Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

B

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - B - 
B2B B2b is de afkorting van business to business ofwel de directe verkoop aan andere bedrijven
B2C B2c is de afkorting van business to consumerverkoop ofwel de directe verkoop aan particulieren
baargeld Onder baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is
baatbelasting een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van
babybond Een baby bond is een normale of converteerbare obligatielening in de verenigde staten waarbij de obligaties per stuk minder waard
back to back Onder back to back verstaan we de constructie waarbij een bedrijf geld leent en dit meteen weer uit

back to backloan Een back to back loan is een leningsconstructie waarbij persoon a een geldbedrag bij een bank in
backdoor listing We spreken van een backdoor listing als een niet beursgenoteerde onderneming aan de beurs komt door het overnemen van
backend load We spreken van een back end load als een belegger bij het opzeggen van een investering nog een premie
backlog onder de backlog verstaan we de rij met orders die in een onderneming nog wachten op behandelingde backlog geeft een
backmonth Onder de back month verstaan we een leveringsdatum in de termijnhandel die het verst in de toekomst ligt
backoffice De back office is de administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en controleert
backpricing Onder het begrip backpricing verstaan we het verschijnsel op sommige grondstoffenmarkten zoals bij de londense lme dat het bepaalde kopers
backpropagationnetwork Een back propagation network is een type neuraal netwerk dat tijdens de leerfase de gevonden fouten terugkoppelt naar
backservice Van een backservice is sprake als pensioenaanspraken met terugwerkende kracht worden verhoogd dit gebeurt meestal in verband met gestegen lonen
backspread De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar
backtesting Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt
backtoback-krediet Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het
backupfacility Onder een back up facility verstaan we een mogelijkheid voor krediet die de bank kan bieden
backwardation Onder het begrip backwardation verstaan we de situatie dat futures prijzen elke opeenvolgende maand lager zijn
BAD de bad is de muntcode de bahreinse dollar de munteenheid van bahrein
bad bank Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of
bahrein dinar De dinar is de munteenheid van bahrein één dinar is duizend fils de naam dinar is van het romeinse woord
baht De baht is de munteenheid van thailand in de valutahandel in de spreektaal meestal "taaise batjes" genoemd
bailing out Bij bailing out wordt een transactie of trade zonder meer gestopt dit stoppen is onafhankelijk van omstandigheden als koers
baisse Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het
baisse beursindex Een baisse beursindex contract is een warrant achtig contract waarop aan het einde van de looptijd van de
baissegaan Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short
baissemarkt een baissemarkt is een tijd van flink en langdurig dalende koerseneen baissemarkt wordt ook wel bearmarket genoemd
baisseperiode Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het
baissepositie Een baissepositie is een positie die ontstaat wanneer een belegger de baissier effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is
baissepremie De baissepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd een baissepositie in te nemen ofwel
baissier Een baissier is iemand die aandelen verkoopt zonder dat hij deze in zijn bezit heeft de baissier speculeert daarmee
bait back Een zogenaamde baitback is een manier van winst nemen met name op het gebied van aandelen het principe is simpel
baitback De baitback is een beleggingstechniek waarbij een aandeel dat een winst van 150% heeft gemaakt voor de helft van de
balance of market power De balance of market power is een techniek uit de wereld van de technische analyse waarbij uit
balanced fund Een balanced fund is een beleggingsfonds dat belegt in verschillende soorten aandelen obligaties en soms derivaten om een zo
balans Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van
balans, gecombineerd Een gecombineerde balans bevat geen afzonderlijke bedrijfsposten maar de optelsom van de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven
balans, geconsolideerd Onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd
balans, liquidatie Het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het
balans, publicatie De publikatie balans is een speciale wat minder gedetailleerde uitvoering van de balans van een vennootschap die gedeponeerd moet worden
balansanalyse Onder een balansanalyse verstaan we de analyse van het financi ële weerstandsvermogen van een onderneming bij de balansanalyse wordt met name gekeken
balansbijlage de balansbijlage is een officieel gedeelte van een balansde balansbijlage bevat een toelichting op de cijfers die in de balans
balansconcern Onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd
balanscontinuïteit onder de balanscontinuïteit verstaan we het feit dat de belastingdienst van ondernemers vraagt dat de eindbalans van het vorig jaar
balansfiscaal De fiscale balans is een balans die jaarlijks wordt opgesteld met als doel de vaststelling van de winst
balansgrootheden Onder balansgrootheden of zogenaamde tijdstipsgrootheden verstaan we grootheden waarbij de waarde op een specifiek moment geldig is bijvoorbeeld het moment
balansprognose Onder een balansprognose verstaan we een voorlopige schatting van de mutaties op de balans die zich in de loop van
balansverkorting Balansverkorting is een begrip uit de bancaire wereld wat wil zeggen dat het balanstotaal van een bank vermindert doordat de
balansverlenging Onder balansverlenging verstaan we een begrip uit de bankaire wereld waaronder het toenemen van de balans van de bank wordt
balanswaarde Onder herwaardering verstaan we het vaststellen van een nieuwe balanswaarde in afwijking van bijvoorbeeld een op de aanschafprijs gebaseerde balanswaarde
balbao De balbao is de munteenheid van panama
ballonconstructie We spreken van een zogenaamde ballonconstructie of ballonlening als er bij een lening sprake is van 1 een aflossingsschema van
ballonlease Financiële leasing waarbij een relatief belangrijk deel van het gefinancierde bedrag door een relatief hoge slotbetaling wordt terugbetaald
Baltic Dry index De baltic dry index wordt vaak gebruikt als een benadering voor de gezondheid van de wereldeconomie
baltic international freight futures De baltic international freight futures exchange ofwel biffex is gevestigd in londen en is onderdeel van
bancacom De banca com index is een index van de beurs van milaan itali ë
band Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de
bandbreedte Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers
bandpassfilter Een band pass filter is een filter dat alleen waarden doorlaat in een bepaald bereik en dat zowel
bank Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als
bank der Bondsspaarbanken De bank der bondsspaarbanken nv is in 1971 opgericht en was gevestigd in amsterdamhet doel van deze
bank for international settlements De bank for international settlements bisofwel de bank voor internationale betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor
bank of japan De bank of japan afgekort tot boj is de centrale bank van japan
bank van lening Bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen
bank voor internationale betalingen Met de in bazel zwitserland gevestigde bank voor internationale betalingen die vaak wordt aangeduid met de afkortingen bib
bank voor nederlandsche gemeenten nv Onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan
bank voor nederlandsche gemeenten nv onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan
bank, aanbiedend Onder een aanbiedende bank verstaan we een incasserende bank die ook het incasseren bij de betrokkene verricht
bank, accepterend Onder een accepterende bank verstaan we de bank die blijkens het documentair krediet gemachtigd of verplicht is tot acceptatie
bank, adviserend Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening
bank, algemeen Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt
bank, asia development De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azi ë
bank, deviezen- Een deviezenbank is een kredietinstelling die door de nederlandsche bank nv is gemachtigd om onder haar toezicht bemiddeling te verlenen
bank, deviezenpositie van een onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank
bank, emissie Een emissiebank is een bank die de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende instelling en deze vervolgens zelf
bank, geldscheppend Een geldscheppende bank is een financi ële instelling die de maatschappelijke geldhoeveelheid kan laten toenemen voorbeelden van een geldscheppende bank zijn
bank, koopmans- de merchantbank werd tot in de negentiende eeuw de koopmansbank genoemd de merchantbank is een bank die zich vooral
bank, merchant Een merchant bank is het brits equivalent van de amerikaanse commercial bank is in nederland te vergelijken met een "gewone"
bank, merchant- de merchantbank werd tot in de negentiende eeuw de koopmansbank genoemd de merchantbank is een bank die zich vooral
bank, prime Prime bank is een verouderde internationale term voor een bekende bank bijvoorbeeld uit de wereldwijde top 25 of top
bank, reference Een reference bank behoort tot één of meer banken waarvan de door hen berekende rente waartegen zij geld lenen
bank,algemeen Primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die
bank,betalend Onder de betalende bank verstaan we een bank die volgens de inhoud van een documentair krediet gemachtigd om is
bank,circulatie Met de circulatiebank van een land wordt de bank aangeduid die in een bepaald land het meestal exclusieve recht heeft om
bank,geldscheppend Primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die
bank,hypotheek Een hypotheekbank is een specialistische bank die zich bezig houdt met verkrijgen van gelden van het publiek met een termijn
bank,incasserend Onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht
bank,investering Een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt
bank,primair Primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die
bank,primair Een primaire bank is een bank die aan kredietverlening kan doen waardoor geldschepping optreedt
bank,sociale verzekerings- De uitvoering van de aow en de anw is in handen van de sociale verzekeringsbank svb tegenwoordig worden meer
bankabel Een effect is bankabel als het herbeleenbaar is bij de nederlandsche bank ofwel dat het als onderpand bij de dnb
bankaccept We spreken van een bankaccept als een wissel op een bank getrokken is waarna deze wissel door deze bank is
bankbelegger Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te
bankbiljetten Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank
bankbiljetten in omloop Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft
bankbiljettencirculatie Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft
bankbrief Een bankbrief is een vorm van een obligatie die wordt uitgegeven door een algemene bank of handelsbank
bankcall een bankcall is een vorm van een callgeldlening tussen twee banken er wordt dan ook wel gesproken van een interbancaire
bankcheque Onder een bankcheque verstaan we een gedateerde en ondertekende onvoorwaardelijke opdracht van een bank deze bank wordt de trekker genoemd
bankenheffing De bankenheffing of bankentaks is bedoeld om wat terug te zien van de grote bedragen aan leningen die de overheden
bankenrisico Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt
bankentaks De bankenheffing of bankentaks is bedoeld om wat terug te zien van de grote bedragen aan leningen die de overheden
bankentrio de term bankentrio werd in de zomer van 2007 veelvuldig gebruikt om het drietal banken fortis bank of scotland en
bankgarantie Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld
bankgeheim Onder het bankgeheim verstaan we de geheimhoudingsplicht van de bank met betrekking tot de in haar bezit zijnde gegevens van
bankgeld Onder bankgeld verstaan we in de boeken en registers van banken ingeschreven girale tegoeden en de door banken in omloop
bankgiro Wat was een bankgiro. 1 een bankgiro is een overboeking van geld van de ene bankrekening naar de andere
bankgiro incassosystemen Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv
bankgiroformulier Een bankgiroformulier is een formulier waarmee cli ënten opdracht geven aan hun bank tot het verrichten van girale betalingen het formulier
bankgroep Onder een bankgroep verstaan we een al dan niet internationaal samenwerkingsverband van banken die onderlinge afspraken hebben gemaakt over de
bankhypotheek Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde
bankiersexamen In het voorjaar van 2009 kwam minister van financiën wouter bos met het voorstel om een bankiersexamen in te gaan
bankkaart De bankkaart wordt ook wel betaalkaart pinpas of bankpas genoemd het is een geuniformeerde kaart uitgevoerd met een chip of
bankkas Onder de bankkas verstaan we de kas van een bank die bestaat uit chartale betaalmiddelen en girale tegoeden bij de
bankliquiditeiten onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan
bankoverboeking, eigenlijk Onder een eigenlijke bankoverboeking verstaan we een directe overboeking van de bank van de opdrachtgever naar die van de
bankoverboeking,reëel Een reële bankoverboeking is een overboeking waarbij zowel de opdrachtgever als de begunstigde zelf een bank is of een
bankpapier,handel in vreemd Dit is de handel in vreemd bankpapier dus geld dat luidt in verschillende soorten valutas
bankpas De bankkaart wordt ook wel betaalkaart pinpas of bankpas genoemd het is een geuniformeerde kaart uitgevoerd met een chip of
bankraad Onder de bankraad verstaan we het lichaam waarin verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van geld
bankrekening Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of
bankrekeningnummer Een bankrekeningnummer is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een rekening bij een bank
bankrun Het ingelegde geld van een spaarder wordt door een bank meermalen uitgezet dat betekent dat een bank onvoldoende contanten heeft
bankshopping Onder bankshopping verstaan we het gedegen bestuderen van de voorwaarden van bepaalde bankdiensten bij een aantal banken zodat een zo
banksparen We spreken van banksparen bij een speciale spaarvorm waarbij wordt gespaard op een door de bank geblokkeerde rekening die gebruikt
bankvergunning Onder een bankvergunning verstaan we de vergunning die de nederlandse bank afgeeft aan een organisatie die zelf wil gaan bankieren
bankverklaring Onder een bankverklaring verstaan we een verklaring die wordt afgelegd door een volgens de wet toezicht kredietwezen ingeschreven instelling
bankverzekeraar Een bankverzekeraar is een combinatie van een bank en een verzekeraar binnen ã©ã©n organisatie
bankwet van 1948 Met de bankwet van 1948 wordt de wet bedoeld waarin met betrekking tot de nederlandsche bank nv een
bankwezen Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur
banque centrale decompensation De banque centrale de compensation is een franse organisatie die de clearing voor de matif verzorgt wordt
banque d'affaires Met een banque d'affaires wordt een bank bedoeld die op grote schaal deelneemt in het kapitaal van industri ële bedrijven
bar Een zogenaamde bar onderdeel van een zogenaamde barchart is een manier om de dagelijkse koersbeweging grafisch weer te geven
bar, outside Bij het outside bar koerspatroon komt de hoogste koers boven de hoogste koers van gisteren en komt de laagste
barbados dollar De barbados dollar is de nationale munteenheid van barbados de iso valutacode van de barbados dollar is bbd
barbell constructie Een barbell constructie vinden we bij een portefeuille bestaande uit obligaties met een korte en een lange looptijd
barchart de barchart is een techniek om koersen grafisch af te beelden heeft de vorm van een verticale lijn
barchart,linechart naar Vooral beginnende grafieklezers hebben nog wel eens last van de omschakeling van een linechart naar een barchart beide
barcode Barcodes zijn de bekende streepjescodes die we op allerlei voorwerpen tegenkomen en die met speciale apparatuur op basis van lasers
bare trust Een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij
bareback bill of lading Onder de term bare back bill of lading wordt een connossement verstaan dat voor alle algemene
bareboatcharter Met de term bare boat charter wordt een charterovereenkomst bedoeld waarbij de vervoerder het zeeschip kaal wat wil
bargain Het begrip bargain is een stukje vakjargon op de londense effectenbeurs het wil alleen maar zeggen dat er een transactie tot
barometerstock Een barometer stock is een aandeel dat normaal gesproken de richting van de totale beurs volgt
barone adesi model Het zogenaamde barone adesi model is een uitbreiding op het bekende black &amp scholes optiemodel die het mogelijk
barrel De barrel is de gebruikelijke volumemaat in een vat van 1 barrel zit 159 liter uit de olie industrie
barrels per dag In de wereld van de ruwe olie wordt gewoonlijk de eenheid barrels per dag gebruikt om de levercapaciteit
barrierexit De barrier exit is bij trading een vooraf bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld het doorbreken van een trendlijn door de koers
barrieroptie Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt
barrierprice De barrierprice is de koers die een barrieroptie activeert of juist de activeert bij sommige contracten moet deze barrierprice aangeraakt
barrons confidence index Een wekelijkse index van bedrijfsobligaties die door barron's een uitgave van "dow jones" wordt gepubliceerd
