Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

O

OAT een oat is een obligatie uitgegeven door de franse staat
obamanomics zoals president reagan zijn "regeanomics" had zo heeft president obama zijn obamanomics de term wordt gebruikt om te refereren aan het
objectfinanciering onder objectfinanciering verstaan we een vorm van financiering middels een geldlening waarbij een bepaald object als onderpand voor de lening
objectieftraden u mag uzelf een objectieve trader noemen wanneer u er van uit gaat dat in de markten letterlijk alles
objectieve subjectieve analyse in de wereld van de technische analyse maken we onderscheid in objectieve en subjectieve analyse
obligatie de aflossingswinst is de winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan waar de
obligatie een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag
obligatie aan toonder een obligatie aan toonder is een anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap dat op
obligatie emissie een obligatie emissie is het verwerven van vreemd vermogen door middel van de uitgifte van obligaties
obligatie in rekeneenheden een obligatie in rekeneenheden is een obligatie waarvan de hoofdsom en rente luiden in een bepaald rekeneenheid zoals
obligatie koersrisico het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende
obligatie met valuta clausule een obligatie met valutaclausule is een obligatie waarvan de hoofdsom en de rente naar keuze betaalbaar zijn in
obligatie met warrant de obligatie met warrant is een variant op de converteerbare obligatie
obligatie, aflossing van een onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens
obligatie, bedrijf een bedrijfsobligatie is een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de overheid
obligatie, dual currency een dual currency obligatie is een obligatie die in een andere valuta wordt afgelost dan die waarin aflossing
obligatie, highyield een high yield obligatie is een obligatie met een extra hoge rente deze wordt veroorzaakt door de grote
obligatie, kapitaal- een kapitaalobligatie is een door een bank uitgegeven obligaties waarbij de obligatiehouders pas worden betaald als
obligatie, katastrofe de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al
obligatie, laag-rentend obligatie met een rentevergoeding beneden de marktrente waarop bij uitloting koerswinst wordt gemaakt
obligatie, mantel een zogenaamde mantelobligatie is een obligatie die verhandeld wordt zonder couponblad er zijn tijden geweest dat deze constructie interessant was
obligatie, nulcoupon een nulcouponobligatie is een obligatie waarop tijdens de looptijd geen rente wordt betaald maar die onder de waarde waartegen de
obligatie, synthetische converteerbaar synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties
obligatie,bedrijfs- we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de
obligatie,bulldog een buitenlandse obligatie op de londense kapitaalmarkt wordt een bulldog obligatie genoemd maar de term bulldog wordt ook wel gebruikt
obligatie,hypothecair het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van
obligatie,inkomsten een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het
obligatie,kas een kasobligatie is een vorm van een achtergestelde obligatie waarvan de uitgifte door de uitgevende instantie doorlopend plaatsvindt
obligatie,katastrofe de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al
obligatie,noodlijdend een noodlijdende obligatie is een obligatie van een bedrijf dat niet meer aan aan de rente en aflossingsverplichtingen kan
obligatie,perpetueel een perpetuele obligatie is een obligatie waarop niet wordt afgelost een eeuwigdurende obligatie dus
obligatie,premie- premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie
obligatiebelegging een obligatiebelegging is een andere benaming spraakgebruik voor een positie in obligaties
obligatiebeurs de obligatiebeurs is een onderdeel van de effectenbeurs waar obligaties worden verhandeld te vergelijken met de aandelenbeurs meestal is de
obligatiefase we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de
obligatiefase we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de
obligatiefonds een obligatiefonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in obligaties
obligatiefuture de obligatie future is een termijncontract gebaseerd op een hypothetische obligatie met een coupon van 7% en een nominale
obligatiehouder de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de
obligatieindex de obligatie index is een verhoudingsgetal het wordt berekend door het centraal bureau voor de statistiek en is bedoeld
obligatiekoers de obligatiekoers is de prijs die voor een obligatie moet worden betaald de obligatiekoers beweegt zich omgekeerd evenredig aan de renteontwikkeling
obligatiekoersrisico onder het obligatiekoersrisico verstaan we het risico dat de koers van een obligatie gaat dalen en of omdat de rente
obligatielening een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt
obligatiemarkt de obligatiemarkt is een deelmarkt van de effectenmarkt waar obligaties worden verhandeld men onderscheidt naast de primaire en secundaire obligatiemarkt
obligatieoptie een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties
obligatieportefeuille de obligatieportefeuille is het deel van een effectenportefeuille dat uit obligaties is opgebouwd
obligatierente de obligatierente is de rente die gedurende de looptijd periodiek wordt vergoed aan degene die de obligatie op dat moment
obligaties, fiscaal netto rendement op het fiscaal netto rendement op obligaties is het couponrendement van de obligatie verminderd met de daarover
obligatieschuld een obligatieschuld van een bedrijf is de schuld in de vorm van door het bedrijf uitgegeven obligaties
obligatiewaarde de obligatiewaarde wordt ook wel de minimumwaarde van een converteerbare obligatie genoemd
obligatiewarrant een obligatiewarrant is een wat minder gebruikelijke vorm van een warrant die recht geeft op het kopen van een obligatie
obligations assimilables du tresor obligations assimilables du tresor is de franse terminologie voor staatsobligatie
obligo het begrip obligo kent meerdere betekenissen
obligo op aandelen onder het obligo op aandelen verstaan we een volstortingsverplichting van aandeelhouders van op naam gestelde nog niet volgestorte
obligo,wissel- we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant
OBV on balance volume is een techniek ontwikkeld door joseph granvill waarbij er een grafiek van de koers wordt
OBX index de obx index is een index van de beurs van oslo noorwegen
oco order een oco order staat voor "one cancels the other order" hierbij zijn twee orders met elkaar verbonden waarbij de
oco-order een oco order staat voor "one cancels the other order"
octrooi een octrooi of ook wel een patent is een exclusief recht om gedurende een bepaalde tijd een bepaald product te
odd lot een odd lot is een order op een effectenbeurs waarvan de omvang kleiner is dan het gebruikelijke aantal waarin
odd lot balance index om de odd lot balance index te berekenen worden de " odd lot verkopen" gedeeld door de
odd lot theorie onder de odd lot theorie verstaan we de grotendeels op praktijkervaring gebaseerde stelling dat kleine beleggers het altijd
odd lotter een oddlotter is een kleine belegger die in het algemeen minder dan honderd aandelen per keer koopt een aankoop van
oeganda shilling de oeganda shilling is de nationale munteenheid van oeganda de iso valutacode van de oeganda shilling is ugx
oerproducent de oerproducent is de eerste geleding van de bedrijfkolom het betreft dus het allereerste productiestadium van een product
oesbeekse sum de oesbeekse sum is de nationale munteenheid van oezbekistan de iso valutacode van de oesbeekse sum is uzs
off balancesheet instruments onder off balance sheet instruments is een engelse term voor afgeleide producten ofwel voor derivaten
off the run met de term off the run wordt bedoeld dat er weinig belangstelling is van beleggers voor de beurs
offerprice de offer price is de koers waarop een trader of marketmaker een aandeel of een future wil verkopen
