Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

D

D van dividend de "d" is de letter waarmee in bepaalde financi ële bladen wordt aangegeven dat dividend in contanten wordt betaald
daagsdispositie onder het begrip daagsdispositie verstaan we het van dag tot dag reguleren van het rekening courantsaldo in euro's bij de
daagshandel voor de callmarkt onder de zogenaamde daagshandel voor de callmarkt verstaan we de handel die erop gericht is om overtollige
dading onder het begrip dading verstaan we een schriftelijke overeenkomst waarmee partijen een aanhangig rechtsgeding beeindigen dan wel een te voeren
dagafschrift onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor
dagafschrift van effectenclearing onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt
dagelijks opvraagbare spaarrekening een dagelijks opvraagbare spaarrekening is een spaarrekening waarbij bij het opzeggen geen boeterente in rekening wordt gebracht vanwege
dagelijkse rentemethode onder de dagelijkse rentemethode verstaan we een methode van het berekenen waarbij de periode waarover rente over het saldo
daggeld onder daggeld verstaan we kortlopende gelden die dagelijks opvraagbaar dan wel opzegbaar zijn en die uiterlijk twee werkdagen na opvraging
daggeldlening het begrip daggeldlening is een alternatieve benaming voor het begrip callgeldlening een daggeldlening is een vorm van een lening die
daggeldrente onder de daggeldrente verstaan we de rente die verschuldigd is als men een daggeldlening ter beschikking krijgt
daghandel de daghandel is het werkterrein van de daghandelaar een trader in de vorm van een persoon of instelling die middels

daghandelaar een daghandelaar is een beurshandelaar die volledig opereert voor eigen rekening en die tracht zaken te doen binnen de dagelijkse
dagkoersen onder dagkoersen verstaan we de koersen zoals die aan het einde van de dag bekend zijn
daglimiet de daglimiet ofwel de "day limit" is de maximumpositie waarover een handelaar gedurende de dag een valutarisico of een renterisico
dagloon onder dagloon verstaan we de grondslag voor de berekening van een eventuele uitkering
Dagong dagong is een chinees rating agency voor landen en bedrijven
dagorder een dagorder is een vorm van een effectenorder die uitsluitend geldt op de beursdag waarop deze order wordt verstrekt
dagregister onder het dagregister verstaan we een register dat wordt bijgehouden door de afdeling bewaring en juridische zaken van de dienst
dagrente de dagrente is de huidige rente voor een nieuw af te sluiten hypotheek die in principe dagelijks kan veranderen
dagrun de zogenaamde dagrun is de geautomatiseerde verwerking van aangeleverde mutaties overdag die meestal plaatsvind in het centrale computercentrum van
dagswap onder de dagswap of eendaagsswap of eendagshandel wordt een swap voor ã©ã©n dag bedoeld
dagvaarding een dagvaarding is een schriftelijke oproep door een deurwaarder waarbij de eiser in een juridisch geschil zijn tegenpartij
dagwissel onder een dagwissel verstaan een wissel die op een vooraf bepaalde dag betaalbaar is
daily official list de daily official list is de offici ële publicatie van de aex optiebeurs waarin alle optienoteringen en andere informatie
daily price range onder de daily price range verstaan we het verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers van
daily tradinglimit de daily trading limit is een limiet die door een beurs wordt gezet ter beperking van het aantal
dailyrange de daily range is het verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers op een tradingdag
daimyobond een daimyo bond is een obligatie die is uitgegeven op de japanse markt en soms de euromarkt door de
daisychain een daisy chain ofwel een "groepje madeliefjes" is een benaming voor een groep handelaren of beleggers die door het
daka ASIindex de daka asi index is de belangrijkste aandelenindex van de aandelenbeurs van dakar
dakfonds een dakfonds is een vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsdepot dat niet zelfstandig de toevertrouwde gelden belegt maar zich
dalasi de dalasi is de nationale munteenheid van gambia de iso valutacode van de dalasi is gmd
dalasy de dalasy is de munteenheid van gabon
dalen het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid
dalende driehoek de dalende driehoek is een term uit de technische analyse het gaat om een situatie waarin een koersuitbraak naar
dalende markt we spreken van een dalende markt bij een markt met gedurende een langere periode dalende beurskoersen een dergelijke dalende markti
dalende trend de term dalende trend of downtrend komt uit de technische analyse het is een ontwikkeling op de effectenbeurs die
dalende yieldcurve een dalende yield curve is een rentegrafiek of yield curve waarin tot uitdrukking komt dat zowel de korte
dalrentegarantie als u een hypotheekofferte heeft met dalrentegarantie dan kunt u nog profiteren van renteverlagingen totdat u naar de notaris gaat
dark northern spring met dark northern spring wordt een vorm van tarwe bedoeld die in de termijnhandel als onderliggende waarde wordt
darkcloud cover bearish de dark cloud cover bearish is een patroon uit de candlestickanalyseverklaring van het dark cloud cover bearish candlestickpatroon
dartboardportfolio een dartboardportfolio is samengesteld met volledig willekeurig gekozen aandelen de keuze wordt gemaakt door het werpen met dartpijltjes of middels
DARTS darts staat voor dutch auction rate term securities dit zijn effecten waarvan de prijs tot stand komt door een zogenaamde dutch
data eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare
datum aankondiging de datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt
datum betaalbaarstelling de datum betaalbaarstelling is de dag waarop een dividend of een rentebetaling van een obligatie wordt betaald
datum exdividend de datum ex dividend is vaak de dag waarop het dividend officieel is vastgesteld ofwel de dag van
datum jaarvergadering de datum jaarvergadering is de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvindt
datum markt de datummarkt is een bijzonder soort termijnmarkt waarop voor elke datum in de toekomst een koers kan worden vastgesteld van
datum van afgifte document de datum van afgifte document is de oorspronkelijke datum die als zodanig op het afgegeven document is
dauer emittent met een daueremittent wordt een financi ële instelling bedoeld die in doorlopende afgifte op obligaties lijkende waardepapieren zowel rechtstreeks aan het
david ricardo david ricardo leefde van 1772 tot 1823 en was een engels econoom zakenman en parlementariër zijn voornaamste werk "principles
dawn raid een dawn raid is de aankoop van een groot blok aandelen van een bepaald bedrijf veelal door een ander
DAX de dax is de index van de beurs van frankfurt de deutscher aktienindex bestaande uit de 30 "blue chips" van
DAXindex de dax index is de belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van frankfurt in duitsland
DAXmid de dax mid index is een index van de beurs van frankfurt duitsland met de fondsen die net buiten de
day, reversal day de reversal day is de dag waarop een trend tot een einde lijkt te komen
daytrader een daghandelaar is een beurshandelaar die volledig opereert voor eigen rekening en die tracht zaken te doen binnen de dagelijkse
DCI-index de dci index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van botswana dci is de afkorting van domestic companies index
DDP met de handelsterm delivered duty paid verstaan we dat de levering tot en met de inklaring is
de Dow de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van
de nederlandse bank de nederlandse bank ofwel afgekort tot dnb is de centrale bank van nederland gevestigd in amsterdam
dead cat bounce bij een zogenaamde dead cat bounce is de aandelenbeurs snel en fors omlaag gegaan en is zich weer
dead spread de term deadspread slaat in de goederentermijnhandel op een spread bestaande uit de verkoop van een contract varkensbuiken en de
deal capture deal capture is jargon voor het pas vastleggen van transactiegegevens nadat de transactie zelf al is verricht
dealer een dealer op de beurs is een handelaar die uit kleine verschillen tussen biedkoersen en laatkoersen winst tracht te maken
dealeroption met een dealer option wordt in de goederentermijnhandel een optie bedoeld op een onderliggende waarde die niet op een
dealinglimit met de dealing limit bedoelen we de maximale totaalpositie waarover een handelaar tijdens het handelen een valutarisico of een
dealingroom de dealing room van een bank is de afdeling waar men meestal per telefoon of direct op het beeldscherm
deathcross de term death cross komt van technisch analisten die de dow jones nauwgezet volgen een death cross ontstaat als
deathstaripo de term death star ipo is gebaseerd op de bekende "star wars" films waarbij de death star een
debenture onder een debenture verstaan we een aflosbare obligatie in het verenigd koninkrijk en in de verenigde staten met een vaste
debestebeleggingsadviseur natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk
debet staan in rekening courant de term debet staan in rekeningcourant is de meer formele benaming van het bekende begrip "rood staan"
debetcard een debitcard is een geplastificeerde kaart die meestal voorzien is van een chip of magneetstrip om hem machinaal leesbaar te
debetnummer onder een debetnummer verstaan we het nummer van een rekening waarvan een bedrag moet worden afgeschreven
debetrente de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening
debitcard een debitcard is te vergelijken met een creditcard met dat verschil dat er tevoren een bedrag op gestort moet worden
debitering met de term debitering van een rekening bedoelen we het afschrijven van een bedrag van deze rekening
debiteur een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de
debiteurenbeheer Debiteurenbeheer gebeurt door zowel bedrijven als banken we verstaan onder debiteurenbeheer het geheel van procedures en besluiten ten aanzien van aan