barter trade Barter trade is het engelse equivalent van wat we in nederland kennen als ruilhandel
barter transactie Onder een bartertransactie die ook wel bekend staat als compensatietransactie verstaan we een transactie op basis van het principe van
basel stockexchange De basel stock exchange is zoals de naam al aangeeft een effectenbeurs die gevestigd is in de zwitserse
basel3 Basel iii is een verzamelnaam van een aantal regels die op de derde bankenconferentie in basel zijn afgesproken
baseload In de termijn handel in stroom elektriciteit spreken we van een baseload bij de minimale hoeveelheid elektrische energie die geleverd
basic balance De basic balance is de som van de lopende rekening van de betalingsbalans plus het lange kapitaalverkeer
basic system for job evaluation Basic system for job evaluation wordt afgekort aangeduid met basys benaming voor het systeem van functiewaardering
basis In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de
basisgrade Onder het begrip basisgrade verstaan we de gebruikelijke standaardkwaliteit van goederen die verhandeld worden via een goederentermijnbeurs
basisherfinancieringsfaciliteit De europese centrale bank ecb stelt wekelijks kredieten vast waarop particuliere banken een beroep kunnen doen dit noemen we de
basisinkomen Onder het basisinkomen verstaan we het inkomen dat iedereen kan ontvangen ongeacht zijn levensomstandigheden
basisjaar het basisjaar is de grondslag bij de berekening van indexcijfers niet te verwarren met de index van de beurs
basiskrediet Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het
basismetaal in de termijnhandel voor grondstoffen spreken we van basismetaal bij de metalen koper aluminium lood nikkel en tin
basisorder onder het begrip basisorder verstaan we een order waarbij de koers afhankelijk is van een andere contractmaand of zelfs een
basisperiode de basisperiode is de grondslag bij de berekening van indexcijfers de prijzen in het basisjaar worden op 100 gesteld bij de
basisprijzen de basisprijzen worden gevormd door de verkoopprijs te nemen exclusief handels en vervoersmarges van derden
basispunt onder een basispunt verstaan we de eenheid waarmee renteverschillen worden aangegeven een basispunt is gelijk aan een honderdste procentpunt
basisquote onder het begrip basisquote verstaan we het verschil tussen de cashprijs van een commodity en de futuresprijs een basisquote kan
basisruimtelijfrenten de basisruimte is het bedrag dat u kunt aftrekken in box i voor bepaalde lijfrenteverzekeringen zonder dat sprake hoeft
basisswap een basisswap is een swap waarbij twee verschillende rentes luidend in dezelfde valuta worden uitgewisseld
basisvaluta de basisvaluta is de eerste valuta bij de gebruikelijk notatie in de valutahandel waar altijd twee valuta's worden genoemd
basiswaarde de basiswaarde is de intrinsieke waarde per participatie in een beleggingsfonds
basketoption een basket option is een optie die een mandje aandelen als onderliggende waarde heeft
batch een zogenaamde batch is een verzameling van posten die in het kader van automatische verwerking een logisch geheel vormen
bath de baht is de munteenheid van thailand
baviindex de bavi index wat een afkorting is van buenos aires value index is de beurs index van argentini ë
bayes beslissingsregel de bayes beslissingsregel gaat ervan uit dat een belegger bij de gegeven mogelijkheden altijd het alternatief zal kiezen waarmee
bbd de bbd is de iso valutacode voor de barbados dollar de nationale munteenheid van barbados
BBF bbf is een afkorting van bolsa brasileira de futuros een grondstoffenbeurs in brazili ë
BBF bbf is een afkorting van bolsa brasileira de futuros een grondstoffenbeurs in brazili ë
bbied b is in de financiã«le pers in het algemeen de afkorting van bieden het geeft de prijs die op een
bbieden b is de afkorting van bieden. prijs die op een bepaald moment wordt geboden en waartegen u kunt verkopen
bbo spread de bbo spread staat voor het verschil tussen de best bid en best offer de limieten uit het orderbook
BBP het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie
BCC bcc is de afkorting van banque centrale de compensation de bcc is een franse organisatie die de clearing voor de
bceao-frank de bceao frank is de nationale munteenheid van burkina faso ivoorkust mali niger senegal en togo de iso valutacode
BD met de term b d ofwel de eenheid barrels per dag wordt gewoonlijk de productiecapaciteit van ruwe olie van
BD in de wereld van de ruwe olie wordt gewoonlijk de eenheid barrels per dag gebruikt om de levercapaciteit
BDT de bdt is de iso valutacode voor de taka de nationale munteenheid van bangladesh
BEA de term bea is een afkorting in vakjargon voor een betaalautomaat
BEACfrank de beac frank is de nationale munteenheid van cameroun centraal afrikaanse republiek tjaad congo equatoriaal guinee en gabon de
bear een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling
bear cylinder een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call
bear rotated cylinder onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit
bearerstock we spreken van een bearer stock bij een aandeel waarvan eigenaar en de rechten niet in een register zijn
bearish een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij
bearish spread een bearish spread ofwel een bearspread is een optiestrategie die geld oplevert als de koers van de onderliggende
bearish warrant hedge een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste
bearmarket een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen
bearraid een bear raid is het verschijnsel dat een groep beleggers of handelaren de koers van een aandeel omlaag proberen
bearspread een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde
beartrap een bear trap is een term uit de technische analyse bij een bear trap dalen de koersen lang genoeg
bed and breakfast onder het begrip bed and breakfast verstaan we een constructie met effectentransacties die in sommige landen en situaties
beding een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst
beding van décharge een beding van dã©charge is een beding bij de verkoop van een niet volgestort aandeel dat bepaalt dat
beding van eigenmachtige verkoop onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder
beding van niet-zuivering een beding van niet zuivering is een beding uit de hypotheekakte waarin staat dat de geldverstrekker de
bedriegelijke bankbreuk onder bedriegelijke bankbreuk verstaan we een strafbaar feit dat is gepleegd door een failliet die bijvoorbeeld schulden heeft verzonnen
bedrijf met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten
bedrijfs economisch toezicht onder het bedrijfseconomisch toezicht verstaan we de controle op de liquiditeit solvabiliteit en bedrijfsvoering van de banken en de
bedrijfsfusie onder een bedrijfsfusie verstaan we het geheel van stappen waarbij een eerste vennootschap het vermogen van een tweede vennootschap
bedrijfsgebonden vermogen het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriële vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva
bedrijfsgeleding onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat
bedrijfskapitaal als we spreken over het bedrijfskapitaal dan hebben we het over het lang vermogen dat een onderneming ter beschikking heeft
bedrijfskolom onder de bedrijfskolom verstaan we de schakels die een product doorloopt van grondstoffenproducent tot en met detailhandel
bedrijfskrediet onder een bedrijfskrediet verstaan we een in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf verstrekt krediet dit bedrijfskrediet kan
bedrijfsleven met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties
bedrijfslid een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel
bedrijfslid vereniging effectenhandel een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk
bedrijfsliquiditeit met de term bedrijfsliquiditeit bedoelen we de mate waarin een bedrijf in staat is om alle financi ële verplichtingen die
bedrijfsmiddel een bedrijfsmiddel is een zaak die binnen een onderneming wordt gebruikt bij de uitoefening van het bedrijf bijvoorbeeld een machine
bedrijfsobligatie een bedrijfsobligatie is een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de overheid
bedrijfsobligatie we spreken we van een corporate bij een obligatie die is uitgegeven door een onderneming in plaats van door de
bedrijfspensioenfonds een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak deelname in een bedrijfspensioenregeling is verplicht tenzij door de werkgever dispensatie
bedrijfsresultaat het bedrijfsresultaat wordt ook wel het exploitatieresultaat genoemd we hebben het dan over de omzet minus de kosten die onvermijdelijk gemaakt
bedrijfsresultaat onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit
bedrijfsschap onder een bedrijfsschap verstaan we een wettelijke organisatie van ondernemingen die dezelfde maatschappelijke functie hebben
bedrijfsspaarregeling in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor een bedrijfsspaarregeling voorbeelden hiervan zijn het zogenaamde spaarloon
bedrijfsspaarrekening een bedrijfsspaarrekening is een verzamelnaam voor de verschillende spaarvormen die mogelijk zijn in ondernemingsverband zoals dit wettelijk geregeld is in
bedrijfssparen in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor regelingen voor bedrijfssparen
bedrijfstak onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat
bedrijfstijd onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste
bedrijfswinst er is sprake van bedrijfswinst als de totale opbrengst van de verkochte producten groter is dan de totale kosten van
beeldschermenhandel bij de beeldschermenhandel wordt er niet meer fysiek op een beursvloer gehandeld maar zit de handelaar achter een computerscherm tot
bef de bef is de iso valutacode voor de vroegere belgische franc de nationale munteenheid van belgië voor de vervanging door
begeleidingsbrief voor de bank girocentrale de begeleidingsbrief voor de vroegere bankgirocentrale werd ook wel geleidebrief of opdrachtbrief genoemd het was een brief
beggar thy neighbour Onder de vreemde term beggar thy neighbour wordt een dubieus politiek spelletje verstaan dat erg in trek was
begroting Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal
begrotingsbeleid Bij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de
begrotingsdiscipline Met de term begrotingsdiscipline bedoelen we het feit of beleidsmakers er in slagen om zich aan de afspraken te
begrotingsdoel In het algemeen is een begrotingsdoel of begrotingsdoelstelling een bedrag of percentage dat men nastreeft bij het
begrotingsfonds Een begrotingsfonds is een afgezonderd deel van de rijksbegroting het dient om het beheer van bepaalde inkomsten en uitgaven inzichtelijker
begrotingsnormering Onder begrotingsnormering verstaan we het stellen van normen voor verschillende kengetallen in de begroting bijvoorbeeld bij de overheidafwijkingen van de
begrotingstekort Als de overheid meer uitgaven dan inkomsten heeft dan krijgt zij een begrotingstekort het begrotingstekort wordt in het algemeen weergegeven
begunstigde De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens
behandelingskosten Onder de behandelingskosten verstaan we de provisie die soms eenmalig in rekening wordt gebracht bij het
behavioral finance Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de
beheerbeding Het zogenaamde beheerbeding is een extra bepaling die sommige geldverstrekkers in de hypotheekakte opnemen in de nader omschreven gevallen krijgt de
beheerskosten De beheerskosten zijn de kosten die beheersmaatschappijen en beleggingsinstellingen periodiek in rekening brengen ter dekking van hun kosten van administratie
beheersmaatschappij Een beheersmaatschappij is een bedrijf dat zich tegen een vergoeding bezig houdt met de administratie en het beheer van verschillende
beheervergoeding De beheervergoeding wordt soms door beleggingsfondsen in rekening gebracht
beherende vennoot Onder de beherende vennoot verstaan we de vennoot in een commanditaire vennootschap die in de zaken van de vennootschap
behoeften In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om
behoeftenschema Een behoeftenschema of preferentieschema geeft de volgorde van dringendheid van de behoeften aan dus een bepaald voorkeur of volgorde waarin
beige book Een belangrijke indicator voor de fed is het zogenaamde beige book elke bank die bij de fed is aangesloten
beinvloeding Elke trader is gevoelig voor beïnvloeding en weet ergens in zijn onderbewuste dat er iets vreemds aan de hand is
bel20 De bel20 is een belgische aandelenindex van de beurs van brussel de bel20 wordt ook wel belfox 20 genoemd
belagers van de belegger De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden
belangenorganisatie Een belangenorganisatie is een organisatie die uitsluitend de belangen van een bepaalde groepering behartigt
belarussian ruble De belarussian ruble is de nationale munteenheid van belarus wit rusland de iso valutacode van de belarussian ruble is
belastbaar inkomen Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst
belastbare som De fiscus bedoelt met de term belastbare som het belastbaar inkomen verminderd met de inkomensaftrek die van
belasting Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of
belasting vrijesom Oude situatie. Onder de belastingvrije som verstaan we een aftrekbaar bedrag voor de van toepassing zijnde tariefgroep waar men in
belasting, aangifte Onder aangiftebelasting verstaan we een vorm van belastingheffing waarbij de fiscus geen aanslag oplegt maar waarbij de belastingplichtige zelf aan
belasting, baat een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van
belasting,bron- Bronbelasting is een vorm van belasting die direct door de uitkerende instantie wordt ingehouden een voorbeeld van bronbelasting is de dividendbelasting
belasting,degresief Met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van
belasting,direct Een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd
belastingaangifte Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor teruggave van belasting of denkt in de omstandigheid te zijn dat u
belastingaftrek Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen
belastingconcurrentie Onder de zogenaamde belastingconcurrentie verstaan we het verschijnsel dat landen ieder voor zich proberen kapitaal of economische bedrijvigheid aan te
belastingdividend Het zogenaamde belastingdividend is het dividend in contanten ter grootte van de in te houden dividendbelasting over de herkapitalisatiebonus en
belastingdruk We kennen twee vormen van belastingdruk de gemiddelde belastingdruk hieronder verstaan we het totale bedrag aan verschuldigde belasting als
belastingen Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door
belastingen op inkomen en vermogen De belastingen op inkomen en vermogen zijn die specifieke belastingen die worden geheven over het inkomen
belastingen op inkomen winst en vermogen De belastingen op inkomen winst en vermogen vinden we terug als een aparte post in
belastingen op productie en invoer De belastingen op productie en invoer zijn alle door bedrijven en de overheid afgedragen belastingen die
belastingen,direct Onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd
belastingfraude Belastingfraude is een soort paraplubegrip voor de vele vormen van geknoei met belastingen denk bij belastingfraude aan ontduiking verstrekken van foutieve
belastingheffing Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners
belastingillusie Onder het begrip belastingillusie verstaan we het verschijnsel dat belastingbetalers altijd het idee hebben dat ze minder
belastingkorting Onder belastingkorting verstaan we een aftrekpost voor de fiscus in de vorm van een belastingvrije som of een tijdelijke
belastingontduiking In tegenstellingen tot de wel legale praktijk van de belastingontwijking is belastingontduiking wel strafbaar immers hier worden constructies gebruikt die
belastingontwijking Onder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen
belastingparadijs Een belastingparadijs is een land waar de de fiscale regelgeving met name waar het de tarieven betreft erg gunstig is
belastingquote De belastingquote is de verhouding tussen de betaalde belasting en het nationaal inkomen
belastingtarief,gemiddeld Het berekenen van een gemiddeld tarief voor de belastingen dus het percentage dat je over elke
belastingverdrag Met een belastingverdrag wordt een verdrag tussen landen bedoeld om het betalen van dubbele belasting voor de
belastingvlucht Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een
belcurve In de beleggingswereld wordt veel gebruik gemaakt van statistiek en daar komen we veelvuldig de belcurve ofwel de gausskromme tegen
beleenbare activa van banken De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of
beleggen we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door
beleggen kunst of wetenschap Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te
beleggen met geleendgeld Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat
beleggen, duurzaam Duurzaam beleggen is een verzamelnaam voor het beleggen in milieuvriendelijke bedrijven en in landen met een "politiek correcte" regering
beleggen, momentum Het momentum beleggen is een beleggingsstrategie waarbij met behulp van technische analyse wordt geïnvesteerd in aandelen met een in
beleggen, risicomijdend Onder risicomijdend beleggen verstaan we een vorm van beleggen waarbij het risico van vermogensverlies tot het absolute minimum beperkt
beleggen,duurzaam Het duurzaam beleggen of ook wel groen beleggen wil zeggen dat er uitsluitend belegd wordt in fondsen die de
belegger Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier
belegger, particulier Een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het
beleggers, succesvol Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen.