offerprice de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen
offfloor trader een off floor trader is een lid van de optiebeurs dat uitsluitend voor eigen rekening handelt maar niet
offhour trading onder de off hour trading verstaan we de schermenhandel op de effectenbeurs van new york tot een uur
officieel bericht het officieel bericht is een brochure uitgegeven door de optiebeurs met informatie over de optiehandel op deze beurs
officieel disconto onder het officieel disconto verstaan we het discontopercentage dat de de nederlandsche bank nv vaststelt en waarbij zij normaal
officieel toegelaten fonds een officieel toegelaten fonds is een fonds dat tot de officiële markt of vroeger officieel tot de parallelmarkt
officiële deviezen reserve de officiële deviezenreserve is de reserve aan deviezen die de centrale bank in bezit heeft
officiële markt de officiële markt is een gedeelte van de amsterdamse effectenbeurs waar de effecten die overeenkomstig de geldende regels uit
officiële prijscourant de officiële prijscourant is een uitgave van de vereniging voor de effectenhandel dat elke beursdag verschijnt
officiële valutamarkt onder de officiële valutamarkt verstaan we de valutamarkt waarop tegen officieel vastgestelde koersen valutabedragen contant en op termijn moeten
officiëlenotering de officiële notering is de koers van effecten die op de officiële markt tot stand komt door middel van
officieuze economie de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde
offsetting transaction een offset transactie is een andere benaming voor een sluitingskoop een offsetting transaction wordt dus gebruikt voor het afsluiten van
offshore bank een offshore bank is een vestiging van een bank die onafhankelijk van de bank in thuisland opereert op de
offshore fund onder een offshore fund verstaan we een beleggingsinstelling die officieel in een ander land is gevestigd dan de beheerder
offshore lening een offshore lening is een lening verstrekt wordt door een bank die in een land gevestigd is waar de
OGV de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om
oktoberangst de oktoberangst is de ongenuanceerde angst van beleggers dat in oktober de koersen scherp zullen dalen
OLA onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat
old sofa syndrome het zogenaamde old sofa syndrome wat zich nog niet lekker herkenbaar in het nederlands laat vertalen is het
oliemarkt in de wereld van de grondstoffenmarkten behoort de oliemarkt tot de belangrijkste en we vinden olie er in verschillende vormen
olies olies is vakjargon voor aandelen koninklijke olie royal dutch ofwel shell
olievraag raffinage het antwoord op de olievraag? het begrip olievraag is een taalkundig vreemde samentrekking van de vraag naar ruwe olie die
oligarchische clausule een oligarchische clausule is een bepaling in de statuten van een vennootschap waarbij bijzondere bevoegdheden zoals bijvoorbeeld het benoemen
oligopolie we spreken van een oligopolie als er slechts enkele aanbieders zijn de vier grootste dienen een marktaandeel van meer dan
oligopsonie we spreken in de economie van een oligopsonie bij een marktvorm met veel aanbod maar met maar weinig vraag
ombuiging onder een ombuiging bij de overheid verstaan we een verandering in het beleid met betrekking tot een uitgaven ten opzichte
ome jan bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen
omega de "omega coëfficiënt" geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van
omgekeerd koersrisico onder het omgekeerd koersrisico verstaan we het risico dat een bank loopt bij uitlenen van geld in een vreemde
omgekeerde crash een omgekeerde crash is een benaming voor plotselinge snelle koersstijgingen op de beurs op een moment dat door de
omgekeerde kredietpiramide de zogenaamde omgekeerde kredietpiramide is de theoretische benadering van de maximaal mogelijke omvang van de geldcirculatie
omgevingsfactoren tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen de participanten in de onderneming
omgruppen de om gruppen is de zweedse beurs in stockholm handel in aandelen en opties
omkeerregel de zogenaamde omkeerregel is afkomstig uit de pensioenwereld het is een bepaling in de loonbelasting wetgeving die stelt dat de aanspraken
omloop snelheid van het geld onder de omloopsnelheid van het geld verstaan we de mate waarin het van de ene hand in
omloopsnelheid het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen
omloopsnelheid spaargeld de omloopsnelheid spaargeld is de verhouding tussen de omvang van de opvragingen en het totale bij een bank aanwezige
omloopsnelheid totaal vermogen de omloopsnelheid totaal vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door
omloopsnelheid van de voorraad de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden
omloopsnelheid werkzaam vermogen de omloopsnelheid werkzaam vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door
omlooptijd onder de omlooptijd ofwel de omzetduur verstaan we bij goederen de tijd die verloopt tussen de inkoop van de goederen
omlooptijd debiteuren onder de omlooptijd debiteuren verstaan we de tijd die verloopt tussen het versturen van een factuur en het innen
omlooptijd voorraad de omlooptijd voorraad is de gemiddelde termijn meestal uitgedrukt in maanden of dagen die goederen in voorraad zijn gebleven
omnibusaccount onder een omnibus account verstaan we een speciale bankrekening met meerdere participanten wordt bijvoorbeeld gebruikt om te handelen voor
omniet de term om niet komen we vooral tegen in ambtelijke stukken van de rijksoverheid het wil zoiets zeggen dat
OMR de omr is de iso valutacode voor de rial omani de nationale munteenheid van oman
omrekeningskoers de omrekeningskoers is de koers volgens welke de in euro's luidende koopprijs van een fonds dat niet in nederlandse valuta
omrekenkoers de omrekenkoers is de koers waartegen geld en geldswaarden omzetten en dergelijke die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt worden
omroepbijdrage een bedrag dat in het verleden in nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken
omslag in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van
omslagpunt onder het omslagpunt verstaan we de koers of de datum waarop een omslag van de trend heeft plaatsgevonden dan wel
omslagstelsel het omslagstelel houdt in dat het bedrag aan uitkeringen in een bepaald jaar gefinancierd wordt door premiebetalingen door de actieven
omvangskorting de term omvangskorting komt uit de verzekeringswereld en is de korting die de verzekeraar geeft als het totale pakket aan
omwisseldatum de omwisseldatum is de datum waarop een stockdividend of een converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen
omwisseling onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op
OMXindex de omx index is een index van de beurs van stockholmzweden
omzet de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product
omzet in stukken onder de omzet in stukken verstaan we de omzet in effecten op de beurs uitgedrukt in aantallen omdat
omzetbelasting de omzetbelasting is een vorm van belasting die alle consumenten opbrengen via de prijzen van producten
omzetcijfer per aandeel het omzetcijfer per aandeel is de geldswaarde van de jaaromzet van een vennootschap gedeeld door het geplaatste aandelenkapitaal
omzetgrafiek een omzetgrafiek geeft op grafische wijze het volume weer in relatie tot de koersbewegingen hoewel er meerdere technieken voor de omzetgrafiek
omzetpolis een omzetpolis is een krediet verzekeringpolis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die in beginsel de gehele omzet van de
omzetprovisie de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de
omzetsnelheid van de voorraad de omzetsnelheid van de voorraad is het aantal malen dat de voorraad in een bepaald tijdvak wordt
omzetting van een vennootschap omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van
omzettingskosten de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm
on balance volume, Williams williams on balance volume is een uitbreiding van de on balance volume techniek door larry williams
