Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

R

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - R - 
r kwadraat onder de r kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan
RA een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen
raad van bestuur de raad van bestuur is het feitelijke bestuur van een vennootschap nv of bv
raad van commissarissen de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de aandeelhoudershet is het orgaan dat toezicht houdt op het
raad voor werk en inkomen de raad voor werk en inkomen is een raad waarin werkgevers vakbonden en gemeenten zitten en
raad, Europese de europese raad is een orgaan van de europese unie de europese raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van
raccoon Een raccoon ofwel een wasbeer is vakjargon voor een analist die zich uitsluitend met cijfermatige rapportages bezig houddoor het constante
raid een zogenaamde raid is een al dan niet geslaagde poging tot een vijandige overname van een beursgenoteerde vennootschap
raider een raider is een persoon die door aankoop van aandelen voor een ongewenste of vijandige overname van een bedrijf zorgt
rainbow option de rainbow option is een exotische optie met meer dan één onderliggende waarde
rainbowchart een rainbow chart ontstaat door een groot aantal voortschrijdende gemiddelden in één grafiek op te nemen
rainmaker een rainmaker is een grote belegger bank of instituut die een hoekman of vergelijkbaar aan belangrijke transacties helpt
rally een rally of koersrally is een lange periode van regelmatige stijging van de koersen resulterend in een sterke koersstijging of
ramping onder ramping verstaan we het kopen van effecten uitsluitend om de koers van het effect kortstondig te laten stijgen
rand de rand is de nationale munteenheid van zuid africa en namibië de iso valutacode van de rand is zar
random de term random betekent gewoon willekeurig de term komt uit de ict waar vaak gebruik gemaakt wordt van willekeurige getallen
random beweging random bewegingen zijn de korte bewegingen in een koerspatroon die er in de praktijk middels filters zoals een moving
random beweging onder noise of ruis verstaan we de op het oog willekeurige kortetermijnbewegingen in een koerspatroon in het algemeen is er
random entry een random entry in de wereld van de trading wil zeggen dat we niet in een positie stappen op
random selection met de term random selection bedoelen we het trekken van een willekeurig getal uit een verzameling getallen
random walk de random walk is een omstreden theorie wat is niet omstreden in de aandelenanalyse? die ervan uitgaat dat voorspelling
random walk theorie de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel
range onder een range verstaan we een ondergrens en een bovengrens steun en weerstand in de koers waar deze koers hardnekkig
range note een range note is een note met een rentepercentage dat wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen
range trading onder range trading verstaan we een vorm van handel in aandelen of derivaten waarbij slechts een geringe marge wordt
rangewarrant de houder van een range warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen
rangorde de rangorde is de volgorde waarin de crediteuren volgens de wet betaald worden uit de opbrengst van de uitgewonnen
rangorde hypotheek de rangorde hypotheek is de volgorde waarin verschillende hypotheken op eenzelfde goed zijn gevestigd en die bepaald wordt door
ranking onder de ranking verstaan we een positie in een bepaalde rangorde
rapportagelimiet onder de rapportagelimiet verstaan we de limiet die in gaat voordat een positielimiet wordt bereikthierdoor wordt de clearing geattendeerd op
rapportageregeling baisse posities de rapportageregeling baisseposities is een regeling van de beurs waarbij de baisseposities die de 1000 aandelen overschrijden twee maal
rate of change de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde
rating onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar
rating agency een credit rating agency of korter rating agency is een instelling zoals standard &amp poor's fitch en moody's die
ratio ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd
ratio callspread de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de
ratio schaalverdeling onder de ratio schaalverdeling verstaan we dat bij een grafiek met een ratioschaal de afstanden tussen de schaalverdelingen op
ratio,conversie- de conversieratio is het aantal aandelen per converteerbare obligatie dat een belegger zou ontvangen bij omwisseling conversie
ratioanalyse onder ratioanalyse verstaat men een onderzoek naar de mogelijkheden en de risico's van een bedrijf op basis van de bekende
ratiohedge met de ratiohedge maken we een berekening van het aantal opties of futures dat nodig is om een positie te
rationeel economisch handelen het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken
rationeel handelen volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis
rationele overcapaciteit we spreken van een rationele overcapaciteit als het om duidelijke economische redenen een noodzaak is dat er extra productiecapaciteit
ratioputspread de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short
ratiostrategie we spreken van een ratiostrategie bij een optiestrategie waarbij de aantallen van de longposities en shortposties verschillend zijn
rayonkartel een rayonkartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers de afzetmarkt in onderlinge gebieden hebben verdeeld en afspreken
RBA het van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening af te korten tot rba
RC een particuliere rekeningcourant ofwel afgekort aangeduid met rc is een rekeningcourant aangehouden door natuurlijke personen voor privédoeleinden
reactie een reactie is een forse plotselinge koersdaling van een fonds of van de aandelenmarkt in zijn geheel
realignment onder realignment verstaan we een vorm van koersaanpassing binnen een systeem van bij overeenkomst vastgestelde spilkoersen of pariteiten
realisatiebeginsel het realisatiebeginsel is een term uit de wereld van de boekhouding en wil zeggen dat de winst van een bedrijf
realistische doelstellingen bij trading de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting
realized unrealized profit loss de realized unrealized profit loss is de verhouding tussen het aantal gesloten posities versus het aantal posities
realtime index een real time index is een permanent bijgewerkte index die dus constant het klimaat van dat moment op
rebased chart bij de grafiekvorm van de rebased chart dient het meest linkse datapunt als referentie of nulpuntelke volgende punt is
received for shipment connossement een zogenaamd received for shipment connossement is een connossement dat aangeeft dat de goederen ter verscheping zijn
receiver de term receiver komt uit de wereld van de swaps en is degene die een variabel rentetarief betaalt en die
recent gebeurd effect het recent gebeurd effect vinden we terug bij
recepis een recepis is een voorlopig stuk dat bij een emissie wordt uitgereikt in plaats van een fysiek effect en later
recessie onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de
