zaterdag 5 april 2014

bezettingsgraad

BezettingsgraadDe bezettingsgraad is de mate waarin de capaciteit, een bepaald duurzaam productiemiddel, bijvoorbeeld een machine of een vliegtuig, wordt gebruikt.

Bij het opmaken van begrotingen wordt uitgegaan van een normale bezettingsgraad, een soort gemiddelde over de afgelopen jaren.
Gebruikte begrippen in bezettingsgraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer

Begrippen waar bezettingsgraad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

stabilisatiefunctie
  ... onder de stabilisatiefunctie verstaan we de wijze waarop de collectieve sector probeert de omvang en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit...Lees meer
bezettingsverschil
  ... we spreken van een bezettingsverschil als de werkelijke bezettingsgraad afwijkt van de bij de begroting gehanteerde normale bezettingsgraad...Lees meer