Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 4 april 2014

Accijns

AccijnsMet de term accijns (of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen) wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld. Je hebt er dus alleen last van als je deze goederen gebruikt. Bijvoorbeeld iemand die niet rookt heeft geen last van accijns op rookwaren.

Deze goederen die bestemd zijn voor binnenlands gebruik worden geregeld in de algemene wet inzake douane en accijnzen.

Daarnaast bestaan er nog een aantal afzonderlijke wetten. Voorbeelden van deze afzonderlijke wetten zijn de Wet op de accijns van bier en de Wet op de accijns van minerale oliën.

In het kader van het opzetten van een interne markt in Europa is per 1 januari 1993 het Nederlandse accijnsstelsel vervangen door een Europese variant. Hiermee is bijvoorbeeld de accijns op suiker en suikerhoudende producten verdwenen. Ook snuiftabak en pruimtabak vielen daarmee niet meer onder accijnzen, maar hier werd wel direct een speciale verbruiksbelasting op geheven.

Accijns wordt berekend als een bedrag per eenheid product. Zo zit er een vast (regelmatig stijgend) bedrag aan accijns op de benzine aan de pomp. Omdat er btw over het eindbedrag wordt betaald (en dus ook over de accijns) is hier zelfs sprake van een soort belasting op belasting.

Accijns is voor de overheid geen gemakkelijk te hanteren middel. Verhoging in eigen land leidt niet zelden tot een vlucht naar het buitenland waar minder accijns wordt geheven. De problemen in de grensstrook, met name qua benzine, diesel, rookwaren en alcohilische drank zijn berucht. Een verhoging leidt regelmatig tot een verlaging van de opbrengst waarmee het doel voorbij geschoten wordt.

Vertalingen accijns

Engels: Excise duty
Duits:  Verbrauchssteuer
Frans:  Accise / Impôt indirect

Gebruikte begrippen in accijns


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
benzine
  ... De prijs van benzine is op de grondstoffenmarkt ook behoorlijk beweeglijk net als huisbrandolie hierbij is de vraag het grootst...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar accijns in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
accijnsgarantie
  ... Met een accijnsgarantie wordt een speciale vorm van een garantie bedoeld die een bank afgeeft voor een cli ënt ten gunste...Lees meer
demerit goods
  ... onder demerit goods verstaan we producten waarvan de overheid de consumptie wil afremmen deze demerit goods vallen economisch gezien...Lees meer
betalingsgarantie
  ... onder een betalingsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat bepaalde betalingen door een cli ënt verricht zullen worden...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
tertiair inkomen
  ... het tertiair inkomen is het secundair inkomen gecorrigeerd voor ontvangen prijsverlagende subsidies en prijsverhogende belastingen op producten...Lees meer
tertiaire inkomensverdeling
  ... de zogenaamde tertiare inkomensverdeling is de verdeling van het tertiaire nationaal inkomen over de inwoners in een land...Lees meer
accijnsgoed
  ... Een accijnsgoed is een bepaald goed waar in het kader van de wet op accijnzen door de overheid een accijns...Lees meer
accijnsgoederenplaats
  ... Onder een accijnsgoederenplaats verstaan we elke willekeurige plaats waar op grond van de wet accijns zogenaamde accijnsgoederen vervaardigd mogen worden...Lees meer
cpi nederland
  ... de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.