Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 17 mei 2016

Contract

Contract


Zal ik het contract nu tekenen of niet?
Zal ik het contract tekenen of niet? Wat is wijsheid?

Het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd.

Op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen, waaruit een rechtsbetrekking tussen hen ontstaat.

We kennen ook het begrip contract in de optiehandel:

Bij opties wordt er in de praktijk gehandeld in vaste eenheden.

We noemen deze handelseenheid een contract of optiecontract.

Voor andere onderliggende waarden gelden andere groottes voor de contracten.

Bijvoorbeeld:
- aandelen 100 aandelen
- obligaties 10.000 euro nominale waarde
- goud 10 troy ounces (311,0348 gram)
- zilver 1000 troy ounces (31,10348 kg)

U betaalt ook provisie per contract.

Nemen we bovengenoemde optie even als voorbeeld, dan zult u bij aankoop als u 20 euro provisie betaalt, voor een contract AHOLD jan 25 met een premie van 5,80 euro een bedrag van 100*5,80 + 20 = 600 euro kwijt zijn.

Zou u ze met dezelfde tarieven verkopen, dan zou u 100 x 5,80 - 20 = 560 euro ontvangen.

Nog los van de verschillen in bied- en laatprijzen (de zogenaamde marketmakerspread) zien we hier dat het zomaar kopen en verkopen van opties al snel veel geld kan gaan kosten.

De spreektaal is hierbij nog een heel ander verhaal.

Je zult namelijk vrijwel nooit iemand horen zeggen dan hij een optiecontract voor 100 philips calls januari 100 heeft.

Deze persoon zal zeggen dat hij een call philips heeft, soms nog met januari 100 daaraan toegevoegd.
Gebruikte begrippen in contract


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
handelseenheid
  ... de handelseenheid is het aantal noteringseenheden waarop één optiecontract betrekking heeft bijv 100 aandelen bij een aandelenoptie er wordt in dit...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
marketmakerspread
  ... het verschil tussen de bied en laatkoers dat de marketmaker aan mag houden dus het verschil waar hij voor...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer

Begrippen waar contract in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

contractuele aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
wettelijke aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
baisse beursindex
  ... Een baisse beursindex contract is een warrant achtig contract waarop aan het einde van de looptijd van de...Lees meer
e mini
  ... een e mini contract is een termijncontract waarbij de bedragen...Lees meer
e mini
  ... een e mini contract is een termijncontract waarbij de bedragen per verloren gewonnen punt lager zijn dan bij normale...Lees meer
aansprakelijkheid
  ... Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
first notice day
  ... in de wereld van de goederentermijnhandel vinden we de first notice day de first notice day is de...Lees meer
round turn
  ... een round turnin een termijnmarkt is het aankopen van een termijncontract en het gelijktijd afsluiten door een verkooptransactie van...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
bermuda optie
  ... Een "bermudaoptie" is een optie die qua eigenschappen tussen de amerikaanse optie en de europese optie in zit de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
oliemarkt
  ... in de wereld van de grondstoffenmarkten behoort de oliemarkt tot de belangrijkste en we vinden olie er in verschillende vormen...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
incoterms
  ... de zogenaamde incoterms zijn de internationale regels voor de interpretatie van leveringscondities opgesteld door de international chamber of commerce icc...Lees meer
clausule international
  ... onder de arbitrageclausule international chamber of commerce verstaan we de door de international chamber of...Lees meer
afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
commodityspread
  ... een spread is het gelijktijdig kopen en verkopen van een contract op de goederentermijnmarkt dus een contract in commodities dat...Lees meer
algemene borgstelling
  ... een algemene borgstelling is een vorm van borgstelling waarbij de correcte afhandeling van alle verplichtingen van een schuldenaar wordt...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
quasiamerikaanseoptie
  ... een "quasi amerikaanse optie" die ook wel de bermudaoptie wordt genoemd is een optie die qua eigenschappen tussen...Lees meer
vooruitbetalingsgarantie
  ... de vooruitbetalingsgarantie is de garantie die door de bank op verzoek van een leverancier of aannemer wordt gesteld wanneer deze...Lees meer
contractsize
  ... de contract size is de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future of...Lees meer
ontbindende voorwaarde
  ... een ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst contract op basis waarvan deze kan worden beëindigd...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
speciale borgstelling
  ... een speciale borgstelling is een vorm van een borgstelling waarbij niet de nakoming op de juiste wijze van...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
indexfuture
  ... een indexfuture is een future met als onderliggende waarde een index voorbeelden van indexfutures zijn waren het fti contract...Lees meer
indexcontract
  ... de term indexcontract kan meerdere betekenissen hebben 1 een indexcontract kan betrekking hebben op een optie of termijncontract op een beursindex...Lees meer
marché terme international de france sa
  ... de marche a terme international de france sa wordt meestal matif genoemd termijnbeurs van...Lees meer
MATIF
  ... de marche a terme international de france sa wordt meestal matif genoemd termijnbeurs van...Lees meer
near month contract
  ... een near month contract is een futurescontract voor de dichtstbij zijnde maand...Lees meer
flexibele arbeidsrelatie
  ... we spreken van een flexibele arbeidsrelatie bij een arbeidscontract voor een periode korter dan één jaar en of een...Lees meer
flexwet
  ... een flip is vakjargon voor een aandeel philips...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
kredietborgtocht
  ... een krediet borgtocht is een borgstelling waarbij de borg zich ten behoeve van de kredietgever verbindt de verplichtingen van...Lees meer
kredietequivalent
  ... onder het kredietequivalent verstaan we de totale som van de kosten van vervangende transacties indien tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen...Lees meer
morele borgstelling
  ... een morele borgstelling is een vorm van een borgstelling die wegens gebrek aan bezittingen van de borg geen noemenswaardige...Lees meer
non availability clause
  ... een non availability clause is een clausule in het contract van een eurovalutalening waarin de bank bepaalt dat de...Lees meer
sideletter
  ... een sideletter is een document met geheim of vertrouwelijk karakter dat deel uit maakt van een contract of overeenkomst...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
abc contract
  ... Een abc contract is een vorm van een verkoopcontract waarbij goederen in feite twee keer worden verkocht...Lees meer
boetebeding
  ... onder een boetebeding bij een contract verstaan we een bepaling in een contract op grond waarvan een boete verschuldigd is...Lees meer
bouwtermijnen
  ... onder de bouwtermijnen verstaan we de gedeelten van de koop of aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten...Lees meer
carrying charge
  ... de term carrying charge is afkomstig uit de goederentermijnmarkt het geeft het verschil aan tussen de prijs van twee...Lees meer
cash contract
  ... onder het begrip cash contract verstaan we de formele overeenkomst met betrekking tot de directe aankoop of verkoop van...Lees meer
discount
  ... met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index...Lees meer
discount
  ... Met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index deze discount kan zowel ten opzichte...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
dead spread
  ... de term deadspread slaat in de goederentermijnhandel op een spread bestaande uit de verkoop van een contract varkensbuiken en de...Lees meer
vastcontractplan
  ... een zogenaamd vast contractplan is een vorm van een collectieve belegging waarbij de belegger zich verbindt gedurende een...Lees meer
voortzettingsbeding
  ... het voortzettingsbeding is een beding in een contract van een vennootschap onder firma bedoeld om duidelijkheid te scheppen bij het...Lees meer
voorlopig koopcontract
  ... het voorlopig koopcontract is de overeenkomst die de koper en de verkoper van een woning ondertekenen de term voorlopig...Lees meer
valuta termijnaffaire
  ... onder een valutatermijnaffaire verstaan we een contract waarbij de koper op een vastgelegde datum valuta tegen een van te voren...Lees meer
last tradingday
  ... de last trading day is de laatste dag volgens de regels van een beurs waarop handel gedreven mag...Lees meer
goudtermijnmarkt
  ... de goudtermijnmarkt is een door het bedrijf "goudtermijnmarkt amsterdam bv" gecreëerde mogelijkheid voor de handel in termijncontracten in goud...Lees meer
termijnpremie
  ... de termijnpremie is de winst die een termijncontract opgeleverd heeft nadat dit contract weer is gesloten...Lees meer
contract for differences
  ... bij een zogenaamd contract for differences wordt er een contract afgesloten gebaseerd op de beweging van een onderliggende...Lees meer
contract exit for non performance
  ... de contract exit for non performance is een conditie in een financieel contract bijvoorbeeld met een...Lees meer
eurodollaroptie
  ... de euro dollar optie is een optie met als onderliggende waarde de us dollar het contract slaat op...Lees meer
options hedgeratio
  ... de options hedgeratio is eigenlijk hetzelfde getal als de delta zij het dat de delta meestal per optiecontract wordt...Lees meer
properlaw
  ... de proper law geeft aan onder welk recht een bepaald contract of overeenkomst valt omdat dit qua voorwaarden en...Lees meer
bolb
  ... bolb is een engelse afkorting die wordt gebruikt voor bundesobligationen dit zijn duitse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar...Lees meer
abc agreement
  ... De term abc agreement is afkomstig van de nyse is een benaming voor een contract tussen een broker en...Lees meer
collectieve arbeidsovereenkomst
  ... een collectieve arbeids overeenkomst is een contract tussen aan de ene kant een of meer werkgeversbonden of grote...Lees meer
spotfx
  ... spot fx is een contract om twee valuta&#8217s voor een vandaag vastgestelde wisselkoers binnen twee beursdagen spot value date...Lees meer
continuation chart
  ... een continuation chart is een grafiek waarbij de het begin van de looptijd van een futurecontract wordt verbonden met...Lees meer
borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
arbitrageclausule international chamber of commerce
  ... onder de arbitrageclausule international chamber of commerce verstaan we de door de international chamber of...Lees meer
contractspecificaties
  ... de contractspecificaties voor opties zijn in feite de voorwaarden van een normaal contract met enkele optiebegrippen daar aan...Lees meer
frontspread
  ... een frontspread is de omgekeerde vorm van de backspread dit is een optiestrategie waarbij meer opties worden geschreven dan gekocht...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.