Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

S

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - S - 
safe harbour safe harbour is een overeenkomst tussen de europesche gemeenschap en de verenigde staten waarin allerlei regels staan ter bescherming
safehuur onder safehuur verstaan we het huren van een safeloket bij een bank tot voor enkele jaren bood vrijwel elke bank
safeloket onder een safeloket verstaan we een stalen kastje dat op zijn beurt binnen een bankkluis is gemonteerd
sakata methode de sakatamethode waarschijnlijk afkomstig van sokyu homma is een techniek uit de wereld van de chartreading en de patroonherkenning
salariskrediet een salariskrediet is een eenvoudige vorm van krediet in rekeningcourant waarbij aan een cliënt wordt toegestaan voor een klein bedrag
salarisrekening een salarisrekening is een vorm van een rekening courant waarop het salaris wordt gestort en waar soms wat extra voorzieningen
salarisstructuur de salarisstructuur is een systeem van salariëring gebaseerd op inhoud en zwaarte van de functie de ervaring die bij de
salderingsrekening de salderingsrekening is een sluitrekening van de betalingsbalans die slechts tot doel heeft een formeel evenwicht op de balans te
saldo onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt
saldo lopende transacties met het buitenland het saldo lopende transacties met het buitenland is het geld dat een land per saldo
saldobeheer onder de saldobeheer functie binnen een bedrijf verstaan we het dusdanig beheren van alle rekeningen dat er zo min mogelijk
saldobiljet een saldo biljet is een gespecificeerde opgave van een bezit aan effecten bij een bepaalde bank of commissionair
saldonominaal het saldo nominaal is de aanduiding die het bezit van een cliënt in een fonds aangeeft
saldoschatkist het zogenaamde saldo schatkist is het tegoed van het rijk bij de nederlandsche bank nv dat tot uitdrukking komt
sale and leaseback sale and lease back is een techniek van leasing waarbij de eigenaar een bedrijfsmiddel verkoopt aan de
salesslip een sales slip is een formulier dat bijvoorbeeld een bij een travel and entertainmentcard organisatie aangesloten bedrijf dient te
samen gestelde rente de samengestelde rente is de rente die na de vervaldag aan de hoofdsom wordt toegevoegd en gedurende de volgende
samuraibond een samurai bond is een in japan uitgegeven lening van een japanse debiteur die buiten japan dient te worden
sandwichspread de sandwich spread is een optiestrategie die we meestal tegenkomen onder de naam butterfly
sandwichspread de sandwich spread is een optiestrategie die we meestal tegenkomen onder de naam butterfly en die daar dan ook
sans forcer order een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van
SAR de sar is de iso valutacode voor de saudische riyal de nationale munteenheid van saudi arabie
satoshi een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin
saucer de saucer of schotel is een koerspatroon uit de technische analyse de saucer kondigt in het algemeen het einde van een
saucer de saucer of schotel is een koerspatroon uit de technische analyse die het einde van een neerwaartse trend aankondigt
saudische riyal de saudische riyal is de nationale munteenheid van saudi arabie de iso valutacode van de saudische riyal is
sauf erreure to mission sauf erreur et omission is een voorbehoud gemaakt bij een schriftelijke opgave van bijvoorbeeld een rekeningsaldo inhoudende
Say, Jean Baptiste jean baptiste say 1767 1832 is een klassiek econoom afkomstig uit frankrijk
Say,wet van onder de wet van say verstaan we de opvatting van een bepaalde groep economen dat alle bij de
SBD de sbd is de iso valutacode voor de solomon islands dollar de nationale munteenheid van de solomon islands
SBF120 de sbf120 index is een index van de beurs van parijs
SBF250 de sbf250 index is een index van de beurs van parijs
scaled down buying de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel
scallop patroon een scallop patroon is een terugval in een uptrend die een soort ronde bodem vormt
scalping scalping is een handelstechniek waarbij geprobeerd wordt met relatief grote posities te profiteren van kleine koersbewegingen
scatter diagram een scatter diagram is een andere benaming voor een x y grafiek hierbij wordt uitsluitend een punt gezet op
scatterdiagram een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband
scenario een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale
scenario trading bij scenario trading wordt er niet zozeer gebruik gemaakt van een tradingsysteem maar gaat de trader uit van een
schaal van mock bedrijven gebruiken vaak een wat bedekte wijze om hun resultaten te presenteren dit wordt vaak samengevat in de zogenaamde
schaalvoordelen schaalvoordelen bestaan wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen
schaap in het rijtje "dieren" op de beurs zoals op wallstreet zijn de bull en de bear natuurlijk overbekend
schaarse goederen onder schaarse goederen verstaan we de goederen die alleen kunnen worden aangeschaft door productiemiddelen aan andere gebruiksmogelijkheden te onttrekken
schaarste we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van
schadeverzekering onder een schadeverzekering verstaan we een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich verbindt om tegen betaling van een premie de verzekerde
schaduw de schaduw van een candle uit de candlestickanalyse zijn de lijnen die bij een candle aan de bovenzijde en onderzijde
schaduwbank het verschijnsel van de schaduwbank vinden we in grote uitgestrekte landen met een zwak centraal bestuur zoals china hierbij wordt
schaduwbankieren met het begrip schaduwbankieren worden alle activiteiten bedoeld die uitgevoerd worden door instellingen die niet over een bankvergunning bechikken
schaduwprijs de schaduwprijs is een rekenprijs die de alternatieve kosten van een goed of een productiefactor weergeeft schaduwprijzen spelen een rol
schatkistbiljet onder een schatkistbiljet verstaan we in het algemeen een aan toonder luidende schuldbekentenis van de staat met daaraan bevestigde halfjaarcoupons
schatkistcertificaat een schatkistcertificaat is een obligatie voor zeer speciale doeleinden uitgegeven ten laste van de staat die alleen tussen banken verhandelbaar
schatkistpapier onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de
schatkistpapiertender een schatkistpapiertender is een openbare inschrijving op schatkistpapier waarbij de marktomstandigheden zoals vraag en aanbod de hoogte van de te
schatkistpromesse een schatkistpromesse is een schuldbekentenis van de staat waarvan de rente wordt verrekend bij uitgifte
schatz de schatz future is een rentefuture afgeleid van de tweejaars rente en heeft een theoretische coupon van 6% mogelijke leverbare leningen
schatz future de schatz future is een rentefuture afgeleid van de tweejaars rente en heeft een theoretische coupon van 6% mogelijke leverbare
scheefzitten scheefzitten doet een belegger als zijn effectenpositie op een fors papieren verlies dus nog niet gerealiseerd staat
scheeps cv een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv
scheepshypotheekbank de scheepshypotheekbank wordt ook wel scheepsverbandmaatschappij genoemd het is een bank die haar bedrijf maakt van het verstrekken van leningen
schenking schenking in formele zin een schenking of gift in de formele zin is een overeenkomst waarbij de schenker uit vrijgevigheid zich
schenzen-b-index de schenzen b index is de voornaamste index van de beurs van china
schermenbeurs een schermenbeurs is een beurs die volledig elektronisch is bestaande uit computers in een netwerk
schermenhandel onder schermenhandel verstaan we een handelssysteem waarbij vraag en aanbod via computers bij elkaar worden gebracht
scheve inkomensverdeling een scheve inkomensverdeling houdt in dat het inkomen ongelijk is verdeeld niet iedereen verdient nu eenmaal evenveel
schierbank een schierbank wordt ook wel een near bank genoemd
schiergeld near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn
schiergeld near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn
schiff mediaan lijn de schiff mediaan lijn is een variant op de andrews mediaan lijn
schijventarief het schijventarief is de in nederland gehanteerde methode voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting
Scholes, Myron fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule
schommelen van beurskoersen de term schommelen is een van de vele synoniemen voor de bewegingen van beurskoersen
schoon connossement een schoon connossement is een connossement waarop geen clausule of aantekening is aangebracht die uitdrukkelijk een gebrekkige toestand
schoorsteenwissels we spreken van schoorsteenwissels als twee ondernemingen op elkaar een wissel trekken en deze verdisconteren om geldmiddelen te scheppen
schorsing van de officiële notering een schorsing van de officiële notering is een maatregel die neerkomt op het tijdelijk doen vervallen
schotel een schriftelijk verwerkte betaling is een vorm van betalen waarbij de bank op verzoek van haar cliënt de
