Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

I

IADB de inter american development bank ofwel iadb is speciaal opgezet voor de bevordering van de economie van
iaratio in de economie is de i a ratio de verhouding tussen het aantal mensen dat economisch actief is
IATA de international air transport association vaak afgekort aangeduid tot iata is de internationale luchtvrachtvervoerdersassociatie
IBB-index de ibb index is de voornaamste aandelenindex van de beurs van bogotã¡ in columbia
IBC-index de ibc index is de voornaamste aandelenindex van de beurs van caracas in venezuela
IBES ibes is een onderneming die de opinie van van beleggingsanalisten verzamelt en daar een soort gemiddelde uit probeert te maken
IBEX35 de ibex 35 is de index van 35 belangrijkste spaanse aandelen van de beurs van madrid
IBOMED index de ibomed index is de voornaamste aandelenindex van de beurs van medellin in colombia
IBOND een ibond is een amerikaanse obligatie waarbij de couponrente wordt aangepast aan de inflatie
IBOR de afkorting ibor staat voor inter bank offered rates het zijn de tarieven die banken elkaar in rekening brengen
IBOR de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden
iboxx de iboxx is een index voor bedrijfsobligaties opgezet in 2001 door de duitse beurs in samenwerking met zeven banken abn
IBRD de international bank for reconstruction and development ofwel ibrd is de internationale bank voor herstel
ibvindex de ibv index is de voornaamste aandelenindex van de beurs van rio de janeiro in brazilië
ICBE onder een instelling voor collectieve belegging in effecten ofwel icbe verstaan we een beleggingsinstelling die
ICBE de term undertakings for collective investment in transferable securities refereert aan een richtlijn van de
ICC de international chamber of commerce wordt afgekort aangeduid als icc
iceberg transactie we spreken van een iceberg transactie als een grote partij bij een effectentransactie van grote omvang eerst een kleine
icexindex de icex main index is de voornaamste aandelenindex van de beurs van ijsland
ichimokuchart de ichimoku chart of voluit "ichimoku kinko hyo" is een verzameling lijnen in een gewone lijngrafiek
ideale trader er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in
identical three crows de identical three crows bearish is een koerspatroon uit de candlestickanalyse dat als volgt te verklaren is
identificatie in plaats van identificatie spreken we ook wel van legitimatie identificatie is het vaststellen dat men met de gerechtigde gebruiker
IDR de idr is de iso valutacode voor de rupiah de nationale munteenheid van indonesie en oost timor
IEP de iep is de iso valutacode voor de ierse pond de nationale munteenheid van ierland
Iers pond het ierse pond was de nationale munteenheid van ierland de iso valutacode van het ierse pond was iep
IFF het institute of international finance ofwel afgekort iif is een koepelorganisatie die meer dan 375 banken vertegenwoordigt
IFO-indicator de ifo indicator is de toonaangevende index voor het vertrouwen van het duitse bedrijfslevenproducentenvertrouwen
IFRS ifrs is een stelsel van internationale boekhoudregels bedoeld om de financiële rapportage van bedrijven in verschillende landen onderling eenvoudiger te
IGBC general index de igbc general index is een index van de beurs van colombia
IGBM index de igbm index is een index van de beurs van madrid spanje
IGBVL index de igbvl index is de belangrijkste aandelenindex van de beurs van lima in peru
IGPA index de igpa index is de belangrijkste aandelenindex van de beurs van santiago in chili
IJslandse kroon de ijslandse kroon is de nationale munteenheid van ijsland de iso valutacode van de ijslandse kroon is isk
ijzeren voorraad de ijzeren voorraad ofwel basestock is de voorraad die nodig is om de continuïteit te waarborgen van de bedrijfsvoering
illiquide in feite is illiquide het tegenovergestelde van liquide we spreken van illiquide bij effecten als deze niet gemakkelijk in contanten om
illiquide fonds we spreken van een illiquide fonds bij een fonds waar nauwelijks handel in is het illiquide fonds is de tegenhanger
illiquide markt een illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel tegen een goede prijs en
illiquiditeit we spreken van illiquiditeit als een persoon niet meer in staat is om op een zeker moment aan zijn kortlopende
ILO de international labour organisation ofwel de ilo is geassocieerd met de verenigde naties en heeft tot doel om
ILS de ils is de iso valutacode voor de shekel de nationale munteenheid van israel
IMI de imi is een internationale aandelenindex waarvan een termijncontract wordt verhandeld op de american stock exchange
immateriële activa de immateriële activa zijn de activa die niet fysiek waarneembaar zijn en niet als zodanig op de balans voorkomen
immediate or cancel order een immediate or cancel order is een order waarbij de instructie wordt gegeven deze meteen uit te
immunisatie met de term immunisatie bedoelen we het ongevoelig maken van een obligatieportefeuille voor renteschommelingen hier staan verschillende mogelijkheden voor open zoals
immuniteit onder immuniteit verstaan we de onaantastbaarheid van staatshoofden en vertegenwoordigers van vreemde naties waardoor gewone wettelijke bepalingen uit het burgerlijk en
impairment onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de
impliciete beweeglijkheid de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van
impliciete rente de impliciete rente wordt gebruikt bij de berekening van de theoretische waarde van opties ook de impliciete rente moet worden
implied volatility smile de implied volatility van een optie is afhankelijk van de uitoefenprijs als we de uitoefenprijzen naast elkaar zouden
implieddelta de implied delta is de delta van een optie berekend op basis van de implied volatility
importfinanciering importfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn de financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden
importkrediet onder een importkrediet verstaan we ofwel het krediet van een bank van een bankenconsortium van een land of een internationale
importlek een importlek is een deel van een stijging van het nationaal inkomen dat niet in de binnenlandse sfeer terecht komt
importquote de importquote is de verhouding die het verband aangeeft tussen het nationaal inkomen en de import van een land
importsubstitutie we spreken van importsubstitutie als een land goederen die het eerst importeerde nu zelf gaat vervaardigen