beleggersbijeenkomsten van bedrijven Soms zien we advertenties en oproepen van beursgenoteerde ondernemingen die een "open dag" of een ander soort evenement
beleggersfront Onder het beleggersfront verstaan we het contact tussen de grote institutionele beleggers en bedrijfsfondsen dat tot doel
beleggersinformatie Onder beleggersinformatie verstaan we alle gegevens die bedrijven over hun doen en laten aan beleggers verstrekken deze informatie wordt door
beleggerspsychologie De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook
beleggerssubstitutie Onder beleggerssubstitutie verstaan we met een dure term de overdracht van effecten of andere vermogenstitels
belegging Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm
belegging, zakelijke waarden bij een De zogenaamde zakelijke waarden bij een belegging zijn aandelen en andere effecten onroerend goed en voor
belegging, collectief Onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten
belegging, flexibiliteit van een Onder de flexibiliteit van een belegging verstaan we het vermogen om de aard van de belegging aan
belegging, risicoloos We spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging
belegging, zakelijke waarden bij een De zakelijke waarden bij belegging is een verzamelnaam voor aandelen en andere effecten onroerend goed en
belegging,defensief Een defensieve belegging is een vorm van een aandelen belegging in defensieve fondsen wat nu eigenlijk defensieve fondsen zijn
beleggingsadvies Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies
beleggingsadvies adviesclient Bij de meeste vermogensbeheerders verstaat men onder een adviesclient een klant met een beleggingsportefeuille die zijn eigen beleggingsbeslissingen neemt maar
beleggingsadvies adviesinflatie Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor
beleggingsadviseur De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit
beleggingsanalyse We hebben het over een beleggingsanalyse die niet verward moet worden met de aandelenanalyse bij een goede beleggingsanalyse wordt er gekeken
beleggingsbeleid De term beleggingsbeleid komen we tegen bij individuele afspraken tussen vermogensbeheerders en hun klanten maar ook bij de beheerders van
beleggingsdepot De term beleggingsdepot is een andere naam voor een beleggingsportefeuille vroeger lag deze beleggingsportefeuille echt fysiek "in depot" ofwel opgebouwd uit
beleggingsdepot Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv
beleggingsfonds Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is
beleggingsfonds Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv
beleggingsfonds We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door
beleggingsfonds, besloten Een besloten beleggingsfonds is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de participaties niet buiten de uitgever om verhandelbaar zijn
beleggingsfonds, niet-genoteerd Bij een niet genoteerd beleggingsfonds wordt er geen koers op de beurs bepaald het is immers niet op
beleggingsfonds, open Een open beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarvan de participatiebewijzen aan derden kunnen worden overgedragen door bijvoorbeeld verhandeling schenking of beleggingsfonds
beleggingsfonds, premium van een Onder de premium van een beleggingsfonds ten opzichte van de intrinsieke waarde verstaan we bij een beleggingsfonds
beleggingsfonds, semi open ended Een semi open ended beleggingsfonds is een vorm van een open ended beleggingsfonds dat de mogelijkheid heeft
beleggingsfonds,gesloten Een gesloten beleggingsfonds is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de participatiebewijzen niet op de beurs verhandelbaar zijn
beleggingsfonds,groen Een groen beleggingsfonds is hetzelfde als een groenfonds het is een beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke producten die op ethische
beleggingsfonds,spread Onder de spread van een beleggingsfonds verstaan we de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds
beleggingsfraude Beleggingsfraude is zeer populair regelmatig lezen we verhalen in de krant van vermogensbeheerders die het ingelegde geld
beleggingshorizon Onder de beleggingshorizon verstaan we de periode dat het geld bestemd voor een belegging kan worden gemist
beleggingshypotheek Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt
beleggingsinstelling Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt
beleggingsinstelling, fiscaal fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi
beleggingskwaliteit Onder de beleggingskwaliteit verstaan we de factoren die rechtstreeks verband houden met de gang van zaken in bijvoorbeeld een beursgenoteerde
beleggingsmaatschappij Als een onderneming geld van beleggers bij elkaar brengt en dat geld collectief belegt met een speciaal geformeerde deskundige staf
beleggingsmix De beleggingsmix is een ander woord voor samenstelling van een beleggingsportefeuille een beleggingsportefeuille kan uit diverse beleggingscategorie ën bestaan zoals aandelen obligaties
beleggingsmotief Het beleggingsmotief van verschillende beleggers kan behoorlijk per persoon aan verandering onderhevig zijn voorbeelden van veel voorkomende beleggingsmotieven zijn
beleggingsmotieven Onder beleggingsmotieven verstaan we de redenen waarom een particuliere belegger of bijvoorbeeld een pensioenfonds kiest voor een bepaalde samenstelling van
beleggingsportefeuille een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een
beleggingsproduct Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn
beleggingsraad Met de centrale beleggingsraad wordt het orgaan bedoeld dat belast is met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de
beleggingsratios Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij
beleggingsstudieclub Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een
beleggingsstudieclubs Van nature is de mens een sociaal wezen beleggers zijn ookmensen en willen daarom nogal eens graag
beleggingstermijn De zogenaamde beleggingstermijn is de termijn waarbinnen de cli ënt het bedrag nodig zou kunnen hebben voor het
beleggingstips Beleggingstips zult u op deze website niet vinden hier zijn een aantal goede redenen voor namelijk een echt goede tip valt
beleggingsverzekering Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een
beleggingsvorm Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en
beleidsintensifering Onder beleidsintensivering verstaan we sturende acties ten opzicht van de meerjarenbegroting denk bij beleidsintensivering aan zaken als een verhoging van
beleidsrelevant financieringssaldo van het rijk Het zogenaamde beleidsrelevant financieringssaldo van het rijk is het werkelijke financieringssaldo van het rijk
belening Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand
belening,speciaal Onder speciale beleningen verstaan we de aanvullende kredietsteun van de nederlandsche bank aan de particuliere banken boven het contingent
beleningsrente De beleningsrente is het rentetarief waartegen banken bij de centrale bank krediet kunnen krijgen
Belfox De belfox is de belgische optie en termijnbeurs in brussel
belgisch luxemburgse economischeunie De belgisch luxemburgse economische unie die vaak wordt afgekort met bleu kon aangemerkt worden als zowel een
belgische franc De belgische franc was de nationale munteenheid van belgië de iso valutacode van de belgische franc is bef
Belgische tandarts Een belgische tandarts is een zeer discriminerend en verwerpelijk jargon uit de wereld van de beleggingsanalisten
belize dollar De belize dollar is de nationale munteenheid van belize de iso valutacode van de belize dollar is bzd
BELPEX De belpex is de oorspronkelijk belgische energiebeurs die samen gaat met de nederlandse energiebeurs de apx het doel van deze
belthold De belt hold wordt ook wel de broekriem candle genoemdwe zien een groot wit lichaam body in een downtrend
belthold bearish Verklaring er is sprake van een zwarte kaars zonder bovenschaduw in een opwaartse trend dat wil dus zeggen dat de
bemiddelaars Bemiddelaars zijn personen en bedrijven die zich tegen het genot van een provisie bezighouden met het tot stand brengen van
bemoeigoederen Onder bemoeigoederen verstaan we de goederen die de overheid subsidieert om het gebruik ervan te stimuleren of juist extra belast
Ben Bernanke Ben bernanke was voorzitter van de board of governors van de us federal reserve hij was de opvolger van alan
benchmark Onder een benchmark verstaan we een bepaalde maatstaf een financi ële meetlat of een bepaald ijkpunt waarmee het resultaat van
beneden pari Wordt vooral gebruikt in obligatiehandel geeft aan dat de koers van een obligatie beneden de 100% ligt zie ook
beneficiaire aanvaarding een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die
beneficiaireaanvaarding We spreken van een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap wanneer de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor de schulden
benelux België nederland en luxemburg besloten in 1944 tot het vormen van een douane unie onder de naam benelux deze douaneunie
benificiary De benificiary is degene aan wie de trustee de rechten ondergebracht in een trust moet overdragen
bentham progressie Onder benthamprogressie verstaan we een vorm van progressieve inkomstenbelasting waarbij niet zoals in nederland een schijventarief wordt gehanteerd waarbij het
benzine De prijs van benzine is op de grondstoffenmarkt ook behoorlijk beweeglijk net als huisbrandolie hierbij is de vraag het grootst
beperkt monopolie We spreken van een beperkt monopolie als er sprake is van ã©ã©n aanbieder en weinig vragende marktpartijen
beperkt negotiatiekrediet Een beperkt negotiatiekrediet is een vorm van documentair krediet dat voor negotiatie beschikbaar is door deze beperking kan de negotiatie van
beperkt royeerbaar certificaat Een beperkt royeerbaar certificaat is een certificaat dat op grond van de statuten van het bedrijf dat die
beperkte aansprakelijkheid De term beperkte aansprakelijkheid komen we tegen bij verschillende bedrijfsvormen het is dan de bedoeling om het eigen vermogen
beperkte monopsonie We spreken van een beperkte monopsonie bij een marktvorm met weinig aanbod en slechts ã©ã©n vragende
bereidstellingsprovisie De bereidstellingsprovisie is de vergoeding die de geldverstrekker aan u in rekening brengt als u de geldigheidstermijn van een
bereidverklaringsprovisie Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een
berenkuil Onder een berenkuil verstaan we het moment waarop de aandelenkoersen hun laagste punt hebben bereikt een berenkuil is altijd pas
berenmarkt een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen
bericht van acceptatie Onder het bericht van acceptatie verstaan we een bericht dat bijvoorbeeld ontvangen is van de incasserende bank waarin
bericht van betaling Onder een bericht van betaling verstaan we het bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank dat een incasso is
bericht van niet-uitgevoerde order Onder een bericht van niet uitgevoerde order verstaan we een bericht van de bank waarmee onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie
bericht van nonbetaling Onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie verstaan we een bericht
bericht van nonbetaling of nonacceptatie Onder een bericht van non-betaling dan wel een bericht van non-acceptatie verstaan we 
bermuda optie Een "bermudaoptie" is een optie die qua eigenschappen tussen de amerikaanse optie en de europese optie in zit de
bermuda stockexchange De bermuda stock exchange is beurs van bermuda
bermudadollar De bermuda dollar is de nationale munteenheid van bermuda de iso valutacode van de bermuda dollar is de bmd
bernouilli distributie Een bernouilli distributie is een distributie ofwel een statistische verdeling die slechts twee waarden aan kan nemen
beroep Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden
beroep van banken op de Nederlandsche Bank nv Onder een beroep van de banken op de nederlandsche bank nv verstaan we
beroepsbevolking Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid
beroepsgeschikte bevolking onder de beroepsgeschikte bevolking in nederland rekent men in de economische wetenschappen iedereen tussen de 15 en 64 jaar
beroepskosten beroepskosten zijn alle zaken die met de uitoefening van een beroep te maken hebben en die aftrekbaar waren van
beroepsmobiliteit onder de beroepsmobiliteit verstaan de mogelijkheden en de neiging van mensen om van beroep te veranderen dit veranderen van beroep
beroepspensioenfonds een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds voor een bepaalde groep van vrije beroepen bijvoorbeeld advocaten notarissendeelname in een beroepspensioenregeling is verplicht
beschadigde borg met het begrip beschadigde borg bedoelen we een borg die heeft moeten betalen omdat de debiteur niet aan zijn
bescheidentrader er is onder traders een engelstalig gezegde dat
beschermingsconstructies beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders
beschermingsmotief het beschermingsmotief geeft de redenen waarom bij een bedrijf een beschermingsconstructie is opgezet in het algemeen betreft het beschermingsmotief een dreiging
beschermingsmuur onder het begrip beschermingsmuur wordt ongeveer hetzelfde verstaan als onder een beschermingsconstructie dit is een een middel om een overname tegen
beschermingswal onder het begrip beschermingswal wordt ongeveer hetzelfde verstaan als onder een beschermingsconstructie dus een middel om een overname af te
beschikbaarhoudingsprovisie onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een
beschikbaarstelling door een bank onder de beschikbaarstelling door een bank verstaan we het beschikbaar stellen van een bedrag door een bank
beschikbaarstellingsprovisie onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als
beschikbare premie regeling we spreken van een beschikbare premieregeling als de hoogte van een pensioen afhangt van de premie die door werknemers
beschikbare premie systeem onder het beschikbare premiesysteem verstaan we een pensioensysteem waarbij de werkgever geen pensioenaanspraak maar een premie toezegt
beschikking de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake
beschikkingbeursverkeer 1947 de beschikking beursverkeer 1947 bepaalt dat alle aan en verkopen van effecten via een bedrijfslid moeten lopen
beschikkingsbevoegdheid met de term beschikkingsbevoegdheid wordt het recht bedoeld van een rechtspersoon of van een natuurlijk persoon zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten
beschikkingsonbevoegdheid onder beschikkingsonbevoegdheid verstaan we het wettelijk niet kunnen uitoefenen door de rechthebbende van zijn recht om zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten
beslag onder zichzelf met het begrip eigen beslag wat ook wel beslag onder zichzelf wordt genoemd bedoelt men een vorm van beslag
beslag, echtgenoten ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door
beslag, echtgenoten- echtgenotenbeslag is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door
beslag, maritaal ook wel genoemd echtgenotenbeslag is een bijzonder soort conservatoir beslag.