schriftelijk verwerkte betaling schrijven is in de optiewereld een andere benaming voor het verkopen van opties
schrijven hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar
schrijven van opties onder het schrijven van opties verstaan we het op je nemen van een leverplicht bij callopties en een
schrijver van een optie de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende
schrijver van een optie de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper
schuld op korte termijnshortterm debt onder de schuld op korte termijn verstaan we direct of op korte termijn vervallende cq opeisbare schulden
schuld op lange termijn onder een schuld op lange termijn verstaan we een schuld of lening die bij zijn ontstaan is
schuld op middellange termijn een schuld op middellange termijn is een schuld die bij het aangaan een looptijd heeft van maximaal
schuldbekentenis een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd
schuldbewijs een zogenaamd schuldbewijs is een obligatie die niet op de beurs genoteerd is en nog wel eens door banken worden
schuldeiser, preferent bij een faillissement hebben de prefente schuldeisers voorrang op andere schuldeisers bij het innen van hun vorderingen
schuldmarkt als we het hebben over de schuldmarkt dan praten we in feite over de markt in zaken als leningen obligaties
schuldpapier schuldpapier is de verzamelnaam voor de verschillende vormen schuldbewijzen zoals bijvoorbeeld obligaties die aangeven dat de ene partij een vordering
schuldregister een schuldregister is een register bij een uitgevende instelling waarin de naam van de belegger staat die deelneemt aan een
schuldvergelijking we spreken van compensatie of "schuldvergelijking" bij het teniet gaan van de schulden die twee personen over en weer jegens
schuldverhouding de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio
schweizerische effectengiro ag de schweizerische effecten giro ag ofwel sega is het centraal instituut voor giraal effecten verkeer in zwitserland
score een score is een onderdeel van een belegging een in american trust unit
SCR de scr is de iso valutacode voor de seychelles rupee de nationale munteenheid van seychelles
scrip het begrip scrip heeft meerdere betekenissen 1 waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp een obligatie kan worden omgewisseld
scripofilie met de hobby scripofilie wordt het verzamelen van oude waardepapieren bedoeld waarbij het verzamelen en het opbouwen van een collectie
SDD de sdd is de iso valutacode voor de sudanese dinar de nationale munteenheid van sudan
SDR onder special drawing rights ofwel sdr's verstaan we een onvoorwaardelijke kredietmogelijkheid bij het internationaal monetair fonds
seagull een seagull is een minder bekende optiestrategie die bestaat uit een gekochte at the money call een verkochte out of the
second guessing het verschijnsel second guessing is het meest dodelijke voor een verder goed functionerend tradingsysteem dat er is het is
secondary offering onder een secondary offering verstaan we een partij aandelen die opnieuw aan het publiek wordt aangeboden
sector we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde
sector,primair onder de primaire sector verstaan we in de economie de sector van de mijnbouw landbouw veeteelt visserij en bosbouw
sectorbeleggen onder sectorbeleggen verstaan we het opbouwen van een beleggingsportefeuille uit al dan niet op verschillende beurzen genoteerde fondsen uit een
sectorfonds een sectorfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend in fondsen uit een bepaalde bedrijfstak belegt in plaats van een sectorfonds spreken we
sectorindex een sectorindex is een index die betrekking heeft op een bepaalde economische sector bijvoorbeeld technologie energie of transport
sectormandje onder de een sectormandje verstaan we een pakketje aandelen van fondsen die actief zijn in een bepaalde sector zoals financiële
seculartrend een zogenaamde secular trend is een benaming voor een zeer lange trend op de beurs van minimaal 10 jaar
secundair inkomen het secundair inkomen is het primair inkomen gecorrigeerd met de bemoeienis van de overheid dus gecorrigeerd voor de diverse
secundaire arbeidsvoorwaarden de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in een arbeidscontract omvatten de extraatjes meestal betreft het dan immateriële voorzieningen
secundaire effectenbeurs de secundaire effectenbeurs is een onderdeel van de openbare kapitaalmarkt waar alle transacties betreffende reeds uitgegeven aandelen obligaties warrants
secundaire emissie een secundaire emissie is de heruitgifte van effecten uit het bezit van een grote aandeelhouder of belegger
secundaire geldmarkttransactie een secundaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt waarbij een reeds bestaande schuldverhouding door één der partijen wat
secundaire inkomensverdeling onder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land door
secundaire liquiditeiten de secudaire liquiditeiten zijn kortlopende termijndeposito's spaartegoeden en valutategoeden die in het bezit zijn van ingezetenen
secundaire markt onder de secundaire markt verstaan we de eigenlijke beurshandel de uitgifte of emissie van effecten gebeurt op de primaire markt
secundaire vermogensmarkt ondere de secundaire vermogensmarkt verstaan we de vermogensmarkt waarop bestaande vermogenstitels worden verhandeld een voorbeeld van een secundaire vermogensmark is
secundairebank een secundaire bank is een bank die weliswaar aan kredietverlening kan doen maar die het geld in tegenstelling
securef moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! Optimal f is daarbij een bekende regel maar secure-f is de veiliger variant
secureren met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico
securities and exchange commission de securities and exchange commission ofwel de sec is een amerikaans toezichtorgaan op de beurs
securities investor protection corporation de securities investor protection corporation ofwel de sipc is een non profit vereniging in de verenigde staten
securitisatie onder securitisatie verstaan we een herstructurering van kredieten in de vorm van verhandelbare effecten in het algemeen obligaties we zien
security,discount we spreken van discount security bij een effect dat verkocht wordt onder de pariteit
seed capital onder seed capital verstaan we de financiering voor onderzoek bepaling en ontwikkeling van het concept van een nieuw product
seizoencyclus het begrip seizoencyclus komen we vooral tegen in de wereld van de handel en termijnhandel in agrarische producten
seizoenkrediet het seizoenskrediet is een kredietfaciliteit die wordt verleend om in een specifieke kredietbehoefte tijdens een seizoenperiode te voorzien
seizoenspatroon het seizoenspatroon wordt ook wel jaarpatroon genoemd het zijn de schommelingen in de bankbiljettencirculatie die van jaar tot jaar een
seizoenswerkloosheid we spreken van seizoenwerkloosheid als deze een gevolg is van het klimaat of de aard van het product
SEK de sek is de iso valutacode voor de zweedse kroon de nationale munteenheid van zweden
sekwestratie onder sekwestratie verstaan we het in bewaring geven bij een derde al dan niet op bevel van de rechter van
selfliquidatingcredit een selfliquidating credit is een vorm van een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte
sell een sell advies of kortweg sell is het advies om een fonds in de portefeuille te verkopen
sell and leaseback we spreken van een sell and lease back in de volgende situatie men heeft een kapitaalgoed in
sell at the highoption de sell at the high option is de put versie van de lookback option
sell in may and go away sell in may and go away is een klassieke beurswijsheid waarmee aandeelhouders hun effecten verkopen
seller een zogenaamde seller is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel die behoort tot de selling group
sellersmarket bij een sellers market is de vraag op de markt groter dan het aanbod zodat de verkopers min of
sellinggroup een selling group wordt gevormd door alle bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel die als inschrijver bij de
selloff een sell off is een massale verkoop van effecten meestal ten gevolge van paniek zie daarom ook bij paniekverkoop
semdex de semdex index is een index van de beurs van mauritius
semi open ended beleggingsfonds een semi open ended beleggingsfonds is een vorm van een open ended beleggingsfonds dat de mogelijkheid heeft
semi-automatisch limietenboek onder het semi automatisch limietenboek verstaan we het orderboek voor de meest actieve fondsen van de amsterdamse effectenbeurs
semi-overheid de zogenaamde semi overheid is de benaming in het spraakgebruik voor de zogeheten semicollectieve sector
semis de term semis komt uit de wereld van de grondstoffenhandel en wil zoveel zeggen dat bepaalde grondstoffen zijn voorbewerkt
semi-sterke vorm efficiënte markt de semi sterke vorm efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle alle
seniorbonds onder senior bonds verstaan we obligaties die met voorrang worden afgelost
sensex30 de sensex 30 index is een index van de beurs van india
