dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

woensdag 4 september 2013

aandeel

Aandeel


Aandeel als juridisch concept

In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom, bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap, maar hier gaan we in op het aandeel in de financiële wereld.

Een aandeel is formeel een bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming waaraan bepaalde rechten bijvoorbeeld dividend en soms stemrecht verbonden zijn.

Aandeel als waardepapier

Ook kan met de term "aandeel" het document bedoeld zijn, waarin dat recht is ondergebracht. In dat geval spreken we ook vaak van een aandeelbewijs. Het is bij een aandeel niet noodzakelijk dat het een recht in een beursgenoteerde onderneming betreft. Ook bijvoorbeeld een BV (Besloten vennootschap) kan aandelen uitgeven.


Mede-eigenaar!

In theorie is de eigenaar (de houder) van een aandeel mede-eigenaar van de onderneming die deze aandelen uitgeeft. Maar in de praktijk komt daar meestal niet veel van terecht. Dit wordt uitgebreider besproken bij aandeelhoudersmacht.

Er is meestal een beperkte mogelijkheid tot medezeggenschap, een recht op een deel van de winst, en een recht op een evenredig deel bij overschot bij liquidatie van de onderneming.


Op bovenstaand stukje van een oud (fysiek) aandeel zien we een aantal belangrijke zaken terug namelijk het maatschappelijk kapitaal van fl 500.000 en de nominale waarde van fl 500. Ook het volgnummer ontbreekt niet.


fysieke en girale aandelen

We maken bij aandelen onderscheid in fysieke aandelen en girale aandelen.

In de praktijk wordt er tegenwoordig vrijwel uitsluitend met girale fondsen gewerkt, maar het is vaak wel mogelijk om over te gaan tot uitlevering.

Dan ontvangt u de echte waardepapieren , ook wel fysieke stukken genaamd.

Nog even samengevat: Een belangrijk aspect van aandelen is dat ze risicodragend zijn.

We zijn mede-eigenaar, dus als het bedrijf ten onder gaat, bijvoorbeeld bij een faillissement zal ons aandeel niets meer waard zijn.  Het risico is dus het verlies van waarde van het aandeel. En dat komt ook bij beursgenoteerde ondernemingen vaker voor dan we zouden wensen.

Het geringe (juridische) risico bij aandelen 

We lopen geen juridische risico's als mede-eigenaar, omdat bij een vennootschap die aandelen uitgeeft altijd de bestuurders verantwoordelijk zijn voor de genomen beslissingen en het beleid.


We lopen als bezitter van aandelen dus geen risico dat we bij faillissement geld bij moeten betalen om de schulden te vereffenen. Overigens zei oud-ABN topman Kalff daar bij de commissie de Wit het volgende over: Ze (de aandeelhouders) zijn eigenaar van de aandelen.

Het is aan het management om aan evenwichtige belangenverdeling te doen. Kalff was van mening dat de macht te veel doorgeschoten naar de aandeelhouders.

Het selecteren en analyseren van aandelen is onmogelijk

Aandelenselectie is een vak apart. Erger nog, het is feitelijk praktisch onmogelijk. De toekomst is onvoorspelbaar. Die van aandelen daarmee ook. En het tegendeel is nog nooit bewezen want er bestaat geen enkele wetenschappelijk bewezen aanpak die op termijn meer succes garandeert dan het opgooien van een muntstuk en te kopen bij kop en te verkopen bij munt. Het is triest maar waar.

Aangezien bewezen is dat het voorspellen van koersen volkomen zinloos is, heeft een adviseur van een bank etc daarin dus weinig toegevoegde waarde. Al zullen alleen de oprechte vakmensen dat toe durven geven.

Werkende aandelenstrategie

Maar wat werkt dan wel? Een prima aanpak is de strategie waarbij het grootste deel (tot 90%) van ons kapitaal risicoloos wordt belegd en de rest met juist een hoog risico.

Want als we ervan uitgaan dat aandelen onvoorspelbaar zijn, en we willen er wel het mogelijke rendement van, dan zullen we ons goed in moeten dekken. We zullen onze portefeuille dus moeten beveiligen dan wel verzekeren.

Gelukkig zijn er meerdere prima manieren om dat te doen. En op dat punt kan een beleggingsadviseur heel nuttig zijn. Om nog een misverstand te noemen:

Beleggingsfondsen zijn in geen enkel opzicht veiliger dan aandelen.


Het enige voordeel ten opzichte van een aandeel is dat ze voor wat spreiding zorgen, maar elke portefeuille die uit minimaal 10 verschillende fondsen bestaat is wiskundig bewijsbaar even veilig.

Aandeel versus obligatie

Een essentieel verschil met obligaties (die net als aandelen gebruikt worden om kapitaal voor een organisatie te verzamelen, is dat bij aandelen het kapitaal nooit door de onderneming zelf terug betaald zal worden zoals bij een obligatie maar dat ze uitsluitend aan andere beleggers verkocht kunnen worden via de beurs.

Aaibaarheid van aandelen

Aandelen spreken voor heel veel beleggers veel meer aan dan obligaties.

Sommige aandeelhouders ontwikkelen een speciale band met "hun" aandeel dat soms op een manier wordt verdedigd die doet denken aan religieuze discussies waar niemand het gelijk kan halen.

Deze liefde voor een bepaald aandeel wordt nauwelijks door rationeel gedrag maar voornamelijk door dit soort sentimenten en emotie bepaald.

Je hoort dan ook wel eens beleggers het feit dat men een gestaag dalend aandeel niet verkoopt verdedigen met termen als "Ja, maar dit aandeel heeft zoveel geld voor mij verdiend".

Alsof het een zelfstandig denkend en handelend wezen is geworden.

Kwaliteitsaandeel

Het zogenaamde kwaliteitsaandeel mag onbeperkt duur zijn De discussie kan nog hoger oplopen als we het gaan hebben over kwaliteitsaandelen.

Volgens sommigen zijn dit de aandelen die niet kunnen verliezen, hoewel velen deze mening ten tijde van de kredietcrisis in 2008/2009 toch wel drastisch hebben moeten herzien.

Het probleem is meer filosofisch van aard.

Immers, als kwaliteitsaandelen zouden bestaan zou elke belegger deze willen hebben. Ook de pofessionele.

