Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

K

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - K - 
kaal schrijven met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk
kaars de kaars candle zegt men in angelsaksische landen is de basisfiguur van de candlestickanalyse
kaars, geschoren een geschoren kaars is in de candlestickanalyse een kaars waarbij een of meer schaduwen ontbreken zie de voorbeelden in
kaasschaafmethode de kaasschaafmethode is in de politiek een geliefde manier om te bezuigen omdat het er voor zorgt dat het niet
kabel de kabel is vakterminologie voor de wisselkoersverhouding tussen het engelse pond en de amerikaanse dollar
kabuse de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse
kadaster het kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd bij deze onroerende goederen wordt aantekening
kadastraalrecht als een onroerende zaak van eigenaar verandert of er wordt een hypotheek op gevestigd wordt de akte ingeschreven in
kadastrale aanduiding de kadastrale aanduiding is de beschrijving in het kadaster van elk stuk grond in nederland volgens kadastrale gemeente sectie
kaffers met het vakjargon kaffers worden aandelen die afkomstig zijn uit zuid afrika bedoeld het betreft bij "kaffers" meestal mijnbouwaandelen
kagigrafiek de kagi grafiek is een weinig gebruikt type grafiek gerelateerd aan candlesticks en eveneens afkomstig uit japan net als
kakkerlaktheorie uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden
kalenderspread als beleggers wat vertrouwder worden met het gebruiken van putopties en callopties
kalm we spreken van kalm bij een effectenhandel of effectenmarkt als er weinig vraag en beperkt aanbod is zodat er weinig
kamer van koophandel en fabrieken de kamer van koophandel en fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als kvk het is een openbaar
kanaal een kanaal is een gebied waartussen de koers zich kan bewegen.
kangoeroe een kangoeroe is vakjargon voor een aandeel van een in australië gevestigd bedrijf
kans gewogen opbrengst als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake
kans gewogen winstverlies diagram een wat minder bekende variant van het winst verlies diagram is het kans gewogen winst verlies
Kansas city board of trade de kansas city board of trade is één van de grootste graanbeurzen in kansas in de
kansberekening de kansberekening is een randgebied van de wiskunde en dan met name de statistiek het leert u rekenen met kansen
kant onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs
kantoornummer het kantoornummer is een 9 cijferig nummer onbekend aan de houder van een bankrekening dat gekoppeld is aan elk bankrekeningnummer
kapitaal we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid
kapitaal productiviteit onder de kapitaalproductiviteit verstaan we de omvang van de productie per eenheid kapitaalgoed we spreken dan ook wel van de
kapitaal, besmet onder besmet kapitaal verstaan we kapitaal waarop een fiscale claim rust
kapitaal, menselijk het zogenaamde menselijk kapitaal vinden we niet op de balans van een onderneming terug maar is wel degelijk van
kapitaal, nationaal het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in
kapitaal, vlottend de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd
kapitaal,maatschappelijk we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal
kapitaal,privé het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze
kapitaal,risicodragend het risicodragend kapitaal of risicodragend vermogen is de benaming voor het totaal van het eigen vermogen en eventuele achtergestelde
kapitaal,vlottend onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de
kapitaalaanbieder een kapitaalaanbieder is een ander woord voor een belegger dus iemand die kapitaal levert aan een bedrijf door het verstrekken
kapitaalakkoord het kapitaalakkoord is een andere benaming van het akkoord van bazel dit akkoord kwam tot stand in 1987 en hierin
kapitaalbalans de kapitaalbalans of ook wel de kapitaalrekening vinden we terug op de de
kapitaalbelasting onder kapitaalbelasting verstaan we de belasting geheven over het bijeenbrengen van een in aandelen verdeeld kapitaal van nederlandsche nv of
kapitaalbeweging we spreken van een kapitaalbeweging bij de verplaatsing van te investeren kapitaal van de ene sector naar de andere of
kapitaalcessie een kapitaalcessie is een overeenkomst tussen in het algemeen een bank en een derde rechtspersoon die eveneens een vordering heeft
kapitaalcoefficient de kapitaalcoëfficient of ook wel capital output ratio laat zien hoeveel kapitaal er nodig is om een eenheid nationaal product
kapitaaldekkingsstelsel onder een kapitaaldekkingsstelsel verstaan we een pensioenstelsel waarbij de werknemer in principe door premiebetaling voor zijn eigen pensioen heeft betaald
kapitaalgoed onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in
kapitaalgoederen onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden
kapitaalgoederen,vlottend onder de term vlottend kapitaal of vlottende kapitaalgoederen verstaan we de goederen die door de producent verbruikt worden tijdens
kapitaalgoederenvoorraad onder de kapitaalgoederenvoorraad verstaan we de totale waarde van de vaste
kapitaalintensief een kapitaalintensief productieproces wil zeggen dat er relatief veel kapitaalgoederen in het productieproces gebruikt worden
kapitaalinvoer onder kapitaalinvoer verstaan we investeringen of het creëren van saldi op geld of beleggingsrekeningen door personen die niet nederland wonen
kapitaalinzet de kapitaalinzet is de verhouding tussen de prijs van een optie of
kapitaalkosten de kapitaalkosten zijn het bedrag dat we mis kunnen lopen of anders gezegd dat we hadden kunnen maken door het
kapitaalmarkt de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid
kapitaalmarkt,niet-publieke op de onderhandse kapitaalmarkt die ook wel de niet publieke kapitaalmarkt wordt genoemd worden transacties buiten de gewone beurzen
kapitaalmarkt,onderhands op de onderhandse kapitaalmarkt die ook wel de niet publieke kapitaalmarkt wordt genoemd worden transacties buiten de gewone beurzen