sentiment misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken
separating separating is een koerspatroon uit de candlestickanalyse dat als volgt wordt gevormd de eerste dag is een neergaande dag
separating lines bearish de separating lines bearish vinden we terug in de wereld van de candlestickanalyse
separatist een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als
sequential setup de theorie van de sequential setup is afkomstig van tom de marco hierbij wordt er gekeken of de afgelopen 9
serie onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie
serie obligatielening een serie obligatielening is een in series opgesplitste obligatielening hierbij worden verschillende series vanaf een bepaalde datum achtereenvolgend afgelost
serviceleasing serviceleasing is een vorm van financiële dan wel operationele leasing waarbij door de lessor tevens service met betrekking tot het
setindex de set index is een index van de beurs van thailand
settlement onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld
settlementdatum de settlementdatum is de datum waarop de settlement plaatsvindt dus waarop een transactie daadwerkelijk definitief wordt afgewerkt
settlementsprijs onder de settlementsprijs verstaan we de koers van de onderliggende waarde waarop opties en futures op de expiratiedag worden afgerekend
seychelles rupee de seychelles rupee is de nationale munteenheid van seychelles de iso valutacode van de seychelles rupee is scr
shadow de shadow is een lijn die in veel gevallen bij een kaarscandle uit de candlestickanalyse aan de bovenzijde en onderzijde
shanghai-a de shangai a index is evenals de shangai b een index van de beurs van china
shanghai-b de shangai b index is een index van de beurs van china
share de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk
share equivalent risk de zogenaamde share equivalent risk is een techniek om een optiepositie uit te drukken in aantallen aandelen om
shareholdersequity met de term shareholders equity die we nogal eens in amerikaanse formules tegenkomen wordt de gemiddelde koers van
sharkpatroon een sharkpatroon is een koerspatroon uit de wereld van de technische analyse waarbij twee dagen na elkaar geldt dat de
sharpe ratio de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het
shekel de shekel is de nationale munteenheid van israel de iso valutacode van de shekel is ils
shenzen-a de shenzen a index is een index van de beurs van china
shenzen-b de shenzen b index is een index van de beurs van china
shiftable activa onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door
shooting star bearish de shooting star bearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse
short het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is
short covering shortcovering is het kopen van aandelen of ook wel opties of termijncontracten om shortposities af te dekken
short gaan u bent bezig met short gaan als u iets verkoopt wat u niet hebt in de hoop dat later
short sel against the box bij een short sell against the box is er sprake van het openen van een short
short strangle een short strangle is een strangle die geheel bestaat uit geschreven posities en die het qua winst moet hebben
short synthetisch aandeel een short synthetisch aandeel is de combinatie van een
short zijn onder short zijn verstaan we de situatie dat iemands verplichtingen op de markt toenemen op het moment dat deze
shortday de term short day komt voort uit de candlestickanalyse short day wil zeggen dat er een kleine body is
shorthedge de onder een short hedge verstaan we het compenseren van het dreigende koersverlies op beleggingen met een shortpositie
shortpositie een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden
shortselling short selling of short gaan is het verkopen van effecten die men niet bezit met als doel deze effecten
shortsqueeze een shortsqueeze is het verschijnsel waarbij ingenomen shortposities moeten worden afgedekt door het aankopen van de benodigde aandelen wat
shorttermunderwritingfacility onder een short term underwriting facility afgekort aangeduid als stuf verstaan we een vorm van off balancesheet
SHP de shp is de iso valutacode voor de sthelena pond de nationale munteenheid van st helena
shuffelen onder shuffelen verstaan we het opdrijven van de koers van een fonds met geringe omzet dat men zelf al in
SICAV een sicav staat voor sociétés d'investissement ã  capital variable en is een open end beleggingsfonds
SICOM de sicom is de singapore commodity exchange limited ofwel de grondstoffenbeurs van singapore
sicovam met sicovam wordt een bepaald bewaarbedrijf voor effecten in frankrijk bedoeld
side by side de side by side is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse en we kunnen deze als
side by side white lines bearish de side by side white lines bearish is een koerspatroon dat we vinden in de
side by side whitelines bearish de side by side white lines bearish is een koerspatroon dat we vinden in de
sideletter een sideletter is een document met geheim of vertrouwelijk karakter dat deel uit maakt van een contract of overeenkomst
sigarenpeukbenadering bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat
sigarenpeukbenadering bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat
signal exit de signal exit is simpel een signaal uit ons tradingsysteem dat aangeeft dat een positie op basis van de
signal generated exit de signal generated exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken
simple trust een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij
singapore commodity exchange limited op de singapore commodity exchange limited verhandeld men termijncontracten in rubber
singapore dollar de singapore dollar is de nationale munteenheid van singapore de iso valutacode van de singapore dollar is sgd
singapore interbank offered rate de singapore interbank offered rate is de rente die banken elkaar in rekening brengen op de beurs
sinking fund het zogenaamde "sinking fund" is de reserve die een onderneming aanlegt om ter zijner tijd een obligatielening af te
sinking fund principle het zogenaamde sinking fund principle is een methode van afschrijving waarbij de jaarlijkse afschrijving rentedragend wordt belegd
sint helenapond het sint helena pond is de nationale munteenheid van sint helena de iso valutacode van het sint helena
SIT de sit is de iso valutacode voor de tolar de nationale munteenheid van slovenië
sivlite onder de siv lite verstaan we een vorm van de siv ofwel structured investment vehicle dat echter een groter
size in beursjargon spreekt met van de size bij het aantal contracten dat de particuliere beleggers hebben afgesloten
skimmen skimmen of skimming is een veel toepaste techniek voor het plegen van bankfraude skimmen wil zoveel zeggen dat er ongemerkt
SKK de skk is de iso valutacode voor de slovak koruna de nationale munteenheid van slovakije
slaper in de wereld van de pensioenen is een slaper een werknemer die zijn deelname aan een pensioenfonds beëindigd heeft vã³ã³r
slaper de term gewezen deelnemer is afkomstig uit de wereld van de pensioenen een gewezen deelnemer is iemand voor wie
sleutelvaluta onder een sleutelvaluta verstaan we een internationaal aanvaarde convertibele gemakkelijk in te wisselen valuta waarin transacties door de internationale valutahandel
slingerbeweging bij trading we kennen allemaal de slingerbeweging is het niet van
slippage het begrip slippage kent meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat de trades van een papieren tradingsysteem behoorlijk van de werkelijkheid kunnen
slippagerisico het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen
SLL de sll is de iso valutacode voor de leone de nationale munteenheid van sierra leone
slotdividend het slotdividend is het deel van het totale dividend dat nadat dit na het verstrijken van het boekjaar is vastgesteld
slotkoers de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op
slotkoers,gewogen we spreken van een gewogen slot als we niet uitgaan van de slotkoers van de dag maar een soort
slotlimiet de slotlimiet is een limiet met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in vreemde valuta waarboven aan het einde van een
slotuitdelingslijst de slotuitdelingslijst is de laatste van de uitdelingslijsten soms de enige uitdelingslijst aan de hand waarvan de liquidatieopbrengst van geval
slovak koruna de slovak koruna is de nationale munteenheid van slovakije de iso valutacode van de slovak koruna is skk
sluipkrach bij een normale krach valt de beurs in kort tijd fors naar beneden maar bij een sluipkrach duurt ditzelfde fenomeen
sluitingsaankoop als u eerst een optie heeft verkocht en daarna diezelfde optie weer terugkoopt is er sprake van een sluitingsaankoop
sluitingskoop de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld
sluitingstransactie een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie
sluitingsverkoop er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen
sluitkoop een sluitkoop is hetzelfde als een sluitingskoop dus het terugkopen van een shortpositie