recherchelijst de recherchelijst is een lijst met stuknummers van gestolen en anderszins zoekgeraakte effecten
recherchelijsten de recherchelijsten van gestolenen verloren effecten worden door de vereniging voor de effectenhandel aan het begin
recht het begrip recht kent veel betekenissen zoals
recht van hypotheek u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek
recht van reclame het recht van reclame is het wettelijk recht van de verkoper om bij wanbetaling binnen 30 dagen
recht van regres het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan
recht van retentie het recht van retentie is het recht van een schuldeiser die in dit geval de retentor wordt genoemd
recht van successie recht van successie is een vorm van belasting die behoudens bepaalde vrijstellingen verschuldigd is over de waarde van
recht, adminstratief het zogenaamde adminstratief recht is een onderdeel van het algemenere publiekrecht het administratief recht richt zich met name op de
recht, conversie- het conversierecht is het recht om een converteerbare obligatie voor een vaste prijs in te wisselen tegen aandelen
recht,zakelijk onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom
rechtercommissaris de rechtercommissaris is een rechter bij een arrondissementsrechtbank die belast is met
rechtshandeling een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg
rechtspersoon een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen
rechtspersoonlijkheid indien een organisatie rechtspersoonlijkheid heeft dan heeft men de bevoegdheid om in het rechtsverkeer als zelfstandige eenheid rechtspersoon op te
rechtssubject een rechtssubject wordt als een persoon in het recht gezien dat wil zeggen drager van wettelijke rechten en plichten
rechtsvorm de zogenaamde rechtsvorm is de juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt
rechtsvormen van ondernemingen gangbare rechtsvormen van ondernemingen de gangbare rechtsvormen van ondernemingen zijn 1 de eenmanszaak 2 de vennootschap onder firma 3 de commanditaire
reciprociteit onder de reciprociteit verstaan we een evenwichtig verloop in de wederzijds toegevoerde transacties en of aangehouden saldi tussen banken
reciprocque de term reciprocque komt uit de valutahandel en wil zeggen dat de ene valuta altijd in een andere valuta uitgedrukt
reclame onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn
reclame code commissie de reclamecodecommissie is een instelling die toezicht houdt op het naleven van de reclamecodes
reclame,recht van het recht van reclame is het wettelijk recht van de verkoper om bij wanbetaling binnen 30 dagen
reclameraad de reclameraad is een toezichthoudend orgaan vooral voor de reclame op televisie de reclameraad checkt of de reclames aan de gebruikelijke
recombining tree een recombining tree is een vorm van een zogenaamde binaire boom waarbij de takken weer bij elkaar komen zoals in
reconcilitationstatement onder een reconcilitation statement verstaan we een bijlage bij een jaarrekening van een niet amerikaans bedrijf waarin de verschillen
recorddate de recorddate is de datum die in de vs wordt gehanteerd om te zien aan wie dividend uitgekeerd moet worden
recovery fund een recovery fund is een beleggingsfonds dat belegt in fondsen waarvan de koers ingestort is in de verwachting dat
recoveryfund een recovery fund is een beleggingsfonds dat belegt in fondsen waarvan de koers ingestort is in de verwachting dat
recta endossement een recta endossement is een endossement waarbij de endossant verbiedt dat de geëndosseerde op zijn beurt het betrokken orderpapier
rectapapier onder een rectapapier verstaan we een 1 wissel of cheque waaraan partijen de impliciete mogelijkheid tot endosseren uitdrukkelijk hebben ontnomen door
recycling in de milieutechniek kennen we het begrip recycling voor het hergebruiken van grondstoffen als organisch materiaal papier glas kunststoffen en
red chips onder red chips verstaat men bedrijven die officieel in hong kong gevestigd zijn maar die in de praktijk vanuit
red clause een zogenaamde red clause was een vroeger in een documentair krediet aangebrachte clausule geschreven in rode inkt op grond
red hard winter met red hard winter wordt een vorm van tarwe bedoel die in de termijnhandel als onderliggende waarde wordt
redemptionfee onder een redemption fee verstaan we een mechanisme dat beleggers moet ontmoedigen om snel hun beleggingsfondsen weer te verkopen
redenominatie onder redenominatie verstaan we de omzetting van guldensbedragen in euro's
rederij in principe is een rederij een samenwerkingsvorm die van rechtswege bestaat tussen de mede eigenaren van een schip deze gebruiken
redherring een red herring is een document dat door een onderneming die een emissie wil plegen wordt verstrekt aan mogelijke
reductieregel onder een reductieregel verstaan we een afspraak tussen een geldschieter en de ontvanger van de lening dat deze lening voor
reëel inkomen als je kijkt naar het reëel inkomen van iemand dan kijk je naar zijn of haar koopkracht dus het
reëel inkomen per inwoner het reëel inkomen per inwoner is het nationale inkomen van een land gecorrigeerd voor geldontwaarding dat gedeeld
reëel loon het reëel loon is de echt besteedbare beloning uitgedrukt in koopkracht van de productiefactor arbeid
reëel rendement bij het berekenen van het reëel rendement verminderen we het rendement met het inflatiepercentage stel dat het rendement 8 7%
reëele bankoverboeking een reële bankoverboeking is een overboeking waarbij zowel de opdrachtgever als de begunstigde zelf een bank is of een
reëele ontwikkeling de reële ontwikkeling is de ontwikkeling van een begrip verminderd met de prijsveranderingen de term reële ontwikkeling wordt gebruikt
reële interesttheorie de reële interesttheorie is de theorie die de hoogte van de interest verklaart uit het marktevenwicht tussen het aanbod
reële rente we spreken van de reële rente als de rente verminderd is met het inflatiepercentage
reële waarde de reële waarde van een grootheid is de waarde gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling ofwel de waarde in terug gerekend
reference bank een reference bank behoort tot eén of meer banken waarvan de door hen berekende rente waartegen zij geld lenen
referentie valuta onder een referentie valuta verstaan we de valuta waaraan een vordering in een andere valuta via een valutaclausule is
referentiekoers onder de referentiekoers verstaan we de de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte
refitarief onder het refi tarief verstaan we het toonaangevende korte rentetarief dat door de ecb in rekening bij banken wordt
reflecting pyramiding de techniek van reflecting pyramiding is het omgekeerde van omstreden techniek van pyramiding bij pyramiding voegen we na een bepaalde
regel van 72 de regel van 72 geeft een benadering van het aantal jaren dat nodig is om een hoofdsom bij
regelend recht onder aanvullend recht verstaan we een vorm van recht waarvan in een overeenkomst afgeweken mag worden waarbij eigen rechtsregels
regeling bijzondere financiering de regeling bijzondere financiering is een regeling tussen de staat en de nationale investeringsbank nv volgens welke deze