De aandelen van de tweede garnituur zouden wegzakken naar een peilloze diepte, terwijl de koersen van de kwaliteitsaandelen bij gebrek aan aanbod -niemand wil ze kwijt- tot in het oneindige door zouden moeten blijven stijgen.

Toch kunnen we altijd net zoveel van deze kwaliteitsaandelen kopen als we maar willen. Kennelijk is er toch altijd aanbod. Wie wil er dan vanaf? 

Er zijn altijd partijen in de markt die deze goudmijn toch kwijt willen. Kennelijk beschouwen zij deze aandelen toch niet echt als kwaliteitsaandelen.

Een aandeel komt altijd terug

Een andere hardnekkige mythe, die onder kenners veel gehanteerd wordt is dat "een aandeel altijd terugkomt". Katten gaan vaak terug naar hun huis na een verhuizing. Die komen altijd terug. Aandelen niet.

Mensen die deze stelling aanhangen moeten altijd even met een grafiek van de Japanse effectenbeurs geconfronteerd worden.

Want de Japanse aandeelhouders wachten inmiddels al een jaar of 30 op het uitkomen van deze wijsheid, waarbij vele aandelen nog steeds op 25% van hun waarde uit die tijd staan.


Koersvorming van een aandeel

Dan is er nog het verschil tussen koersen en werkelijke waarde.
Dat laat zich het beste demonstreren aan de hand van een voorbeeldje.
Stel u heeft een bedrijfje, en besluit hier een vennootschap van te maken.

Het bedrijf is 1 miljoen waard en u geeft 1000 aandelen met een koers van 1000 euro uit.

Deze koers weerspiegelt nu exact de waarde die het aandeel heeft.

Nu komen er meer mensen die ook wel aandelen in uw bedrijf willen hebben.

Er zijn echter geen nieuwe aandelen meer beschikbaar.

En daarom gaat men proberen andere aandeelhouders te verleiden om hun aandelen te verkopen.

En dat doet die aandeelhouder alleen als hij meer winst kan maken dan met het vasthouden van het aandeel en het dividend innen.

Voor 1100 euro is hij dan wel bereid het aandeel aan u te verkopen.

En als u dat bedrag er voor over hebt, dan wordt de koers (gesteld dat het aandeel op een beurs wordt verhandeld) 1100 euro.

Het bedrijf is nu theoretisch 1000 x 1100 euro waard geworden. We zeggen wel dat beurswaarde nu 1.100.000 euro is.

Je kunt ook stellen dat als het bedrijf verder gelijk gebleven is, dat er nu in elk aandeel 100 euro lucht zit omdat men meer betaalt dan het bedrijf waard is.

Dit kan tot waanzinnige situaties leiden. Bijvoorbeeld het bedrijf Baan steeg in de jaren '90 zo snel dat de koers van het aandeel Baan tot 300 x de werkelijke waarde opliep.

Waarbij we er maar even aan voorbij gaan dat deze werkelijke waarde ook al geflatteerd was.

De enige rechtvaardiging voor aankopen is dan gelegen in de hoop dat je iemand zult vinden die zo gek is om nog meer voor te willen betalen.

En toen dat op een gegeven moment niet meer het geval was zagen we de koers van het aandeel Baan dan ook dalen tot enkele procenten van het hoogste punt. Uiteindelijk verdween het voor een paar dubbeltjes roemloos van de beurs

Pech? Nee, hier was nu een uitzonderlijk voorbeeld van iets in de aandelenwereld wat nu eens wel te voorspellen was. Maar zoals bij de meeste voorspellers: Bijna niemand luisterde 

Schematische samenvatting aandeel
Aandelenuitgifte boven pari en het ontstaan van agio:

Wordt een aandeel duurder dan de nominale waarde uitgegeven, dan is er sprake van een zogenaamde een uitgifte boven pari. Een dergelijke uitgifte levert een agio op, zoals blijkt uit onderstaande openingsbalans waarbij 1000 aandelen met een nominale waarde van 100 zijn uitgegeven voor € 400,-

Door deze uitgifte boven pari is een agioreserve van €300.000 ontstaanEen verouderd begrip voor een aandeel is een "action", wat we overigens nog wel in het Frans terugvinden.

Vertalingen aandeel


Engels: Share 
     Stock
     common stock 
Duits:  Aktie 
     Anteilschein
Frans:  Action

