Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 11 juli 2016

Converteerbare obligatie

Converteerbare obligatieEen converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald, of in aandelen van een vooraf overeengekomen fonds (meestal de uitgevende instelling).

In het algemeen is de rente die op de obligaties wordt ontvangen lager dan de marktrente door de kans op mogelijke koerswinsten.

Ook wel convertible genoemd.
Gebruikte begrippen in converteerbare obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
convertible
  ... is een veelgebruikte term voor een converteerbare obligatie zie aldaar voor verdere uitwerking van begrip convertible...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar converteerbare obligatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

achtergestelde converteerbare obligatie
  ... Een achtergestelde converteerbare obligatie is een soort obligatie die bij een faillissement pas wordt afgelost als alle andere...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
yield advantage
  ... yield advantage is een term uit de usa het verschil tussen de opbrengst van een converteerbare obligatie couponrente...Lees meer
antiverwateringsclausule
  ... Een anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
mandatory convertible
  ... een mandatory convertible is een vorm van een converteerbare obligatie die altijd in aandelen moet worden omgezet en die...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
hybrideinstrument
  ... we spreken in de beleggerswereld wel van een hybride instrument als het beleggingsobject zowel kenmerken van een obligatie als...Lees meer
conversiepremie
  ... de conversiepremie is een positief verschil tussen de beurswaarde van een converteerbare obligatie en de conversiewaarde...Lees meer
conversieratio
  ... de conversieratio is het aantal aandelen per converteerbare obligatie dat een belegger zou ontvangen bij omwisseling conversie...Lees meer
conversierecht
  ... het conversierecht is het recht om een converteerbare obligatie voor een vaste prijs in te wisselen tegen aandelen...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
verwisselingsverhouding
  ... de verwisselingsverhouding is een benaming voor het vastgestelde aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie of een verkregen aantal stockdividenden recht...Lees meer
obligatie met warrant
  ... de obligatie met warrant is een variant op de converteerbare obligatie...Lees meer
obligatiefase
  ... we spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de...Lees meer
obligatiewaarde
  ... de obligatiewaarde wordt ook wel de minimumwaarde van een converteerbare obligatie genoemd...Lees meer
omwisseldatum
  ... de omwisseldatum is de datum waarop een stockdividend of een converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen...Lees meer
omwisseling
  ... onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op...Lees meer
overgangsfase
  ... onder de overgangsfase van een converteerbare obligatie verstaan we de periode waarin de koers van het bijbehorende aandeel rond de...Lees meer
call notice periode
  ... de call notice periode is de periode waarin een belegger nog tot conversie van een converteerbare obligatie over...Lees meer
callable
  ... de term callable duidt bij een converteerbare obligatie aan dat de uitgevende onderneming het recht heeft de convertible voortijdig terug...Lees meer
callprijs
  ... onder de callprijs van een converteerbare obligatie verstaan we de prijs die is vastgelegd en waarvoor de uitgevende partij de...Lees meer
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
  ... met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare...Lees meer
conversievoorwaarden
  ... de conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode de conversieverhouding de conversiekoers en de aanpassing van de...Lees meer
conversiewaarde van een converteerbare obligatie
  ... de conversiewaarde van een converteerbare obligatie is de waarde die bepaald wordt door de beurskoers van...Lees meer
conversiewaarde
  ... bij een converteerbare obligatie verstaan we onder de conversiewaarde de waarde die bepaald wordt door de koers van het aandeel...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.