onafhankelijke bankgarantie een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze
onafhankelijke gebeurtenis in de beleggingswereld stuiten we nog wel eens op het begrip onafhankelijke gebeurtenis het begrip is geleend uit de
onbalancevolume on balance volume is een techniek ontwikkeld door joseph granvill waarbij er een grafiek van de koers wordt
onder consumptietheorie de zogenaamde onderconsumptietheorie is theorie die tracht conjunctuur effecten te verklaren zoals de golfbeweging van de conjunctuur
onder gewoon voorbehoud de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om
onderaandeel een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een
onderbelegd we spreken van onderbelegd als we bij een gespreide portefeuille niet in voldoende mate zijn belegd in een bepaalde sector
onderbesteding de term onderbesteding komt uit de economie en wil zoveel zeggen dat de productiecapaciteit van een land groter is dan
onderbeurs we spreken wel van onderbeurs als iets gedurende de handelsuren van de effectenbeurs plaatsvindt
onderbezetting als er in een bedrijf sprake is van onderbezetting dan heeft het bedrijf meer mogelijkheden om te produceren dan er
onderbezettingsverlies bij een onderbezettingsverlies is er sprake van een situatie waarbij de werkelijke bezetting van de productiecapaciteit lager is dan de
onderbreking van de handel we spreken van een onderbreking van de handel bij een maatregel waarbij de handel tijdens de beursdag
onderdekking we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen
ondergewaardeerd we zeggen dat een fonds sector regio of markt ondergewaardeerd is als deze volgens de markt of een beleggingsanalist een
ondergewoon voorbehoud afrekening de term onder gewoon voorbehoud afrekening wordt meestal afgekort tot "ogvafrekening"
onderhandse akte een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld
onderhandse emissie bij een onderhandse emissie worden potentiële beleggers gericht benaderd het is niet mogelijk openbaar in te schrijven op de emissie
onderhandse kapitaalmarkt op de onderhandse kapitaalmarkt die ook wel de niet publieke kapitaalmarkt wordt genoemd worden transacties buiten de gewone beurzen
onderhandse lening een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een
onderhandse markt de onderhandse markt is de markt waarbij marktpartijen rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van vermogenstransacties
onderhandse verkoop onder een onderhandse verkoop verstaan we de rechtstreekse verkoop tussen partijen onderling van een object op de vrije markt
onderhouden van een markt we spreken van het onderhouden van een markt door beurshandelaren als deze een bied en een laatprijs
onderhoudsgarantie garantie waarbij de bank garandeert dat een aannemer zijn verplichtingen gedurende de onderhoudstermijn zal nakomen
onderkapitalisatie er is sprake van onderkapitalisatie wanneer de reserves van een bedrijf groter zijn dan het aandelenkapitaal
onderliggende inflatie onder de onderliggende inflatie verstaan we de stijging van een index voor de prijzen van consumptiegoederen waarbij energie groeten
onderliggende waarde onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of
onderliggende waarde onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen
onderliggende waarde, niet-leverbaar een aantal derivaten kennen een niet leverbare onderliggende waarde een voorbeeld is de indexoptie of de indexfuture waarbij
onderling werksaldo banken onder het onderling werksaldo banken verstaan we het saldo dat de ene bank bij een andere bank aanhoudt
onderlinge afhankelijkheid trades als we een muntje opgooien dan is het feit of we kop of munt gooien volledig willekeurig en
onderlingewaar borgmaatschappij een onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging die als doel heeft verzekeringsovereenkomsten te sluiten met haar leden
ondernemer onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een
ondernemerscapaciteit in de economie wordt ondernemerscapaciteit ook wel onder de productiefactoren gerekend onder ondernemerscapaciteit verstaan we dan het talent om productieprocessen
ondernemersinitiatief er wordt wel gezegd dat het ondernemersinitiatief dus de mate waarin mensen bereid zijn om ondernemer te worden met alle
ondernemersrisico ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat
onderneming het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk
onderneming, gemengd een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel
ondernemingsanalyse met ondernemingsanalyse wordt een vorm van beleggingsanalyse bedoeld waarbij met verschillende kwalitatieve factoren en kengetallen van verschillende aard en achtergrond
ondernemingskamer de ondernemingskamer is een onderdeel van het gerechtshof te amsterdam dat bestaat uit leden van dat gerechtshof en twee personen
ondernemingskosten ondernemingskosten zijn aftrekbaar van de winst zij komen ten laste van de winst van het jaar waarop zij betrekking
ondernemingspensioenfonds een ondernemingspensioenfonds is een fonds dat de pensioenregeling van een enkele onderneming uitvoert deze pensioenfondsen staan los van de onderneming
ondernemingsplan een goed ondernemingsplan ligt aan de wortel van elk bedrijf hierin wordt beschreven waarin het bedrijf zich onderscheid van vergelijkbare
ondernemingsraad een ondernemingsraad is een orgaan in bedrijven met minimaal 100 werknemers waarin de werkgever en een vertegenwoordiging van de werknemers
ondernemingswaarde onder de enterprice value of ondernemingswaarde verstaan we de som van de beurskapitalisatie en de netto rentedragende schulden
onderpand onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek
onderpandlening een onderpandlening is een vorm van een lening waarbij er een onderpand als zekerheid wordt verstrekt aan degene die de
ondertoon de ondertoon van de beurs is in feite hetzelfde als de stemming waarbij we ervan uitgaan dat deze ondertoon gedurende
onderuitgegaan we spreken van effecten valuta's of een markt als geheel dat ze onderuitgegaan zijn als ze een groot koersverlies geleden
onderuitputting onder onderuitputting verstaat men bij de rijksoverheid dat bij een begroting voor een bepaald ministerie toch niet alle bedragen uitgegeven
onderwater een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van
onderweging onder onderweging verstaan we het verschijnsel dat we een fonds sector of land minder laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan
onderzetting met de term onderzetting bedoelen we het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand bijvoorbeeld bij het verstrekken van
one year zero een one year zero is een vorm van een zerobond met een looptijd van 1 jaar
oneigenlijk spaargeld onder oneigenlijk spaargeld verstaan we direct opneembaar geld dat het publiek heeft uitgezet bij banken en de overheid
oneigenlijke bankoverboeking van een oneigenlijke bankoverboeking is sprake bij inschakeling van een derde bank de bank is dus niet dezelfde bank als
oneigenlijke zekerheid we spreken van een oneigenlijke zekerheid bij een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt zeg maar
oneigenlijke zekerheid een oneigenlijke zekerheid is een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt de oneigenlijke zekerheid heeft voornamelijk
onfloor trader een on floor trader is een optiehandelaar die op de beursvloer handelt ook wel floorbroker genoemd
ongeanimeerd we spreken van ongeanimeerd bij de effectenhandel in een bepaald fonds of van de effectenmarkt als geheel als er weinig
ongebonden inkomensoverdrachten onder ongebonden inkomensoverdrachten verstaan we inkomensoverdrachten die los staan van de besteding van het inkomen voorbeelden hiervan zijn loonbelasting
ongedekt schrijven ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de
ongedekte optie een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het
ongeplaatst aandelenkapitaal het ongeplaatst aandelenkapitaal is hetzelfde als niet geplaatst aandelenkapitaal beide termen worden in de praktijk vrolijk door elkaar heen gebruikt