Quote aandeel

Als je een aandeel niet minstens 18 jaar vast wilt houden, denk er dan niet eens over na om het te kopen.
– Warren BuffettGebruikte begrippen in aandeel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is economisch mede eigenaar van een vennootschapl...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel "agio op aandelen" verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat door plaatsing boven...Lees meer
band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren terug te vinden die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de slingeringen van de koers in kaart te brengen...Lees meer
bank
  ... Een bank (of ook wel een bankinstelling) oefent een bedrijf uit krachtens de wet toezicht kredietwezen...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken. Zaken als  liefdadigheid,  stichtingen en dergelijke worden meestal niet meegrekend als we het over een bedrijf hebben...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen, in het algemeen voor de wat langere termijn...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen. De adviseur smijt vaak met geleerde termen om zich heen maar zal zelden concreet worden...Lees meer
beurs
  ... de beurs is een centrale, sterk gereguleerde handelsplaats voor effecten. Denk daarbij aan aandelen, obligaties, opties, futures,termijncontracten en warrants. In nederland is Euronext, de vroegere Amsterdam Exchanges de organisator van de beurs...Lees meer
beurswaarde
  ... de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd. De beurswaarde van een bedrijf is te berekenen uit het product van het aantal...Lees meer
boven pari
  ... de term boven pari wordt veelal gebruikt in de obligatiehandel. Het wordt gebruikt om aan te geven dat de koers van een...Lees meer
commissie
  ... onder "de commissie" verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die de bank of de commissionair in rekening brengt bij het uitvoeren van een effectentransactie...Lees meer
common stock
  ... common stock is de Amerikaanse term voor gewone aandelen. Dus we hebben het dan over de aandelen die geen bepaalde voorkeursrechten hebben en die normaal...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid dan in de eerdere periode tot stand kwamen. Volgens velen de beste tijd om geld te verdienen op de beurs ...Lees meer
deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een bepaald belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op voorraad te hebben. Soms kan de noodzaak te plotseling dekken van een positie tot vreemde koerssprongen leiden op de beurs....Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
medezeggenschap
  ... onder de medezeggenschap aandeelhouder verstaan we dat een aandeelhouder invloed kan uitoefenen op het tot stand komen van besluiten...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
toegevoegde waarde
  ... de toegevoegde waarde is de marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond en...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
wegzakken
  ... we spreken van wegzakken bij van effecten en indices wanneer deze zeer geleidelijk in koers dalen zonder dat daar op...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar "aandeel" in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en de term "aandeel" komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
steraandeel
  ... elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door...Lees meer
introductie van een aandeel
  ... onder de introductie van een aandeel verstaan we het opvoeren van een nieuw aandeel op de beurs...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
aandeel aan toonder
  ... Een aandeel aan toonder is een aandeel waarbij degene die het kan tonen hij is dus de toonder...Lees meer
aandeel in portefeuille
  ... Er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" Ten eerste als andere term voor aandelen...Lees meer
aandeel met nominale waarde
  ... Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder en dat...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van deaandeelhouder...Lees meer
aandeel zonder nominale waarde
  ... Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersregister
  ... Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel of groep aandelen is...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
ingekocht aandeel
  ... een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
new high new low indicator
  ... bekende indicator om een indruk van de markt als geheel te geven...Lees meer
NH NL
  ... de new high new low indicator nh nl telt het...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
wonderaandeel
  ... het u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd is...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
achterblijver
  ... We spreken van een achterblijver bij een aandeel dat het al geruime tijd slechter doet dan een bepaalde norm waarbij...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer
baitback
  ... De baitback is een beleggingstechniek waarbij een aandeel dat een winst van 150% heeft gemaakt voor de helft van de...Lees meer
aandeelhouderswaarde
  ... Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen...Lees meer
aandelenportefeuille
  ... er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
adverse excursion
  ... De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
fantasie
  ... fantasie is een zeer belangrijke drijfveer van de belegger vaak is het juist de fantasie met betrekking tot een aandeel waardoor...Lees meer
hammering
  ... we spreken van hammering of "hammering the market" als een groep speculanten grote hoeveelheden van een bepaald aandeel op de...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
analyse per aandeel
  ... Onder analyse per aandeel verstaan we een vorm van beleggingsanalyse die zich vooral toelegt op de opbrengst...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
incentive
  ... extraatje dat een institutionele belegger verwerft bij het verstrekken van een moeilijk verkrijgbare lening 2 aandeel met extra voorwaarden...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
koersdoel
  ... de koers die een aandeel in een bepaalde tijd volgens analisten of een grafiek uit de technische analyse zou kunnen...Lees meer
koersverloop
  ... het koersverloop van aandelen is het patroon van de koersen over de afgelopen jaren was er sprake van een forse...Lees meer
lazarus stock
  ... een lazarus stock is een aandeel dat in de ogen van de beleggers in feite al helemaal weg was...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
speedlijnen
  ... een formatie uit de technische analyse die zich wat minder met theorie laat onderbouwen is de waaier van zogenaamde speedlijnen...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
aandeel van derden
  ... Vakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
equity.
  ... we komen de term equity tegen in de vorm van 1 gewoon aandeel 2 de waarde van een futures portefeuille waarbij...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
incourant aandeel
  ... 1 een incourant aandeel is een aandeel waarin weinig handel is en dat formeel buiten verantwoordelijkheid van het beursbestuur...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
law one price
  ... onder de law of one price verstaan we een economisch beginsel dat er op neer komt dan...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
r kwadraat
  ... onder de r kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan...Lees meer
R kwadraat
  ... onder de r kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan...Lees meer
aandelenfutures
  ... Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
aftermarkt
  ... We spreken van de aftermarkt bij de handel in een aandeel nadat de beursintroductie heeft plaatsgevonden de aftermarkt of aftermarket in...Lees meer
