Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

C

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - C - 
c$ c$ is de afkorting voor de canadese dollar
CAB administratie de cab administratie is een verkorting van centrale administratie bedrijfsleden het is de dagelijkse administratieve verwerking van effectentransacties en het
cabinet bid onder het begrip cabinet bid verstaan we in sommige landen de mogelijkheid voor houders van out of the money
cabinettrade een cabinet trade is een vorm van een trade die het optietraders mogelijk maakt om een zeer goedkope deep
cable de term cable wordt in de internationale geldhandel gebruikt voor de koersverhouding van het britse pond en de amerikaanse dollar
CAC onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers
CAC cac is de afkorting van het elektronisch handelssysteem op de beurs van parijs tevens de naamgever van de cac 40
CAC40 onder het begrip compagnie des agents de change 40 verstaan we de index van de
CAC40-index de cac 40 index is de index van 40 hoogwaardige fondsen op de beurs van parijs
CAC-index de cac index is de veel gebruikte afkorting voor de cotation assistã© continue index een index van 241 fondsen
CAD de cad is de iso valutacode voor de canadese dollar de nationale munteenheid van canada
CAD de cad is de iso valutacode voor de canadese dollar de nationale munt van canada
cad-richtlijn de cad richtlijn is een richtlijn van de eeg uit 1993 waarin voor banken en effecteninstellingen onder andere regels
cairnes groep de cairnes groep is een coalitie van 18 landen die onder leiding van australi ë streven naar een vrijere en
caisse d'épargne de caisse d' épargne is een frans samenwerkingsverband van spaarbanken
calendar combination een calendar combination is een optiestrategie waarbij een call calendarspread en
calendar spread de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread
calendier de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van
call de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede
call notice periode de call notice periode is de periode waarin een belegger nog tot conversie van een converteerbare obligatie over
call tabletop onder het begrip call table top verstaan we een optiestrategie die voor een groot deel overeen komt met
callable de term callable duidt bij een converteerbare obligatie aan dat de uitgevende onderneming het recht heeft de convertible voortijdig terug
calldate onder de calldate verstaan we een datum liggende voor de normale datum waarop een callable converteerbare obligatie zou worden uitbetaald
callfixe de call fixe is vergelijkbaar met een daggeld lening maar is daar wel van verschillend doordat de looptijd langer
callgeld lening een callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd het is een vorm van een lening die dagelijks door ã©ã©n van
callgeldmarkt onder de zogenaamde callgeldmarkt verstaan we de markt waarop de callgeldleningen worden afgesloten de callgeldmarkt wordt ook wel daggeldmarkt genoemd
callmarkt de callmarkt is een veel gebruikte naam voor de markt voor callgeldleningen
calloptie voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel
calloptie, asset or nothing een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de
calloptie, doorrollen van een onder het doorrollen van een calloptie verstaan we het sluiten van een geschreven call en het opnieuw
calloptie, geschreven er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven
callover onder het begrip call over verstaan we een korte periode op sommige beurzen waarbij middels een soort van loven
callpositie een callpositie is een collectie callopties die zich in het algemeen zal gedragen als een normale aandelenportefeuille zij het dat
callpremie de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft
callprijs onder de callprijs van een converteerbare obligatie verstaan we de prijs die is vastgelegd en waarvoor de uitgevende partij de
callputratio de call put ratio is de verhouding tussen het aantal verhandelde callopties en putopties over een bepaalde periode
callratio spread een call ratio spread is te vergelijken met de call
callrente onder callrente verstaan we de rente die wordt betaald op een callgeldlening
callspread een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call
calmar ratio de calmar ratio is een vorm van risicoanalyse deze neemt het gemiddelde rendement van de afgelopen 36 maanden en
campinghausse de campinghausse is een verschijnsel uit de eind negentiger jaren van de vorige eeuw er ontstond een enorme kooplust op de
Canadese dollar de canadese dollar is de nationale munteenheid van canada de iso valutacode van de canadese dollar is cad
Canadian venture exchange de canadian venture exchange is de beurs van calgary in canada
cancel former order onder het begrip cancel former order verstaan we een order die een eerdere order die nog openstaat ongedaan
canceled order een canceled order is een order die voordat deze wordt uitgevoerd weer wordt ingetrokken door degene die de order
cancellation cancellation is de engelse term voor stornering als bijvoorbeeld een effectenhandelaar meer aandelen heeft gekocht dan hem was opgedragen zal
cancellen van een order onder het cancellen van een order verstaan we het annuleren van een eerder opgegeven order
cancellingorder onder het begrip cancelling order verstaan we een order die alleen bedoeld is om een eerder gegeven order die
candlestick chart de candlestickchart is een techniek om koersen grafisch weer te geven een candlestickchart wordt gevormd uit zogenaamde candles of kaarsen
candlestickanalyse onder candlestickanalyse verstaan we het gebruik van een candlestickchart voor het maken van voorspellingen over de effectenbeurs
candlevolumechart de candlevolume chart is een combinatie van de equivolume chart en een candlestick chart evenals bij de equivolume chart is
canon een canon of ook wel erfpachtcanon is de vergoeding die de gebruiker de erfpachter moet betalen aan de eigenaar van
canslim de canslim techniek is ontwikkeld door william o'neil als een combinatie van technische en fundamentele analyse
cap een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype
cap bij lening onder de toevoeging cap bij een lening verstaan we de begrenzing van de rente op een lening met
cap option een capoptie is een goedkopere variant van de normale optie en wordt vaak in allerlei constructies gebruikt
cap warrant een cap warrant is een call warrant met een gemaximeerde winstpotentie
capaciteitseffect onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan
capaciteitseffect van investeringen onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het effect dat investeringen de produktiecapaciteit vergroten
Cape Verde Escudo de cape verde escudo is de nationale munteenheid van kaap verdische eilanden de iso valutacode van de cape
capital adequacy directive de term capital adequacy directive is de volledige naam van cad richtlijn
Capital Asset Pricing Model capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig
capital budgetting onder capital budgetting verstaan we een manier van budgetteren waarbij gebruik wordt gemaakt van een financieel rekenkundige methode om
capital fulcrum point het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants
capital gain onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het
capital gain tax de capital gain tax is de vermogensbelasting in de usa er wordt bij de capital gain tax belasting betaald
capital loss een capital loss is een verlies in geld dat ontstaat wanneer een verliesgevende positie een zogenaamd papieren verlies wordt
capitalization weighted index een capitalization weighted index is een aandelenindex waarbij de marktkapitalisatie van elk opgenomen fonds wordt opgeteld en gedeeld
caplet een caplet is een onderdeel van een reeks uitoefenmogelijkheden die zijn vastgelegd bij een cap zie bij cap voor verdere
CAPM capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig
capped option onder het begrip capped option verstaan we een optie waarbij de winstmogelijkheden begrensd zijn tot een bepaald maximum bij
caps een caps is een speciaal soort optie verhandelbaar op de chicago board of options exchange met een beperkte mogelijkheid qua uitoefening
captainscopy de zogenaamde captain's copy is een voor de administratie van de gezagvoerderkapitein van het schip bestemd exemplaar van het
caption onder het begrip caption verstaan we een optie die het recht geeft om een cap te kopen tegen een vooraf
captive we spreken van een captive of captive insurance als een bedrijf geen verzekeringen meer afsluit bij de normale verzekeraars maar
captive onderneming een captive onderneming is een onderneming die door eigendom of vaste afspraken gebonden is aan een grotere onderneming
captivefondsen zogenaamde captive fondsen zijn bedrijven die deel uitmaken van een grotere financi ële groep en die als zij geld willen
cardtrapping een betrekkelijk nieuwe manier om aan de gegevens van bankklanten te komen is de zogenaamde card trapping bij card
carload onder het begrip carload verstaan we een wat vage eenheid namelijk de inhoud van een vrachtwagen of een spoorwagon die
carnet een carnet is een algemene naam voor een internationaal douanedocument een carnet wordt ook wel een carnet de passage genoemd
carry met de term carry wordt het verschil bedoeld tussen de verschuldigde rente en kosten over aangetrokken gelden en de opbrengst
carry forward met de term carry forward wordt de mogelijkheid bedoeld om verliezen te compenseren met de inkomens dan wel met
carry trade onder een carrytrade verstaan we een transactie waarbij een partij op de obligatiemarkt geld aantrekt met een korte looptijd
carryback onder de term carry back verstaan we de mogelijkheid om verliezen te compenseren met het inkomen bij particulieren dan
carrying charge de term carrying charge is afkomstig uit de goederentermijnmarkt het geeft het verschil aan tussen de prijs van twee
carrying charge market een carrying charge market is een situatie op de grondstoffenmarkt waarbij korter lopende termijncontracten goedkoper zijn dan langer
carverzekering car is de afkorting van construction all risksdeze car verzekering is een voorziening veelal afgesloten door de aannemer waarop
cascoverzekering onder een cascoverzekering verstaan we de verzekering van schade aan schepen vliegtuigen motorvoertuigen en dergelijke ten gevolge van bijvoorbeeld aanvaringen
case shillerindex caseshiller index is een index voor de prijzen van huurwoningen in de vs de index wordt door financieel dienstverlener
cash het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van
cash against documents onder de handelsterm cash against documents verstaan we de betalingsconditie die inhoudt dat de koper tegen het overleggen van de
cash commodity de engelse term cash commodity komt uit de goederen en grondstoffenhandel die aangeeft dat het om de goederen zelf
cash contract onder het begrip cash contract verstaan we de formele overeenkomst met betrekking tot de directe aankoop of verkoop van
cash margin onder de cash margin verstaan we het bedrag dat de bank op iemands bankrekening blokkeert in verband met het
cash market onder het begrip cash market verstaan we de markt voor cash commodities dus een markt waar in de eigenlijke
cash secured put wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor
cash secured put we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het
cashcow een cash cow is een engelse term voor een onderdeel van een bedrijf dat gedurende een langere tijd veel
cashdividend een cash dividend is een dividenduitkering in contanten in tegenstelling tot stockdividend dat in aandelen wordt uitbetaald
cashflow 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe
cashflow dekking onder cashflowdekking verstaan we een verhoudingsgetal dat in jaren of delen daarvan wordt uitgedrukt en aangeeft hoe lang het zou
cashflow per aandeel de cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash
cashflow prognose de cashflowprognose wordt ook wel de liquiditeitsprognose genoemd het is een voorspelling door een bedrijf hoeveel geld er in een
cashgain onder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na
cashless exercise bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten
cashless society onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen of zelfs geen munten en bankbiljetten worden gebruikt de
cashmanagement met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met
cashmarket cashmarkt is een ander woord voor de contante markt of spotmarkt de markt in direct te leveren grondstoffen in tegenstelling
cashpositie onder de zogenaamde cashpositie verstaan we het deel van een beleggingsportefeuille dat in cash of vergelijkbaar bijvoorbeeld kortlopende deposito's wordt
cashratio de cash ratio geeft de verhouding tussen cash en vergelijkbaar en het korte vreemde vermogen zodat duidelijk is in
