Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

E

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - E - 
e mini een e mini contract is een termijncontract waarbij de bedragen per verloren gewonnen punt lager zijn dan bij normale
E100 e100 is een symbool op de aex optiebeurs voor opties ftse eurotop 100 index in euro's
eagle de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen
EANcode de eancode is een afkorting van european article numbering association code deze organisatie heet inmiddels international article numbering association maar deze
early exercise onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan

earn out constructie een earn out constructie is een financieringsarrangement dat voorkomt bij bedrijfsovernames een deel van het overnamebedrag is dan afhankelijk
earnings before interest and taxes earnings before interest and taxes meestal afgekort tot ebit komt overeen met het kerncijfer bedrijfsresultaat na
earnings before interest taxes and amortisation earnings before interest taxes and amortisation ofwel ebita is een kerngetal dat staat voor het
earnings per share earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen
earnings price ratio de earnings price ratio is de engelse benaming van de koers winstverhouding dus de huidige koers gedeeld door
EASDAQ de easdaq is de europese schermenbeurs en daarmee de tegenhanger van de amerikaanse nasdaq
east carribean dollar de nationale munteenheid van grenada de iso valutacode van de east carribean dollar
easy money easy money is een engelse term voor de monetaire situatie waarin de centrale bank van een land een ruim
eatingstock een bank doet aan eating stock als hij als underwriter onvoldoende kopers voor de aandelen uit een emissie heeft
EBIT ebit staat voor "earnings before interest and taxes" wat overeen komt met het kerncijfer bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill
EBITA ebita staat voor "earnings before interest taxes and amortisation" ofwel resultaat voor rente belasting en afschrijving goodwill
EBITDA ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen
ebusiness we spreken van een e business bij een flink groot bedrijf dat geheel afhankelijk is van internet voor de
ecart onder het ecart verstaan we de uitdrukking voor het verschil tussen een termijnkoers en contante koers zonder daarbij het onderscheid
ECB sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone
ECB ecb is de afkorting voor de europese centrale bank die in frankfurt is gevestigd
ECB fixing de ecb fixing is de dagelijkse officiële vaststelling van de wisselkoers van de euro tegenover een aantal andere belangrijke
ECB-raad de ecb raad is de roepnaam voor de algemene raad van de europese centrale bank een van de bestuursorganen
ECD ecd was de afkorting van de economische controle dienstde ecd deed opsporingswerkzaamheden bij vermeende economische delictenis inmiddels in andere organen
echelonnement onder echelonnement verstaan de samenstelling van bijvoorbeeld een portefeuille van obligaties of schatkistbiljetten op een
echtelijke woning de echtelijke woning is een woning waarvan voor de vervreemding bezwaring ingebruikgeving ed de toestemming van beide echtgenoten is
echtgenotenbeslag ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door
ECOFEX de ecofex is de organisatie waarin de europese derivatenbeurzen zowel voor financiële producten als voor grondstoffen samenwerken en hun gezamenlijke
ecofin de ecofin werd in 1986 door prof dr martin janssen opgericht deze groep bestaat uit een 50 tal economen wiskundigen en
ecofinraad de ecofin raad is een onderdeel van de raad van ministers van de europese unie dit is het belangrijkste
ecofund een ecofund is een beleggingsfonds dat zich bezig zegt te houden met duurzaam en groen beleggen het duurzaam beleggen of ook
ecologie onder ecologie verstaan we de samenhang tussen de wijze van consumeren en produceren enerzijds en de daarmee samenhangende milieuvervuiling uitputting
economic value added onder de term economic value added ofwel afgekort tot eva verstaan we een manier om het rendement van
economie de formele economie baseert zich alleen op die zaken meten waarvoor een inkomen wordt ontvangen dat kan in de
economie het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland
economie als wetenschap economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn
economie, aanbod- de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei
economie, algemeen het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin
economie, gemengde een gemengde economie is normaal gesproken op een meer kapitalistisch model zoals laissez faire gebaseerd maar de overheid heeft
economie, keynesiaans een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die
economie, micro de micro economie bekijkt de economische activiteiten van individuele bedrijven en gezinnen in verband met het tot stand komen
economie, opkomend een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten
economie,algemeen in plaats van over de "economie" spreken we ook wel over de "algemene economie deze algemene economie wordt dan
economie,commerciële de commerciële economie is het onderdeel van de economie dat zich toelegt op het ondernemingsbeleid dat direct of indirect