impuls een impuls is een plotselinge heftige verandering van een koers of volume in de richting van een al bestaande trend
in de wind gaan het begrip in de wind gaan is een andere naam voor het innemen van een shortpositie
in gebreke stelling een ingebrekestelling is een schriftelijk bericht van de schuldeiser aan de schuldenaar dat hij terstond of op een later aangegeven
in neck bearish het in neck bearish koerspatroon is afkomstig uit de candlestickanalyse de eerste dag van het in neck bearish patroon
in omloop we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone
in pand geving onder inpandgeving of ook wel pledging verstaan we een overeenkomst waarbij de crediteur in dit geval de pandhouder het recht
in portefeuille we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit
in the money een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de
inactief geld onder inactief geld verstaan we 1 geld dat niet gebruikt wordt in de economie het is het geld in
inactieven actieven ratio de verhouding tussen inactieven en actieven wordt de inactieven actievenratio genoemd deze ratio geeft een goede indruk over de werking van
inboedelverzekering onder een inboedelverzekering verstaan we verzekering die de schade vergoedt aan roerende zaken in en om de woning denk
inbreng in natura de term inbreng in natura wordt gebruikt bij de oprichting van een bedrijf waarbij de eigenaar een hoeveelheid
incassant de incassant is de gebruiker die een bedrijf of instelling kan zijn van één van de geautomatiseerde bankgiroincassosystemen
incasseerder de incasseerder is degene die belast is met het innen van een vordering op een derde dat kan een incasserende
incasseren van een cheque het incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien 1 in enge zin het innen van een cheque door
incasserende bank onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht
incasso het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd
incasso, buitenlands we spreken van een buitenlandse incasso bij een incasso waarbij tenminste één van de betrokken partijen de debiteur de
incasso, export het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen1 de combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten2 het geheel vanhandelingen
incassobetrokkene de incasso betrokkene is degene bij wie de aanbieding van de financiële documenten en of handelsdocumenten dient te geschieden
incassomachtiging een incassomachtiging is een schriftelijke volmacht om binnen de gestandaardiseerde regels bedragen af te schrijven van de rekening van een
incassopolitiek onder de incassopolitiek verstaan we het beleid dat een onderneming volgt bij het innen van vorderingen sommige bedrijven zijn hier
incassoprocedure de incassoprocedure is een vaste procedure die in een bedrijf hanteert om vorderingen te innen hierin komen zaken als het
incassoprovisie incassoprovisie is de vergoeding die een bank voor een incassoverrichting in rekening brengt
incassowissel onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke
incentive extraatje dat een institutionele belegger verwerft bij het verstrekken van een moeilijk verkrijgbare lening 2 aandeel met extra voorwaarden
incidentele loonontwikkeling incidentele loonontwikkeling is het verschil tussen het loon dat gemiddeld door een werknemer wordt ontvangen en en de stijging
incidentele loonstijging een incidentele loonstijging is een verhoging van het reële loon die uitsluitend voor een bepaald individu geldt
income fund een income fund is een beleggingsfonds dat de de inkomsten in dividenden uitkeert in plaats dat deze dividenden worden
incoterms de zogenaamde incoterms zijn de internationale regels voor de interpretatie van leveringscondities opgesteld door de international chamber of commerce icc
incourant aandeel 1 een incourant aandeel is een aandeel waarin weinig handel is en dat formeel buiten verantwoordelijkheid van het beursbestuur
incourant fonds een incourant fonds is een fonds dat slechts incidenteel op de niet officiële parallelmarkt wordt verhandeld ofwel een fonds
incourante markt we spreken van de incourante markt bij de markt in incourante aandelen dus de aandelen waar weinig handel in
incrementalisme met incrementalisme wordt bedoeld dat beleidsmatige veranderingen van nature slechts stapje voor stapje doorgevoerd kunnen worden
indelingen van ondernemingen voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en
indemniteitswet de indemniteitswet regelt een door het parlement alsnog goedgekeurde uitgave die in eerdere instantie door de rekenkamer als onrechtmatig is
indenotering een wekelijkse index van bedrijfsobligaties die door barron's een uitgave van "dow jones" wordt gepubliceerd
index, barrons confidence de bavi index wat een afkorting is van buenos aires value index is de beurs index van argentinië
index, BAVI de cbs wesselius mit index werd dagelijks in samenwerking met het effectenhuis wesselius in amsterdam berekend samen
index, cbs wesselius mit de demand index is een leading indicator waarbij prijs koers en en volume gegevens worden gecombineerd
index, demand de national index is een index van de beurs van turkije
index, national de nikkei 300 index is een index van de beurs van tokio japan
Index, Nikkei 300 de nyse composite index is een index van de beurs van new york usa
index, nyse composite de nyse financial index is een index van de beurs van new york usa
index, nyse financials de nyse industrial is een index van de beurs van new york usa
index, nyse industrial de nyse transport index is een index van de beurs van new york usa
index, nyse transport de faz index staat voor frankfurter allgemeine zeiting index
index,faz het is een index op de duitse beurs bestaande uit 100
index,hex de hex index is een index van de beurs van helsinki finland
index,NECI de neci index is een index van de beurs van nasdaq europe
index,total stockmarket de wilshire 5000 index is een index van de beurs van new york usa de index bestaat sinds 1974
index,wilshire 5000 de wilshire 5000 index is een index van de beurs van new york usa de index bestaat sinds 1974
indexarbitrage onder indexarbitrage verstaam we een vorm van computergestuurde handel waarbij gebruik gemaakt wordt van kleine koersverschillen bijvoorbeeld
indexatie we spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering of een pensioen als de waarde of het verzekerde
indexbeleggen indexbeleggen is het beleggen in de fondsen die deel uitmaken een bepaalde index waarbij de verhoudingen tussen de fondsen in
