Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

U

UA de term ua heeft twee mogelijke betekenissen namelijk als 1 afkorting van unit of account 2 afkorting van uitgesloten aansprakelijkheid
UAE Dirham de uae dirham is de nationale munteenheid van arabische emiraten de iso valutacode van de uae dirham is
UAK de uak is de iso valutacode voor de karbovanets de nationale munteenheid van oekraïne
UCITS de term undertakings for collective investment in transferable securities refereert aan een richtlijn van de
UCP uniform customs and practice ofwel ucp staat voor een serie uniforme regelingen en usances voor documentaire kredieten
UFR pensioenfondsen mogen hun verplichtingen naar de deelnemers toe waarderen met behulp van de zogeheten ultimate forward rate ofwel
UGX de ugx is de iso valutacode voor de oeganda shilling de nationale munteenheid van oeganda
uigezette gelden uitgezette gelden zijn ofwel 1 de bedragen aan spaargeld van de cliënten van een bank ofwel 2 de bedragen die banken uitzetten
uitbetalingsprovisie onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als
uitbodemen onder uitbodemen verstaan we het stabiliseren van een koers na een periode van neergang ofwel de koers heeft een bodem bereikt
uitbreiding kapitaal verhoging van het geplaatst kapitaal bij een naamloze vennootschap en besloten vennootschap is verhoging van het geplaatste kapitaal
uitbreidingsinvestering een uitbreidingsinvestering is een investering ter vergroting van de produktiecapaciteit de keuze geschiedt op basis van een investeringsselectie
uitbreidingsinvestering onder een zogenaamde uitbreidingsinvestering verstaan we een vorm van investeren die gericht is op het vergroten van de productiecapaciteit van
uitbreken koers onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel
uiteindelijke uitkomst effect het uiteindelijke uitkomst effect vinden we terug bij de behavariol finance cq tradingpsychologie
uitgangs punten bij trading elke trader dient in zijn tradingplan een aantal
uitgavenquote onder de uitgavenquote verstaan we de collectieve uitgaven uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product
uitgebreide brandverzekering een uitgebreide brandverzekering is een verzekering die naast de normale dekking uit een brandverzekering ook een dekking geeft tegen
uitgebreide opstalverzekering een uitgebreide opstalverzekering is een verzekering die dekking geeft tegen schade ontstaan door brand blikseminslag of ontploffing of schade
uitgesteldelijfrente we spreken van uitgestelde lijfrente bij een vorm van lijfrenteverzekering waarbij de lijfrente ofwel het pensioen ingaat bij inlevenzijn
uitgeven onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten
uitgevende instelling de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan
uitgever waardepapier de uitgever van een waarde papier is een andere term voor de uitgevende instelling. Het bedrijf dat een beroep doet op de markt om kapitaal binnen te halen
uitgewerkte fondsenstaat een depotoverzicht is een staat of overzicht waarop de effectenportefeuille van een cliënt gesplitst is naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties
uitgezette gelden uitgezette gelden zijn ofwel
uitgifte onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt
uitgiftekoers onder de uitgiftekoers of emissiekoers verstaan we de koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt bij een
uitgifteprijs de uitgifteprijs is de koers prijs waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt
uitkering, bovenwettig er is sprake van een bovenwettige uitkering als er een uitkering bovenop het percentage van de werkeloosheidswet 70% van
uitkeringensocialeverzekeringingeld de zogenaamde uitkeringen sociale verzekering in geld zijn de inkomensoverdrachten door de overheid aan huishoudens
uitkeringensocialeverzekeringinnatura onder uitkeringen sociale verzekering in natura verstaan we leveringen van goederen en diensten aan huishoudens in
uitlevering onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald
uitleveringsprovisie de uitleveringsprovisie is de provisie die in rekening wordt gebracht als een klant om levering van fysieke aandelen de zogenaamde
uitloten onder uitloten verstaan we de volgende situatie sommige obligaties worden over een langere periode afgelost
uitloting van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor
uitlotingsarchief het uitlotingsarchief is een overzicht dat in de vorm van een bulletin drie maal in de week verschijnt met daarin
uitlotingsdatum onder de uitlotingsdatum verstaan we de datum waarop middels loting wordt bepaald welke houders van een obligatielening de hoofdsom terugbetaald