debiteurenkrediet onder een debiteurenkrediet verstaan we een krediet waarbij de cessie van de vorderingen het saldo van de openstaande debiteuren als
debiteurenland onder een debiteurenland verstaan we een land dat per saldo een schuld heeft uitstaan bij het buitenland het grootste schuldenland ter
debiteurenrisico onder het begrip debiteurenrisico verstaan we de kans dat een schuldenaar in het geheel niet niet volledig of te laat
debiteurenrisico ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat
debiteurensaldo het debiteurensaldo is het totaal aan kredieten of leningen die op een bepaald moment door een bank aan een klant
debiteurensubstitutie met de term debiteurensubstitutie wordt vervanging van de vordering bedoeld die bijvoorbeeld een bank op een debiteur heeft door een
debiteurentermijn de debiteurentermijn is de periode waarin iemand die geld heeft geleend van een bank of een bedrijf zijn schuld moet
debiteurland onder een debiteurland verstaan we een land dat bijna elk jaar een tekort op de betalingsbalans laat zien
debitrice de debitrice is een overheid een bedrijf of een instelling die schuldbewijzen of obligaties heeft uitgegeven
debitspread een debit spread is een optie strategie spread die bij het openen van de positie geld kost
debt equity swap een debt equity swap is simpelweg de omruiling van schulden tegen aandelen de debt equity swap komt vaak voor
debt service coverage ratio de debt service coverage ratio is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf in staat is
debt service ratio met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de
debt to equity ratio onder de debt to equity ratio verstaan we de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen bij
debtratio de debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze
debtwarrant een debtwarrant is een warrant die de houder het recht geeft tot aankoop van een obligatie tegen een vaste prijs
debutgettering onder debutgettering verstaan we het feit dat bepaalde posten om moverende redenen buiten de normale begroting worden gehaald
decentralisatie het begrip decentralisatie in de staathuishouding betekent dat de uiteindelijke beslissingen omtrent de uitvoer van een beleidstaak niet door
décharge met het begrip décharge wordt de bevrijding van het hebben van aangegane verplichtingen bedoeldbijvoorbeeld het ontslag van de verplichtingen uit
décharge van bestuurders de décharge van bestuurders is een moment in het jaar meestal tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders waarop
deck de term deck is nog afkomstig uit de tijd van de vloerhandel en is het totaal aan orders dat een
declared day de zogenaamde declared day is de datum in de vs waarop een dividendvoorstel bekend wordt gemaakt
déconfiture onder deconfiture verstaan we een ander woord dan "in staat van faillissement"
deductieve logica onder deductieve logica verstaan we een redeneertechniek onder andere van de in de beleggingswereld vaak gebruikte expertsystems waarbij van
deelbaarheid met het begrip deelbaarheid bedoelen we het voorkomen van de situatie dat er twee of meer crediteuren en of debiteuren
deelmarkt onder een deelmarkt of een marktsegment verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van een uitgebreidere of meeromvattende markt
deelnemer een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming
deelnemersjaar het deelnemersjaar is een term uit de pensioenwereld en is het aantal jaren dat iemand heeft deelgenomen aan een pensioenregeling
deelnemersraad de term deelnemersraad komt uit de pensioenwereld het is een orgaan van een pensioenfonds waarin deelnemers en gepensioneerden van het
deelneming onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een
deelnemingsgraad onder de deelnemingsgraad verstaan we in de economie het aantal mensen van 15 tot 64 jaar dat betaalde arbeid verricht
deelnemingspercentage de participatiegraad of ook wel deelnemingspercentage is het deel van de bevolking tussen de 15 en 64 deze leeftijd gaat
deelnemingsvrijstelling een deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling voor belastingplichtigen van belasting over alle voordelen die zij uit hun deelneming in een bedrijf
deeltijdarbeid deeltijdarbeid of het hebben van deeltijdbanen houdt in principe in dat één volledige baan door meerdere personen wordt bezet
deeltijdbaan iemand die minder werkt dan volgens een cao mogelijk is heeft een deeltijdbaan een baan die je zowel in voltijd
deeluitvoering onder een deeluitvoering verstaan we een gedeeltelijke uitvoering van een beursorder een order kan afhankelijk van de marktomstandigheden niet altijd in
Deense Kroon de deensche kroon is de nationale munteenheid van denemarken en groenland de iso valutacode van de deensche kroon is
deep discount bond een deep discount bond is een obligatie met een rente beneden de marktrente en een uitgiftekoers die minimaal
deep in the money een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker
deep in the money optie een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker
default onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks
defensieve aandelen onder defensieve aandelen verstaan we aandelen met weinig koersfluctuaties en een langzame maar wel gestage groei
defensievebelegging Een defensieve belegging is een vorm van een aandelen belegging in defensieve fondsen wat nu eigenlijk defensieve fondsen zijn
defensievewaarden de term defensieve waarden wordt gebruikt in dezelfde context als defensieve aandelen en we tobben daar met dezelfde problemen
deferred start option met de term deferred start option worden opties aangeduid die al te verhandelen zijn vã³ã³r ze daadwerkelijk op
deferredstrike option een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het
defined benefit scheme de term defined benefit scheme komt uit de pensioenwereld het is een pensioensysteem waarbinnen een pensioen van een
defined contribution scheme een defined contribution scheme uit de pensioenwereld pensioensysteem waarbinnen de hoogte van de door werknemers en werkgevers te
definitieve surseance van betaling onder het juridische begrip definitieve sursã©ance van betaling verstaan we sursã©ance van betaling die door de rechtbank
deflatie onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten
defleren defleren gebeurt om cijfers in een tijdreeks beter vergelijkbaar te maken het defleren is het gemakkelijkst te verklaren aan de
degenerated banking onder de term degenerated banking verstaan we het verschijnsel dat de banken aan de daarvoor in aanmerking komende cli ënten
degresievebelasting met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van
degressieve afschrijving een degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt
dekken onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op
dekkingsaankoop als we meestal door onze bank tot een dekkingsaankoop worden verplicht dan bedoelt men daarmee de aankoop van aandelen om
dekkingseisen beleggers die putopties en of ongedekt callopties schrijven moeten voldoen aan de minimum dekkingseisen zoals die zijn vastgesteld door amsterdam
dekkingsgraad de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te
dekkingsgraad de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te
dekkingspercentage onder het dekkingspercentage verstaan we in de economie de mate waarin de invoer kan worden betaald uit de opbrengst van
dekkingsplan het zogenaamde dekkingsplan maakt deel uit van de begrotingen van de rijksoverheid in dit dekkingsplan geeft de minster van financiën aan
dekkingstoezegging onder de term dekkingstoezegging verstaan we de toezegging van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv om transacties met betrekking tot de
dekkingsvereiste onder de dekkingsvereiste verstaan we de eis dat iemand die opties verkoopt een bedrag daarvan in de vorm van effecten
dekkingsverplichting de dekkingsverplichting is in feite een ander woord voor margin de dekkingsverplichting is het bedrag dat iemand ter zekerheid moet storten
dekkingsvoorschriften bankbiljetten met de term dekkingsvoorschriften bankbiljetten verstaan we de voorschriften ingevolge de bankwet waarbij de nederlandsche bank nv een bepaald
dekkingswaarde boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van
delcredere onder delcredere verstaan we het instaan voor de gegoedheid van de debiteur
deliberation bearish het deliberation bearish koerspatroon komt uit de wereld van de japanse candlestickanalyse en laat zich als volgt verklaren
deliverable stocks onder deliverable stocks verstaan we voorraden van een grondstof in een opslag die is goedgekeurd door de grondstoffenbeurs en
deliverd duty paid met de handelsterm delivered duty paid verstaan we dat de levering tot en met de inklaring is
delivered at frontier met de handelsterm delivered at frontier wordt bedoeld dat er franco wordt geleverd aan de grens
delivery de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen
delivery instrument een delivery instrument is een document dat gebruikt wordt voor de daadwerkelijke fysieke levering van een grondstof
delivery month de delivery month is de maand waarop een futurescontract afloopt en waarop dus de fysieke levering plaats kan vinden
delivery point het delivery point is een door een grondstoffenbeurs aangewezen plaats in de praktijk vaak een haven waar een commodity
delivery price de delivery price is de prijs die uiteindelijk na aftrek van kosten betaald wordt voor de goederen bij de fysieke
delivery risk met het begrip delivery risk verstaan we het risico dat een contractpartij bij een valutatransactie niet wil leveren terwijl
delivery versus payment met delivery versus payment bedoelen we de veel gebruikten engelse term voor levering tegen betaling
deliverydate De term delivery date heeft twee betekenissen1 de datum waarop een onderliggende waarde volgens een futurecontract geleverd moet worden