indexcertificaat het indexcertificaat geeft de belegger de mogelijkheid om in meerdere fondsen op de duitse markt te beleggen
indexcijfer een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een
indexcontract de term indexcontract kan meerdere betekenissen hebben 1 een indexcontract kan betrekking hebben op een optie of termijncontract op een beursindex
indexering van pensioenen we spreken van een indexering van pensioenen als uw pensioen jaarlijks wordt aangepast aan de stijging van de
indexfonds een indexfonds is een beleggingsfonds waarbij alle aandelen in een index in de juiste aantallen zijn opgenomen zodat deze index vrijwel exact wordt gevolgd
indexfuture een indexfuture is een future met als onderliggende waarde een index voorbeelden van indexfutures zijn waren het fti contract
indexobligatie een indexobligatie is een obligatie waarbij de rente op een bepaalde wijze wordt gekoppeld aan een prijsindex
indexopties een apart soort opties vormen de zogenaamde indexopties deze indexopties hebben geen aandelen of andere tastbare zaken als onderliggende waarde maar
indexwarrant een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum
indexwarrant een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum
Indiase rupee de indiase rupee is de nationale munteenheid van india de iso valutacode van de indiase rupee is inr
indicatie de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft
indicatiekoers De indicatiekoers is louter een een adviesprijs de hoekman of zijn opvolger geeft er een indicatie mee met betrekking tot
indicator we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse
indicator, breadth de zongenaamde breadth indicator is een indicator die aangeeft of een bepaalde trend van de beurs door veel of
indicator, diffusie de diffusie indicator is een statistisch instrument waarmee men een groot aantal geselecteerde economische gegevens meet die zich als
indicator, direct movement de direct movement indicator is een begrip uit de technische analyse twee lijngrafieken waarin koersbewegingen naar boven tegenover
indicator, monetary- een monetary indicator is een indicator die uitgaat van het principe dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen de
indicator, norton high low de norton high low indicator maakt gebruik van de demand index en de stochastics
indicator, superbowl de superbowl indicator is één van die bizarre indicatoren die de beleggerswereld nu eenmaal rijk is en waar altijd
indicator, two times and jump de two times and a jump indicator is een zogenaamde monetary indicator ontwikkeld door norman
indicator, weighted close de weighted close indicator is een normaal voortschrijdend gemiddelde van
indicator, zigzag de zogenaamde zig zag indicator of kortweg de zigzag is een indicator die vooral de trends uit het
indicator, zscore ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands
indicator,overbought-oversold de overbought oversold indicator is een een indicator uit de technische analyse die probeert aan te geven of
indirecte belastingen het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt
indirecte kredietcontrole we spreken wel van een indirecte kredietcontrole als de centrale bank ingrijpt ter beheersing van de geldhoeveelheid en waarbij
indirecte ontwikkelingshulp van indirecte ontwikkelingshulp is sprake van als het donorland alleen financiële middelen overdraagt aan het ontwikkelingsland dat deze daarna
indirecte ruil onder indirecte ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten niet tegen elkaar worden uitgewisseld zie
indirecte valuta arbitrage vorm van valuta arbitrage waarbij de lokale valuta en twee vreemde valuta's zijn betrokken
indirecte vastgoedbelegging we spreken van een indirecte vastgoed belegging als er niet daadwerkelijk in een gebouw of grond wordt belegd
indirecte vermogensverschaffing ondere indirecte vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt die met de tussenkomst van een financiële instelling zoals
indirecteo pbrengstwaarde onder de indirecte opbrengstwaarde die ook wel de bedrijfswaarde of de gebruikswaarde wordt genoemd verstaan we de waarde
individueel arbeidscontract een individueel arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin alle verplichtingen over en weer worden
individueel goed een individueel goed is een goed dat in beginsel bestemd is voor een persoon of soms een groep van
individuele goederen onder individuele goederen verstaan we in de economische wetenschappen de goederen waarvoor een individuele prijs kan worden gevraagd
inductieve logica we spreken we van inductieve logica als we bij een expertsystem van een speciaal geval naar een algemeen geldende
industrial index de industrial index is de aandelenindex van de beurs van zimbabwe
industrial organization de veel gebruikte term industrial organization wordt in het nederlands de "externe organisatie" genoemd
industrieel kasgeld onder industrieel kasgeld verstaan we een kasgeldlening die verstrekt wordt aan de private sector grote ondernemingen hypotheekbanken en pensioenfondsen
industriefonds een industriefonds is een aandeel van een vennootschap die zich toelegt op industriële productie
industriepolitiek onder de industriepolitiek van de overheid verstaan we het beleid dat er op gericht is sturing te geven aan de
inelastische vraag onder de inelastische vraag verstaan we de situatie waarbij de vraag naar goederen nagenoeg onafhankelijk is van de prijs
infantindustries onder infant industries verstaan we bedrijfstakken die nog jong zijn en niet de mogelijkheden hebben om zonder ondersteuning op
inferieure goederen inferieure goederen zijn goederen met een negatieve inkomenselasticiteit bij het stijgen van het inkomen gaat men van deze goederen
inflatie inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit
inflatie correctie belastingen onder de inflatiecorrectie belastingen verstaan we de indexatie van belastingtarieven cq vrijgestelde bedragen om de invloed van de progressiefactor
inflatie, demandpull onder demand pull inflatie verstaan we een vorm van inflatie die ontstaat wanneer de vraag naar goederen het
inflatie, kern onder kerninflatie verstaan we de stijging van de prijzen exclusief de sectoren voeding en energie
inflatie, loonkosten loonkosteninflatie is een vorm inflatie die veroorzaakt wordt doordat de lonen sterker stijgen dan dat de arbeidsproductiviteit groeit
inflatie,monetaire monetaire inflatie is een vorm van inflatie waarbij de geldstroom groter is geworden maar waarbij dat het prijspeil niet