cashratio beleggingsfonds bij een beleggingsfonds verstaan we onder de cash ratio de verhouding tussen contanten en belegd vermogen
cashsettlement we spreken van cash settlement als de afrekening van een effectentransactie op kasbasis plaatsvindt
Caspi-index de caspi index is de belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van colombo sri lanka
cassatie onder het juridische begrip cassatie verstaan we een onderzoek dat door de hoge raad wordt ingesteld
cassatorische clausule onder een cassatorische clausule bij een handels document waarvan er meerdere zijn uitgeschreven verstaan we dat elk exemplaar gelijk
cassless society onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen munten en bankbiljetten worden gebruikt
categorale bonden onder categorale bonden verstaan we beroepsverenigingen en andere werknemersorganisaties die vaak niet bij een van de drie grote vakcentrales
categoriale inkomensverdeling onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid
categorische resultatenrekening met het begrip categorische resultatenrekening wordt een resultatenrekening bedoeld waarin de kosten naar kostensoort zijn gegroepeerd
CATS certificates of accrual on treasury securities wordt meestal afgekort tot cats er zijn twee soorten cats
cautie de cautie is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt
cautio judicatum solvi onder een cautio judicatum solvi verstaan we een gerechtelijke zekerheidsstelling voor de nakoming van een veroordelend vonnis
caveat emptor de latijnse term caveat emptor betekent letterlijk "de koper zij op zijn hoede"
Cayman Islands dollar de cayman islands dollar is de nationale munteenheid van cayman islands de iso valutacode van de cayman
CBOE cboe is de afkorting van chicago board options exchange ofwel de optiebeurs in chicagode cboe heeft een zeer uitgebreide website
CBOT de cbot is een afkorting voor de chicago board of trade
CBS cbs is een afkorting voor het centraal bureau voor de statistiek het cbs heeft veel informatie voor beleggers die meestal via
cbs herbeleggingsindex de cbs herbeleggingsindex is ã©ã©n van de aandelen en obligatieherbeleggingsindices die dagelijks door het cbs worden berekend
cbs indices de cbs indices zijn de aandelenindices en obligatiesindices die door het cbs al dan niet in samenwerking met anderen
CBS koersindex de cbs koersindex valt onder de aandelen en obligatiekoersindices die dagelijks worden berekend door het cbs in een koersindex
CBS NIB index in samenwerking met de nationale investeringsbank te den haag berekent het cbs dagelijks een index voor alle niet
CBS stemmingsindex de cbs stemmingsindex is een aandelenindex waarin de koersontwikkeling van de grootste beursfondsen wordt weergegeven het cbs berekent deze cbs
cbs wesselius mit index de cbs wesselius mit index werd dagelijks in samenwerking met het effectenhuis wesselius in amsterdam berekend samen
CBS-index de cbs index is het koersgemiddelde van de fondsen genoteerd aan de amsterdamse effectenbeurs deze cbs index is minder populair
CBSrendement het cbs rendement is een door het cbs berekend gemiddeld re ëel rendement gecorrigeerd voor inflatie van aflosbare nederlandse staatsleningen
CCI de cci wat staat voor commodity channel indicator wordt berekend uit de afwijking van het gemiddelde van de
CD cd is de afkorting van certificate of deposit een certificate of deposit is een door de banken uitgegeven verhandelbaar termijndeposito of
CDO, synthetisch een synthetisch cdo is een vorm van een cdo een pakket hypotheken waarbij de leningen zelf niet van eigenaar
CDR continental depositary receipt wordt afgekort aangeduid met cdr het is een certificaat aan toonder dat een bepaald aantal
CDR cdr is de afkorting van continental depositary receipt dit zijn certificaten aan toonder van amerikaanse engelse en japanse aandelen op naam
CEC de centraal economische commissie ofwel cec is een groep topambtenaren van de sociaal economische driehoek samen met de
CEC de cec is de plaats waar vijf new futures exchanges termijnbeurzen zijn gevestigd namelijk commodity exchange inc comex
CECECTX de cece ctx index is een index van de beurs van wenen oostenrijk
CECEPTX de cece ptx index is een index van de beurs van wenen oostenrijk
CECESTX de cece stx index is een index van de beurs van wenen oostenrijk
CECE-totalindex de cece total index is een index van de beurs van wenen oostenrijk
CEDEL de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd
cedent een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij
CEDI de cedi is de nationale munt van ghana de iso valutacode van de cedi is ghc
ceel onder een ceel verstaan we een document waarin een veem verklaart dat zij zaken ter bewaring hebben ontvangen
centered moving average de term centered moving average komt uit de wereld van de technische analyse
centraal akkoord een centraal akkoord is een overeenkomst in de stichting van de arbeid over de grote lijnen van het nieuwe
centraal akkoord onder een centraal akkoord verstaan we een centraal gemaakte afspraak tussen werkgevers vakbeweging en de overheid afgesloten tijdens het
centraal bureau voor destatistiek het centraal bureau voor de statistiek wordt meest aangeduid met de gangbare uitdrukking cbs
centraal economisch plan onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de
centraal economische commissie de centraal economische commissie ofwel cec is een groep topambtenaren van de sociaal economische driehoek samen met de
centraal geleide economie een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren
centraalplanbureau het centraal planbureau is een rekenbureau dat voor de regering en anderen onder meer de ontwikkeling van de economische
centrale administratie bedrijfsleden volledige naam voor cab administratie dit is de dagelijkse administratieve verwerking van effectentransacties en het ophalen van posities van hoeklieden
centrale bank elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door
centrale bank, Europese sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone
centrale beleggingsraad met de centrale beleggingsraad werd het orgaan bedoeld dat belast was met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de
centrale betalingsregeling met een centrale betalingsregeling wordt een regeling bedoeld waarbij via een onderneming binnen een concern alle betalingen lopen die
centrale de livraison de valeurs mobiliÞres de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd
centrale financiering onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente
centrale markt de centrale markt is het systeem van de beurs in amsterdam waar alle orders tot een bepaalde omvang bij
centraleoverheid onder de centrale overheid verstaan we de regering bestaande uit de koningin plus de ministers
centrum voor fondsen administratie het centrum voor fondsenadministratie ofwel cf is opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de administratie voert
CEO de ceo ofwel de chief executive officer is de man aan de top van een onderneming de hoogste uitvoerende manager
CEP onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de
CER de gecertificeerde emissie reductie of cer is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2
certificaat sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor
certificaat van aandeel onder een certificaat van aandeel verstaan we een soort van aandeel dat een ander aandeel vertegenwoordigt het certificaat
certificaat van Amerikaans aandeel een certificaat van amerikaans aandeel ofwel een american depositary receipt of adr is een effect dat originele
certificaat van oorsprong onder een certificaat van oorsprong wordt een document verstaan dat van de daarin omschreven goederen verklaart vanuit welk
certificaat, beperkt royeerbaar een beperkt royeerbaar certificaat is een certificaat dat op grond van de statuten van het bedrijf dat die
certificaathouder een certificaathouder is een persoon of organisatie die een certificaat van aandelen bezit
certificate of deposit. cd is de afkorting van certificate of deposit een certificate of deposit is een door de banken uitgegeven verhandelbaar termijndeposito of
certificaten van Amerikaanse aandelen certificates of accrual on treasury securities wordt meestal afgekort tot cats
certificates of accrual on treasury met certificeren wordt het omzetten van aandelen in certificaten bedoeld vaak met als doel het voorkomen van ongewenste overnames
certificeren onder het begrip certified stocks verstaan we voorraden van bepaalde grondstoffen die door een bevoegd orgaan zijn geã¯nspecteerd en
certified stocks onder certified stock verstaan we voorraden van goederen of grondstoffen die goedgekeurd zijn en geleverd mogen worden op de
certifiedstock de cesr is de europese overkoepelende organisatie van toezichthouders op de effecteninstellingen
CESR onder het begrip cessie verstaan we een eigendomsoverdracht van rechten op naam de drie partijen bij een cessie zijn de rechthebbende overdrager
cessie onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde de
cessie tot zekerheid een cessiebrief is een document waarop alle vorderingen staan die via cessie zijn overgedragen het document wordt met een bepaalde
cessiebrief een cessielijst is een lijst van uitstaande vorderingen welke onder verwijzing naar het stamcessiecontract periodiek gewoonlijk wekelijks of maandelijks door
cessielijst de term ceteris paribus is latijn voor "met de overige omstandigheden constant verondersteld" de economie kent in het algemeen niet
ceteris paribus de cfa frank is de munteenheid van benin burkina faso centraal afrikaanse republiek congo equatoriaal guinea gabon ivoorkust kameroen
CF cf is de veelgebruikte afkorting voor het centrum voor fondsenadministratie centrum opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de
CFAfrank cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en
CFD een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad
CF-effect met een cfformulier bedoelt men het origineel van het boekingsformulier dat tegelijk met de cfstukken aan de ontvangende partij wordt
CF-formulier de afkorting cfo kent meerdere betekenissen cfo is de afkorting van cancel former order de cfo ofwel de chief financial officer is
CFO de cfp franc is de nationale munteenheid van french polynesia nieuw caledonie en wallis en futuna de iso valutacode
CFP het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants
CFP-franc een cf stuk is een effect dat in uiterlijke vorm verschilt van de klassieke stukken door de geringere omvang
CF-stuk cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij
cfstukken de commodity futures trading commission of wat meestal gezegd wordt de cftc is een overheidsorgaan dat is
CFTC de cgi index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van casablanca in marokko
CGI-index de chaikin oscillator is een uit de technische analyse afkomstige oscillator die gevormd wordt door van een 3 daags
chaikin oscillator chaikins volatility is een van de manieren om volatility te schatten
chaikins volatility in deze variant wordt dagelijks de laagste koers van
channel, donchian een donchian channel is een envelop rond de koers die wordt gevormd door voor het bovenste kanaal de hoogste
channel, moving average een moving average channel ook wel envelop genoemd is een vorm van een trendkanaal dat als volgt wordt
chaos indicator de chaos indicator de chaos indicator bestaat uit een flinke serie minimaal 8 momentum indicatoren met
chaostheorie de zogenaamde chaos theorie wordt gebruikt voor de beschrijving van het gedrag van niet lineaire systemen in plaats van
chaps chaps is de afkorting van clearing house automated payments systems onder het begrip chaps verstaan we het clearing house automated payment
chapter11 chapter 11 is de amerikaanse benaming voor surseance van betaling als u in een amerikaanse artikel ziet staan dat het
chargecard de chargecard wordt veelal ten onrechte creditcard genoemd het is een vorm van betalen met een handtekening waarbij eens in de
chart chart is de engelse vertaling van het nederlandse grafiek dan wel koersgrafiek maar de term chart wordt vaak veel breder gebruikt
chart een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop
chart reading onder chartreading of charting verstaan we in de wereld van de technische analyse het analyseren van grafieken van historische
chart, candlestick de candlestickchart is een techniek om koersen grafisch weer te geven een candlestickchart wordt gevormd uit zogenaamde candles of kaarsen
chart, equivolume een zogenaamde equivolume chart is een minder bekend grafiektype waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van bars maar van blokken
chart, ichimoku de ichimoku chart of voluit "ichimoku kinko hyo" is een verzameling lijnen in een gewone lijngrafiek
chart, line een linechart of lijngrafiek is een koersgrafiek bestaande uit ã©ã©n enkele lijn die in het algemeen de slotkoersen met
