Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

V

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - V - 
vagebonderend kapitaal onder de relatief weinig gebruikte term vagebonderend kapitaal verstaan we hetzelfde als flitskapitaal
vakantie rechtenwerknemers de arbeidsovereenkomst of cao bevat in het overgrote deel van de gevallen een bepaling over de vakantierechten van werknemers zoals
vakantiedagen volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de
vakcentrales de zogenaamde vakcentrales zijn de centrale organisaties van verschillende vakbonden de drie grootste zijn fnv cnv en unie mhp
valeur compensee risico onder het valeur compensée risico verstaan we het risico bij de afwikkeling van een valutatermijncontract
valkuillening een valkuillening is een lening die op het eerste gezicht goedkoop lijkt door het lage rentepercentage dat in rekening wordt
valse beweging onder een valse beweging verstaan we een koers beweging die veelbelovend begint maar die teleurstellend eindigt
value add tax de value added tax ofwel vat is een hier weinig gebruikte maar internationale term voor de belasting op
value at risk onder de term value at risk verstaan we het geldbedrag dat onze belegging tussen bepaalde grenzen waard zal
value at risk onder value at risk of var verstaan we een statistische maatstaf voor het maximale potentiële verlies op een
value beleggen onder valuebeleggen verstaan we het beleggen in zogenaamde value aandelen zie aldaar valuebeleggen is niet onomstreden omdat zelfs de beste aandelen
valueaandeel een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en een lage koers winstverhouding
valuebelegger een zogenaamde valuebelegger is een belegger die voornamelijk belegt in value aandelen dit zijn aandelen die volgens bepaalde deskundigen een hogere
valueinvestor onder een value investor verstaan we een belegger die zoekt naar ondergewaardeerde effecten koopjes op de aandelenmarkt om daar
valuelinecompositeindex de value line composite index is een van de breedst opgezette aandelenindices opgenomen zijn ondermeer de aandelen
valuta een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een
valuta afwikkelen onder het afwikkelen van een valutatermijncontract verstaan we het op de vervaldatum over en weer leveren van
valuta termijnaffaire onder een valutatermijnaffaire verstaan we een contract waarbij de koper op een vastgelegde datum valuta tegen een van te voren
valuta warrant een valutawarrant is het recht om een bedrag in euro's te kopen tegen een vaste wisselkoers met een bepaalde valuta
valuta, kunstmatige een kunstmatige valuta is een speciaal geconstrueerde valuta die niet tot de eigen valuta van een land gerekend wordt
valuta, lokaal de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd
valuta, prijsbepalend onder een de prijsbepalende valuta verstaan we de valuta waarin een prijs is uitgedrukt een pak koffie in nederland is
valuta, thuis de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd
valuta, wijdstellen onder het wijdstellen van vreemde valuta verstaan we het dusdanig stellen van een vreemde valutakoers dat de
valuta,basis- de basisvaluta is de eerste valuta bij de gebruikelijk notatie in de valutahandel waar altijd twee valuta's worden genoemd
valuta,eigen de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd
valuta,referentie onder een referentie valuta verstaan we de valuta waaraan een vordering in een andere valuta via een valutaclausule is
valuta,zachte onder een zachte valuta verstaan we munteenheden die in het verleden regelmatig in waarde zijn gedaald ten opzichte van
valutaarbitrage valutaarbitrage is een vorm van arbitrage waarbij gebruik wordt gemaakt van de gelijktijdige prijsverschillen van eenzelfde valuta op verschillende valutamarkten
valutaarbitrage, direct onder directe valuta arbitrage verstaan we een vorm van valuta arbitrage waarbij in elk geval de lokale valuta
valutaclausule het begrip valutaclausule heeft meerdere betekenissen 1clausule die het mogelijk maakt dat om aflossing of dividend uit te laten betalen in
valutadagen onder de valutadagen verstaan we het aantal dagen verschil tussen boekingsdatum verrekeningsdatum en de valutadatum van een mutatie op een
valutadatum de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken
valutahandel onder de zogenaamde valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een lokale markt voor tegen een
valutamarkt onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta
valutaoptie een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als
valutapositie onder de valutapositie verstaan we de economische voorraad aan vreemde valuta
valutarisico onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd
valutaswap onder een valutaswap verstaan we uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in verschillende valuta tegen een vooraf overeen gekomen verhouding
valutering onder valutering verstaan we het toekennen van een valutadatum aan een mutatie veel banken gebruiken dit voor een aardige bijverdienste door
valutering effectennota de valutering effecten nota is de toekenning van een datum waarop het gevolg van een uitgevoerde effectentransactie intreedt
valuteringsdatum de valuteringsdatum is de datum waarop de afrekening plaatsvindt en de rente tevens ingaat
van jou de term van jou vinden we op de beurs en is vakjargon voor kopen
vangnetconstructie een vangnetconstructie is een afspraak dat een bedrijf gekocht wordt door een groep beleggers als de koers onder een bepaalde
variabele onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem
variabele aflossing variabele aflossing is een vorm van aflossing waarbij de lening niet in gelijke periodieke bedragen gedurende de gehele looptijd
variabele kosten de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie
variabele rente een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente
variabele spread een variabele spread uit de optiewereld is in principe een transactie waarbij het aantal verkochte opties afwijkt van het aantal