economie,formeel de formele economie baseert zich alleen op die zaken meten waarvoor een inkomen wordt ontvangen dat kan in de
economie,grijs de grijze economie is dat deel van de informele economie dat legaal is zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
economie,parallell onder de parallelle economie verstaan we economische activiteiten die geen meetbare geldstroom genereren denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk
economie,zeepbel een zeepbeleconomie is een vorm van een overspannen economie waarin de bedragen die voor vastgoed en effecten worden betaald in
economies of scale we spreken van economies of scale ofwel schaalvoordelen wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of
economisch actieven onder de economisch actieven verstaan we iedereen die aan een productieproces deelnemen hetzij als ondernemer hetzij als medewerker
economisch beginsel het economisch beginsel gaat er van uit dat de mens altijd rationeel handelt om zoveel mogelijk voordeel te kunnen
economisch eigendom onder het begrip economisch eigendom verstaan we het recht om het volledige genot van een zaak te hebben ook
economisch eintegratievorm we spreken van een economische integratievorm als landen op een formele wijze onderlinge afspraken maken en samenwerking aangaan om
economisch handelen de term economisch handelen vinden we in de economie bij het bestuderen van de aanwending van middelen die voor
economisch proces onder een economisch proces verstaan we het geheel van activiteiten gericht op inkomensvorming inkomensverdeling en inkomensbesteding
economisch risico het zogenaamde economisch risico komt voort uit veranderende geldstromen
economische controledienst de economische controledienst ofwel de ecd is een overheidsinstantie die in nederland economische delicten opspoort is in 1976 opgericht
economische cyclus met de economische cyclus wordt bedoeld dat de economie constant op en neer gaat in een cyclusvormige beweging
economische data als we het hebben over economische data dan betreft dat niet zozeer de gegevens zoals die in een databank
economische doelmatigheid de economische doelmatigheid is de mate waarin de productie is ingericht overeenkomstig de voorkeuren van de consumenten
economische en monetaireunie een economische en monetaire unie is een overeenkomst tussen landen die het voeren van een eenvormig althans
economische gemeenschap de europese economische gemeenschap ofwel de eeg wordt vaak gezien als de verre voorloper van de europese unie de europese
economische goederen economische goederen zijn volgens de economische wetenschap de goederen waarbij ter verkrijging beslag op productiefactoren nodig is en deze goederen
economische goederenvoorraad onder de economische goederenvoorraad verstaan we de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt
economische grenzen onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is
economische groei onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei
economische integratie onder economische integratie verstaan we de economische samenwerking tussen landen het doel van economische integratie kan zijn om tot
economische kengetallen economische kengetallen zijn de getallen die een indruk geven hoe de feitelijke situatie van de economie is en hoe
economische kringloop onder de economische kringloop verstaan we een eventueel geschematiseerde voorstelling van de goederen en geldstromen die bestaan in een
economische machtspositie we spreken van een economische machtspositie bij een bedrijf of een aantal bedrijven dat een overwegende invloed van
economische ontwikkeling we spreken van economische ontwikkeling in een land als er behalve economische groei dan wel productiegroei ook sprake is
economische orde we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf
economische orde we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf
economische politiek onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de
economische ruimte, Europese de europese economische ruimte afgekort tot eer is een vrijhandelszone die de toenmalige europese economische gemeenschap en de
economische situatie ook wel de staat van de economie van een land de economische situatie is de toestand in een
economische slijtage onder de economische slijtage verstaan we de waardevermindering van kapitaalgoederen die in direct gevolg is van de veroudering van
economische terugverdientijd de economische terugverdientijd is de periode waarin een bedrijf zijn investering in bijvoorbeeld een machine terugverdient
economische theorie er zijn in de loop der tijden vele economen geweest die ieder een economische theorie hebben ontwikkeld het voornaamste
Economische Unie we verstaan in het algemeen onder een economische unie een bepaalde formeel geformuleerde vorm van economische integratie zo zal er
economische vrijheid onder economische vrijheid verstaan we de mate waarin individuen en ondernemingen vrij zijn om hun eigen doelstellingen na te
economische waarde de economische waarde is de prijs waartegen op een bepaald moment ten minste twee personen iemand die een product
economische wetenschap onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen
economische winst onder de economische winst verstaan we het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten
economischelevensduurvanproductiemiddelen met het begrip ecomische levensduur van produktiemiddelen bedoelen we de periode waarover produktiemiddelen op grond van economische
economischewetenschap de economische wetenschap bestudeert de menselijke behoeftebevrediging voor zover het daarbij gaat om het kiezen uit schaarse alternatief aanwendbare
economisering van de samenleving onder de economisering van de samenleving verstaan we het vergroten van de rol van markten en contracten
ecotax het begrip ecotax vinden we in de wereld van de belastingheffingen het is een vorm van belasting die wordt geheven op
ECS de ecs is de iso valutacode voor de sucre de nationale munteenheid van ecuador
ECU de european currency unit of ecu zoals deze meestal werd aangeduid was de voorloper van de euro
ECUindex de ecu index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van quito in ecuador
eday eday is de engelse aanduiding voor de dag waarop de europese monetaire unie van start ging en de euro
edelmetaal om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken
edelmetaalopties onder edelmetaalopties verstaan we in amsterdam verhandelbare opties die goud of zilver
edge de term edge is naar het nederlands niet echt goed te vertalen het is eigenlijk de systematische voorsprong die je hebt
EDR een european depositary receipt of edr is een certificaat aan toonder van japanse aandelen op naam uitgegeven door
education permanente onder education permanente verstaan we de voortdurende her en bijscholing om de in sommige bedrijfstakken wel heel snel verouderende
EEK de eek is de iso valutacode voor de kroon de nationale munteenheid van estland
een notering hebben bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van
eendaagsgeld onder eendaagsgeld verstaan we een vorm van uitgezet tegoed dat direct opvraagbaar is
eendaagskoers onder de eendaagskoers verstaan we de koers voor de aankoop en de verkoop van een valuta die in afwijking het
eendagspatronen eendags patronen zijn formaties in een barchart die ter vergelijken zijn met candlesticks technische analisten gebruiken deze om een globaal
eenheidskoersnotering de zogenaamde eenheidskoersnotering geeft aan hoeveel van de onderliggende waarde tegen de gegeven koers kan worden gekocht
eenmalige baten en lasten de zogenaamde eenmalige baten en lasten zijn de baten en met name lasten met een aantoonbaar eenmalig
eenmanszaak de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden
eensgevendgeld onder eensgevend geld verstaat men een manier om de koersen van effecten te noteren de marktwaarde van bijvoorbeeld obligaties wordt
eenvormige wet wissel en chequerecht met de zogenaamde eenvormige wet wissel en chequerecht bedoelen we de wetsartikelen in het wetboek van
eenvoudige bankbreuk onder eenvoudige bankbreuk verstaan we een strafbaar feit gepleegd door een failliet die zijn boekhouding en bijbehorende bescheiden niet
eenzijdige markt onder een eenzijdige markt verstaan we een situatie op deze markt waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn
EER de europese economische ruimte afgekort tot eer is een vrijhandelszone die de toenmalige europese economische gemeenschap en de
eerste inbreng we spreken van de eerste inbreng bij de eerste keer dat bijvoorbeeld aandelen of obligaties in een giraal depot
eerste storting wanneer u kiest voor een aflosvorm waarbij de hypotheek aan het eind van de looptijd in één keer afgelost
eerstehandsmarkt onder de eerstehands markt verstaan we de handel in nieuw uitgegeven waardepapieren
eeuwigdurende lening een eeuwigdurende lening of perpetuele lening is een lening waarvan de hoofdsom nooit of pas na een zeer lange
eeuwigdurende obligatie een eeuwigdurende obligatie is een obligatielening waarover wel rente wordt betaald maar die nooit wordt afgelost
eeuwigdurende rente de eeuwigdurende rente is de couponrente die wordt vergoed op een eeuwigdurende obligatielening
EFAwissels een exportfinancieringsarrangementwissel is een speciale wissel ter bevordering van de export die ook wel efa wissels of in het engels
EFCC efcc is de afkorting van european future clearing corporationde efcc is een onafhankelijk instituut dat de administratie en garantie voor
effecten stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te
effecten, clearing van onder de zogenaamde clearing van effecten verstaan we een systeem van collectieve afwikkeling van transacties op de beurs
effecten, executie van onder het begrip executie van effecten verstaan we de executoriale verkoop van effecten
effecten, executoriale verkoop van onder het begrip executoriale verkoop van effecten ofwel executie van effecten verstaan we de openbare verkoop die
effecten, ge´ndividualiseerd onder geïndividualiseerde effecten verstaan we effecten waarvan de bank van ieder individueel stuk dmv het stuknummer vastlegt aan welke
effecten, positie administratie de positieadministratie effecten is een onderdeel van de effectenadministratie waarin het aantal uit effectentransacties te leveren of te
effecten,grijs onder grijze effecten verstaan we effecten die binnenkort op de markt komen maar waar nu nog geen notering voor