sluitnota een sluitnota wordt ook wel handpolis beursnota of slip genoemd het is een geparafeerd of ondertekend voorlopig bewijsstuk waarin de
sluitpost in bedrijfseconomische betekenis is sluitpost een boekhoudkundige term voor de post waarmee een begroting of exploitatierekening sluitend wordt gemaakt bijvoorbeeld
sluitverkoop een sluitverkoop is hetzelfde als sluitingsverkoop het komt beide neer op het sluiten van een longpositie
slurptax de slurptax is een populaire benaming van de belasting op duurdere auto's ofwel auto's met een bovengemiddeld benzineverbruik
small cap een small cap is een aandeel met een lage koers omdat het flink uit de mode en uit de
small dogs of the dow een variant op de dogs of the dow theorie is de small dogs of the dow
smart money de term smart money slaat opde groep zogenaamd goede beleggers als pensioenfondsen en dergelijke die over alle kennis en
SMI de swiss market index ofwel de smi is de index waarin de 23 meest verhandelde zwitserse aandelen zijn
Smith, Adam adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd
smoothing de techniek van smoothing wordt gebruikt voor het verwijderen van scherpe hoeken en het verwijderen van scherpe pieken en dalen
sniffing tour bij een zogenaamde sniffing tour worden een aantal beleggingsanalisten rondgeleid bij bedrijven in de hoop dat deze analisten deze
snip in het tijdperk van de gulden was een snip de bijnaam voor een bankbiljet van 100 gulden waarop een vogel
sociaal economisch het begrip sociaal economisch verwijst naar de maatschappelijke sociale kanten van de economie bedoeld worden bij sociaal economisch de zaken
sociaal economisch toezicht monetair toezicht wordt ook wel sociaaleconomisch toezicht genoemd dit monetair toezicht wordt uitgeoefend door de centrale bank
sociaal minimum het sociaal minimum is het inkomen dat bij wet als het minimum is vastgesteld voor de lonen en sociale
sociaaleconomischeraad de sociaal economische raad staat meer bekend onder de afkorting ser de ser adviseert de regering over sociaal economische
sociale partners onder de sociale partners verstaan we het geheel van werkgevers en werknemersorganisaties het wordt ook wel het georganiseerde bedrijfsleven
sociale premies de sociale premies zijn de door de werkgevers werkgeverspremies of werknemers werknemerspremies betaalde bedragen aan de instellingen die de
sociale premies ten laste van werkgevers de sociale premies ten laste van werkgevers zijn de premies geheven over het bruto loon
sociale uitkering een sociale uitkering is een uitkering in het kader van de sociale zekerheid ww uitkering wao uitkering etcetera
sociale verzekering de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van
sociale verzekeringen de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt
sociale verzekeringsbank de uitvoering van de aow en de anw is in handen van de sociale verzekeringsbank svb tegenwoordig worden meer
sociale voorzieningen de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen
sociale zekerheid het stelsel dat in nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert onderscheiden worden sociale verzekeringen betaald uit premies
society for worldwide interbank financial telecommunication de society for worldwide interbank financial telecommunication afgekort aangeduid als swift is een in 1973
SOEX soex is het het amsterdamse systeem voor small order execution in gebruik bij kleine orders van optiecontracten van 5
SOFFEX afkorting van de vroegere swiss options and financial futures exchange
soffin soffin is het duitse bail out fonds voor de banken soffin heeft de bevoegdheid om voor een bedrag tot 400 miljard
softlanding een soft landing is een vorm van een recessie die geen nadelige gevolgen heeft voor consumenten en producenten
solawissel onder een zogenaamde solawissel verstaan we een wissel waarop vermeld wordt dat hij in enkelvoud getrokken is
solidariteitsbeginsel het idee of het uitgangspunt van het solidariteitsbeginsel is saamhorigheid in de gemeenschap saamhorigheid van armen en rijken van jongeren
solide we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar
solvabiliteit onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen
solvabiliteitspercentage het solvabiliteitspercentage is het percentage met behulp waarvan het minimumbedrag aan eigen vermogen en achtergesteld vermogen van een bank wordt
solvabiliteitsratio de solvabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat aangeeft in hoeverre een onderneming in staat is haar financiële verplichtingen na te komen
solvabiliteitsratio a de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de
solvabiliteitsratio b de solvabiliteitsratio is bedoeld om een indruk te krijgen van de financiële stabiliteit van een onderneming
solvabiliteitsratios met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we
solvabiliteitsrisico onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat
som de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs
Somali shilling de somali shilling is de nationale munteenheid van somalië de iso valutacode van de somali shilling is sos
sonderen onder sonderen verstaan we het onderzoeken van de verkoopbaarheid van effecten met een bepaalde uitgiftekoers bij een emissie
soorten volatility als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje
sophisticated investor in de angelsaksische landen spreekt met van een sophisticated investor bij een belegger die over voldoende kennis van zaken
Sortino ratio de sortino ratio is een minder vaak gebruikte variant op de sharpe ratio waarbij alleen de negatieve afwijkingen van
soyabonen in de wereld van de agrarische termijnmarkten komen we soyabonen tegen soyabonen op zich hebben weinig waarde maar de producten
SP100-index de sp100 index is een index van de beurs van new york usa
SP500-index de sp500 index is een index van de beurs van new york usa
SP500-index de s&ampp 500 index is een breed opgezette aandelenindex die door standards &amp poor wordt bijgehouden
spaarautomaat een spaarautomaat is een vorm van automatisch sparen waarbij periodiek ã³f een vast bedrag dit noemen we een vaste spaarautomaat
spaarbank een spaarbank is een bank die oorspronkelijk is opgericht om gezinnen tot sparen en daarmee tot een verstandig beheer van
spaarbankboekje voordat de geautomatiseerde rekeningen in zwang kwamen gaven spaarbanken het zogenaamde spaarbankboekje uit
spaarbankvrijstelling de zogenaamde spaarbankvrijstelling was een vroegere vrijstelling van bepaalde belastingen voor spaarbanken die zich vooral bezig hielden met het faciliteren
spaarbeleggingshypotheek spaarbeleggingshypotheken zijn hypotheken die kunnen worden opgemaakt als spaarhypotheek als beleggingshypotheek of als een combinatie van beide
spaarbewijs een spaarbewijs is een dagafschrift van een bank vroeger een spaarbankboekje dat dient als bewijs dat iemand geld gestort
spaarbrief een spaarbrief is een soort van obligatie waarbij de rente aan het einde van de looptijd in de vorm van
spaardeposito met opzeg termijn een spaardeposito met opzegtermijn is een soort spaarrekening met langere looptijd waarbij contractueel een opzegtermijn in acht genomen
spaardeposito met vastetermijn een spaardeposito met vaste termijn is een spaarrekening waarbij een bedrag voor een overeengekomen termijn wordt gestort
spaareffecten spaareffecten hebben een tijdlang bestaan in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw het waren participaties in
spaargedrag het spaargedrag is het feit om particulieren hun geld gaan oppotten of het juist uit gaan geven ontpotten dit laatste
spaargeld onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig
spaargeld,oneigenlijk onder oneigenlijk spaargeld verstaan we direct opneembaar geld dat het publiek heeft uitgezet bij banken en de overheid
spaargirorekening een spaargirorekening is een speciale voor particulieren bestemde rekeningcourant bij spaarbanken bedoeld voor spaargelden
spaarhypotheek onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een
spaarkas een spaarkas is een instelling die van een bepaalde groep spaarders éénmalige of periodieke bijdragen ontvangt en de op de
spaarlek het zogenaamde spaarlek of in het engels savings leak is het deel van een stijging van het nationaal inkomen
spaarmotief het spaarmotief is de overweging om van consumptie af te zien zoals voor het verwerven van een renteinkomen uit
spaarpandbiljet een spaarpandbiljet is een schuldbekentenis van een hypotheekbank waarbij de beginwaarde een gebroken bedrag is en de eindwaarde door
spaarquote, gemiddeld de gemiddelde spaarquote is de verhouding tussen dat deel van het nationaal inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend
spaarrekening met opname kosten een spaarrekening met opnamekosten is een vorm van een spaarrekening waarop een hogere rente wordt vergoed dan
spaarrekening met opzegtermijn een zogenaamde spaarrekening met opzegtermijn is een vorm van een spaarrekening waarop terugbetaling plaatsvindt als een bepaalde
spaarrekening met vaste looptijd een spaarrekening met vaste looptijd is een vorm van een spaarrekening met een looptijd van een