beslag, pand het pandbeslag was een vereenvoudigd conservatoir beslag dat de verhuurder en de verpachter konden leggen voor de achterstallige termijnen op
beslag, vexatoir een vexatoir beslag is een vorm van conservatoir beslag dat onnodig hinderlijk wordt gelegd
beslag, vreemdelingen het vreemdelingen beslag wordt ook wel saisie foraine genoemd het is een vorm van conservatoir beslag dat gelegd
beslag,conservatoir onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen
beslag,derden onder derdenbeslag verstaan we het beslag dat door een beslaglegger of een arrestant wordt gelegd op de goederen en openstaande
beslag,eigen met het begrip eigen beslag wat ook wel beslag onder zichzelf wordt genoemd bedoelt men een vorm van beslag
beslag,executoriaal onder een executoriaal beslag verstaan we een vorm
beslag,loon loonbeslag is een bijzondere vorm van derdenbeslag hierbij wordt beslag gelegd op het loon van de debiteur
beslag,revindicatoir revindicatoir beslag is een bijzonder soort conservatoir beslag revindicatoir beslag is een vorm van beslag dat gelegd wordt door
beslagene de beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank
beslaglegger de beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene de president van
beslote nvennootschap een besloten vennootschap vaak bv genoemd is een vorm van een vennootschap waarbij de aandelen op naam zijn gesteld en
besloten beleggingsfonds een besloten beleggingsfonds is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de participaties niet buiten de uitgever om verhandelbaar zijn
besluiteloosheid elke trader heeft het probleem van besluiteloosheid een periode dat hij zij het niet meer ziet zitten en gewoon een
besmet kapitaal onder besmet kapitaal verstaan we kapitaal waarop een fiscale claim rust
besmetting de term besmetting in economische zin slaat op het feit dat een economische crisis in een bepaald land kan overslaan
besparingen de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of
best effort bij een best effort bepaling belooft de uitvoerende partij zijn best te doen om een bepaald doel te bereiken
best execution onder het begrip best execution verstaan we de ongeschreven regel op beurs op basis van ethische gronden de gunstige
best strike option bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor
bestanddeel onder een bestanddeel verstaan we volgens de juridische terminologie een stoffelijk voorwerp dat volgens de gangbare opvattingen een onderdeel van
bestedingen onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een
bestedingscontrole met een bestedingscontrole bedoelt men een controle waarbij gekeken wordt of de bedragen waarover kan worden beschikt in het kader
bestedingseffect onder het bestedingseffect ofwelk het economisch effect van bestedingen verstaan we het verschijnsel dat investeringen op zich een vergrotende effect op
bestedingsinflatie onder bestedingsinflatie of ook wel demand push verstaan we een vorm van prijsinflatie die ontstaat als de prijzen omhoog gaan
bestedingsverschil het bestedingsverschil is het verschil tussen de vaste kosten zoals ze begroot zijn en zoals die in werkelijkheid zijn uitgepakt
besteedbaar inkomen het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals
bestelniveau het bestelniveau is het laagste niveau dat een voorraad van een bedrijf mag bereiken zodra dit niveau is bereikt moet een
bestemmingsplan het bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden
bestendige gedragslijn een bestendige gedragslijn is een ander woord voor consistent en consequent gedrag een bestendige gedragslijn is een manier van
bestens sans forcer een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van
bestensorder een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus
bestenszonder forceren order een bestens zonder forceren order is een order die eventueel in gedeelten uitgevoerd kan worden zonder rekening
bestuur het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door
bestuur van een pensioenfonds het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers bij een bedrijfspensioenfonds worden deze
bestuursverslag het bestuursverslag is het deel van het jaarverslag van een bedrijf waarin de directie of de raad van bestuur verantwoording
beta de beta of betafactor staat voor de mate waarin een fonds met de beurs als geheel of met een index
betaalbaar op zicht met de term betaalbaar op zicht bedoelen we een aanduiding in een document als een documentair krediet of
betaalbaar stellen bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt
betaalbaarstellen coupons of dividenden onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van
betaalbaarstelling onder betaalbaarstelling verstaan we het aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie
betaalcheque de zogenaamde betaalcheque werd ook wel de groene betaalcheque genoemd het was een door de banken in nederland gezamenlijk ingevoerde cheque
betaaldatum de betaaldatum is de datum waarop een afgeleid recht van een effect bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt
betaalinstrument een betaalinstrument is een middel dat gebruikt wordt om de overdracht van giraal geld mogelijk te maken denk daarbij aan
betaalkantoor een betaalkantoor is een instelling die is aangewezen voor de betaling van af te lossen obligaties betaalbaar gestelde dividenden en
betaalmiddelen onder betaalmiddelen verstaan we mogelijkheden om te betalen die echter niet als geld worden beschouwd denk daarbij aan plastic geld als
betaalpas een betaalpas was een plastic kaartje voorzien van de naam het rekeningnummer en de handtekening van de cli ënt de naam
betaalrekening onder een betaalrekening verstaan we een rekening bij een bank waarvan de voornaamste functie van deze bank is dat deze
betaalvorm de betaaldatum is in de effectenwereld de datum waarop een afgeleid recht bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt
betaalvorm onder de betaalvorm verstaan we de manier waarop betaald wordt bijvoorbeeld met contant geld met een betaling via een pinautomaat
betafactor de betafactor is het getal dat aangeeft in hoeverre de beweeglijkheid van een aandeel overeenkomt met de index
betalende bank onder de betalende bank verstaan we een bank die volgens de inhoud van een documentair krediet gemachtigd om is
betaling met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale
betaling onder rembours onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen
betaling tegen documenten onder de handelsterm betaling tegen documenten die vaak wordt afgekort met cad wat een afkorting is van het
betalingsbalans de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet
betalingsbelofte een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op
betalingscircuit het betalingscircuit was een administratief systeem waarbinnen ten behoeve van van het girale betalingsverkeer gegevens zal naam adres woonplaats en rekeningnummer
betalingsconditie onder een betalingsconditie verstaan we een clausule die voorkomt in het koopcontract en die bepaalt hoe de betaling van de
betalingsgarantie onder een betalingsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat bepaalde betalingen door een cli ënt verricht zullen worden
betalingsgedrag onder het betalingsgedrag verstaan we de manier waarop en de mate waarin personen bedrijven of andere instellingen zich houden aan
betalingskorting een betalingskorting is een vorm van korting die vaak wordt gegeven als er contant wordt betaald
betalingskrediet onder een betalingskrediet wordt een documentair krediet verstaan dat bij een in dat documentair krediet met name genoemde bank beschikbaar
betalingsopdracht een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die
betalingsopdracht, fiattering van onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering
betalingsopdracht,gewoon we spreken van een gewone betalingsopdracht bij een opdracht aan de bank om een betaling van onze bankrekening te
betalingsopdrachtgirodienst een betalingsopdracht girodienst was in vroeger jaren eenopdracht van de houder van een postgirorekening aan de postbank nv tot
betalingsperformance onder de betalingsperformance van een debiteur verstaan we de wijze waarop een debiteur normaal gesproken aan zijn verplichtingen pleegt te
betalingsprovisie onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als
betalingsprovisie met het begrip betalingsprovisie verstaan we een vergoeding voor het verrichten of doen verrichten van een betaling onder een documentair
betalingsregeling een betalingsregeling is een overeenkomst tussen bijvoorbeeld een leverancier en zijn klant dat er op een andere manier zal worden
betalingstermijn onder een betalingstermijn verstaan we de termijn waarover premie wordt berekend bij alle verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende
betalingsuitstel betalingsuitstel is een ander woord voor sursã©ance van betaling of uitstel van betaling dat is de situatie waarin een persoon of
betalingsverkeer met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer
betalingsverkeer,giraal giraal betalingsverkeer is betalingsverkeer in de vorm van girale betalingen dus overboekingen van de ene rekening naar de andere
betalingsverplichting onder een betalingsverplichting verstaan we de verplichting op grond van een overeenkomst of andere afspraak dat er voor een bepaalde
betastocks niet meer gangbare term voor de zogenaamde bètastocks een groep ongeveer 550 aandelen die op de beurs in
betc index de bet c index is de voornaamste index van de aandelenbeurs van roemeni ë in boekarest
betekenen met het begrip betekenen waarbij men ook wel spreekt van het uitbrengen van een exploot bedoelt men het ter kennis
beter beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan
betoption de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van
betrokkene onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is
betteroftwoassetsoptie een better of two assets optie is een zeer zeldzame exotische optie waarbij de best performende
beurs centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator
beurs consensusindicator de consensus indicator is een sentimentindicator die de zogenaamde consensus aangeeft ofwel in hoeverre de diverse analisten het
beursadministratie door de bank als men het heeft over beursadministratie door de bank dan wordt daarmee de administratie die voor de
beursafwikkeling onder de beursafwikkeling verstaan we de diverse administratieve handelingen bij banken en commissionairs die erop zijn gericht aan en verkooptransacties
beursautoriteit als er in de beurswereld gesproken wordt over "de autoriteit" dan wordt hier de afm de autoriteit financiele markten mee
beursbarometer een beursbarometer is een graadmeter voor de stemming op de beurs in het algemeen wordt hiervoor een beursindex gebruikt
beursbedrijf onder het beursbedrijf verstaan we het onderdeel van het bedrijfmeestal een bank of commissionair dat specifiek bestemd is voor de
beursbelasting met de term beursbelasting bedoelen we de belasting die verschuldigd is bij de aan en verkoop van effecten door een
beursbezoeker een beursbezoeker is een alternatieve benaming vakjargon voor een professionele handelaar in effecten op de beurs
beursboekje boekje waarin vroeger door een &#8221beurslid vereniging voor de effectenhandel of "beursgemachtigde de door hem of haar uitgevoerde orders met
beurscall met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan
beursdag een beursdag is elke dag waarop op de beurs handel mogelijk is in het algemeen alle werkdagen minus de feestdagen
beursemployee onder een beursemployee verstaan we een beursbediende die niet zelf over een machtiging voor de beurshandel beschikt maar die de
beursfonds beursfonds is een aanduiding voor de aandelen obligaties etc van een vennootschap instelling etc die op de effectenbeurs worden verhandeld
beursganger een beursganger is een alternatieve benaming uit het beursjargon voor een professionele beurshandelaar
beursgemachtigde een beursgemachtigde is een persoon die door een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel gemachtigd is om orders in
beursgenoteerd we spreken van een beursgenoteerd fonds bij een fonds dat op een beurs toegelaten is en verhandeld wordt dus dat
beursgoeroe het begrip beursgoeroe of kortweg goeroe stond van oorsprong gewoon voor een invloedrijke beleggingsdeskundige het begrip wordt vandaag de dag
beursgraadmeter een beursgraadmeter moet een indicatie geven van het sentiment op de beurzen maar omdat in de media in het algemeen
beurshandel de officiële beurshandel is de handel in genoteerde fondsen tijdens de normale handelsuren
beurshausse een beurshausse of ook wel rally is een langere periode van ononderbroken vrij forse stijging van de beurskoersen
beurshoek de term beurshoek stamt uit de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd toen
beursindex het begrip beursindex wordt dagelijks in de media genoemd bijvoorbeeld de aex of de dowjones maar wat is nu zo'n
beursintroductie we spreken van een beursintroductie of vaak kortweg van "een introductie" als een effect bijvoorbeeld een aandeel voor het eerst
beurskapitalisatie onder de beurskapitalisatie ook wel marktkapitalisatie verstaan we het aantal uitstaande aandelen maal de beurskoers dus als er 1 miljoen aandelen
beursklimaat onder het beursklimaat verstaan we de stemming op de effectenbeurzen over een wat langere termijn wat dan tot gevolg
beurskoers de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder
beurskoers, dobberen van de term dobberen is een van de vele synoniemen voor de constante bewegingen van beurskoersen
beurskoersen, fluctueren van de term fluctueren is een van de vele synoniemen voor de bewegingen van beurskoersen
Beurskoersen voorspellen. Kun je beurskoersen eigenlijk wel voorspellen?
