slingeringen van de koers in kaart te brengen...Lees meer

Bank
  ... Een bank (of ook wel een bankinstelling) oefent een bedrijf uit krachtens de wet toezicht kredietwezen...Lees meer

Bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken. Zaken als  liefdadigheid,  stichtingen en dergelijke worden meestal niet meegerekend als we het over een bedrijf hebben...Lees meer

Belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen, in het algemeen voor de wat langere termijn...Lees meer

Beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen. De adviseur smijt vaak met geleerde termen om zich heen maar zal zelden concreet worden...Lees meer

Beurs
  ... de beurs is een centrale, sterk gereguleerde handelsplaats voor effecten. Denk daarbij aan aandelen, obligaties, opties, futures,termijncontracten en warrants. In nederland is Euronext, de vroegere Amsterdam Exchanges de organisator van de beurs...Lees meer

Beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd. De beurswaarde van een bedrijf is te berekenen uit het product van het aantal...Lees meer

Boven pari
  ... de term boven pari wordt veelal gebruikt in de obligatiehandel. Het wordt gebruikt om aan te geven dat de koers van een...Lees meer

Commissie
  ... onder "de commissie" verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die de bank of de commissionair in rekening brengt bij het uitvoeren van een effectentransactie...Lees meer

Common stock
  ... common stock is de Amerikaanse term voor gewone aandelen. Dus we hebben het dan over de aandelen die geen bepaalde voorkeursrechten hebben en die normaal...Lees meer

Dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid dan in de eerdere periode tot stand kwamen. Volgens velen de beste tijd om geld te verdienen op de beurs ...Lees meer

Deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een bepaald belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer

Dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op voorraad te hebben. Soms kan de noodzaak te plotseling dekken van een positie tot vreemde koerssprongen leiden op de beurs....Lees meer

Dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer

Effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer

Eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer

Eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer

Emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer

Euro
  ... de euro is de munteenheid van de Europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer

Faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer

Geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer

Hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer

Houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer

Kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer

Koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

Kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer

Kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer

Liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer

Maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer

Markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Medezeggenschap
  ... onder de medezeggenschap aandeelhouder verstaan we dat een aandeelhouder invloed kan uitoefenen op het tot stand komen van besluiten...Lees meer

Nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer

Nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer

Obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer

Pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer

Portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer

Punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer

Recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer

Risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

Spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer

Stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen  een biedprijs en een laatprijs waartegen de afgever...Lees meer

Stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer

Strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer

Termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Toegevoegde waarde
  ... de toegevoegde waarde is de marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond en...Lees meer

Uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer

Verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer

Voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer

Waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Wegzakken
  ... we spreken van wegzakken bij van effecten en indices wanneer deze zeer geleidelijk in koers dalen zonder dat daar op...Lees meer

Winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.