aftikken
  ... Met de term aftikken wordt een andere uitdrukking voor "op papier verliezen" bedoeld in de zin van "dit aandeel heeft vandaag...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
alphafactor
  ... De zogenaamde alphafactor wordt gebruikt in de leer van de moderne portefeuille theorie en die voor een bepaald aandeel een...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
bijzonder aandeel
  ... een bijzonder aandeel wordt uitgegeven als beschermingsconstructie bij het bijzonder aandeel krijgt een aandeelhouder een bijzonder recht om een...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
cognitieve dissonantie
  ... de term cognitieve dissonantie slaat op het feit dat mensen en daarmee ook beleggers vaak heel goed weten wat...Lees meer
contrair beleggen
  ... bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
high ticking
  ... onder high ticking verstaan we het zonder meer betalen van de gevraagde koers...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
marktrisico
  ... het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
drunkardswalk
  ... de random walk is een omstreden theorie wat is niet omstreden in de aandelenanalyse? die ervan uitgaat dat voorspelling...Lees meer
random walk
  ... de random walk is een omstreden theorie wat is niet omstreden in de aandelenanalyse? die ervan uitgaat dat voorspelling...Lees meer
relative strength index
  ... de rsi ofwel de relative strength index is...Lees meer
RSI
  ... de rsi ofwel de relative strength index is...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
royeerbaar certificaat
  ... een royeerbaar certificaat is een certificaat van aandeel dat kan worden omgewisseld tegen het originele aandeel...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
koersuitbraak
  ... onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
uitbreken koers
  ... onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
rationeel economisch handelen
  ... het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken...Lees meer
yield advantage
  ... yield advantage is een term uit de usa het verschil tussen de opbrengst van een converteerbare obligatie couponrente...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
driepoot
  ... de driepoot of optiedriepoot is een benaming voor een optieconstructie bestaande uit drie opties in dezelfde optieklasse te weten een...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
horizontaal eigendom
  ... een horizontaal eigendom is een zakelijk recht bestaande uit een aandeel in het eigendomsrecht op een gebouw en grond...Lees meer
hot issue
  ... we spreken van een hot issue bij een gehypte emissie van nieuwe aandelen waar de beleggers op voorhand al...Lees meer
combined write
  ... bij het schrijven van gedekte callopties is de combined write vaak een interessant alternatief...Lees meer
kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer
kapitaalintensief
  ... een kapitaalintensief productieproces wil zeggen dat er relatief veel kapitaalgoederen in het productieproces gebruikt worden...Lees meer
kangoeroe
  ... een kangoeroe is vakjargon voor een aandeel van een in australië gevestigd bedrijf...Lees meer
accumulationdistributionline
  ... De accumulation distribution line indicator meet het momentum van een aandeel op basis van de veranderingen in zowel...Lees meer
aanvangsrendement
  ... Het aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in...Lees meer
accumulation swing index
  ... De accumulation swing index is ontwikkeld door de bekende technisch analist welles wilderde accumulation swing index vergelijkt de...Lees meer
asasaandeel
  ... Dit zijn buitenlandse fondsen die in nederland via een giraal systeem het zog&#173naamde asas wat een afkorting is van...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
afbrokkelend
  ... We gebruiken de term afbrokkelend voor licht dalende koersen dus voor in de zin van "de koersen van aandeel xys zijn...Lees meer
assetplay
  ... We spreken van assetplay bij de handel in aandelen waarvan de intrinsieke waarde per aandeel aanzienlijk boven de beurskoers ligt...Lees meer
astrophysicalcycle
  ... Asx is de afkorting van australian stock exchange...Lees meer
gewoon aandeel
  ... een gewoon aandeel is in feite het aandeel uit het normale spraakgebruik dus een aandeel waar verder geen speciale...Lees meer
glamouraandeel
  ... een glamouraandeel is een aandeel dat door de goede prestaties in het verleden of door hooggespannen toekomstverwachtingen extreem populair is...Lees meer
goodbye kiss
  ... we spreken van een goodbye kiss wanneer een raider dwarsliggende aandeelhouders meer voor hun aandeel betaalt dan de marktwaarde...Lees meer
gouden aandeel
  ... we spreken van een gouden aandeel als de staat een aandeel in de onderneming heeft...Lees meer
ongewogen koersindex
  ... bij een ongewogen koersindex telt elk opgenomen aandeel evenveel mee de omvang van de beurswaarde van de effecten wordt...Lees meer
portfolioinsurance
  ... onder portfolio insurance ofwel portefeuilleverzekering verstaan een vorm van verzekering van een aandelenportefeuille tegen onverwachte en vooral forse dalingen...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
relatieve sterkte MACD
  ... de relatieve sterkte macd is een combinatie van twee bekende technieken uit de technische analyse namelijk de macd...Lees meer
reverse split
  ... een reverse split is het omgekeerde van een split ook wel splitup hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen verminderd...Lees meer
stemrecht aandeelhouder
  ... het stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze...Lees meer
stockpicking
  ... met stock picking bedoelen we het selecteren van veelbelovende en nu nog ondergewaardeerde aandelen dit is lastiger dan het...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
optieklasse
  ... alle optieseries of futures op een bepaalde onderliggende waarde vormen tezamen een optieklasse...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
prijsverankering
  ... dit prijsverankering of ankerpunt effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
kuddeeffect
  ... dit zogenaamde kuddeeffect of ook wel kuddedierinstinct of kuddegedrag vinden we terug bij de behavariol finance en is een van...Lees meer
kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer
laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
overgewaardeerdfonds
  ... we spreken van een overgewaardeerd fonds bij een aandeel waarvan de koers hoger is dan zou overeenkomen met het...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
hedgewrapper
  ... een hedgewrapper is een optiestrategie bestaande uit een long positie in een aandeel een long out of the money...Lees meer
beleggingsratios
  ... Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij...Lees meer
markupfase
  ... de term markup fase is afkomstig uit de dow theorie en slaat op de periode net na de accumulation...Lees meer
tenbagger
  ... een ten bagger is een aandeel dat in korte tijd 10 x zoveel waard is geworden ze komen zeer...Lees meer
valueaandeel
  ... een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en een lage koers winstverhouding...Lees meer
voorbeleggen
  ... onder voorbeleggen verstaan we het door het kopen van een calloptie het koersniveau vastleggen waarop men in de toekomst een...Lees meer
marktgedrag
  ... onder het marktgedrag verstaan we de manier waarop bedrijven met die markt maar ook onderling met elkaar omgaan...Lees meer
omzetcijfer per aandeel
  ... het omzetcijfer per aandeel is de geldswaarde van de jaaromzet van een vennootschap gedeeld door het geplaatste aandelenkapitaal...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
aex index reservelijst
  ... Het bedrijf aex information technology was in de tijd van de volledig zelfstandige amsterdamse effectenbeurs een dochteronderneming van...Lees meer
certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
gegarandeerd aandeel
  ... een gegarandeerd aandeel is een aandeel waarbij de uitbetaling van de dividenden gegarandeerd wordt door een derde partij...Lees meer
microcap
  ... een micro cap is een aandeel van een kleine onderneming waarvan in het algemeen weinig aandelen op de markt...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
middelijk aandeelhouder
  ... de middelijke aandeelhouder is de indirecte bezitter van een aandeel hij heeft het aandeel dus niet direct in bezit...Lees meer
net asset value
  ... de net asset value is een uitdrukking gebruikt ter aanduiding van de intrinsieke waarde van een aandeel van...Lees meer
synthetisch aandeel
  ... een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put...Lees meer
target
  ... de term target heeft vele betekenissen maar in de effectenwereld is het de koers die een aandeel in theorie een...Lees meer
vermogenswaardeaandeel
  ... onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen...Lees meer
verwatering
  ... verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid...Lees meer
relatievesterkte
  ... onder de de relatieve sterkte verstaan we de mate waarin een aandeel meebeweegt met de index waar hij...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
optiemodel van cleeton
  ... het optiemodel van cleeton is net als het model van black and scholes een wiskundige formule om de...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
handelsonderbreking
  ... een handelsonderbreking is het tijdelijk stilleggen van de handel in een beursfonds in het algemeen omdat er koersgevoelig nieuws is...Lees meer
listed security
  ... een listed security is een aandeel of obligatie die geaccepteerd is voor verhandeling door een van de geregistreerde beurzen...Lees meer
luchtzak
  ... de term luchtzak is beursjargon en staat voor een plotselinge daling zoals een vliegtuig dat in een luchtzak terechtkomt van...Lees meer
no par aandeel
  ... onder een no par aandeel of een no par share verstaan we een aandeel zonder nominale waarde...Lees meer
offerprice
  ... de offer price is de koers waarop een trader of marketmaker een aandeel of een future wil verkopen...Lees meer
autarkie
  ... Bij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien...Lees meer
non zerosum handel
  ... bij nonzerosum games kunnen er meerdere winnaars en of verliezers zijn en er kan iets overblijven...Lees meer
hoeontstaanaandelen
  ... stel een bedrijf wil een transportbedrijf beginnen transformeert tot vennootschap en gaat ter financiering van dit transportbedrijf aandelen...Lees meer
preferentaandeel
  ... aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
achtbaanaandeel
  ... Het achtbaanaandeel vinden we in de krant terug in de rubriek grootste daler en grootste stijgers van de dagde aandelen...Lees meer
bull bear ratio
  ... de bull bear ratio valt in de groep van de sentimentsindicatoren en is gebaseerd op een ondervraging van...Lees meer
bungeeaandeel
  ... soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af meestal na een...Lees meer
intrinsiekewaarde per aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de totale intrinsieke waarde van een vennootschap gedeeld door het aantal...Lees meer
negendaags wonderaandeel
  ... een negendaags wonderaandeel is een aandeel dat op basis van onbevestigde geruchten omhoog vliegt en daarna nog enkele dagen...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
overreagerend aandeel
  ... de overreactie hypothese gaat uit van het principe dat het de belegger zelf is die door zijn gedrag een...Lees meer
rijzende ster aandeel
  ... sterren rijzen langzaam maar zeker aan de avondhemel het lijkt niet snel te gaan maar het gebeurt...Lees meer
rulerstock
  ... een ruler stock is een aandeel dat over de lange duur als langs een lineaal "ruler" rechtlijnig omhoog gaat...Lees meer
jojoaandeel
  ... het jojo aandeel beweegt zich vrij cyclisch tussen twee harde grenzen zeg maar binnen een soort van tradingrange...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
Belgische tandarts
  ... Een belgische tandarts is een zeer discriminerend en verwerpelijk jargon uit de wereld van de beleggingsanalisten...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
comparative relative strength
  ... de comparative relative strength is de vergelijking tussen de koersbewegingen van een aandeel met een groep aandelen bijvoorbeeld...Lees meer
contraire beweging
  ... de zogenaamde contraire beweging is een kenmerk van het koers verloop van aandelen...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
defensievewaarden
  ... de term defensieve waarden wordt gebruikt in dezelfde context als defensieve aandelen en we tobben daar met dezelfde problemen...Lees meer
directrendement
  ... onder het direct rendement verstaan we het rendement dat een aandeel op een bepaald moment meestal vandaag oplevert...Lees meer
distressed securities
  ... onder distressed securities verstaan we effecten van ondernemingen waarbij het voortbestaan aan een zijden draadje hangt...Lees meer
dividendeffect
  ... onder het dividendeffect verstaan we het verschijnsel dat de koers van een aandeel met ongeveer de waarde van het...Lees meer
fanfare
  ... loop niet achter de fanfare aan soms worden aandelen met een enorme hoeveelheid aandacht heisa toeters en bellen naar de beurs...Lees meer
fondsrisico
  ... het fondsrisico is het risico dat een individueel aandeel los van de richting van de markt als geheel omlaag gaat...Lees meer
het kan niet missen nieuws
  ... soms zit u lekker in de auto in de file naar uw radio te luisteren en...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
strafbankje en notering
  ... soms komt een aandeel op het zogenaamde strafbankje van de beurs terecht er mag nog...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
emprirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
psychologische steun en weerstand
  ... iedereen kent het verschijnsel dat winkelbedrijven graag werken met prijzen als &#83644 99 in plaats van &#83645...Lees meer
blad
  ... een blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie een stuk papier derhalve dat de bezitter...Lees meer
bearraid
  ... een bear raid is het verschijnsel dat een groep beleggers of handelaren de koers van een aandeel omlaag proberen...Lees meer
beding van décharge
  ... een beding van dã©charge is een beding bij de verkoop van een niet volgestort aandeel dat bepaalt dat...Lees meer
betafactor
  ... de betafactor is het getal dat aangeeft in hoeverre de beweeglijkheid van een aandeel overeenkomt met de index...Lees meer
blankette
  ... een blankette is een niet genummerd fysiek aandeel dat gebruikt wordt om een beschadigd stuk te vervangen...Lees meer
conversiearbitrage
  ... onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en...Lees meer
conversieequivalent
  ... het conversie equivalent is de eigenlijk effectieve kostprijs van een door conversie verkregen aandeel in een vennootschap uitgaande van...Lees meer
dilution
  ... dilution is de engelse term voor de toename van het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf door bijvoorbeeld de uitoefening...Lees meer
dip
  ... een dip is een tijdelijke en beperkte daling van de koers van een aandeel of een obligatie...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
eigen vermogen per aandeel
  ... het eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone...Lees meer
geblokkeerdaandeel
  ... we spreken van een geblokkeerd aandeel of een geblokkeerd fonds in iemands aandelenportefeuille of aandelendepot bij aandelen waarin men...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
oprichtersbewijs
