Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

Z

zaak De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is.
zachte commissie onder zachte commissie verstaan we het verschijnsel dat een bank diensten verleent aan een bij haar aangesloten vermogensbeheerder of
zachtelening we spreken van een zachte lening bij een lening met een lange looptijd en in het algemeen een zeer

zachtevaluta onder een zachte valuta verstaan we munteenheden die in het verleden regelmatig in waarde zijn gedaald ten opzichte van
zaitech zaitech is een term van de beurs van japan het is de benaming voor het beleggen van bedrijfskapitaal op de
zakelijk recht onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom
zakelijke clienten de zakelijke cli ënten van een bank is de groep van cli ënten die gevormd wordt door ondernemingen instellingen verenigingen zelfstandig
zakelijke waarden bij een belegging de zogenaamde zakelijke waarden bij een belegging zijn aandelen en andere effecten onroerend goed en voor


Klik op de afbeelding voor meer informatie

zakelijke zekerheid onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan
zakelijkkrediet onder zakelijk krediet verstaan we krediet verleend aan een onderneming en aan instellingen zelfstandigen agrari ërs en anderen die een
zakenrechtelijkpapier een zakenrechtelijk papier is een waardepapier waarin het eigendomsrecht van een zaak is vastgelegd
zakken we spreken van het zakken van effectenkoersen wanneer deze steeds lager worden
ZAR de zar is de iso valutacode voor de rand de nationale munteenheid van zuid afrika
zeeconnossement Een zeeconnossement is een connossement voor het vervoer van goederenoverzee.
zeepbel We spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel
zeepbeleconomie Een zeepbeleconomie is een vorm van een overspannen economie waarin de bedragen die voor vastgoed en effecten worden betaald in
zeer flauw zeer flauw is een beursterm voor sterk dalende koersen
zeervast zeer vast is een beursterm voor sterk stijgende koersen
zeggenschap de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt
zekerheid in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand
zekerheid, zakelijk onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan
zekerheid,oneigenlijke een oneigenlijke zekerheid is een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt de oneigenlijke zekerheid heeft voornamelijk
zekerheid,persoonlijke een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur
zekerheidseigendom onder een zekerheidseigendom dat ook wel fiduciair eigendom wordt genoemd verstaan we een zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de eigenaar degene
zekerheidsrecht onder een zekerheidsrecht verstaan we het recht dat bedoeld is om de voldoening van een schuld te verzekeren
zelf financiering we spreken van zelf financiering of interne financiering als het gereserveerde eigen vermogen gebruikt voor de aanschaf van productiemiddelen
zelfevaluatie elke trader of vaak handelende belegger zal in elk geval na een verliesgevende transactie aan
zelfliquiderend krediet onder een zelfliquiderend krediet verstaan we een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte goederen
zelfoverschatting particuliere beleggers hebben de neiging om aan een vorm van zelfoverschatting te leiden iets wat velen in hun nabije omgeving
zelfregulering we spreken van zelfregulering als een bepaalde bedrijfstak besluit om regels te gaan stellen die ook zelf te gaan controleren
zelfsabotage een probleem waar veel traders mee te maken krijgen is de zogenaamde zelfsabotage vaak beginnen traders succesvol totdat
zelfverbetering voor traders verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het