spaarverschil het spaarverschil is het verschil tussen stortingen en terugbetalingen op spaarrekeningen
spaarvormen we onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen die ieder op zich weer onder te verdelen zijn
spaarwinstbiljet een spaarwinstbiljet is een spaarbewijs dat onder aftrek van de nog te ontvangen rente wordt uitgegeven en dat groeit tot
spaarzin onder de spaarzin verstaan we de neiging van particulieren om geld opzij te zetten voor toekomstige bestedingen
spanning het verschil tussen biedprijs en laatprijs bij een koersstelling van vreemde valuta wordt ook wel de spanning genoemd
sparen jeugdspaarrekening is een verzamelnaam voor verschillende vormen speciale spaarrekeningen voor de jeugd de voorwaarden voor een jeugdspaarrekening verschillen per bank
sparen sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen
sparen,bedrijfs- in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor regelingen voor bedrijfssparen voorbeelden van bedrijfssparen zijn als spaarloon
sparen,dividend het zogenaamde dividendsparen is iets van vroeger onder een ouder belastingregime als je door de rentevrijstelling heen was kon je
SPDR afkorting van standard &amp poor's depositary receipt een spider is een speciaal soort aandeel een zogenaamde tracker
special drawing rights onder special drawing rights ofwel sdr's verstaan we een onvoorwaardelijke kredietmogelijkheid bij het internationaal monetair fonds
special product een zogenaam special product is een optie waarbij de uitgevende instelling garant staat voor de uiteindelijke uitbetaling in
special purpose entity een special purpose entity of spe is een speciale partnerschap met een andere partij die als doel heeft
special purpose vehicle een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die
speciale belening onder speciale beleningen verstaan we de aanvullende kredietsteun van de nederlandsche bank aan de particuliere banken boven het contingent
speciale borgstelling een speciale borgstelling is een vorm van een borgstelling waarbij niet de nakoming op de juiste wijze van
specialisatie specialisatie is een verbijzondering van bedrijven in horizontale richting waardoor delen van nieuwe bedrijfskolommen ontstaan
specialisatie in de bedrijfskolom we spreken van specialisatie in de bedrijfskolom bij het zich toeleggen door een onderneming op één of
specialist een specialist is iemand die op de beursvloer vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert aan te sluiten
specialistshortratio de specialist short ratio wordt berekend door de verkopen van specialisten in de beurs en effectenwereld te delen
specifieke bank een specifieke bank is een bank die zich op een bepaalde groep richt een voorbeeld is de bank voor
spectraalanalyse spectraal analyse is een techniek waarbij uit een reeks getallen bijvoorbeeld koersen de meest dominante dwz overheersende meest beeldbepalende
speculant de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde
speculatie speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie
speculatiekas onder de speculatiekas verstaan we het geld dat voor speculatieve doeleinden beschikbaar is of met andere woorden als het geld
speculatiemotief het speculatiemotief is het motief voor het al dan niet aanhouden van kasgelden en andere primaire liquiditeiten uit hoofde van
speculativebuy met een speculative buy wordt een koopadvies van een analist bedoeld dat als ingebouwde boodschap "niet gaan klagen als
speculeren letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar
speedlijnen een formatie uit de technische analyse die zich wat minder met theorie laat onderbouwen is de waaier van zogenaamde speedlijnen
speltheorie de zogenaamde speltheorie is een verzameling regels en formules die zijn afgeleid van gokspelen hoewel gokspelen niet als een serieuze manier
spider omdat het lekkerder in de mond ligt wordt er in plaats van spdr zie daar voor verdere beschrijving vaak gesproken
spiegelen grafiek het zogenaamde spiegelen van een grafiek is een techniek uit de technische analyse die echter weinig door
SPI-index de spi index is een index van de beurs van zurich zwitserland
spike een spike is een plotselinge piek die de normale trend van de koersen kortstondig verstoort om daarna weer naar normale
spilkoers onder de spilkoers verstaan we de koers van een valuta waarvan de werkelijke koers met een bepaald percentage mag afwijken
spinning onder spinning verstaan we het voortrekken van bepaalde klanten bij een emissie
spinning top de spinning top is een figuur uit de candlestickanalyse het gaat hier om een kaars met een kleine body
spinoff we spreken van een spinoff bij een uitkering in aandelen van een andere onderneming dan van de uitgevende onderneming
splitdown een split down is een samenvoeging van coupures van een fonds tot een grotere coupure een split down is
splitup een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds
splitup ratio de split up ratio is de verhouding waarin een split up plaatsvindt bijvoorbeeld bij twee nieuwe aandelen voor
spoedbetalingsopdracht een spoedbetalingsopdracht is een betalingsopdracht die sneller dan in de normale routine het geval is wordt behandeld
spoedcircuit bij postbank nv het vroegere spoedcircuit bij postbank nv werd ook wel spoedkring genoemd het betrof een groep rekeninghouders van
sponsor onder een sponsor verstaan we bij de officiële markt een emissiehuis dat de aanvraag tot toelating tot de notering aan
spookbod we spreken van een spookbod als er gedreigd wordt met een vijandelijke overname zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurt
spookhandel onder spookhandel verstaan we de handel in nog niet uitgegeven aandelen spookhandel wordt ook wel grijze handel genoemd
spot de term spot staat voor de dag twee werkdagen na heden het is gebruikelijk op de internationale geld en valutamarkten
spot transactie onder een spottransactie ofwel een contante affaire verstaan we een aankoop respectievelijk verkoop van een valuta die wordt afgewikkeld
spotfx spot fx is een contract om twee valuta&#8217s voor een vandaag vastgestelde wisselkoers binnen twee beursdagen spot value date
spotmarket de spot market is de markt waar directe fysieke levering plaatsvindt in tegenstelling tot de termijnmarkt
spotmarkt cashmarkt is een ander woord voor de contante markt of spotmarkt de markt in direct te leveren grondstoffen in tegenstelling
spotnext spotnext is de periode die aanvangt aan het einde van de spotdatum en eindigt op de eerstvolgende werkdag na de
spotprice de spot price ofwel de spotprijs is de prijs waartegen een commodity op de spotmarket wordt verhandeld dit in
spotrate de spotrate ofwel de contante koers vreemde valuta is de aankoopkoers respectievelijk verkoopkoers voor spottransacties in een valuta
spread optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en
spread beleggingsfonds onder de spread van een beleggingsfonds verstaan we de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds
spread option de spread option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een gebruikelijke standaard optie wordt vervangen door het
spread, delta neutraal een delta neutrale spread is een callspread bestaande uit een gekochte callopties en een aantal geschreven callopties waarbij
spread, diagonal bij een diagonal spread is er sprake van gelijktijdig kopen en verkopen van opties in dezelfde optieklasse maar met
spread, front- een frontspread is de omgekeerde vorm van de backspread dit is een optiestrategie waarbij meer opties worden geschreven dan gekocht
spread,bbo de bbo spread staat voor het verschil tussen de best bid en best offer de limieten uit het orderbook
spread,bearish een bearish spread ofwel een bearspread is een optiestrategie die geld oplevert als de koers van de onderliggende waarde
spread,variabel een variabele spread uit de optiewereld is in principe een transactie waarbij het aantal verkochte opties afwijkt van het aantal
spreadtrading we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een
spreiden van aankopen vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een
spreiding ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan
spreidingsdiagram een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband
SPTSX de sp tsx composite index is een index van de beurs van toronto
square een square positie wordt ook wel glad genoemd square is een aanduiding dat er geen koersrisico wordt gelopen in een
squaring price and time als we literatuur lezen over de technieken van wd gann dan duikt daar altijd wel de theorie
squeeze een long squeeze is de benaming voor het sterk negatieve koerseffect dat optreedt als beleggers hausseposities hebben ingenomen in
SRC de scr is de iso valutacode voor de seychelles rupee de nationale munteenheid van seychelles
SRG de srg is de iso valutacode voor de vroegere surinaamse gulden de nationale munteenheid van suriname
Sri lanka rupee de sri lanka rupee is de nationale munteenheid van sri lanka de iso valutacode van de sri lanka
Ssolomon islands dollar de solomon islands dollar is de nationale munteenheid van solomon islands de iso valutacode van de solomon islands