  ... een oprichtersbewijs is een door de oprichters ondertekend document waaruit de stichting van de vennootschap blijkt later vervangen door de...Lees meer
ranking
  ... onder de ranking verstaan we een positie in een bepaalde rangorde...Lees meer
rendementsaandeel
  ... we spreken van een rendementsaandeel bij een aandeel dat een hoger dan gemiddeld dividendrendement heeft...Lees meer
stockfuture
  ... een stock future is een termijncontract op een bepaald aandeel er wordt meestal niet uitgegaan van daadwerkelijke levering maar...Lees meer
altcoin
  ... De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet...Lees meer
privékapitaal
  ... het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
combo
  ... een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
marktperformer
  ... onder een outperformer verstaan we een aandeel dat meer in koers is gestegen dan de aex...Lees meer
outperformer
  ... de out performance option is een exotische optie waarbij bij levering een keuze bestaat uit twee onderliggende waarden...Lees meer
underperformer
  ... onder een outperformer verstaan we een aandeel dat meer in koers is gestegen dan de aex...Lees meer
verlieswinstdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
winstverliesdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
wvdiagram
  ... een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
shareholdersequity
  ... met de term shareholders equity die we nogal eens in amerikaanse formules tegenkomen wordt de gemiddelde koers van...Lees meer
underperformer
  ... we spreken van een underperformer bij een aandeel dat minder in koers is gestegen dan de aex of waarvan verwacht...Lees meer
dividend per aandeel
  ... het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel wordt uitgekeerd en dat verkregen wordt...Lees meer
dotcom
  ... een dotcom slaat op de toevoeging "com" achter ondernemingen op internet en staat als zodanig voor de wereld van e...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
falpon
  ... falpon is een afkorting van fixed term agreement for long term put option on netherland securities...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
niet cyclisch aandeel
  ... onder een niet cyclisch aandeel verstaan we een aandeel in een bedrijf waar de winsten niet erg afhankelijk...Lees meer
obligatie aan toonder
  ... een obligatie aan toonder is een anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap dat op...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
systematisch risico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
cumulatief preferent winstdelend aandeel
  ... bij een cumulatief preferent winstdelend aandeel zijn de rechten van een cumulatief preferent aandeel en die van...Lees meer
cyclical
  ... een zogenaamde cyclical is in het spraakgebruik hetzelfde als een cyclisch fonds of cyclisch aandeel...Lees meer
cyclisch aandeel
  ... een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een...Lees meer
cyclisch groei aandeel
  ... een cyclisch groei aandeel is een aandeel dat weliswaar als een cyclisch aandeel wordt gezien maar dat toch...Lees meer
niet volgestort aandeel
  ... een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam waarbij slechts een deel bijv10% van de nominale waarde...Lees meer
onderaandeel
  ... een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
preferent winstdelend aandeel
  ... een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede...Lees meer
premiejager
  ... een premiejager is iemand die op een emissie inschrijft in de verwachting dat de koers van de uit emissie...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
prestatie
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
prioriteitsaandeel
  ... een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te...Lees meer
put warrant
  ... een putwarrant is een warrant die de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde termijn een aandeel tegen een...Lees meer
registeraandeel
  ... een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap...Lees meer
boekwaarde per aandeel
  ... de boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers ervan...Lees meer
price to book
  ... de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de...Lees meer
price to cashflow
  ... p cf is een veelgebruikte afkorting voor price to cash flow het is een financieel kengetal welke...Lees meer
primary instrument
  ... een zogenaamd primary instrument is een financieel instrument waarbij de waarde niet wordt afgeleid van een andere instrument bijvoorbeeld...Lees meer
zichtbare intrinsieke waarde per aandeel
  ... de zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook...Lees meer
flauw
  ... de term flauw wordt gebruikt voor zowel de stemming op de beurs wanneer er door een gebrek aan handel een...Lees meer
flip
  ... een floater is een andere naam voor een floating rate note in het beursjargon ook wel flipflop genaamd...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
heldatopening
  ... een aandeel is held at the opening wat wil zeggen dat er geen handel in het fonds...Lees meer
ishare
  ... een i share is een aandeel op een mandje obligaties vaak een tracker van een bedrijfs obligatieindex zoals bijvoorbeelde...Lees meer
industriefonds
  ... een industriefonds is een aandeel van een vennootschap die zich toelegt op industriële productie...Lees meer
afstaan
  ... We spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben...Lees meer
inleveren
  ... we spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben...Lees meer
terugmoeten
  ... we spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben...Lees meer
inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
intrinsieke waarde aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het...Lees meer
knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer
knockout
  ... het begrip knockout dat aan reverse convertibles wordt uitgekeerd is vergelijkbaar met knockin met dat verschil dat de koers altijd...Lees meer
dividend verhouding
  ... de koers dividend verhouding is de koers van een aandeel gedeeld door het erop uitgekeerde dividend...Lees meer
koersgevoelige informatie
  ... koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen...Lees meer
koersgevoeligheid
  ... we spreken van de koersgevoeligheid van een aandeel bij het relatieve koersgedrag van ten opzichte van de algemene ontwikkeling op...Lees meer
koersrendement
  ... onder het koersrendement het resultaat meestal procentueel weergegeven dat louter behaald wordt uit koersveranderingen...Lees meer
netto winst per aandeel
  ... de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs...Lees meer
niet genoteerd aandeel
  ... een niet genoteerd aandeel is een effect of fonds zonder officiële notering...Lees meer
niet royeerbaar certificaat
  ... een niet royeerbaar certificaat is een certificaat dat niet kan worden omgewisseld in de orginele onderliggende waarde...Lees meer
nrc
  ... nrc is een afkorting die we vaak op de beurspagina in de krant tegenkomen en die staat voor niet royeerbaar...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
overgangsfase
  ... onder de overgangsfase van een converteerbare obligatie verstaan we de periode waarin de koers van het bijbehorende aandeel rond de...Lees meer
overwegen
  ... we spreken van overwegen als we een aandeel sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
fully diluted earnings per share
  ... de fully diluted earnings per share is de winst per aandeel die over zou blijven als...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
market to bookratio
  ... onder de market to book ratio verstaan we de aandelenkoers gedeeld door de boekwaarde per aandeel...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer
gebonden medeeigendom
  ... we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
mede eigendom
