Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 9 september 2013

Opties

Opties

Opties zijn veelzijdig

Opties behoren tot de meest veelzijdige beleggingsinstrumenten. Een belangrijke reden daarbij is dat opties gebruikt kunnen worden in samenhang met andere beleggingsinstrumenten en zelfs vaak om die beleggingsinstrumenten te simuleren. Zo kun je met 2 opties perfect een aandeel nabootsen met dezelfde rendementen en risico's maar tegen een fractie van de investering die het aandeel van ons zou vragen.

Opties vragen wel de nodige kennis om het goed te doen

Zoals met veel veelzijdige hulpmiddelen, is ook het werken met opties niet simpel. Hoewel iedereen het kan leren vraagt het enige studie en verdient het zeer de aanbeveling om een tijdlang droog te zwemmen om het soms wat bizarre gedrag van opties te leren doorgronden. De kans dat je anders direct je investering kwijt bent bij je eerste transactie, is namelijk vrijwel 100%.

Beginners zonder kennis zijn hun geld in het algemeen heel snel kwijt

Waarom dat is? Heel eenvoudig. Iedereen die zonder veel kennis begint neemt niet veel risico. En dat doe je dan door te beginnen met een goedkope optie. Klinkt logisch, nietwaar? Dan heb je weinig financieel risico. Maar in de optiehandel wordt de prijs van elke optie niet alleen exact berekent maar elke afwijking van die berekende prijs wordt met zogenaam arbitrage direct gecorrigeerd. Omdat de prijs zo exact berekend kan worden bestaat er niet zoiets als duur of goedkoop in de optiewereld.

Opties zijn noch duur noch goedkoop. Ze zijn hooguit niets waard

Een optie die in Euro's weinig kost is niet goedkoop. Hij heeft gewoon geen waarde. En dat is iets heel anders. Dus degene die begint met het kopen van een goedkope optie koopt gewoon een waardeloze optie waarbij de winstkans vrijwel nihil is. Daarom is die optie namelijk zo goedkoop. En daarom is de kans dat iemand zonder enige kennis zijn geld kwijt raakt, zo groot. 

Opties zijn geen modern fenomeen

Veel mensen denken dat het concept van opties en optiehandel iets uit de tijd van de elektronische handel is. Niets is echter minder waar.

Historie opties


In de periode van 624 tot 543 vóór Christus leefde er een wijsgeer met de naam Thales van Milete, die in een bepaald jaar zeer goede verwachtingen van de olijfoogst had. Hij kocht optierechten op de olijfpersen in de omgeving, en verkocht deze later met grote winst aan de olijfboeren.

Thales van Milete was de eerste optiebelegger uit de geschiedenis. Het begrip optie is dus al erg oud. Ergens rond de 2500 jaar oud dus. 

Hoe moet je opties zien

Wellicht hebt U ooit eens een huis willen kopen. Het leek U wel wat, maar U kon of wilde nog niet beslissen. Maar U wilde ook niet het risico lopen dat een ander het intussen kocht. Daarom vroeg U de makelaar om een optie op het huis.U kreeg het recht om het huis tot een bepaalde datum te kopen. Vaak wordt daarbij ook een prijs genoemd, soms ook niet. Maar wel die datum. Want een dergelijke optie heeft een eindig leven.

Opties zijn een recht

Wat we het dus bij opties over hebben is een recht. Niet meer, maar ook niet minder. En dat recht kunnen we uitoefenen (door het huis te kopen), maar we kunnen het ook laten voor wat het is en naar een andere woning uit gaan kijken. We oefenen het recht dan dus niet uit.

Het begrip optie is daarmee wel ongeveer duidelijk. Een wat formelere omschrijving kan dan de volgende worden:

Een gekochte optie is een recht om op een bepaalde datum een goed te kopen
 of te verkopen tegen een van te voren afgesproken prijs.

Uitoefendatum van opties 

We zien in deze beschrijving een paar punten die nog nadere aandacht verdienen. Zo zien we zien daar de datum in terug waarop het recht uitgeoefend kan worden. Deze datum heet de uitoefendatum, of ook wel de expiratiedatum of exercisedatum.

Looptijd van opties 

De tijd die verstrijkt tussen de uitoefendatum en de datum van vandaag wordt de looptijd genoemd.

Onderliggende waarde

Verder betreffen opties altijd een bepaald goed. Bijvoorbeeld een aandeel. Dit goed noemen we de "onderliggende waarde". Voorbeelden van onderliggende waarden zijn onder andere aandelen, obligaties, rentepercentages, edelmetalen, grondstoffen en vreemde valuta.

