Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

N

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - N - 
naakt schrijven onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde
naakte optie een naakte optie ofwel een naakt geschreven optie is hetzelfde als een ongedekte geschreven optie een naakte optie komt alleen
naamloze vennootschap de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam
nabeurs we spreken van nabeurs bij iets wat na de officiële handelsuren op een bepaalde beursdag plaatsvindt
nabeurskoers een nabeurskoers is een koers van een aandeel die in de nabeurshandel tot stand is gekomen dus na de periode
nachtkluis een nachtkluis is een afgesloten loket in de buitenmuur van een bank om chartaal geld cheques en andere waardepapieren in
nachtrun de term nachtrun komt uit de tijd dat alle geautomatiseerde verwerking van bancaire transacties nog gebaseerd was op het verwerken
nachtwakerstaat onder een nachtwakerstaat verstaan we een staatsvorm in de vorm van de kleinst mogelijke overheid die alleen echt onmisbare collectieve
nadatowissel onder een na dato wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is na een bepaald aantal dagen na
na-debitering onder nadebitering verstond men in de tijd van de bankgirocentrale het debiteren van een bankrekening nadat centrale verwerking door de
NAFTA de north american free trade agreement of nafta is een overeenkomst gesloten in 1994 tussen de
NAIRA de naira is de nationale munteenheid van nigeria de iso valutacode van de naira is ngn
NAIRU de afkorting nairu komt van "non accelerating inflationary rate of unemployment" en is het werkeloosheidspercentage waarbij een economie nog groei
najaarsnota de najaarsnota is een tussentijds overzicht van de rijksbegrotingen deze najaarsnota dient op 1 december bij de staten generaal te zijn
naked option een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet
nalatenschap onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat
nanotechnologie als we gaan kijken naar beleggen in nanotechnologie dan is het natuurlijk goed om te weten waar we
narrow market een narrow market is een markt waarbij weinig biedprijzen en laatprijzen worden gegeven cq weinig koop en verkooporders worden
narrow range day we spreken van een narrow range day als het verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers
narrowbased we spreken van een index die narrow based is als slechts weinig aandelen die op de betreffende beurs verhandeld
nasdaq de national association of security dealers automated quotations ofwel de nasdaq is de electronische schermenbeurs van new york waar met
nasdaq nm composite de nasdaq nm composite index is een index van de beurs van de nasdaq usa
nasdaq smallcap market de nasdaq small cap market is de beurs voor kleinere beursfondsen small caps die zich niet kwalificeren
NASE de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging
nationaal betalingscircuit het nationaal betalingscircuit ook wel nbc was in vroeger jaren een samenwerkingsverband van de banken en de toenmalige postgiro
nationaal Instituut voor budgetvoorlichting het nationaal instituut voor budgetvoorlichting ofwel het nibud is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als
nationaal kapitaal het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in
nationaal liquiditeitsoverschot het nationaal liquiditeitsoverschot is de opgetreden verandering over een bepaalde periode waarbij meestal een jaar wordt genomen in de officiële
nationaal milieubeleidsplan het nationaal milieubeleidsplan is een beleidsplan opgesteld door het rijk en is gericht op het realiseren van een duurzame
nationaal produkt het nationaal produkt is de som van de toegevoegde waarden van alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid
nationaal vermogen het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in
nationaalbesparingsoverschot er is sprake van een nationaal besparingsoverschot in de situatie waarin de nationale investeringen overheid + private sector geringer
nationaalinkomen het nationaal inkomen is de som van alle inkomens die nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan
national association of puchasing managers index de national association of purchasing managers index wordt vooral gezien als een indicatie voor de gezondheid