Klik op de afbeelding voor meer informatie

zelfvervullende profetie nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland
zero cost collar de positive cashflow collar is een vorm van de normale
zero coupon bond de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht
zero interestrate policy de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse
zero minustick onder een zero minus tick verstaan we een transactie die op de beurs tot stand komt tegen exact
zerobond de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht
zerointerestratepolicy zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt
zerosum onder zerosum handel of een zerosum spel verstaan we een vorm van handel waarbij geen geld of kapitaal ontstaat
zetel onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon
zich rembourseren we spreken van zich rembourseren als we bij een remboursbank dekking vragen en krijgen om een betaling te doen
zichtbare intrinsieke waarde per aandeel de zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook
zichtwissel we spreken van een zichtwissel bij een wissel die onmiddelijk betaald dient te worden aan degene die hem aanbiedt
ziekenfonds het begrip ziekenfonds is achterhaald door de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 jan 2006
ziekenfondsgrens de ziekenfondsgrens is een andere benaming voor de loongrens en was de drempel tot waar men deel kon nemen in
ziekenfondsraad de ziekenfondsraad was ten tijde van het ziekenfonds nog een instelling die toezicht hield op de administratie en het beheer
ziekenfondswet de ziekenfondswet was een werknemersverzekering die werknemers met een inkomen beneden de loongrens de verzekerde kosten van medische verzorging vergoedt
ziekte van Baumol onder de ziekte van baumol verstaan we het verschijnsel dat diensten waar veel arbeid in zit in prijs
ziektewet de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt
zigzagindicator de zogenaamde zig zag indicator of kortweg de zigzag is een indicator die vooral de trends uit het
Zijlstranorm de zijlstranorm genoemd naar oud minister zijlstra is een norm die de ruimte voor de groei van de overheidsuitgaven aangeeft
zijlstranorm de zijlstranorm genoemd naar oud minister zijlstra is een norm die de ruimte voor de groei van de overheidsuitgaven aangeeft
zijn optiebeleggers betere beleggers een discussie die nog wel eens opduikt is de vraag of optiebeleggers betere beleggers zijn onderzoeken die
zijwaarts bewegen we spreken van zijwaarts bewegen bij fondsen die een vrij vlakke koersbeweging vertonen dus met een koers die niet
zilver naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van
zilverbon muntbiljetten worden ook wel zilverbons genoemd het zijn biljetten tijdens de tweede wereldoorlog uitgegeven door de staat ter vervanging van
zilverbon de term zilverbon werd vroeger wel gebruikt voor bankbiljetten een bankbiljet was tenslotte een bon die in theorie recht gaf op
zilvergeld we spreken van zilvergeld bij munten die zijn vervaardigd uit puur zilver of uit een alliage van zilver
zilverling onder een zilverling verstaan we een fors verouderd woord waarmee een zilveren munt wordt aangeduid
zilveroptie een zilveroptie is een optie die een hoeveelheid zilver als onderliggende waarde heeft
zilvervloot de zilvervloot was in de jaren zestig zeventig een speciale jeugdspaarrekening die naast de rente ook een bonus kende als
zimbabwe dollar de zimbabwe dollar is de nationale munteenheid van zimbabwe de iso valutacode van de zimbabwe dollar is zwd
zirp zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt
zitten het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven
zloty de zloty is de nationale munteenheid van polen de iso valutacode van de zloty is pln
ZMK de zmk is de iso valutacode voor de kwacha de nationale munteenheid van zambia
zomereffect het zogenaamde zomereffect is een zogenaamde zelfvervullende profetie zoals er in de beleggerswereld vele te vinden zijn omdat men bang
zonder forceren order een zonder forceren order wordt ook wel een sans forcer order of bestens zonder forceren order genoemd
zonder kosten zonder protest de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de
zonder obligo de term zonder obligo of in het engels without engagement is een clausule die op een wissel is opgenomen
zonder regres zonder regres is een clausule op een wissel waardoor de endossant het regresrecht jegens hem en de volgende endossanten
zorgplicht de wettelijk verplichte zorgplicht is een zeer vage en onduidelijke taak van banken om de belangen van de klant optimaal
zratio de z ratio geeft aan hoeveel sneller een warrant stijgt dan het onderliggende aandeel waarbij we er van uitgaan
ZRN de zrn is de iso valutacode voor de nieuwe zaïre de nationale munteenheid van zaïre
zscore als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten
zscore indicator ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands
zuivering onder zuivering verstaan we de doorhaling van alle hypotheken die op onroerend goed rusten en de koopsom te boven gaan
zusterbedrijf een zusterbedrijf is een verder onafhankelijke onderneming die in een gelijke verhouding staat tot een andere onderneming en die onder


Klik op de afbeelding voor meer informatie

zustermaatschappij onder een zustermaatschappij verstaan we een onderneming die in de zelfde verhouding tot een moedermaatschappij staat als een andere onderneming
zwak we spreken van een zwakke beurs wanneer er bij weinig beurshandel dus lage volumes een tendens tot gestaag dalende koersen is
zwakke vorm van de efficiënte markthypothese de zwakke vorm van de effici ënte markt hypothese gaat uit van het principe dat
zwart werk onder het begrip zwart werk is arbeid die wordt betaald met zwart geld dus geld waarbij de verdiensten eigenlijk
zwarte cijfers we zeggen dat een persoon of onderneming in de zwarte cijfers zit op het moment dat de investeringen een
zwarte circuit het zogenaamde zwarte circuit is de zogenaamde verborgen economie waar diensten en producten worden geleverd die zich aan het
zwarte dag de term zwarte dag komt uit de wereld van de candlestickanalyse en het is een soort samentrekking van "dag
zwarte maandag met een zwarte maandag wordt een beursdag bedoeld waarop er een scherpe koersval plaatsvindt ook wel beurskrach of beurscrash genoemd
zwarte markt de zogenaamde zwarte markt is het geheel van personen de zwart werkers en ondernemingen dat elkaar deels met zwart geld
zwarte zwaan zeker beleggers in opties zijn maar al te vertrouwd met de zogenaamde belcurve de waarschijnlijkheidscurve kansverdeling klokkromme of
zwartwerker een zwartwerker is een werknemer die betaald wordt met zwart geld dus met geld uit het zogenaamde zwarte circuit waarbij
zwartwit denken één van de bekendste problemen in trading is het zogenaamde zwart wit denken en in de beleggerspsychologie komen
zwd de zwd is de iso valutacode voor de zimbabwe dollar de nationale munteenheid van zimbabwe
zweedse kroon de zweedse kroon is de nationale munteenheid van zweden de iso valutacode van de zweedse kroon is sek de

zwerfkapitaal onder zwerfkapitaal wat ook wel vluchtkapitaal of flitskapitaal genoemd wordt verstaan we geld of vermogen in een andere vorm dat wordt
zwevende valuta onder een zwevende valuta verstaan we een valuta waarbij de wisselkoers niet vast maar variabel is met andere woorden
zwevendewisselkoers we spreken van een zwevende wisselkoers of simpelweg van een zwevende koers als er geen sprake is van een
zwitserse frank de zwitserse frank is de nationale munteenheid van zwitserland de iso valutacode van de zwitserse frank is chf

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.