beurskosten onder de beurskosten verstaan we de transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder
beurskrach een beurskrach of beurscrash is een plotselinge ineenstorting van de beurskoersen meestal ten gevolge van paniek ze zijn vaak vrij heftig
beurslid een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de
beurslidverenigingvoordeeffectenhandel een beurslid vereniging voor de effectenhandel is een natuurlijk persoon die ofwel zelf bedrijfslid vereniging voor
beursmakelaar met de term beursmakelaar wordt een commissionair in effecten bedoeld hoewel de term soms ook werd gebruikt voor een hoekman
beursnieuws vloek of zegen het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming
beursnis beursnis is een verouderde term uit de tijd dat de beurs nog een fysieke handelsvloer had waar gehandeld werd
beursnotering het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering
beursonderneming een beursonderneming is een bedrijf waarvan de aandelen worden verhandeld op een effectenbeurs deze fondsen zijn opgenomen in de offici ële beursnotering
beursorder een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair
beursorderlijn een beursorderlijn is een speciale telefoonverbinding met banken of commissionairs via welke met name particuliere beleggers hun effectenorders kunnen doorgeven
beursorganisatie de vereniging voor de effectenhandel treedt op als enige beursorganisatie voor de effectenhandel in nederland
beursoverval onder een beursoverval verstaan we de vijandige overname van een beurs genoteerd bedrijf
beurspaniek we spreken van beurspaniek als beleggers en handelaren de kluts kwijt raken en maar wat gaan doen vaak zonder dat
beursplein5 beursplein 5 is de centrale marktplaats aex euronext voor effecten in nederland daarnaast is beursplein 5 ook
beurspolis onder een beurspolis wordt een polis verstaan waarvoor de zogeheten standaardbeurscondities gelden van de amsterdamse en rotterdamse assurantiebeurzen voor de
beursquote de beursquote staat voor de notering op het computerscherm op de optiebeurs hierop staan alle biedprijzen en laatprijzen van de
beursrally met een beursrally bedoelen we een stijging van de meeste aandelen op de beurs dus een stijging in de breedte
beursrisico het beursrisico speelt vooral een rol bij verhandelbare effecten de beurs wordt op en neer bewogen door sentiment waarbij hebzucht
beursstemming de effectenbeurs kent een eigen terminologie om de beursstemming weer te geven op een bepaalde dag of over een afgelopen
beurstax onder de beurstax verstaan we de belasting die bij de aan en verkoop van effecten betaald moet worden
beurstijd de officiële beurstijd is het gedeelte van de beursdag dat om 900 uur begint en om 1730 uur eindigt
beurstijd de beurstijd is de periode gedurende de dag waarbinnen beurshandel mogelijk is
beurstips beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips
beursval met een beursval bedoelen we een val van de koersen van de beurs als geheel die ver boven de gemiddelde
beursvloer het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen
beursvoorspelling het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek
beurswaakhond de beurswaakhond is de meer informele benaming voor de autoriteit financi ële markten de opvolger van de stichting toezicht effectenverkeer
beurswaarde de beurswaarde wordt ook wel koerswaarde of effectieve waarde genoemd de beurswaarde van een bedrijf is het product van het aantal
beurswereld Het begrip beurswerld wordt gebruikt om het geheel van beurzen beleggers handelaren en andere financiële tussenpersonen aan te duiden die gezamenlijk de beurs draaiende houden. 
beurswet1914 de beurswet 1914 was destijds ten tijde van het uitbreken van de eerste wereldoorlog bedoeld als een tijdelijk wet
BEVAK de term bevak staat voor een beleggingsfonds met vast kapitaal naar belgisch recht
BEVEK een bevek is een beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar belgisch recht
bevolkingsexplosie we spreken van een bevolkingsexplosie als de geboortecijfers de sterftecijfers sterk overtreffen de normale bevolkinggroei bedraagt rond de 1 5%
bevoorrechte vordering een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering
bevoorschotting onder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie meestal gebeurt dat op
bevoorschottingspercentage het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot
bevrachter een bevrachter is degene die de laadruimte van een schip geheel of gedeeltelijk gecharterd heeft
bevriende middelen met bevriende middelen bedoelen we geldmiddelen die door bevriende relaties zoals bijvoorbeeld de directeur van de vennootschap of de
bevrijdende verjaring bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd
bevrijdende voorheffing we spreken van een bevrijdende voorheffing als na inning van een belasting geen latere aanslag meer volgt
bewaarbedrijf een bewaarbedrijf is een instantie die de fysieke effecten of bewijzen daarvan daadwerkelijk bewaart als dekking van de uitstaande girale
bewaardepot een bewaardepot is een effectenrekening bij een bank of commissionair waarop de aandelen die iemand in bezit heeft worden geadministreerd
bewaarder van hypotheken onder het hypotheekkantoor verstaan we het kantoor van de bewaarder van hypotheken het kadaster en de scheepsbewijzen
bewaargeving onder bewaargeving verstaan we een overeenkomst waarbij de ene partij die de bewaarnemer wordt genoemd zich tegenover de andere partij
bewaarloon het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening
bewaarloon het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening
bewaarnemer een bewaarnemer is een bedrijf of instelling meestal een bank of commissionair die effecten voor een belegger bewaart en de
bewaarneming gesloten onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten in een
bewaarneming, open onder open bewaarneming verstaan we een vorm van het bewaren van effecten waarbij de bewaarder een bewaarplaats beschikbaar stelt
bewaarplaats onder een bewaarplaats verstaan we een plaats waar effecten of andere waardepapieren worden bewaard als het om tastbare stukken gaat
beweeglijkheid onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers
bewegingsbeperking als er een bewegingsbeperking eng voor een markt wordt ingesteld dan wordt de maximale beweging van de markt op
bewijs van deelgerechtigdheid onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan
bewindvoerder de bewindvoerder is iemand die op grond van een beslissing van de rechter namens een ander persoon of namens een
bewonersverklaring de bewonersverklaring is een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist was de eigenaar stelde het ministerie van vrom op de hoogte
bezettingsgraad de bezettingsgraad is de mate waarin de capaciteit een bepaald duurzaam productiemiddel bijvoorbeeld een machine of een vliegtuig wordt gebruikt
bezettingsverschil we spreken van een bezettingsverschil als de werkelijke bezettingsgraad afwijkt van de bij de begroting gehanteerde normale bezettingsgraad
bezitloos pandrecht bezitloos pandrecht wordt ook wel "stil pandrecht" genoemd bezitloos pandrecht is een in het nieuw burgerlijk wetboek nbw
bezitsvorming onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door
bezwaarde aandelen onder bezwaarde aandelen verstaan we de aandelen die zijn gebruikt als onderpand ter verkrijging van een geldlening
bezwaarschrift als de belastinginspecteur besluit van de door u ingediende aangifte af te wijken dan heeft u nadat u de definitieve
BGL de bgl is de iso valutacode voor de lev de nationale munteenheid van bulgarije
BHD de bhd is de iso valutacode voor de bahrainse dinar de nationale munteenheid van bahrain
bias bij een schatting is de bias het verschil tussen de geschatte waarde en de werkelijke waarde bias in de betekenis van soms heel lastig te bestrijden vooroordeel
BIB de bib is de internationale bank die onder meer het betalingsverkeer verzorgt tussen nationale centrale banken
bidbook het zogenaamde bidbook is een uitgebreid document met alle informatie van een bedrijf dat zich wil laten overnemen
bidprice de bid price of offer price is de prijs waarvoor iemand bereid is een optie te kopen
bieden van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel
biedingsbericht onder een zogenaamde biedingsbericht verstaan we een publikatie zoals is voorgeschreven in het kader van de fusiegedragsregels en waarin uitvoerige
biedkoers de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn
biedkoers vreemde valuta onder de biedkoers vreemde valuta verstaan we de koers waartegen een prijsstellende bank bereid is de betreffende valuta
biedkoers-effecten onder de biedkoers effecten verstaan we de adviesprijs waarmee de hoekman aangeeft dat tegen die adviesprijs kooporders voor een
biedlaatspread onder de bied laat spread verstaan we het verschil tussen de biedkoers en de laatkoers van de marketmaker
biedprijs de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn
BIF de bif is de iso valutacode voor de burundi mranc de nationale munteenheid van burundi
big bang de zogenaamde big bang ofwel 27 okt 1986 was de dag dat de beurs in londen revolutionair veranderde
big bath met de engelstalige term big bath wordt bedoeld dat een bedrijf een grote last in één keer neemt
big cap big cap is een afkorting van big capitalisation dit zijn beursgenoteerde bedrijven met een hoge beurswaarden
big fish onder een big fish wordt een groter bedrijf verstaan dat succesvol is overgenomen door een ander bedrijf dus in
big mac index de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van
bigboard big board is een van de vele bijnamen van de new yorkse effectenbeursnyse op wallstreet
bigticketleasing onder big ticket leasing verstaan we het aangaan van leaseovereenkomsten waarmee grote bedragen zijn gemoeid bijvoorbeeld overeenkomsten die
bijdrage de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en
bijdragequotient de bijdragequoti ënt is de verhouding van de bijdrage ofwel brutomarge en de opbrengst van een bepaald product
bijgeloof beleggers de volgens de theorie zo rationele belegger zit vol met bijgeloof zo zijn de grootste crashes van de aandelenbeurzen altijd
bijkantoor een bijkantoor wordt ook een filiaal genoemd een bijkantoor is een onderdeel van een instelling dat op een ander adres
bijkomstige rechten de term bijkomstige rechten komt uit het nbw bijkomstige rechten zijn rechten die naast de uit een rechtsverhouding voortvloeiende
bijlageloos verkeer onder bijlageloos verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij de nadere informatie met betrekking tot de overboeking op
bijlagerijk verkeer onder bijlagerijk verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij naast de zeer beknopte omschrijving op het dagafschrift de
bijleenregeling de bijleenregeling uit 2004 was een voorbeeld van voorzichtig morrelen aan de politiek altijd al zeer beladen hypotheekrenteaftrek de winst
bijschrijven op aandelen bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst
bijstempeling bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst
bijstorting de term bijstorting komt vooral voor in de optie futures en termijncontracthandel in bepaalde situaties moeten beleggers een waarborgsom margin
bijzonder aandeel een bijzonder aandeel wordt uitgegeven als beschermingsconstructie bij het bijzonder aandeel krijgt een aandeelhouder een bijzonder recht om een
bijzonder gekruiste cheque een zogenaamde bijzonder gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen
bijzonder nabestaandenpensioen het bijzonder nabestaandenpensioen is een andere naam voor bijzonder weduwe en weduwnaarspensioen
bijzonder partnerpensioen het bijzonder partnerpensioen is een speciale pensioenregeling veel pensioenregelingen kennen een partnerpensioenregeling voor ongehuwden bij scheiding van de ongehuwde partners
bijzonder voorrecht een bijzonder voorrecht wordt ook wel een speciaal voorrecht genoemd het bijzonder voorrecht wordt van rechtswege aan bepaalde crediteuren
bijzonder weduwe en weduwnaarspensioen het bijzonder weduwe en weduwnaarspensioen is een pensioenregeling voor het geval een huwelijk op de klippen loopt
bijzondere bijstand u heeft recht op bijzondere bijstand als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die u naar het oordeel van
bijzondere hypothecaire geldlening onder een bijzondere hypothecaire geldlening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen en dergelijke die gesloten
bijzondere spaarregeling met een bijzondere spaarregeling worden spaarregelingen bedoeld die erop gericht zijn om de spaarzin te bevorderen door hiertoe in
bijzondere spaarregelingen onder zogenaamde bijzondere spaarregelingen verstaan we spaarregelingen die erop gericht zijn de spaarzin te bevorderen door hiertoe in het
bijzondere vergadering van aandeelhouders een bijzondere vergadering van aandeelhouders wordt door een aantal aandeelhouders of een vertegenwoordigende partij afgedwongen desnoods via
bijzonderetrekkingsrechten als er sprake is van bijzondere trekkingsrechten ofwel special drawing rights sdr's dan wil dat zeggen dat er onvoorwaardelijke
bilaterale hulpverlening onder bilaterale hulpverlening wederzijdse ontwikkelingshulp van het ene aan het andere land
bilbaogi index de bilbao gi index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van bilbao spanje gi is de afkorting
bill of lading bij de bill of lading afgekort tot b l onderscheiden we twee soorten namelijk
billrate de zogenaamde bill rate is de engelse term voor het rentetarief waartegen wissels in disconto worden genomen
bills de amerikaanse term bills wordt meestal gebruikt voor kortlopende staatsobligaties schatkistbiljetten en schatkistpromessen
billy index de billy index is te vergelijken met de wat meer bekende big mac index waarbij de koopkracht en waarde
bimbo bij een bimbo is er sprake van een management buy out waarna de financier ook zorgt voor nieuw of aanvullend
bimodale verdeling uit de statistiek is de bimodale verdeling een statistische verdeling waarbij twee duidelijke pieken aanwijsbaar zijn
binaire boom een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel
binaire optie de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van
binary option de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van
bindend advies onder een bindend advies verstaan we een beslissing die wordt genomen bij een geschil tussen partijen over de uitleg
binnenland polis nederlandsche credietverzekeringmaatschappijnv onder een binnenlandpolis nederlandsche credietverzekering maatschappij nv verstaan we een verzekeringspolis die dekking geeft voor eventuele
binnenlandse emissie een binnenlandse emissie is een uitgifte van nieuwe effecten door een bedrijf of andere organisatie waarbij alleen ingezetenen uit
binnenlandse geldhoeveelheid de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en
binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandschebank nv met de binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandsche bank nv worden met name de binnenlandse
binnenlandsecheque onder een binnenlandse cheque verstaan we een cheque die is getrokken op en die wordt uitbetaald dan wel verrekend
binnenlandsincasso we spreken van een binnenlandse incasso bij een incasso waarbij zowel de schuldenaar als de schuldeiser of begunstigde en
binnenlandsinkomen onder het binnenlands inkomen verstaan we de omvang van de in een land gerealiseerde toegevoegde waarde van bedrijven en
binnenlandsproduct Ook wel binnenlands inkomen. Onder het zogenaamde binnenlands produkt van een land verstaan we de som van de waarde die in elke fase
binnenlandsprodukt,netto onder het zogenaamde binnenlands produkt van een land verstaan we de som van de waarde die
binnenvaart connossement met een binnenvaart connossement wordt een in de meeste gevallen niet verhandelbaar document bedoeld met betrekking tot het vervoer
binnenwaarde onder de binnenwaarde verstaan we de binnenlandse koopkracht van een valuta de tegenhanger van de binnenwaarde is de buitenwaarde dus de
binominaal tree model het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te
binominaalmodel het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te
BIRR de birr is de munteenheid van ethiopi ë
BIS bis is een afkorting voor bank voor internationale betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor in bazel de belangrijkste taken
bisratio de bis ratio geeft aan hoe gezond de financi ële positie van een bank is hierbij wordt gekeken naar de solvabiliteit en
bitcoin de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm
Bitcoin, 50 miljoen procent rendement in februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door
BKR afgekort aangeduid met bkr deofficiële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken
bkr hypotheek we spreken van een bkr hypotheek als u een hypotheek zoekt maar wel een aantekening heeft ook wel een
bkrtoetsing onder een bkrtoetsing verstaan we een controle op het aantal leningen dat iemand al heeft bij het bureau krediet registratie
black & scholes de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van
black box we spreken van een black box tradingsysteem als de regels van dit systeem niet naar buiten toe bekend zijn
black derman toy model onder het begrip black derman toy model verstaan we een model om optieprijzen van renteopties te berekenen
black monday black monday is de "zwarte dag van wallstreet" op 19 okt1987 de dow jones index kelderde op deze vrijdag met
black optionpricing model het black option pricing model is een waarderingsmodel voor europese opties met futurecontracten als onderliggende waarde
black saturday black saturday is de naam voor koersval op zaterdag 12 december 1914 de dow jones daalt met 24 4%
black thursday als we het hebben over black thursday dan slaat dat op donderdag 24 oktober 1929 op die dag daalde de
black tuesday black tuesday is een andere naam voor de meest beruchte dinsdag in de wereld van de beleggers namelijk 29
black wednesday black wednesday is de bijnaam voor de ems crisis op 16 september 1992 het verenigd koninkrijk en italië stapten op
Black, Fischer fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule
blad een blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie een stuk papier derhalve dat de bezitter
blanco endossement een blanco endossement is een vorm van een endossement die bestaat uit de enkele handtekening van de houder van
blanco krediet met een blanco krediet bedoelen we een vorm van een krediet waarvoor geen zekerheden zijn verstrekt
blancoincasso onder de term blanco incasso verstaan we het incasseren van uitsluitend financi ële documenten zoals bijvoorbeeld cheques promessen en wissels
blankette een blankette is een niet genummerd fysiek aandeel dat gebruikt wordt om een beschadigd stuk te vervangen
blijven liggen we zeggen dat aandelenkoersen zijn blijven liggen wanneer de hoogte van deze koersen langere tijd niet of nauwelijks is
blind trust bij een blind trust mag de trustee geen informatie aan de benificiary verschaffen over de aard van de trust
blitzkrieg tender offer we spreken van een blitzkrieg tender offer als een raider meer biedt voor aandelen dan deze werkelijk waard
blocked fund de term blocked fund wordt gebruikt als een bank gelden of fondsen van een investeerder heeft gereserveerd voor eigen
blocktrading bij blocktrading is er sprake van handel door gespecialiseerde handelaren die grote aantallen van een fonds verhandelen zonder dat dit
bloedvast de term bloedvast wordt gebruikt om aan te geven dat de koersen op de beurs over de gehele linie fors
blok een blok is een aanduiding voor de verhandeling van een groot aantal aandelen of obligaties
blokkeernorm onder een blokkeernorm verstaan we het aantal termijnen dat op een doorlopend krediet moet zijn afgelost voor er opnieuw geld
blokkeren van een cheque het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque
blokkeren van een rekening met het blokkeren van een rekening wordt het opheffen van de vrije beschikking door een rekeninghouder bedoeld
blokkeringsregeling de blokkeringsregeling is een soort beschermingsconstructie voor bedrijven tegen een ongewenste of ook wel een vijandige overname
blokorder onder het begrip blokorder verstaan we de mogelijkheid die op bepaalde beurzen geboden wordt om een gestandaardiseerd aantal contracten in
bloomberg bloomberg is een amerikaans bedrijf dat elektronisch koers en andere financi ële informatie verspreidt de zogenaamde bloombergterminal is een geliefd stuk
bloot eigenaar de bloot eigenaar is de eigenaar van een zaak waarvan een derde persoon of instelling het volle genot heeft
bloot eigendom onder bloot eigendom verstaan we in de wereld van de effecten het bezit van de mantel van een obligatie
blote eigendom onder het zogenaamde blote eigendom verstaan we een zakelijk recht van een ander op volle genot van een eigendom
blowoff top een blow off top is een koerspatroon uit de technische analyse een blow off top is een snelle stijging
blowout een blow out is een succesvolle beursintroductie of emissie waarbij de stukken in een hoog tempo worden verkocht
bluechip in een casino is de blauwe fiche amerikaans chip de duurste de term blue chip wordt op de beurs
BMD de bmd is de iso valutacode voor de bermudia dollar de nationale munteenheid van bermuda
BMF de bm &amp f is de afkorting van de bolsade mercadorisas &amp futuros exchange
BND de bnd is de iso valutacode voor de brunei dollar de nationale munteenheid van brunei darussalam
bnv index de bnv index is de aandelenindex van costa rica
board of directors de board of directors is de engelse term voor de raad van bestuur van een bedrijf
board of trade onder het begrip board of trade clearing corporation verstaan we een onafhankelijke onderneming die alle transacties
board of trade clearing corporation Onder het begrip Board of Trade Clearing Corporation verstaan we een onafhankelijke onderneming die
board official onder het begrip board official verstaan we een staflid van een grondstoffentermijnbeurs of optiebeurs die belast is met de
BOB de bob is de iso valutacode voor de boliviano de nationale munteenheid van bolivia
bobl bobl is een engelse afkorting die wordt gebruikt voor bundesobligationen ofwel duitse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar
bod tot overname onder een bod tot overname verstaan we een openbaar aanbod door een bedrijf om alle aandelen of een
bod tot verwisseling een bod tot verwisseling is een openbaar aanbod door een bedrijf om de eigen aandelen om te wisselen
bodembeslag onder een bodembeslag verstaan we een beslag dat de fiscus kan leggen voor vele soorten belastingen de sociale verzekeringspremies die
bodemrecht recht van de fiscus verhuurder of verpachter om beslag te leggen op roerende goederen die zich als inventaris op de
bodemvissen als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken
bodemvorming we spreken van bodemvorming als een koers een laagste punt bereikt en daarna geruime tijd rond die koers blijft hangen
Bodurtha en Courtadon option pricing model onder het begrip bodurtha en courtadon option pricing model verstaan we een wiskundig model voor
body het begrip body ook wel de real body genoemd komt uit de uit de wereld van de candlestickanalyse
boedel onder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden
boedelkrediet een boedelkrediet is geld dat door derden verstrekt wordt voor het doen van dagelijkse uitgaven als er sprake is van
boedelschuld met het begrip boedelschuld verstaan we de schulden die zijn aangegaan door de curator of die zijn ontstaan door of
boedelvolmacht onder een boedel volmacht wordt een volmacht verstaan waarbij alle erfgenamen ã©ã©n of meerderen van hen dan wel een
boek,groen het zogenaamde groen boek is de aanduiding het boekwerk waarin ondermeer het reglement voor de wisselhandel is opgenomen
boekhouden, creatief onder het begrip creatief boekhouden verstaan we het voor het oog verbeteren van resultaten van bedrijven door het uitvoeren
boekhoudfraude het begrip boekhoudfraude komen we veelvuldig tegen in beleggersland meestal betreft het hier een verkeerde voorstelling van zaken waar het de
boekhouding de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in
boekhoudkundige analyse onder de boekhoudkundige analyse van aandelen verstaan we een vorm van aandelenanalyse die te werk gaat aan de hand
boekhoudkundige exposure met de term boekhoudkundig exposure bedoelen we het bedrag waarover een valutarisico of prijsrisico wordt gelopen
boekhoudschandaal we spreken van een boekhoudschandaal als blijkt dat de opgegevens cijfers niet overeenkomen met de werkelijkheid en dit naar buiten
boekingsdatum de boekingsdatum wordt ook wel de verwerkingsdatum genoemd de boekingsdatum is de datum waarop de mutatie in de rekening wordt
boekingsstuk met een zogenaamd boekingsstuk bedoelen we een document dat als basis dient voor het aanbrengen van een mutatie in de
boekjaar het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die
boektransactie bij een boektransactie is er wel sprake van overdracht van eigendom maar er wordt niets fysiek overgedragen
boekverlies de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van
boekwaarde boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door
boekwaarde per aandeel de boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers ervan
boekwinst de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van
boete voor vervroegde opname onder de boete voor vervroegde opname verstaan we de kosten die door een bank in rekening worden
boetebeding onder een boetebeding bij een contract verstaan we een bepaling in een contract op grond waarvan een boete verschuldigd is
boeterente boeterente vinden we in de wereld van de leningen en de hypotheken als u vrijwillig aflost op uw hypotheek dan
boetevrije aflossing de boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft
boiler room een zogenaamde boiler room is het kantoor of het callcenter van een dubieus bedrijf dat producten op de termijnmarkten
bolb bolb is een engelse afkorting die wordt gebruikt voor bundesobligationen dit zijn duitse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar
bolivar de bolivar is de nationale munteenheid van venezuela de iso valutacode van de bolivar is veb
Boliviano de boliviano is de nationale munteenheid van bolivia de iso valutacode van de boliviano is bob
bollingerbands de bollinger bands indicator is ontworpen door john bollinger de zogenaamde bollinger bands vormen een band rondom een moving average waarbij de
bolsa brasileira de futuros de bolsa brasileira de futuros vaak afgekort tot bbf verstaan we een vroegere grondstoffenbeurs in sã£o paulo
bolsa de mercadorias futures exchange onder de bolsade mercadorias &amp futures exchange verstaan we de termijnbeurs van sã£o paulo in brazili ë
bolsa de valores do rio de janeiro de bolsa de valores do rio de janeiro is een oudere beurs in rio
bolsa index de bolsa index is de index van de beurs van mexico
bolsa mercantil de futuros de bolsa mercantil &amp de futuros is een voormalige termijnbeurs uit sã£o paulo in brazili ë er
bond een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare
bond, brady brady bonds zijn staatsobligaties van latijns amerikaanse landen uitgegeven in het kader van de door de vs ondersteunde schuldsanering
bond, deep discount een deep discount bond is een obligatie met een rente beneden de marktrente en een uitgiftekoers die minimaal
bond, domestic domestic bond is een engels amerikaanse omschrijving van een obligatie die uitsluitend op de binnenlandse kapitaalmarkt verhandeld wordt
bond, municipal een municipal bond is een obligatielening uitgeschreven door een staat of door een locale overheid
bond, partly paid onder een partly paid bond verstaan we een obligatie waarbij de inschrijfprijs bij emissie niet volledig is voldaan
bond,external met de term external bond wordt een zogenaamde foreign bond bedoeld dit is een obligatie die genoteerd staat in een
bond,foreign met de term external bond wordt een zogenaamde foreign bond bedoeld dit is een obligatie die genoteerd staat in een
bond,mortgage een mortgage bond is een obligatie die gebaseerd is op een groep zwakke leningen waar de bank weer vanaf wilde