ongerealiseerde winst de ongerealiseerde winst is hetzelde als de papieren winst de ongerealiseerde winst is de winst op een belegging die
ongewogen koersindex bij een ongewogen koersindex telt elk opgenomen aandeel evenveel mee de omvang van de beurswaarde van de effecten wordt
onherroepelijk advies een onherroepelijk advies is een mededeling per telefoon van een bank aan haar cliënt dat ten gunste van diens
onherroepelijk documentair krediet een onherroepelijk documentair krediet is een vorm van documentair krediet dat niet gewijzigd of ingetrokken kan worden zonder
online trading de uitvinding van het internet heeft vele veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en in de manier waarop we
onmiddellijk aandeelhouder we spreken van een onmiddellijke aandeelhouder als deze de aandelen in de vennootschap direct bezit dus niet via andere
onmiddellijke vertegenwoordiging onder het begrip onmiddellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten van een rechtshandeling in naam van een ander die de vertegenwoordigde wordt
onroerend goed een bekende vorm van beleggen is natuurlijk in onroerend goed meestal wordt er bij beleggen in onroerend
onroerend goed onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak
onroerende zaak belasting onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente opgelegd aan de eigenaar en gebruikers van woningen grond en andere onroerende zaken
onroerendezaak onder een onroerende zaak verstaan we een zaak die door de wet als onroerend wordt aangemerkt
onroerengoedfonds een onroerend goed fonds is een beleggingsfonds dat alleen of voor het grootste deel in onroerende zaken investeert
ontbindende voorwaarde een ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst contract op basis waarvan deze kan worden beëindigd
ontgroening de term ontgroening komt ook voor in de pensioenwereld we hebben het bij ontgroening over de situatie waarbij de gemiddelde leeftijd
ontkoppelen onder ontkoppelen verstaan we het verbreken van de koppeling van de sociale uitkeringen met het minimumloon
ontkoppelen onder ontkoppelen verstaan we het verbreken van de koppeling van de sociale uitkeringen met het minimumloon het zijn typisch van die termen die periodiek opborrelen
ontpotten ontpotten is het tegengestelde van oppotten en wil zeggen dat het geld dat in reserve werd gehouden en aan de
ontsparen op microniveau is ontsparen het aanspreken van gezins besparingen voor de aankoop van goederen op macroniveau is er sprake van ontsparen
ontvangsterkenning van deponering de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de
ontwikkelingsland als we politici en media moeten geloven is elk ontwikkelingsland hetzelfde ze dienen ieder voor zich wel aan een aantal
onvolkomen concurrentie we spreken van onvolkomen concurrentie als niet aan de voorwaarden voor volkomen concurrentie voldaan kan worden
onwettig kind een natuurlijk kind wordt ook wel een onwettig kind genoemd kind dat niet door geboorte wettiging of adoptie de
onzekerheid traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed
oorlogskas de oorlogskas van een bedrijf is hetzelfde als de overnamekas dus het bedrag dat direct beschikbaar is voor het doen
oorspronkelijk documentair krediet een oorspronkelijk documentair krediet is een documentair krediet dat als oorsprong basis heeft gediend voor een subsidiair krediet of
oorspronkelijke hoofdsom de oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend in de loop
oorspronkelijke looptijd de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst
oorspronkelijke productiefactor we spreken bij natuur als productiefactor ook wel over een oorspronkelijke productiefactor
oorzaken inkomensverschillen de oorzaken van inkomensverschillen kunnen bijvoorbeeld zaken zijn als het verschil in talent ervaring opleiding verantwoordelijkheid zwaarte
oostenrijker een buitenmannetje is vakjargon voor een belegger die met weinig kennis van zaken in opties en termijncontracten handelt
oostenrijkse shilling de oostenrijkse shilling was de nationale munteenheid van oostenrijk voor dit land overging op de euro de iso valutacode
op de plank hebben de term op de plank hebben komt in de effectenwereld met haar beursjargon overeen met "in portefeuille
opbouwplan collectieve belegging onder een opbouwplan collectieve belegging opbouwplan verstaan we een vorm van een collectieve belegging
opbouwstelsel de term opbouwstelsel komt uit de wereld van de verzekeringen en de pensioenen hierbij is de uitkeringshoogte afhankelijk van de
opbrengsten de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten
opbrengstwaarde onder de directe opbrengstwaarde die ook wel de marktwaarde of de verkoopwaarde wordt genoemd verstaan we de waarde die
opdrachtgever de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht
OPEC droom van de opec de opec ofwel de organization of petroleum exporting countries is een samenwerkingsverband opgericht in 1960 van ruwe olie exporterende
opeisbaarheid de opeisbaarheid is een eigenschap van een lening in bepaalde gevallen is de schuld onmiddellijk opeisbaar voor de kredietverstrekker
open beleggingsfonds een open beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarvan de participatiebewijzen aan derden kunnen worden overgedragen door bijvoorbeeld verhandeling schenking of
open bewaargeving onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in
open bewaarneming onder open bewaarneming verstaan we een vorm van het bewaren van effecten waarbij de bewaarder een bewaarplaats beschikbaar stelt
open buy een open buy is het openen van een long positie in opties door deze te kopen dwz het krijgen
open economie onder een open economie verstaan we een economie waarbij er eigenlijk geen belemmeringen zijn op het gebied van handel
open eind clausule constructie onder een open eind clausule of openeindconstructie verstaan we een clausule of voorwaarde waardoor de looptijd van
open end fund een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen
open hoek een open hoek was vroeger in de tijd van de fysieke beursvloer de plaats op de effectenbeurs waar na
open markt politiek we spreken van openmarktpolitiek bij het beleid van de centrale bank om de geldmarktrente te beïnvloeden de centrale bank
open markt transactie onder een openmarkttransactie verstaan we een transactie van de centrale bank om middels het kopen en verkopen van
open naamloze vennootschap onder een open naamloze vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap waarbij de aandelen voor iedereen te kopen zijn
open negotiatie krediet een open negotiatiekrediet is een voor negotiatie beschikbaar documentair krediet waaronder de negotiatie van wissels niet tot één bepaalde
open outcry met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de
open outcry met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de
open price systeem het open price systeem komen we tegen bij een aandelenemissie
openbaar aanbod een openbaar aanbod is een eenzijdige rechtshandeling waarbij een aanbod niet tot één of meer bepaalde personen wordt gedaan
openbaar bod een openbaar bod is de publieke mededeling dat een organisatie bereid is tegen nader te noemen voorwaarden alle aandelen
openbaar ministerie het openbaar ministerie of om is de vertegenwoordiger van de staat bij een rechterlijk college het openbaar ministerie heeft ondermeer
openbaar register het openbaar register is een register dat is ingesteld en veelal in stand gehouden wordt door de overheid en
openbare emissie een openbare emissie is een emissie waarbij iedereen kan inschrijven op de nieuw uit te geven aandelen en obligaties
openbare kapitaalmarkt de openbare kapitaalmarkt wordt ook wel de publieke kapitaalmarkt genoemd de openbare kapitaalmarkt is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar
openbare markt de openbare markt is de effectenmarkt waarbij transacties via een effectenbeurs plaatsvinden en daarmee voor iedereen inzichtelijk zijn