effecten,instelling voor collectieve belegging in onder een instelling voor collectieve belegging in effecten ofwel icbe verstaan we een beleggingsinstelling die
effectenadministratie een belangrijk onderdeel bij een effecten bank is de effectenadministratie het mag duidelijk zijn dat de automatisering aan deze administratie zeker
effectenbeheer onder effectenbeheer verstaan we het beheren van effecten voor derden door een bankinstelling taken die onder dit beheren vallen zijn
effectenbeleggingsrekening onder het begrip effectenbeleggingsrekening verstaan we een rekeningcourantrekening waarmee we deel kunnen nemen in een beleggingsfonds
effectenbescherming het begrip effectenbescherming lijkt meer te beloven dan de werkelijkheid de wet effectenbescherming is bedoeld om bezitters van effecten te beschermen
effectenbeurs de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren
effectenbewaarbedrijf met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt
effectenbewaarder een effectenbewaarder is een organisatie die de effecten van een belegger bewaart en zorgt dat de benodigde administratieve handelingen worden
effectenclearing de effectenclearing is een instituut dat belast is met de administratie van te leveren en te ontvangen posities die voorvloeien
effectenclearing,dagafschrift van onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt
effectendepot het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open
effectengirorekening een effectengirorekening is een rekening die elke bij het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv ofwel necigef aangesloten instelling onderhoudt waarop
effectenhandel met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling
effectenhuis een effectenhuis of ook wel effectenfirma is een bedrijf dat namens derden in aandelen handelt
effectenkoersrisico het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie
effectenkrediet effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van
effectenkrediet, kredietlimiet bij de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag
effectenkredietinstelling een zogenaamde eki ofwel voluit een effectenkredietinstelling is een officieel goedgekeurde
effectenmakelaar kredietinstelling die zijn geld verdient met het verlenen van een effectenmakelaar is een tussenpersoon makelaar in de
effectenmarkt onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een
effectennota een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt
effectenonderpand onder een effectenonderpand verstaan we de effecten die verpand zijn voor een krediet
effectenorder een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair
effectenportefeuille een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger
effectenprovisie effectenprovisie is de provisie die aan een klant wordt berekend voor het verrichten van bepaalde handelingen op effectengebied
effectenrekening met een effectenrekening bedoelen we een geldrekening waarover op wens van een cliënt alle effectentransacties van hem afgewikkeld worden
effectentransactie een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair
effectenvernieuwingswet onder de effectenvernieuwingswet verstaan we een wet waarin de mogelijkheden zijn beschreven waaronder het mogelijk is om een duplicaatstuk te
effectenvoorschot we spreken wel van een effectenvoorschot als er sprake is van krediet met effecten en als onderpand meestal is 60
effecthypotheek een effecthypotheek is een vrij complexe nieuwe hypotheekvorm bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen de hypothecaire lening een beleggingskapitaal
effectief rendement op obligaties het zogenaamde effectieve rendement op obligaties wordt berekend uit het couponrendement dit couponrendement wordt gecorrigeerd voor de contante
effectieve betaling effectieve betaling is een beding bij een lening dat stelt dat een schuld in vreemde valuta ook weer in
effectieve omzet de effectieve omzet is de omzet op de beurs uitgedrukt in een geldswaarde bij aandelen is dit het aantal
effectieve rente de effectieve rente geeft aan wat een hypotheek daadwerkelijk kost bij de berekening van de effectieve rente wordt rekening
effectieve vraag de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen diensten van alle consumenten alle bedrijven de overheid en het
effectieve waarde onder de effectieve waarde verstaan we de waarde die effecten vertegenwoordigen bij normale verkoop op de beurs
effectieve wisselkoers de effectieve wisselkoers is een valutakoers die wordt vastgesteld door de verandering in de valutakoersen van handelspartners te wegen
effectieve wisselkoersindices zogenaamde effectieve wisselkoersindices zijn een vorm van indices deze indices worden samengesteld op basis van effectieve wisselkoersen
effectiseren onder effectiseren verstaan we het als effect verhandelbaar maken van iets van waarde bijvoorbeeld van een groep hypotheken die als
efficiency in de economie is het streven naar efficiency een min of meer vanzelfsprekend iets streven we niet naar efficiency dan zou
efficiente markt hypothese de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese
EFM de zogenaamde export financiering maatschappij nv in het algemeen afgekort tot efm is opgericht in 1951 door een