regeltarief het regeltarief is een bedrag dat een effectenbewaarbedrijf als vast bedrag per fondsensoort in rekening brengt als bewaarloon de regel
regiofonds een regiofonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen van in een bepaalde regio gevestigde bedrijven belegt "ons latinafonds belegt uitsluitend
regionale arbeidsverdeling onder de regionale arbeidsverdeling verstaan we dat in een land bepaalde productie vooral in bepaalde gebieden = regio's plaats
regionale inkomensverdeling de regionale inkomensverdeling is de verdeling van het nationaal inkomen over verschillende gebieden van het land
regionale ontwikkelingsmaatschappij een regionale ontwikkelingsmaatschappij is een maatschappij die in het leven is geroepen ter versterking van de economische structuur in
register,aandelen het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van
registeraandeel een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap
registered bond onder een registered bond verstaan we een obligatie waarbij de naam van de houders van de obligatie wordt opgenomen
registergoed een registergoed is een goed waar voor de overdracht of de vestiging van zakelijke rechten een overschrijving of inschrijving
registerinschrijving onder een registerinschrijving verstaan we het recht op een effect dat op naam in een register is ingeschreven ofwel we
registratienummer het registratienummer is een door de nederlandse bank nv dnb toegekend nummer waaronder een rekening die door een nederlandse ingezetene
reglement fondsen vereniging voor de effectenhandel in het reglement fondsen vereniging voor de effectenhandel vinden we de vereisten voor notering aan
reglement geschillenvereniging voor de effectenhandel het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de
reglement klachtencommissie het regelement klachtencommissie effectenbedrijf is een regelement voor de samenstelling bevoegdheid en werkwijze van de klachtencommissie effectenbedrijf
reglement obligaties in doorlopende afgifte het reglement obligaties in doorlopende afgifte bevat de bepalingen op het gebied van de afgifte en
reglement stichting bevordering chequeverkeer het reglement stichting bevordering chequeverkeer is het reglement van de stichting bevordering chequeverkeer waarin de regels
reglement stichting bevordering chequeverkeer het reglement stichting bevordering chequeverkeer is het reglement van de stichting bevordering chequeverkeer waarin de regels
reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel het reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de
reglement van de nederlandse bankiersvereniging het reglement van de nederlandse bankiersvereniging is het reglement waarin de minimumcondities zijn vastgelegd die de
reglement van orde vereniging voor de effectenhandel het reglement van orde vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de bepalingen
reglement voor de effecten handel vereniging voor de effectenhandel het reglement voor de effectenhandel vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat
reglement voor de effectenhandel het regelement voor de effectenhandel bepaalt op welke wijze effecten op de beurs worden verhandeld
reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel het reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel is een reglement met
reglement voor de wisselhandel het reglement voor de wisselhandel is een tweedelig reglement van de nederlandse bankiersvereniging voor transacties in vreemde
reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel het reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel is
reglement voorbeursgemachtigden en beursemployees het reglement voor beursgemachtigden en beursemployés is een reglement van de vereniging voor de effectenhandel dat de
reglementcouponprovisie het reglement couponprovisie vereniging voor de effectenhandel is het reglement waarin de minimumtarieven zijn vastgelegd
reglementgeschillen reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de
reglementledenvereniging het reglement leden vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat ondermeer bepalingen bevat met
regres,recht van het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan
regressie regressie in een veelgebruikte techniek om de grote lijn te vinden in een hoeveelheid gegevens ook in de technische analyse
regressiekanaal een regressiekanaal wordt gevormd door een regressielijn door een serie koersen te trekken en parallel hieraan lijnen door de punten
regressielijn een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert met andere woorden de som
regulated commodities onder regulated commodities verstaan we de als zodanig geregistreerde optie en termijncontracten op grondstoffen deze regulated commodities worden verhandeld
regulatie van de geldmarkt onder regulatie van de geldmarkt verstaan we het ingrijpen door de nederlandsche bank nv in de verhouding
reguleren rekeningcourant saldo onder het reguleren van de rekeningcourantsaldo van de de nederlandsche bank nv verstaan we
reischarter een reischarter is een overeenkomst waarbij een vervoermiddel of een gedeelte van dat vervoermiddel wordt gecharterd en waarbij de overeenkomst
reischeque een reischeque is een speciaal voor verblijf in buitenland in het leven geroepen cheque deze wordt ondermeer uitgegeven door american
reiskostenforfait het reiskostenforfait bestaat niet meer in het nieuwe belastingstelsel het reiskostenforfait was voorheen een aftrek voor het regelmatig reizen tussen
rekeneenheid een rekeneenheid ook wel rekeningeenheid en verrekeneenheid is een waardeeenheid waarin bedragen worden uitgedrukt bijv een geldeenheid of de eenheid
rekeneenheid,groen de groene rekeneenheid werd in 1962 ingevoerd voor de gemeenschappelijke landbouwmarkt van de europese gemeenschappen
rekening, overtrekken van een we spreken van het overtrekken van een rekening in de situatie waarin een klant bij een bank
rekening,goederen de zogenaamde goederenrekening is een deelrekening van de betalingsbalans op deze goederenrekening wordt dan de waarde van de ingevoerde en de
rekeningcourant de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel
rekeningcourant condities van de Nederlandsche Bank NV onder de rekeningcourant condities van denederlandsche bank nv verstaan we de speciale rekeningcourantcondities die afwijken
rekeningcourant, particulier een particuliere rekeningcourant ofwel afgekort aangeduid met rc is een rekeningcourant aangehouden door natuurlijke personen voor privédoeleinden
rekeningcourantkrediet een rekeningcourantkrediet is een mogelijkheid tot kortstondig rood staan meestal maximaal 3 maanden het maximum bedrag dat men rood mag
rekeningcourantprovisie de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de
rekeningeenheid een rekeneenheid ook wel rekeningeenheid en verrekeneenheid is een waardeeenheid waarin bedragen worden uitgedrukt bijv een geldeenheid of de eenheid
rekeningen,nationaal de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in
rekeningnummer begunstigde het creditnummer is het rekeningnummer van een rekening waarop een bedrag moet worden bijgeschreven