Opties geven een recht van kopen of verkopen

We kunnen deze onderliggende waarde kopen of verkopen. Dat houdt in dat we twee soorten opties kennen, namelijk kooprechten en verkooprechten. De opties met kooprecht noemen we callopties, en de optie met verkooprecht noemen we een putoptie.

In de praktijk spreken we meestal in plaats van calloptie en put optie over CALL en PUT.

Als we we een optie kunnen kopen en daarmee een recht verwerven, dan moet er uiteraard een verkoper zijn. Bij de verkoper moeten we dan zonder enige uitzondering ons recht kunnen claimen. 

Een verkochte optie is een plicht om op een bepaalde datum een goed te verkopen
of te kopen tegen een van te voren afgesproken prijs 

Het voornaamste onderscheid bij opties is dus


       call opties : deze geven de koper het recht om de onderliggende waarde te kopen. 
                            De verkoper heeft de plicht om eventueel de onderliggende waarde te leveren.
      
       put opties: deze geven de koper het recht om de onderliggende waarde te verkopen 
                           De verkoper heeft de plicht om eventueel de onderliggende waarde te kopen.

Optiepremie

Dit is een zeer belangrijk onderscheid. Het gaat om rechten bij de kopers en plichten bij de verkopers. De koper betaalt geld voor het recht dat hij koopt. De zogenaamde optiepremie.  De verkoper ontvangt die optiepremie als beloning voor de plicht die hij op zich neemt.

Opties staan en vallen met de hardheid van de koop.

Erg belangrijk is natuurlijk de afgesproken prijs waartegen de onderliggende waarde gekocht of verkocht wordt. Deze "uitoefenprijs" of exerciseprice staat vast. Muurvast. Wat de koers van de onderliggende waarde ook is. De transacties worden dan ook gegarandeerd.



Particuliere beleggers kopen meestal opties

Over het algemeen worden de opties door particuliere beleggers gekocht: zij kopen calls opties indien men optimistisch is en putopties indien zij verwachten dat de beurskoersen zullen dalen.

Professionele beleggers verkopen meestal opties

De professionals (market makers en institutionele beleggers) verkopen meestal juist opties. Zij gaan daarbij dus de verplichtingen aan om de onderliggende waarde te leveren indien de koers boven de uitoefenprijs komt, in het geval van callopties.

In het geval van putopties moeten zij leveren als de prijs onder de uitoefenprijs komt. De professionals moeten hun risico afdekken. Indien de aandelenkoersen daadwerkelijk gaan stijgen en de waarde van callopties toeneemt dan kopen ze voortijdig de aandelen in die ze mogelijk moeten gaan leveren.

Er zijn dikke boeken over opties geschreven

Al met al is de handel in opties dus veelzijdig en flexibel, maar je kunt er heel wat van zeggen. Dat is bijvoorbeeld in dit standaardwerk over de optiehandel gedaan maar daar had de schrijver dan ook ruim 1000 bladzijden voor nodig.

opties als een strategische investering
1000 pagina's optietechnieken


Opties schematisch:

opties schematisch weergegeven
op afbeelding klikken voor vergroting


Vertalingen optie

Engels: Option
Duits:  Optionsrecht
Frans:  Droit d'option





Gebruikte begrippen in optie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer

exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer

exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer

expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer

gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer

laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer

looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer

makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer

onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer

optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer

opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer

prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer

uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer

verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer

verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer

waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar optie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer

hedgeratio
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer

DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer

empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer

delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer

difference option
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer

verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer

aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer

barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer

clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer

gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer

geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer

knock out optie
  ... een knock out optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock out optie vervalt het recht...Lees meer

opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer

sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer

windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer

covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer

looptijd van een optie
  ... de looptijd van een optie is de maximale termijn waarbinnen een opties een recht vertegenwoordigt na het verstrijken van...Lees meer

mandarin collar
  ... een mandarin collar is een gewone collar optieconstructie die de mogelijkheid in zich heeft om er wat geld mee...Lees meer

naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer

6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer

amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer

at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer

at parity optie
  ... We spreken van een at parity optie bij een optie die gelijk opgaat met de koerswijzigingen van de...Lees meer

at random selection
  ... Onder at random selection ofwel willekeurige selectie verstaan we de wijze waarop de schrijver van een optie wordt...Lees meer