inflatiecorrectie onder inflatiecorrectie verstaan we het verlichten van de tarieven in de loon en inkomstenbelasting om verzwaring van de belastingdruk te
inflatiepercentage het inflatiepercentage is het percentage waarmee de koopkracht van het geld is gedaald ten gevolge van inflatie
inflatierisico het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld
inflatiespook we spreken van een rondwarend inflatiespook als we bang zijn dat de economische ontwikkelingen voor een dreigende inflatie gaan zorgen
inflatietempo het inflatietempo is de snelheid waarmee de inflatie zich voltrekt af te lezen aan het verloop van indexcijfers
inflation accounting voeren van een administratie op een wijze waarbij getracht wordt de invloed van de inflatie op de financiële cijfers
inflatoire druk onder de inflatoire druk verstaan we de druk op de economische toestand die wordt veroorzaakt door optredende of dreigende
inflatoire ontwikkelingen onder inflatoire ontwikkelingen verstaan we processen die bezig zijn in de financiële wereld die op den duur kunnen leiden
inflatoire overheidsfinanciering onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld
informal investor informal investor is eigenlijk gewoon een duur woord voor een particuliere geldverstrekker voor veel projecten waar geld nodig is voor
informele economie de informele economie is de zogenaamde de verborgen economie dit is de tak van de economie die op zichzelf
Informele vereniging een informele vereniging is een vereniging waarvan de statuten niet door een notaris zijn gepasseerd en die niet in
infrastructuur onder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te
ingebeddeoptie een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt
ingehouden winst we spreken van de ingehouden winst bij dat deel van de nettowinst van een onderneming dat wordt toegevoegd aan
ingekocht aandeel een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is
ingezetene volgens de nederlandse wetgeving wordt onder een ingezetene verstaan 1 natuurlijke personen die in nederland in het bevolkingsregister zijn opgenomen
ingezetenen de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één
inhaalkoopsom de term inhaalkoopsom is afkomstig uit de wereld van de pensioenen en dient ter correctie van een mogelijk te laag
in-house matching onder de term inhouse matching verstaan we het over en weer wegstrepen van kooporders en verkooporders binnen dezelfde bank
initial claims de initial claims indicator geeft het aantal mensen dat voor de eerste keer een beroep doet op een werkeloosheidsuitkering
initial margin de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die
initial public offering initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op
initiële investering onder een initiële investering verstaan we de investering die altijd gemaakt moet worden om ergens aan te kunnen beginnen
initiële loonstijging onder een initiële loonstijging verstaan we een verhoging van het reële loon die geldt voor een hele groep werknemers
inkomen en arbeid,wet de wet inkomen en arbeid is de opvolger van de wao en is daar een behoorlijk uitgeklede
inkomen toegerekend aan polishouders onder het inkomen toegerekend aan polishouders verstaan we de beleggingsopbrengsten die verzekeringsmaatschappijen behalen op de pensioen en
inkomen,besteedbaar het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals
inkomen,modaal het modaal inkomen wordt zichtbaar als we de inkomens statistisch gaan verwerken en in een grafiek gaan zetten het
inkomen,nationaal het nationaal inkomen is de som van alle inkomens die nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan
inkomen,winst het winstinkomen is de beloning voor het ter beschikking stellen van de productiefactor ondernemersactiviteit
inkomensafhankelijke regelingen onder inkomensafhankelijke regelingen verstaan we vormen van door de overheid geregelde inkomensoverdracht waarbij de omvang van die overdracht afhankelijk
inkomensbeleid middels hun zogenaamde inkomensbeleid proberen overheden de verdeling van inkomen over de huishoudens in het land te veranderen
inkomenselasticiteit van de vraag onder de inkomenselasticiteit van de vraag verstaan we in de wereld van de economie de procentuele verandering
inkomensgroeihypotheek onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar
inkomensheffing onder inkomensheffing verstaan we de som van de verschuldigde inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen
inkomensherverdeling inkomensherverdeling is de verdeling van het primaire inkomen over de deelnemers aan het economisch proces door midel van inkomensoverdrachten
inkomenskloof op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld
inkomenskloof ===> op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld
inkomensoverdracht naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de
inkomensoverdrachten inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler
inkomensoverdrachten rekening onder inkomensoverdrachtenrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de betalingen en ontvangsten van in het kader van
inkomenspolitiek inkomenspolitiek is een vorm van politiek waarbij de overheid de groei van inkomens voor zowel de hoge als de lage
inkomensprijs we spreken van een inkomensprijs als de prijs die een consument betaalt mede afhankelijk is van zijn inkomen
inkomensrekening onder de inkomensrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de ontvangsten en de uitgaven van de primaire
inkomenstoets het begrip inkomenstoets kent meerdere betekenissen 1 bij aanvang van de hypotheek zal de hypotheekverstrekker een werkgeversverklaring en een recente loonstrook
inkomensverdeling de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen
inkomensverdeling,primair de primaire inkomensverdeling is de verdeling van het primaire nationaal inkomen over de inkomenstrekkers personen met een inkomen of
inkomensverschillen elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat
inkomsten belastingschijf een zogenaamde inkomstenbelastingschijf is een gedeelte van de belastbare som bij de inkomstenbelasting waarbij een bepaald belastingpercentage hoort
inkomsten uit nietbelasting middelen onder inkomsten uit niet belastingmiddelen verstaan we een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de collectieve sector
inkomstenbelasting onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van