national association of security dealers automated quotations de national association of security dealers automated quotations ofwel de nasdaq is de electronische schermenbeurs van new york waar met
national bureau of economic research het national bureau of economic research afgekort tot nber is een instantie die in de usa
national index de national index is een index van de beurs van turkije
nationale bestedingen onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie de overheidsconsumptie particuliere investeringen en investeringen van
nationale boekhouding de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in
nationale hypotheek garantie de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen
nationale investeringsbank de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven
nationale liquiditeitsquote de nationale liquiditeitsquote is de verhouding tussen de primaire liquiditeitenmassa plus de secundaire liquiditeitenmassa en het nationaal inkomen
nationale middelen onder de nationale middelen verstaan we het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen dus inclusief afschrijvingen en indirecte belastingen en
nationale schuld de nationale schuld is in feite de staatsschuld de nationale schuld is de som van zaken als schatkistpromessen schatkistbiljetten
nationalerekeningen de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in
nationalisering nationalisering is een maatregel door een centrale overheid waardoor deze een aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehorende onderneming zelf
naturaliseren onder naturaliseren verstaan we het door de wet tot nederlander maken van een hier te lande wonende buitenlander nadat hij
natuur met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken
natuurlijk kind een natuurlijk kind wordt ook wel een onwettig kind genoemd kind dat niet door geboorte wettiging of adoptie de
natuurlijk persoon een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager
nauwstellen van vreemde valuta onder het nauwstellen van vreemde valuta wordt dusdanig stellen van een vreemde valutakoers verstaan zodat de aankoopkoers
nazichtpromesse een nazichtpromesse is een promesse die betaalbaar is op een aangegeven tijd nadat deze voor gezien is ondertekend door de
nazichtwissel onder een nazicht wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is enige tijd nadat deze is geaccepteerd
NBA het netto buitenlands actief afgekort tot nba is het verschil tussen de vorderingen van een bank op het
NBER het national bureau of economic research afgekort tot nber is een instantie die in de usa
NCM de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij
near banking we spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote
near money near money wordt soms ook schiergeld genoemd het betreft bij near money beleggingsvormen die zeer snel in contant geld zijn
near money optie een near the money optie is een wat minder gebruikte term voor een optie die bijna "at
near month contract een near month contract is een futurescontract voor de dichtstbij zijnde maand
neci index de neci index is een index van de beurs van nasdaq europe
necigef necigef staat voor nederlands centraal instituut giraal effectenverkeer bij het necigef vindt de administratie en bewaring van aandelen en obligaties plaats
neckbearish de on neck bearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlesticks de verklaring van de on neck
nederlands arbitrage instituut het nederlands arbitrage instituut is een onafhankelijke instelling gevestigd te rotterdam voor de arbitrage in zakelijke geschillen
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid
nederlandsche credietverzekering de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij
nederlandsche vereniging van hypotheekbanken de nederlandsche vereniging van hypotheekbanken is een vereniging die zich ten doel stelt de belangen van in
nederlandse bankiersvereniging de nederlandse bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van
nederlandse liquidatiekas nederlandse liquidatie kas ofwel nlkkas is een instelling die van oudsher de financiële garantie en registratie van de transacties
nederlandse spaarbankbond de nederlandse spaarbankbond is een vereniging van spaarbanken in nederland waarbij vrijwel alle spaarbanken zijn aangesloten
nederlandse staat we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor
nederlandse vereniging participatie maatschappijen de nederlandse vereniging van participatiemaatschappijen is een te den haag gevestigde vereniging waarvan om de onder de
nederlandse vereniging van inkoopmanagers de nederlandse vereniging van inkoopmanagers is een organisatie die naast belangenbehartiging ook regelmatig cijfers publiceert zoals de
nederlandse waterschapsbank nv de nederlandse waterschapsbank nv is een in den haag gevestigde investeringsbank voor langlopende leningen aan overheden semi overheden
neerwaarts risico in het algemeen verstaan we onder het neerwaarts risico het theoretische verlies dat op een portefeuille geleden kan worden
negatieve divergentie negatieve divergentie is het lastige verschijnsel dat twee technieken
negatieve hypotheekverklaring onder een negatieve hypotheekverklaring verstaan we een verklaring van de eigenaar van een onroerend goed om dat goed niet
negatieve rendementscurve we spreken van een negatieve rendementscurve als de kortlopende rente hoger is dan de langlopende rente
negatieve rente tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de
negatieve risicoomschrijving de negatieve risico omschrijving is de omschrijving bij de nederlandse exportkredietverzekering waarbij geen beperkende opsomming wordt gegeven van
negatieve selectie het verschijnsel van de negatieve selectie vinden we terug in de wereld van de verzekeringen
negative volume indicator de negative volume indicator of nvi wordt alleen berekend als het volume lager is dan de dag ervoor
negendaags wonderaandeel een negendaags wonderaandeel is een aandeel dat op basis van onbevestigde geruchten omhoog vliegt en daarna nog enkele dagen
negotiable order of withdrawal de negotiable order of withdrawal wordt afgekort aangeduid als now de term is afkomstig van amerikaanse spaarbanken
negotiable warehouse receipt onder een negotiable warehouse receipt verstaan we in de goederentermijnhandel een overdraagbaar document van een opslagfaciliteit
negotiatiekrediet een negotiatiekrediet is een vorm van een documentair krediet dat beschikbaar is voor de negotiatie van wissels die zijn getrokken
negotiëren negotiëren houdt gewoonlijk in dat een bank documentaire wissels koopt overneemt onder negotiatiekredieten gebeurt de negotiatie onder gewoon voorbehoud tenzij
neklijn de neklijn is een apart benoemde vorm van de vaker voorkomende steunlijn of weerstandslijn indien in een dal die zich
nemen van voorzieningen onder het nemen van voorzieningen verstaan we het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige uitgaven
nemer de nemer is degene aan wie of aan wiens order betaald moet worden op basis van de aanwijzingen van de
neo klassieke economie de neoklassieke economie is een economische stroming die zich baseert op het gedachtengoed van de klassieke economie
neoliberalen de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de
neosocialisten de neosocialisten vormen een groep binnen de socialisten die erkennen dat het budgetmechanisme tekortkomingen kent zoals het overheidsfalen
nepalese rupee de npr is de iso valutacode voor de nepalese rupee de nationale munteenheid van nepal
nepaleserupee de nepalese rupee is de nationale munteenheid van nepal de iso valutacode van de nepalese rupee is npr
nerveuzemarkt we spreken van een nerveuze markt bij een stemming in de markt die optreedt indien &#8211 meestal bij redelijke
net asset value de net asset value is een uitdrukking gebruikt ter aanduiding van de intrinsieke waarde van een aandeel van
netegg er wordt geproken van een nestegg bij kapitaal dat apart gezet wordt voor het doen van een grote toekomstige uitgave
netincome met de engelse term net income bedoelen we het verschil tussen de totale verkopen en de totale kosten
netting met de term netting bedoelen we de controle of er tegenover elke koper ook daadwerkelijk een verkoper staat
netto binnenlands produkt net domestic produet zie binnenlands produkt
netto buitenlandsactief het netto buitenlands actief afgekort tot nba is het verschil tussen de vorderingen van een bank op het
netto deviezenreserve de netto deviezenreserve is de officiële deviezenreserve minus de deviezenverplichtingen van de centrale bank
netto dividend het nettodividend is het dividend dat de belegger overhoudt na aftrek van de dividendbelasting
netto handel in effecten transactie op nettobasis.