varianten analyse onder de variantenanalyse verstaan we de alternatieve voorspellingen van het centraal planbureau op grond van variatie in de voor
variation margin de variation margin is het bedrag dat dagelijks met de houder van een future cq termijncontract wordt verrekend en dat
varken in het rijtje "dieren" op de beurs zoals op wallstreet kennen we allemaal de bull en de bear de optimistische
varkenscyclus de zogenaamde varkenscyclus is in het algemeen gesteld het verschijnsel dat het aanbod van een bepaald product of een bepaalde
vast vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen
vastcontractplan een zogenaamd vast contractplan is een vorm van een collectieve belegging waarbij de belegger zich verbindt gedurende een
vaste activa de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming
vaste geldgroeiregel de vastegeldgroeiregel is een aanbeveling uit de hoek van de monetaristen met betrekking tot de politiek van de centrale bank
vaste hypotheek onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het
vaste kapitaalgoederen de vaste kapitaalgoederen ook wel vast kapitaal genoemd zijn de goederen die een producent gebruikt in het productieproces en
vaste kapitaalgoederen voorraad de vaste kapitaalgoederenvoorraad van een land is het totaal aan kapitaalgoederen waarover het land kan beschikken
vaste kosten onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil
vaste lasten onder de vaste lasten verstaan we de betalingen die steeds weer gedaan moeten worden omdat je een bepaalde verplichting
vaste markt een vaste markt is de marktsituatie waarbij de koersen van bijvoorbeeld aandelen stijgen
vaste rente de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden
vaste verrekenkoers een vaste verrekenkoers wordt ofwel eenzijdig door de overheid vastgesteld of wel door het sluiten van een overeenkomst
vaste wisselkoers we spreken van een vaste wisselkoers bij een wisselkoers die door de centrale banken rond de pariteit of spilkoers
vastegeldlening in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening
vastgoed vastgoed is een veel gebruikte term voor onroerend goed denk bij vastgoed aan huizen winkels kantoorpanden en dergelijke
vastgoedbelegging, direct we spreken van een directe vastgoed belegging als er daadwerkelijk in een gebouw of grond wordt belegd en
vastgoedbelegging,indirect we spreken van een indirecte vastgoed belegging als er niet daadwerkelijk in een gebouw of grond wordt belegd
vastgoedfonds onder een vastgoedfonds verstaan we een beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers belegt in onroerende zaken
vastkapitaal onder vast kapitaal verstaan we de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan dit zijn terreinen fabrieken kantoren en machines
vastrentende waarden onder vastrentende waarden verstaan we effecten met een renteopbrengst zoals obligaties spaarbiljetten spaarbewijzen etc
vastvoorschot een vast voorschot is een krediet in de vorm van een éénmalig ter beschikking gesteld vast leningsbedrag waarvan de
VAT de value added tax ofwel vat is een hier weinig gebruikte maar internationale term voor de belasting op
VATU de vatu is de nationale munteenheid van vanuatu de iso valutacode van de vatu is vuv
VBA vba staat voor vereniging van beleggings analisten
VEB de vereniging voor effectenbezitters afgekort tot veb is een vereniging die met name de juridische kant van het effectenbezit behartigt
VEB de veb is de iso valutacode voor de bolivar de nationale munteenheid van venezuela
veckans de veckans index is een index van de beurs van stockholmzweden
veel gemaakte fouten bij trading in de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar het succes maar vooral ook
veem een veem is een onderneming die zich bezighoudt met het bewaren van goederen en daarnaast eventueel zaken als het uitklaren
veempolis een veempolis is een door het veem op de naam van het veem afgesloten verzekering waarbij de goederen die er
vega de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering
vegalimiet de vega uit de optietheorie de vega is één van de zogenaamde grieken wordt ook gebruikt voor risicobeheersing
veiligheidsmarge onder de veiligheidsmarge verstaan we het percentage waarmee de omzet maximaal mag afnemen opdat nog juist geen verlies wordt geleden
veiling bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel
veilinghandel de veilinghandel op de beurs is bedoeld voor minder liquide fondsen
veilinghuis onder een veilinghuis verstaan we een bedrijf dat zich bezighoudt met het bijeenbrengen van goederen die dan via een door
velocity in de technische analyse kennen we het begrip velocity van de markt dit is de beweging die de
vennoot een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een
vennootschap een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die
vennootschap in oprichting onder een vennootschap in oprichting verstaan we het stadium voorafgaande aan de oprichting van een naamloze vennootschap of
vennootschap onder firma bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf
vennootschap, omzetting van een omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van
vennootschap,groot een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die
vennootschap,leeg onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder
vennootschap,structuur- vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is de raad van commissarissen kan de directie
vennootschapsbelasting de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en
verantwoordelijkheid een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen
verbintenis onder een verbintenis verstaan we een rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens welke de een verplicht is tot een bepaalde prestatie
verbintenis,hoofd onder een hoofdverbintenis verstaan we een verbintenis die het fundament vormt van een tweede verbintenis die van het bestaan van
verborgen gevaren van opties Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren
verborgen werkloosheid de verborgen werkloosheid is die werkloosheid die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt
verdeeld verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs
verdelingsfunctie de verdelingsfunctie is een begrip uit de economie waarmee de invloed van de collectieve sector op de verdeling van inkomens
verdienmodel de term verdienmodel is de wat modieuze term voor de strategie die een bedrijf hanteert om geld te verdienen een
verdiscontering onder verdiscontering verstaan we het verkopen van bijvoorbeeld wissels of promessen vóór de vervaldag onder verrekening van rente of disconto
verdrag van rome het verdrag van rome is het in 1957 gesloten verdrag door de zes egks landen wat leidde tot
vereniging een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters
vereniging effecten uitgevende ondernemingen de vereniging effecten uitgevende ondernemingen veuo is een belangenorganisatie voor bedrijven met een beursnotering die ondermeer als
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wordt ook wel een informele vereniging genoemd het is een vereniging waarvan de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt ook wel een formele vereniging genoemd
vereniging van appartementseigenaren een vereniging van appartementseigenaren is een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte bij het splitsen van een
vereniging van beleggers voorduurzame ontwikkeling de vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling ofwel de vbdo is een vereniging die onderzoek
vereniging van beleggings analisten de vereniging van beleggingsanalisten is een in amsterdam gevestigde vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de
vereniging van plaatselijke politieke groeperingen de vereniging van plaatselijke politieke groeperingen ofwel de vppg is een belangenvereniging voor lokale politieke partijen
vereniging van wisselmakelaars de vereniging van wisselmakelaars stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de geld en valutamarkt
vereniging voor de effectenhandel de vereniging voor de effectenhandel die vaak wordt aangeduid met "de vereniging"
verenigingenregister het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden
verenigingsverklaring de verenigingsverklaring is een verklaring van het bestuur van een vereniging dat het de bank in kennis zal stellen van
verenigingvanbemiddelaarsinonderhandseleningen de vereniging van bemiddelaars in onderhandse leningen is een vereniging die zich ten doel stelt
verenigingvastgoedparticipanten de vereniging vastgoed participanten afgekort tot de vvp is een non profit organisatie die zich tot doel stelt
vergadering,papieren een papieren vergadering is een vorm van de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de deelnemers van te voren overeenkomen
vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen als u van uw werkgever een vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen krijgt dan wordt dat progressief
vergrijzingsfonds een vergrijzingsfonds is een beleggingsfonds dat hoopt te profiteren van de voortschrijdende vergrijzing van de samenleving
verhandelbaar exemplaar van een connossement een verhandelbaar exemplaar van een connossement is een vorm van een connossement deze geeft recht op de
verhandelbaarheid onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden
verhandelbaarheidsrisico onder het verhandelbaarheidsrisico verstaan we het risico dat er door het geringe aantal exemplaren van een goed zoals bepaalde effecten
verhandelbare emissierechten onder zogenaamde verhandelbare emissierechten verstaan we het recht dat een bedrijf heeft om een eigen overschot ban een bepaalde
verificatie onder verificatie verstaan we een onderzoek naar de echtheid of juistheid van een document
verificatievergadering de verificatievergadering is een vergadering van crediteuren en hun debiteur met zijn curator onder leiding van een rechtercommissaris waarin over
verjaring verjaring is een door de wet erkend middel om mits aan bepaalde vereisten is voldaan
verjaring vakantiedagen onder verjaring vakantiedagen verstaan we het feit dat vakantiedagen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar
verjaring van de hoofdsom onder de verjaring van de hoofdsom verstaan we het feit dat de verplichting tot het aflossen van
verjaring van een coupon onder verjaring van een coupon verstaan we het na 5 jaar niet meer betalen van de coupon door een debiteur
verjaring,bevrijdende bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd
verjaring,extinctieve bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd het is een vorm van verjaring waardoor de
verjaring,vernietigende bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd
verklaring van erfrecht een verklaring van erfrecht is een verklaring die door een notaris wordt opgemaakt waarin vermeld staat wie de
verklaring van executele onder een verklaring van executele verstaan we een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur
verklaring van geen bezwaar een verklaring van geen bezwaar is een verklaring van de minister van justitie dat er geen bezwaar
verklaring, firma onder de firmaverklaring verstaan we de akte waarin de ondernemer die een eenmanszaak onder een handelsnaam uitoefent verklaart dat hij
verklaring, notaris de notarisverklaring is de verklaring die de notaris afgeeft na het passeren van een hypotheekakte
verklaringsprocedure onder een verklaringsprocedure verstaan we het verkrijgen van een verklaring van de derde beslagene nadat hij hiertoe voor een rechtbank
verkochte optie een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde
verkoopoptie een verkoopoptie is een andere naam voor een putoptie de term putoptie is echter veel meer ingeburgerd en zal in de
verkoopprogramma een verkoopprogramma is een door de professionele effectenhandel of door gevorderde amateurs gehanteerd computerprogramma dat bij bepaalde koersniveaus automatisch verkooporders