deliverynotice de delivery notice is een geschreven document dat afgegeven wordt door de verkopers van een futurecontract waarin zij hun
delta de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende
delta limiet onder de deltalimiet verstaan we in het kader van risicobeheer een maximum aan de totale gecombineerde positie van opties en
delta neutrale positie een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen
delta neutrale spread een delta neutrale spread is een callspread bestaande uit een gekochte callopties en een aantal geschreven callopties waarbij
delta. de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de
deltabenadering de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is
deltabenadering de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend
deltafactor de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende
deltahedging delta hedging is een techniek om zich in te dekken tegen koerswijzigingen van de onderliggende waarde door het nemen
DEM de dem was de internationale codering voor de vroegere duitse mark voordat deze opging in de euro
DEMA het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel
DEMA de dema is de zogenaamde "double smoothed exponential moving average" dit is een vorm van de ema exponential moving average die
demand,aggregate de demand aggregate is een variant op de demand index waarbij echter ook open interest als variabele in de
demandindex de demand index is een leading indicator waarbij prijs koers en en volume gegevens worden gecombineerd
demandline de demand line is een vorm van een steunlijn die getrokken wordt door de lows bij een barchart of
demandpull een demand pull is een type inflatie veroorzaakt door een te grote vraag naar te weinig goederen wat een
demandpull inflatie onder demand pull inflatie verstaan we een vorm van inflatie die ontstaat wanneer de vraag naar goederen het
dematerialisatie in de wereld van de effecten is dematerialisatie het proces om steeds meer over te gaan van fysieke stukken naar girale
dematerialisatie van het geld met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals
demerit goods onder demerit goods verstaan we producten waarvan de overheid de consumptie wil afremmen deze demerit goods vallen economisch gezien
democratie een zogenaamde democratie is een manier om politieke beslissingen te laten nemen door gekozen volksvertegenwoordigers waarbij een meerderheid van stemmen
democratie,direct bij een directe democratie is er sprake van een vorm van democratie waarbij belangrijke beslissingen middels een referendum ook
democratisch budgetmechanisme er is sprake van een zogenaamd democratisch budgetmechanisme als vertegenwoordigers die langs democratische weg gekozen zijn democratisch genomen besluiten
demonstratie effect we spreken van een demonstratie effect wanneer we producten gaan kopen uitsluitend vanwege het feit dat deze status en
demotie demotie is het tegenovergestelde van promotie iemand wordt van een hogere functie naar een lagere functie 'overgeplaatst'
denar de denar is de nationale munteenheid van macedoni ë de iso valutacode van de denar is mkd
denivelleren we spreken van deniveleren als we het hebben over het vergroten van verschillenwordt in de media en de politiek vooral
department of trade and industry het department of trade and industry afgekort tot dti is het ministerie van handel en industrie
deponeren met deponeren bedoelen we de effectenwereld het in bewaring geven van die effecten bij een depotbank
deponering van aandelen onder de deponering van aandelen verstaan we het in bewaring geven van effecten bij een depotbank of andere
deponering van de jaarrekening onder de deponering vande jaarrekening verstaan we het publiekelijk ter inzage leggen van de jaarrekening van bedrijven bij
deponering,ontvangsterkenning van de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de
deponeringsbericht op het moment dat de effecten in het depot van de belegger gedeponeerd zijn wordt er een zogenaamd deponeringsbericht afgegeven
depositary trust company de depositary trust company wordt afgekort aangeduid als dtc de depositary trust company is een nstelling in de verenigde
deposito op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken
deposito, achtergesteld onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het
deposito, langjarig een langjarig deposito is een deposito met een looptijd van twee jaar of langer
deposito, particulier een particulier deposito is een deposito dat wordt aangehouden door natuurlijke personen of verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk
deposito,euro een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van
deposito,eurovaluta een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van
depositofaciliteit de depositofaciliteit is een instrument van de europese centrale bank ecb waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de europese geldmarkt
depositogarantiestelsel het depositogarantiestelsel ofwel het dgs houdt in dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100000 euro terug kunnen krijgen indien de bank
depositorente de depositorente is de rente die een bank vergoedt op een deposito
depositorente ECB de depositorente ecb is een monetair instrument van de europese centrale bank waarmee de situatie op de geldmarkt in
depository receipt een depository receipt is een verklaring van een bank een loods of andere opslagruimte die aangeeft dat het eigendom
depositosparen het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde
depot het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot
depot,beleggings- een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv
depot,premie onder een premiedepot verstaan we een geblokkeerde spaar of beleggingsrekening van waaruit u automatisch premies kunt laten storten bijvoorbeeld voor
depot,verzamel- het verzameldepot is de totale hoeveelheid effecten van eenzelfde soort die door cli ënten bij een bewaarbedrijf in bewaring is gegeven
depotbank een depotbank is in het algemeen een bank of andere financi ële instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen
depotbericht een depotbericht is een bericht van een bank aan haar klanten meestal in de vorm van een bankafschrift waarop wordt
depotcliënt een depotcliënt is een cliënt van een depotbank die zijn effecten daar in bewaring heeft gegeven
depotfractiebewijs een depotfractiebewijs is een effect dat recht geeft op een deel van een effectendepot bestaande uit onderling gelijke eenheden
depotnummer onder een depotnummer verstaan we het nummer of de identificatie waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of een
depotoverzicht een depotoverzicht is een staat of overzicht waarop de effectenportefeuille van een cli ënt gesplitst is naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties
depotrekening onder het begrip depotrekening wordt een tijdelijke rekening verstaan waarop tijdelijk een deel van een hypothecaire geldlening wordt gestort
depotrente onder depotrente verstaan we de rente die verschuldigd is verkregen wordt door stalling van geld in een depot een voorbeeld
depotverplichting onder de depotverplichting verstaan we een minimum waarborgsom die betaald wordt voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten zie ook
depreciatie onder depreciatie verstaan we de waardevermindering van een valuta ten opzichte van een andere valuta die uitsluitend door de werking
depressie een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een
derde wereld de derde wereld is een verzamelnaam voor de zogenaamde ontwikkelingslanden de term eerste wereld duidt op de industrielanden ondermeer
derden beslag onder derdenbeslag verstaan we het beslag dat door een beslaglegger of een arrestant wordt gelegd op de goederen en openstaande
derden hypotheek een derdenhypotheek is een hypotheek die gegeven wordt door een ander persoon dan de schuldenaar
derden pandgever onder de derden pandgever verstaan we een derde die ten behoeve van de schuld van een ander als zekerheid
derden pandhouder onder een derden pandhouder verstaan we degene die in plaats van de pandhouder het pand onder zich houdt maar dan
derden verzet onder een zogenaamd derdenverzet verstaan we een rechtsmiddel waardoor iemand die geen partij bij een vonnis is de tenietdoening van
derden zekerheid we spreken van een derden zekerheid als deze zekerheid door een ander dan de kredietnemer wordt verstrekt
derivaten onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar
derogatie derogatie is een term die wordt gebruikt in het kader van de economische en monetaire unie
derogatieakte onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten van een
descending triangle de descending triangle is een koerspatroon uit de technische analyse dat het nog enige tijd doorlopen van de globaal
designated primary marketmaker een designated primary market maker ofwel dpm is een handelsfunctie op de cboe
desinflatie onder desinflatie verstaan we een afname in het inflatietempo zonder dat de inflatie helemaal verdwijnt ofwel waarbij het prijspeil steeds
desintermediatie onder desintermediatie verstaan we een proces in de financi ële wereld waarbij partijen steeds minder gebruik gaan maken van tussenpersonen zoals
desinvestering onder een desinvestering verstaan we de sluiting van een bedrijfsonderdeel de desinvestering is meestal bij de buitengewone baten en lasten terug
detrended price oscillator detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij
detrending onder detrending verstaan we in de technische analyse het verwijderen van een trend uit de koersen teneinde cyclische patronen beter
deurwaarder een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde
deutsche termin b÷rse de deutsche terminboerse ofwel de dtb is de duitse optiebeurs geopend in 1990 en gevestigd in frankfurt de dtb
devaluatie onder devalutie verstaan we het afwaarderen van een munteenheid valuta ten opzichte van ander munteenheden ten opzichte van