staat der nederlanden we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor
staat van middelen en bestedingen onder de staat van middelen en bestedingen verstaan we het tegenover elkaar stellen van de som
staathuishoudkunde staathuishoudkunde is de vroegere benaming voor economie
staatsfonds onder een staatsfonds of staatsinvesteringsfonds verstaan we een deelname van een land in een bedrijf in een ander land
staatsgeld staatsgeld is door de overheid in omloop gebracht geld dat bestaat uit al dan niet volwaardige munten en papiergeld dat
staatslening een staatslening is een obligatie die wordt uitgegeven door de landelijke overheid en in nederland dus door de staat der
staatsobligatie een staatsobligatie is een obligatie die door de rijksoverheid wordt uitgegeven
staatsschuldquote onder de staatsschuldquote verstaan we de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product
stabex stabex is een systeem om de acs landen te compenseren voor tegenvallende en fluctuerende exportopbrengsten van agrarische producten
stabiele wisselkoersen onder stabiele wisselkoersen verstaan we valutakoersen die slechts beperkt mogen afwijken van een afgesproken spilkoers bijvoorbeeld het europees monetair
stabilisatiefunctie onder de stabilisatiefunctie verstaan we de wijze waarop de collectieve sector probeert de omvang en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit
stabilisatiekoers een zogenaamde stabilisatiekoers is noodzakelijk als bij een beursintroductie de koers snel wegvalt op dat moment is het de begeleidende
stabiliteitspact in het stabiliteits en groeipact vaak het stabiliteitspact genoemd hebben de lidstaten van de europese unie vastgelegd dat elk land
stadiummethode de stadiummethode is een techniek om aandelen te selecteren die bekend geworden is door de publicist marcel rila
stadsbank van lening de stadsbank van lening is de officiële benaming van de bank die in het spraakgebruik wordt aangeduid met
staffelvorm een staffelvorm is een voorstelling van een reeks van onder elkaar geplaatste bedragen die bij elkaar opgeteld en van elkaar
stag een stag is engelstalig vakjargon voor een speculant die probeert te verdienen aan pas via een emissie uitgegeven effecten
stagflatie stagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie economische recessie en inflatie waarmee een situatie wordt aangeduid waarin bij een
stairstepping trend een stair stepping trend is een figuur uit de wereld van de koerspatronen uit de technische analyse en
stakeholders de stakeholders zijn alle personen en ondernemingen die direct betrokken zijn bij een onderneming en die profijt of schade hebben
stakeholdersvalue de stakeholder's value is het belang van een onderneming bij alle belanghebbenden zoals personeel geldschieters leveranciers afnemers en staat
staking van stemmen de staking van stemmen is de situatie waarin voor en tegenstanders van een voorstel over zaken een gelijk
stalebull onder een stale bull verstaan we een effectenhandelaar die een papieren winst op zijn effecten heeft maar er geen
stallen van schatkistpapier onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende
stamcessiecontract een stamcessiecontract is een overeenkomst waarin een bank en haar cliënt onder meer afspreken dat deze cliënt zijn bestaande en
stamkrediet een stamkrediet is een basiskrediet in rekeningcourant waarnaast eventueel andere kredieten kunnen worden verstrekt zoals bijv een seizoenkrediet of een
standaard valutapakket een standaardvalutapakket wordt ook wel een valutakorf of een valutamand genoemd het is een rekeneenheid die is samengesteld uit bepaalde eenheden
standaardafwijking de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie
standaardbedrag bij valutaarbitrage het standaardbedrag bij valuta arbitrage is in feite het minimumbedrag waarin valuta arbitrage transacties in de professionele
standaardbranche jaarrekening de standaardbranchejaarrekening is het gemiddelde van een aantal representatieve jaarrekeningen uit dezelfde branche waaraan kerngetallen voor die branche worden ontleend
standaardformulieren voor documentair krediet de standaardformulieren voor documentair krediet zijn gestandaardiseerde formulieren voor het openen het adviseren en het wijzigen
standard and poors een standby krediet is een kredietfaciliteit met een vaste looptijd van bijv 3 of 5 jaar met het doel een
standbijkrediet een standby letter of credit is een letter of credit die de functie heeft van een bankgarantie
standby letter of credit stapelgoederen zijn goederen die verhandeld worden in bepaalde minimumhoeveelheden op standaardkwaliteit we spreken ook wel van commodities
stapelgoederen de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van
starbucks tall latte index een statement is een dagafschrift dat via het swift systeem wordt verzonden
statement een analysemethode binnen de technische analyse is de statistische aandelenanalyse
statistische analyse deze methode is later ontstaan dan de bekende chartreadingtechnieken waar
statuten in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en
STD de std is de iso valutacode voor de dobra de nationale munteenheid van sao tome and principe
STE de ste ofwel de stichting toezicht effectenverkeer was de vroegere benaming van de huidige autoriteit financiële markten afm
stellage een stellage is een weinig voorkomende vorm van een baissepremie respectievelijk haussepremie hierbij wordt de premie niet betaald op het moment
stellen onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever
steller een steller is een persoon die zich bezighoudt met het stellen van valuta
stelplicht onder de stelplicht verstaan we de verplichting van animateurs en marketmakers om altijd met een biedkoers en een laatkoers voor
stemmen met de voeten onder het stemmen met de voeten verstaan we het massaal verkopen van fondsen waar geen belegger meer vertrouwen
stemming, hausse in het algemeen verstaan we onder een haussestemming een periode van groot optimisme en niets kan onder die omstandigheden dat
stemmingsindex een stemmingsindex is een index van de stemming op de effectenbeurs zodat er op het op zich zeer belangrijke sentiment
stemovereenkomst een stemovereenkomst is een overeenkomst tussen stemgerechtigden of tussen stemgerechtigden en een derde om hun stem met betrekking tot een
stempelen onder het stempelen van effecten verstaan we een verandering van de nominale waarde van een effect
stemrecht een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava
stemrecht aandeelhouder het stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze
ster in de candlestickanalyse spreken we van een ster of star bij een kaars candlestick met klein lichaambody en kleine schaduwen
steraandeel elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door
sterfhuisconstructie een zogenaamde sterfhuisconstructie is de splitsing van een onderneming in verliesgevende en winstmakende onderdelen waarbij men de verliesgevende delen meestal
sterfteresultaat onder het sterfteresultaat verstaan we een term uit de pensioenwereld waarmee het bedrag aangegeven wordt dat na het overlijden van
sterfterisico het sterfterisico is het risico dat een pensioenfonds loopt als er minder mensen overlijden dan op basis
sterftetafel een sterftetafel of sterftetabel is een statistisch hulpmiddel op basis waarvan men bij pensioenfondsen een aanname doet wanneer men welke
sterke punten trader Zijn uw sterke punten als trader wel zo sterk
sterke vorm efficiënte markthypothese de sterke vorm van de efficiente markt hypothese gaat uit van het principe dat alle historische
sterling ratio techniek de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten
sterlingratio de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten
steun wordt weerstand met steun wordt weerstand bedoelen we een verschijnsel in de technische analyse en dan met name bij de
steunaankoop een steunaankoop is de aankoop van valuta of effecten door een financiële instelling om de koers daarvan te ondersteunen die
steunlijn de steunlijn of kortweg steun is het verschijnsel in de technische analyse dat koersen vaak moeite hebben om neerwaarts door een
steunpunt een steunpunt is het moment dat de koopdruk minimaal gelijk of iets groter is dan de verkoopdruk waardoor de koersen
stichting de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de
stichting corporate governance de stichting corporate governance is een stichting die de gezamenlijke belangen van de nederlandse pensioenfondsen in hun rol
stichting van de arbeid de stichting van de arbeid is een overlegorgaan van centrale werkgevers en werknemersorganisaties de stichting van de
stichtingsverklaring de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent
stichtingsverklaring de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent
stick sandwich de stick sandwich is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse het koerspatroon
stier met het weinig gebruikte stier duidt men een persoon aan die langdurig stijgende effectenkoersen verwacht