bondrating bond rating of gewoon rating is de activiteit
bonds,registered onder een registered bond verstaan we een obligatie waarbij de naam van de houders van de obligatie wordt opgenomen
bondswap onder een bondswap verstaan we het gelijktijdig kopen en verkopen van een obligatie met als doel het veranderen van de
bonos bonos is een engelse afkorting voor langlopende spaanse staatsobligaties bono
bons de tresor interet annual normalise onder het begrip bons de trã©sor ã  intã©rãªt annual normalisã© verstaan we obligaties die
bonusaandeel een bonusaandeel is een uitkering in aandelen ten laste van de reserves bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan
bonusbank in het politieke jargon is een zogenaamde bonusbank een bank die te hoge bonussen uitkeert aan het topmanagement
bonusplafond onder het zogenaamde bonusplafond verstaan we de regel in de een nieuwe gedragscode voor bankiers dat de bonus van de
bonusuitkering een bonusuitkering is een speciale vorm van een ã©ã©nmalig dividend dat vaak bij speciale gelegenheden wordt uitgekeerd
book to bill ratio de book to bill ratio bij een bedrijf is de verhouding tussen nieuwe orders en orders die
bookask de book ask is de hoogste biedprijs vanuit het publiek in het order book van de optiebeurs
bookbid het zogenaamde book bid is de laagste laatprijs van het publiek in het order book van de optiebeurs
bookbuilding onder bookbuilding verstaan we het systeem waarmee een banksyndicaat een emissie plaatst
bookingbasis onder het begrip booking the basis verstaan we een afspraak bij een termijncontract waarbij ofwel de koper of
bookmakertrading bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met
bookrunner onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving toewijzing en de na markt regelt voor
boolean een boolean is een variabel gegeven dat uitsluitend twee waarden aan kan nemen namelijk waar true en niet waar
boom het begrip boom spreek uit als boem kent meerdere betekenissen
booth het begrip booth is nog afkomstig uit de tijd van de open outcry handel op een fysieke beursvloer en het
BOP bop is de internationale valutacode van swift voor de peso de munteenheid van bolivia
borderel onder een borderel verstaan we een begeleidingsbrief die bij waardepapieren handelsdocumenten of betalingsopdrachten wordt verstrekt en die instructies en
borderel van inschrijving onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het
borg, beschadigd met het begrip beschadigde borg bedoelen we een borg die heeft moeten betalen omdat de debiteur niet aan zijn
borg,particulier een particuliere borg is borg die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen publiekrechtelijk
borgstelling een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd
borgstelling, speciaal een speciale borgstelling is een vorm van een borgstelling waarbij niet de nakoming op de juiste wijze van
borgstellingsfonds voor de landbouw met het borgstellingsfonds voor de landbouw wordt een overheidsfonds bedoeld dat als doel heeft het verlenen van
boston stockexchange de boston stock exchange was de locale beurs van boston verenigde staten de boston stock exchange was de op
boten boten was vroeger vakjargon voor de aandelen nedlloyd toen deze aandelen nog op de amsterdamse beurs genoteerd waren
boterberg de zogenaamde boterberg was het overschot aan boter dat in het begin van de europese unie ontstond door het hanteren
bottom-up onder bottom up verstaan we een beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit het management de geschiedenis het ondernemingsmodel en daarmee
bottom-up benadering onder een bottom up benadering verstaan we een wijze van beleggen waarbij direct de meest interessant geachte effecten
bouwdepot bij een bouwdepot wordt de hypotheek op moment van aankoop voor gehele bedrag afgesloten en in een depot gezet
bouwfinanciering onder de bouwfinanciering verstaan we de wijze waarop in termijnen een nieuwbouwhuis wordt betaald
bouwhypotheek onder een bouwhypotheek verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij de gelden uit de lening op een depotrekening het bouwdepot worden
bouwrente wanneer u een nieuwbouwwoning koopt waarvan de bouw al is begonnen voordat u bij de notaris bent geweest betaalt u
bouwtermijnen onder de bouwtermijnen verstaan we de gedeelten van de koop of aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten
boven pari de term boven pari wordt veelal gebruikt in de obligatiehandel om aan te geven dat de koers van een
boven water de term boven water vinden we bij een activa die in werkelijkheid meer waard is dan de de boekwaarde
bovengrens de term bovengrens wordt vooral gebruikt in de valutahandel in het algemeen en voorheen in het europees monetair stelsel ems
bovenwettige uitkering er is sprake van een bovenwettige uitkering als er een uitkering bovenop het percentage van de werkeloosheidswet 70% van
bovespa index de bovespa index is een index van de beurs van brazilië
box de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een
box jenkins methode de zogenaamde box jenkins methode is een techniek voor de analyse en extrapolatie van tijdreeksen zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen
box jenkins methode de box jenkins methode is een techniek ontwikkeld door gep box and gm jenkins in hun boek time
boxenstelsel onder het boxenstelsel verstaan we een nieuw onderdeel van wet inkomstenbelasting 2001 sinds 1 januari 2001 worden de inkomsten ingedeeld in
boxratio bij een equivolumechart een chartingtechniek uit de technische analyse is de boxratio de verticale grootte hoogte gedeeld door de horizontale
boxspread boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven
bozu bozu is een oorspronkelijke japanse naam voor een lange candle in de candlestickanalyse waarbij de kleur van de bozu verder
bracketingmarket een bracketing market is een markt die zich tussen een tweetal denkbeeldige grenzen lijkt te bewegen meestal de ondergrens
brady bond brady bonds zijn staatsobligaties van latijns amerikaanse landen uitgegeven in het kader van de door de vs ondersteunde schuldsanering
branche onder een branche of bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten of diensten voortbrengen
branche onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat
branche vervaging onder branchevervaging verstaan we het verschijnsel dat bedrijven hun assortiment steeds meer gaan verbreden branchevervaging is vooral zichtbaar in de detailhandel
brazilian mercantile futures exchange de brazilian mercantile futures exchange is de beurs van brazilië in sao paulo
Brazilian real de brazilian real is de nationale munteenheid van brazili ë de iso valutacode van de brazilian real is brl
BRC de brc is de internationale valutacode van swift voor de cruzado de oude naam van de munteenheid van brazili ë
breadth breadth of de breadth indicatoren is een verzamelnaam van een serie technieken waarbij wordt gekeken hoeveel fondsen op een dag
breadth indicator de zongenaamde breadth indicator is een indicator die aangeeft of een bepaalde trend van de beurs door veel of
break een break is een plotselinge en heftige val van de koersen. een break is het tegenovergestelde van een bulge
break away een break away is een term uit de technische analyse en geeft de situatie weer waarin een koersontwikkeling plotseling

break away bearish de breakawaybearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse de breakawaybearish laat zich als volgt verklaren er is
break away gap de break away gap is een koerspatroon in de technische analyse waarbij de laagste koers van vandaag hoger
break even grafiek een break evengrafiek is een grafiek die aangeeft waar de break even valutakoersen liggen bij de diverse verschillen in
break even valutakoersen we spreken van break even valutakoersen bij het niveau tot waar een valutakoers mag dalen of stijgen totdat
break fee een break fee is een bedrag dat als een soort boete betaald moet worden bij het afblazen van een
breakaway bearish de breakawaybearish is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse de breakawaybearish laat zich als volgt verklaren er is
breakaway patroon de break away ofwel de break away bullish is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse en laat
breakeven analyse een break evenanalyse is een overzicht waarin wordt berekend tot hoever een buitenlandse valuta mag dalen of stijgen
breakeven koers de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt
breakevenpoint het breakeven point is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra
breakevenpunt het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn
breakfee een break fee is een bedrag dat als een soort boete betaald moet worden bij het afblazen van een
breakoutsystem het zogenaamde breakout system vinden op verschillende plaatsen terug in de technische analyse met name bij forex traders is
breakup we spreken van een break up bij de splitsing van een concern in losse onderdelen die daarna als losse
breakup value met de break up value wordt de waarde bedoeld die een onderneming zou hebben als deze in zijn
breath indicator. de breath indicator uit de wereld van de technische analyse is een indicator die de "breedte" van de markt
brede herwaardering de brede herwaardering was de naam voor ingrijpende maatregelen in de belastingwetgeving in 1995 die vooral de aantrekkelijkheid van
breedteinvestering onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die
brent index onder het begrip brent index verstaan we de contante prijs voor noorzee brent ruwe olie de brent index wordt
brentolie met de term brent wordt een benaming voor verzameling ruwe oliesoorten die in de noordzee gewonnen worden bedoeld
Bretton Woods Bretton Wwoods is een plaats in new hampshire vs waar in juli 1944 een belangrijke internationale vergadering werd gehouden
brevetakte met een brevetakte wordt een door een notaris opgemaakte akte bedoeld die hij niet zelf bewaart maar aan andere partijen
BRIC de term bric is een uitvinding van goldman sachs uit 2001 en staat voor brazili ë rusland india en china
briclanden de zogenaamde briclanden brazili ë rusland india en china vallen onder de definitie van opkomende economi ën het zijn landen die er
bridge crbindex de bridge crb index is de grondstoffenprijsindex van gegevensleverancier bridge commodity research bureau crb
british bankers association interest settlement rate onder het begrip british bankers association interest settlement rate verstaan we het rentepercentage rate dat
british securities institute het british securities institute is de toezichthouder in engeland die de kwaliteit garandeert van partijen die actief zijn
BRL de brl is de iso valutacode voor de brazilian real de nationale munteenheid van brazili ë
broad based de term broad based komen we met name tegen bij indices een broad based index is een index die uit
broad tape onder het begrip broad tape verstond men in vroeger tijd een communicatieverbinding met een beurs waarop ook algemeen nieuws
broadening formation de broadening formation is een koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt aan het einde van een uptrend
broekriem candle de broekriem candle komt uit de wereld van de candlestickanalyse een broekriemkaars is een een lange kaars zonder schaduwen
broker onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met
broker loan rate de broker loan rate is het rentepercentage waarop beurshandelaren geld van banken lenen om posities van hun cli ënten
brokerage fee een commission fee is de commissie die een broker in rekening brengt voor het uitvoeren van een transactie op
brokerage fee onder het begrip brokerage fee verstaat men op engelstalige beurzen de commissie voor de broker voor het afhandelen van
bron belasting op interest met het begripbronbelasting op interest wordt de belasting bedoeld die in het land van de debiteur geheven wordt
bronbelasting bronbelasting is een vorm van belasting die direct door de uitkerende instantie wordt ingehouden een voorbeeld van bronbelasting is de dividendbelasting
bronrente de bronrente is de rente die is betaald of ontvangen om een fiscale bron van inkomsten te financieren
brood een bekend gezegde in de kop en we komen een variant hiervan
broodje een broodje is een uitdrukking voor een vaste hoeveelheid baar goud
brownse beweging onder noise of ruis verstaan we de op het oog willekeurige kortetermijnbewegingen in een koerspatroon in het algemeen is er
brugfinanciering onder een brugfinanciering verstaan we de investeringen om de groei die voorafgaat aan de beursintroductie te financieren
Brunei dollar de brunei dollar is de nationale munteenheid van brunei darussalam de iso valutacode van de brunei dollar is bnd
brussels exchanges brussels exchanges is de beurs van belgi ë in brussel
bruto afwikkelingssysteem onder een bruto afwikkelingssysteem verstaan we het systeem waarbij de afwikkeling van transacties die voortkomen uit het effectenverkeer of
bruto binnenlands product het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de
bruto dividend het bruto dividend is het dividend vã³ã³r de aftrek van de 25% dividendbelasting
bruto hypotheeklasten onder de bruto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek zonder dat
bruto inkomen van de bank onder het brutoinkomen van de bank verstaan we het inkomen gevormd door de rentewinst plus de provisies
bruto investeringen onder bruto investeringen verstaan we aile aankopen van materi ële kapitaalgoederen door producenten gedurende een bepaalde periode zonder dat deze
bruto maandlasten de bruto maandlasten zijn het bedrag wat u maandelijks verschuldigd bent aan degene bijvoorbeeld de bank die u de
bruto nationaal inkomen onder het bruto nationaal inkomen verstaan we het nationale inkomen inclusief afschrijvingen
bruto nationaal product onder het bruto nationaal product ofwel het bnp verstaan we de waarde van alle door nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen
bruto netto traject we spreken van het bruto netto traject bij alle stappen en berekeningen die noodzakelijk zijn om vanuit het brutoloon het
bruto obligo het bruto obligo is de graadmeter voor de omvang van een landenrisico