kapitaalmarktbelegging een kapitaalmarktbelegging is een belegging van gelden in onroerend goed en in vermogenstitels met een lange looptijd met andere woorden
kapitaalmarktinstelling 1 een kapitaalmarktinstelling is een instelling die geldmiddelen van spaarders aantrekt en deze grotendeels op de kapitaalmarkt belegt in aandelen
kapitaalmarktrente de kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt
kapitaalobligatie een kapitaalobligatie is een door een bank uitgegeven achtergestelde obligatie de obligatiehouders worden dus pas betaald als aan alle andere
kapitaalopbrengstenbalans de kapitaalopbrengstenbalans is een onderdeel van de betalingsbalans dat zowel de inkomende als de uitgaande rente en de dividend betalingen omvat
kapitaaloverdrachten we spreken van kapitaaloverdrachten bij alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die drukken op het vermogen van
kapitaalproductiviteit de kapitaalproductiviteit is de productie per eenheid kapitaal per tijdseenheid als berekening kan men het nationaal inkomen delen door de
Kapitaalrendement het kapitaalrendement is de winst plus de ontvangen rente gedeeld door het geïnvesteerde vermogen
kapitaalschaarste we spreken van een kapitaalschaarste bij een tekort aan de productiefactor kapitaal in verhouding tot de productiefactor arbeid met andere woorden
kapitaalspits een kapitaalspits is een vermogensbehoefte die boven een minimum permanente kern aan kapitaalgoederen uitgaat
kapitaalstructuur onder kapitaalstructuur verstaan we de manier waarop een bedrijf haar vermogen heeft samengesteld ook de omvang van de verschillende posten
kapitaaluitbreiding onder een kapitaaluitbreiding verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap wat in het algemeen door
kapitaaluitvoer onder de kapitaaluitvoer verstaan we beleggingen en investeringen van nederlandse ingezetenen in het buitenland het geld verdwijnt dus uit nederland
kapitaalverkeer onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden
kapitaalvermeerdering onder een kapitaalvermeerdering verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap in het algemeen zal dit
kapitaalvermindering onder kapitaalvermindering verstaan we het terugbrengen van het door een vennootschap geplaatste kapitaal door het innemen van aandelen
kapitaalvernietiging als we stoppen met het doelmatig gebruiken van kapitaalgoederen dan noemen we dat kapitaalvernietiging bijvoorbeeld bedrijfspanden die leeg staan en
kapitaalverzekering onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke
kapitaalwaarde onder de kapitaalwaarde verstaan we de netto contante waarde van alle inkomsten uit een bepaald project of uit een bepaald
kapital, vagebonderend onder de relatief weinig gebruikte term vagebonderend kapitaal verstaan we hetzelfde als flitskapitaal
kapitalisme onder het kapitalisme verstaan we een economisch systeem waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren en het bedrijfsleven die zelf
karakasa karakasa is een andere naam voor het hanging man candlestickpatroon uit de japanse candlestickanalyse
karbovanets de karbovanets was de nationale munteenheid van oekraine de de iso valutacode van de karbovanets was uak
kartel onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de
kas de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in
kasaccreditief onder een kasaccreditief dat ook wel kwitantiekrediet wordt genoemd is machtiging van de ene bank aan een andere bank om
kasapparaat een kasapparaat wordt ook wel een kassa of kasregister genoemd in eenvoudigste vorm is het een apparaat voor registratie van
kasbegroting onder de kasbegroting ook wel liquiditeitsbegroting of kasplanning genoemd verstaan we een gestructureerd overzicht van de inkomsten en de uitgaven
kasbeheer kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken
kasbehoefte onder de kasbehoefte verstaan we de behoefte aan kasgeld om de verschillen in het uitgaven en inkomstenpatroon kaspatroon op
kasbeleid het kasbeleid is het beleid van de banken om met gebruikmaking van de mogelijkheden van met name de daggeldmarkt een
kasbiljet een kasbiljet is soort van obligatie met een jaarlijks aangroeiende hoofdsom op de obligatie wordt geen rente betaald omdat bij
kasbudget onder een kasbudget verstaan we een taakstellend plan van een onderneming of een andere organisatie waarin vastgelegd wordt waar vrijkomende
kascheque postbank nv een kascheque postbank nv was in vroeger jaren een formulier dat de postbank nv ter beschikking stelde aan
kascliënt een kascliënt is een cliënt die zijn fysieke effecten thuis bewaart of deze bij een bank of commissionair in zogenaamde gesloten
kasetui een zogenaamd kasetui is een etui van duurzaam materiaal voorzien van een ritssluiting die "verzegeld" kan worden het kasetui wordt gebruikt
kasgeld lagere overheid het zogenaamde kasgeld lagere overheid bestaat uit vaste voorschotten tegen schuldbekentenis met een looptijd van in de regel
kasgeldlening een kasgeldlening is een lening doorgaans van minimaal een miljoen met veelal een looptijd van één twee of drie maanden
kasgeldlimiet de kasgeldlimiet is een voor de lagere overheid zoals provincies gemeenten en waterschappen gehanteerde financieringsnorm bij de kasgeldlimiet wordt een maximum
kasgeldreserve onder de kasgeldreserve of ook wel de kasreserveverplichting verstaan we een reserve die elke bank bij de centrale bank aan
kaskrediet een kaskrediet is een vorm van een documentair krediet dat voor betaling of acceptatie beschikbaar is gesteld aan de kas
kasmiddelen van een bank de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen
kasmiddelenvaneenbank onder kasmiddelen van een bank verstaan we het tegoed in rekeningcourant bij de centrale bank en bij andere
kasobligatie een kasobligatie is een vorm van een achtergestelde obligatie waarvan de uitgifte door de uitgevende instantie doorlopend plaatsvindt dus er vindt
kasreserve de kasreserve is het bedrag aan toevertrouwde middelen een percentage hiervan dat een bank renteloos bij de centrale bank moet
kasreserve politiek van de Nederlandsche Bank de kasreservepolitiek van de nederlandsche bank nv is het beleid van de nederlandsche bank nv dnbop basis