stierenmarkt een zogenaamde stierenmarkt wat direct afkomstig is van het engelse en in de praktijk vaker gebruikte bullmarket is een
stijgende markt een stijgende markt is een markt met langdurig stijgende beurskoersen dus met een stijgende trend de korte dag
stijgende trend een stijgende trend in de technische analyse is een langere periode van stijgende koersen
stille curatele onder stille curatele verstaan we de situatie waarin alle of bepaalde organen van een kredietinstelling hun bevoegdheden slechts mogen
stille krach een stille krach is een vorm van een beurskrach die niet plotseling optreedt maar juist een geleidelijk verlopende forse
stille reserve onder een stille reserve verstaan we een reserve die wel uit de balans blijkt maar waarvan de omvang niet
stilzitten stilzitten is beleggersjargon voor niet handelen
STIX stix behoort tot de breath indicatoren is ontwikkeld door gerald appel hierbij wordt de ratio genomen van het aantal gestegen fondsen en
stochasticrsi de rsi van wilder is een indicator waarop in de loop van de jaren heel wat varianten zijn gemaakt
stochastics de stochastics is een oscillator die de relatieve positie
stock exhange automated quotationsystem het stock exhange automated quotation system ofwel seaq is de elektronische beursvloer in londen
stock warrant ratio stock warrant ratio is een andere benaming van de leverage bij een warrant hedge
stock,certified onder certified stock verstaan we voorraden van goederen of grondstoffen die goedgekeurd zijn en geleverd mogen worden op de
stock,common common stock is de amerikaanse term voor gewone aandelen dus aandelen die geen bepaalde voorkeursrechten hebben en die normaal
stockdividend stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats
stockexchange daily officiallist de stock exchange daily official list ofwel sedol is een identificatiecode voor europese effecten van zeven
stockexchange electronic tradingsystem stock exchange electronic trading system ofwel sets en ook bekend als the order book is een
stockfuture een stock future is een termijncontract op een bepaald aandeel er wordt meestal niet uitgegaan van daadwerkelijke levering maar
stockindexarbitrage stock index arbitrage is het kopen of verkopen van een mandje aandelen dat overeenkomt met een aandelenindex om
stockjobber een stockjobber was in vroeger tijden met een fysieke beursvloer vergelijkbaar met onze hoekman
stockpicking met stock picking bedoelen we het selecteren van veelbelovende en nu nog ondergewaardeerde aandelen dit is lastiger dan het
stocks stocks is de gebruikelijke kreet voor aandelen bij beleggers onder elkaar
stoffelijk geld met de term stoffelijk geld bedoelen we geld dat je aan kunt raken dus in de praktijk is stoffelijk
stop limiet order de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken
stop, money een zogenaamde moneystop is een een stopconditie in een tradingsysteem die gebaseerd is op het maximum geldbedrag
stop, protective de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we
stop, trailing een trailing stop is een soort stop die met de koers meebeweegt als deze in de juiste richting beweegt
stopkoers de stopkoers is de advieskoers die de hoekman om 1315 koers afgeeft als er nog geen andere koers voor een
stoplijst de stoplijst is een lijst van niet toegestane debitcards of creditcards in verband met fraude diefstal etc
stoplimietorder de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken
stoplimietorder de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken
stoploss marketorder de stop loss market order wordt nadat het stopniveau is geraakt of overschreden omgezet in een market
stoploss order een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en
stoploss, mentaal een mentale stoploss is een stopwaarde die iemand " in zijn hoofd" heeft zitten en waarbij het "zeker weet"
stops bij trading aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker
storneren onder storneren verstaan we in het algemeen het herstellen van een ten onrechte verrichte boeking op een bankrekening door een
stornorecht het stornorecht is het recht van de rekeninghouder en van de bank om binnen de gestelde regels van een bankgiroincassosysteem
stortingsdatum onder de stortingsdatum verstaan we de dag waarop een betaling uiterlijk voldaan moet zijn
STOXX de stoxx is een index afkomstig van dow jones het zijn een serie indices die een aantal regio's bestrijken
straat in de tijd van de fysieke beursvloer was een straat een aantal naast elkaar liggende beurshoeken
straddle een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en
straddle, directional een directional straddle is een uitbreiding op de optiestrategie van de straddle
strafbankje het strafbankje van de beurs is de minder officiële benaming van een denkbeeldig deel van de effectenbeurs waar de fondsen
strafbankje en notering soms komt een aandeel op het zogenaamde strafbankje van de beurs terecht er mag nog
strafdisconto onder het zogenaamde strafdisconto verstaan we het discontopercentage dat boven het officiële disconto ligt en dat door de nederlandsche bank
straight bond een straight bond is de meest simpele uitvoering van een obligatie met een vaste rente
straightsector onder straight sector verstaan we alle bedrijvigheid die betrekking heeft op de rechtstreekse plaatsing van leningen dus zonder inschakeling
straits timesindex onder de straits times index verstaan we de beursgraadmeter van singapore
strangle optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen
strap een strap is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een calloptie wordt verkocht en twee putopties worden verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk
strategie bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de
strategie,exit nederlandstalig boek over tradingsystemen. de exitstrategie helpt bij het beheersen van
strategische exposure de zogenaamde strategische exposure is het geheel aan valutarisico's die op lange termijn de resultaten van de houder van
streak de term streak vinden we terug in de wereld van het moneymanagement en de analyse en beoordeling van tradingsysteem
stress stress is de natuurlijke reactie van het lichaam
stresstest onder een stresstest verstaan we een simulatie ter bepaling van het maximale potentiële verlies op een handelspositie gedurende een specifieke
strikeprice de strike price is een engelse term voor de prijs waartegen een optie kan worden uitgeoefend
strip de strip is een vrij exotische optiestrategie waarbij gelijktijdig twee callopties worden verkocht en één putoptie wordt verkocht waarbij de
strippen onder strippen verstaan we het scheiden van de mantel nominale waarde en de coupon rentebetaling van een obligatie
stroman onder een stroman verstaan we een persoon die handelt op eigen naam maar met geld van grote opdrachtgevers die bijvoorbeeld
stroomgrootheid onder een stroomgrootheid verstaan we een stroom van iets geld grondstof gemeten over een bepaalde periode bijvoorbeeld een inkomen gemeten
structured investment vehicle onder een structured investment vehicle of een siv verstaan we een buitenbalansconstructie die overeenkomt met een conduit
structureel kapitaalverkeer onder structureel kapitaalverkeer verstaan we kapitaalverkeer dat jaarlijks voorspelbaar optreedt zoals bijvoorbeeld kapitaalverstrekking aan ontwikkelingslanden
structuur vennootschap een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die
structuur vennootschap,structuur een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die
structuurbeleid het zogenaamde structuurbeleid is het beleid dat gevoerd wordt door de overheid met betrekking tot de handelingen van kredietinstellingen die
structuurtoezicht onder het structuurtoezicht verstaan we het toezicht door de nederlandsche bank nv dnb op de naleving door kredietinstellingen van de
structuurvennootschap vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is
structuurwerkeloosheid onder structuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die bestaat of ontstaat ten gevolge van de structuur van de productie en de
STUF afkorting van shortterm underwriting facility
stuk een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie
stukken vordering de stukkenvordering is het tegoed in stukken effecten van bijvoorbeeld nog te leveren effecten of delen daarvan door de verkopende
stukken, niet-uitgegeven onder niet uitgegeven stukken verstaan we reservestukken die nog niet in omloop zijn gebracht en dus geen deel
stukken, waardeloos onder waardeloze stukken verstaan we effecten die door de beursinstanties officieel waardeloos zijn verklaard
stukkenrekening de stukkenrekening is de rekening waarop het bezit aan effecten van een cliënt wordt geadministreerd
stuknummer het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of
stuknummeradministratie de stuknummeradministratie is de administratie waarbij vastgelegd wordt welke klant welk stuknummer in zijn bezit heeft
stuurmansrecu het stuurmansrecu geeft aan dat bepaalde met name genoemde en nader aangeduide goederen