average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
atlantische optie
  ... Een atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de...Lees meer

faspon
  ... faspon is een afkorting van fixed term agreement for short term put option on netherland securities een faspon is een...Lees meer

reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer

bull cilinder
  ... een bull cilinder is een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uiteen short call optie en een long put optie en...Lees meer

levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer

entryprice
  ... de entry price is de koers waarop een positie in een bepaald derivatencontract bijvoorbeeld een optie is geopend...Lees meer

eoeoptie
  ... een eoe optie was een optie met de vroegere eoe index als onderliggende waarde...Lees meer

equalizing ratio
  ... de equalizing ratio geeft de mate waarin opties ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn de waardering wordt daarbij gecorrigeerd voor het risico...Lees meer

historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer

horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer

houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
margin price
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
abandonneren
  ... Met de term abondonneren of ook wel abandon wordt in de optiewereld aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets...Lees meer

backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer

barone adesi model
  ... Het zogenaamde barone adesi model is een uitbreiding op het bekende black &amp scholes optiemodel die het mogelijk...Lees meer

black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer

bullspread
  ... een bullspread is een spread een gekochte en een verkochte optie waarbij de uitoefenprijs en of de...Lees meer

free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer

koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer

gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer

leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer

listed option
  ... een listed option is een officieel op de optiebeurs genoteerde optie die door een clearingorganisatie wordt gegarandeerd...Lees meer

optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer

path dependend option
  ... de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop...Lees meer

renteoptie
  ... een renteoptie is een optie die als onderliggende waarde een obligatie heeft en waarbij de renteoptie profiteert van de waarde...Lees meer

roll over risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer

rollover risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer

schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer

nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer

optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer

putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer

warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer

aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer

afrekeningskoers
  ... De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de...Lees meer

aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer

bermuda optie
  ... Een "bermudaoptie" is een optie die qua eigenschappen tussen de amerikaanse optie en de europese optie in zit de...Lees meer

calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer

compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer

creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer

crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer

delta.
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer

digitale optie
  ... een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de...Lees meer

exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer

extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer

gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer

grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer

hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer

looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer

obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer

schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer

sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer

table top
  ... een table top is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een...Lees meer

tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer

uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

uitoefenmaand
  ... de uitoefenmaand is de kalendermaand waarin opties aflopen de eigenlijke uitoefendatum of liever gezegd de laatste datum waarop handel in een...Lees meer

vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer

verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer

synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer

verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer

butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer

combined write
  ... bij het schrijven van gedekte callopties is de combined write vaak een interessant alternatief...Lees meer

in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer

ladderoptie
  ... een ladder optie is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een...Lees meer

optieprijskromme
  ... de prijspremie van een optie loopt via een speciale kromme deze laat zich het beste illustreren via het winstverliesdiagram...Lees meer

optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer

theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer

implied volatility smile
  ... de implied volatility van een optie is afhankelijk van de uitoefenprijs als we de uitoefenprijzen naast elkaar zouden...Lees meer

amortisingoption
  ... We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt...Lees meer

kapitaalinzet
  ... de kapitaalinzet is de verhouding tussen de prijs van een optie of...Lees meer

knock in optie
  ... een knock in optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock in optie moet de onderliggende waarde...Lees meer

jumbodollar
  ... een jumbodollaroptie is een dollaroptie met een contractwaarde van usd 100000 ook wel gewoon jumbo optie genoemd...Lees meer

kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer

afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer

aggregateexerciseprice
  ... De aggregate exercise price is het product van de uitoefenprijs van een optie vermenigvuldigd met het aantal eenheden...Lees meer

asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer

average strike option
  ... Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde...Lees meer

afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer

ghosting
  ... ghosting is een illegale praktijk in de wereld van de optie beurshandel waarbij een aantal marketmakers samenspannen om samen een...Lees meer

geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer

all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer

betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer

binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer

binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer

binominaal tree model
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer

binominaalmodel
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer

cliquetoptie
  ... een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de...Lees meer

europeanstyle
  ... european style is de aanduiding voor wat vaak een europese optie wordt genoemd de houder kan bij deze "european...Lees meer

expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer

margrabeoptie
  ... een margrabe optie is een optie die het mogelijk maakt om onderliggende waardes onderling te verwisselen de optie is...Lees meer

ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer

putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer

floortion
  ... een floorwarrant is een warrant met een verkooprecht...Lees meer

laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer

koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer

laddercall
  ... een ladder call is een specifiek type calloptie waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is ook al...Lees meer

best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer

lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer

long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer

fout bij trading
  ... natuurlijk heeft u heel goed nagedacht over uw tradingplan u hebt het door en door getest...Lees meer

ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer

intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer

implieddelta
  ... de implied delta is de delta van een optie berekend op basis van de implied volatility...Lees meer

japanse optie
  ... een japanse optie is een optie die op bepaalde momenten tijdens de looptijd uitgeoefend kan worden...Lees meer

lapsedoptie
  ... een lapsed optie is een optie die na de uitoefendatum waardeloos is geworden omdat hij niet is uitgeoefend...Lees meer

naakte optie
  ... een naakte optie ofwel een naakt geschreven optie is hetzelfde als een ongedekte geschreven optie een naakte optie komt alleen...Lees meer

up and in optie
  ... de up and out optie is een vorm van een barrieroptie...Lees meer

fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
synthetisch aandeel

  ... een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put...Lees meer

deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer

aexoptie
  ... Aangezien een dergelijke indexoptie natuurlijk niet...Lees meer
 
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer

ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer

soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer

volatilitysoorten
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer

protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer

up and out optie
  ... de term uniform pensioen overzicht ofwel upo komt uit de pensioenwereld het uniform pensioen overzicht is een gestandaardiseerd...Lees meer

asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer

gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer

kortlopendeoptie
  ... een kortlopende optie is een optie met een looptijd van maximaal 9 maanden zodra deze termijn langer wordt spreken we...Lees meer

ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer

asked price
  ... De asked price is de prijs ook wel laatkoers genoemd de asked price is de koers waarvoor iemand bereid is...Lees meer

asset or nothing putoptie
  ... Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een...Lees meer

atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer

langlopende optie
  ... een langlopende optie is een optie met een looptijd van langer dan een jaar op de optiebeurs van amsterdam exchanges...Lees meer

looptijdrisico
  ... het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode...Lees meer

protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer

timepricespread
  ... er is sprake van een time price spread ook wel diagonale spread genoemd bij het gelijktijdig kopen en...Lees meer

basketoption
  ... een basket option is een optie die een mandje aandelen als onderliggende waarde heeft...Lees meer

calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer

closebuy
  ... de close buy is de engelse term voor een sluitingsaankoop in optie futures en termijncontracthandel een sluitingsaankoop staat tegenover een...Lees meer

optiestijl
  ... opties kennen twee stijlen de amerikaanse en de europese bij de amerikaanse optiestijl kunt u op ieder moment gedurende de...Lees meer

emprirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer

exercisedatum
  ... de exercisedatum ook wel expiratiedatum en...Lees meer

leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer

married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer

naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer

onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer

onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer

putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer

ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer

rested
  ... onder rested verstaan we een element van de tijdswaarde van een optie of een warrant...Lees meer

quasiamerikaanseoptie
  ... een "quasi amerikaanse optie" die ook wel de bermudaoptie wordt genoemd is een optie die qua eigenschappen tussen...Lees meer

dealeroption
  ... met een dealer option wordt in de goederentermijnhandel een optie bedoeld op een onderliggende waarde die niet op een...Lees meer

timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer

betteroftwoassetsoptie
  ... een better of two assets optie is een zeer zeldzame exotische optie waarbij de best performende...Lees meer

contrapositie
  ... onder een contrapositie of ook wel een contratrade verstaan we een positie trade in een onderliggende waarde van een geschreven...Lees meer

currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer

geblokkeerdaandeel
  ... we spreken van een geblokkeerd aandeel of een geblokkeerd fonds in iemands aandelenportefeuille of aandelendepot bij aandelen waarin men...Lees meer

marginprice
  ... de margin price is de door de clearinginstituten dagelijks vast te stellen koers per optieserie die dient te worden...Lees meer

premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer

synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer

deep in the money optie
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer

DIM
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer

matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer

random
  ... de term random betekent gewoon willekeurig de term komt uit de ict waar vaak gebruik gemaakt wordt van willekeurige getallen...Lees meer

deferred start option
  ... met de term deferred start option worden opties aangeduid die al te verhandelen zijn vã³ã³r ze daadwerkelijk op...Lees meer

quanto
  ... de quanto is een exotische optie die gebruikt wordt in de valutahandel en die er voor zorgt dat transacties in...Lees meer

optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer

cabinettrade
  ... een cabinet trade is een vorm van een trade die het optietraders mogelijk maakt om een zeer goedkope deep...Lees meer

covered writing
  ... covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen...Lees meer

cox rubenstein model
  ... het cox rubenstein model is een een wiskundig model om de theoretische waarde van een optie uit te...Lees meer

deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer

deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer

delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer

deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer

openingskoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer

openkoop
  ... een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd...Lees meer

outperformance option
  ... we spreken van outperformance bij het verschijnsel dat een fonds een beter rendement oplevert vergeleken met het marktgemiddelde of vergeleken...Lees meer

publieksorder
  ... een publieksorder is een order met betrekking tot een optie afkomstig van het publiek die via public order members wordt...Lees meer

rainbow option
  ... de rainbow option is een exotische optie met meer dan één onderliggende waarde...Lees meer

geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer

loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer

expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer

goud optie
  ... een goudoptie is een optie met het edelmetaal goud als onderliggende waarde amsterdam exchanges noteert goudopties met een onderliggende waarde van...Lees meer

spread option
  ... de spread option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een gebruikelijke standaard optie wordt vervangen door het...Lees meer

bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer

optietype
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer

type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
Fischer Black
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer

Myron Scholes
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer

falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer

dubbele optie
  ... de optiestrategie dubbele optie is de nauwelijks tot niet gebruikte nederlandse...Lees meer

doorrollen
  ... doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen...Lees meer

double option
  ... een double option is een exotische optie die door de koper naar eigen keuze zowel als een calloptie of...Lees meer

down and in optie
  ... de down and in optie is een vorm van...Lees meer

down and out optie
  ... de down and out optie is een vorm van...Lees meer

koopoptie
  ... de term koopoptie komen we wel tegen in de onroerend goed markt waar men vaak de mogelijkheid heeft om...Lees meer

christmastree
  ... de christmastree is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een hogere uitoefenprijs...Lees meer

omega
  ... de "omega coëfficiënt" geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van...Lees meer

primary instrument
  ... een zogenaamd primary instrument is een financieel instrument waarbij de waarde niet wordt afgeleid van een andere instrument bijvoorbeeld...Lees meer

premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer

premiegever
  ... de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het...Lees meer

premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer

regulated commodities
  ... onder regulated commodities verstaan we de als zodanig geregistreerde optie en termijncontracten op grondstoffen deze regulated commodities worden verhandeld...Lees meer

cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer

gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer

handelsdag
  ... een handelsdag is een dag waarop in effecten gehandeld kan worden deze wordt ook wel beursdag genoemd...Lees meer

indexcontract
  ... de term indexcontract kan meerdere betekenissen hebben 1 een indexcontract kan betrekking hebben op een optie of termijncontract op een beursindex...Lees meer

indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer

onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer

pit
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer

ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer

leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer

gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer

flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer

flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer

near money optie
  ... een near the money optie is een wat minder gebruikte term voor een optie die bijna "at...Lees meer

aanzeggen
  ... De term aanzeggen wordt gebruikt als een optiebelegger gebruik wenst te maken van het put optierecht zodat de schrijver van de...Lees meer

fugit
  ... de fugit is een getal dat de mogelijkheid van het voortijdig uitoefenen van een amerikaanse optie aangeeft in de vorm...Lees meer

haircut
  ... onder de haircut verstaan we het risico dat een optie of futureshandelaar over zijn totale positie loopt uitgaande van een...Lees meer

over parity
  ... de term over parity komen we tegen bij de prijsvorming van opties het geeft in feite de verwachtingswaarde aan...Lees meer

time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer

limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer

contingent optie
  ... een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de...Lees meer

dollar euro optie
  ... een dollar euro optie een optiecontract met $ 10000 als onderliggende waarde...Lees meer

callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer

cap option
  ... een capoptie is een goedkopere variant van de normale optie en wordt vaak in allerlei constructies gebruikt...Lees meer

capped option
  ... onder het begrip capped option verstaan we een optie waarbij de winstmogelijkheden begrensd zijn tot een bepaald maximum bij...Lees meer

caption
  ... onder het begrip caption verstaan we een optie die het recht geeft om een cap te kopen tegen een vooraf...Lees meer

debitspread
  ... een debit spread is een optie strategie spread die bij het openen van de positie geld kost...Lees meer

verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer

schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer

stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer

bidprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer

offerprice
  ... de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen...Lees meer

effectenkoersrisico
  ... het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie...Lees meer