chart, market profile de market profile chart is ontwikkeld door jpeter steidlmayer de market profile chart ziet er op het eerste gezicht
chart, performancechart bij de performance chart dient het meest linkse datapunt van de grafiek als referentie of nulpunt
chart, rainbow- een rainbow chart ontstaat door een groot aantal voortschrijdende gemiddelden in ã©ã©n grafiek op te nemen
chart, rebased bij de grafiekvorm van de rebased chart dient het meest linkse datapunt als referentie of nulpunt
chart, relative performance de relative performance chart of wel rpc is een grafiekvorm hierbij dient het meest linkse datapunt als referentie
chart, volume bij de pv chart wat een afkorting is van prijs volume chart worden de koers prijs en het volume
chart,ichimoku de ichimoku chart is een verzameling lijnen in een gewone lijngrafiek deze lijnen zijn de standardline deze wordt berekend uit
chart,swing een swing chart is een grafiek waarbij de toppen en dalen verbonden worden zodat een nieuwe grafiek ontstaat
chartaal betalingsverkeer met het chartaal betalingsverkeer bedoelen we de betalingen met munten muntbiljetten en bankbiljetten dus eigenlijk gewoon contant afrekenen
chartaal geld onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en
chartale betaling onder chartale betaling verstaan we een betaling met munten en of bankbiljetten
chartertijd een tijdcharter is een overeenkomst waaronder een vervoermiddel gecharterd wordt voor een bepaalde tijdsduur
charting onder chartreading of charting verstaan we het analyseren van grafieken van historische koersen waarop aan en verkoopbeslissingen voor een aandelenportefeuille
chartist een chartist is iemand die op basis van de analyse van koersgrafieken charts aan en verkoopbeslissingen neemt
chasing down de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek
cheque een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als
cheque aanbiedingstermijn met het begrip cheque aanbiedingstermijn wordt de periode bedoeld waarbinnen een cheque ter betaling moet worden aangeboden
cheque, crossen van een met het begrip crossen van een cheque wordt het beperken van de manier waarop een cheque gebruikt
cheque, geblokkeerd het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque
cheque, gestopt het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque
cheque, herroepen van een het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque
chequeadvies onder de term cheque advies verstaan we een schriftelijk bericht van een bank de wordt de trekker genoemd aan een
chequeobligo onder het chequeobligo verstaan we dat obligo dat de bank ten name van een cliënt administreert het obligo komt overeen met
chequeprovisiekosten onder chequeprovisiekosten verstaan we de provisie die in rekening wordt gebracht voor binnenlandse cheques getrokken op en uitbetaald resp verrekend
chequerecht het zogenaamde chequerecht is vastgelegd in de eenvormige wet wissel en chequerecht hiermee wordt gepoogd om tot internationale uniforme regelgeving rond
chequeverkeer met de algemene term chequeverkeer verstaan we het geheel van betalingen in de vorm van cheques ook alle ondersteunende diensten
cherry picking cherry picking is een illegale praktijk waarbij een broker de voordeligste transacties voor eigen rekening uitvoert ten koste van
chertepartij onder de chertepartij verstaan we een overeenkomst waarbij een zeeschip of een gedeelte van dat schip voor een aantal reizen
chertepartij connossement onder een chertepartijconnossement verstaan we een connossement dat verwijst naar de condities van de chertepartij waaronder het connossement is afgegeven
CHF de chf is de iso valutacode voor de zwitserse frank de nationale munteenheid van zwitzerland
chi square de chi square is een test uit de statistiek waarmee bekeken wordt in hoeverre een resultaat afwijkt van een
chicago board of trade de chicago board of trade is een grote beurs voor termijncontracten in chicago afkorting cbot
chicago board options exchange de eerste pogingen om in opties te handelen was in de usa in 1790 omdat de autoriteiten net
chicago board options exchange de chicago board options exchange is de offici ële naam voor de eerste optiebeurs ter wereld gevestigd in
chicago mercantile exchange de chicago mercantile exchange of ook wel cme is een grote goederen en grondstoffenbeurs in chicago opgericht in
chicago purchasing managersindex een indicator waarop de fed de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de chicago purchasing managers
chicago school de aanhangers van de chicago school stellen dat het evenwicht op de economische markten uit zichzelf weer zal herstellen
chief executive officer de chief executive officer of ook wel kortweg ceo genoemd is de voorzitter van de raad van bestuur
chief financial officer de chief financial officer of ook wel kortweg cfo is de financieel directeur in de van de raad
chinese wall een zogenaamde chinese wall is een gedragscode voor banken die er in theorie voor zou moeten zorgen dat koersgevoelige
chipkaart een chipkaart is een bankpas voorzien van een microchip waarop gegevens van de bankrekening staan en bijvoorbeeld gegevens met betrekking
chooser option een chooser option is een optie waarvan de voorwaarden bijvoorbeeld is dit een calloptie of een putoptie naar keuze
christelijk nationaal vakverbond het christelijk nationaal vakverbond behoort samen met de fnv tot de belangrijkste werknemersorganisaties van nederland
christmastree de christmastree is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een hogere uitoefenprijs
churning onder churning verstaan we een illegale praktijk waarbij een broker of commissionair veel te veel transacties voor zijn klanten uitvoert
chushoshoken chusho shoken is een japanse term voor alle effectenhuizen in dat land met uitzondering van de grote vier effectenhuizen nomura
CIF afkorting van engelse term 'cost insurance and freight' betekent dat de prijs van het product inclusief de kosten zoals verpakking
CIK het cik is het interprofessionele effectendeposito en girokas nv instituut in belgiã« voor giraal effectenverkeer gevestigd te brussel
cilinder, bull rotated onder het begrip bull rotated cilinder verstaan we een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uit een long positie
cilinderoptie cilinderoptie is de nederlandse term voor de collar een optiestrategie met twee opties waarbij een putoptie met een lagere uitoefenprijs wordt
circa in het documentair krediet met de aanduiding circa in het documentair krediet wordt een bepaalde speling bedoeld die wordt toegestaan
circa order een circaorder is een opdracht tot het uitvoeren van een effectenorder waarbij de koers waarop deze moet worden uitgevoerd
circuit overschrijdend verkeer onder het circuitoverschrijdend verkeer verstaan cq verstonden we een vorm van giraal betalingsverkeer waarbij twee betalingscircuits zijn betrokken om overboekingen
circuit van waardeoverdrachten de term circuit van waardeoverdrachten komt uit de pensioenwereld en slaat op de situatie waarin een aantal bedrijven
circuitbreaker onder een circuit breaker die ook wel shock absorber wordt genoemd is een methode op verschillende aandelenmarkten in de
circulatiebank met de circulatiebank van een land wordt de bank aangeduid die in een bepaald land het meestal exclusieve recht heeft om
city de city is de roepnaam voor wijk in londen waar veel banken en andere financi ële instellingen gevestigd zijn het is
claim de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak
claimbewijs een claimbewijs is een schriftelijk bewijs meestal een dividendbewijs dat iemand een claimrecht ofwel voorkeursrecht geeft
claimemissie een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij
claimhandel onder claimhandel verstaan we de handel op de beurs in claims die vanaf een bepaalde datum gehouden wordt en die
claimperiode het begrip claimperiode heeft meerdere betekenissen 1 termijn waarbinnen de claim onder een borgstelling de borg moet hebben bereikt
claimrecht het claimrecht is het voorkeursrecht dat aan bestaande aandeelhouders wordt toegekend bij bijvoorbeeld een emissie
claimverhouding de claimverhouding is de verhouding tussen het aantal uitstaande aandelen en het aantal nieuw uit te geven aandelen
claimwaarde de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van
class action de class action of collectieve aanklacht is een rechtszaak bijvoorbeeld van gedupeerde beleggers tegen een bedrijf die namens een
classifiersystem term uit de kunstmatige intelligentie voor een vorm van expertsystemen die "regels leren" aan de hand van voorbeelden met
clausthalerbond een clausthaler bond is een obligatie met een coupon van ongeveer een half procent
clausule international onder de arbitrageclausule international chamber of commerce verstaan we de door de international chamber of
clean red clause de clean red clause is een clausule die de bank waar een documentair krediet beschikbaar is machtigt aan
cleanprice de clean price is de prijs van een obligatie zonder opgelopen en mee te betalen cq bij verkoop te
clearing clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen
clearing and settlement clearing en settlement is het garanderen en afwikkelen van effectentransacties dat wil zeggen verzekeren dat de koper het
clearing house automated paymentsystem onder het het clearing house automated payment system ofwel chaps verstaan we het elektronische systeem van
clearing member een clearing member is lid van de eoe en de escc en of iocc en draagt zorg voor de
clearing van effecten onder de zogenaamde clearing van effecten verstaan we een systeem van collectieve afwikkeling van transacties op de beurs
clearing21 clearing21 is het geavanceerde geautomatiseerd systeem dat clearnet gebruikt waarmee de beurstransacties van de bij euronext aangesloten beurzen administratief
clearingcode de clearingcode is een door de effectenclearing aan een fonds toegekend nummer
clearingfonds het clearingfonds is een garantiefonds dat door de european options clearing corporation bv eocc wordt beheerd en waaraan iedere clearing
clearinghouse een clearing house is een centrale instelling onderdeel van een beurs die door tussenkomst de wederzijdse verrekening van vorderingen
clearinghouse interbank payments system het clearing house interbank payments system is een amerikaans systeem voor afwikkeling van het betalingsverkeer
clearinginstituten clearinginstututen zijn instituten zoals cedel sa centrale de livraison de valeurs mobilieres en euroclear die zich bezighouden met de internationale
clearingpapier onder clearingpapier verstaan we de vorderingen op andere deelnemers in de clearing bestaande uit betaalbaar gestelde kwitanties wissels cheques die
clearingslip de clearingslip is een voorlopige bevestiging door aex clearing &amp depository van alle transacties die op de beurs in amsterdam
clearingslip bij effectenclearing onder de clearingslip bij effectenclearing verstaan we een voorlopige transactiebevestiging voor de beurspartijen die door de effectenclearing bv
clearnet clearnet is een organisatie een onderdeel van euronext dat de clearing van de bij euronext aangesloten beurzen voor zijn rekening
clickfonds in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken
client cut off time de cliënt cut off time is het laatste tijdstip waarop een cli ënt aan zijn bank of commissionair
clientenadministratie onder de cliëntenadministratie verstaan we de administratie van een bank die voor elke klant aangeeft welke effecten deze klant naar
clientenovereenkomst een cliëntenovereenkomst is een overeenkomst tussen een belegger en een bank of commissionair aangaande het kopen en verkopen van opties
clientgerichte transactie onder een clientgerichte transactie verstaan we een effectentransactie op basis van een incidentele opdracht van een bepaalde client zoals
climatic selling onder climatic selling verstaan we een langdurige periode waarin bovenmatig veel effecten ter verkoop worden aangeboden vaak in een
cliquetoptie een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de
close de slotkoers ofwel slot of close is de koers die geldt op het moment dat de beurs gesloten wordt
close only order een close only order is een opdracht tot aan of verkoop van effecten of opties die alleen op het
close to open risico omdat beurzen niet altijd open zijn lopen we daar het zogenaamde close to open risico de periode
closebuy de close buy is de engelse term voor een sluitingsaankoop in optie futures en termijncontracthandel een sluitingsaankoop staat tegenover een
closed end closed end is een aanduiding voor een beleggingsfonds dat niet verplicht is te allen tijde aandelen in te kopen
closed end fund onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt
closeout een close out bestaat uit ã©ã©n of meer transacties die uiteindelijk tot gevolg hebben dat een trader geen enkele positie
closing buy de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld
closing sell closingsell is de engelse term voor sluitingsverkoop in de optie futures en termijncontracthandel
closingbell de beurs van wall street wordt afgesloten door het luiden van een bel de closing bell vaak door een
closingprice de closing price is de koers van de laatste transactie van een bepaald aandeel op een handelsdag op de
closingpurchase de closing purchase is de engelse term voor sluitingskoop van een optie future of termijncontract ook wel closing buy
closingsale de closing sale is de engelse term voor sluitingsverkoop van een optie future of termijncontract ook wel closing sell genoemd
closingtransaction een closing transaction is engelse term voor sluitingstransactie dit kan een sluitingskoop of sluitingsverkoop van een optie future of
CLP de clp is de internationale valutacode van swift voor de peso de munteenheid van chili
club van rome de club van rome was een groep geleerden en industri ëlen die begin 1970 dringend aandacht vroegen voor het
CMA de term centered moving average komt uit de wereld van de technische analyse het grote probleem van voortschrijdende gemiddelden
CME de chicago mercantile exchange of ook wel cme is een grote goederen en grondstoffenbeurs in chicago opgericht in
CMR 1 cmr staat voor "convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 2 internationale vrachtbrief voor wegvervoer getekend
CNY de cny is de iso valutacode voor de yuan renminbi de nationale munteenheid van china
co´ncedence de term coïncedence komt uit de werken van gann en geeft een toekomstig omslagpunt van een trend aan
coase theorema het zogenaamde coase theorema is een leerstuk dat ontwikkeld is door de amerikaanse econoom coase
coattail investing onder de term coattail investing verstaan we een tradingstrategie waarbij een trader poogt de transacties van een succesvolle en
COB afkorting van commission des opã©rations de bourse toezichthouder op de beurzen van frankrijk
COCO de coco is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de
code balk met de term codebalk van een formulier bedoelen we de strook aan de onderzijde van dat formulier die bestemd is
code banken de code banken is een set afspraken tussen de banken onderling over het beloningsbeleid met name voor de bonussen
code of conduct de code of conduct is de opsomming van de regels waaraan men zich op een beurs of een
code rendement en risico de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement
codeer centrale de codeercentrale is een afdeling bij een bank waar de aangeboden betalingsopdrachten worden bijgecodeerd voor wat betreft de nog ontbrekende
coderinghypotheek we spreken van een codering hypotheek ofwel een bkr hypotheek als u een hypotheek zoekt maar ook een negatieve
codicil met een codicil wordt een geschreven gedagtekende en ondertekende verklaring van de erflater bedoeld waarin hij bepaalde beschikkingen maakt voor
coefficient een coëfficient is een constante die wordt gebruikt om met een ander getal of serie getallen vermenigvuldigd te worden
coffee sugar and cocaoexchange de coffee sugar and cocao exchange is een grondstoffenbeurs in new york voor koffie suiker en
cognitieve dissonantie de term cognitieve dissonantie slaat op het feit dat mensen en daarmee ook beleggers vaak heel goed weten wat
cola het begrip cola is een afkorting van cost of living adjustments het betreft de aanpassingen die plaatsvinden wanneer de amerikaanse
cold calling met het begrip cold calling wordt bedoeld dat particulieren telefonisch worden benaderd om geld te stoppen in meestal zeer
cole techniek de cole techniek is een manier om aandelen te selecteren ontworpen door roger cole
colead manager we spreken van de colead manager bij een bank die zich bij een emissie passief opstelt deze bank wordt
collar de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "
collar, positive cashflow de positive cashflow collar is een vorm van de normale
collar, zero cost de positive cashflow collar is een vorm van de normale
collateral onder collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of
collateralized debt obligation een cdo ofwel een collateralized debt obligation is een set hypotheken verpakt als beleggingsproduct
collectieve arbeidsovereenkomst een collectieve arbeids overeenkomst is een contract tussen aan de ene kant een of meer werkgeversbonden of grote
collectieve belegging onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten
collectieve beleggingopbouwplan onder een collectieve belegging opbouwplan verstaan we een vorm van een collectieve belegging hierbij dient de belegger al
collectieve garantieregeling met de collectieve garantieregeling wordt een regeling gebaseerd op de wet toezicht kredietwezen wtk deze regeling voorziet in een
collectieve goederen onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt
collectieve goederen, quasi quasi collectieve goederen zijn producten diensten die best wel gesplitst kunnen worden per persoon en dus door het
collectieve lasten de collectieve lasten zijn een verzamelnaam voor de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet belastingmiddelen
collectieve lastendruk onder de collectieve lastendruk verstaan we het totaal van de collectieve lasten belastingen en premies voor de sociale verzekeringen
collectieve ontvangsten en middelen de collectieve ontvangsten en middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet
collectieve sector de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen
collectieve uitgaven de collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector in grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen salarissen
collectieve uitgaven quote de collectieve uitgavenquote is het het totaal van de gezamenlijke uitgaven van de rijksoverheid de sociale fondsen en de
collectieve voorzieningen de collectieve voorzieningen zijn de de voorzieningen die deels worden bekostigd door de collectieve sector
collectieveontvangsten de collectieve ontvangsten ofwel de collectieve middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en voorheen ook
college van overleg met het college van overleg bedoelen we het informele overleg ter bespreking van gemeenschappelijke zaken tussen de nederlandse
collusion onder collusion verstaan we elke actie die tot doel heeft om de indruk te wekken dat er activiteit op de
colombian peso de colombian peso is de nationale munteenheid van colombia de iso valutacode van de colombian peso is cop
colon de colon is de munteenheid van costa rica en el salvador
comanager met de co manager bij een emissie bedoelen we een bank die als zogenaamde managing underwriter deel uitmaakt van de
combinatie order het begrip combinatie order kan meerdere betekenissen hebben 1 het gelijktijdig opheffen van een order en deze vervangen door
combination een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen
combined transport bill of lading een combined transport bill of lading is 1 connossement dat als combined transport bill of lading is
combined transport document een combined transport document afgekort aangeduid als ctd het is een document dat blijkens zijn benaming en of inhoud
combined write bij het schrijven van gedekte callopties is de combined write vaak een interessant alternatief
combo een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call
COMEX het commodities exchange centre is een grondstoffenbeurs in new york waar onder andere goud cacao katoen en koffie
coming backservice onder een coming backservice verstaan we de premiebetalingen voor pensioenen die in de toekomst moeten worden gedaan om loon
coming service pensioen het coming servicepensioen is het gedeelte van het pensioen dat betrekking heeft op de jaren dat een deelnemer in
comite onder een comité verstaan we een informeel samenwerkingsverband van personen voor een bepaald doel of een voor bepaalde tijd zonder
commandiet een ander woord voor commanditaire vennoot of stille vennoot is commandiet zie ook bij beherende vennoot
commanditair vermogen onder het commanditair vermogen verstaan we het vermogen dat door een of meerdere vennoten wordt ingebracht deze stille of commanditaire
commanditaire vennoot een commanditaire vennoot is een vennoot van een commanditaire vennootschap een ander woord is commandiet of stille vennoot
commanditaire vennootschap een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend
commanditaire vennootschap op aandelen een commanditaire vennootschap op aandelen is een commanditaire vennootschap met meerdere commanditaire of stille vennoten wier aandeel
commercial letter of credit een commercial letter of credit is een vorm van documentair krediet dat beschikbaar is tegen aanbieding van
commercial paper een commercial paper vaak afgekort aangeduid met cp is een kortlopende maximaal 2 jaar obligatie in meestal zeer grote
commercialbank de term commercial bank komt uit de verenigde staten en deze bankvorm heeft geen exacte tegenhanger in nederland het
commerciële arbitrage onder het begrip commerciële arbitrage verstaan we een bindende uitspraak door onafhankelijke deskundigen
commerciële balans deze deskundigen worden ingeroepen bij geschillen in
commerciële balans de publikatie balans is een speciale wat minder gedetailleerde uitvoering van de balans van een vennootschap die gedeponeerd moet worden
commerciële economie de commerciële balans wordt ook wel de publikatiebalans genoemd de commerciële balans is de balans waarvan de posten doorgaans
commerciële jaarrekening de commerciële economie is het onderdeel van de economie dat zich toelegt op het ondernemingsbeleid dat direct of indirect
commerciële koers de commerciële jaarrekening is een ander woord voor bedrijfseconomische jaarrekening de commerci ële jaarrekening is een combinatie van winst en
commex de commex is de commodity monetary exchange of malaysia ofwel de beurs van maleisie in kuala lumpur
commisionairsdwang onder de zogenaamde commerciële koers wordt de koers van vreemde valuta voor de
commissaris onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten
commissaris voor de notering met commissaris bedoelen we een lid van de raad van commissarissen dit is een college dat namens de aandeelhouders toezicht houdt
commissarissen de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en
commissarissenbeloning onder de commissarissenbeloning verstaan we de vergoeding en het tantiã¨me toegekend aan een commissaris van de vennootschap
commissie onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair
commissie de Wit enige tijd na de kredietcrisis werd er een parlementair onderzoek opgestart door de tweede kamer om de oorzaak
commissie Peters de commissie peters genoemd naar zijn voorzitter j peters heeft veertig aanbevelingen gedaan over adequaat ondernemingsbestuur effectiever toezicht op
commissie van gedelegeerden onder de commissie van gedelegeerden verstaan we een commissie die bestaat uit de voorzitter en drie leden van
commissie van orde onder de commissie van orde verstaan we een door het bestuur van de vereniging european options exchange eoe
commissie van toezicht de commissie van toezicht voor de optiebeurs is een door de minister van financi ën ingestelde commissie die toezicht
commissie van toezicht op de optiebeurs de commissie van toezicht op de optiebeurs houdt toezicht op de optiebeurs en de clearingorganisatie
commissie voor bank en financiewezen de commissie voor bank en financiewezen is de belgische toezichthouder op banken en andere financi ële instellingen
commissie voor de notering onder de commissie voor de notering verstaan we een commissie die bestaat uit ten hoogste drie beursleden
commissie, zacht onder zachte commissie verstaan we het verschijnsel dat een bank diensten verleent aan een bij haar aangesloten vermogensbeheerder of
commissiehandel in effecten onder de commissiehandel in effecten verstaan we het uitvoeren van transacties in effecten door de commissionair in effecten
commissiehuis het begrip commissiehuis is een andere benaming voor een bedrijf dat optreedt als commissionair in effecten
commission des operations de bourse de commission des opérations de bourse is de toezichthouder op de beurzen van frankrijk
commission fee een commission fee is de commissie die een broker in rekening brengt voor het uitvoeren van een transactie op
commission house een commission house is een amerikaanse broker die alleen handelt voor klanten en geld verdient aan de commissie die
commissionair een commissionair is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten op de financi ële markten uitvoert voor cli ënten en of voor
commissionair een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of
commissionair in effecten een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma
commissionairsdwang de zogenaamde commissionairsdwang is een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten
commitment of traders report het commitment of traders report is een uitgave van de cftc en is een uitgebreide beschouwing van