kassa het begrip kassa kent meerdere betekenissen 1 uitdrukking die gebruikt wordt voor contante handel in valuta 2 kasapparaat voor contante verkopen
kassier een kassier of ook wel kassiersbedrijf is een instelling waarbij tegen betaling geld in bewaring kan worden gegeven en die
kasstelsel bij het gebruik van het kasstelsel in de boekhouding worden de uitgaven en de ontvangsten toegerekend aan het tijdvak waarin
kasstortingsprovisie de kasstortingsprovisie is de vergoeding voor stortingen die aan de kas van het bankkantoor plaatsvinden ter bijschrijving op een rekening
kasstroom onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een
kasstroom de bruto kasstroom is de nettowinst vermeerderd met afschrijvingen
kasstroom onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een
kasstroomoverzicht het zogenaamde kasstroomoverzicht werd vroeger de staat van herkomst en besteding van middelen genoemd
kasvoorraad onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen bedrijven en overheid opgeslagen gelden
kaswiel onder een kaswiel verstaan we een schematisch overzicht van alle geldstromen die zich binnen een grote onderneming bewegen en die
katastrofe obligatie de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al
katastrofeobligatie de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al
katoen een grondstof die vrij populair is op de termijnmarkten is katoen katoen wordt op veel plaatsen in de
katvanger een katvanger in de financiële wereld is iemand die zijn bank of girorekening beschikbaar stelt voor transacties die verboden zijn
keeping up with the joneses onder keeping up with the joneses verstaan we dat we ons bij ons aankoopgedrag voor een
Keesings coupon en dividendregister naslagwerk voor het bijhouden van coupons en dividenden
keiretsu een keiretsu is een japanse term voor een groep samenwerende bedrijven die in het algemeen rond een bank gegroepeerd zijn
kelly formule met de kelly formule kunnen we bepalen hoeveel we optimaal in kunnen zetten bij een gokspel
keltnerchannel bij een zogenaamd keltner channel maken we gebruik van een ema waar we 2 x de true range bij
kengetal een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw
Keniaanse shilling de keniaanse shilling is de nationale munteenheid van kenia de iso valutacode van de keniaanse shilling is kes
Kennedyronde de kennedy ronde is een handelsconferentie in het kader van de gatt die als resultaat een aanzienlijke vermindering van
kerkgenootschap een kerkgenootschap is een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie van kerken
kernbezit met het kernbezit worden effecten meestal aandelen bedoeld die de basis van een beleggingsportefeuille vormen en die daar slechts bij
kerngegeven een kerngegeven is een belangrijke macro economische grootheid dat kan een actuele waarde zijn van die grootheid bijvoorbeeld de werkloosheid
kerninflatie onder kerninflatie verstaan we de stijging van de prijzen exclusief de sectoren voeding en energie
kernvermogen onder het kernvermogen van een bedrijf verstaan we het aandelenkapitaal plus de reserves van een onderneming als we het aanvullende
KES de kes is de iso valutacode voor de keniaanse shilling de nationale munteenheid van kenia
kettingbeding een kettingbeding is een clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook
kettingbrief een kettingbrief is een soort van gokspel. Het kan daarbij zowel onschuldig zijn als om grote bedragen gaan
kettingformulier papier dat wordt gebruikt in een regelprinter waarbij de desbetreffende documenten bijv acceptgiro's aan elkaar vastzitten en onderling voorzien zijn
kettingverkoop in de beurswereld spreken we van kettingverkoop bij een serie van koop en verkooptransacties die elkaar in een hoog tempo
keur een keur houdt het midden tussen een contante affaire en een premieaffaire men koopt een of meer aandelen of obligaties met
keuzedividend een keuzedividend is een vorm van dividend waarbij gekozen kan worden uit een dividend in contanten of een dividend in
keuzekarakter de term keuzekarakter komt uit de wereld van de derivaten daar onderkennen we derivaten met een keuze karakter ofwel derivaten
keuzestock keuzestock is een samentrekking van de woorden keuzedividend en stockdividend hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen een contant dividend
keydayreversal een key day reversal is een koerspatroon uit de technische analyse dat de omslag van een trend aangeeft
keynesiaanse economie een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die
keynesianen keynesianen zijn economen die zoals de naam als aangeeft aanhanger van de keynesiaane theorie zijn
keyreversal down bij het key reversal downpatroon zien we een forse stijging van de koersen gedurende de dag waarbij deze
keyreversal up bij het key reversal up patroon zien we een forse daling van de koersen gedurende de dag waarbij
kfx index de kfx index is een index van de beurs van kopenhagen denemarken
kgs de kgs is de iso valutacode voor de som de nationale munteenheid van kirgizistan
khr de khr is de iso valutacode voor de riel de nationale munteenheid van cambodia
kickback de kickback is een geldbedrag dat een vermogensbeheerder ontvangt van een bank als vergoeding voor het doen van transacties voor
kickbackvergoeding de term kickbackvergoeding is de vergoeding die aan vermogensbeheerders wordt betaald door de bank waar zij de orders voor hun
kicker een kicker is in de effectenwereld een extraatje zoals een bijvoorbeeld een warrant dat wordt weggegeven aan de houder van
kicking het kicking koerspatroon is afkomstig uit de wereld van de candlestickanalyse het patroon laat zich als volgt verklaren
kicking bearish het kicking bearish koerspatroon is afkomstig uit de wereld van de candlestickanalyse en laat zich als volgt vertalen
kifid kifid is het klachteninstituut financiele dienstverlening consumenten die een klacht hebben over banken of verzekeraars kunnen hier aankloppen voor rechtspraak
kina de kina is de nationale munteenheid van papua nieuw guinea de iso valutacode van de kina is pgk
kind,natuurlijk een natuurlijk kind wordt ook wel een onwettig kind genoemd kind dat niet door geboorte wettiging of adoptie de