rekenkamer, Europese de europese rekenkamer is een orgaan binnen de europese unie dat gevestigd is in luxemburg
rekenkundig gemiddelde het rekenkundig gemiddelde verkrijgen we door een reeks getallen bij elkaar op te tellen en daarna door het aantal
rekenrente de rekenrente is een een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen
relatieve koersontwikkeling als we gebruik maken van de relatieve koersontwikkeling wordt de koers gerelateerd aan de ontwikkeling van een index of
relatieve sterkte MACD de relatieve sterkte macd is een combinatie van twee bekende technieken uit de technische analyse namelijk de macd
relatievesterkte onder de de relatieve sterkte verstaan we de mate waarin een aandeel meebeweegt met de index waar hij
relative performance chart de relative performance chart of wel rpc is een grafiekvorm hierbij dient het meest linkse datapunt als referentie
relative strength index de rsi ofwel de relative strength index is
remboursbank een remboursbank wordt ook wel een remboursbezorgende bank genoemd een remboursbank is een bank die gemachtigd is door een kredietopenende
rembourseren onder rembourseren verstaan we het ten laste van de "kredietopenende bank" verschaffen van "dekking" aan de onder een documentair krediet
remise bij de overmaking of verzending van geld of waardepapieren spreken we ook wel van de remise waarbij degene die dit
remissier een remissier is een bemiddelaar bij de aan en verkoop van effecten er zijn twee soorten remissiers remissier a brengt uitsluitend klanten
remissier-a onder een remissier a verstaan we een remissier die uitsluitend cliënten met leden in contact brengt zonder orders door
remissier-b onder een remissier b verstaan we een remissier a die tevens orders van de cliënt aan een beurslid geeft
remissierecht het remissierecht is een recht van de pachter ingevolge de pachtwet op vermindering van de pachtprijs over een pachtperiode
remittent de term remittent kent meerdere betekenissen 1 degene die geld doet overmaken 2 degene die een wissel cheque of promesse ter
remitterende bank de remitterende bank is de bank aan wie de opdrachtgever de incassoverrichting heeft toevertrouwd
remote member een remote member is een lid van een beurs in een bepaald land zonder dat dit lid een vestiging
remuneratie onder remuneratie verstaan we een mooie doch weinig gebruike term voor een beloning voor verleende diensten
REN de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger
rendement het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode
rendement eigen vermogen onder het rendement eigen vermogen bij een bedrijf ook wel "return on equity" of roe genaamd verstaan we
rendement met bitcoin, 50miljoen procent in februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door
rendement op aandelen het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van
rendement op portefeuille het rendement op portefeuille is het rendement dat op een effectenportefeuille wordt behaald
rendement per aandeel het rendement per aandeel is de verhouding van het dividend van een aandeel in verhouding tot de koers
rendement totale vermogen onder het rendement totale vermogen bij een bedrijf ook wel "return on assets" of roa genaamd verstaan we
rendement, dividend- het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijk
rendementsaandeel we spreken van een rendementsaandeel bij een aandeel dat een hoger dan gemiddeld dividendrendement heeft
rendementseis de rendementseis wordt ook wel het rentabiliteitscriterium ofwel de rentabiliteitseis genoemd het is de opbrengst die men tenminste van een
rendementsorder een rendementsorder is een order voor de aankoop van obligaties die uitgevoerd moet worden tegen een koers waarop een bepaald
renko chart. een renko chart is net als de kagichart en de candlestickchart afkomstig uit japan
renominatie onder renominatie verstaan we het aanpassen van de nominale waarde van een aandeel
renouvellerend het maatschappelijk kapitaal blijft daarbij meestal onaangetast zodat
renouvellerend documentair krediet renouvellerend wordt ook wel revolverend genoemd
rentabiliteit de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat
rentabiliteit totale vermogen een renouvellerend documentair krediet is een vorm van een documentair krediet waaronder het kredietbedrag of een onder het
rentabiliteit van het eigenvermogen onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%
rentabiliteits ratios zijn de liquiditeitratio's en solvabiliteitsratio's vooral cijfers waarmee we kunnen zien of een bedrijf zijn korte en lange verplichtingen na
rentabiliteitsratio het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde
rente de zogenaamde enkelvoudige rente is het tegenovergestelde van samengestelde rente ook wel rente op rente genoemd
rente in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal
rente berekening renteberekening is de bepaling van het absolute bedrag aan verschuldigde rente over een opgenomen geldbedrag gedurende een zekere periode
rente bijschrijven met de term rente bijschrijven bedoelen we dat de maandelijkse rentelast niet betaald wordt maar opgeteld bij de
rente compensatie onder het begrips rentecompensatie verstaan we de mogelijkheid om voor de het berekenen van de rente een vorm van compensatie
rente dekking 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen
rente differentieel een rentedifferentieel is een ander woord voor het verschil tussen twee rentes bijvoorbeeld bij leningen met verschillende looptijd in verschillende
rente écart onder het rente écart verstaan we het verschil in renteniveau tussen twee landen
rente gedreven we spreken van een rentegedreven markt wanneer de koersontwikkelingen hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de rente op de
rente herziening de renteherziening is het moment waarop u een voorstel van de geldverstrekker ontvangt voor een nieuwe rentevaste periode
rente indexobligatie een rente index obligatie is een obligatie waarbij de rente van jaar tot jaar kan verschillen
rente op rente samengestelde interest of samengestelde rente zijn andere benamingen van rente op rente dat wil zeggen dat periodiek de
rente renseignering onder de rente renseignering verstaan we de informatie over uitbetaalde rente op spaartegoeden en obligaties alsmede dividend op aandelen
rente risico het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen
rente termijnstructuur de rentetermijnstructuur of yield curve is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een obligatie enerzijds en
rente vasteperiode de rentevaste periode is de periode waarin zowel u als de geldverstrekker de rente van een overeengekomen hypotheek niet
rente werkelijke de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing
rente, eeuwigdurende de eeuwigdurende rente is de couponrente die wordt vergoed op een eeuwigdurende obligatielening
rente, meeverkocht een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op
rente, moratoir de moratoire rente is de rente die verschuldigd is wegens het niet of met vertraging betalen van een geldschuld
rente, negatieve tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de
rente, nominaal de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat
rente,bron de bronrente is de rente die is betaald of ontvangen om een fiscale bron van inkomsten te financieren
rente,contract de contractrente is de rente die u met de geldverstrekker bent overeengekomen op basis van de offerte
rente,credit- de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm
rente,herfinancierings- met de herfinancieringsrente wordt de rente bedoeld die de europese centrale bank in rekening brengt aan commericiële banken van landen
rente,middel de middelrente is de rente die geldt na middeling van uw huidige hypotheekrente met de rente voor een nieuwe rentevaste
rente,reëel we spreken van de reële rente als de rente verminderd is met het inflatiepercentage
rente,retour een retourrente wordt ook wel boeterente genoemd de retourrente is een percentage over het opgenomen bedrag dat wordt ingehouden als een
rentearbitrage onder rentearbitrage verstaan we het gebruik maken van op een bepaald ogenblik bestaande renteverschillen tussen verschillende markten om de
rentebedenktijd de rentebedenktijd is een periode waarin u de keuze heeft om op het gewenste moment de rente vast te zetten
rentebeleid onder het rentebeleid verstaan we een door een bank gevolgde gedragslijn die wordt gehanteerd voor het vaststellen van de rente
renteberekening bij obligaties renteberekening bij obligaties is de gebruikelijke berekening van de rente van een obligatie waarbij een maand op 30
rentebesluit maandelijks komt de ecb met een voorstel voor de rente wat het rentebesluit van de ecb wordt genoemd de beurzen reageren
renteclausule onder de renteclausule verstaan we de clausule die op wissels vermeld staat en waarmee wordt aangegeven dat de betrokkene boven
rentecoupon een rentecoupon is een soort waardebon een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd
rentedekkingsgetal het rentedekkingsgetal is een verhoudingsgetal dat aangeeft of een bedrijf in staat is om uit de winst voor belastingen en
rentedragende stukken onder rentedragende stukken worden effecten verstaan die rente uitbetalen zoals obligaties in tegenstelling tot effecten die dividend uitbetalen zoals
rentefuture een rentefuture is een op de beurs verhandelbaar termijncontract met obligaties als onderliggende waarde
renteindex onder de renteindex verstaan we een indicering van het verloop van de rente hiervoor wordt bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van
renteloos deposito een renteloos deposito is een deposito dat de banken als strafdeposito aanhouden bij de nederlandsche bank nv in het
rentemiddeling onder rentemiddeling verstaan we het berekenen van het gemiddelde van twee hypotheekrentes
rentenummer onder een rentenummer verstaan we de vermenigvuldiging van het aantal dagen dat een bedrag rentedragend is met dat bedrag en
renteopslag de renteopslag is een verhoging van de basishypotheekrente de basisrente geldt meestal voor hypotheken met nationale hypotheek garantie naarmate het
renteopslag door de Nederlandsche Bank NV door de nederlandsche bank nv in rekening gebrachte rente boven de officiële tarieven ingeval dat
renteoptie een renteoptie is een optie die als onderliggende waarde een obligatie heeft en waarbij de renteoptie profiteert van de waarde
rentepercentage het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden
renteruil onder een renteruil of interest rate swap verstaan we een instrument om renterisico over te hevelen naar een ander
rentespectrum het zogenaamde rentespectrum is het geheel van met elkaar samenhangende rentevoeten waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang
rentespook beleggers spreken van het rondwarende rentespook wanneer men bang is voor dreigende renteverhogingen omdat rentedragende min of meer veilige beleggingen dan
rentestaffel een rentestaffel is een rekening in staffelvorm waarbij de debet en creditmutaties niet in volgorde van de boekingsdata maar in
rentestand de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt
rentestandkorting de rentestandkorting is de korting die bijvoorbeeld bij collectieve levensverzekeringen en bij
rentestructuur onder de rentestructuur verstaan we de verschillen in rendementen op leningen van een vergelijkbare kwaliteit en risico
renteswap een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de
rentevoet, risicovrij de risicovrije rentevoet is de theoretische benadering van de reële rente deze komt over het algemeen tot stand na evaluaties
rentewinst de rentewinst is het verschil tussen het bedrag aan ontvangen rente en aan betaalde rente
rentezetting onder de rentezetting verstaan we het bepalen van de hoogte van de door een cliënt te betalen debetrente of te
repeterende geschiedenis onder repeterende geschiedenis verstaan we de neiging van beleggers om beslissingen die genomen moeten worden te vergelijken met beslissingen
replicating portfolio een replicating portfolio is een fictieve portefeuille die pensioenfondsen samenstellen en waarmee een dekkingsgraad van 100% gehaald kan worden
reporente de reporente is de rente die gehanteerd wordt bij een repurchase agreement
repurchase agreement de term repurchase agreement of repo kent meerdere betekenissen 1 het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata
requestciviel een request civiel is een verzoek dat in speciale gevallen bijv bedrog door de wederpartij tijdens de procedure of een
resconteren onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor
resconteren van een valutatermijncontract onder het resconteren van een valutatermijncontract verstaan we het via een contante aan of verkoop neutraliseren van
rescontreren in de effectenclearing onder het rescontreren in de effectenclearing verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds
researchkartel een researchkartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers afspreken om gezamenlijk onderzoek en ontwikkelingswerk te verrichten
reserve assurantie eigen risico onder de reserve assurantie eigen risico verstaan we een fiscale reserve voor bepaalde risico's waartegen weliswaar een
reserve stukken in de effectenwereld verstaat men onder reserve stukken de fysieke stukken die worden gebruikt ter vervanging van beschadigde of
reserve,stil onder een stille reserve verstaan we een reserve die wel uit de balans blijkt maar waarvan de omvang niet
reservepositie in het internationale monetairefonds de reservepositie in het internationale monetaire fonds is het verschil tussen het in het internationale
reserveringsloon het reserveringsloon is het minimale loon dat iemand wil verdienen wil hij betaalde arbeid verrichten
reserveringsruimte lijfrenten de reserveringsruimte lijfrenten is bij pensioenfonden het onbenutte deel van de jaarruimtes uit de afgelopen jaren
residuwaarde de residuwaarde ofwel de restwaarde is de waarde die nog aan een productiemiddel of andere investering toegekend kan worden
restantbewijs een restantbewijs is een bewijs dat wordt uitgereikt na afschrijving van de gehele nominale waarde van een aandeel met
restantenlijst de restantenlijst is een opgave van stuknummers van eerder uitgelote obligaties die nog niet ter verzilvering zijn aangeboden