openbare plaatsing een openbare plaatsing van effecten is een plaatsing via de beurs tegenover de onderhandse plaatsing die buiten de beurs
openbare verkoop de openbare verkoop wordt ook wel genoemd veiling genoemd het is een verkoop op een voor alle toegelaten personen toegankelijke
openbewaargeving onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in
openeindconstructie onder een open eind clausule of openeindconstructie verstaan we een clausule of voorwaarde waardoor de looptijd van
opening only order een opening only order is een type order die alleen geldig is bij de opening van de beurs
opening range de opening range serie koersen die gedurende de eerste 30 seconden tot 5 minuten afhankelijk van de analist van
openingsaankoop een openingsaankoop is een transactie waarbij een koper door het kopen van één of meer opties een longpositie doet ontstaan
openingsell een opening sell is bedoeld voor het openen van een shortpositie in opties ofwel om opties te schrijven ofwel
openingskoers onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand
openingskoop een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd
openingsverkoop een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan
openkoers onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand
openkoers onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand
openkoop een open koop of openingskoop is het openen van een long positie in opties dat wil zeggen een positie
openkoop een openingskoop is het kopen van een optie waardoor een longpositie ontstaat een openingskoop wordt ook wel een openkoop genoemd
openorder een open order is een wel al aan de beurshandel opgegeven transactie die echter nog niet is uitgevoerd deze
openpositie een open positie in bijvoorbeeld effecten vreemde valutas is een positie waarover een koersrisico dan wel renterisico wordt gelopen
openstaande contracten onder openstaande contracten verstaan we in de optiewereld het totaal aan uitstaande opties in een bepaalde optieklasse
opentsa het zogenaamde open trading system amsterdam is één van de elektronische handelssystemen van de effectenbeurs van euronext amsterdam
openverkoop een openingsverkoop is een transactie waarbij een koper door het verkopen van één of meer opties een shortpositie doet ontstaan
operational lease operational lease is een leasevorm die veel weg heeft van een overeenkomst tot huur en verhuur van een bepaald
operationeel plan het operationeel plan is een plan van een bedrijf of organisatie waarin op een zeer gedetailleerd niveau de activiteiten
operationeelrisico ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat
operationele activiteiten onder de operationele activiteiten van een bedrijf verstaan we alle handelingen van een bedrijf die op de productie en
opgeofferd alternatief we spreken van opgeofferd alternatief als er in de economie keuzes gemaakt moeten worden en er een alternatief is
opgevraagd kapitaal onder het opgevraagd kapitaal verstaan we het kapitaal waarvoor een verzoek tot storting aan de houders van niet volgestorte
opies, hun verborgen gevaren Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren
opkomende economie een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten
opkomende markten de opkomende markten zijn de effectenbeurzen van landen die economisch gezien nu nog een kleine rol spelen maar waarvan
opkoopfonds onder een opkoopfonds verstaan we een beleggingsfonds of groep grote beleggers die samenwerken om een meestal in nood verkerend bedrijf
oplevering de oplevering is het moment waarop het bouwbedrijf de woning daadwerkelijk overdraagt aan de koper breder de overdracht aan de
opleving met de term opleving bedoelen we hetzelfde als herstel dus opgaande koersen na een periode van forse daling
OPM de term other peoples money komt naar boven als we onze eigen investering uit een belegging weten te
opnameplan collectieve belegging onder het opnameplan collectieve belegging verstaan we een vorm van een collectieve belegging waarbij aan de deelnemers periodiek
opnamerestrictienorm onder een blokkeernorm verstaan we het aantal termijnen dat op een doorlopend krediet moet zijn afgelost voor er opnieuw geld
oppakken een belegger spreekt van oppakken of oppikken als hij fondsen voor een naar het idee van de belegger op dat
opportunityloss in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al
oppotmiddel geld wordt wel beschouwd als een oppotmiddel met een oppotmiddel wordt bedoeld dat er geen sprake hoeft te zijn van
oprenten met oprenten wordt het bepalen van een toekomstige waarde bedoeld waarbij rekening wordt gehouden met tussentijds ontvangen rente
oprenten met oprenten wordt het bepalen van een toekomstige waarde bedoeld waarbij rekening wordt gehouden met tussentijds ontvangen rente
oprichtersaandeel een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van
oprichtersbewijs een oprichtersbewijs is een door de oprichters ondertekend document waaruit de stichting van de vennootschap blijkt later vervangen door de
opschorting van handel de zogenaamde opschorting van handel is een maatregel die inhoudt dat de aanvang van de handel in een
opslagrente onder de opslagrente verstaan we de extra rente die een bank bij een rekening courant in rekening kan brengen bijvoorbeeld
opstalrecht het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande
opstalverzekering onder een opstalverzekering verstaan we een verzekering die de schade dekt aan gebouwen exclusief de roerende goederen die zich daarin
optie met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel
optie aangewezen we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen
optie, amerikaans een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden
optie, aziatisch een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en
optie, barrier een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt
optie, better of two assets een better of two assets optie is een zeer zeldzame exotische optie waarbij de best performende
optie, binair de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van
optie, cliquet een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de
optie, deep in the money een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker
optie, down and in de down and in optie is een vorm van
optie, down and out de down and out optie is een vorm van
optie, eurodollar de euro dollar optie is een optie met als onderliggende waarde de us dollar het contract slaat op
optie, gedekt een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het
optie, japans een japanse optie is een optie die op bepaalde momenten tijdens de looptijd uitgeoefend kan worden
optie, koper de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten
optie, kortlopend een kortlopende optie is een optie met een looptijd van maximaal 9 maanden
optie, ladder zodra deze termijn langer wordt spreken we een ladder optie is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een
optie, put- een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op
optie, rente- een renteoptie is een optie die als onderliggende waarde een obligatie heeft en waarbij de renteoptie profiteert van de waarde
optie, schrijver van een de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper
optie, up and out de up and out optie is een vorm van een barrieroptie
optie, verkocht een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde
optie,call een calloptie is een recht om op of tot een bepaalde datum uitoefendatum een goed de onderliggende waarde
optie,contingent een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de
optie,dubbele de optiestrategie dubbele optie is de nauwelijks tot niet gebruikte nederlandse
optie,geschreven een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100
optiebeta net als bij aandelen kunnen we ook een beta voor opties berekenen een optiebeta dus
optiebeurs vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent
optiecalculator opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag
optieconstructie een optieconstructie is een positie die is opgebouwd met opties van verschillende optieseries of met putopties en callopties in dezelfde