  ... een medeborg is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich tesamen met andere personen borg heeft gesteld voor één debiteur...Lees meer
vrij mede eigendom
  ... we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
participatie
  ... een belegger koopt een participatie in een beleggingsfonds wat te vergelijken valt met het kopen van een aandeel van een...Lees meer
wet van engel
  ... de wet van engel kijkt naar het verband tussen de uitgaven aan voeding en het inkomen...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
at parity
  ... We spreken van een at parity calloptie op het moment...Lees meer
over parity
  ... de term over parity komen we tegen bij de prijsvorming van opties het geeft in feite de verwachtingswaarde aan...Lees meer
semi sterke vorm efficiënte markt
  ... de semi sterke vorm efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle alle...Lees meer
sterke vorm efficiënte markthypothese
  ... de sterke vorm van de efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle historische...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
bijschrijven op aandelen
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
bijstempeling
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
bullrally
  ... we spreken van een bull rally bij een langere periode waarin de koers van een aandeel gestaag blijft stijgen...Lees meer
bulltrap
  ... een bull trap is letterlijk een "stierenval" dus iets waar al te optimistische beleggers met open ogen in kunnen...Lees meer
cashflow per aandeel
  ... de cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash...Lees meer
certificaat van Amerikaans aandeel
  ... een certificaat van amerikaans aandeel ofwel een american depositary receipt of adr is een effect dat originele...Lees meer
cum
  ... cum is een aanduiding bij een aandeel dat de stock claim warrant bonus of het dividend er nog aan zit...Lees meer
datum exdividend
  ... de datum ex dividend is vaak de dag waarop het dividend officieel is vastgesteld ofwel de dag van...Lees meer
dividend rollover
  ... de dividend roll over is een beleggingsstrategie waarbij een belegger vlak voordat er op een aandeel dividend wordt...Lees meer
dividend winst verhouding
  ... de dividend winstverhouding is verhouding tussen de winst per aandeel en het uitgekeerde dividend per aandeel...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
dividendblad
  ... het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit...Lees meer
Dow Jones index
  ... de dow jones index is een beursindex van de beurs van wallstreet in new york bestaande uit dertig...Lees meer
de Dow
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
Dow Jones
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
dumpen
  ... bij dumpen is er sprake van massaal verkopen in de zin van " toen de cijfers bekend werden dumpten...Lees meer
evenredige consolidatie
  ... met het begrip evenredige consolidatie wordt een methode van consolidatie bedoeld waarbij het aandeel van de groep in elke...Lees meer
gewogen index
  ... we spreken van een gewogen index of gewogen koersindex bij een index van beursfondsen waarin elk aandeel een bepaalde...Lees meer
rit
  ... we spreken in de effectenwereld van een rit omhoog bij een langdurige koersstijging van een aandeel of een index...Lees meer
tickersymbol
  ... het ticker symbol is een lettercombinatie waarmee op de amerikaanse beurzen de beursgenoteerde aandelen worden aangeduid...Lees meer
tracker
  ... een tracker of tracker fund is een aandeel een soort beleggingsfonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement...Lees meer
zwakke vorm van de efficiënte markthypothese
  ... de zwakke vorm van de effici ënte markt hypothese gaat uit van het principe dat...Lees meer
confirmation bias
  ... onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de...Lees meer
dividendbasis
  ... we gaan bij de berekening van het rendement op een aandeel uit van de zogenaamde dividendbasis...Lees meer
risicopremie
  ... onder de risicopremie verstaan we het extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan...Lees meer
risico rendementsverhouding
  ... onder risicorendementsverhouding verstaan de de verhouding tussen het rendement dat we met een belegging denken te bereiken en het risico...Lees meer
short synthetisch aandeel
  ... een short synthetisch aandeel is de combinatie van een...Lees meer
automatische verwisseling
  ... Onder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap die een depotcli ënt bezit...Lees meer
cumdividend
  ... onder cum dividend verstaan we een notering van een aandeel waarbij met de koersvorming rekening wordt gehouden met het...Lees meer
cumpref
  ... een cumpref is een samentrekking van cumulatief preferent aandeel en er wordt hetzelfde mee bedoeld...Lees meer
effectenkoersrisico
  ... het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie...Lees meer
ex warrant
  ... we spreken van ex warrant aandeel bij een aandeel waar deze warrant inmiddels af is in het algemeen door...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
rendement op aandelen
  ... het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van...Lees meer
rendement per aandeel
  ... het rendement per aandeel is de verhouding van het dividend van een aandeel in verhouding tot de koers...Lees meer
restantbewijs
  ... een restantbewijs is een bewijs dat wordt uitgereikt na afschrijving van de gehele nominale waarde van een aandeel met...Lees meer
vermogenstitel
  ... het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat...Lees meer
vertrekkend aandeel
  ... we spreken van een vertrekkend aandeel bij een aandeel waarvan we verwachten dat het binnenkort sterk zal gaan stijgen...Lees meer
voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer
wet van een prijs
  ... de zogenaamde wet van één prijs is een economische wetmatigheid die ervan uitgaat dat er in een...Lees meer
rendement totale vermogen
  ... onder het rendement totale vermogen bij een bedrijf ook wel "return on assets" of roa genaamd verstaan we...Lees meer
action de jouissance
  ... Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
rendement eigen vermogen
  ... onder het rendement eigen vermogen bij een bedrijf ook wel "return on equity" of roe genaamd verstaan we...Lees meer
scrip
  ... het begrip scrip heeft meerdere betekenissen 1 waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp een obligatie kan worden omgewisseld...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
tussentijdsuitoefenen
  ... onder het tussentijds uitoefenen verstaan we het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt...Lees meer
voorrecht van schuldsplitsing
  ... het voorrecht van schuldsplitsing is een voorrecht van de borgen om te eisen dat ieder van hen voor...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
SPDR
  ... afkorting van standard &amp poor's depositary receipt een spider is een speciaal soort aandeel een zogenaamde tracker...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
theoretische claimwaarde
  ... formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel...Lees meer
theoretische waardebonus of stockdividend
  ... de theoretische waarde bonus ofstockdividend is de koers die als richtsnoer geldt voor de waardebepaling van...Lees meer
total return
  ... de total return is de som van koerswinst en dividend van een aandeel of van koerswinst en rente van...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
kapitaalkosten
  ... de kapitaalkosten zijn het bedrag dat we mis kunnen lopen of anders gezegd dat we hadden kunnen maken door het...Lees meer
loonkosten
  ... de loonkosten voor een werkgever bestaan uit het brutoloon plus het aandeel in de sociale verzekeringspremies die de werkgever moet...Lees meer
standaard valutapakket