devaluation financiÞre het agence d'evaluation financiële is de officiële naam voor adef een organisatie vergelijkbaar met standard &v poor's
development assistance committee het development assistance committee is een organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
deviezen deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden
deviezen regime onder de term deviezenregime verstaan we de regels inzake de financi ële betrekkingen met het buitenland
deviezenbank een deviezenbank is een kredietinstelling die door de nederlandsche bank nv is gemachtigd om onder haar toezicht bemiddeling te verlenen
deviezencertificaat met de term deviezencertificaat wordt een certificaat bedoeld dat de verkoper van de deviezen ontvangt bij verkoop aan de deviezenautoriteiten
deviezeninstituut onder het deviezeninstituut van een land verstaan we de centrale instantie die belast is met de controle op en het
deviezenmutatie onder een deviezenmutatie verstaan een transactie die een wijziging in de deviezenvoorraad veroorzaakt we kunnen daarbij twee soorten transacties onderscheiden
deviezenpositie onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank
deviezenpositie van een bank onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank
deviezenreserve met de deviezenreserve wordt de som van de offici ële deviezenreserve bedoeld met daarbij opgeteld de deviezen waarover de banken beschikken
deviezenreserve,netto de netto deviezenreserve is de offici ële deviezenreserve minus de deviezenverplichtingen van de centrale bank
devilsmetal naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van
devisor devisor is een ander woord voor deelgetal een devisor wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de berekening van een ongewogen koersindex voor
DEX dex is een vroeger symbool op de aex optiebeurs voor opties us dollar gulden
DGA de directeur grootaandeelhouder is de directeur van een vennootschap veelal een besloten vennootschap die via een groot aandelenbelang in
diagonal spread bij een diagonal spread is er sprake van gelijktijdig kopen en verkopen van opties in dezelfde optieklasse maar met
diagonal straddle calendar spread bij de diagonal straddle calendar spread koopt men een
diagram,scatter een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband
diagram,spreiding een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband
diagram,winstverlies een belangrijk onderdeel bij het analyseren van opties en optiestrategie ën is het zogenaamde winst verlies diagram overigens ook
diamantfiguur de diamant figuur ofwel diamond is een koersfiguur uit de technische analyse die een omslag in de huidige trend
diamonds de diamonds is de populaire benaming van de tracker van de dow jones industrials index
DIBID onder de dibid verstaan we de dublin interbank bid rate dus een biedkoers voor de rente die banken in ierland
DIBOR onder de dibor verstaan we de dublin interbank offered rate dus een vraagkoers voor de rente die banken in ierland
dienst der lening onder de dienst der lening verstaan we de verplichtingen van de debiteur tot betaling van de rente en
dienst der registratie en successie de zogenaamde dienst der registratie en successie is een onderdeel van de belastingdienst waaraan akten en
diensten we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een
dienstjarenbeginsel het dienstjarenbeginsel is de verhoging van de pensioengrondslag die uitsluitend doorwerkt voor bepaalde deelnemersjaren die in de pensioenregeling zijn vermeld
dienstjarenstelsel het dienstjarenstelsel is een term uit de pensioenwereld en wordt gebruikt om een pensioenregeling nader mee aan te duiden
diepte investering onder een diepte investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het
diepte van de markt de diepte van de markt is een term die aangeeft op welke prijs een bepaalde hoeveelheid van
diepte van het orderboek onder het feit dat men de diepte van het orderboek kan zien verstaan we het feit dat
difference option de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van
differentials we spreken van differentials in de wereld van de termijncontracten als er een premie betaald moet worden voor een betere
differentiatie differentiatie is het ontstaan van een nieuwe geleding binnen een bedrijfskolom een voorbeeld een schoenenfabriek looit niet langer zelf het
differentieel koersstelsel een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd
differentiéle geldstroom onder een differentiële geldstroom verstaat men de toename of afname van een bepaalde geldstroom kosten of inkomsten binnen een
differentiéle kosten de differentiële kosten zijn de toename of de afname van de kosten binnen een onderneming door een specifieke beslissing
differentiéle kostprijs de differentiële kostprijs is de kostprijs van bijvoorbeeld een bepaald product die wordt berekend door uit te gaan van
diffusie indicator de diffusie indicator is een statistisch instrument waarmee men een groot aantal geselecteerde economische gegevens meet die zich als
diffusiemethode men spreekt van de diffusie methode bij het hanteren van een diffusieindicator bij economisch onderzoek
digitale optie een digitale optie is hetzelfde als een binaire optie deze wordt geld waard als een bepaalde koers van de
dilution dilution is de engelse term voor de toename van het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf door bijvoorbeeld de uitoefening
DIM een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker
DINAR de dinar is de nationale munteenheid van ondermeer algerije de iso valutacode van de dinar is dzd
Dinar de dinar is de nationale munteenheid van bosnie herzegovina de iso valutacode van de dinar is bad
dinar de dinar is de nationale munteenheid van libie de iso valutacode van de dinar is lyd
dinar de dinar is de nationale munt van bosnié herzegovina de iso valutacode van de dinar is bad
DINT bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor
dip een dip is een tijdelijke en beperkte daling van de koers van een aandeel of een obligatie
direct aangeslotene een direct aangeslotene was een bij necigef aangesloten financi ële instelling en is in de praktijk dus veelal een bank of
direct costing direct costing is een manier van kostentoerekening door een onderneming bij de fabricage van een bepaald product waarbij alleen
direct deal een direct deal is een effectentransactie die wordt afgesloten tussen twee partijen zonder de tussenkomst van een hoekman
direct debitcard een direct debitcard is een vorm van een debetkaart waarmee de kaarthouder betalingen kan verrichten waarvoor hij onmiddellijk op
direct op vraagbaar tegoed het direct opvraagbaar tegoed is het giraal tegoed van particulieren en bedrijven bij algemene banken coã¶peratief georganiseerde banken
direct opneembaar spaartegoed onder een direct opneembaar spaartegoed verstaan we een vorm van spaargeld waarover de spaarder op elk moment kans
direct placement direct placement is een engelse term voor directe verkoop of directe plaatsing door een bedrijf van nieuwe aandelen aan
direct public offering een direct public offering ofwel een dpo is een emissie zonder tussenkomst van een bank
directe belasting een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd het is de bedoeling
directe belastingen onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd
directe democratie bij een directe democratie is er sprake van een vorm van democratie waarbij belangrijke beslissingen middels een referendum ook
directe garantie onder een directe garantie verstaan we een garantie waarbij de nederlandsche crediet verzekering maatschappij nv ncm zich rechtstreeks tegenover
directe inflatie strategie onder een directe inflatiestrategie verstaan we het monetair beleid dat zich direct richt op het beheersen van de inflatie
directe investeringen onder directe investeringen verstaan we een vorm van investeringen waarbij ingezetenen van een land kapitaal verschaffen aan het buitenland
directe kosten de directe kosten zijn dat deel van de totale kosten die bijvoorbeeld moeten worden gemaakt om een product te
directe kredietcontrole onder directe kredietcontrole verstaan we de voorschriften die een centrale bank aan de particuliere banken kan opleggen om hun
directe opbrengst waarde de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder
directe ruil onder directe ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten tegen elkaar worden uitgewisseld
directe valutaarbitrage onder directe valuta arbitrage verstaan we een vorm van valuta arbitrage waarbij in elk geval de lokale valuta
directe vastgoedbelegging we spreken van een directe vastgoed belegging als er daadwerkelijk in een gebouw of grond wordt belegd en
directe vermogensverschaffing onder directe vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt zonder tussenkomst van een financiële instelling zoals bijvoorbeeld een
directeurgrootaandeelhouder de directeur grootaandeelhouder is de directeur van een vennootschap veelal een besloten vennootschap die via een groot aandelenbelang in
directie de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank
directiebonus een directiebonus of gewoon bonus is een extra betaling buiten het normale salaris bijvoorbeeld bij behaalde resultaten vertrek of domweg
directiepensioenlichaam een zogenaamd directie pensioenlichaam is een pensioenlichaam dat volgens de wet op de vennootschapsbelasting gewoon belasting moet betalen veel pensioeninstellingen
directieverslag het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst
directional straddle een directional straddle is een uitbreiding op de optiestrategie van de straddle
directionaltrading we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"
directmovement indicator de direct movement indicator is een begrip uit de technische analyse twee lijngrafieken waarin koersbewegingen naar boven tegenover
directrendement onder het direct rendement verstaan we het rendement dat een aandeel op een bepaald moment meestal vandaag oplevert