verkoopsignaal in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een
verkoopwaarde de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder
verkopen als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we
verkoper iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we
verkopersmarkt een verkopersmarkt is een beurs die gekenmerkt wordt door een vraag naar aandelen die het aanbod van die aandelen overstijgt
verkort bericht in het zogenaamde verkort bericht vinden we een samenvatting van de belangrijkste emissiegegevens
verkort connossement een verkort connossement is een connossement dat voor sommige of alle voorwaarden van het vervoer verwijst naar een bepaalde
verkorte balans nederlandsche bank de verkorte balans van de nederlandsche bank nv is een andere benaming van de
verkrapping onder de term verkrapping verstaan we een poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel
verkrijgingskosten de verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een woning
verlies we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering
verlies, papieren een papieren verlies is een verlies dat wel ontstaan is maar omdat er nog niet verkocht is niet echt
verlies, uitlotings het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van
verliesbeperking verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde
verliesenwinstrekening onder de verlies en winstrekening verstaan we een opgave van de gabg van zaken binnen een bedrijfs waaruit
verlieswinstdiagram een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategieën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook
verliezen we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de
verliezen en verliezers een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om
verlijden van een akte het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de
vermenselijken onder vermenselijken verstaan we het feit dat sommige beleggers een band opbouwen met hun aandelen
vermindering van kapitaal bij een vermindering van kapitaal hebben we het over een verlaging van het geplaatst kapitaal
vermogen onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te
vermogen buiten balans onder vermogen buiten de balans verstaan we het vermogen van derden bijvoorbeeld een borg dat eventueel uitgewonnen
vermogen, aanvullend het aanvullend vermogen is een onderdeel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf het is het totaal van de herwaarderingsreserves
vermogen, autonoom onder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen
vermogen, nationaal het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in
vermogen, niet-permanent het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de
vermogen, risicomijdend het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de
vermogen, tijdelijk het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de
vermogensbeheer onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en
vermogensbeheerder een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt
vermogensbehoefte de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering
vermogensbelasting onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen verminderd met de van toepassing zijnde
vermogensinkomsten onder de vermogensinkomsten verstaan we alle inkomsten die uit vermogen getrokken kunnen worden zoals dividend rente huur erfpachtcanons en dergelijke
vermogensmarkt onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt
vermogensmarkt,primair ondere de primaire vermogensmarkt verstaan we de vermogensmarkt waarop rechtstreekse overdracht van vreemd of eigen vermogen aan ondernemingen overheidslichamen
vermogensmarkttheorie onder de vermogensmarkttheorie verstaan we de studie van de samenhang tussen het risico en het verwachte rendement van zogenaamde
vermogensmotief ondere iemands vermogensmotief verstaan we de reden van het opbouwen van een vermogen bijvoorbeeld om daar later een inkomen uit
vermogensredementsheffing vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst
vermogensrendementsheffing onder de vermogensrendementsheffing verstaan we de belasting over het al dan niet fictief rendement op iemands vermogen
vermogensstructuur de vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders de meest basale kwestie bij het aantrekken
vermogenstitel het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat
vermogensversterkingskrediet een vermogensversterkingskrediet is een door de bank verstrekt krediet in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf 1985
vermogenswaardeaandeel onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen
vermogenswinst onder vermogenswinst verstaan we de winst die gerealiseerd kan worden op een vermogen bijvoorbeeld de gerealiseerde koerswinst bij de verkoop
vermogenswinstbelasting onder vermogenswinstbelasting verstaan we een belasting die wordt geheven over de winst op vermogensobjecten zoals onroerend goed en effecten
vernietigbaarheid bij vernietigbaarheid is er een mogelijkheid een rechtshandeling juridisch aan te tasten zolang dit aantasten niet daadwerkelijk is geschied blijft
vernietigende verjaring bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd
verpanding onder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt
verplichting we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft
verrekeneenheid een rekeneenheid ook wel rekeningeenheid en verrekeneenheid is een waardeeenheid waarin bedragen worden uitgedrukt bijv een geldeenheid of de eenheid
verrekeningscheque een verrekeningscheque is een in de bondsrepubliek duitsland voorkomende vorm van een cheque die slechts kan worden voldaan door creditering
verrekeningseenheid onder de verrekeningseenheid verstaan we de in een betalingsovereenkomst tussen verschillende landen opgenomen geldeenheid of rekeneenheid waarin wederzijdse vorderingen worden
verschenen rente onder de verschenen rente verstaan we de rente waarvan de betaling opgeëist kan worden door door de crediteur die
verschijndag in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop
verschot onder een verschot verstaan we een door een cliënt te betalen uitgaven die een bank heeft voorgeschoten en die niet
verstek we spreken van verstek is de situatie waarin de gedaagde bij een rechtszaak niet is verschenen op de dag waartegen
versterkte aflossing een versterkte aflossing is een gedeeltelijk vervroegde aflossing van een obligatielening of een hypotheek
versterkte borgstelling een versterkte borgstelling is een borgstelling waarbij de borg tot meerdere zekerheid voor het nakomen van zijn verplichtingen die
verstrekker de verstrekker is de instantie die u de lening verschaft voor uw hypotheek
verstrekkingsnorm onder de verstrekkingsnorm verstaan we bij een hypotheek de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever meestal een bank maximaal
verstrekkingsnorm voor een hypotheek de verstrekkingsnorm voor een hypotheek is de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever maximaal wil uitlenen
vertical horizontal filter het vertical horizontal filter is een indicator die bedoeld is om aan te geven of we in een
vertical spread de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake
verticale prijsbinding we spreken van een verticale prijsbinding in de situatie waarbij een producent aan de winkelier voorschrijft tegen welke prijs
vertragingsrente de vertragingsrente is de rente die de aannemer u in rekening brengt als u een bouwtermijn te laat betaalt
vertrekkend aandeel we spreken van een vertrekkend aandeel bij een aandeel waarvan we verwachten dat het binnenkort sterk zal gaan stijgen
vertrouwensfactor de vertrouwensfactor komt uit de wereld van
verval onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis
vervaldag in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop
vervaldatum in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop
vervalkalender een vervalkalender is een tijdsgebonden schematische weergave waarbij vorderingen en schulden van een bepaalde soort zijn gerubriceerd en gesorteerd op
vervalkalendervan de nederlandsche bank nv onder de vervalkalender van de nederlandsche bank nv verstaan we een regeling van de nederlandsche
vervangingsinvesteringen onder vervangingsinvesteringen verstaan we de noodzakelijke investeringen van een bedrijf die voortkomen uit de vervanging van versleten vaste kapitaalgoederen noodzakelijk
vervangingsprijs onder de vervangingsprijs verstaan we de prijs waartegen men een productiemiddel of een eindproduct op een gegeven ogenblik kan vervangen
vervangingsreserve de vervangingsreserve is de fiscaal toelaatbare reservering van boekwinsten bij verkoop of bij uitkering van een vergoeding wegens verlies of
vervangingswaarde onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering
vervoerder onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te
vervrachter onder de vervrachter verstaan we degene van wie de bevrachter een aangewezen schip geheel of gedeeltelijk heeft gecharterd
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare
vervroegde aflossing onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de
verwachtingen verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis
verwachtingen verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis
verwachtingswaarde vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven
verwatering verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid
verwisselingskantoor onder een verwisselingskantoor verstaan we een bank die voor de uitgevende instelling de zaken regelt zoals
verwisselingsverhouding de verwisselingsverhouding is een benaming voor het vastgestelde aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie of een verkregen aantal stockdividenden recht
verzadiging we spreken van verzadiging of van verzadiging van de markt als de verkoop van een product stokt omdat iedereen het
verzadigingsinkomen de term verzadigingsinkomen komen we tegen bij de verdeling van de uitgaven gerelateerd aan het inkomen zoals bij de wet
verzamelcoupure de verzamelcoupure is een verzamelbewijs waarbij een aantal kleinere coupures worden gebundeld tot een grote
verzameldepot het verzameldepot is de totale hoeveelheid effecten van eenzelfde soort die door cliënten bij een bewaarbedrijf in bewaring is gegeven
verzamelinkomen het verzamelinkomen is het inkomen van box i inkomen van box ii en het belastbaar inkomen van box iii
verzekeraar een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt
verzekerde de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om
verzekerde levensverzekering onder de verzekerde bij een levensverzekering verstaan we degene op wiens leven de verzekering wordt aangegaan
verzekering constructie allrisks de verzekering constructie allrisks wordt afgekort aangeduid met carverzekering het betreft een verzekering die de opdrachtgever de architect
verzekering, gemengd onder een gemengde verzekering verstaan we de combinatie van een verzekering die tot uitkering komt bij in leven zijn
verzekering,afbouwrisico onder een afbouwrisicoverzekering verstaan we een bepaald type verzekering die het risico dekt dat een aannemer van een bouwproject
verzekering,casco onder een cascoverzekering verstaan we de verzekering van schade aan schepen vliegtuigen motorvoertuigen en dergelijke ten gevolge van bijvoorbeeld aanvaringen
verzekering,fractie onder een fractieverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij zowel de premie als de uitkering gebaseerd is op
verzekering,investering een investeringsverzekering is een speciale verzekering tegen niet commerciële risico's voorbeelden van dergelijke risico's zijn het transferrisico en fabricatierisico
verzekeringnemer onder de verzekeringnemer verstaan we degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat
verzekeringsdocument voor documentair krediet een verzekeringsdocument voor documentair krediet is een document dat betrekking heeft op de verzekering van goederen