  ... een standaardvalutapakket wordt ook wel een valutakorf of een valutamand genoemd het is een rekeneenheid die is samengesteld uit bepaalde eenheden...Lees meer
amsterdam security account system
  ... Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
ASAS
  ... het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
bait back
  ... Een zogenaamde baitback is een manier van winst nemen met name op het gebied van aandelen het principe is simpel...Lees meer
bodemvissen
  ... als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken...Lees meer
claimemissie
  ... een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij...Lees meer
claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer
closingprice
  ... de closing price is de koers van de laatste transactie van een bepaald aandeel op een handelsdag op de...Lees meer
consensustaxatie
  ... de consensustaxatie wordt gebruikt bij de taxaties van de winst per aandeel door aandelenanalisten of onderzoeksinstituten door een groot aantal taxaties...Lees meer
conversiewaarde van een converteerbare obligatie
  ... de conversiewaarde van een converteerbare obligatie is de waarde die bepaald wordt door de beurskoers van...Lees meer
corner
  ... een corner is het innemen van een positie door een groep beleggers met als doel de koersvorming van een aandeel...Lees meer
cornering
  ... onder cornering verstaan we een samenwerking tussen een aantal partijen die een dusdanig grote positie in bijvoorbeeld een aandeel oplevert...Lees meer
cumulatief preferent aandeel
  ... een cumulatief preferent aandeel is een preferent aandeel dat indien het preferente dividend niet of niet geheel is...Lees meer
cumulatief preferent
  ... cumulatief preferent is een voorkeursrecht bij een aandeel dat blijft bestaan ook als het in een bepaald jaar niet...Lees meer
cumulatief preferente winstdelende aandelen
  ... cumulatief preferente winstdelende aandelen zijn hetzelfde als een cumulatief preferent aandeel waar dan nog bij komt dat...Lees meer
eenheidskoersnotering
  ... de zogenaamde eenheidskoersnotering geeft aan hoeveel van de onderliggende waarde tegen de gegeven koers kan worden gekocht...Lees meer
exclaim
  ... met de term ex claim wordt een aanduiding bij de koers van een aandeel bedoeld die aangeeft dat dit...Lees meer
exdatum
  ... het begrip ex datum kent meerdere betekenissen namelijk 1 de eerste dag waarop een fonds wordt verhandeld zonder een specifiek...Lees meer
ex divididenddatum
  ... de ex divididend datum is de dag waarop het dividend officieel wordt vastgesteld...Lees meer
invloeden op aandelenkoersen
  ... er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding...Lees meer
pale bluechip
  ... een pale blue chip is een aandeel waarvan men de verwachting heeft dat het aandeel ooit wel eens...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
winstgerechtigd aandeel
  ... onder een winstgerechtigd aandeel verstaan we een aandeel dat recht geeft op uitbetaling van een gedeelte van de winst...Lees meer
commanditaire vennootschap op aandelen
  ... een commanditaire vennootschap op aandelen is een commanditaire vennootschap met meerdere commanditaire of stille vennoten wier aandeel...Lees meer
courantheid
  ... de courantheid is de mate van verhandelbaarheid van een aandeel op de beurs de courantheid is mede bepalend voor de...Lees meer
cum warrant
  ... een beurskoers van een aandeel waar de waarde van een aangekondigde warrant nog in is verwerkt wordt cum warrant...Lees meer
geldswaardig papier
  ... onder een geldswaardig papier verstaan we een waarde papier dat een zekere geldwaarde vertegenwoordigt...Lees meer
winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer
winstrendement
  ... onder het winstrendement verstaan we de procentuele verhouding van de koers van een aandeel tot de winst per aandeel...Lees meer
zratio
  ... de z ratio geeft aan hoeveel sneller een warrant stijgt dan het onderliggende aandeel waarbij we er van uitgaan...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer
optieconversie
  ... onder optieconversie verstaan we het vervangen van een optiepositie door een qua werking gelijkwaardige positie...Lees meer
american trust unit
  ... Een zogenaamde american trust unit is een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en dat closed end...Lees meer
auction rate preferent aandeel
  ... Een auction rate preferent aandeel is een aparte vorm van het normale preferente aandeel bij het auction rate...Lees meer
barometerstock
  ... Een barometer stock is een aandeel dat normaal gesproken de richting van de totale beurs volgt...Lees meer
bearerstock
  ... we spreken van een bearer stock bij een aandeel waarvan eigenaar en de rechten niet in een register zijn...Lees meer
beursrally
  ... met een beursrally bedoelen we een stijging van de meeste aandelen op de beurs dus een stijging in de breedte...Lees meer
global note
  ... een global note is een enkel waardepapier waarop het gehele genoteerde aandelenkapitaal van een onderneming staat vermeld...Lees meer
greenshoe
  ... de term greenmail kent meerdere betekenissen beide in de overname sfeer van bedrijven...Lees meer
interlisted
  ... we spreken van interlisted als een aandeel of ander effect op meerdere beurzen tegelijk genoteerd staat...Lees meer
kstuk
  ... de term k stuk is de verkorte benaming van een zogenaamd klassiek stuk ofwel een aandeel in de meer oorspronkelijke...Lees meer
nabeurskoers
  ... een nabeurskoers is een koers van een aandeel die in de nabeurshandel tot stand is gekomen dus na de periode...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
payoutratio
  ... er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
small cap
  ... een small cap is een aandeel met een lage koers omdat het flink uit de mode en uit de...Lees meer
claimverhouding
  ... de claimverhouding is de verhouding tussen het aantal uitstaande aandelen en het aantal nieuw uit te geven aandelen...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
peratio
  ... de p e ratio is een afkorting voor price earning verhouding dit is de koers van een aandeel gedeeld...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
WPA
  ... de wpa is de veelgebruikte afkorting van winst per aandeel dit is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
conversiewaarde
  ... bij een converteerbare obligatie verstaan we onder de conversiewaarde de waarde die bepaald wordt door de koers van het aandeel...Lees meer
coupure
  ... de coupure is de grootte omvang of nominale waarde van bankbiljetten aandelen obligaties of andere waardepapieren...Lees meer
winstverwatering
  ... onder winstverwatering verstaan we de daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst...Lees meer
certified stocks
  ... onder certified stock verstaan we voorraden van goederen of grondstoffen die goedgekeurd zijn en geleverd mogen worden op de...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
certificaat van aandeel
  ... onder een certificaat van aandeel verstaan we een soort van aandeel dat een ander aandeel vertegenwoordigt het certificaat...Lees meer
cash secured put
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
beursindex
  ... het begrip beursindex wordt dagelijks in de media genoemd bijvoorbeeld de aex of de dowjones maar wat is nu zo'n...Lees meer
beursintroductie
  ... we spreken van een beursintroductie of vaak kortweg van "een introductie" als een effect bijvoorbeeld een aandeel voor het eerst...Lees meer
correctiefactor per aandeel
  ... onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en...Lees meer
dividend arbitrage
  ... onder dividendarbitrage verstaan we het gelijktijdig handelen in aandelen en opties op die aandelen met het doel winst te...Lees meer
EPS
  ... de afkorting eps staat voor earnings per sharemet de eps wordt dus de winst per aandeel bedoeld...Lees meer
fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.