kind,onwettig een natuurlijk kind wordt ook wel een onwettig kind genoemd kind dat niet door geboorte wettiging of adoptie de
kip de kip is de nationale munt van laos de iso valutacode van de kip is lak
kirikomi de kirikomi is de oorspronkelijke japanse naam voor de piercing line uit de candlestickanalyse
kitchincycle de kitchin cycle is een cyclusmodel model dat uitgaat van het bestaan van golfbewegingen voor de economie ontwikkeld door
kiting onder kiting verstaan we het proberen om de koers van een aandeel omhoog te krijgen een gebruikelijke manier van kiting is
klachtencommissie effectenbedrijf de klachten commissie effectenbedrijf is een onafhankelijke commissie die een bindend advies kan uitbrengen over ingediende klachten tegen in
klachtencommissie optiebeurs klachten commissie optiebeurs is een commissie die een bindend advies uit kan brengen over ingediende klachten tegen in nederland
klassiek stuk een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit
klem een klem is vakjargon op de beurs voor het fonds klm
kleurloos kleurloos is één van de vele uitdrukkingen die gebruikt worden voor de effectenhandel of beurs waar weinig handel en koersbewegingen
KLSE-index de klse index is de index op de beurs van kuala lumpur in maleisië
kluisloketovereenkomst met de kluisloketovereenkomst wordt de verhuur van een afgesloten bewaarruimte geregeld en in de praktijk zal dit veelal een bankkluis
KMF de kmf is de iso valutacode voor de comoro franc de nationale munteenheid van comoren
knelpuntfactor de productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt wordt de knelpuntfactor genoemd
kneuzenfonds een kneuzenfonds is een fonds dat gedurende langere tijd slecht presteert op de beurs
knipstaat de knipstaat is een overzicht waarop de af te knippen dividendbewijzen en coupons op opgenomen waren de knipstaat is verdwenen met
knipstaat couponafrekening de knipstaat couponafrekening is een staat waaruit blijkt welke bedragen aan coupons aan iedere cliënt die een bepaald fonds
knock in optie een knock in optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock in optie moet de onderliggende waarde
knock out optie een knock out optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock out optie vervalt het recht
knockin de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening
knockout het begrip knockout dat aan reverse convertibles wordt uitgekeerd is vergelijkbaar met knockin met dat verschil dat de koers altijd
knoflookland de term knoflookland komt van het engelse "garlic belt" wat een minder aardige benaming voor de zuid europese landen als
know sure thing de know sure thing ofwel de kst is een door martin pring ontwikkelde indicator gebaseerd op meerdere momentum
know your customer principe het know your customer principe is het principe dat in steeds meer landen gehanteerd wordt dat een
knowledgebase een zogenaamde knowledgebase is een vorm van een gegevensbank of bestandssysteem gevuld met regels in de vorm van
koers de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor
koers iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot
koers cashflowv erhouding de koers cashflow verhouding heeft de volgende formule het getal zegt op zich niets maar het moet in vergelijking met soortgelijke
koers dividend ratio de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend
koers verschil giraal chartaal geld het koersverschil giraal chartaal geld ontstaat door de kosten verbonden aan de omwisseling van chartaal geld in giraal
koers vreemde valuta onder de koers vreemde valuta verstaan we de geldende marktprijs van buitenlands geld
koers winstverhouding de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere
koers, nabeurs een nabeurskoers is een koers van een aandeel die in de nabeurshandel tot stand is gekomen dus na de periode
koers, open onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand
koers, openings- onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand
koers, overname onder overnamekoers verstaan we de koers waartegen de bank de door haar bij het publiek te plaatsen aandelen respectievelijk obligaties
koers,bied- de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn
koers,referentie onder de referentiekoers verstaan we de de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte
koers,slot- de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op
koers,successie de successiekoers is een koers in een speciale kolom van de officiële prijscourant van de vereniging voor de effectenhandel die
koers,uitgifte onder de uitgiftekoers of emissiekoers verstaan we de koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt bij een
koers,wissel- de wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee
koersbepalende factoren de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren
koersbeweging de verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde op de beurs van een effect
koersbeweging onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen
koersboom het begrip koersboom komt uit de wereld van het berekenen van de theoretische waarde van een optie
koersdaling onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt
koersdividendratio de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend
koersdoel de koers die een aandeel in een bepaalde tijd volgens analisten of een grafiek uit de technische analyse zou kunnen
koersdruk we spreken van koersdruk als er veel aanbod in een fonds is waar niet voldoende vraag tegenover staat
koersen van cryptogeld Het bepalen van de koers van cryptogeld is een ingewikkeld verhaal zeker als we het uit willen gaan drukken in de locale valuata
koersen, pariteit van onder pariteit van koersen verstaan we het evenwicht in de koers op verschillende beurzen van een zelfde
koersenbord het koersenbord was vroeger op de beursvloer het bord later electronisch waarop tijdens de handel continu de koersen worden genoteerd
koersendienst een koersendienst is een service waarbij men koersen van de beurzen kan verkrijgen in een door de computer leesbare vorm
koersexplosie een koersexplosie is een plotseling optredende zeer sterke koersstijging meestal ten gevolge van onverwacht positief nieuws bijvoorbeeld een openbaar overnamebod