directwriter een direct writer is een verzekeringsmaatschappij die geen gebruik maakt van assurantietussenpersonen maar zelf contact onderhoudt met zijn klanten
Dirham de dirham is de munteenheid van de verenigde arabische emiraten de isocode is aed
dirty price de dirty price is de prijs van een obligatie inclusief de sinds de vorige uitbetaling van de coupons opgebouwde
disagio de term disagio kent vele betekenissen zoals
disagio,conversie we spreken van een conversiedisagio in de situatie waarbij de conversiekoers bij converteerbare obligaties lager is dan de geldende beurskoers
disclosure met disclosure wordt een engelse term bedoeld voor het vrijwillig maar meestal verplichte publiceren van gegevens door een bedrijf of
discontabele activa banken met het begrip discontabele activa van banken worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij
disconteren onder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht
disconteren onder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht
discontering onder discontering verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht
disconteringspercentage het disconteringspercentage is een ander woord voor disconteringsvoet
disconteringsvoet het rentepercentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de contante waarde van
disconteringsvoet de disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen
disconto Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel
disconto en callgeld clearing instituut het disconto en callgeld clearing instituut meestal afgekort tot dci is een instituut dat waarborgt dat
disconto krediet onder een discontokrediet of ook wel een discontofaciliteit verstaan we een overeenkomst van de bank en haar client die de
disconto,particulier onder het zogenaamde particulier disconto verstaan we het discontopercentage waartegen banken bereid zijn om zogenaamde prima wissels te disconteren
discontofaciliteit onder een discontofaciliteit verstaan we een door de bank met de klant overeengekomen mogelijkheid zodat deze klant wissels en promessen
discontolening een discontolening is een lening die beneden de nominale waarde wordt aangeboden en later tegen 100% wordt afgelost
discontomarkt de discontomarkt is de markt tussen banken waarop wissels promessen en andere waardepapieren door de banken en overheden worden aangeboden
discontopercentage het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse
discontopolitiek de zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de centrale bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen
discontovoet de discontovoet is een officieel door de centrale bank vastgesteld rentepercentage dat geldt als minimumtarief voor de geldmarkt
discount met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index
discount Met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index deze discount kan zowel ten opzichte
discount beleggingsfonds onder de discount ten opzicht van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds verstaan we het verschijnsel dat dat de
discount intrinsieke waarde we spreken van een discount ten opzichte van intrinsieke waarde als een bij beleggingsfonds de
discount security we spreken van discount security bij een effect dat verkocht wordt onder de pariteit dus bijvoorbeeld een obligatie van
discounted cashflow methode de zogenaamde discounted cash flow methode is een techniek die gebruikt wordt om de terugverdientijd van een
discounthouse een zogenaamd "discount house" is een onderneming die zich bezighoudt met transacties op de geldmarkt
discountrate de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat
discountrate de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat
discouraged workers effect onder het discouraged workers effect verstaan we het verschijnsel dat mensen die wel werkzoekend zijn zich niet in
discretionary account onder een discretionary account verstaan we bij een rekening in de usa elke rekening waarop anderen dan de eigenaar
discretionary order onder een discretionary order verstaan we een order die de floorbroker enige vrijheid van handelen geeft ten aanzien van
discretionarytrader trader die handelt op basis van ervaring kennis van de markten en een aantal
discretionay trust bij een discretionary trust bepaalt de trustee op welk moment aan welke benificiary de rechten worden overgedragen waarbij de
disneyland east disneyland east is de spottende benaming voor de agenten van de amerikaanse sec
dispariteit onder het begrip dispariteit verstaan we een prijsverschil tussen twee beurzen waar dezelfde aandelen op een bepaald moment worden verhandeld
dispensatie de term dispensatie komt uit de pensioenwereld en is een ander woord voor vrijstelling van deelneming
displaced moving average een term die we in de wereld van de technische analyse nog wel eens tegen komen is het
dispositie onder dispositie verstaan we het opnemen van contanten bij een bank door iemand die over een krediet kan beschikken bij
dispositie effect het dispositie effect vinden we terug bij de behaveriol
dispositie in gedeelten onder documentair krediet dispositie in gedeelten onder documentair krediet is het beschikken onder een documentair krediet over ã©ã©n
dispositieruimte onder de dispositieruimte verstaan we het verschil tussen het bedrag dat volgens een kredietovereenkomst mag worden opgenomen we spreken daar
distant delivery month met de bepaling distant delivery month wordt in de termijnhandel de specificatie van termijncontracten aangegeven dat fysieke levering
distant months met de zogenaamde distant months worden in handel in opties en termijncontracten de verst weg gelegen maanden meestal 9
distressed securities onder distressed securities verstaan we effecten van ondernemingen waarbij het voortbestaan aan een zijden draadje hangt
distributie, normaal uit de statistiek de meest voorkomende manier waarop een serie getallen afwijkt van het gemiddelde levert grafisch voorgesteld de
distributievergoeding de term distributievergoeding slaat op de vergoeding die vermogensbeheerders ontvangen van beleggingsinstellingen wanneer zij hun klanten bij deze beleggingsinstelling onderbrengen
distribution day (Williams) williams accumulating distributing indicator larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de
divergentiedrempels de term divergentiedrempel was een alternatieve benaming voor de afwijkingsdrempels van het europees monetair stelsel
diversificatie diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden
diversificatie diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden
diversiteitsverschijnsel het zogenaamde diversiteitsverschijnsel is het verschijnsel dat de investeringen in variabele kapitaalgoederen elk op een ander tijdstip hun eigen mrdt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken
dividend Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken
dividend arbitrage onder dividendarbitrage verstaan we het gelijktijdig handelen in aandelen en opties op die aandelen met het doel winst te
dividend declaratie de dividenddeclaratie is een aankondiging door een vennootschap dat het uit te keren dividend op haar aandelen per een bepaalde
dividend passeren we spreken van dividend passeren in de situatie waarin een bedrijf meestal vanwege magere bedrijfsresultaten besluit geen dividend uit
dividend per aandeel het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel wordt uitgekeerd en dat verkregen wordt
dividend reserve als er sprake is van een dividendreserve bij een onderneming dan is dit een eerdere opgebouwde reserve waaruit dividenduitkeringen kunnen
dividend rollover de dividend roll over is een beleggingsstrategie waarbij een belegger vlak voordat er op een aandeel dividend wordt
dividend stelen de termen dividenddiefstal en dividend stelen staan voor dezelfde praktijk namelijk
dividend uitkerende fondsen onder dividenduitkerende fondsen verstaan we beleggingsfondsen die de door hen geã¯ncasseerde dividenden rentebetalingen of andere inkomsten op de beleggingsportefeuille
dividend verhouding de koers dividend verhouding is de koers van een aandeel gedeeld door het erop uitgekeerde dividend
dividend winst verhouding de dividend winstverhouding is verhouding tussen de winst per aandeel en het uitgekeerde dividend per aandeel
dividend, contant contant dividend is de winstuitkering over een lopend of over een afgelopen boekjaar aan de aandeelhouders in contanten
dividend, gekwalificeerd gekwalificeerd dividend is een vorm van dividend die lager wordt aangeslagen voor de belasting voor zover bekend komt deze
dividend, keuze een keuzedividend is een vorm van dividend waarbij gekozen kan worden uit een dividend in contanten of een dividend in
dividend, loyaliteits onder een loyaliteitsdividend verstaan we een speciale vorm van dividend die bedoeld is om trouwe aandeelhouders extra te belonen
dividend, passeren van het passeren van dividend is meestal ten gevolge van mindere bedrijfsresultaten bij het passeren van dividend wordt namelijk dat
dividend, super- een superdividend is een overtollige kasreserve die aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend
dividend,bruto het bruto dividend is het dividend vã³ã³r de aftrek van de 25% dividendbelasting
dividend,buitengewoon een buitengewoon dividend is een dividend dat duidelijk afwijkt van het gebruikelijke dividend dat door de jaren heen door
dividend,extra met het extra dividend wordt het dividend bedoeld dat wordt uitgekeerd boven het gewone dividend
dividend,jaar het jaardividend is het totale dividend dat een vennootschap over een boekjaar uitkeert
dividend,preferent preferent dividend is een vorm van dividend dat eerst wordt uitbetaald voordat de winst als dividend over de andere
dividend,primair primair dividend is een in de statuten van de vennootschap vastgestelde uitkering uit de winst aan de gewone aandeelhouders
dividend,slot het slotdividend is het deel van het totale dividend dat nadat dit na het verstrijken van het boekjaar is vastgesteld
