zondag 24 januari 2016

Garantieprovisie

Garantieprovisie


Onder de garantieprovisie verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt ,voor een garantie die door de bank in opdracht van een cliënt en voor de rekening van die klant gesteld is.

We spreken in dit geval ook wel van een bankgarantie. Een garantie waar dus garantieprovisie voor moet worden betaald.

Zie ook abstracte bankgarantie en hetzelfde begrip onder een andere naam als "onafhankelijke bankgarantie".Garantieprovisie


 Gebruikte begrippen in garantieprovisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Abstracte bankgarantie
  ... Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die...Lees meer

Bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genoemd, oefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bedrijf uit.  Een bank dient dan ook als...Lees meer

Bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank, dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer

Provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag, dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van transactie zoals bijvoorbeeld effectentransacties...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.