koersfluctuaties onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen
koersgedrag het koersgedrag van aandelen is het verloop over een wat langere termijn waarbij er dan ook wat zaken te zeggen
koersgevoelig nieuws onder koersgevoelig nieuws verstaan we nieuws dat hoogstwaarschijnlijk van invloed zal zijn op de handel op de beurs en
koersgevoelige informatie koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen
koersgevoeligheid we spreken van de koersgevoeligheid van een aandeel bij het relatieve koersgedrag van ten opzichte van de algemene ontwikkeling op
koersgrafiek een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop
koersindex een koersindex is een andere benaming voor een index die wordt berekend op basis van de koersen van een aantal
koersinformatie onder koersinformatie verstaan we alles wat met koersvorming zowel actueel als in de tijd gezien te maken heeft
koersmanipulatie koersmanipulatie is de verzamelnaam van een aantal illegale activiteiten zoals het verspreiden van geruchten kleuren van rapporten koersorkestratie en dergelijke
koersmutatie onder een koersmutatie verstaan we een verandering in de koers van een effect ten opzichte van een eerder vastgestelde koers
koersnotering vreemde valuta de koersnotering vreemde valuta is de standaardhoeveelheid van één valuta eng trade currency uitgedrukt in een variabele hoeveelheid
koersorkestratie onder koersorkestratie verstaan we dat personen of bedrijven trachten door aankoop en verkoop van
koerspatronen koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan
koerspiek onder een koerspiek verstaan we een plotselinge snelle stijging van de koers die de normale trend van de koersen kortstondig
koersrally een koersrally of kortweg rally is een sterke koersstijging of de stijging van een index na een periode van dalende
koersratios koersratio's hebben op zich als absoluut getal meestal niet zo'n betekenis ze worden echter gebruikt in combinatie met koersratio's van
koersreactie onder een koersreactie verstaan we de prijsdaling die optreedt na een wat langere periode van koersstijging een koersreactie is vaak het
koersrendement onder het koersrendement het resultaat meestal procentueel weergegeven dat louter behaald wordt uit koersveranderingen
koersrisico het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie
koersrisico obligatie het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende
koersrisico vreemde valuta het koersrisico vreemde valuta wordt ook wel valutarisico genoemd het koersrisico is de kans dat de waarde van
koersrisicoeffecten het koersrisico van effecten is het risico dat voortvloeit uit het zich steeds wijzigende koersverloop van een tot
koersrisicoverzekering een koersrisicoverzekering is een verzekering tegen koersdaling van de valuta die zij moeten gebruiken die voor een risico binnen het
koersschommeling een koersschommeling is kleine beweging van de koersen die vaak zonder duidelijke reden tot stand komt meestal beweegt de koers
koerssprong we spreken van een koerssprong als we in een rustige markt plotseling met een forse stijging van de koers te
koersstabilisatie onder het begrip koersstabilisatie verstaan we het verrichten van aan en verkopen in het uitgegeven fonds gedurende de eerste weken
koersstelsel,differentieel een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die
koersstelsel,meervoudig een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die
koerstechnisch de term koerstechnisch wordt gebruikt als een aandelenanalyse of een vooruitzicht gebaseerd is of betekking heeft op de technische analyse
koersuitbraak onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel
koersuitslagen onder koersuitslagen verstaan we forse koersbewegingen die veel sterker zijn dan de gemiddelde koersbeweging
koersval een koersval is een plotseling optredende scherpe koersdaling die in het algemeen op een onverwacht moment komt
koersverhoudingsgetal een koersverhoudingsgetal is een getal dat een verhouding weergeeft tussen het resultaat van een onderneming en de koers van de
koersverlies het begrip koersverlies heeft meerdere betekenissen ten eerste is koersverlies het verlies dat een belegger lijdt als gevolg van een koersdaling
koersverloop het koersverloop van aandelen is het patroon van de koersen over de afgelopen jaren was er sprake van een forse
koerswinst onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze
koerswinstbelasting de koerswinstbelasting wordt ook wel kapitaalwinstbelasting genoemd
koeweitse dinar de koeweitse dinar is de nationale munteenheid van koeweit de iso valutacode van de koeweitse dinar is kwd
koma een koma is de oorspronkelijke japanse naam voor een korte of kleine kaars in de candlestickanalyse waarbij de kleur van
Kondratieff nicolai kondratieff is de uit rusland afkomstige grondlegger van de lange golf theorie in de economie
koopaannemingsovereenkomst van een koop aannemingsovereenkomst is sprake bij een nieuwbouwwoning het is een overeenkomst tot koop van grond en afbouw
koopakte de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis
koopgelegenheid een koopgelegenheid is volgens een bepaalde groep beleggers een goede gelegenheid om effecten te kopen bijvoorbeeld door gunstige berichten een
koopjesjager een koopjesjager is een belegger die een forse koersdaling of correctie aangrijpt om tegen een verhoudingsgewijs lage koers aandelen te
koopjesjager(bij opties) de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog
koopkracht onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen
koopkrachtpariteit volgens de economie is de koopkrachtpariteit de theoretische koopkrachtverhouding tussen twee landen zoals die in de wisselkoersen van valuta wordt
koopkrachtplaatje de vage term koopkrachtplaatje is verzonnen in de politiek het koopkrachtplaatje staat voor het totaal aan inkomsten en uitgaven dat
koopkrachtrisico het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld
koopmansbank de merchantbank werd tot in de negentiende eeuw de koopmansbank genoemd de merchantbank is een bank die zich vooral
koopmoment het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?