restantorder een restantorder is een effectenorder die hetzij in zijn geheel hetzij ten dele nog niet uitgevoerd kon worden
restantschuld de restantschuld is het bedrag dat overblijft van de oorspronkelijke lening na aftrek van alle al gedane aflossingen
rested onder rested verstaan we een element van de tijdswaarde van een optie of een warrant
resterende looptijd de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de
restrictief beleid onder restrictief beleid verstaan we een beleid van de overheid dat gericht is op het afremmen van de bestedingen
restschuld de restschuld is het restant van een aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld een beleggingshypotheek als de som van de beleggingen onvoldoende is
restwaarde de restwaarde is de werkelijke waarde van een afgeschreven bedrijfsmiddel zeker als het op drie jaar is afgeschreven zijn er veel
resultaten met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"
retail de term retail als onderdeel van een begrip geeft in het algemeen aan dat we het over particulieren als klant
retail salesindex de retail sales index meet het totaal aan retailverkopen in usa diensten zijn hier niet bij inbegrepen het
retailbanking retailbanking is een ingeburgerde term van amerikaanse oorsprong die de gestandaardiseerde financiële dienstverlening aan particulieren omvat zoals op het gebied
retailbanking retailbanking is een ingeburgerde term van amerikaanse oorsprong die de gestandaardiseerde financiële dienstverlening aan particulieren omvat zoals op het gebied
retailbanking retailbanking is een ingeburgerde term van amerikaanse oorsprong die de gestandaardiseerde financiële dienstverlening aan particulieren omvat zoals op het gebied
retailbuyer onder een retail buyer verstaan we een belegger die koopt op de retailmarkt van de beurs
retailcliënten retailcliënten zijn particuliere cliënten van een bank die in hoofdzaak gebruik maken van gestandaardiseerde diensten samengevat onder het begrip retailbanking
retailgrens de retailgrens wordt door de beurs bepaald en geeft aan of we nog met een order van een particulier te
retailmarkt onder de retailmarkt verstaan we het deel van de effectenbeurs dat met name voor particuliere beleggers bedoeld is
retailsegment onder het retailsegment is het deel van de effectenmarkt dat speciaal bedoeld is voor het ondersteunen van de retailmarkt dus
retentie, recht van het recht van retentie is het recht van een schuldeiser die in dit geval de retentor wordt genoemd
retention moneybond een retention money bond is een garantie die in de plaats treedt van een door de verkoper te
retourrente een retourrente wordt ook wel boeterente genoemd de retourrente is een percentage over het opgenomen bedrag dat wordt ingehouden als een
retracement een retracement is een verwacht belangrijk niveau in de koersen
retributie een zogenaamde retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat bijvoorbeeld
retrocessie een retrocessie is een vorm van overdracht waarbij rechten op naam die in het verleden overgedragen werden terug overgedragen worden
return equity de return on equity wordt berekend als one year's earnings / shareholder's equity
return if execisedl de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties
return on investment de return reversal beleggingsstrategie bestaat uit een 5 tal stappen allereerst berekenen we de 5 meest achtergebleven fondsen van de
returnifexecisedl de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties
returnoncapitalemployed met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor
revaluatie onder revaluatie verstaan we de officiële waardeverhoging van een geldsoort ten opzichte van een andere geldsoort
reversal de term reversal komt uit de technische analyse techniek point and figure charting
reversal day de reversal day is de dag waarop een trend tot een einde lijkt te komen
reversal patroon een reversal patroon is een koerspatroon dat aangeeft dat een bepaalde trend op zijn einde loopt en dat een
reversal, keyday een key day reversal is een koerspatroon uit de technische analyse dat de omslag van een trend aangeeft
reversalpatroon een reversal patroon is een koerspatroon dat aangeeft dat een bepaalde trend op zijn einde loopt en dat een
reverse convertible de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend
reverse exchangeable note de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger
reverse split een reverse split is het omgekeerde van een split ook wel splitup hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen verminderd
reversed takeover een reversed takeover is een minder gebruikelijke overnameconstructie waarbij de overgenomen vennootschap in het bezit komt van de aandelen
reversion to the mean onder het engelstalige begrip reversion to the mean verstaan we de neiging van koersen etc om bij
revindicatoir beslag revindicatoir beslag is een bijzonder soort conservatoir beslag revindicatoir beslag is een vorm van beslag dat gelegd wordt door
revisie het begrip revisie heeft meerdere betekenissen 1 periodiek kritisch controleren en herbeoordelen van een bestaand kredietarrangement
revocation het begrip revocation komen we in nederland tegen bij internationale handelsdocumenten revocation is het terugnemen van een eerder uitgegeven power
revolving budget onder een revolving budget verstaan we een bedrijfplan dat regelmatig wordt aangepast aan de mogelijk veranderde omstandigheden waarbij ook
rho onder rho een van de zogenaamde grieken verstaan we in de optieterminologie een indicator die de gevoeligheid van optieprijzen aangeeft
rial omani de rial omani is de nationale munteenheid van oman de iso valutacode van de rial omani is omr
ricardo,david david ricardo leefde van 1772 tot 1823 en was een engels econoom zakenman en parlementariër zijn voornaamste werk "principles
richtingloos we spreken van een beurs die richtingloos is wanneer op de markt de koersen stijgen noch dalen omdat er geen
RIEL de riel is de nationale munteenheid van cambodia de iso valutacode van de riel is khr
right of security met de engelse term right of security bedoelen we een recht dat tot doel heeft is om de
rijks groepsregeling werkloze werknemers de rijksgroepsregeling werkloze werknemers is één van de vele regelingen die uit de politiek komen in dit geval
rijksbegroting de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd
rijnvaart connossement een rijnvaart connossement is een connossement over het vervoer van goederen op de rivier de rijn
rijping de term rijping komt uit de wereld van de pensioenfondsen er wordt mee bedoeld dat een pensioenfonds dat tot deze rijping
rijzende ster aandeel sterren rijzen langzaam maar zeker aan de avondhemel het lijkt niet snel te gaan maar het gebeurt
riksjaman de riksjaman is een figuur uit de candlestickanalyse de riksjaman is een doji die een zeer klein lichaam heeft maar relatief
ring de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar
ringgit de ringgit is de nationale munteenheid van maleisië de iso valutacode van de ringgit is myr
risico klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts
risico - opbrenst ratio Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. 