verzekeringsinstellingen de verzekeringsinstellingen vormen de sector in de economie die bestaat uit de bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden met
verzekeringskamer de verzekeringskamer is een overheidsinstelling die belast is met het wettelijk toezicht op levensverzekeringsmaatschappijen en schadeverzekeringsmaatschappijen
verzekeringspool een groep verzekeraars kunnen samen een verzekeringspool vormen in dat geval dragen ze gezamenlijk het risico voor een verzekering het
verzet onder de term verzet verstaan we 1 een voorziening in rechte in bepaalde omstandigheden tegen een rechterlijke uitspraak of beschikking die
verzilveren onder verzilveren verstaan we het inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld
vetorecht het vertorecht is het recht om het tot stand komen van een besluit in een vergadering te verhinderen door het
vexatoir beslag een vexatoir beslag is een vorm van conservatoir beslag dat onnodig hinderlijk wordt gelegd
vierkantsgetal in de getallenleer zijn een aantal opmerkelijke wetmatigheden terug te vinden bijvoorbeeld de zogenaamde driehoeksgetallen en vierkantsgetallen
vijandige overname onder een vijandige overname verstaan we de overname van een bedrijf door een ander bedrijf die gedaan wordt door
vijf fasen theorie onder de vijf fasen theorie verstaan we de theorie die uitgaat van het feit dat een land vijf
vijven en zevens in de categorie beurswijsheden vinden we ook de vijven en zevens theorie die beleggers gebruiken om een voorspelling
Vilfredo Pareto vilfredo pareto 1848 1923 was een italiaan die vanuit zijn oorspronkelijk beroep als ingenieur veel wiskundige bagage meebracht toen
visualisatie bij trading een concept dat je bij succesvolle traders nog al eens tegenkomt is dat van de visualisatie dat heeft
vlag de vlag is een koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt in een uptrend en dat aangeeft dat er even
vlaggenschip onder het zogenaamde vlaggenschip verstaan we meestal het oudste beleggingsfonds van een fondsaanbieder of het beleggingsfonds dat zeer veel
vloer de vloer of ook wel beursvloer was de vroegere plaats in het beursgebouw waar daadwerkelijk door de handelaren werd gehandeld
vloer de vloer of ook wel beursvloer was de vroegere plaats in het beursgebouw waar daadwerkelijk door de handelaren werd gehandeld
vloerhandel in het verleden sprak men van de vloerhandel op de beursvloer de vloerhandel werd ook wel open outcry genoemd omdat men
vlottend kapitaal de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd
vlottend kapitaal onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de
vlottende activa de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd
vlottende activa onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de
vlottende kapitaalgoederen onder de term vlottend kapitaal of vlottende kapitaalgoederen verstaan we de goederen die door de producent verbruikt worden tijdens
vlottende passiva de vlottende passiva zijn de som van korte termijn schulden zoals crediteuren fiscale verplichtingen en de nog te verrichten dividend betalingen
vlottende staats schuld onder de vlottende staatsschuld verstaan we de kortlopende en middellange staatsschuld die de overheid is aangegaan voor de financiering
vluchtkapitaal vluchtkapitaal is hetzelfde als flitskapitaal zie daar voor een verdere beschrijving
VND de vnd is de iso valutacode voor de dong de nationale munteenheid van viet nam
VOF bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf
VOF afkorting van 'vennootschap onder firma' een samenwerkingsverband van twee ondernemingen die ieder voor zich aansprakelijk blijven voor het totale bedrag van
volatiel het begrip volatiel heeft duidelijk een verwantschap met de term volatility zoals we die kennen in bijvoorbeeld de optiewereld
volatile de groep van aandelen binnen een bepaalde markt die veelal wordt aangeduid als de volatile stocks is de groep die
volatility de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd
volatility exit we vinden de volatility exit terug bij tradingsystemen deze volatility exit wordt aangestuurd door de impliedvolatility en zorgt er voor om
volatility index, Wilders de wilders volatility index door wellis wilder ontwikkeld in de jaren '70 is bedoeld voor het meten van
volatility indicator de volatility indicator van arthur amerrill is heel simpel neem 100 keer de verhouding tussen de slotkoers van vandaag en
volatilitysoorten als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje
Volcker rule de volcker rule is een maatregel genoemd naar paul volcker een voormalige voorman van de federal reserve en adviseur
volgestorte aandelen volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald
volkomen concurrentie als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie
volkomen markt onder een volkomen markt verstaan we een markt die gekenmerkt wordt door een homogeen goed waar volledige informatie bestaat
volksverzekering een volksverzekering is een sociale verzekering die geldt voor alle ingezetenen voorbeelden zijn of waren het verandert nog wel eens
vollie de vollie is vakjargon voor de implied volatility
volmacht een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de
volstorten onder volstorten verstaan we het voldoen van het nog niet betaalde deel van de nominale waarde
voltijdbaan iemand heeft een voltijdbaan als deze een geheel jaar het maximale aantal uren werkt dit maximum is meestal in
volume omzet ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde
volume rate of change de volume rate of change wordt op dezelfde manier berekend als de rate of change die op
volume weighted average price de volume weighted average price of vwap is een variant op het voortschrijdend gemiddelde
volumechart bij de pv chart wat een afkorting is van prijs volume chart worden de koers prijs en het volume
volumecrescendo een volume crescendo is een figuur die wordt gevormd in een volumegrafiek het is een opleving van het volume
volumeoscillator de volume oscillator wordt berekend door van het volume een tweetal voortschrijdende gemiddelden te nemen en deze van elkaar