bruto toegevoegde waarde onder de bruto toegevoegde waarde verstaan we de opbrengstwaarde van de door de bedrijven voortgebrachte goederen die wordt
brutofonds rendement het bruto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met de beleggingen is behaald in dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten
brutokasstroom onder de bruto kasstroom verstaan we de nettowinst van een onderneming vermeerderd met afschrijvingen die deze onderneming heeft gedaan
brutoloon onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog
brutomarge de brutomarge geeft inzicht in het feit of een onderneming in staat is om prijsdalingen op te vangen
brutoschuldquote de bruto schuldquote is een graadmeter voors de schuldpositie van een land de bruto schuldquote is het totaal van
brutowinst het begrip brutowinst staat boekhoudkundig voor de gemaakte winst voordat belastingen afschrijvingen en kosten er van afgetrokken zijn
brutowinstmarge onder de brutowinstmarge verstaan we de omzet na aftrek van alle kosten die wordt uitgedrukt in een percentage van de
BSD de bsd is de iso valutacode voor de bahamia dollar de nationale munteenheid van de bahamas
BSDCI index de bsdci index is de aandelenindex nieuwe markt van bangkok thailand
BSE sensitive index de bse sensitive index is een belangrijke index van de effectenbeurs van mumbai in india
BSE100 de bse100 index is een index van de beurs van india
BSI onder het begrip bsi verstaan we het engelse standaardisatie instituut dat ondermeer richtlijnen opstelt voor de grondstoffenmarkten
BSX index de bsx index is de aandelenindex van de beurs van bermuda
BTAN onder het begrip bons de trésor á  intèrèt annual normalisé verstaan we obligaties die
BTN btn is een afkorting van "bons de trésor á  intèrèt annual normalisé" ofwel franse staatsobligaties
BTN de btn is de iso valutacode voor de ngultrum de nationale munt van bhutan
BTW nieuwbouw bij de aankoop van een nieuwbouwwoning bent u btw verschuldigddeze is meestal inbegrepen in de aanneemsom
BUBA de term buba staat voor de duitse bundesbank de machtige centrale bank van duitsland
bubbel onder een bubbel verstaan we een periode dat de koersen van iets waarin belegd kan worden fors overgewaardeerd zijn ten opzichte
bubble onder een bubble of bubbel verstaan we een periode dat de koersen fors overgewaardeerd zijn ten opzichte van de werkelijke
bubble we spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel
buck de term buck is een van de vele bijnamen van de amerikaanse dollar
bucketing onder bucketing verstaan we een illegale of ten minste onwenselijke praktijk in de beurshandel waarbij een broker
Budapest commodity exchange de budapest commodity exchange is beurs van hongarije in boedapest
buddhist stupa een gravestone doji is een patroon uit de candlestick analyse het is een variant op de doji dus er
budget een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde
budget hypotheek een budgethypotheek is een relatief nieuwe hypotheekvorm die aantrekkelijk is voor starters omdat de rente laag is
budget onderzoek onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen bestedendeze budgetonderzoeken worden
budgetelasticiteit van de vraag de budgetelasticiteit van de vraag laat zien met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid van een product verandert
budgetfrequentie met de budgetfrequentie bedoelt men het aantal keren dat een bedrijf binnen een bepaalde periode bijvoorbeeld een jaar een budget
budgethouder een budgethouder is iemand die er verantwoordelijk voor is dat het gehele budget of een deel daarvan wordt gehaald en
budgetmechanisme het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min
budgetonderzoek onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen besteden deze
budgetsysteem het budgetsysteem is een verzamelnaam voor de regels en procedures waarmee een budget tot stand komt. er zijn geen vaste regels
budgettering onder budgettering verstaan we het opstellen van een budget volgens van tevoren afgesproken regels. deze regels bepalen de toegestane afwijkingen de
budgetverschil het budgetverschil is het verschil tussen een bedrag dat daadwerkelijk in de praktijk van het zakendoen tot stand is gekomen
bufferen van mutaties onder het zogenaamde bufferen van mutaties verstaan we het opslaan gedurende een bepaalde periode van mutaties op een
bufferreserve met bufferreserve bedoelen we een term uit de pensioenwereld namelijk een ander woord voor overreserve
buffervoorraden onder buffervoorraden verstaan we de voorraden aan grondstoffen die kunnen worden gebruikt om vraag en aanbod op de wereldmarkt voor
buiten beurshandel we spreken van buitenbeurshandel als een individuele effectentransactie wordt uitgevoerd tussen de betrokken partijen zonder dat een beurs als
buitenbeurs markt de buitenbeursmarkt is de effectenhandel die buiten de offici ële beurzen plaatsvindt in sommige gevallen is buitenbeurshandel in genoteerde fondsen
buitengewone baten en lasten wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan
buitengewoneuitgaven buitengewone uitgaven zijn aftrekbaar als buitengewone uitgaven dus als deel van de persoonsgebonden aftrek zijn uitgaven in verband met
buitengewoon dividend een buitengewoon dividend is een dividend dat duidelijk afwijkt van het gebruikelijke dividend dat door de jaren heen door
buitenland transacties onder buitenlandtransacties verstaan we alle transacties van ingezetenen van nederland met niet ingezetenen dit omvat onder andere de invoer en
buitenlands actief onder het buitenlands actief verstaan we de vorderingen van een bank op het buitenland
buitenlandse incasso we spreken van een buitenlandse incasso bij een incasso waarbij tenminste ã©ã©n van de betrokken partijen de debiteur de
buitenlandspassief onder het buitenlands passief verstaan we de schulden van een bank aan het buitenland
buitenmannetje een buitenmannetje is vakjargon voor een belegger die met weinig kennis van zaken in opties en termijncontracten handelt een buitenmannetje wordt
buitensporige tekorten procedure de buitensporige tekortenprocedure is de naam voor een jaarlijkse terugkerende procedure waarbij wordt vastgesteld of de leden van de
buitentarief het zogenaamde buitentarief is een invoerrecht dat landen van een douane unie heffen op goederen uit derde landen een voorbeeld is
buitenwaarde onder buitenwaarde verstaan we de waarde van een valuta uitgedrukt in buitenlandse valuta buitenwaarde is eigenlijk een ander woord voor de
BUK de buk is de internationale valutacode van swift voor de kyat de munteenheid van birma
bulge een bulge is een snelle verhoging van de koersen in een korte tijd een bulge wordt ook wel een rally genoemd
bulis bulis is een engelse term en tegelijkertijd afkorting van het duitse woord 'bundesliquiditätsschatzwechsel dit zijn staatsobligaties met een looptijd van maximaal
bulkfactoring bij het begrip bulkfactoring wordt een vorm van factoring bedoeld waarbij de factor de vorderingen overneemt zonder recht van regres
bull onder het begrip bull verstaan we een belegger met een optimistische visie op de beurs met andere woorden een persoon die een
bull bear ratio de bull bear ratio valt in de groep van de sentimentsindicatoren en is gebaseerd op een ondervraging van
bull cilinder een bull cilinder is een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uiteen short call optie en een long put optie en
bull rotated cilinder onder het begrip bull rotated cilinder verstaan we een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uit een long positie
bulldog een bulldog is een op de eurokapitaalmarkt geplaatste lening luidende in pond sterling
bulldogobligatie een buitenlandse obligatie op de londense kapitaalmarkt wordt een bulldog obligatie genoemd maar de term bulldog wordt ook wel gebruikt
bulletlening een bulletlening is een lening die aan het eind van de looptijd in ã©ã©n keer wordt afgelost
bulletpayment de term bullet payment geeft aan dat de aflossing van een lening in ã©ã©n termijn aan het einde van
bullion de engelse term bullion staat voor goud of andere edelmetalen in een staaf of in munten
bullioncoin een bullion coin is een munt die speciaal voor beleggers in een edelmetaal wordt uitgegeven en die niet normaal
bullish bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"
bullish engulfing het bullish engulfing koerspatroon komt uit de wereld van de candlestickanalyse de verklaring van de bullish engulfing is als volgt
bullish markethedge een bullish market hedge is een hedge bestaande uit long warrant en een shortpositie in aandelen die het
bullmarket een bull market is een periode van stijgende koersen dat wil zeggen meer dan gemiddeld stijgend
bullmarkt onder een bullmarkt verstaan we een effectenmarkt of andere markt in financi ële waarden waarin de koersen aanhoudend stijgen gedurende een
bullrally we spreken van een bull rally bij een langere periode waarin de koers van een aandeel gestaag blijft stijgen
bullrun onder een bull run verstaan we een korte periode van snel stijgende koersen dus vergelijkbaar met een rally die
bullspread een bullspread is een spread een gekochte en een verkochte optie waarbij de uitoefenprijs en of de
bulltrap een bull trap is letterlijk een "stierenval" dus iets waar al te optimistische beleggers met open ogen in kunnen
bund een bund is jargon voor bundesobligation een duitse staatslening
bundesobligation een bundesobligation is een duitse staatsobligatie
bundfuture een bundfuture is een in londen en frankfort verhandeld termijncontract op duitse staatsleningen de bundfuture wordt gezien als een graadmeter voor
bunds onder het begrip bunds verstaan we duitse staatsobligaties die in het algemeen een looptijd hebben van 10 jaar bunds kennen
bungeeaandeel soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af meestal na een
buoni del tesoro poliennale onder het begrip buoni del tesoro poliennale verstaan we een italiaanse staatsobligatie vaak wordt buoni del tesoro poliennale
buoyant de term buoyant betekent letterlijk de opwaartse druk die een lichaam in water ondervindt
bureau kredietregistratie afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken
bureaucratisering onder bureaucratisering verstaan we een vaak op het eerste gezicht onnodige toename van de regelgeving elke nieuwe regering belooft iets
burgerlijke maatschap een burgerlijke maatschap wordt ook wel kortweg maatschap genoemdde burgerlijke maatschap betreft een overeenkomst waarbij twee of meer personen
burn rate de burnrate is de snelheid waarmee een bedrijf geld verbrandt ofwel de negatieve kasstroom per maand of per jaar
Burundi Franc de burundi franc is de nationale munteenheid van burundi de iso valutacode van de burundi mranc is bif
bushel de bushel is een amerikaanse eenheidsmaat die wordt gebruikt in de graanhandel een bushel is gelijk aan ruim 35 liter
business conduct committee het business conduct committee is een orgaan van de aex optiebeurs en de financi ële termijnmarkt amsterdam voor tuchtrechtspraak
businesscycle de zogenaamde business cycle is een cyclisch patroon dat bekendheid heeft gekregen door de economen joseph schumpeter en jay
butterflysetup de butterfly setup is nauw verwant aan de gartley setup ook hier is sprake van een patroon van koersen en
butterflyspread een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie
button onder het begrip button verstaan we op een engelstalige beurs een beginnende trader die het vak nog onder de knie
BUX index de bux index is de belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van boedapest de hoofdstad van hongarije
buy and hold buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren
buy at low option de buy at the low option is de call versie van de lookback option
buy write strategie wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie
buyback het begrip buyback kent meerdere betekenissen 1het inkopen door een onderneming van de eerder uitgegeven eigen aandelen 2 het sluiten of
buyersmarket we spreken van een buyer's market of ook wel kopersmarkt genoemd op het moment dat het aanbod van aandelen
buyin onder het begrip buy in verstaan we het doen van een aankoop ten einde een eerder gedane niet gedekte
buying opportunity een buying opportunity is volgens beleggers een ideaal moment om bepaalde aandelen te kopen
buying opportunity volgens sommigen is dat na een is er sprake van een buying opportunity? een buying opportunity ofwel een goed koopmoment is een ideaal moment om bepaalde aandelen te
buying the dips onder buying the dips verstaan we een beleggingsstrategie waarbij aandelen door zogenaamd koopjesjagers worden gekocht net na een
buying the winners strategie de "buying on strength selling on weakness" ofwel de "buying the winners strategie" is een techniek die
buyout we spreken van een buy out in de situatie waarin een bedrijf wordt gekocht door het zittende management en
buyout financiering onder buy out financieringen verstaan we de financieringen om herstructurering mogelijk te maken hierbij kan worden gedacht aan management
buyside analist een buy side analist is in dienst van een grote belegger zoals een pensioenfonds beleggingsfonds of verzekeraar het onderzoek
BV een besloten vennootschap vaak bv genoemd is een vorm van een vennootschap waarbij de aandelen op naam zijn gesteld en
BVA-index de bva index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van abidjan in ivoorkust
bvjr bvjr is de afkorting van bolsa de valores do rio de janeiro een effectenbeurs die inmiddels niet meer bestaat
BVL-index de bvl index is de aandelenindex van de beurs van portugal
BVMT-index de bvmt index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van tunis in tunesi ë
BVP general index de bvp general index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van panama
BWP de bwp is de iso valutacode voor de pula de nationale munteenheid van botswana
BYB de byb is de iso valutacode voor de belarussian ruble de nationale munteenheid van belarus wit rusland
BZD de bzd is de iso valutacode voor de belize dollar de nationale munteenheid van belize

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.