koopoptie de term koopoptie komen we wel tegen in de onroerend goed markt waar men vaak de mogelijkheid heeft om
koopplicht de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd
koopsignaal in de technischeanalyse een koopsignaal in de technische analyse wordt gegeven vanuit een koerspatroon het doorbreken van een weerstandslijn
koopsom de term koopsom is afkomstig uit de pensioenwereld van een koopsom is sprake als u eenmalig een bedrag betaalt aan
koopsompolis een koopsompolis is een vorm van een levensverzekering waarbij de premie in één keer vooruit wordt betaald
kopen als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit
koper iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper
koper(metaal) een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen
koperoptie de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten
koperskeur we spreken in de beleggerswereld van keuren bij een het aangaan van een kooptransactie onder de voorwaarde dat er binnen
kopersmarkt een kopersmarkt is een situatie op de beurs die gekenmerkt wordt door een aandelenaanbod dat de vraag naar aandelen flink
koppelverkoop er is sprake van koppelverkoop wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van
koppen en staarten koppen en staarten zijn de los verhandelbare onderdelen van een onderhandse lening waarvan de aflossing in jaarlijkse termijnen
kort krediet onder een kort krediet verstaan we een lening die aan een persoon of organisatie wordt verstrekt en die binnen
kort leven risico het kort leven risico is het risico dat iemand met een levensverzekering korter leeft dan op basis van
kort vermogen onder het kort vermogen verstaan we een lening met een looptijd tot 10 jaar
korte rente de korte rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar sommigen
korte termijn het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter
kortehandel we spreken wel van korte handel bij een vorm van effectenhandel waarbij koop en verkoop kort na elkaar plaatsvinden
kortgaan met kort gaan bedoelen we een zeer weinig gebruikte vertaling van short gaan de engelse term is in dit
kortlopendeoptie een kortlopende optie is een optie met een looptijd van maximaal 9 maanden zodra deze termijn langer wordt spreken we
KOSPI-index de kospi index is een index van de beurs van zuid korea
kosten kosten zijn de offers die we moeten brengen om bepaalde goederen te kunnen producerener worden nogal wat soorten kosten
kosten kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten
kosten, constante en variabele er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde
kosten, conversie de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm
kosten, gemengd de gemengde kosten zijn de kosten die naast een zakelijk doel tevens een persoonlijk element bevatten
kosten, gemiddelde variabele de gemiddelde variabele kosten ofwel de gvk zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden
kosten, omzettings- de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm
kostenbudgettering onder de kostenbudgettering verstaan we het bepalen van de grenzen aan de maximale uitgaven die een
kostencalculatie onder de kostencalculatie verstaan we het op zo veel mogelijk manieren toerekenen van de kosten van bijvoorbeeld een project naar
kostencentrum onder een kostencentrum verstaan we een eenheid in een organisatie bijvoorbeeld een afdeling of een bepaald project waar kosten op
kostendekking er is sprake kostendekking als een onderneming noch winst noch verlies maakt de opbrengst is precies voldoende om de kosten
kostendrager een kostendrager is een eindproduct of een door een organisatie verrichte dienst waar uitgaven boekhoudkundig aan toegerekend kunnen worden
kostengecorrigeerde performance bij het berekenen van een voor kosten gecorrigeerde performance worden de kosten die in rekening worden gebracht die
kosteninflatie kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren
kostenkoper als de afkorting kosten koper achter de vraagprijs van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning staat dan zijn de
kostenopslag de term kostenopslag komt uit de wereld van de pensioenen en verzekeringen het zijn de kosten die de verzekeraar in
kostenplaats onder een kostenplaats verstaan we een afdeling of andere eenheid binnen een bedrijf waar daadwerkelijk iets wordt geproduceerd of waar
kostenremanentie met de term kostenremanentie geven we aan dat de variabele kosten van de productie niet lineair stijgen met de productie
kostensoort met de kostensoort ofwel de kostencategorie verstaan we de onderverdeling in de kosten die administratief wordt gemaakt
kostprijs de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en
kostprijsverlagende subsidie onder kostprijsverlagende subsidies verstaan we subsidies aan ondernemingen waarmee het de bedoeling is dat bedrijven met deze subsidie de
KPW de noord korea won is de nationale munteenheid van noord korea de iso valutacode van de noord korea
KPW de kpw is de iso valutacode voor de noord korea won de nationale munteenheid van noord korea
krach een krach of crash zoals een plotselinge val van de effectenbeurzen over de gehele linie wordt genoemd is meestal een
krach,stil een stille krach is een vorm van een beurskrach die niet plotseling optreedt maar juist een geleidelijk verlopende forse
kracht van gewijsde een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een