volumespike een volume spike is een figuur die wordt gevormd in een volumegrafiek het is een kortstondige zeer sterke stijging van
volumetheorie onder de volumetheorie verstaan we de opvatting in de technische analyse waarbij aan een stijgende of dalende koers bij hoge
voogd een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als
voogdij onder voogdij verstaan we de vervanging door een voogd van de ouderlijke macht over minderjarigen en hun goederen
voor de spot handelen met de term vóór de spot handelen wordt het aan of verkopen van verhandelbare valuta trade currency
voor en nabeursmakelaar een voor en nabeursmakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel aangewezen door het bestuur van
voorbeleggen onder voorbeleggen verstaan we het door het kopen van een calloptie het koersniveau vastleggen waarop men in de toekomst een
voorbeurs we spreken over voorbeurs als handel of een andere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een aankondiging van een koersgevoelige gebeurtenis al voor
voorbeurshandel onder voorbeurshandel verstaan we de handel in effecten die voorbeurs dus voor de officiële handelsuren plaatsvindt
voordepot het zogenaamde voordepot is één van de bewaarbedrijven van de bij het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv aangesloten
vooreigenrekeningenrisico met de term voor eigen rekening en risico wordt bedoeld dat een handelaar trader in financiële
voorfinanciering een voorfinanciering is een tijdelijk krediet dat verleend wordt tot het moment waarop de definitieve financiering tot stand komt dan
voorgesteld dividend het voorgesteld dividend is het dividend dat aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd ter goedkeuring
voorinschrijving als een belegger de mogelijkheid heeft van voorinschrijving dan heeft hij het recht van inschrijving bij een openbare emissie vã³ã³r
voorjaarsoverleg onder het voorjaarsoverleg verstaan we een informeel overleg tussen de regering vakbonden en werkgeversorganisaties over actuele maatschappelijke onderwerpen
voorlopig koopcontract het voorlopig koopcontract is de overeenkomst die de koper en de verkoper van een woning ondertekenen de term voorlopig
voorlopige aanslag de belastingdienst kan een voorlopige aanslag opleggen als zij meent dat u via uw loonheffing te weinig belasting betaalt
voorlopige surseance van betaling een voorlopige surséance van betaling is een surséance van betaling die de rechtbank verleent onmiddellijk nadat de
voorlopigeovereenkomst een voorlopige overeenkomst is een vorm van een overeenkomst waarbij het tot stand komen van de hoofdovereenkomst wordt voorbereid
Vooroordeel Vooral bij trading kan een vooroordeel of bias een trader flink voor de voeten lopen
Voorovereenkomst onder een voorovereenkomst verstaan we een vorm van een overeenkomst waarbij partijen zich verplichten tot het sluiten van een bepaalde
voorraadgrootheid onder een voorraadgrootheid verstaan we de voorraad gemeten op een bepaald tijdstip bijvoorbeeld een voorraad grondstoffen op 31 december 2012
voorraadkrediet een voorraadkrediet wordt ook wel stockfinanciering genoemd het is een vorm van krediet dat met het speciale doel wordt verleend
voorraadwaardering onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en
voorraden onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen
voorrecht van schuldsplitsing het voorrecht van schuldsplitsing is een voorrecht van de borgen om te eisen dat ieder van hen voor
voorrecht van uitwinning onder het voorrecht van uitwinning verstaan we het voorrecht van de borgen om te eisen dat de crediteur
voorschot in rekeningcourant een krediet in rekeningcourant wordt ook wel voorschot in rekeningcourant genoemd een krediet in rekeningcourant is een faciliteit
voorschot op effecten onder een voorschot op effecten ofwel effectenkrediet verstaan we een krediet tegen onderpand van effecten meestal zijn effecten
voorschotrente onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen
voorspellen het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen
voorspellen, van de beurs het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek
voorspelling, beurs het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen
voortijdig uitoefenen we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken
voortijdige uitoefening onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om
voortschrijdend gemiddelde een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde
voortschrijdend gemiddelde, gecentreerd het grote probleem van voortschrijdende gemiddelden is dat ze fors achter kunnen lopen ze hebben zoals dat heet
voortschrijdende rendement het voortschrijdend rendement geeft de beleggingsopbrengsten total return over recente periodes weer
voortzettingsbeding het voortzettingsbeding is een beding in een contract van een vennootschap onder firma bedoeld om duidelijkheid te scheppen bij het
vooruit ontvangen termijnen vooruitontvangen termijnen is een post op een balans van een aannemer die aanbetalingen en deelbetalingen vertegenwoordigt die hij heeft
vooruitbetalingsgarantie de vooruitbetalingsgarantie is de garantie die door de bank op verzoek van een leverancier of aannemer wordt gesteld wanneer deze
voorwaardelijk trekkingsrecht onder een voorwaardelijk trekkingsrecht verstaan we een kredietmogelijkheid bij het internationaal monetair fonds waaraan eisen kunnen worden verbonden met
voorwaardentradingsysteem veel beleggers denken met een computergestuurd tradingsysteem de pot met goud over de drempel van de deur naar binnen
voorwetenschap voorwetenschap is een andere benaming voor voorkennis ofwel het beschikken over koersgevoelige informatie voordat deze publiekelijk bekend is
voorzichtigheidsbeginsel onder het voorzichtigheidsbeginsel verstaan we een boekhoudkundige regel waarbij activa bezittingen nooit hoger en passiva schulden nooit lager dan de werkelijke
voorziening onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie
voorziening algemene risico onder de voorziening algemene risico's meestal afgekort tot var verstaan we een vorm van voorziening bij de
voorziening belastingen onder de voorziening belastingen verstaan we een zo nauwkeurig mogelijk bepaalde voorziening voor de op korte termijn benodigde belastingen
voorziening pensioenverplichtingen onder een voorziening pensioenverplichtingen verstaan het bedrag dat een pensioenfonds moet bezitten om er zeker van te zijn dat
voorzieningen nemen onder het nemen van voorzieningen voorzieningen nemen verstaan we het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige
voorzorgsmotief onder het voorzorgsmotief verstaan we het motief voor het aanhouden van kasgeld en andere liquiditeiten om onvoorziene uitgaven te kunnen
vorderingenoverschot een vorderingenoverschot is het verschil van de lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende
vorderingsrecht het vorderingsrecht is het recht dat een crediteur toekomt bij een verbintenis die de schuld bij een andere partij tot
votingtrust onder een voting trust verstaan we een stemovereenkomst waarbij kleine aandeelhouders die tezamen de meerderheid vormen hun stemmen bundelen
vraag en aanbod het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie
vraag, elastisch we spreken in de economie van een elastische vraag in de situatie waarbij de vraag naar een bepaald product
vraag,inelastisch onder de inelastische vraag verstaan we de situatie waarbij de vraag naar goederen nagenoeg onafhankelijk is van de prijs
vraagfunctie de vraagfunctie geeft aan wat het verband is tussen vraag en prijs meestal is het grafisch gezien een schuin lopende
vraagprijs de vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen dus de prijs waarbij men jouw product
vrachtbrief een vrachtbrief is in tegenstelling tot een connossement geen verhandelbaar document naast het connossement als zeevrachtbrief kent men de spoorvrachtbrief
vreemd vermogen het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de
vreemde valuta onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de
vreemde valuta,notering een notering vreemde valuta is een door het uitvoeren van transacties tot stand gekomen prijs in de markt
vreemde valutarekening een vreemde valutarekening is een rekening die wordt aangehouden bij een financiële instelling en die luidt in een andere
vreemdelingenbeslag het vreemdelingen beslag wordt ook wel saisie foraine genoemd het is een vorm van conservatoir beslag dat gelegd
vri jaan boord luchthaven onder vrij aan boord luchthaven verstaan we een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen uitgeklaard aan de
vriendelijk vriendelijk is een beursterm voor hogere koersen in de zin van "de beurs was vandaag vriendelijk gestemd"
vrij langsboord vrij langs boord is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de haven van verscheping op de
vrij mede eigendom we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen
vrij op spoorwagon vrij op spoorwagon is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de plaats van verzending in een
vrij op vrachtauto vrij op vrachtauto in het engels free on truck ofwel fot is een leveringsconditie waaronder de verkoper de
vrij vervoerder vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de
vrijdagbeurs de term vrijdagbeurs refereert aan het feit dat de vrijdag vaak een rustige dag op de effectenbeurzen is
vrije emissie een vrije emissie is een vorm van een emissie waarbij op de nieuw uit te geven aandelen of obligaties
vrije goederen vrije goederen zijn de goederen die in onze behoeften kunnen voorzien en die niet schaars zijn omdat er geen
vrije goudprijs de vrije goudprijs is de prijs van goud in de vrije commerciële markt zoals die bijv op de goudmarkten
vrije liquiditeitsreserve bankwezen de vrije liquiditeitsreserve bankwezen is dat deel van de liquide middelen van banken dat de minimale omvang zoals
vrije loonpolitiek onder een vrije loonpolitiek verstaan we de situatie waarin werkgevers en werknemers in onderhandelingen vrij zijn om de hoogte
vrije valutamarkt onder de vrije valutamarkt verstaan we de valutamarkt waarop valutabedragen zowel contant als op termijn worden verhandeld waarbij de
vrije verkoopwaarde de vrije verkoopwaarde is de prijs die een woning bij verkoop op kan brengen mits deze leeg en onbezwaard
vrije wisselkoers we spreken van een vrije wisselkoers bij een wisselkoers die geheel door vraag en aanbod wordt bepaald
vrijhandelsassociatie, Europese de europese vrijhandelsassociatie afgekort tot eva is een vrijhandelsgebied waarvan onder meer noorwegen en ijsland deel uit maken
vrijhandelszone een vrijhandelszone of vrijhandelsgebied is een gebied waarin de landen geen invoerrechten op elkaars producten heffen maar er is geen
vrijwillige verzekering een vrijwillige verzekering is een extra verzekering voor een risico dat ook al gedeeltelijk door de sociale voorzieningen
vroegtijdig uitoefenen onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot
vruchtgebruik het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend
vuil connossement onder een vuil connossement verstaan we een connossement met een daarop aangebrachte clausule of aantekening die uitdrukkelijk een gebrekkige
vuilnisbank een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of
vuistpand het vuistpand is vorm van pandrecht waarbij het pand uit de macht van de pandgever wordt gebracht
vulkaantrader een vulkaantrader is een trader die letterlijk af en toe tot een soort uitbarsting komt na een periode van
vulture investor het engelse begrip vulture investor is wat lastig te vertalen maar komt neer op iets als aasgier belegger
vutregeling een vut regeling is een regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces vut regelingen worden in tegenstelling tot pensioenaanspraken
VUV de vuv is de iso valutacode voor de vatu de nationale munt van vanuatu eiland ten oosten van australië

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.