optiecontract een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft
optieconversie onder optieconversie verstaan we het vervangen van een optiepositie door een qua werking gelijkwaardige positie
optiecyclus de optiecyclus is de frequentie waarmee nieuwe opties op de optiebeurs beschikbaar komen in principe zijn opties altijd 9 maanden vooruit
optiefonds een optiefonds is een fonds waarbij opties worden verhandeld met dit fonds als onderliggende waarde
optiehandel het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als
optiehouder met de optiehouder bedoelen we de eigenaar van een optie dus degene die hem gekocht heeft en er dus een
optieklasse alle optieseries of futures op een bepaalde onderliggende waarde vormen tezamen een optieklasse
optielening we spreken van een optielening bij obligaties die de houder de mogelijkheid bieden om gedurende een bepaald aantal jaren de
optiemarkt de optiemarkt is het geheel aan personen organisaties en procedures die handel in opties mogelijk maken op de beurs waar
optiemodel van cleeton het optiemodel van cleeton is net als het model van black and scholes een wiskundige formule om de
optienotering we zeggen dat een fonds een optienotering heeft als het fonds een notering op de optiebeurs heeft
optieovereenkomst elke belegger die iets in opties wil gaan doen krijgt van zijn bank of commissionair een zogenaamde optieovereenkomst te tekenen
optieperiode de optieperiode of uitoefeningsperiode is de periode waarover een optierecht uitgeoefend kan
optiepositie een optiepositie is het totaal van rechten en verplichtingen in één of
optiepremie de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties
optieprijs de term optieprijs is een minder gebruikelijke naam voor de koers of
optieprijskromme de prijspremie van een optie loopt via een speciale kromme deze laat zich het beste illustreren via het winstverliesdiagram
optierecht het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft
optieregeling een optieregeling is een regeling binnen een bedrijf of tussen bedrijven onderling waarbij opties op aandelen worden verleend aan een
opties in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete
opties op cryptogeld velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs
opties, europees we spreken van opties met een europese stijl of kortweg europese opties bij opties of warrants die alleen aan
opties, gedekt schrijven van van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van
opties, risicoverzekering met volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde
opties,index- een apart soort opties vormen de zogenaamde indexopties deze indexopties hebben geen aandelen of andere tastbare zaken als onderliggende waarde maar
opties voor portefeuilleverzekering Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren
optieserie onder een optieserie verstaan we opties met gelijke onderliggende waarde is er sprake van een andere uitoefendatum en of uitoefenprijs dan
optiespectrum als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door
optiestijl opties kennen twee stijlen de amerikaanse en de europese bij de amerikaanse optiestijl kunt u op ieder moment gedurende de
optiestrategie een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal
optietermijn de optietermijn is de beperkte periode gedurende welke het optierecht bestaat ook
optietype het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is
optievolume mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten
optiewaarde de term optiewaarde is bij opties een andere weinig gebruikte term voor
optiewaarderingsmodellen in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen
optimale rendement onder het optimale rendement verstaan we bij het vermogensbeheer een zo hoog mogelijke som van inkomensrendement en waardestijging van
optimalisatie we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in
option box een option box is een constructie van opties en of de
option clearing corporation de occ ofwel de option clearing corporation is een overkoepelende
option overwriting we spreken van option overwriting bij een optiestrategie waarbij er constant
option summary de option summary is het overzicht van de noteringen op de optiebeurs zoals dat als advertentie van de vereniging
option, average strike een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde
option, bet de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van
option, buy at low de buy at the low option is de call versie van de lookback option
option, covered een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option
option, deferred start met de term deferred start option worden opties aangeduid die al te verhandelen zijn vã³ã³r ze daadwerkelijk op
option, deferred strike een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het
option, lookback bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor
option, outperformance de out performance option is een exotische optie waarbij bij levering een keuze bestaat uit twee onderliggende waarden
option, path dependend we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren
option, protected bij een payout protected option worden uitbetalingen als bijvoorbeeld dividend gecorrigeerd bij de uitoefening
option,doublebarrier een double barrier option bestaat in feite uit twee barrieropties met zowel een in strike als een out
option,exchange de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van
option,rainbow de rainbow option is een exotische optie met meer dan één onderliggende waarde ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij indexopties waarbij
options hedgeratio de options hedgeratio is eigenlijk hetzelfde getal als de delta zij het dat de delta meestal per optiecontract wordt
optisch leesbaar acceptgiro formulier het optisch leesbaar acceptgiroformulier wat wordt afgekort tot ola is het gele optisch leesbare formulier dat vaak deel
optischleesbareinformatiedrager een optisch leesbare informatiedrager is een speciaal formulier waarop de door een computer te verwerken gegevens zijn uitgetypt
opvraagbaarheidsrisico onder het opvraagbaarheidsrisico verstaan we het risico dat een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen als alle klanten
opwaarts potentieel het opwaarts potentieel van een fonds is het vermogen dat dit fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren
opwaartse markt we spreken van een opwaartse markt bij een effectenmarkt met overwegend stijgende koersen
opzegbaar een bedrijf kan uitstaande preferente aandelen tegen een vooraf vastgesteld bedrag terugkopen als deze opzegbaar zijn
opzegbare preferente aandelen bij opzegbare preferente aandelen is er sprake van preferente aandelen die volgens de statuten van de vennootschap op
opzegtermijn onder de opzegtermijn verstaan we het feit dat aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw
opzetten van een tradingplan Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel
orange een orange is in het vakjargon van de beurs een obligatie die zowel met geld als met aandelen mag worden
order een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop
order voor een bepaald effectief bedrag een order voor een bepaald effectief bedrag is een order waarbij niet een bepaald aantal
order, bericht van niet-uitgevoerde onder een bericht van niet uitgevoerde order verstaan we een bericht van de bank waarmee
order, canceled een canceled order is een order die voordat deze wordt uitgevoerd weer wordt ingetrokken door degene die de order
order, circa een circaorder is een opdracht tot het uitvoeren van een effectenorder waarbij de koers waarop deze moet worden uitgevoerd
order, doorlopend een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat
order, immediate or cancel een immediate or cancel order is een order waarbij de instructie wordt gegeven deze meteen uit te
order, market een marketorder is een order om te kopen of te verkopen tegen de beste koers die te maken is
order, market not held een market not held order is een grote effectenorder waarbij de uitvoering voor een groot deel aan