commodities onder de verzamelnaam commodities verstaan we goederen en grondstoffen zoals koffie sojabonen katoen goud etc commodities zijn meestal via termijncontracten
commodities exchange centre het commodities exchange centre is een grondstoffenbeurs in new york waar onder andere goud cacao katoen en koffie
commodity de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals
commodity channel indicator de cci wat staat voor commodity channel indicator wordt berekend uit de afwijking van het gemiddelde van de
commodity credit corporation de commodity credit corporation is een onderdeel van het amerikaanse ministerie van landbouw en is opgericht in 1933
commodity exchange inc de commodity exchange inc ofwel de comex is een in new york gevestigde beurs voor termijncontracten waar ondermeer
commodity futures trading commission de commodity futures trading commission of wat meestal gezegd wordt de cftc is een overheidsorgaan dat is
commodity pooloperator een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te
commodity selection index de commodity selection index of csi is afgeleid van de adxr die we in de wereld van de
commodity trading advisor een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van
commodity warrant een commodity warrant is een warrant met een commodity als onderliggende waarde en uitoefening van deze warrant geeft dan ook
commodityboard onder een commodityboard verstaat men in de verenigde staten elke termijnbeurs die geregistreerd staat zoals voorgeschreven in de commodity exchange
commoditypool een commoditypool is een bedrijf waarin geld is ondergebracht van een aantal traders of beleggers en die voor de
commodityspread een spread is het gelijktijdig kopen en verkopen van een contract op de goederentermijnmarkt dus een contract in commodities dat
common datafeed de common data feed is een samenwerkingsverband tussen verschillende beurzen op het gebied van het elektronisch leveren van
common gap een zogenaamde common gap is een koerspatroon dat weliswaar voldoet aan de definitie van een gap maar een dergelijke
common stock common stock is de amerikaanse term voor gewone aandelen dus aandelen die geen bepaalde voorkeursrechten hebben en die normaal
communautaire financiering met communautaire financiering wordt de financiering van projecten door instellingen van de europese unie bedoeld zoals bijvoorbeeld de europese
communautaire kredietfaciliteiten onder de communautaire kredietfaciliteiten verstaan we de door de europese gemeenschap in het leven geroepen vorm van een monetaire
communisme het communisme is verwant aan het socialisme waarbij de productiefactoren namens het volk beheerd worden door de staat
communities re´nvestmentact de communities reinvestment act ofwel de cra is dankzij de lobby van actie groep acorn in 1977 door
comoro franc de comoro franc is de nationale munteenheid van comoren de iso valutacode van de comoro franc is kmf
comoro franc de comoro franc is de nationale munt van comoren de iso valutacode van de comoro franc is kmf
compagniedesagentsdechange40 onder het begrip compagnie des agents de change 40 verstaan we de index van de
comparant onder comparanten verstaan we de afzonderlijke partijen die betrokken zijn bij een contract
comparatief kostenverschil onder een comparatief kostenverschil verstaan we het verschil in kosten of prijzen die gelden voor twee partijen op verschillende
comparative relative strength de comparative relative strength is de vergelijking tussen de koersbewegingen van een aandeel met een groep aandelen bijvoorbeeld
compensabel verlies onder compensabel verlies verstaan we verliezen die in latere jaren op de winst in mindering gebracht kunnen worden wat
compensatie we spreken van compensatie of "schuldvergelijking" bij het teniet gaan van de schulden die twee personen over en weer jegens
compensating balances compensating balances zijn al of niet verplicht aan te houden creditsaldi meestal zonder dat op deze saldi rente wordt
compenseerbare order een compenseerbare order is een effectenorder die aan een effectenhuis of een bank wordt gegund om bijvoorbeeld onderzoeksrapporten te
compenseren onder compenseren verstaan we het ongedaan maken van een verplichting op de agrarische termijnmarkt van amsterdam exchanges door het afsluiten
compenseren van een valutatermijncontract onder het compenseren van een valutatermijncontract verstaan we het vóór de vervaldatum sluiten van een tegengestelde termijnaffaire
complementair goed een complementair goed ofwel aanvullend goed is een goed dat men meestal gebruikt in combinatie met een ander goed
complementaire kosten de complementaire kosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld een machinepark van een bedrijf te laten
complex top de zogenaamde complex top is een weinig voorkomende uitbreiding van het bekende head and shoulders patroon
compliance de engelse term compliance betekent zoiets als "werken volgens het boekje" waarbij hierbij wordt gekeken naar allerlei regels zoals bijvoorbeeld
compliance costs onder compliancecosts verstaan we de kosten die gezinnen en bedrijven moeten maken om aan de door de overheid gestelde
compliance department het compliance department is de controle afdeling van de optiebeurs die toeziet op naleving van de regels door de
compliance regels de complianceregels bij een bank of andere financi ële instelling zijn bedoeld om transacties van medewerkers van banken te bewaken zodat
componenten trading systeem onder een al dan niet computergestuurd tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures op basis waarvan
compound gain we kunnen de gain berekenen over 1 periode maar we kunnen deze ook onderverdelen in kleinere perioden die op
compound optie een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde
comprimeren onder het begrip comprimeren verstaan we het in een totaalbedrag op een dagafschrift opnemen van een groot aantal uitgevoerde en
comptabiliteitswet de zogenaamde comptabiliteitswet is een wet met regels voor het financieel beheer van de overheiddit betreft vooral de begrotingsprocedure ook
compte joint als we het over een compte joint rekeningtype hebben dan hebben we het over een vorm van een "en
computergestuurde handel we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware
computergestuurde handel we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware
concealing baby swallow het koerspatroon van de concealing baby swallow vinden we terug in de wereld van de candlestickanalyse en laat
concentratie beweging onder concentratiebeweging verstaan we de daling van het aantal zelfstandige ondernemingen door overnames en fusies
concentratie graad onder de concentratiegraad verstaan we het gezamenlijk marktaandeel van een beperkt aantal grote spelers bijvoorbeeld de vier grootste ondernemingen op
concern onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als
concernhypotheek een concernhypotheek is een hypotheek op één of meerdere onroerende goederen die als zekerheid is gegeven voor de verplichtingen van
concernkrediet onder een concernkrediet verstaan we een krediet dat ter beschikking wordt gesteld aan een concern als geheel en waarover elke
concernverkeer onder het concernverkeer verstaan we overboekingen en andere vormen van verrekeningen die geheel binnen het eigen bedrijf van een bankinstelling
concordaat van Bazel het concordaat van bazel is een afspraak uit 1975 tussen de monetaire autoriteiten van de belangrijkste westerse landen
concrete markt een concrete markt is een fysiek aanwijsbare plaats waar aanbieders en vragers bij elkaar komendenk bijvoorbeeld aan een groentenmarkt
concurrente crediteur onder een concurrente crediteur verstaan we een crediteur die dezelfde rechten heeft als andere crediteuren
concurrentie onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te
concurrentievermogen onder het concurrentievermogen van een land verstaan we de plaats op de internationale concurrentieranglijst
conditiebrief voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief
conditiebrief een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager
conditieregeling met de zogenaamde conditieregeling wordt een regeling bedoeld die die tot stand kan komen als resultaat van overleg tussen
condities als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven
condor een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram
condor een iron condor is een optiestrategie die meestal gewoon condor genoemd
condor, iron een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram
conduit een conduit is een organisatorisch juridsch iets al dan niet een rechtspersoon dat de mogelijkheid heeft om obligaties uit te
conference onder een conference verstaan we een scheepvaartkartel
conferenceboardsindex of leading indicators index de conference board's index of leading indicators index bestaat uit een 10 tal indicatoren over
confidencefactor dit kartel is gericht op verdelingen van vrachten en of winsten in de internationale
confidencetheorie de confidence theorie is een theorie uit de technische analyse waarbij men ervan uitgaat dat hoe meer beleggers negatief
confirmatie de confidence factor is de mate van waarschijnlijkheid dat een gegeven regel correct is wordt meestal bepaald door analyse van
confirmatie van een documentairkrediet onder een confirmatie verstaan we een bevestiging dat bijvoorbeeld een effectenorder is uitgevoerd
confirmation bias onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de
confirmerende bank een term die we niet alleen in de beleggingspsychologie
confirming house een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over
confrontatie van middelen en bestedingen de zogenaamde confrontatie van middelen en bestedingen is een soort tabel op basis van de nationale
congestie congestie is een term uit de technische analyse die aangeeft dat de koers slechts weinig wijzigt en de koersen tussen
conglomeraat een conglomeraat is een geheel van bedrijven die wat activiteiten betreft zeer verschillend zijn en vrijwel zelfstandig opereren
conjuncturele werkloosheid de conjuncturele werkloosheid is de vorm van werkloosheid die veroorzaakt wordt door het tekort aan bestedingen ten opzichte van
conjunctuur de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren
conjunctuur afbetalingsbeschikking met het begrip conjunctuur afbetalingsbeschikking wordt een beschikking bedoeld die de minister van economische zaken krachtens de wet op het
conjunctuurindicator een conjunctuurindicator geeft het verwachte conjunctuurverloop aan daarnaast geeft een dergelijke conjunctuurindicator aan waar we op dit moment ergens in de
conjunctuurindicator cpb de conjunctuurindicator cpb is het verwachte conjunctuurverloop zoals dat wordt voorspeld door het centraal plan bureau
conjunctuurwerkeloosheid onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die we zien ontstaan doordat de bestedingen tekort schieten de conjunctuurwerkeloosheid is te berekenen als
connossement onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening
connossement aan order onder het handelsdocument connossement aan order verstaan we een connossement dat degene aan wie de uitlevering van de
connossement aan toonder onder een connossement aan toonder verstaan we bij de handelsdocumenten een connossement dat aan toonder is uitgeschreven
connossement op naam een connossement op naam is ook bekend als een rectaconnossement een connossement op naam is een connossement dat
connossement, received for shipment een zogenaamd received for shipment connossement is een connossement dat aangeeft dat de goederen ter verscheping zijn
connossement, verkort een verkort connossement is een connossement dat voor sommige of alle voorwaarden van het vervoer verwijst naar een bepaalde
connossement-,expediteur onder een expediteurs connossement verstaan we een vervoersdocument dat sterk lijkt op een connossement het expediteurs connossement is dat echter
connossement,groupage- een groupage connossement is een connossement dat betrekking heeft op een reeks kleine zendingen van diverse verzenders afgegeven aan de
consensus onder de consensus over de effectenmarkt verstaan we de gemiddelde verwachting van een groep analisten gezien de enorme spreiding in de
consensusrente onder de zogenaamde consensusrente verstaan we het minimumrentepercentage waartegen de export naar de verschillende categorieã«n van afnemerslanden zal worden gefinancierd dit
consensustaxatie de consensustaxatie wordt gebruikt bij de taxaties van de winst per aandeel door aandelenanalisten of onderzoeksinstituten door een groot aantal taxaties
conservatief schrijven de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie
conservatoir beslag onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen
consideration onder de consideration verstaan we het geldbedrag van een transactie dus het aantal aandelen x de waarde van het aandeel