inkomstenobligatie een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het
inkoop van aandelen met de inkoop van aandelen willen bedrijven het aantal aandelen dat uit staat op de markt terugbrengen het
inland payment onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta
inland revenue de ir ofwel de inland revenue is de belastingdienst in engeland
inleveren we spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben
inleveringsprovisie de inleveringsprovisie is de provisie die soms verschuldigd is bij het inleveren van fysieke effecten bij de bank
inlopen van dividend onder het inlopen van dividend verstaan we het verschijnsel dat het koersverlies van het grootste deel van het
innemen ook wel genoemd aantrekken van kapitaal innemen is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de internationale geldmarkt het is
inning onder inning of het innen van bedragen verstaan we het ophalen van bedragen die mensen slechts betalen omdat ze hiertoe
inruil we bieden iets bijvoorbeeld een dienst recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere
inschrijfdatum de inschrijfdatum is de datum waarop het mogelijk wordt om op een openbare emissie in te schrijven
inschrijfdatum emissie de inschrijf datum bij emissie is de uiterste datum die altijd ligt na het verschijnen van het
inschrijfkoers emissie de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en
inschrijforder een inschrijforder is een specifieke order van een cliënt waarbij deze opdracht geeft voor hem in te schrijven op een
inschrijfperiode de inschrijfperiode bij een emissie is de periode dat men kan inschrijven dus de periode waarin men aangeeft een bepaald
inschrijfprijs de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en
inschrijfrechten onder inschrijfrechten verstaan we de rechten om in te schrijven op een aandelenemissie
inschrijven onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties
inschrijvenemissie we spreken van inschrijven bij een emissie als we onze bank of commissionair een order geven om
inschrijver een inschrijver is een partij die inschrijft op een emissie daarmee te kennen gevend om aandelen uit deze emissie te
inschrijving in de grootboek en der nationale schuld onder de zogenoemde grootboekinschrijving is het deel van de wat oudere nederlandse staatsschuld waarbij
inschrijving in het hypotheek register onder inschrijving in het hypotheekregister verstaan we een handeling waarbij de opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling wordt
inschrijving schuldregister we spreken van een inschrijving in het schuldregister bij het gebruik van een register waarin door de
inschrijvingsbericht het inschrijvingsbericht is een bevestiging die door de bank of commissionair in effecten aan een cliënt wordt gezonden dat zijn
inschrijvingsgarantie de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt
inschrijvingsperiode onder de inschrijvingsperiode verstaan we tijd waarin het mogelijk is om in te schrijven op een nieuwe emissie
inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie de inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie zijn een overzicht in een emissieprospectus wat de voorwaarden zijn waarmee de
insider trading insider trading is ook wel een andere benaming van beurshandel op basis van voorkennis
insolventie een zogenaamde staat van insolventie toestand waarin een debiteur zijn schulden niet kan betalen
Inspanningsverplichting bij een inspanningsverplichting belooft de uitvoerende partij zijn best te doen om een bepaald doel te bereiken bijvoorbeeld het behalen
instapkosten de zogenaamde instapkosten worden in rekening gebracht als u deel gaat nemen aan een beleggingsproduct een verzekeringsconstructie en dergelijke zeker
instappen we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in
instelling voor collectieve belegging in effecten onder een instelling voor collectieve belegging in effecten ofwel icbe verstaan we een beleggingsinstelling die
instellingen zonder winstoogmerk onder instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens verstaan we de sector in de
institute for supply management het institute for supply management afgekort tot ism zorgt voor de opvolger van de bekende napm inkopersindex
Institute of international finance het institute of international finance ofwel afgekort iif is een koepelorganisatie die meer dan 375 banken vertegenwoordigt
institute of London underwriters het institute of london underwriters is een door engelse assuradeurs opgericht instituut dat standaardformuleringen voor de verzekering
institute strike clauses onder de institute strikes clauses verstaan we de standaardvoorwaarden voor transportverzekeringen zoaqls die zijn opgesteld door het institute
institute war clauses institute war clauses zijn standaardvoorwaarden voor transportverzekering van het institute of london underwriters voor de verzekering tegen de
instituties onder instituties verstaan we de zijn afspraken tussen mensen die samen regelen hoe ze met elkaar omgaan
institutionele belegger een institutionele belegger is een belegger die beroepsmatig langlopende beleggingen zoekt voor de aan hen toevertrouwde middelen waarbij de
institutionele economie de institutionele economie is een economische theorie die ervan uitgaat dat mensen niet uitsluitend op grond van rationele
instrument variabele de instrument variabele is een grootheid in een rekenkundig model zoals we die veel tegenkomen in de bedrijfseconomie
integrale beleggingscyclus onder de integrale beleggingscyclus verstaan we een beleggingsstrategie waarbij de belegger zich niet beperkt tot één beleggingsvorm maar alle
integrale kostprijs de integrale kostprijs is de som van alle kosten die gemaakt moeten worden om een bepaalde dienst te kunnen
integratie bedrijfskolom we spreken van integratie als twee of meer geledingen in een bedrijfskolom samengaan waardoor er dus een tussenliggende markt verdwijnt
inter system working agreement het inter system working agreement ofwel afgekort tot iswa is een overeenkomst tussen de twee clearinginstituten cedel
interamerican development bank de inter american development bank ofwel iadb is speciaal opgezet voor de bevordering van de economie van
interbancair de term interbancair wordt gebruikt bij zaken die betrekking hebben op of plaatsvindend tussen banken onderling
interbancair deposito een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd in feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene
interbancair vertegenwoordigend overleg het interbancair vertegenwoordigend overleg wordt ook wel genoemd het ivo genoemd het is het overleg van afgevaardigden van
interbancairegeldmarkt op de interbancaire geldmarkt vinden leenactiviteiten met een korte looptijd die tussen de banken onderling plaats
interbank offered rate de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden
interbankcaire tarieven onder de interbankcaire tarieven verstaan we de tarieven die banken elkaar in rekening brengen bij het onderling uitzetten van
interbankmarket de interbank market is de geldmarkt waar banken hun overschotten onderling aan elkaar uitlenen
intercircuit verkeer intercircuit verkeer wordt ook wel kruisverkeer genoemd het is was het betalingsverkeer tussen twee verschillende betalingscircuits zie ook bij betalingscircuit
intercommodityspread onder een inter commodity spread verstaan we een manier van beleggen waarbij een belegger een short positie in
intercropspread een intercrop spread is een term uit de wereld van de termijnbeurzen en de grondstoffenhandel en het het wil zeggen
interest interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal
interest coverage ratio worden de meeste kengetallen ontleend aan de balans de interest coverage ratio wordt ontleend aan de resultatenrekening
interest rate option een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie
interest,open open interest is het totaal aantal openstaande contracten voor een future of een optiecontract per een bepaalde datum
interestdekkingsgetal het zogenaamde interestdekkingsgetal is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf zijn renteverplichtingen na kan komen uit de bedrijfswinst
interestmethode het begrip interestmethode komt uit de pensioenwereld en is een manier om een reservering op de balans op te nemen
interestonlyprincipalonly onder interest only principal only ofwel afgekort iopo verstaan we een obligatie die is gesplitst in een
interestpariteit de zogenaamde interestpariteit is het evenwicht tussen 1 het verschil tussen een termijnkoers en een contante koers van een valuta
interestperioden onder de interestperioden verstaan we tijdsperioden van al dan niet gelijke grootte gedurende welke variërende interestpercentages berekend kunnen worden over
interesttitels met interesttitels worden losse coupons afkomstig van obligaties bedoeld die zelfstandig dus los van de obligatie verhandeld kunnen worden
interimdividend onder interim dividend verstaan we een vorm van dividend die meestal halfjaarlijks vaak bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers
interlinked we spreken van interlinked als de financiële systemen computernetwerken van meerdere banken onderling gekoppeld zijn
interlisted we spreken van interlisted als een aandeel of ander effect op meerdere beurzen tegelijk genoteerd staat
intermarket analyse onder intermarket analyse verstaan we het bestuderen van een bepaalde markt met als doel de richting van een andere
intermarketspread we spreken van een intermarket spread als we twee tegengestelde futurescontracten afsluiten in verschillende markten dus bijvoorbeeld een long
intermediair verbruik we spreken van intermediair verbruik als de goederen en diensten die in het productieproces worden ingezet aan het eind
intermediaire goederen intermediaire goederen zijn goederen of diensten die worden gebruikt bij de voortbrenging van andere goederen of diensten
internalisering onder internalisering verstaan we het doorberekenen van externe effecten in de uiteindelijke verkoopprijs van het product we maken er door internalisering
international accounting standards ias is de afkorting van international accounting standards international accounting standards is een europese standaard voor het opstellen van
international airtransport association de international air transport association vaak afgekort aangeduid tot iata is de internationale luchtvrachtvervoerdersassociatie de aangesloten vervoerders hebben zich
international bank for reconstruction de international bank for reconstruction and development ofwel ibrd is de internationale bank voor herstel
international bond een international bond is een obligatie die is uitgegeven door een staat en die is uitgegeven in een andere
international chamber of commerce de international chamber of commerce wordt afgekort aangeduid als icc het is een internationale organisatie die zich
international factoring onder international factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor exportfactor in het land van de exporteur
international labour organisation de international labour organisation ofwel de ilo is geassocieerd met de verenigde naties en heeft tot doel om
international money market de term international money market is een beurs voor termijncontracten met valuta's als onderliggende waarde die als onderdeel
international options clearing de international options clearing corporation ofwel iocc is het
International Order Book het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale
international securities exchange de international securities exchange afgekort tot ise is een uit de usa afkomstige schermenbeurs waarop vooral opties verhandeld
international securities identification number de international securities identification number of isin is een internationale code voor een effect dat een notering
international swap dealers association de international swap dealers association is opgericht in 1984 om de swap markt te kunnen reguleren wat
international trade in het international trade rapport wordt het verschil tussen export en import gemeten import en export zijn zwaar meewegende
internationale arbeidsverdeling de basis voor de internationale handel is de internationale arbeidsverdeling landen leggen zich bij internationale arbeidsverdeling toe op die
internationale bank voor herstel en ontwikkeling de internationale bank voor herstel en ontwikkeling wordt vaak de wereldbank genoemd in het engels
internationale liquiditeiten de zogenaamde internationale liquiditeiten zijn de internationaal aanvaarde ruilmiddelen in de vorm van goud direct opeisbare tegoeden in convertibele valuta
internationale reserves de zogenaamde internationale reserves worden gevormd door het totaal van de door alle landen aangehouden reserves
internationals internationals zijn aandelen die op een aantal buitenlandse beurzen worden verhandeld het betreft in het algemeen de grotere beursgenoteerde ondernemingen