order, middenkoers- een middenkoers order is een opdracht aan een hoekman tot het uitvoeren van een order tegen een gemiddelde koers
order, not held onder een not held order verstaan we een order waarbij de broker zelf het tijdstip en de prijs
order, opening only een opening only order is een type order die alleen geldig is bij de opening van de beurs
order, stoplimiet de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken
order,all or none de all or none order order moet in zijn geheel in één keer worden uitgevoerd als dit
order,basis- onder het begrip basisorder verstaan we een order waarbij de koers afhankelijk is van een andere contractmaand of zelfs een
order,beurs- een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair
order,discretionary onder een discretionary order verstaan we een order die de floorbroker enige vrijheid van handelen geeft ten aanzien van
order,effecten een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair
order,gmo een gmo order is de cynische afkorting van een "get me out" order
order,good for the day een good for the day order is een weinig gebruikt type order die een dag geldig
order,market if touched een market if touched order is een effectenorder waarbij de kooplimiet onder de actuele koers van dat
order,professioneel een professionele order is een order met betrekking tot een optie die afkomstig is van beroepshandelaren dus van market
orderbook het orderbook is een lijst met openstaande gelimiteerde optieorders orders die in het orderbook staan worden bij voorrang uitgevoerd
orderbookofficial een order book official of obo is een functionaris op de optiebeurs die toeziet op het correct verlopen
ordergedreven markt bij een ordergedreven markt worden alle koersen bepaald op basis van de binnenkomende kooporders en verkooporders
orderpapier een orderpapier is een vorm van een waardepapier waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende begunstigde wordt vermeld
orders plaatsen veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste
organisatie het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder
organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling wordt vaak afgekort tot oeso deze oeso wordt
organische resultatenrekening een organische resultatenrekening is een vorm van een resultatenrekening waarin de opbrengsten en kosten zijn gegroepeerd per bedrijfsonderdeel
orgineel aandeelbewijs we spreken van een orgineel aandeelbewijs als dit bij een administratiekantoor is ondergebracht dat op basis van dit aandeelbewijs
oscillator een oscillator is een indicator uit de technische analyse
oscillator, moving average een moving average oscillator wordt gevormd door een
oscillator,chaikin de chaikin oscillator is een uit de technische analyse afkomstige oscillator die gevormd wordt door van een 3 daags
OTC over the counter ofwel otc is een engelse term voor effectentransacties die tussen marktpartijen onderling worden gedaan en
other peoples money de term other peoples money komt naar boven als we onze eigen investering uit een belegging weten te
ouderverklaring ook wel genoemd ouderverklaring een minderjarigheidsverklaring is een verklaring getekend door de wettelijke vertegenwoordiger waarin deze toestemming verleent tot het
ouguiya de ouguiya is de nationale munteenheid van mauritanië de iso valutacode van de ouguiya is mro
ounce een ounce moet eigenlijk een "troy ounce" zijn
out of pocket expenses de ounce is een gewichtseenheid die voornamelijk wordt gebruikt
out of sample testing out of pocket expenses zijn kleine uitgaven die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht maar waarvoor de
out of the money we spreken van out of sample testing
out of the money het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven
outlier we spreken van out of the money in de situatie waarin de uitoefenprijs van een calloptie resp
outperformance een outlier is een koers die heel duidelijk buiten het normale patroon 2 of 3 x de standaardafwijking valt
outperformance option we spreken van outperformance bij het verschijnsel dat een fonds een beter rendement oplevert vergeleken met het marktgemiddelde of vergeleken
outperformer de out performance option is een exotische optie waarbij bij levering een keuze bestaat uit twee onderliggende waarden
output gap onder een outperformer verstaan we een aandeel dat meer in koers is gestegen dan de aex
outright monetary transactions onder de outputgap verstaan we het verschil tussen de feitelijke productie van een land en de productiecapaciteit die maximaal mogelijk
outrightrate onder outright monetary transactions verstaan we het programma van de europese centrale bank ecb om staatsleningen op te
outside bar bij het outside bar koerspatroon komt de hoogste koers boven de hoogste koers van gisteren en komt de laagste
outsidereversalmonth we spreken van een outside reversal month bij het verschijnsel dat in een maand de laagste koers nog
outsourcing onder outsourcing verstaan we het afstoten van activiteiten in een bedrijf die niet tot de kernactiviteiten behoren zoals schoonmaken cantine
over parity de term over parity komen we tegen bij de prijsvorming van opties het geeft in feite de verwachtingswaarde aan
over the counter over the counter ofwel otc is een engelse term voor effectentransacties die tussen marktpartijen onderling worden gedaan en
overall positie het totaalsaldo van de positie waarover netto een valutarisico wordt gelopen voor zover de overall positie open is
overalllimiet een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in
overalllimit een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met
overbesteding we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de
overbezetting met de economische term overbezetting wordt de situatie bedoeld dat de werkelijke productie van een bedrijf veel groter is dan
overboeken in de effectenwereld verstaan we onder overboeken het overschrijven van effecten van de ene rekening naar de andere
overbought we spreken van een beurs die overbought is als er teveel kopers in de markt zijn die samen de koersen
overbought-oversold indicator de overbought oversold indicator is een een indicator uit de technische analyse die probeert aan te geven of
overboughtoversoldindicator de overbought oversold oscilator is een wat ouder hulpmiddel om vast te stellen of een fonds wel erg
overbroked we gebruiken de term overbroked bij een effectenbeurs of andere financiële beurs die gebrek heeft aan beleggers en andere handelaren
overbruggingskrediet onder een overbruggingskrediet verstaan we een vorm van tijdelijk krediet ter overbrugging van de periode die ligt tussen de betaling
overcapaciteit we spreken van overcapaciteit bij een bedrijf of zelfs een complete bedrijfstak wanneer deze meer produceert dan de markt vraagt
overcreditering onder overcreditering verstaan we de verstrekking van teveel aan kredieten waardoor de financiële draagkracht van de kredietnemer wordt overschreden en
overdispositie onder overdispositie verstaan we rood staan debet boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet
overdraagbaar documentair krediet onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet
overdracht aandelen op naam overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan
overdracht documentairkrediet onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van
overdrachtsakte de overdrachtsakteakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken
overdrachtsbelasting de overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken
overdrachtsinkomen onder een overdrachtsinkomen verstaan we een inkomen dat niet rechtstreeks met het produceren van goederen of diensten wordt verdiend zoals
overdrachtsuitgaven onder de overdrachtsuitgaven verstaan we de overdracht van middelen zonder dat daar een tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat
overfitting onder overfitting verstaan we het net zo lang aanpassen van de variabelen of parameters van een tradingsysteem dat in elk