consigneren bij incasso onder consigneren bij incasso verstaan we het aan een bank zenden of ter beschikking van een bank stellen
consob afkorting van commissione nazionale per la societã  e la borsa de toezichthouder op de beurzen in itali ë
consolidatie consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren
consolidatie van een schuld onder een consolidatie van een schuld verstaan we het omzetten van een kortlopende schuld in een lening
consolidatiepatroon een consolidatiepatroon is een term uit de technische analyse en met name uit de chartreading die aangeeft dat een koers
consols consols is een engelse afkorting van "consolidated stock" dit zijn niet aflosbare ofwel eeuwigdurende leningen die in engeland voor het
consortiaal krediet een consortiaal krediet is een vorm van krediet dat wordt verstrekt door een groep binnenlandse en of buitenlandse banken
consortiale lening met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door ã©ã©n bank wordt verstrekt maar door een speciaal
consortiale lening een consortiale lening is een benaming voor een lening die is uitgegeven door een syndicaat
consortium een zogenaamde consortiumbank is een door een aantal banken opgerichte joint venture deze joint venture kan dan als zelfstandig rechtspersoon opereren
consortium in het algemeen verstaan we onder een consortium een tijdelijke samenwerkingsvorm van een groep banken in het binnenland en of
consortiumbank een consortium bank is een door een aantal banken opgerichte als zelfstandig rechtspersoon opererende joint venture met uiteenlopende doelstelling
conspicuous consumption een dwangmatige vorm van consumptie die vooral aangezet wordt door wat de omgeving doet en hoe die dat ervaart
constante en variabele kosten er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde
constante kosten onder de constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de produktie stil staat
constante kosten, gemiddeld de gemiddelde constante kosten ofwel de gck worden steeds lager naarmate we de kosten als huur afschrijving en
constante ratio portefeuille bij een constante ratio portefeuille wordt er een constante verhouding in absolute bedragen aangehouden tussen een aantal beleggingsvormen
constitutum possessorium onder constitutum possessorium wordt een vorm van bezitsoverdracht verstaan waarbij de eigenaar van een roerend goed het eigendom van
construction allrisks verzekering de construction all risks verzekering of car verzekering is een voorziening veelal afgesloten door de aannemer waarop
consulaire factuur onder een consulaire factuur verstaan we een vorm van een factuur met daarop een stempel of verklaring van een
consument een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt
consumentenbeleid het consumentenbeleid is dat deel van het beleid van de overheid dat zich richt op bescherming van de consument
consumentenbond de consumentenbond is een in den haag gevestigde consumentenorganisatie die de belangen van de bij haar aangesloten leden en in
consumentenorganisatie een consumentenorganisatie is een organisatie die bedoeld is om de belangen van consumenten zo goed mogelijk te behandelen
consumentenprijsindex de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten
consumentensoevereiniteit we spreken van een consumentensoevereiniteit bij een vorm van de economie waarin het marktmechanisme alles bepaalt
consumentenvertrouwen het consumentenvertrouwen is een door het cbs samengestelde statistiek die informatie geeft over het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten
consumentisme het zogenaamde consumentisme is een maatschappelijk beweging die meer rechten en meer macht van de consument nastreeft dit wordt ondermeer
consumer confidence index de consumer confidence index is ã©ã©n van de indicatoren waarop de fed haar beleid bepaalt en komt tot
consumer confidence measures de consumer confidence measures is een economische indicator die het vertrouwen weergeeft van de consument in de economie
consumer price index de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt
consumeren er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument
consumptie onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik
consumptie goederen consumptiegoederen worden door de gezinnen en de overheid gebruikt over een langere termijn duurzame consumptiegoederen en verbruikt niet duurzame consumptiegoederen
consumptie quote de marginale consumptiequote is de toename van de totale particuliere consumptie gedeeld door de toename van het nationale inkomen
consumptie,particulier onder de particuliere consumptie verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik
consumptiebeleid onder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen
consumptief geldkrediet in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een
consumptiequote onder de consumptiequote verstaan we de waarde van de totale particuliere consumptie gedeeld door het nationale inkomen ook wordt de
consumptiequote, gemiddeld de gemiddelde consumptiequote is de gezinsconsumptie in verhouding tot het bruto binnenlands product tegen marktprijzen
consumptieve bestedingen onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt
consumptieve huurkoop onder het begrip consumptieve huurkoop verstaan we een vorm van consumptief krediet in de vorm van huurkoop die betrekking
consumptieve verplichtingen onder de consumptieve verplichtingen verstaan we de bedragen aan rente en aflossing die men per maand betaalt voor lopende
containerconnossement bij de transportdocumenten verstaan we onder een container connossement een connossement met betrekking tot het vervoer van containers met
contango met contango verstaan we in de wereld van de termijnhandel de situatie dat futuresprijzen elke opeenvolgende maand hoger zijn
contant dividend contant dividend is de winstuitkering over een lopend of over een afgelopen boekjaar aan de aandeelhouders in contanten
contant maken onder contant maken verstaan we het berekenen van de huidige waarde van een bedrag dat in de toekomst wordt
contante affaire onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte
contante affaire onder een spottransactie ofwel een contante affaire verstaan we een aankoop respectievelijk verkoop van een valuta die wordt afgewikkeld
contante afrekening contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of
contante bijbetaling contante bijbetaling kan zich voordoen bij de conversie van converteerbare obligaties het is eventueel in de conversievoorwaarden opgenomen dat
contante koersen het begrip contante koersen komt uit uit de valutahandel koersen die gelden
contante markt cashmarkt is een ander woord voor de contante markt of spotmarkt de markt in direct te leveren grondstoffen in tegenstelling
contante markt de contante markt is een onderdeel van de valutamarkt bij de transacties die op deze markt worden gedaan worden de
contante rentekorting de contante rentekorting is een term uit de pensioenwereld een eenmalige verrekening van een deel van de overrente die
contante verrekening verrekening van een derivatenpositie door geld in plaats van levering van de onderliggende waarde
contante waarde bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde
contante waarde eeuwig durende lening veel landen geven staatsobligaties uit in de vorm van eeuwigdurende leningen ofwel "perpetuals"
contante waarde van het renteverschil de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek
continental depositary receipt continental depositary receipt wordt afgekort aangeduid met cdr het is een certificaat aan toonder dat een bepaald aantal
continental depositary receipt cdr is de afkorting van continental depositary receipt dit zijn certificaten aan toonder van amerikaanse engelse en japanse aandelen op naam
continental depository receipts continental depository receipts zijn certificaten aan toonder van onder andere originele amerikaanse engelse en japanse maar ook andere
contingent we spreken van een contingent als er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid van een goed dat in een
contingent optie een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de
contingente order een contingente order is een order waarbij de order waarbij de koerslimiet automatisch wordt aangepast indien er veranderingen optreden
contingenteren contingenteren is een ander woord voor het naar een bepaald bedrag of naar een bepaalde hoeveelheid beperken
contingenteringsregeling de contingenteringsregeling is een regeling die de algemene voorwaarden voor het kunnen lenen door commerci ële banken bij de dnb zie
contingenteringsregeling van de Nederlandsche Bank NV de zogenaamde contingenteringsregeling van de nederlandsche bank nv is een regeling die geldt voor banken
continuation chart een continuation chart is een grafiek waarbij de het begin van de looptijd van een futurecontract wordt verbonden met
continuiteit bedrijf de zogenaamde continuïeit van een bedrijf geeft aan of een bedrijf naar verwachting een lang leven beschoren
contract het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen
contract exit for non-performance de contract exit for non performance is een conditie in een financieel contract bijvoorbeeld met een
contract for difference cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en
contract for differences bij een zogenaamd contract for differences wordt er een contract afgesloten gebaseerd op de beweging van een onderliggende
contractgrootte de contractgrootte is in de wereld van de derivaten de gestandaardiseerde hoeveelheid onderliggende waarde waarop een optiecontract betrekking heeft bij opties
contractloonstijging onder een contractloonstijging verstaan we de stijging van het looninkomen per werknemer als direct gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten cao in
contractrente de contractrente is de rente die u met de geldverstrekker bent overeengekomen op basis van de offerte
contractsize de contract size is de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future of
contractsmaanden de contractsmaanden zijn de vaste maanden waarin bijvoorbeeld bepaalde optiecontracten aflopen januari april juli en oktober
contractspecificatie de contractspecificaties bevatten de voorwaarden van een optiecontract deze zijn gestandaardiseerd voor de uitoefenmaand de uitoefenprijs en de onderliggende waarde
contractspecificaties de contractspecificaties voor opties zijn in feite de voorwaarden van een normaal contract met enkele optiebegrippen daar aan
contractuele aansprakelijkheid met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien
contractuele besparingen onder contractuele besparingen verstaan we een vorm van premiebetalingen aan pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen in het kader van een vrijwillig
contractwaarde de contractwaarde is de beurswaarde van de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future
contrair beleggen bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de
contraire beweging de zogenaamde contraire beweging is een kenmerk van het koers verloop van aandelen
contraire opinie zonder de contraire opinie zou de beurs niet kunnen bestaan omdat iedereen hetzelfde zou denken
contramine het begrip contramine komen we tegen in de verbinding "in de contramine gaan"
contramineren het begrip contramineren is in feite hetzelfde als in de contramine gaan
contrapositie onder een contrapositie of ook wel een contratrade verstaan we een positie trade in een onderliggende waarde van een geschreven
contrarian een contrarian is iemand die precies het tegenovergestelde doet van wat de grote massa aan beleggers doet
contraryindicator een contrary indicator is een indicator die een koopsignaal geeft als alle beleggers pessimistisch zijn en een verkoopsignaal als
contributiemarge de contributiemarge is het gedeelte van de totale inkomsten dat de vaste kosten dekt bij een overschot aan contributiemarge is er
controlebureau vereniging voor de effectenhandel het controlebureau vereniging voor de effectenhandel is de organsiatie die ondermeer tot taak haar taak rekent
controleerbaarheid trading een trader dient controleerbaar te werken al is het maar om het eigen functioneren van tijd tot tijd tegen het
controller de controller is een functionaris in een bedrijf die verantwoordelijk is voor planning en beheer van inkomsten en uitgaven financi ële
controlling interest onder een controlling interest verstaan we een opgebouwd belang dat doorgaans groter is dan rond de 20% van het
convenience goods onder conveniencegoods verstaan we in de economie de relatief goedkope niet duurzame consumptiegoederen waarbij de consument aan de aankoop weinig
conventie van lome de conventie van lomé is een overeenkomst tussen de europese unie en een groep ontwikkelingslanden acs landen
conventioneel giroverkeer het conventioneel giroverkeer was een vorm van giroverkeer waarvan de verwerking handmatig geschiedde al of niet met inschakeling van