dividend,stock stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats
dividend,tussentijds onder het begrip tussentijds dividend verstaan we hetzelfde als interim dividend
dividend,voorgesteld het voorgesteld dividend is het dividend dat aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd ter goedkeuring
dividendbasis we gaan bij de berekening van het rendement op een aandeel uit van de zogenaamde dividendbasis
dividendbelasting dividendbelasting of in het engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend
dividendbewijs een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld
dividendblad het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit
dividendeffect onder het dividendeffect verstaan we het verschijnsel dat de koers van een aandeel met ongeveer de waarde van het
dividendegalisatie onder de zogenaamde "dividendegalisatie" verstaan we het beleid van een vennootschap om fluctuaties in de winst niet terstond in de
dividendnota de dividendnota is een nota waarop het dividend aan een cli ënt wordt afgerekend onder &#8211 wettelijk verplichte &#8211 inhouding van
dividendpercentage het dividendpercentage wordt weinig gebruikt omdat de nominale waarde bij de dagelijkse beurshandel nauwelijks een rol speelt
dividendpolitiek de dividendpolitiek is het beleid dat een onderneming voert met betrekking tot het uitkeren van dividend zoals handhaving op hetzelfde
dividendprovisie de dividendprovisie zijn de kosten die banken hun klanten in rekening brengen om het dividend te innen
dividendrendement het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement
dividendrenseignering onder dividendrenseignering verstaan we dat banken en commissionairs jaarlijks eigener beweging aan de belastingdienst per klant opgeven hoeveel dividend deze ontvangen
dividendsparen het zogenaamde dividendsparen is iets van vroeger onder een ouder belastingregime als je door de rentevrijstelling heen was kon je
dividendstabilisatie onder dividendstabilisatie verstaan we het streven naar een telkens groeiend of minimaal gelijkblijvend dividend door de jaren heen onafhankelijk van
dividendstripping met dividend stripping bedoelen we een truc om de belasting op dividend te ontlopen het werkt als volgt
dividenduitkering onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het
dividendvoorstel het dividend voorstel is het door het management van een vennootschap gemaakt voorstel over het uit te keren dividend
dividendvrijstelling de "dividendvrijstelling" is een maatregel van de overheid om de participatie in bedrijven te bevorderenhet komt neer op een vrijstelling
divisor de divisor is een getal dat wordt gebruikt bij het maken van een index
DJF de djf is de iso valutacode voor de djibouti franc de nationale munteenheid van djibouti
Djibouti franc de djibouti franc is de nationale munteenheid van djibouti de iso valutacode van de djibouti franc is djf
DKK de dkk is de iso valutacode voor de deense kroon de nationale munteenheid van denemarken en groenlanddenemarken is nog niet
DM de afkorting dm stond vroeger voor de duitse mark voordat deze opging in de euro
DMA een term die we in de wereld van de technische analyse nog wel eens tegen komen is het
DMI de direct movement indicator is een begrip uit de technische analyse twee lijngrafieken waarin koersbewegingen naar boven tegenover
DMI de dmi ofwel de directional movement indicator behoort tot de familie van de trendindicatoren vaak wordt de indicator gebruikt als
DNB de nederlandse bank ofwel afgekort tot dnb is de centrale bank van nederland gevestigd in amsterdam
DNB certificaten dnb certificaten zijn kortlopende obligaties die worden uitgegeven door de nederlandsche bank om de geldhoeveelheid in ons land te
dobberen van beurskoersen de term dobberen is een van de vele synoniemen voor de constante bewegingen van beurskoersen voor dit dobberen
Dobra de dobra is de nationale munteenheid van sao tome and principe de iso valutacode van de dobra is std
dochteronderneming onder een dochteronderneming of affiliatie die ook wel kortweg dochter wordt genoemd verstaan we een onderneming die juridisch geheel zelfstandig
document, financieel de term financieel document is een in feite verzamelnaam voor een documenten zoals een wissel een promesse een cheque
documentair krediet onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die
documentair krediet betaalbaar per zicht onder een documentair krediet betaalbaar per zicht verstaan we een documentair krediet dat beschikbaar is gesteld
documentair krediet,gelijkluidend onder de term gelijkluidend documentair krediet verstaan we een nieuw documentair krediet dat moet worden geopend geconfirmeerd of
documentair krediet,onherroepelijk een onherroepelijk documentair krediet is een vorm van documentair krediet dat niet gewijzigd of ingetrokken kan worden zonder
documentair krediet,overdraagbaar onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet
documentaire incasso onder het begripdocumentaire incasso verstaan we het incasseren van handelsdocumenten
documentaire wissel onder een documentaire wissel verstaan we een wissel waaraan de documenten zoals de factuur een certificaat van oorsprong een
documentairkrediet,overdracht onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van
documenten documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten
documenten tegen acceptatie met de term documenten tegen acceptatie bedoelen we een in het incassoverkeer voorkomende instructie of machtiging om de
documenten tegen betaling onder de term documenten tegen betaling verstaan we de in het incassoverkeer voorkomende instructie om de aan een
documentencontrole onder het begrip documentencontrole verstaan we in dit kader de procedure waarbij de bank zich ervan vergewist of de onder
documentenopnameprovisie met de term documentenopnameprovisie of documentenprovisie wordt de vergoeding bedoeld voor het opnemen of doen opnemen van documenten
Dodd Frank act de zogeheten dodd frank act uit 2010 geeft de fdic federal deposit insurance corporation de de macht om financi ële
dode vis een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie die de verkeerde kant op gaat
dodevis ====> een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie trade die de verkeerde kant op gaat
doelspaarder onder een doelspaarder verstaan we iemand die spaart voor een van tevoren vastgestelde bestemming
doelstellingen economische politiek hoewel de economie een speelbal is van de politieke partijen zoals uiteengezet bij economische politiek zijn er enkele
doelstellingvandeonderneming de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de
doelvariabele de doelvariabele is de grootheid in een wiskundig model vaak de uitkomst van een berekening die men door middel van
doelvermogen het doelvermogen is een term uit de pensioenwereld het gaat om de premiereserve die een pensioenfonds moet hebben om op de
dogs of de dow de dogs of de dow is een strategie om te beleggen die gebaseerd is op dividendrendement
DOHLC formaat als we naar een koersdataleverancier zoeken of bij specificaties van beleggingssoftware kijken dan zien we nogal eens dat er
doji een doji is een kaars candle uit de candlestickanalyse met klein lichaam en kleine schaduwen soms is het lichaam niet
doji star de doji star vinden we in de candlestickanalyse terug als koerspatroon dat als volgt verklaard kan worden
doji star bearish de doji star bearish is een koerspatroon uit de candlestickanalyse dat zich als volgt laat verklaren
doji, dragonfly de dragonfly doji bearish of ook wel de umbrella is een koerspatroon uit de candlestickanalyse dat zich als
doji, four price we spreken in de candlestickanalyse over een four price doji bij een doji zonder schaduwen dus alleen een
doji, gravestone een gravestone doji is een patroon uit de candlestick analyse het is een variant op de doji dus er
doji, long-legged we spreken in de candlestickanalyse over een long legged doji bij een doji met zowel een lange upper
Dollar als we het in het spraakgebruik over de dollar hebben dan wordt hier vrijwel altijd de amerikaanse dollar ofwel de
dollar euro future een dollar eurofuture is een op de beurs in amsterdam verhandelbare future die beleggers in staat stelt een positie
dollar euro optie een dollar euro optie een optiecontract met $ 10000 als onderliggende waarde
dollar growed chart bij de grafiekvorm van de dollargrowed chart dient het meest linkse datapunt als referentie of nulpunt
dollar,bermuda- de bermuda dollar is de nationale munteenheid van bermuda de iso valutacode van de bermuda dollar is de bmd
dollar,groen de groene rekeneenheid werd in 1962 ingevoerd voor de gemeenschappelijke landbouwmarkt van de europese gemeenschappen
dollar,guyana de guyana dollar is de nationale munteenheid van guyana de iso valutacode van de guyana dollar is gyd
dollar,jamaica de jamaica dollar is de nationale munteenheid van jamaica de iso valutacode van de jamaica dollar is jmd
dollardrain de zogenaamde dollardrain is het verschil tussen de import van een land uit de vs en de export naar de
dollarisering onder dollarisering verstaan we een ontwikkeling met name in latijns amerika om de nationale munt vast te koppelen aan de
domestic bond domestic bond is een engels amerikaanse omschrijving van een obligatie die uitsluitend op de binnenlandse kapitaalmarkt verhandeld wordt
domicilie de domicilie ofwel het vestigingsland is het land waarin een persoon bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft
domiciliëring onder het begrip domicili ëring verstaan we een opdracht aan een bank waarbij de schuldeiser een expliciete toestemming heeft gekregen van de schuldenaar
Dominicaanse peso de dominicaanse peso is de nationale munteenheid van dominicaanse republic de iso valutacode van de dominicaanse peso is dop
donchianchannel een donchian channel is een envelop rond de koers die wordt gevormd door voor het bovenste kanaal de hoogste