risico aversie moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we
risico omschrijving, positief een positieve risico omschrijving is een beperkende opsomming van de schadeoorzaken die wel door een verzekering worden gedekt
risico rendementsverhouding onder risicorendementsverhouding verstaan de de verhouding tussen het rendement dat we met een belegging denken te bereiken en het risico
risico vrije rente in veel wiskundige modellen bijvoorbeeld voor portefeuille optimalisatie komt het begrip risicovrije rente voor dit is de rente die
risico, beurs risico hoort bij beleggen en trading dat komt omdat het hogere rendement alleen verkregen kan worden als we een groter
risico, fabricatie onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden
risico, niet-aankomst het niet aankomstrisico is een risico dat een importeur loopt dat de goederen die hij vooruit heeft betaald niet in
risico, niet-systematisch het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om
risico, obligatiekoers- onder het obligatiekoersrisico verstaan we het risico dat de koers van een obligatie gaat dalen en of omdat de rente
risico, plaatsing het plaatsingsrisico is het risico voor de banken bij een overgenomen emissie dat niet alle overgenomen stukken worden geplaatst
risico, rollover onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie
risico, slippage het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen
risico, sterfte het sterfterisico is het risico dat een pensioenfonds loopt als er minder mensen overlijden dan op basis
risico, tegenpartij onder het tegenpartijrisico verstaan we het risico dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen
risico,debiteur onder het begrip debiteurenrisico verstaan we de kans dat een schuldenaar in het geheel niet niet volledig of te laat
risico,koers het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie
risico,koopkracht het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld
risico,operationeel ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat
risico,prijs prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een
risico,solvabiliteit ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat
risicobeheersing risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als
risicodragend kapitaal het risicodragend kapitaal of risicodragend vermogen is de benaming voor het totaal van het eigen vermogen en eventuele achtergestelde
risicodragende belegging we spreken van een risicodragende belegging bij een vorm van investeren waarbij we het risico lopen dat we deze
risicodragende positie een risicodragende positie is een bedrag van de longpositie of shortpositie in vreemde valuta depositos aandelen etc waarover koersrisico
risicohandel een ander manier om het fenomeen trader te benaderen is als iemand die zich bezighoud met risicohandel
risicoherverzekering onder risicoherverzekering verstaan we het feit dat pensioenfondsen hun risicogevallen zelf herverzekeren bij verzekeringsmaatschappijen en dergelijke
risicoloze belegging we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging
risicomanagement een functie die in elk bedrijf terug te vinden zou moeten zijn maar zeker in bedrijven die in de financiële
risicomijdend beleggen onder risicomijdend beleggen verstaan we een vorm van beleggen waarbij het risico van vermogensverlies tot het absolute minimum beperkt
risicomijdend vermogen het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de
risicoparagraaf de risicoparagraaf is een onderdeel van het jaarverslag het is in het algemeen een opsomming van allerlei zaken die mogelijk
risicopremie onder de risicopremie verstaan we het extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan
risicospreiding onder risicospreiding verstaan we het spreiden van risico's door te investeren in verschillende beleggingen en beleggingsinstrumenten
risicotolerantie één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij
risicotransfer we spreken van risicotransfer als we middels derivaten kans zien om het risico van een portefeuille bij iemand anders neer
risicoverzekering met opties volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde
risicovrije rentevoet de risicovrije rentevoet is de theoretische benadering van de reële rente deze komt over het algemeen tot stand na evaluaties
risicozoeker een risicozoeker is een persoon of instituut die bereid is om tegen ontvangst van een vergoedingmeestal premie genoemd iemands risico
risk of ruin een van de belangrijkste dingen om te weten als we als trader aan de gang gaan is het
risk of ruin een van de belangrijkste dingen om te weten als we als trader aan de gang gaan is het
risk reversal in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken
risk reward ratio onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een
risk reward ratio onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een
risk, delivery met het begrip delivery risk verstaan we het risico dat een contractpartij bij een valutatransactie niet wil leveren terwijl
riskmanagement het riskmanagement vinden we bij grote institutionele beleggers en is een organisatorische eenheid binnen een bedrijf die zich bezighoudt met
riskpool een riskpool is een samenwerkingsverband van verzekeraars die gezamenlijk een verzekering van een dusdanige omvang afsluiten dat deze de mogelijkheden
rit we spreken in de effectenwereld van een rit omhoog bij een langdurige koersstijging van een aandeel of een index
R-kwadraat onder de r kwadraat verstaan we het gedeelte in het rendement van een aandeel of beleggingfonds dat verklaard kan
roadshow een roadshow is een promotietour van een onderneming die met name bedoeld is om investeerders in deze onderneming te interesseren
robot een robot is een apparaat dat met een zekere intelligentie voorwerpen kan hanteren of eenvoudige handelingen kan uitvoeren de eerste
robuustheid de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit
ROC de rate of change ofwel roc is de procentuele verandering van de koers ten opzichte van een bepaalde
rocket scientist de spottende term rocket scientist wordt vooral gebruikt voor de uitvinders van allerlei risicomanagement producten in combinatie met afgeleide
ROEFEX de roefex een afkorting van rotterdam energy futures exchange was een in rotterdam gevestigde termijnmarkt voor olie deze beurs werd door de toenmalige
roerende zaak onder een roerend zaak verstaan we goederen die normaal gesproken zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden
rogue trader een rogue trader is een trader die een enorm verlies heeft geleden en dat vervolgens goed gaat proberen te
ROL de rol is de iso valutacode voor de leu de nationale munteenheid van roemenië