krediet krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van
krediet in rekeningcourant een krediet in rekeningcourant wordt ook wel voorschot in rekeningcourant genoemd een krediet in rekeningcourant is een faciliteit
krediet, blanco met een blanco krediet bedoelen we een vorm van een krediet waarvoor geen zekerheden zijn verstrekt
krediet, boedel een boedelkrediet is geld dat door derden verstrekt wordt voor het doen van dagelijkse uitgaven als er sprake is van
krediet,bedrijfs- onder een bedrijfskrediet verstaan we een in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf verstrekt krediet dit bedrijfskrediet kan
krediet,consortiaal een consortiaal krediet is een vorm van krediet dat wordt verstrekt door een groep binnenlandse en of buitenlandse banken
krediet,disconto onder een discontokrediet of ook wel een discontofaciliteit verstaan we een overeenkomst van de bank en haar client die de
krediet,garantie een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen
krediet,hypotheek- een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden
krediet,particulier onder particulier krediet verstaan we krediet dat verleend wordt aan een natuurlijk persoon en dat een bestemming in de
krediet,rollover een roll over krediet is een vorm van een krediet met een aantal bepalingen
krediet,zakelijk onder zakelijk krediet verstaan we krediet verleend aan een onderneming en aan instellingen zelfstandigen agrariërs en anderen die een
kredietaanbiedingsbrief voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van
kredietaanbiedingsbrief een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager
kredietapplicatie een kredietapplicatie is de aanvraag van een cliënt tot de opening van een documentair krediet
kredietbegunstigde de kredietbegunstigde is degene ten gunste van wie het documentair krediet is geopend
kredietbewaking de kredietbewaking is een vorm van toezicht van de bank op het nakomen en in de toekomst kunnen nakomen door
kredietborgtocht een krediet borgtocht is een borgstelling waarbij de borg zich ten behoeve van de kredietgever verbindt de verplichtingen van
kredietbrief voor de conditiebrief zijn meerdere synonie en in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van
kredietbrief een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager
kredietcontrole,direct onder directe kredietcontrole verstaan we de voorschriften die een centrale bank aan de particuliere banken kan opleggen om hun
kredietcrisis de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen
kredietderivaat een kredietderivaat is een financieel instrument waarmee een partij die de protectiekoper wordt genoemd het kredietrisico op een andere partij
kredietderivaten onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een
kredietdossier het kredietdossier was van oudsher bij de banken een opbergmap waarin zich de bescheiden bevinden welke betrekking hebben op
kredietequivalent onder het kredietequivalent verstaan we de totale som van de kosten van vervangende transacties indien tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen
kredietexpansie de kredietexpansie is de groei in de omvang van de kredietverlening het geeft aan of bedrijven bereid zijn te investeren
kredietfaciliteit onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op
krediethypotheek onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar
kredietinstelling een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken
kredietinstellingen we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden
kredietkwaliteit de kredietkwaliteit of de credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de
kredietlimiet de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken
kredietlimiet bij effectenkrediet de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag
kredietopenende bank de kredietopenende bank is de bank die een documentair krediet heeft geopend
kredietoverdragende bank een kredietoverdragende bank is een bank die bevoegd is tot overdracht van een als overdraagbaar aangemerkt documentair krediet
kredietovereenkomst een kredietovereenkomst is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij de ene partij de kredietgever aan de andere partij kredietnemer krediet
kredietplafond het kredietplafond is het maximumbedrag dat de kredietverlening door de gezamenlijke banken in een bepaalde periode mag stijgen ten opzichte
kredietpolitiek kredietpolitiek of ook wel kredietgestie genoemd is de gedragslijn die gevolgd wordt bij de kredietverlening en die van bank tot
kredietprovisie kredietprovisie wordt ook wel genoemd kasvoorschotprovisie provisie die door de bank in rekening wordt gebracht bij een kredietfaciliteit in rekeningcourant
kredietregeling het begrip kredietregeling kent meerdere betekenissen kredietvormen waarmee in de kredietbehoefte van een cliënt wordt voorziende overeengekomen zekerheden voor
kredietregistratie onder kredietregistratie verstaan we een registratie door het bureau krediet registratie van aan natuurlijke personen verstrekte kredieten met het doel
kredietrestrictie een kredietrestrictie is een richtlijn van de nederlandsche bank nv uitgevaardigd krachtens de wet toezicht kredietwezen
kredietrisico het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld
krediettermijn de krediettermijn is de periode waarover een lening wordt verstrekt en waarna deze direct terugbetaald dient te worden