netto hypotheeklasten onder de netto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek waarbij fiscaal
netto investeringen als er sprake is van een vergroting van de totale kapitaalgoederenvoorraad dan is er sprake van positieve netto investeringen
netto lange bedrijf van een bank het netto lange bedrijf van een bank is het verschil tussen de kapitaalmarktbeleggingen van een
netto liquide middelen onder de netto liquide middelen verstaan we de liquide middelen en effecten minus de onder vlottende passiva opgenomen
netto maandlasten de term netto maandlasten vinden we terug bij de financiering van woningen en is het bedrag dat u maandelijks
netto nettokoppeling de netto netto koppeling houdt in dat de netto socialeuitkeringen gekoppeld zijn aan het netto minimumloon
netto vermogenswaarde onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de activa en passiva van een onderneming of een andere bedrijfsactiviteit
netto werkelijke rente onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage
netto winst per aandeel de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs
nettoactief het zogenaamde nettoactief verschil tussen het bedrag aan bezittingen goederen vorderingen waarde van immateriële activa zoals goodwill en het bedrag
nettofondsrendement het netto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met beleggingen is behaald in dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten
nettohandel onder nettohandel verstaan we transacties tussen banken commissionairs en grote klanten op basis van een onderhandelbare prijs en zonder vaste
nettoinvesteringen als er sprake is van een vergroting van de totale kapitaalgoederenvoorraad dan is er sprake van positieve netto investeringen
nettoloon onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies
nettoschuld onder de nettoschuldverstaan we de rentedragende schulden minus liquide middelen
nettowinst de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als
networthverklaring een networthverklaring of sterkmakingsverklaring is een verklaring waarin de moedermaatschappij in verband met een verleend krediet aan een dochtermaatschappij verklaart
neuraal netwerk een neuraal netwerk is een neuraal netwerk is een blackboxsysteem dat een aantal invoerstromen omzet naar een output bijvoorbeeld koop en verkoopsignalen
neuraal netwerk,feed forward een feedforward neuraal netwerk is een vorm van een neuraal netwerk dat alleen van de inputlayer richting de
neutrale positie een neutrale positie is een combinatie van long en short posities
neutrale spread een neutrale spread ontstaat als we een gekochte calloptie gebruiken als dekking voor het schrijven van meerdere out of
neutrale visie we spreken van een neutrale visie van een beleggingsadviseur wanneer deze een koop noch een verkoopadvies geeft soms wordt
neutralestrategie we gebruiken een neutrale optiestrategie als we verwachten dat de beurs de komende tijd niet of slechts gering zal
nevenvestiging een nevenvestiging is een onderdeel van een onderneming die niet de hoofdvestiging is
new contex index de new contex index is een indicator gebaseerd op de prijzen voor het vervoer van producten per container
new contex index de new contex index is een indicator gebaseerd op de prijzen voor het vervoer van producten per container
new high we spreken met name in de technische analyse van een new high als de koers een hoogste punt van
new high new low indicator bekende indicator om een indruk van de markt als geheel te geven
new home sales één van de indicatoren waar de fed in de usa het beleid op baseert is de new home
new york cotton exchange de new york cotton exchange afgekort tot nyce is een goederentermijnbeurs waar sinaasappelsap en katoen worden verhandeld
newyork stock exchange de new york stock exchange afgekort tot nyse is de voornaamste beurs van new york en is
newyorkstockexchangeindex de new york stock exchange index is een breed opgezette aandelenindex van de nyse dit in
NGN de ngn is de iso valutacode voor de naira de nationale munteenheid van nigeria
ngultrum de ngultrum is de nationale munteenheid van bhutan de iso valutacode van de ngultrum is btn
NHG de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen
NH-NL de new high new low indicator nh nl telt het
NIB de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven
NIBUD het nationaal instituut voor budgetvoorlichting ofwel het nibud is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als
nicoski, advance decline ã‰én van de manieren om de advance decline gegevens het verschil tussen de dagelijks gestegen en gedaalde
niet belasting ontvangsten de zogenaamde niet belastingontvangsten vormen een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de overheid die voortkomen uit de collectieve sector
niet cyclisch aandeel onder een niet cyclisch aandeel verstaan we een aandeel in een bedrijf waar de winsten niet erg afhankelijk
niet direct opneembaar spaargeld niet direct opneembaar spaargeld is spaargeld dat de spaarder gedurende enige tijd niet kan opnemen ook al
niet direct verwerkbare betalingsopdracht een niet direct verwerkbare betalingsopdracht is een opdracht tot betalen van een bedrag die niet direct door
niet duurzame consumptie goederen onder de niet duurzame consumptiegoederen verstaan we de consumptiegoederen die in dezelfde inkomensperiode waarin zij werden aangeschaft meteen
niet financiele vennootschappen de niet financiële vennootschappen vormen een sector in de economie die bestaat uit de bedrijven met rechtspersoonlijkheid die
niet francoposten onder niet franco posten verstaat men de wijzigingen op een bankrekening die niet vrij gesteld zijn van omzetprovisie
niet geïndividualiseerde effecten met niet geïndividualiseerde effecten bedoelen we effecten die niet door middel van nummerbinding aan een cliënt zijn gebonden
niet- risicogewogen hefboom de niet risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd volgens de
niet royeerbaar certificaat een niet royeerbaar certificaat is een certificaat dat niet kan worden omgewisseld in de orginele onderliggende waarde
niet verhandelbaar exemplaar van een connossement een nietverhandelbaar exemplaar van een connossement is een exemplaar van een connossement dat voor administratieve doeleinden
niet-aankomstrisico het niet aankomstrisico is een risico dat een importeur loopt dat de goederen die hij vooruit heeft betaald niet in
niet-actieffonds een niet actief fonds is een fonds waarbij de dagelijkse omzet op de amsterdamse effectenbeurs niet groot is
niet-direct opneembaar spaargeld niet direct opneembaar spaargeld is spaargeld dat voor een bepaalde tijd is vastgezet bijvoorbeeld via een deposito
niet-dooreenleverbaarheid onder niet dooreenleverbaarheid verstaan we de situatie waarin verschillende coupures van een zelfde fonds niet kosteloos onderling verwisselbaar zijn
niet-duurzame kapitaalgoederen onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de
niet-fysieke effectenmarkt onder de primaire markt verstaan we de denkbeeldige niet fysieke effectenmarkt waarop de aandelen en obligaties worden geëmitteerd
niet-genoteerd aandeel een niet genoteerd aandeel is een effect of fonds zonder officiële notering
niet-genoteerd beleggingsfonds bij een niet genoteerd beleggingsfonds wordt er geen koers op de beurs bepaald het is immers niet op
niet-geplaatst aandelenkapitaal het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap
niet-geplaatst aandelenkapitaal het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap
niet-gerealiseerdewinst onder de niet gerealiseerde winst of juist verlies verstaan we de waarde van een openstaande positie
niet-gouvernementele organisatie onder een niet gouvernementele organisatie afgekort tot ngo verstaan we een organisatie met een maatschappelijk belang die geen
niet-ingezetenen de niet ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die niet behoren tot de nederlandse economie
niet-leverbare onderliggende waarde een aantal derivaten kennen een niet leverbare onderliggende waarde
niet-liquidemarkt onder een niet liquide markt verstaan we een markt waarop het heel lastig is om voldoende vraag en
niet-marktconform een overheidsmaatregel die niet marktconform is betekent dat deze maatregel het marktmechanisme in elk geval voor een deel uitschakelt
niet-officieel genoteerd met effecten die niet officieel genoteerd zijn is volgens het beursbestuur iets aan de hand dat normale notering
niet-officiëlemarkt de niet officiële markt is de handel in aandelen die als gevolg van een maatregel van het beursbestuur
niet-permanentvermogen het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de
niet-publieke kapitaalmarkt op de onderhandse kapitaalmarkt die ook wel de niet publieke kapitaalmarkt wordt genoemd worden transacties buiten de gewone beurzen