conventionele betalingsopdracht een conventionele betalingsopdracht is een betalingsopdracht die direct tussen de banken onderling wordt verwerkt dus zonder inschakeling van bijvoorbeeld
convergentie het begrip convergentie heeft meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat bij het naderen van de uitoefendatum de prijzen van futures opties
convergentiecriteria de zogenaamde convergentiecriteria waren de eisen waaraan volgens het verdrag van maastricht landen moesten voldoen om per 1 januari 1999
conversie het begrip conversie kent meerdere betekenissen 1omwisseling van het ene waardepapier in het andere 2 optiestrategie waarbij kunstmatige aandelen opties en of
conversieagio er is sprake van een conversieagio in de situatie waarbij de conversiekoers bij converteerbare obligaties hoger is dan de geldende
conversiearbitrage onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en
conversiedisagio we spreken van een conversiedisagio in de situatie waarbij de conversiekoers bij converteerbare obligaties lager is dan de geldende beurskoers
conversieequivalent het conversie equivalent is de eigenlijk effectieve kostprijs van een door conversie verkregen aandeel in een vennootschap uitgaande van
conversiekoers de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in
conversiekosten de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm
conversielening een conversielening is een vorm van een lening waarbij andere hogere rentende leningen worden geconverteerd
conversieperiode periode waarin de omwisseling van de converteerbare obligaties ten laste van een onderneming in aandelen in die onderneming kan geschieden
conversiepremie de conversiepremie is een positief verschil tussen de beurswaarde van een converteerbare obligatie en de conversiewaarde
conversieratio de conversieratio is het aantal aandelen per converteerbare obligatie dat een belegger zou ontvangen bij omwisseling conversie
conversierecht het conversierecht is het recht om een converteerbare obligatie voor een vaste prijs in te wisselen tegen aandelen
conversieverhouding conversieverhouding is de verhouding tussen het aantal converteerbare obligaties dat men bij conversie in dient te leveren en het aantal
conversievoorwaarden de conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode de conversieverhouding de conversiekoers en de aanpassing van de
conversiewaarde bij een converteerbare obligatie verstaan we onder de conversiewaarde de waarde die bepaald wordt door de koers van het aandeel
conversiewaarde van een converteerbare obligatie de conversiewaarde van een converteerbare obligatie is de waarde die bepaald wordt door de beurskoers van
conversion onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een
converted put een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in
converteerbare obligatie een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf
converteerbare valuta onder converteerbare valuta of convertibele valuta verstaan we valuta die onbeperkt tegen alle andere valuta kan worden ingewisseld
converteerde betalingsopdracht onder een geconverteerde betalingsopdracht verstaan we een conventionele betalingsopdracht dus op een formuliertje die is omgezet van handgeschreven in
converteren van een betalingsopdracht onder het converteren van een betalingsopdracht verstaan we het omzetten van hand of machinegeschreven betalingsopdrachten naar een
convertibele valuta onder een convertibele valuta of ook wel converteerbare valuta verstaan we valuta die onbeperkt tegen alle andere valuta kan
convertibiliteit de term convertibiliteit is een ander woord voor inwisselbaarheid dat vooral wordt gebruikt bij valuta's
convertible is een veelgebruikte term voor een converteerbare obligatie zie aldaar voor verdere uitwerking van begrip convertible
convertible, synthetisch een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het
coöperatie een coöperatie is een vorm van economische samenwerking in de vorm van een coöperatieve vereniging zijn de letters ua afkorting
coöperatieve boerenleenbank de coöperatieve boerenleenbank was een bank die oorspronkelijk tot doel had de gelden van leden in de land en
coöperatieve vereniging een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging
coöperatievebank onder een kredietcoöperatie ofwel een coöperatieve bank verstaan we de coöperatief georganiseerde banken en of kredietverstrekkers die zich oorspronkelijk
coöptatie coöptatie is een methode van kiezen waarbij degenen die door hun voorgangers al eerder waren gekozen hun opvolgers kiezen
COP de cop is de iso valutacode voor de colombian peso de nationale munteenheid van colombia
copenhagen stockexchange de copenhagen stock exchange is effectenbeurs van kopenhagen in denemarken
coppockcurve de coppock curve is genoemd naar edwin coppock deze analist publiceerde in 1962 een artikel in barrons waarin hij zijn
cordoba oro de cordoba oro is de nationale munteenheid van nicaragua de iso valutacode van de cordoba oro is nio
core-earnings het begrip core earnings of kernwinst is in 2002 ingevoerd door standard &amp poor's
corner een corner is het innemen van een positie door een groep beleggers met als doel de koersvorming van een aandeel
cornering onder cornering verstaan we een samenwerking tussen een aantal partijen die een dusdanig grote positie in bijvoorbeeld een aandeel oplevert
corporate we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de
corporate banking onder corporate banking verstaan we het geheel aan bankactiviteiten bij een bank dat gericht is op grote ondernemingen
corporate finance onder corporate finance verstaan we de activiteiten van een financi ële instelling zoals een bank op het gebied van fusies
corporate governance onder de ook in nederland ingeburgerde term corporate governance engels voor bedrijfsvoering verstaan we de invloed van aandeelhouders op
corporate local een corporate local is een persoon die handelingen voor eigen rekening op de beurs uit kan voeren vergelijk een
corporate pyramiding onder corporate pyramiding verstaan we het verschijnsel waarbij ondernemingen elkaars aandelen bezitten
corporate raider een corporate raider is een persoon of onderneming die een bedrijf overneemt en het dan weer met winst probeert
corporate spinoff de corporate spin off is een verzelfstandiging van een onderdeel van een bedrijf door verkoop aan derden maar
corporatisme onder corporatisme verstaan we het samenwerken van grote belangenorganisaties zoals die van werkgevers en werknemers en de overheid om samen
corpus onder het corpus van een obligatie verstaan we de aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente
correctie een correctie of ook wel een terugval is een verandering in de trend van de koersen een eerste koersdaling na
correctiefactor de correctiefactor vinden we bij de formule die aangeeft hoe de uitoefenprijs van warrants of de omwisselingsprijs van convertibles wordt
correctiefactor per aandeel onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en
correlatie correlatie is de wiskundige of statistische samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksen
correlatiecoefficient de correlatiecoëfficiënt is de mate van correlatie van twee onafhankelijke variabelende correlatie coëfficiënt wordt uitgedrukt als een getal
correspondent een correspondent is een buitenlandse effecteninstelling die gebruikt wordt om aan en verkopen te realiseren
correspondenten de term correspondenten is in gebruik is op meestal verschillende plaatsen of of in andere landen gevestigde banken die met
corrigeren in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt
cost and freighthaven van bestemming cost and freighthaven van bestemming is een leveringsconditie waaronder de verkoper de vracht en andere kosten
cost insurance and freight afgekort aangeduid als cif cost insurance and freight haven is een leveringsconditie waaronder de verkoper de assurantie
cost of carry cost of carry is een term uit de wereld van het fysiek leveren bij termijnhandel
cost of living adjustments de cost of living adjustments afgekort tot cola zijn aanpassingen die plaatsvinden wanneer de amerikaanse levensstandaard zich
cost of ownership de cost of ownership is het geheel aan vaste kosten en variabele kosten die verbonden zijn aan het
cost push inflatie cost push inflatie is een vorm van inflatie die ontstaat door stijgende loonkosten of andere productiekosten
costarican colon de costa rican colon is de nationale munteenheid van costa rica de iso valutacode van de costa rican
costarican colon de costa rican colon is de nationale munt van costa rica de iso valutacode van de costa rican
costinsurance and freight onder het handelsbegrip cost insurance and freight verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkopende partij de assurantie
counter currency onder de counter currency verstaan we in de valutahandel de tweede drielettercode bij een currencypair
counter thrust een counterthrust is een koersbeweging tegen de richting van de heersende trend in de correcties zijn de counterthrusts en zijn in
countermove een countermove is een plotselinge beweging in een koersgrafiek waarbij de koers tegen de heersende trend in gaat
counterparty risk onder counterparty risk verstaan we de theoretische mogelijkheid dat de tegenpartij bij een financi ële deal zijn verplichtingen niet na
countervailingpower onder countervailing power verstaan we de door de econoom john kenneth galbraith ontwikkelde gedachte dat tegenover de macht die
coupon een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente
coupon, doorgestreept onder een doorgestreepte coupon verstaan we een coupon die recht geeft op slechts een gedeeltelijk uitbetaling van de couponrente
couponbelasting couponbelasting is een niet in nederland bestaande vorm van belasting die geheven wordt over de betaalde couponrente
couponblad het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een
coupondatum de coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt
couponfrequentie onder de couponfrequentie verstaan we het aantal malen per jaar dat er rente wordt betaald op een obligatie meestal is
couponknipper couponknipper was vroeger een benaming van een belegger in obligaties die de rentecoupons en dividendbewijzen van zijn toen nog fysieke
couponnota met een couponnota bedoelen we de nota waarop de rente van een coupon van een obligatie aan de cli ënt wordt
couponopbrengst onder de term couponopbrengst verstaan we de periodieke rente die een obligatie oplevert
couponrendement het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers
couponrente de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid
coupure de coupure is de grootte omvang of nominale waarde van bankbiljetten aandelen obligaties of andere waardepapieren
courantfonds een courant fonds is een effect dat genoteerd is op een offici ële effectenbeurs en gemakkelijk kan worden verhandeld
courantheid de courantheid is de mate van verhandelbaarheid van een aandeel op de beurs de courantheid is mede bepalend voor de
courtage het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten
courtage bij effectentransacties de courtage bij effectentransacties is de provisie die een hoekman dan wel de opvolger van deze persoon volgens
cover het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties
covered call de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de
covered call writer een covered call writer is een belegger die zich constant bezig houdt met het schrijven van covered calls
covered option een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option
covered redclause met de handelsterm covered red clause bedoelen we de red clause die het verlenen van voorschotten onder het
covered straddle een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en
covered warrant onder een covered warrant verstaan we een warrant geschreven door een andere partij dan het bedrijf waarop de onderliggende
covered writing covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen
cox model het cox model of ook wel cox option pricing model is een wiskundig model om met name opties op
cox ross rubinsteinmodel het cox ross rubinstein model is een binominaal model voor het prijzen van met name amerikaanse opties
cox rubenstein model het cox rubenstein model is een een wiskundig model om de theoretische waarde van een optie uit te
coxinger soll ross model het cox ingersoll ross model is een wiskundig model om opties en dan speciaal in valutaopties te
CP een commercial paper vaak afgekort aangeduid met cp is een kortlopende maximaal 2 jaar obligatie in meestal zeer grote
CPB cpb is de afkorting van het centraal planbureau het centraal planbureau is een instantie die economische ontwikkelingen bijhoudt en prognoses over
CPI de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt
cpi nederland de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van
CPO een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te