donchians vier weken regel een techniek die bekend staat om zijn eenvoud is de donchian's vier weken regel de techniek is
Dong de dong is de nationale munteenheid van viet nam de iso valutacode van de dong is vnd
dont een dont is een ouderwets woord voor een specifiek soort premieaffaire
dood met dood of ook wel doods wordt een beursstemming bedoeld die aangeeft dat er eigenlijk helemaal niets gebeurt qua
dood kapitaal onder dood kapitaal verstaan we kapitaal dat op geen enkele manier enig rendement oplevert bijvoorbeeld het geld in een
doorconnossement met de term doorconnossement wordt een connossement bedoeld waaruit blijkt dat de goederen zullen worden overgeladen in een ander vervoermiddel
dooreen leverbaarheid met het begrip dooreenleverbaarheid bedoelen we dat verschillende coupures van een zelfde fonds kosteloos onderling verwisseld kunnen worden
doorgestreept dividend bewijs onder een doorgestreept dividendbewijs verstaan we een dividendbewijs dat recht geeft op een gedeeltelijke uitbetaling van het dividend in
doorgestreepte coupon onder een doorgestreepte coupon verstaan we een coupon die recht geeft op slechts een gedeeltelijk uitbetaling van de couponrente
doorhalen we spreken van het doorhalen van een order bij het annuleren van een effectenorder of optieorder
doorloopconstructie van een doorloopconstructie is sprake als u een hypotheek met vermogensopbouw zoals de spaar en beleggingshypotheek niet aflost aan het
doorlopend krediet een doorlopend krediet is een soort van rekeningcourantkrediet dat wordt verleend aan een particuliere cli ënt waarbij deze doorlopend debet
doorlopende afgifte onder doorlopende afgifte verstaan we de afgifte van pand bank en spaarbrieven waarbij geen inschrijvingsdatum of inschrijvingstermijn bestaat
doorlopende handel doorlopende handel geldt voor de veel verhandelde liquide fondsen orders voor deze fondsen kunnen tijdens de handelsuren doorlopend worden uitgevoerd
doorlopende handel een doorlopende notering is een notering die gedurende de beursdag geregeld tot stand komt ofwel er bij een doorlopende notering
doorlopende order een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat
doorlopende uitgifte onder doorlopende uitgifte verstaan we een methode van inschrijving op nieuwe effecten kwam in het verleden vooral voor bij hypotheek
doorrollen doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen
doorrollen van een calloptie onder het doorrollen van een calloptie verstaan we het sluiten van een geschreven call en het opnieuw
doorsnee premie de doorsneepremie is een term uit de pensioenwereld een pensioenpremie die voor een bepaalde groep uniform wordt vastgesteld ongeacht de
doorstootverplichting de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed
doorvoer de doorvoer in de economie is de goederenstroom die op weg van het ene naar het andere land over nederlands
DOP de dop is de iso valutacode voor de dominican peso de nationale munteenheid van dominicaanse republic
dotatie dotatie is een ander woord voor toevoeging dotatie wordt meestal gebruikt voor toevoeging aan een reserve van een bedrijf of een
dotcom een dotcom slaat op de toevoeging "com" achter ondernemingen op internet en staat als zodanig voor de wereld van e
douanefactuur onder een douanefactuur verstaan we het formulier dat voor de invoer van goederen in sommige landen vereist is
douanegarantie onder een douanegarantie verstaan we een speciale garantie naar de overheid toe in het bijzonder naar de ontvanger der invoerrechten
douaneunie onder een douaneunie verstaan we een overeenkomst tussen meerdere staten waardoor hun gezamenlijke gebied als een geheel wordt beschouwd voor
double bottom de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische
double digits met de term double digits wordt bedoeld dat er bij een bedrijf sprake is van twee cijferige winstcijfers
double key reversal de double key reversal is een uitbreiding van de normale key reversal we zien bij deze patronen een stijgende
double option een double option is een exotische optie die door de koper naar eigen keuze zowel als een calloptie of
double smoothed double smoothed is een term die wordt gebruikt om aan de te geven dat het resultaat van een "
double smoothed exponential moving average het double smoothed exponential moving average ofwel afgekort tot dema is een vorm van het exponentieel
double top de dubbele top is een figuur die in veel vormen van charting zoals de barchart en de point and
double whammy onder de engelse term "double whammy" verstaan we het feit dat aandelen ver boven de boekwaarde worden gekocht en
double witchinghour het double witching hour is het uur waarop in new york twee optieseries gelijktijdig aflopen hetgeen in het
double0 een double 0 is beursjargon voor een koers die eindigt op twee nullen de double 0 wordt vaak vermeden bij
doublebarrier option een double barrier option bestaat in feite uit twee barrieropties met zowel een in strike als een out
dow dividend theorie dit is een beleggingsstrategie gebaseerd op het kopen van de 10 aandelen die uit de dow jones index
Dow Jones de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van
dow jones average de dow jones average is het gemiddelde van dow jones industrials dow jones utilities dow jones transport en
Dow Jones company de dow jones company is het bedrijf dat de gelijknamige indices berekent en ook de amerikaanse zakenkrant the
Dow Jones composite average de dow jones composite average is een aandelenindex op de beurs van new york in wall street
Dow Jones futures de dow jones futures is een grondstoffenindex die niet het actuele prijsverloop maar dat van de eenmaandsfutures op
Dow Jones index de dow jones index is een beursindex van de beurs van wallstreet in new york bestaande uit dertig
dow jones industrial average de dow jones industrial average is een aandelenindex in new york waarin dertig toonaangevende amerikaanse industri ële bedrijven
Dow Jones Koersgemiddelde in plaats van over het dow jones koersgemiddelde heeft men het over de dow jones index of nog
Dow Jones sectorindices de dow jones sectorindices zijn de indices van sectoren waarin bedrijven uit de gehele wereld of alleen uit
dow jones spot de dow jones spot is de grondstoffenindex die het actuele prijsverloop van diverse grondstoffen weergeeft
Dow Jones transport average de dow jones transport average is een aandelenindex in new york die bestaat uit de twintig meest
Dow Jones utilities average het dow jones utilities average is een aandelenindex in amerika die bestaat uit vijftien toonaangevende nutsbedrijven in
dow ratio de dow ratio's zijn een vorm van retracement lijnen vergelijkbaar met gann retracement of fibonacci retracement de gebruikte retracementpercentages bij
dow theorie charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is
down and in optie de down and in optie is een vorm van
down and out optie de down and out optie is een vorm van
down trend we spreken van een downtrend als een koers al langere tijd een globale beweging omlaag maakt de trend is dus globaal
downgrading we spreken van downgrading bij een fonds dat degradeert het fonds wordt minder gewaardeerd dan voorheen dat kan door de beleggers
downside gap three methods bearish de downside gap three methods bearish is de indrukwekkende benaming van een koerspatroon uit de candlestickanalyse
downside tasuki gap bearish de downside tasuki gap bearish is een koerspatroon uit de candlestickanalyse het patroon laat zich als volgt verklaren
downsiderisk de downside risk is het risico dat men maximaal loopt bij een effectentransactie bij een long positie in opties kan
downstream onder downstream verstaan we de onderdelen van een oliebedrijf dat de ruwe olie producten raffineert dus tot en met de
downtick onder een downtick verstaan we een trade die op de beurs tot stand komt tegen een lagere koers dan de
dowtheorie charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is
DPM dpm is een afkorting van designated primary market maker designated primary market maker is een handelsfunctie op de cboede dpm dient in
DPO een direct public offering ofwel een dpo is een emissie zonder tussenkomst van een bank
DPO detrended price oscillator of dpo is een combinatie van eenkoersgrafiek en een voortschrijdend gemiddelde waarbij
draagkracht we spreken van draagkracht bij belastingen bij belastingheffing naar draagkracht tracht men de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten dan
draagkrachtbeginsel het draagkrachtbeginsel is het streven naar draagkracht bij de belastingheffing waar men tracht de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten
draagvlak we spreken van draagvlak bij de collectieve sector als we het hebben over het inkomen dat in de marktsector wordt
draaien van een fonds we spreken van draaien van fondsen of markten wanneer we de beleggingen in een bepaald fonds of
drachme de drachme was de munteenheid van griekenland voordat dit land over ging op de euro sinds die tijd steekt periodiek
drachme de drachme was de voormalige nationale munteenheid van griekenland de iso valutacode van de drachme was grd voordat deze in
draft een draft is een schriftelijk getekend document waarin een partij de drawer een andere partij de drawee een gespecificeerd bedrag
dragonbond een dragon bond is een buitenlandse obligatie die is uitgegeven op een markt in het verre oosten
dragonfly doji de dragonfly doji bearish of ook wel de umbrella is een koerspatroon uit de candlestickanalyse dat zich als
dragons onder de dragons verstaan we de tweede golf van nieuw geã¯ndustrialiseerde landen in zuidoost azi ë zoals indonesi ë maleisi ë de filipijnen
drawdown de drawdown is de soms forse terugval in het werkkapitaal van een trader ten gevolge van het meermalen na elkaar
drawee de drawee is degene aan wie bij een draft de opdracht tot betalen wordt verstrekt
drawer de drawer is degene die bij een draft de opdracht tot betalen verstrekt