kredietunie een zogenaamde kredietunie is een samenwerkingsverband waarin bedrijven een soort spaarpot vullen waaruit andere bedrijven die deel uitmaken van die
kredietverzekering binnenland een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn
kredietvoorwaarden de kredietvoorwaarden zijn de in het documentair krediet vermelde voorwaarden waaraan de begunstigde moet voldoen
kredietvorm de kredietvorm is de vorm waarin een krediet ter beschikking wordt gesteld voorbeelden zijn de kasgeldlening en het krediet in
kredietwaardigheid onder iemands kredietwaardigheid verstaan we het positieve oordeel van de kredietgever over het willen en kunnen terugbetalen door de kredietnemer
kriegsgluck kriegsgluck is een uitdrukking die voornamelijk op de duitse beurzen gebruikt wordt slaat op een hausse ten gevolge van de
kritiek op beleggingsfondsen beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen
kritische termijn onder de kritische termijn bij leningen verstaan we de lengte van de periode waarbij de te betalen rente evenveel
kroonjuwelen onder de kroonjuwelen verstaan we de meeste waardevolle bezittingen van een bedrijf een kroonjuweel kan daarbij verschillende vormen aannemen
kroonleden de kroonleden zijn de 11 door de kroon benoemde leden onafhankelijke deskundigen in de sociaal economische raad ser
krugerrand een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika
kruisprijs elasticiteit de kruisprijselasticiteit geeft aan hoeveel de prijs van het ene goed verandert bij een prijsstijging van een ander goed met
kstuk de term k stuk is de verkorte benaming van een zogenaamd klassiek stuk ofwel een aandeel in de meer oorspronkelijke
k-stukken met k stukken afkorting van klassieke stukken bedoelen we de traditionele fysieke effecten met een couponblad of een dividendblad
kuala lumpur commodity exchange de kuala lumpur commodity exchange ofwel afgekort de klce is een grondstoffenbeurs gevestigd in maleisië waarop een
kubieke methode de kubieke methode is een methode om de herbouwwaarde van een woning te berekenen
kubitsuri onder kubitsuri verstaan we de oorspronkelijke japanse naam voor het patroon van de hanging man uit de candlestickanalyse
kuddeeffect dit zogenaamde kuddeeffect of ook wel kuddedierinstinct of kuddegedrag vinden we terug bij de behavariol finance en is een van
kuddegedrag als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch
kuna de kuna is de nationale munteenheid van kroatie de iso valutacode van de kuna is hrk
kunst als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus
kunstmatige valuta een kunstmatige valuta is een speciaal geconstrueerde valuta die niet tot de eigen valuta van een land gerekend wordt
kurtosis de kurtosis is de mate van "puntigheid" van een standaardverdeling distributie uit de statistiek voorbeelden van deze kurtosis zijn
kuznetscycle de kuznets cycle is een cyclus model ontwikkeld door simon kuznets
KW als we ergens de afkorting k w tegenkomen dan hebben we het in het algemeen over de koerswinstverhouding van
Kwacha de kwacha is de nationale munteenheid van malawi de iso valutacode van de kwacha is mwk
kwacha de kwacha is de nationale munteenheid van zambia de iso valutacode van de kwacha is zmk
kwalitatieve structurele werkloosheid onder kwalitatieve structurele werkloosheid verstaan we dat de scholing van de werklozen niet aansluit op de gevraagde arbeidsplaatsen
kwaliteit van de winst bij het bepalen van de zogenaamde kwaliteit van de winst kijken we vooral waardoor deze winst is
kwaliteitsaandeel een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd
kwaliteitstoets onder de kwaliteitstoets verstaan we premiekoopwoningen dat de subsidieverstrekker de gemeente dient te controleren of de kwaliteit van het
kwantitatieve structurele werkloosheid onder de kwantitatieve structurele werkloosheid verstaan we het feit dat het maximaal beschikbaar aantal arbeidsplaatsen niet voldoende is
kwantitatieve verruiming onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale
kwantiteitstheorie de kwantiteitstheorie is een geldtheorie die een directe samenhang tussen de geldhoeveelheid en de vraag naar goederen veronderstelt
kwantiteitsvergelijking de kwantiteitsvergelijking wordt ook wel de verkeersvergelijking van fisher genoemd
kwanza de kwanza is de nationale munteenheid van angola de iso valutacode van de kwanza is aon
kwartaalbericht een kwartaalbericht is een soort verkort jaarverslag maar dan niet over het afgelopen jaar maar over het afgelopen kwartaal
kwartaalcijfers de zogenaamde kwartaalcijfers zijn een benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van elk
kwartaire sector de kwartaire sector is dat deel van de dienstensector dat niet op winst gericht is men spreekt ook wel
KWD de kwd is de iso valutacode voor de koeweitse dinar de nationale munteenheid van koeweit
kwijting we spreken van kwijting wanneer een schuld is afgelost
kwitantie een kwitantie is een document dat voor ontvangst van een som geld van andere waarden waardepapieren of goederen getekend wordt
kyat de kyat is de nationale munteenheid van myanmar de iso valutacode van de kyat is mmk
kyd de kyd is de iso valutacode voor de cayman islands dollar de nationale munteenheid van de cayman islands
kzt de kzt is de iso valutacode voor de tenge de nationale munteenheid van kazachstan

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.