overflowbepaling onder de overflowbepaling verstaan we de bepaling bij een pensioenfonds dat een werkgever die normaal gesproken ook een bijdrage verstrekt
overgang van eigendom onder de overgang van eigendom verstaan we elke wijze van eigendomsverkrijging waarbij het eigendomsrecht van een voorganger overgaat
overgangsfase onder de overgangsfase van een converteerbare obligatie verstaan we de periode waarin de koers van het bijbehorende aandeel rond de
overgangsrechten de zogenaamde overgangsrechten zijn een vorm van belasting op de waarde van bepaalde nederlandse vermogensbestanddelen ondermeer onroerend goed die verkregen
overgenomen emissie een overgenomen emissie is een emissie waarbij een bank of een groep van banken het zogenaamde emissiesyndicaat alle nieuw
overgewaardeerdfonds we spreken van een overgewaardeerd fonds bij een aandeel waarvan de koers hoger is dan zou overeenkomen met het
overhang onder de overhang verstaan we een pakket effecten waarvan bekend is of sterk verwacht wordt dat deze binnenkort op de
overheid de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt
overheid affidavit de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar
overheid, centraal onder de centrale overheid verstaan we de regering bestaande uit de koningin plus de ministers
overheid,lager onder de lagere overheden verstaan we de gemeenten provincies en waterschappen die de dijken en de waterhuishouding verzorgen
overheidsbestedingen de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen
overheidsconsumptie onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt
overheidsfalen het feit dat de overheid zich bij de overheidsconsumptie niet altijd als een normale consument gedraagt noemen we het overheidsfalen
overheidsinvesteringen onder de overheidsinvesteringen verstaan we de aanschaf van kapitaalgoederen door de overheid in de infrastructurele sfeer
overheidspapier onder de verzamelnaam overheidspapier verstaan we schatkistbiljetten schatkistpromessen schatkistcertificaten leningen op schuldbekentenis van de nederlandse staat de provincies
overheidsschuld onder de overheidsschuld verstaan we de schuld van de centrale overheid en de lokale overheden bij elkaar opgeteld
overheidsschuldquote de overheidsschuldquote is de overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product
overheidstarieven de overheidstarieven zijn de kosten die de overheid voor zijn diensten in rekening brengt dat kan direct bijvoorbeeld door leges
overheidsuitgaven de overheidsuitgaven bestaan uit overheidsbestedingen overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen en overdrachtsuitgaven exclusief de overdrachtsuitgaven van de sociale
overhevelingstoeslag de overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de belastingoperatie oort in 1990
overige fondsen de overige fondsen zijn de in de officiële notering opgenomen fondsen met lage omzetten
over-investeringstheorie de overinvesteringstheorie is een conjunctuurtheorie die de golfbewegingen van de conjunctuur tracht te verklaren uit een evenwichtsverstoring tijdens de hausse
overkocht met overkocht wordt hetzefde bedoeld als met overbought
overleg vergadering ondernemingsraad in de praktijk wordt meestal de voorkeur aan de engelse variant overbought gegeven
overlegeconomie onder een overlegvergadering or met betrekking tot de ondernemingsraad verstaan we de vergadering waarin de ondernemer en de ondernemingsraad
overlijdensrisicoverzekering onder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers werknemers en vaak de
overliquiditeit onder een overlijdensrisicoverzekering verstaan we een verzekering waaronder alleen een uitkering plaatsvindt bij overlijden van de verzekerde
overlopende posten we spreken van overliquiditeit bij een bedrijf als dit bedrijf over een veel grotere liquiditeit beschikt dan voor de normale
overmacht onder overlopende posten die ook wel zwevende posten verstaan we mutaties in een administratie die nog niet in een
overmoedigheid onder overmacht verstaan we een situatie waarin een debiteur verhinderd is te presteren zonder dat hij hieraan schuld heeft en
overname overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben
overname, bod tot een papieren overname is een vorm van een overname van het ene bedrijf door het andere waarbij niet in
overnamebod onder een bod tot overname verstaan we een openbaar aanbod door een bedrijf om alle aandelen of een
overnamekandidaat een overnamebod is het openbare aanbod om de aandelen van een andere onderneming over te nemen
overnamekas onder een overnamekandidaat verstaan we een onderneming die door een andere onderneming of een bedrijfsonderdeel overgenomen kan worden
overnamekoers onder de overnamekas van een onderneming verstaan we de benaming voor de financieringsruimte van een onderneming om deze overname te
overnamepad onder overnamekoers verstaan we de koers waartegen de bank de door haar bij het publiek te plaatsen aandelen respectievelijk obligaties
overnamepremie we komen de term overnamepad tegen in de verbinding "op het overnamepad gaan" wat wil zeggen dat een onderneming de
overnight onder de zogenaamde overnamepremie verstaan we het verschil in het bedrag dat bij een bedrijfsovername voor de aandelen wordt betaald
overnight position met overnight bedoelen we de tijdsperiode die vandaag begint en morgenochtend eindigt
overreactiehypothese een overnight position is een open positie van een trader die niet is afgesloten bij het einde van de
overreagerend aandeel de overreactie hypothese gaat uit van het principe dat het de belegger zelf is die door zijn gedrag een
overrente de beurs en daarmee de beursindex reageert op het algemene economische nieuws de meeste aandelen gaan met de index
overrente deling de term overrente komt uit de pensioenwereld en slaat op de situatie dat een pensioenfonds meer geld binnenkrijgt uit de
overschreven onder de overrentedeling verstaan men in de pensioenwereld een regeling waarbij een gevormde overrentereserve wordt besteed aan het verlagen van
oversluiten een emissie is overschreven als beleggers meer nieuwe aandelen willen kopen dan het aantal dat uitgegeven wordt
oversluiten lening we spreken van oversluiten bij het omzetten van de hypotheekvorm rente of rentevaste periode bij dezelfde of naar een andere
oversold onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt
overspannen arbeidsmarkt we spreken van een markt die oversold is als de koersen door teveel verkoopdruk te ver zijn gedaald zodat een
oversquare we spreken van een overspannen arbeidsmarkt als de vraag naar arbeid het aanbod verre overtreft dit kan zich zowel
overtekenen een oversquare is bij een equivolumechart een blok weergave van 1 dag waarbij het volume voor een grotere
overtekening onder overtekenen verstaan we het verschijnsel dat er voor een veel hoger bedrag op een emissie ingeschreven wordt dan de
overtrader overtekening is de situatie waarin de inschrijvers op een vrije emissie tezamen voor een groter bedrag inschrijven dan wordt uitgegeven
overtrekken van een rekening de overtrader ziet overal en altijd kansen om in de markt te stappen en hij doet dat ook nu is
overwaarde we spreken van het overtrekken van een rekening in de situatie waarin een klant bij een bank
overwaarde hypotheek de overwaarde is het verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije
overwaardering onder overwaardering verstaan we een situatie waarin een fonds sector regio of markt volgens die markt of een beleggingsanalist een
overwegen we spreken van overwegen als we een aandeel sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de
overwinst 1 dat deel van de winst dat een als normaal geachte vergoeding voor het ondernemersrisico of een tot standaard
overwriting we spreken van overwriting als we bij het schrijven van callopties geen volledige dekking van aandelen meer hebben
overzicht effecten beurzen afrikaanse effectenbeurzen ghana stock exchange ghana johannesburg stock exchange south africa the south african futures exchange safex south

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.