roll down onder een roll down verstaan we het sluiten van een geschreven calloptie en het opnieuw schrijven van een calloptie
roll over risico onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie
roller coaster swap een roller coaster swap is een combinatie van groeiende swapsaccreting swaps en swaps die in waarde verminderen amortizing
rollover een rollover is het vervangen van een bestaande optiepositie door een nieuwe door de huidige af te sluiten en een
rollover krediet een roll over krediet is een vorm van een krediet met een aantal bepalingen 1 de looptijd vooraf is
rollover replication we spreken van een rollover replication als een bestaande optieposite doorgerold moet worden en dat dit dan alleen mogelijk
rollover risico onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie
rolloverlening een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen
rollprogram de term roll program wordt door traders en brokers gebruikt om hun tradingsysteem of tradingprogramma te benoemen
rollup onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven
rommelobligatie een rommelobligatie is de vertaling van junkbond de term rommelobligatie wordt echter niet veel gebruikt
ronde top de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend
rood staan rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben
rooie een rooie was in de tijd van de gulden bargoens voor een bankbiljet van 1000 gulden na de invoering van de
rotated bear cylinder een rotated bear cylinder is een optiestrategie die bestaat uit een bullspread en een shortpositie in de onderliggende
rotatie een aantal markten kent het verschijnsel rotatie waarbij alle optieseries voor een
round lot een round lot is een order in gebruikelijke grote afgeronde bedragen of aantallen voorbeeld een obligatieorder van $ 100000
round turn een round turnin een termijnmarkt is het aankopen van een termijncontract en het gelijktijd afsluiten door een verkooptransactie van
roundtrip een round trip is de aankoop van een effect of derivaat met de bijbehorende verkoop of juist de verkoop
royalty een royalty is een vergoeding voor het gebruik van een bepaald recht denk bij een royalty aan het gebruiken van
royeerbaar certificaat een royeerbaar certificaat is een certificaat van aandeel dat kan worden omgewisseld tegen het originele aandeel
royement als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek
royement van een hypotheek onder royement van een hypotheek verstaan we het doorhalen van een hypotheek die in het hypotheekregister is opgenomen
royementskosten royementskosten zijn volgens tarief vastgestelde kosten van omwisseling van certificaten in originele aandelen daarvan of van terugneming van aandelen of
royeren onder royeren verstaan we het doorhalen van een aankooporder of verkooporder het verwisselen van certificaten in de onderliggende originele aandelen
royeren onder royeren verstaan we het doorhalen van een aankooporder of verkooporder het verwisselen van certificaten in de onderliggende originele aandelen wordt
roze bril de roze bril is bij veel beleggers nog steeds het meest gebruikte selectie instrument voor aandelen
roze wolk als je veel ervaren beleggers vraagt wat de grootste bedreiging voor aandelenanalisten is dan zullen
RPIXindex de rpix index is een model voor het berekenen van inflatie in de meeste landen inmiddels vervangen door de
RSI de rsi ofwel de relative strength index is
RSI, stochastic de rsi van wilder is een indicator waarop in de loop van de jaren heel wat varianten zijn gemaakt
RTS-index de rts index is een index van de beurs van rusland
rufiyaa de rufiyaa is de nationale munteenheid van maldiven de iso valutacode van de rufiyaa is mvr
rug een rug was in het bargoens de aanduiding voor een bankbiljet van 1000 gulden ten tijde van de gulden
rugzakvennootschap een rugzakvennootschap is een vennootschap die als het ware in een rugzak meegenomen kan worden naar het buitenland
ruil het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met
ruildepot het ruildepot is een effectendepot waarin volledige zogeheten klassieke stukken terug te vinden zijn die verstrekt worden aan de eigenaars
ruilfaciliteit een ruilfaciliteit is een mogelijkheid om zonder kosten of op basis van gereduceerde tarieven over te stappen op een ander
ruilhandel onder ruilhandel verstaan we het omruilen van goederen of diensten tegen andere goederen of diensten zonder dat daar geld aan
ruilorder een ruilorder is een order waarbij het ene fonds wordt verkocht en gelijktijdig een ander wordt gekocht
ruilvoet een ruilvoet is een niet in geld uitgedrukte ruilverhouding tussen goederen of pakketten van goederen
ruilvoetverandering de ruilvoetverandering is een indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de
ruilvoetverbetering we spreken van ruilvoetverbetering bij een stijging van het prijspeil van de export ten opzichte van het prijspeil van de
ruime markt een ruime markt wordt ook wel een liquide markt genoemd het is een markt met veel omzetten zodat een
ruimeliquiditeitstoetsing bij de ruime liquididteitstoetsing dienen kredietinstellingen liquide activa aan te houden tegenover aangegane verplichtingen zodat verwacht mag worden dat
rulerstock een ruler stock is een aandeel dat over de lange duur als langs een lineaal "ruler" rechtlijnig omhoog gaat
run up een run up is een andere term voor een rally eveneens een plotselinge stijging van de aandelenkoersen
runaway gap de runaway gap is een koersfiguur in de technische analyse waarbij de laagste koers van vandaag hoger ligt dan
rung de rung is de grens of minimaal niveau voor een ladderoptie de rung wordt ook wel value lock level of threshold
runningtotal we spreken van een running total als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde
runstest het begrip runs test komt uit de moneymanagement technieken en is bedoeld voor het testen van een tradingstrategie
rupiah de rupiah is de nationale munt van indonesia de iso valutacode van de rupiah is idr
rupiah de rupiah is de nationale munteenheid van indonesië en oost timor de iso valutacode van de rupiah is idr
RUR de rur is de iso valutacode voor de russische roebel de nationale munteenheid van rusland
Russell de russell 3000 index is een minder bekende maar zeer uitgebreide index van de beurs van new york
russische roebel de russische roebel is de nationale munteenheid van rusland de iso valutacode van de russische roebel is rur
ruwe olie ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen
ruweolie ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen
rwanda franc de rwanda franc is de nationale munteenheid van rwanda de iso valutacode van de rwanda franc is rwf

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.