niet-systematisch risico het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om
niet-systematisch risico het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om
niet-uitgegeven stukken onder niet uitgegeven stukken verstaan we reservestukken die nog niet in omloop zijn gebracht en dus geen deel
niet-volgestort aandeel een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam waarbij slechts een deel bijv10% van de nominale waarde
niet-wijzigingsbeding het niet wijzigingsbeding is een hypotheekbeding uit de hypotheekakte waarin staat dat de eigenaar de woning niet of niet
nieuw communautair leningsinstrument het nieuw communautair leningsinstrument is in 1979 ingesteld voor de ontwikkeling van infrastructuren energiebronnen en het midden en
nieuw taiwan dollar de nieuw taiwan dollar is de nationale munteenheid van taiwan de iso valutacode van de nieuw taiwan dollar
nieuw zealand dollar de nieuw zealand dollar is de nationale munteenheid van nieuw zealand de iso valutacode van de nieuw zealand
nieuwe zaire de nieuwe zaire is de nationale munteenheid van zaire de iso valutacode van de nieuwe zaire is zrn
nieuwe-dinar de nieuwe dinar was de nationale munteenheid van joegoslavie de iso valutacode van de nieuwe dinar is yum
nieuwjaarsrally de nieuwjaarsrally is een koersrally die soms aan het begin van het jaar plaatsvindt het is een beetje te vergelijken met
nieuwstrading traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten
niftyfifty onder de nifty fifty verstaan we de vijftig favoriete aandelen van institutionele beleggers
Nijenrode forum for economic research het nijenrode forum for economic research is een macro economisch onderzoeksinstituut dat onder meer de ontwikkeling van de economische situatie
nijverheid onder de nijverheid verstaan we alle bedrijven uit de bedrijfstakken delfstoffenwinning industrie energie en waterleidingbedrijven en bouwnijverheid tezamen
Nikkei de nikkei stock index is de index van 225 hoofdaandelen die genoteerd staan op de beurs van tokio
Nikkei 300 index de nikkei 300 index is een index van de beurs van tokio japan
nikkei 50 index de ise nikkei 50 index is een index van de beurs van tokio die verhandeld wordt
ninjahypotheek een ninjahypotheek is een vorm van een amerikaanse subprimehypotheek en wel eentje van de slechtste soort
ninjahypotheek hier zal men geen ninjahypotheek gehad hebben
NIO de nio is de iso valutacode voor de cordoba oro de nationale munteenheid van nicaragua
nivelleren nivelleren betekent letterlijk gelijker maken het nivelleren van inkomens betekent dat de verhouding tussen hoge en lage inkomens kleiner wordt
nivellering onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land
NLG nlg is de vroegere internationale aanduiding van de nederlandse gulden voordat deze ten onder ging in de euro
NMAX de nmax is de nieuwe markt van amsterdam de startersbeurs voor jonge ondernemingen vaak werkzaam in de technologie of it
noemereffect bekende verhoudingsgetallen zoals de collectieve lastendruk en de schuldquote vallen door het noemereffect lager uit dank zij de groei van
noise random bewegingen zijn de korte bewegingen in een koerspatroon die er in de praktijk middels filters zoals een moving
noise onder noise of ruis verstaan we de op het oog willekeurige kortetermijnbewegingen in een koerspatroon in het algemeen is er
noisy signal we spreken van een noisy signal bij een serie koersen waarbij de onderliggende trend niet meer terug te vinden
NOK de nok is de iso valutacode voor de noorse kroon de nationale munteenheid van noorwegen
no-load fund onder een no load fund verstaan we een beleggingsfonds dat direct bij de aanbieder gekocht wordt zonder het
nominaal inkomen we spreken van een nominaal inkomen als het inkomen wordt uitgedrukt in de waarde van geld en in lopende
nominaal loon het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus
nominale bedrag onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder opgebouwde rente of dergelijke waar de lening
nominale cijfers de nominale cijfers zijnde cijfers zoals ze uitgedrukt in euro's luiden om een vergelijking met andere jaren mogelijk te
nominale hoofdsom bij belegging de nominale hoofdsom bij belegging is het oorspronkelijk geïnvesteerd geldbedrag in een vastrentende belegging
nominale rente de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat
nominale waarde de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een
nominale waarde van het geld de nominale waarde van het geld zowel in munten als in bankbiljetten is het aantal eenheden
nominalerente de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat
nominee amsterdam stock exchange nv de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging
non-availability clause een non availability clause is een clausule in het contract van een eurovalutalening waarin de bank bepaalt dat de
non-inflatoire groei onder non inflatoire groei verstaan we de productiegroei in een economie zonder dat daarbij via loon of prijsstijging
non-member firm onder een non member firm verstaan we een broker waarbij geen van de deelnemende partijen of leden van het management
non-payout leasing non pay out leasing is een internationaal gebruikte term die het karakter van operationele leasing aanduidt
non-recombining tree een non recombining tree is een binaire boom waarbij de takken niet bij elkaar komen zoals in onderstaand
non-trend day een non trend day is een dag waarop de verschillen tussen de hoogste dagkoers en de laagste dagkoers klein zijn
non-zerosum handel bij nonzerosum games kunnen er meerdere winnaars en of verliezers zijn en er kan iets overblijven
noodadres een noodadres is een zogenaamde subsidiaire of tweede betrokkene die zich bereid heeft verklaard om in geval van nood een
noodlijdende obligatie een noodlijdende obligatie is een obligatie van een bedrijf dat niet meer aan aan de rente en aflossingsverplichtingen kan
noodprocedure een noodprocedure is een alternatieve werkwijze die gevolgd gaat worden in geval er een ernstige storing in de apparatuur voor
noord korea won de noord korea won is de nationale munteenheid van noord korea de iso valutacode van de noord korea
noorse kroon de noorse kroon is de nationale munteenheid van noorwegen de iso valutacode van de noorse kroon is nok
no-par aandeel onder een no par aandeel of een no par share verstaan we een aandeel zonder nominale waarde
normale distributie uit de statistiek de meest voorkomende manier waarop een serie getallen afwijkt van het gemiddelde
normale futuresmarkt we spreken van een normale futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtstbijzijnde het
normale yield curve een normale yield curve is een grafiek waarin de te verwachten rente is uitgezet tegen de looptijd
normalisatie onder normalisatie verstaan we het bewerken van bijvoorbeeld een serie koersen zodat deze in een vooraf bepaalde range vallen zodat
normalisatie onder normalisatie verstaan we het omzetten van een normale indicator of grafiek met een in principe onbeperkt waardenbereik naar een oscillator
north american free trade agreement de north american free trade agreement of nafta is een overeenkomst gesloten in 1994 tussen de
norton high low indicator de norton high low indicator maakt gebruik van de demand index en de stochastics
nostro disponent de nostrodisponent is de functionaris die de inkomende en uitgaande betalingen met betrekking tot de nostrorekeningen van alle afdelingen van
nostro overboekingen nder nostrooverboekingen verstaan we overboekingen ten laste van of ten gunste van nostrorekeningen om onnodige debet of creditposities bij buitenlandse
nostro transactie een nostrotransactie is een transactie die voor ons als bank op een buitenlandse beurs wordt uitgevoerd door een correspondent
nostropositie de nostropositie is de stand van vreemde valuta's op de rekeningen van een bank bij buitenlandse correspondenten
nostrorekening een nostrorekening is een rekening van bank a aangehouden in de boeken van bank b
not held order onder een not held order verstaan we een order waarbij de broker zelf het tijdstip en de prijs
notariële akte een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden
notariële volmacht tot hypotheek verlening een notariële volmacht tot hypotheekverlening is een volmacht waarbij een eigenaar van bijvoorbeeld een onroerend goed een
notaris een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de
notarisverklaring de notarisverklaring is de verklaring die de notaris afgeeft na het passeren van een hypotheekakte
note 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de
note issuance facility de note issuance facility wordt vaak afgekort aangeduid als nif het is een vorm van off balancesheet financiering