uitlotingsgroep de term uitlotingsgroep komen we tegen bij de obligaties hierbij wordt als er geen sprake is van aflossing van de obligatie
uitlotingssysteem het uitlotingssysteem is het systeem waarmee obligaties worden uitgeloot
uitlotingsverlies het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van
uitlotingswinst onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in
uitoefendatum de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag
uitoefenen uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte
uitoefening, automatisch we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen
uitoefenmaand de uitoefenmaand is de kalendermaand waarin opties aflopen de eigenlijke uitoefendatum of liever gezegd de laatste datum waarop handel in een
uitoefenprijs de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de
uitoefenprijswarrant de uitoefenprijs van een warrant is de vooraf vastgestelde prijs waartegen een bepaald aantal aandelen of obligaties gedurende
uitputtingspercentage onder het uitputtingspercentage verstaan we het gedeelte van een krediet waarvan op een gegeven ogenblik daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt
uitstaande aandelen onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven
uitstappen onder uitstappen verstaan we het verkopen van aandelen van een fonds het tegenovergestelde van uitstappen is instappen
uitstroomkans de uitstroomkans is de kans dat iemand die in een werkeloosheidssituatie komt binnen 6 maanden weer werk heeft
uitvoer onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht
uitvoeringsbericht het uitvoeringsbericht is een bericht dat banken en commissionairs aan hun klanten sturen ter bevestiging dat hun order is uitgevoerd
uitvoeringsgarantie een uitvoeringsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat haar cliënt een toegewezen opdracht tot levering van goederen
uitvoeringsinstituut het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of zoals meestal genoemd het uwv verzorgt de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals de ww
uitvoeringsprovisie ingezetene onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie ingezetene verstaan we een provisie voor het overmaken van een bedrag naar een bankrekening die
uitvoeringsprovisienietingezetene onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie niet ingezetene verstaan we een vergoeding voor het overmaken van een bedrag naar een
uitvoerquote de uitvoerquote is de uitvoer in verhouding tot de productiewaarde bij een bedrijfstak of tot het bruto binnenlands product bij
uitwinning onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen om een vordering te
uitwisselingsverkeer onder uitwisselingsverkeer verstond men in de tijd van de gescheiden betalingscircuits de transacties tussen verwerkingscentrales van de bankgirocentrale onderling en
uitzakken onder uitzakken verstaan we het opgaan van een onderneming in een dochtermaatschappij
uitzetten onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn
uitzoeken onder uitzoeken verstaan we het proces waarbij degene die een prijs afgeeft ofwel de steller van een valutakoers of rentepercentage
ulcerindex een techniek om rendementen van beleggingsfondsen te meten is de zogenaamde ulcer index
ultimate forwardrate pensioenfondsen mogen hun verplichtingen naar de deelnemers toe waarderen met behulp van de zogeheten ultimate forward rate ofwel
ultravires onder ultravires verstaan we de situatie waarin bepaalde handelingen in strijd met het doel van de rechtspersoon zijn verricht
umbrellaline umbrella line is een verzamelnaam voor figuren uit de japanse candlestickanalyse met een klein hoog lichaam geen bovenschaduw en
umgekehrter wechsel onder een umgekehrter wechsel verstaan we een op initiatief van de koper door de verkoper getrokken termijnwissel die door
unchanged de term return if unchanged is de opbrengst van een optiepositie op het moment dat de onderliggende waarde
UNCITRAL de united nations commission on international trade law afgekort uncitral is een commissie van
unclepoint het zogenaamde uncle point komt uit de wereld van de trading en is het moment dat een trader alle
uncovered call writer een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en
uncovered-options we spreken van uncovered options als een belegger callopties
undamentals van een wisselkoers onder de fundamentals van een wisselkoers verstaan we de onderliggende mogelijkheden van een munt of het land
underperformance onder underperformanceverstaan we het verschijnsel dat een fonds langdurig een slechter rendement oplevert in vergelijking met aandelen van branchegenoten of