interne arbeidsverdeling onder de technische interne arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie binnen een bedrijf in het algemeen legt een werknemer zich toe
interne controle onder de interne controle verstaan we de controle op het gehele bedrijfsgebeuren die door of namens de leiding van
interne convertibiliteit er is sprake van interne convertibiliteit in de situatie waarin ingezetenen vrij elke willekeurige buitenlandse valuta kunnen kopen aanhouden
interne financiering onder interne financiering verstaan we het financieren van investeringen uit het eigen vermogen of uit andere bronnen binnen de
internetbubble periode van ongeveer 1998 tot 2000 waarin beleggers het gevoel kregen dat internetbedrijven tot in de hemel zouden groeien hoewel
interprofessie we spreken van de interprofessie bij de groep bedrijven die uitsluitend werkzaam zijn rond de effectenbeurs en de effectenhandel denk
interprofessionele effectendeposito en girokas nv de interprofessionele effectendeposito en girokas nv ofwel cik is een instituut in belgië voor giraal effectenverkeer
interprofessionele transactie een interprofessionele transactie is een transactie die geheel binnen de interprofessie wordt afgehandeld en die dus niet in opdracht
interval onder de interval verstaan we het verschil tussen de uitoefenprijzen bij opties uit dezelfde optieklasse deze is enigszins afhankelijk van
interventie onder een valutainterventie door een centrale bank verstaan we het actief optreden door die centrale bank op de valutamarkt
interventie onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers
interventiekoers de interventiekoers was de hoogste of laagste koers van een valuta waarbij de centrale bank ingevolge de overeenkomsten binnen het
interventiepunt onder het interventiepunt verstaan we het uiterste punt van de koersontwikkeling in opwaartse of benedenwaartse richting van een valuta ten
in the money versus out-of-the-money opties Er is nogal wat verschil tussen in-the-money en out-of-the-money opties
intracommodityspread een intracommodityspread is een vorm van een timespread dus een gekocht en een verkocht termijncontract op de grondstoffenbeurzen met verschillende afloopmaanden
intracomptabel we spreken van intracomptabel als de gehele administratie van een bedrijf via het grootboek loopt dus dat er geen sprake
intraday we spreken van intraday bij zaken die tijdens een handelsdag optredend of plaatsgevonden hebben en waarbij deze in het algemeen
intraday high de intraday high is de hoogste koers die op een bepaalde beursdag wordt bereikt in het eindoverzicht van de dag zullen
intraday low de intraday low is de laagste koers die op een bepaalde beursdag wordt bereikt
intradaychart een intraday chart is een grafiek van de koersbewegingen gedurende de dag cq de handelsperiode
intradaykoersen onder intraday koersen verstaan we de koersen zoals die constant tot stand komen tijdens de handelsdag
intrekken we spreken bij aandelen van intrekken wanneer we deze uit de circulatie nemen dit kan bijvoorbeeld door de aandelen weer in
intrekken van aandelen onder het intrekken van aandelen verstaan we het feit dat een vennootschap het geplaatst kapitaal in aandelen kan
intrinsieke waarde de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd
intrinsieke waarde aandeel de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het
intrinsieke waarde van een onderneming de intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde die gelijk is aan het verschil tussen
intrinsieke waarde, premium ten opzichte van we spreken van een premium ten opzichte van intrinsieke waarde als een beleggingsfonds noteert boven
intrinsieke waardevan geld onder de intrinsieke waarde van het geld verstaan we de materiële stoffelijke waarde van het geld
intrinsiekewaarde bij opties het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld
intrinsiekewaarde per aandeel de intrinsieke waarde per aandeel is de totale intrinsieke waarde van een vennootschap gedeeld door het aantal
intrinsiekewaarde van een beleggingsfonds de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de waarde van de beleggingen gedeeld door het aantal uitstaande participaties
introductie door emissie onder een introductie door emissie verstaan we het uitgeven van effecten waarbij in nederland het publiek de gelegenheid
introductie door verhandeling bij introductie door verhandeling wordt er al gestart met de handel in eerder uitgegeven effecten voordat een fonds
introductie ter beurze onder de wat ouderwetse term introductie ter beurze verstaan we het naar de beurs brengen van een voordien
introductie van een aandeel onder de introductie van een aandeel verstaan we het opvoeren van een nieuw aandeel op de beurs
introductiebericht een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede
introductiebrief een introductiebrief is een brief waarmede een bank een cliënt introduceert bij één van haar correspondenten met in deze brief
introductiekoers de introductiekoers is de koers waartegen aandelen bij een beursintroductie worden geplaatst
inverdieneffect we spreken van het inverdieneffect van een overheidsuitgave als deze zichzelf op andere punten terugverdient
inverse-rentestructuur onder inverse rentestructuur of omgekeerde rentestructuur verstaan we de situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange
inverted futures markt we spreken van een inverted futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtsbijzijnde het
inverted hammer de inverted hammer is een koerspatroon uit de japanse candlestickanalyse we zien een kleine body onderin de tradingrange van de
inverted yield curve onder een inverted yield curve wordt verstaan dat de rente die vergoed wordt op de geldmarkt hoger ligt
investeerder een investeerder is iemand die geld in ondernemingen als startende bedrijven steekt in de hoop daar een beter rendement mee
investeren onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door
investeren in ETF's volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015
investering, overheid onder de overheidsinvesteringen verstaan we de aanschaf van kapitaalgoederen door de overheid in de infrastructurele sfeer
investering,breedte- onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die
investering,diepte onder een diepte investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het
investeringen onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel
investeringen,bruto onder bruto investeringen verstaan we aile aankopen van materiële kapitaalgoederen door producenten gedurende een bepaalde periode zonder dat deze