note issuance facility een note issuance facility is een overeenkomst waarbij de bank garandeert dat het uitgegeven waardepapier ook wordt afgezet
note,eurogulden euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote het ging om een obligatie uitgegeven mbt een
noteren bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van
notering het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld
notering in eens gevend geld onder een notering in eensgevend geld verstaan we een notering in de locale valuta dus in ons
notering in euros we spreken van een notering in euro's bij een beurskoers uitgedrukt in een bedrag in euro's met fracties
notering in percenten onder een notering in percenten verstaan we een beurskoers uitgedrukt in percenten van de nominale waarde
notering vreemde valuta een notering vreemde valuta is een door het uitvoeren van transacties tot stand gekomen prijs in de markt
notering, commissaris voor de de ncommissaris voor de notering houdt toezicht op de markt en de koersen die tot stand komen
notering,officiëlenotering de officiële notering is de koers van effecten die op de officiële markt tot stand komt door middel van
noteringscommitee het noteringscommitee is een belgische instelling die bepaalt welke effecten er op de beurs mogen worden verhandeld
noteringseenheid de noteringseenheid is het minimum prijsverschil dat wordt aangehouden bij de handel in effecten bij aandelenopties is de noteringseenheid bijvoorbeeld
noteringseis een noteringseis is een eis waaraan een vennootschap moet voldoen om in de officiële notering van de beurs te kunnen
noteringsmaatregel een noteringsmaatregel is een door het beursbestuur genomen maatregel wanneer een fonds niet langer voldoet aan de noteringseisen
notes onder notes verstaan we van oudsher middellange obligaties van 3 10 jaar inmiddels worden er ook andere waardepapieren uitgegeven
notify address het notify address is een als zodanig in het transportdocument vermelde naam en adres van degene aan wie de
noting met noting wordt een uit angelsaksische landen bekende procedure van inleidend protest bedoeld die gevolgd kan worden door een officieel
notional amounts onder notional amounts verstaan we de omvang van de onderliggende waarde van financiële derivaten
notis procent-v indicator de notis procent v indicator of ook wel de notis %v is een indicator gebaseerd op volatility
NOW negotiable order of withdrawal de negotiable order of withdrawal wordt afgekort aangeduid als now de term is afkomstig van amerikaanse spaarbanken
NPEX de npex is een instituut voor de handel in niet beursgenoteerde aandelen kenmerkend is dat hierbij geen sprake is van
nrc nrc is een afkorting die we vaak op de beurspagina in de krant tegenkomen en die staat voor niet royeerbaar
nuevosol de nuevo sol is de nationale munteenheid van peru de iso valutacode van de nuevo sol is pen
nulcoupon obligatie een nulcouponobligatie is een obligatie waarop tijdens de looptijd geen rente wordt betaald maar die onder de waarde waartegen de
nummeradministratie de nummeradministratie is een afzonderlijk onderdeel van de effectenvoorraadadministratie waarin de stuknummers van alle in voorraad aanwezige en bij derden
nummerbinding onder nummerbinding verstaan we de koppeling van iets aan een persoon door er een nummer aan te geven
nutsbedrijf een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder
NYFER het nijenrode forum for economic research is een macro economisch onderzoeksinstituut dat onder meer de ontwikkeling van de economische situatie
NYSE de new york stock exchange afgekort tot nyse is de voornaamste beurs van new york en is
nyse bullish percent index de nyse bullish percent index ontwikkeld door aw cohen in 1955 maakt gebruik van point and figure
nyse composite index de nyse composite index is een index van de beurs van new york usa
nyse financials index de nyse financial index is een index van de beurs van new york usa
nyse industrial index de nyse industrial is een index van de beurs van new york usa
nyse transport index de nyse transport index is een index van de beurs van new york usa
NYSE utilities de nyse utilities index is een index van de beurs van new york usa
NZD de nzd is de iso valutacode voor de new zealand dollar de nationale munteenheid van nieuw zeeland
NZSE40 de nzse40 index is een index van de beurs van nieuw zeeland

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.