underperformer onder een outperformer verstaan we een aandeel dat meer in koers is gestegen dan de aex
underperformer we spreken van een underperformer bij een aandeel dat minder in koers is gestegen dan de aex of waarvan verwacht
undertakings for collective investment in transferable securities de term undertakings for collective investment in transferable securities refereert aan een richtlijn van de
undervalued met de term undervalued bedoelen we hetzelfde als ondergewaardeerd dus een fonds met een lagere koers dan gelijksoortige vergelijkbare fondsen
underwriter een underwriter wordt ook vaak ook managing underwriter genoemd
underwriter,major een major underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 5% van de lening participeert
underwritingsparticipatie een underwritingsparticipatie is een deel van een overgenomen emissie
underwritingsyndicaat een underwriting syndicaat is een syndicaat gevormd door managing underwriters en underwriters met betrekking tot een door hen overgenomen
undisclosed factoring undisclosed factoring wordt ook wel confidential factoring genoemd
unidades de formento de unidades de formento is de nationale munteenheid van chili de iso valutacode van de unidades de formento
unies unies is beursjargon voor aandelen unilever
uniform customs and practice uniform customs and practice ofwel ucp staat voor een serie uniforme regelingen en usances voor documentaire kredieten
uniforme bepalingen van de vabef de uniforme bepalingen van de vabef zijn de voorwaarden voor de administratie en bewaring van effecten
uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten de uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten zijn de internationale regels vastgesteld door
uniforme regelen voor contractgaranties de term uniform pensioen overzicht ofwel upo komt uit de pensioenwereld het uniform pensioen overzicht is een gestandaardiseerd
uniformpensioenoverzicht de unique three river bottom is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse
unique three river bottom de unit of account is de engelse benaming van rekeneenheid veelal werd met unit of account de vroegere rekeneenheid
unit of account de united nations commission on international trade law afgekort uncitral is een commissie van
united nations commissionon international tradelaw de term unit linked bij een beleggingsfonds betekent dat dit gekoppeld is aan een pensioenverzekering
unitlinked unit linked betekent gekoppeld aan een pensioenverzekering unit linked beleggingsfondsen zijn alleen toegankelijk via deelname in producten als een beleggingshypotheek
unitlinked een unit trust is een engelse benaming voor een fonds voor gemene rekening dat geadministreerd wordt door een beheersmaatschappij
unittrust een underwritingsparticipatie is een deel van een overgenomen emissie deze wordt uitgedrukt in een bepaald percentage van het bedrag van de
unterwritingsparticipatie de up and in optie is een vorm van een barrieroptie
up and in optie de up and out optie is een vorm van een barrieroptie
up and out optie de term uniform pensioen overzicht ofwel upo komt uit de pensioenwereld het uniform pensioen overzicht is een gestandaardiseerd
UPO de term upper shadow komt uit de wereld van de candlestickanalyse het is de lijn die de body verbindt
uppershadow onder upside down sitting verstaan we de situatie dat iemand een hypotheek heeft genomen op zijn huis maar
upside down sitting de upside downside ratio behoort tot de zogenaamde breath indicatoren
upside downside ratio de upside downside ratio indicator wordt eenvoudig berekend uit
upside gap two crows bearish de upside gap two crowsbearish is een patroon uit de candlestickanalyse
upside tasuki gap de upside tasuki gap vinden we terug in de candlestickanalyse en dit koerspatroon laat zich als volgt verklaren
uptick onder een uptick verstaan we een tick die op de beurs tot stand komt tegen een hogere koers dan de
uptrend we spreken van een uptrend als een koers al langere tijd een globale beweging omhoog maakt
upward potential het zogenaamde upward potential is het theoretische vermogen dat een fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren heeft
usance een usance is een gebruik zoals dat in de markt tot stand is gekomen deze gebruiken zijn niet officieel vastgelegd maar
used margin onder de "used margin" verstaan we het gedeelte van het kapitaal van de klant dat nodig is om zijn
UYU de uyu is de iso valutacode voor de peso uruguayo de nationale munteenheid van uruguay
UZS de uzs is de iso valutacode voor de oesbeekse sum de nationale munteenheid van oezbekistan

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.