investeringen,direct onder directe investeringen verstaan we een vorm van investeringen waarbij ingezetenen van een land kapitaal verschaffen aan het buitenland
investeringen,netto als er sprake is van een vergroting van de totale kapitaalgoederenvoorraad dan is er sprake van positieve netto investeringen
investeringkrediet investeringskrediet is een vorm van krediet dat bestemd is voor de aankoop van goederen die voor investeringsdoeleinden worden gebruikt denk
investeringsaftrek de investeringsaftrek vinden we terug in de belastingwetgeving bij die investeringen die een bedrijf al dan niet via een vorm
investeringsbank een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt
investeringsbank,nationaal de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven
investeringsbudget het investeringsbudget is het bedrag dat een bedrijf op een bepaald moment beschikbaar heeft om investeringen te doen
investeringscriterium een investeringscriterium is een voorwaarde die aan een investering gesteld wordt zodat deze een rendabele bijdrage aan het bedrijf zal
investeringspercentage onder het investeringspercentage verstaan we het percentage van de spaarpremie dat daadwerkelijk belegd wordt bij een beleggingsverzekering of beleggingshypotheek
investeringspremieregeling de investeringspremieregeling valt onder de komende en gaande regelingen ter stimulering van de economie de investeringspremieregeling wordt afgekort aangeduid met ipr
investeringspremieregeling zeescheepvaart de investeringspremieregeling zeescheepvaart afgekort aangeduid met ipz was een speciaal voor de zeevaart in het leven geroepen subsidieregeling
investeringsproject een investeringsproject is een nauwkeurig omschreven plan waarvoor een eveneens nauwkeurig financieel plan wordt opgesteld om de investeringen te bepalen
investeringsselectiemethode met de investeringsselectiemethode wordt beoordeeld wat de gevolgen van een investering voor een onderneming zijn
investeringsverzekering een investeringsverzekering is een speciale verzekering tegen niet commerciële risico's voorbeelden van dergelijke risico's zijn het transferrisico en fabricatierisico
investing for growth de investing for growth strategie van merrill lynch komt erop neer dat fondsen worden gekocht als het management
investment bank onder een investment bank verstaan we een zakenbank die zich specialiseert op ïnvestment banking" ofwel een activiteit die ondernemingen helpt
investment grade we spreken over een hoge investment grade bij obligaties uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit bijvoorbeeld staatsobligaties van landen
investor relations onder investor relations verstaan we de functie binnen een vennootschap die zich bezig houdt met het onderhouden van contacten
investor, sophisticated in de angelsaksische landen spreekt met van een sophisticated investor bij een belegger die over voldoende kennis van zaken
investor,informal informal investor is eigenlijk gewoon een duur woord voor een particuliere geldverstrekker voor veel projecten waar geld nodig is voor
invisible hand de term invisible hand is afkomstig van de econoom adam smith deze onzichtbare hand 'invisible hand' zorgt er in zijn
invloed dagelijks nieuws er valt over te discussiëren of een trader het dagelijks nieuws moet volgen bijvoorbeeld via internet tv of
invloeden op aandelenkoersen er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding
invoer onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht
invoerrecht het invoerrecht is een vorm van belasting welke wordt geheven op de invoer van goederen het invoerrecht is nu in feite
invoerrechten invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten
invoice discounting invoice discounting is een vorm van factoring bij invoice discounting wordt niet de gehele omzet overgedragen
IOB het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale
IPC-index de ipc index is een index van de beurs van mexico
IPO initial public offering ofwel ipo is een engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op
IQD de iqd is de iso valutacode voor de iraakse dinar de nationale munteenheid van iraq
Iraakse dinar de iraakse dinar is de nationale munteenheid van irak de iso valutacode van de iraakse dinar is iqd
Iraanse rial de iraanse rial is de nationale munteenheid van iran de iso valutacode van de iraanse rial is irr
iron condor een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram
iron condor een iron condor is een optiestrategie die meestal gewoon condor genoemd
IRR de irr is de iso valutacode voor de iranian rial de nationale munteenheid van iran
ISDA de international swap dealers association is opgericht in 1984 om de swap markt te kunnen reguleren wat
ISDEX de isdex internet stock index wordt verhandeld op de kansas city board of trade en is een aandelenindex die zich
ISEQ overall index de iseq overall index is een index van de beurs van ierland
ishare een i share is een aandeel op een mandje obligaties vaak een tracker van een bedrijfs obligatieindex zoals bijvoorbeelde
ISIN de international securities identification number of isin is een internationale code voor een effect dat een notering
ISINnummer de term isin nummer is een afkorting van international securities identification number het isin nummer is een internationaal toegekend nummer
ISK de isk is de iso valutacode voor de ijslandse kroon de nationale munteenheid van ijsland
island reversal een island reversal is een koerspatroon uit de technische analyse waarbij een top of dal is omgeven door gaps
ISM het institute for supply management afgekort tot ism zorgt voor de opvolger van de bekende napm inkopersindex
ism manufacturing index een indicator waar de fed haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ism manufacturing index deze
ism services index de amerikaanse ism services index staat ook wel bekend als de non manufacturing ism en is een onderzoek
ISPA general index de ipga general index is een index van de beurs van chili
issued onder de aandelen die "issued" zijn rekenen we de aandelen in portefeuille bij de uitgevende instelling zelf daarnaast kennen we
ITL de itl was de iso valutacode voor de de vroegere italiaanse lire de nationale munteenheid van italië vã³ã³r de
IVO het interbancair vertegenwoordigend overleg wordt ook wel genoemd het ivo genoemd het is het overleg van afgevaardigden van

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.