dreaded triple top de dreaded triple top wordt gevormd als de koers van een index voor de derde keer een top
drempelinkomen de term drempelinkomen komen we tegen bij de verdeling van de uitgaven gerelateerd aan het inkomen zoals bij de wet
driehoek een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek
driehoek van pascal de driehoek van pascal wordt gevormd door steeds de twee getallen die schuin boven het gezocht getal staan
driehoeksformatie een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek
driehoeksformatie een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek
driehoeksgetal in de getallenleer zijn een aantal opmerkelijke wetmatigheden terug te vinden bijvoorbeeld de zogenaamde driehoeksgetallen en vierkantsgetallen
driepartijenverhouding onder een driepartijenverhouding verstaan we de positie van een partij die als crediteur betrokken wordt in de rechtsbetrekking van zijn
driepoot de driepoot of optiedriepoot is een benaming voor een optieconstructie bestaande uit drie opties in dezelfde optieklasse te weten een
drieprocentsnorm de zogenaamde drieprocentsnorm is een afspraak binnen de europese unie dat landen geen groter begrotingstekort dan drie procent mogen hebben
drievoudige top de drievoudige top is een figuur uit de point and figure charting de drievoudige top is in feite een uitbreiding
droit de suite met het begrip droit de suite wat ook wel zaaksgevolg wordt genoemd bedoelt men de omstandigheid dat een
drop dead day de drop dead day is de laatste dag waarop een ongewenste ontwikkeling op de beurs nog ten goede
drop lock stock onder een drop lock stock verstaan we een obligatie waarbij de rente periodiek aan de marktrente wordt aangepast
DRT drt was vroeger het symbool op de aex optiebeurs voor opties dordtsche petroleum drt is een soort beleggingsfonds in aandelen
druk bij aandelen de term druk bij aandelen wordt gebruikt bij aandelen waarin meer aanbod dan vraag is
druk, gemiddeld we spreken van een gemiddelde druk bij een heffing waarbij deze wordt gerelateerd aan een bepaalde grondslag
drunkardswalk de random walk is een omstreden theorie wat is niet omstreden in de aandelenanalyse? die ervan uitgaat dat voorspelling
dry gas onder dry gas verstaat men een vorm aardgas waar geen vloeibare koolwaterstoffen meer in zitten dry gas wordt verhandeld op
dry trust een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij
dse index de dse index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van delhi in india
DSI het dutch securities institute bevordert en bewaakt de kwaliteit en integriteit van personen die werken in de nederlandse
DTB de deutsche terminboerse ofwel de dtb is de duitse optiebeurs geopend in 1990 en gevestigd in frankfurt de dtb
DTC een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel
DTI het department of trade and industry afgekort tot dti is het ministerie van handel en industrie
dual currency obligatie een dual currency obligatie is een obligatie die in een andere valuta wordt afgelost dan die waarin aflossing
dual fund onder een dual fund verstaan we een beleggingsinstelling die met twee soorten aandelen of participaties werkt deze maken normaal gesproken
dual listing onder een dual listing verstaan we een notering op twee beurzen die zich bij voorkeur niet in dezelfde tijdzone
dual trading onder dual trading verstaan we een manier van handel op een beurs waarbij professionele handelaren zowel voor eigen rekening
duale inkomstenbelasting onder een vorm van duale inkomstenbelasting verstaan we een vorm van berekenen van inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit vermogen zoals
dubai dubai is vakjargon voor ruwe olie die uit dubai afkomstig is
dubbele bodem de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische
dubbele notering we spreken van een dubbele notering bij een fonds dat aan meer dan ã©ã©n effectenbeurs genoteerd is
dubbele optie de optiestrategie dubbele optie is de nauwelijks tot niet gebruikte nederlandse
dubbele sandwich een dubbele sandwich is een optiestrategie die meer bekend is onder de naam straddle
dubbele top de dubbele top is een figuur die in veel vormen van charting zoals de barchart en de point and
dubbeltelling de zogenaamde dubbeltelling is een berekening van de omzet in aandelen waarbij aankoop en verkooporders beide worden geteld
dubbeltjeswerk we spreken van dubbeltjeswerk bij een marktsituatie die gekenmerkt wordt door kleine koersschommelingen in de zin van "de koersverschillen van vandaag
dubieuze debiteur met een dubieuze debiteur bedoelen we een debiteur waarvan het onzeker is of deze aan zijn verplichtingen zal kunnen
due diligenceonderzoek een due diligenceonderzoek is een gestructureerd onderzoek naar de feitelijke toestand waarin een onderneming verkeert het onderzoek gaat veel verder
DUFAS de dutch fund association ofwel de dufas is de branchevereniging van beleggingsfondsen
dumb money de term dump money staat onder beleggingsadviseurs voor de groep beleggers die vrijwel altijd achter het net vist en
dumpen bij dumpen is er sprake van massaal verkopen in de zin van " toen de cijfers bekend werden dumpten
dumping onder dumping verstaan we export die plaatsvindt tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt er is bij dumping sprake van
dunne handel we spreken van dunne handel bij een effectenhandel die gekenmerkt wordt door weinig aankooporders en verkooporders
dunne markt een dunne markt is de situatie waarin op de effectenbeurs weinig in een fonds wordt gehandeld omdat tegenover weinig vraag
duopolie we spreken van een duopolie bij een oligopolie waarbij er slechts twee aanbieders zijn
duplicaatstuk een duplicaat stuk is een fysiek stuk dat een ander fysiek stuk dat beschadigd is of verloren gegaan vervangt
Dupont analyse de du pont analyse is een systematische analyse waarmee kan worden beoordeeld hoe gezond een bedrijf is
durable goods orders de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel
duration het bepalen van de duration is een methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden
duration beleid het duration beleid is een deel van het beleggingsbeleid dat een obligatieportefeuille bewust gevoelig of ongevoelig maakt voor renteschommelingen
duration, modified de modified duration geeft de mate aan waarin de koers van een obligatie reageert op veranderingen van het effectief
durfkapitaal durfkapitaal is de nederlandse term voor venture capital dit is kapitaal dat door bijvoorbeeld participatiemaatschappijen maar ook door sommige beleggingsmaatschappijen en
dutch discount met dutch discount wordt het verschijnsel aangeduid dat nederlandse aandelen een lagere koers hebben dan vergelijkbare buitenlandse aandelen met dezelfde koers winst verhouding
Dutch Fund association de dutch fund association ofwel de dufas is de branchevereniging van beleggingsfondsen
dutch premium met dutch premium wordt het verschijnsel aangeduid dat nederlandse aandelen een hogere koers hebben dan vergelijkbare buitenlandse aandelen met
dutch sandwich een dutch sandwich is een belastingtechnische constructie waarbij nederlandse en antilliaanse bedrijven zijn betrokken en die uiteraard bedoeld is
dutch securities institute het dutch securities institute bevordert en bewaakt de kwaliteit en integriteit van personen die werken in de nederlandse
dutch treasury certificate een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel
duty paid warehouse een duty paid warehouse is een opslagplaats voor goederen waarover de invoerrechten reeds zijn betaald zie ook entrepot
duurzaam beleggen duurzaam beleggen is een verzamelnaam voor het beleggen in milieuvriendelijke bedrijven en in landen met een "politiek correcte" regering
duurzaam beleggen het duurzaam beleggen of ook wel groen beleggen wil zeggen dat er uitsluitend belegd wordt in fondsen die de
duurzaam consumptiegoed een duurzaam consumptiegoed is een goed met een lange levensduur zoals bijvoorbeeld motorvoertuigen voor persoonlijk gebruik meubilair een tv
duurzame activa de duurzame activa zijn onderdeel van de vaste activa duurzame activa zijn een ander woord voor duurzame productiemiddelen
duurzame economische groei onder zogenaamd duurzame economische groei of duurzame economische ontwikkeling verstaan we een vorm van groei van productie en
duurzame groei we spreken binnen de economische wetenschappen van duurzame groei duurzame ontwikkeling of sustainable growth als er sprake is van
duurzame productiemiddelen de duurzame productiemiddelen zijn de productiemiddelen zoals machines die langer dan een jaar dienst kunnen doen
duurzameconsumptiegoederen onder duurzame consumptiegoederen verstaan we goederen en diensten die weliswaar gekocht worden ter consumptie maar die langer meegaan ofwel
dwangbevel een dwangbevel wordt uitgereikt door een deurwaarder en kan gezien worden als een bevel in executoriale vorm waarmee de fiscus of
dwangsom een dwangsom is een bij rechterlijk vonnis vastgestelde geldsom op vordering van ã©ã©n der partijen die de veroordeelde zal verbeuren
dynamisch premiesysteem een dynamisch premiesysteem is een term uit de pensioenwereld het is een financieringssysteem voor pensioenen waarbij rekening wordt gehouden met
dynamische beleggingspolitiek in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek deze beleggingsstrategie die er op gericht is

dynamische liquiditeit bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio
dynamite warrant een dynamite warrant is een warrant die alleen kan worden uitgeoefend als de wisselkoers van twee munten binnen een
dynamiter een dynamiter is een medewerker die door zijn dynamische gedrag zijn niet ter zake kundige klanten overhaalt tot riskante beleggingen
DZD dzd is de internationale valutacode van swift voor de dinar de munteenheid van algerije
DZD de dzd is de iso valutacode voor de algerijnse dinar de nationale munt van algerije

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.