Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 11 juli 2016

Collectieve Arbeids Overeenkomst

Collectieve Arbeids Overeenkomst


De Collectieve Arbeids Overeenkomst wordt in de dagelijkse praktijk meestal de CAO genoemd.

Een Collectieve Arbeids Overeenkomst is een contract tussen aan de ene kant een of meer werkgeversbonden (of grote werkgevers zoals bijvoorbeeld de banken of de metaalindustrie) en aan de andere kant een of meer werknemersbonden over de arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers.

Afwijking van de Collectieve Arbeids Overeenkomst is mogelijk


Een Collectieve Arbeids Overeenkomst bevat regels met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in een bepaalde bedrijfstak resp. in een bepaald bedrijf. Daar  mag in het voordeel maar niet in het nadeel van een medewerker van worden afgeweken.

Hoewel er uitsluitend vertegenwoordigers van organen als vakbonden en dergelijke aan de besprekingen en onderhandelingen voor de Collectieve Arbeids Overeenkomst deelnemen, geldt de CAO voor alle werknemers in de betreffende bedrijfstak als de CAO door de minister van Sociale zaken algemeen verbindend verklaard wordt.

Tot stand komen CAO is vaak slepend proces


Het tot stand komen van een CAO is vaak een moeizaam proces dat vele jaren kan duren. Het is daarom niet ongebruikelijk dat een CAO qua looptijd al ongeldig is maar bij gebrek aan een alternatief nog gewoon gebruikt wordt. Daarnaast komt het nogal eens voor dat grote bedrijven hun eigen CAO af gaan sluiten om het langdurige proces kort te sluiten.

Er zijn in Nederland ongeveer 250 verschilllende CAO's.

Vertalingen van Collectieve Arbeids Overeenkomst

Engels:  collective labour agreementGebruikte begrippen in collectieve arbeidsovereenkomst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.