submartingale de submartingale techniek is te vergelijken met het capm model en heeft het uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van het
subprimemarkt de subprime markt is de markt voor risicovolle hypotheken die worden verstrekt aan mensen die deze eigenlijk niet kunnen
subsidiariteitsbeginsel onder het subsidiariteitsbeginsel verstaan we het verschijnsel dat een naasthogere bestuurslaag soms in moet grijpen bij beslissingen die door een
subsidie onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen
subsidies subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen
substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal vaak kunnen arbeid en kapitaal elkaar in het productieproces vervangen we spreken dan van de substitueerbaarheid van
substituten onder substituten verstaan we producten die elkaar wat de consument betreft zonder meer kunnen vervangen bijvoorbeeld frisdrank x en y
substitutie substitutie is een vorm van geldschepping waarbij een bank chartaal geld in giraal geld inwisselt of omgekeerd
substitutiegoed onder een substitutiegoed ofwel een vervangingsgoed verstaan we een product dat zonder al te veel problemen in de plaats van
Succesvol beleggen is vooral een kwestie van goede voorbereiding, ontwikkelen van een plan en het opbouwen van kennis voor je begint
successie,recht van recht van successie is een vorm van belasting die behoudens bepaalde vrijstellingen verschuldigd is over de waarde van
successiekoers de successiekoers is een koers in een speciale kolom van de officiële prijscourant van de vereniging voor de effectenhandel die
successiekoersen onder de successiekoersen verstaan we een door een commissie van vier commissionairs opgestelde koers die wordt gebruikt bij heffingen in
successierechten onder het betalen van successierechten verstaan we het betalen van belasting door verkrijging van eigendom door overlijden
suckersrally een sucker's rally is een zeer kortstondig herstel op de aandelenmarkt dit herstel wordt daarna gevolgd wordt door een nieuwe
sucre de sucre is de nationale munteenheid van ecuador de iso valutacode van de sucre is ecs
sudanese dinar de sudanese dinar is de nationale munteenheid van sudan de iso valutacode van de sudanese dinar is sdd
superbowlindicator de superbowl indicator is één van die bizarre indicatoren die de beleggerswereld nu eenmaal rijk is en waar altijd
superdividend een superdividend is een overtollige kasreserve die aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend
suppleren suppleren is een speciaal bij effectenkredieten gebruikte uitdrukking voor het aanvullen van het tekort aan zekerheden om een bestaande onderdekking
supplyline de supply line is een vorm van een weerstandslijn die getrokken wordt door de highs bij een barchart of
supplyside economics onder de term supply side economics verstaan we een stroming in de economie
supranationale organen onder supranationale organen verstaan we organisaties waarin of waaraan verschillende staten deelnemen
surplusobligatie de surplus obligatie is een vorm van een obligatie waarbij de rente uit twee delen bestaat namelijk een basisrente
surpluspercentage het surplus percentage is het percentage waarmede de debetstand onder een effectenkrediet wordt verhoogd ter berekening van de beurswaarde van
surséance van betaling surséance van betaling is een door een rechtbank verleend algemeen uitstel van betaling op verzoek van een schuldenaar
surtax de surtax is een strafheffing van 20% vennootschapsbelasting over excessieve dividenduitkeringen door nederlandse besloten vennootschappen en naamloze vennootschppen aan hun
surveillanceafdeling de surveillance afdeling was de afdeling die de gang van zaken op de vloer van de optiebeurs in de
survivorshipbias onder survivorship bias verstaan we het verschijnsel dat bij bijvoorbeeld een onderzoek naar de performance van een bepaalde sector
SVB de uitvoering van de aow en de anw is in handen van de sociale verzekeringsbank svb tegenwoordig worden meer
SVC de svc is de iso valutacode voor de el salvador colon de nationale munteenheid van el salvador
swap een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in
swap, accumulation- een accumulation swap is een swap waarbij het onderliggende bedrag de hoofdsom kan groeien
swap, amortizing een amortizing swap is een renteswap of een valutaswap waarbij de hoofdsom stapsgewijs gedurende de looptijd van de swap
swap, asset een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde
swap, basis een basisswap is een swap waarbij twee verschillende rentes luidend in dezelfde valuta worden uitgewisseld bij de basisswap zijn beide rentes
swap, credit default bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat
swap, dag onder de dagswap of eendaagsswap of eendagshandel wordt een swap voor één dag bedoeld
swap, geldmarkt als we het valutarisico bij het proces van gedekte rentearbitrage volledig uit willen bannen dan is er een zogenaamde geldmarktswap
swap, rente een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de
swap, roller coaster een roller coaster swap is een combinatie van groeiende swapsaccreting swaps en swaps die in waarde verminderen amortizing
swap,bond onder een bondswap verstaan we het gelijktijdig kopen en verkopen van een obligatie met als doel het veranderen van de
swap,valuta onder een valutaswap verstaan we uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in verschillende valuta tegen een vooraf overeen gekomen verhouding
sweetener een sweetener is een extraatje bij een lening of obligatie bijv om deze meer aantrekkelijk te maken
swiftadres het swiftaddress is de identificatie van een bij de society for worldwide interbank financial telecommunication van de aangesloten bank
swiftbetaling een swift is een vorm van betalen in het kader van het buitenlands betalingsverkeer waarbij gebruik gemaakt wordt van
swiftmember een swiftmember is een bankinstelling die lid is van de society for worldwide interbank financial telecommunication ofwel afgekort swift
swiftmessagetype het swift message type is een berichtensoort in standaardformaat zoals gebruikt in het swiftverkeer
swiftuser een swiftuser is een gebruiker van het swiftsysteem
swing chart, livermore de livermore swing chart doet qua manier van opbouwen denken aan de point and figure chart
swing for the fences een swing for the fences beleggingsstrategie is in feite hetzelfde als het beleggen in pennystocks
swingchart een swing chart is een grafiek waarbij de toppen en dalen verbonden worden zodat een nieuwe grafiek ontstaat
swingpoint een swingpoint is een duidelijk aanwijsbaar punt in een koersgrafiek waar de koersen duidelijk zichtbaar van richting veranderen we
swingtrader een swingtrader is een trader die een positie van 1 tot 10 trading dagen aanhoudt dit wordt bereikt door de korte
swingtrading bij handelen op basis van swingtrading worden de duidelijke toppen en dalen uit een koersgrafiek genomen en
swiss market index de swiss market index ofwel de smi is de index waarin de 23 meest verhandelde zwitserse aandelen zijn
switch fee onder een switch fee verstaan we de kosten die in rekening worden gebracht bij het overstappen van het ene
switchtransactie een switchtransactie is een transactie waarbij één partij
symmetrische driehoek de symmetrische driehoek is een koerspatroon uit de technische analyse die aangeeft dat we een flinke beweging van de
syndicaat een syndicaat of ook wel een emissiesyndicaat is een groep banken die de emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen
syndicaatslening een syndicaatslening is een lening die verstrekt wordt door een groep van banken die in het binnenland en of in
synthetisch aandeel een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put
synthetisch cdo een synthetisch cdo is een vorm van een cdo een pakket hypotheken waarbij de leningen zelf niet van eigenaar
synthetische converteerbare obligatie synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties
synthetische convertible een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het
synthetische putoptie de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren
SYP de syp is de iso valutacode voor de syrisch pond de nationale munteenheid van syrië
Syrisch pond het syrisch pond is de nationale munteenheid van syrie de iso valutacode van de syrisch pond is syp
systeembank een systeembank is een grote bank die een zodanig onderdeel uitmaakt van financiële infrastructuur dat een overheid het zich niet
systeemprofiel het systeemprofiel is een simpele manier om direct snel een indruk te krijgen van de prestaties van een tradingsysteem
systeemrisico het systeemrisico ontstaat doordat grote financiële instellingen met elkaar zijn verweven en zelf ook een flinke complexiteit kennen
systeemtrader een systeemtrader is een handelaar in aandelen en afgeleide producten derivaten die werkt volgens een vast geautomatiseerd meestal volledig mechanisch
systematisch risico systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische
SZL de szl is de iso valutacode voor de lilangeni de nationale munteenheid van swaziland

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.