CPS cps is een clearingsysteem dat is ontwikkeld voor de londense liffe maar dat inmiddels ook in gebruik genomen is door
CRA de ommunities reinvestment act ofwel de cra is dankzij de lobby van actie groep acorn in 1977 door
crackspread de crack spread is een tradingtechniek waarbij een spread wordt gemaakt van contracten op ruwe olie en daarnaast op
crash crash of krach zijn gebruikte uitdrukkingen voor een beurscrisis ofwel een plotseling ineenstorting van de koersen de meest bekende zijn de
crawling peg onder een crawling peg verstaan we de koppeling van een valuta aan bijvoorbeeld de us dollar waarbij de koppeling
CRC de crc is de iso valutacode voor de costa rican colon de nationale munteenheid van costa rica
creatief boekhouden onder het begrip creatief boekhouden verstaan we het voor het oog verbeteren van resultaten van bedrijven door het uitvoeren
credit default swap bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat
credit zijde de creditzijde is een ander woord voor de passiefzijde van de balans de kant waar het eigen vermogen en de schulden
creditcard een credit card is geplastificeerde kaart op gestandaardiseerd formaat die meestal machinaal leesbaar is en waarmee de houder tot een
creditcardrente met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een
creditcrunch een credit crunch is het verschijnsel dat banken geen kans meer zien om krediet verschaffen ook niet aan hoogwaardige
creditering we spreken van creditering van een rekening bij het bijschrijven van een bedrag op die rekening
crediteur 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling
crediteur, concurrent onder een concurrente crediteur verstaan we een crediteur die dezelfde rechten heeft als andere crediteuren als concurrente crediteuren zich op
crediteur, preferent een preferente crediteur is een crediteur die hetzij een vordering op een debiteur heeft waarvan de voldoening voorrang heeft
crediteurbetalingen onder het begrip crediteurbetalingen verstaan we grote aantallen crediteringen die vroeger door de schuldenaar rechtstreeks dus zonder tussenkomst van een
crediteurenland onder een crediteurenland verstaan we een land dat een langdurige vordering heeft op zijn buitenland
crediteurensubstitutie met het bankaire begrip crediteurensubstitutie wordt de vervanging bedoeld van de verplichting van bijvoorbeeld een bank tegenover een van zijn
crediteurentermijn de crediteurentermijn is de termijn waarbinnen iemand zijn schuldeisers rente moet betalen of de aflossing moet doen
creditnummer het creditnummer is het rekeningnummer van een rekening waarop een bedrag moet worden bijgeschreven het creditnummer wordt ook wel het rekeningnummer
creditratingagency een credit rating agency of korter rating agency is een instelling zoals standard &amp poor's fitch en moody's die
creditrente de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm
creditrisk het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld
creditscoresysteem het credit score systeem is een systeem waarbij door middel van een puntentelling een waardering wordt toegekend aan
creditspread de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen
CREST crest is de clearing en settlement organisatie van de london stock exchange
crop marketing year de term crop year komt uit de wereld van de agrarische termijncontracten en loopt in principe van na de oogst
crop year de term crop year komt uit de wereld van de agrarische termijncontracten en loopt in principe van na de oogst
cropreports de zogenaamde crop reports worden uitgegeven door het amerikaanse ministerie van landbouw en beschrijven de situatie voor een groot
cross currency emissie een cross currency emissie is een vorm van een emissie waarbij verschillende debiteuren via tussenkomst van een bank
cross default onder een cross default verstaan we een clausule in een overeenkomst van geldlening bij een debiteur die meerdere geldleningen
cross hedging we spreken van crosshedging wanneer we een positie in een onderliggende waarde waar geen derivaten van zijn afdekken met een
crossaccess cross access is de engelse term voor het koppelen van de handelssystemen van verschillende beurzen
crosscorrelatie het begrip cross correlatie komen we tegen in een groep handelaren het geeft aan in hoeverre een individuele trader gelijk
crossen van een cheque met het begrip crossen van een cheque wordt het beperken van de manier waarop een cheque gebruikt
crossmembership een cross membership is een afspraak tussen effectenbeurzen waarbij de leden van die beurzen gebruik mogen maken van elkaars
crossrate de crossrate is de koers van een valuta uitgedrukt in een andere denk bijvoorbeeld aan dollars uitgedrukt in engelse ponden
crossselling onder crossselling verstaan we een commerci ële activiteit waarbij in het contact met de cli ënt niet alleen de bankdiensten aan de
crosstrading er is sprake van cross trading als een bank of broker twee tegengestelde transacties van twee verschillende klanten ontvangt
crowd onder de zogenaamde crowd op een beurs verstonden we een groep handelaren market makers en floor brokers die voor
crowdingout crowding out is het verschijnsel dat een activiteit van de overheid andere uitgaven van bedrijven en of gezinnen gaat
crownjewel onder de crown jewel constructie verstaan we een beschermingsconstructie waarbij rechten of delen van het bedrijf in aparte stichtingen
crownjewelsconstructie een crown jewels constructie is een soort beschermingsconstructie waarbij een onderneming die dreigt te worden overgenomen haar meest
crr binomial model een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de
crude ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen
cruzado de cruzado is de munteenheid van brazilië
cryptogeld van 2010 tot 202212 jaar cryptogeld. Heeft het de belofte waargemaakt?
cryptogeld, koersen van Het bepalen van de koers van cryptogeld is een ingewikkeld verhaal zeker als we het uit willen gaan drukken in de locale valuata
cryptogeldadres een adres is in de wereld van het cryptogeld een unieke identificatieregel van 27 34 alfanumerieke karakters die een mogelijke
CS1300 index de cs1300 index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van osaka in japan
CSE allshareindex de cse all share index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van chittagong bangladesh
cse general index de cse general index is een belangrijke aandelenindex van zowel de aandelenbeurs van cyprus als die van caã¯ro
CSI de commodity selection index of csi is afgeleid van de adxr die we in de wereld van de
CSPISSX index de cspi ssx index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van soerabaja in indonesi ë
CTA een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van
cubaanse peso de cubaanse peso is de nationale munteenheid van cuba de iso valutacode van de cubaanse peso is cup
cum cum is een aanduiding bij een aandeel dat de stock claim warrant bonus of het dividend er nog aan zit
cum datum de cum datum is de laatste dag waarop een fonds op een bepaalde beurs inclusief een afgeleid recht bijvoorbeeld
cum lotingskans met de term cum lotingskans of soms ook wel afgekort tot "cum" bedoeld men de dat een obligatie verhandeld
cum-claimnotering de cum claim notering is de beurskoers voor aandelen waar de claim nog aan zit dus waar de
cumdividend onder cum dividend verstaan we een notering van een aandeel waarbij met de koersvorming rekening wordt gehouden met het
cumpref een cumpref is een samentrekking van cumulatief preferent aandeel en er wordt hetzelfde mee bedoeld
cumulatief contingent onder het cumulatief contingent verstaan we het bedrag dat aangeeft tot welke totale omvang een bank op de dagen
cumulatief preferent cumulatief preferent is een voorkeursrecht bij een aandeel dat blijft bestaan ook als het in een bepaald jaar niet
cumulatief preferent aandeel een cumulatief preferent aandeel is een preferent aandeel dat indien het preferente dividend niet of niet geheel is
cumulatief preferent winstdelend aandeel bij een cumulatief preferent winstdelend aandeel zijn de rechten van een cumulatief preferent aandeel en die van
cumulatief preferente winstdelende aandelen cumulatief preferente winstdelende aandelen zijn hetzelfde als een cumulatief preferent aandeel waar dan nog bij komt dat
cumulatieve afschrijvingen de cumulatieve afschrijvingen zijn de totale afschrijvingen op een bepaald productiemiddel vanaf het moment dat met afschrijven werd begonnen
cum-warrant een beurskoers van een aandeel waar de waarde van een aangekondigde warrant nog in is verwerkt wordt cum warrant
CUP de cup is de iso valutacode voor de cuban peso de nationale munteenheid van cuba
cup with handle de cup with handle is een vrij zeldzaam koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt op barcharts
curandus onder een curandus verstaan we degene die onder curatele is gesteld
curatele met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer
curatele,stille onder stille curatele verstaan we de situatie waarin alle of bepaalde organen van een kredietinstelling hun bevoegdheden slechts mogen
curator onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als
curb de tern the curb is een bijnaam voor de amex the american stock exchange de naam komt voort uit het
currency adjustment change onder een currency adjustment charge verstaan wel een door de overheid ingestelde toeslag op de wisselkoers
currency adjustment factor de currency adjustment factor wordt afgekort aangeduid als caf andere benaming voor currency adjustment charge cac
currency convertible een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een
currency pair het zogenaamde currency pair is een notatie uit de valutahandel of forex waar altijd twee drielettercodes aaneen worden gebruikt
currency warrant een currency warrant geeft de houder het recht om een bepaalde hoeveelheid van de aangegeven valuta te kopen van
currencyboard bij een zogenaamd currency board houdt een land een vaste wisselkoers aan door de nationale geldhoeveelheid te koppelen aan
currencyconvertibility onder de currency convertibility verstaan we de mogelijkheid om een valuta om te zetten in andere valuta of in
currencyswap bij een currencyswap wordt een hoeveelheid geld in een bepaalde valuta omgezet in een andere valuta met daarbij de
current ratio de normwaarde voor een goede current ratio is 2 volgens analisten van belang omdat dit aangeeft of op de
current ratio de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen
current yield de current yield is de jaarlijkse interest op een obligatie couponrente gedeeld door de marktwaarde van de obligatie dit is
curve een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval
curve fitting met curve fitting of ook wel overfitting bedoelen we het net zolang zoeken en optimaliseren van de variabelen van
custodian een depotbank is in het algemeen een bank of andere financiã«le instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen
customsmelter een custom smelter is een bedrijf dat restanten van een edelmetaal smelt in opdracht van klanten en deze in
cut throat competition onder cut throat competition ofwel letterlijk een halsafsnijdende concurrentie verstaan we een keiharde strijd tussen de concurrenten in
cutoff frequency de cut off frequency is in de signaaltheorie het punt waar hogere frequenties niet meer doorgegeven worden
CVE de cve is de iso valutacode voor de cape verde escudo de nationale munteenheid van kaap verdische eilanden
cycle het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen
cyclical een zogenaamde cyclical is in het spraakgebruik hetzelfde als een cyclisch fonds of cyclisch aandeel
cyclisch aandeel een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een
cyclisch groei aandeel een cyclisch groei aandeel is een aandeel dat weliswaar als een cyclisch aandeel wordt gezien maar dat toch
cyclische aandelen cyclische aandelen zijn aandelen met een sterk fluctuerend resultatenverloop al dan niet met een lichte trendmatige groei
cyclische analyse ook cyclische analyse behoort in de gereedschapskist van de technisch analist velen hebben in de loop der tijden onderzoek gedaan
cyclische bedrijfstak onder een cyclische bedrijfstak verstaan we een bedrijfstak die veel sterker dan andere bedrijfstakken op de normale bewegingen van
cyclische waarden de begrippen cyclische waarden cyclical en cyclische aandelen zijn synoniemen van elkaar en deze staan allemaal voor aandelen die

cyclus een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken
CYP de cyp is de iso valutacode voor het cyprus pond de nationale munteenheid van cyprus
cypruspond het cyprus pond is de nationale munteenheid van cyprus de iso valutacode van de cyprus pond is cyp
czech koruna de czech koruna is de nationale munteenheid van czech republic de iso valutacode van de czech koruna is czk
CZK de czk is de iso valutacode voor de czech koruna de nationale munteenheid van czech republic

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.