move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer

short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer

uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer

vermogenstitel
  ... het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat...Lees meer

voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer

voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer

bijstorting
  ... de term bijstorting komt vooral voor in de optie futures en termijncontracthandel in bepaalde situaties moeten beleggers een waarborgsom margin...Lees meer

verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer

buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer

tussentijdsuitoefenen
  ... onder het tussentijds uitoefenen verstaan we het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt...Lees meer

valutaoptie
  ... een valutaoptie is een optie die een bedrag aan vreemde valuta als onderliggende waarde heeft valutaopties met de amerikaanse dollar als...Lees meer

goodtillcancelledorder
  ... een good till cancelled order is een gelimiteerde order die net zolang van kracht blijft tot de...Lees meer

special product
  ... een zogenaam special product is een optie waarbij de uitgevende instelling garant staat voor de uiteindelijke uitbetaling in...Lees meer

strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer

strikeprice
  ... de strike price is een engelse term voor de prijs waartegen een optie kan worden uitgeoefend...Lees meer

theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer

exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer

lightoption
  ... onder een light option wordt een optie verstaan die niet de volledige onderliggende waarde heeft maar slechts een gedeelte...Lees meer

tijdwaarde van een optie
  ... de tijdwaarde van een optie is het verschil tussen de daadwerkelijke optiepremie en de intrinsieke waarde van...Lees meer

chooser option
  ... een chooser option is een optie waarvan de voorwaarden bijvoorbeeld is dit een calloptie of een putoptie naar keuze...Lees meer

closingpurchase
  ... de closing purchase is de engelse term voor sluitingskoop van een optie future of termijncontract ook wel closing buy...Lees meer

closingsale
  ... de closing sale is de engelse term voor sluitingsverkoop van een optie future of termijncontract ook wel closing sell genoemd...Lees meer

closingtransaction
  ... een closing transaction is engelse term voor sluitingstransactie dit kan een sluitingskoop of sluitingsverkoop van een optie future of...Lees meer

contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer

closing sell
  ... closingsell is de engelse term voor sluitingsverkoop in de optie futures en termijncontracthandel...Lees meer

covered option
  ... een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option...Lees meer

eto
  ... een eto is een "exchange traded option" ofwel een optie die op een optiebeurs genoteerd staat...Lees meer

eurodollaroptie
  ... de euro dollar optie is een optie met als onderliggende waarde de us dollar het contract slaat op...Lees meer

exchangeoption
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer

exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer

kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer

options hedgeratio
  ... de options hedgeratio is eigenlijk hetzelfde getal als de delta zij het dat de delta meestal per optiecontract wordt...Lees meer

professionele order
  ... een professionele order is een order met betrekking tot een optie die afkomstig is van beroepshandelaren dus van market...Lees meer

zilveroptie
  ... een zilveroptie is een optie die een hoeveelheid zilver als onderliggende waarde heeft...Lees meer

optiehouder
  ... met de optiehouder bedoelen we de eigenaar van een optie dus degene die hem gekocht heeft en er dus een...Lees meer

optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer

optietermijn
  ... de optietermijn is de beperkte periode gedurende welke het optierecht bestaat ook...Lees meer

vroegtijdig uitoefenen
  ... onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot...Lees meer

weekly
  ... een weekly is een speciale optie met een zeer korte looptijd namelijk van slechts een week...Lees meer

Belfox

  ... De belfox is de belgische optie en termijnbeurs in brussel...Lees meer

hectisch
  ... we spreken van hectisch bij de effectenhandel of effectenmarkt als er bij grote omzetten forse koersschommelingen optreden bijvoorbeeld enkele dagen...Lees meer

indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer

slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer

fraption
  ... een fraption is een optie op met een fra als onderliggende waarde die ook wel bekend is onder de naam...Lees meer

interest rate option
  ... een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie...Lees meer

sluitingsaankoop
  ... als u eerst een optie heeft verkocht en daarna diezelfde optie weer terugkoopt is er sprake van een sluitingsaankoop...Lees meer

bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer

combinatie order
  ... het begrip combinatie order kan meerdere betekenissen hebben 1 het gelijktijdig opheffen van een order en deze vervangen door...Lees meer

biedlaatspread
  ... onder de bied laat spread verstaan we het verschil tussen de biedkoers en de laatkoers van de marketmaker...Lees meer

automatische uitoefening
  ... we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen...Lees meer

at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer

fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer

early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer

spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.