EFTA de efta is een samenwerkingsverband tussen liechtenstein noorwegen ijsland en zwitserland met als doel de onderlinge vrije handel te bevorderen
EFTS onder een een electronic funds transfer system afgekort tot efts verstaan we een betaalsysteem waarbij debitering en
eg aanbevelingadvies een eg aanbevelingadvies was voor de europese unie een uitspraak die geen juridische verplichtingen gaf voor de lidstaten
eg richtlijn een egrichtlijn was een supranationaal dus over de verschillende landen heen bindende instructie aan de lidstaten van de europese gemeenschappen
egalisatiedepot het egalisatiedepot is een voorraad aan effecten bij de effectenclearing van de beurs om eventuele kortstondige problemen bij de levering
egalisatierekening een egalisatierekening is een speciale rekening om schommelingen in en uitgaande geldstromen te verevenen
egalisatiereserve onder een egalisatiereserve verstaan we een reserve die gevormd wordt om kosten die weliswaar regelmatig maar niet elk jaar worden
EganJones egan jones is een amerikaanse kredietbeoordelaar of rating agency egan jones is een van de kleinere kredietbureaus
egbeschikking een egbeschikking was in de tijd van de eeg dus voor de europese gemeenschap een bindende instructie die gold voor
EGKS de in 1951 opgerichte europese gemeenschap voor kolen en staal was een eerste poging tot
EGP de egp is de iso valutacode voor de egyptische pond de nationale munteenheid van egypte
EGverordening een eg verordening was een ten tijde van de eeg dus voor de europese unie een bindende instructie die een
egverordening een egverordening was een ten tijde van de eeg dus voor de europese unie een bindende instructie die een algemene
egyptische pond het egyptische pond is de nationale munteenheid van egypte de iso valutacode van het egyptische pond is egp
eigen beheer van effecten onder het eigen beheer van effecten verstaan we een het zelf beheren van een effectenportefeuille waarbij verder
eigen behoud term uit de pensioenwereld speelt bij reeds ingegane nabestaandenpensioenen eigen behoud is een deel van de contante waarde van het
eigen valuta de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd
eigen vermogen per aandeel het eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone
eigenaar een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft
eigenbeslag met het begrip eigen beslag wat ook wel beslag onder zichzelf wordt genoemd bedoelt men een vorm van beslag
eigendom het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben
eigendom, gemengd er is sprake van gemengde eigendom als de overheid meestal als gevolg van steunverlening een belang neemt in de
eigendom, juridisch het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak waaronder goederen en ook rechten vallen het volledige
eigendom, overgang onder de overgang van eigendom verstaan we elke wijze van eigendomsverkrijging waarbij het eigendomsrecht van een voorganger overgaat
eigendom,juridisch het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben
eigendom,particulier onder particulier eigendom verstaan we alles wat in het bezit is van natuurlijke personen en dus niet van bedrijven
eigendomsakte onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte de eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt
eigendomsrecht bij giraaleffectenverkeer onder het eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer verstaan we het mede eigendomsrecht van een effecteneigenaar in het effectenverzameldepot
eigendomsvoorbehoud het zogenaamde eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat door de leverancier van goederen gemaakt wordt zodat hij ondanks de levering van
eigenlijk spaargeld onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en
eigenlijke bankoverboeking onder een eigenlijke bankoverboeking verstaan we een directe overboeking van de bank van de opdrachtgever naar die van de
eigenvermogen het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van
eigenwoning Met nieuwe belastingstelsel verstaat onder de eigen woning de woning waarvan u de eigenaar bent en die u
eigenwoning forfait onder het eigen woning forfait verstaan we de fiscale bijtelling bij inkomen vanwege het bezit van een eigen woning het
eindbalans de eindbalans is het overzicht van bezittingenactiva schuldenpassiva eigen vermogen en vreemd vermogen die aan het einde van een boekhoudkundige
eindbelegger een eindbelegger is een persoon of instelling die in effecten belegt die effecten in principe voor een langere tijd in
einddatum de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is
eindejaarseffect het eindejaarseffect is het verschijnsel dat fondsen die het in het afgelopen jaar goed gedaan hebben nog even wat verder
eindejaarsmarge de overheid kent met de zogenaamde eindejaarsmarge een mechanisme waarbij ministeries maximaal 1 procent van hun begrotingstotaal door kunnen schuiven
eindheffing door de belastingdienst wordt meestal eerst een voorlopige aanslag verstrekt waarna u na verloop van tijd een zogenaamde eindheffing ontvangt
eindloonregeling een eindloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het door u opgebouwde pensioenrecht afhankelijk is van het salaris op
eindwaarde de eindwaarde is een ander woord voor toekomstige waarde die berekend wordt uit de hoofdsom plus de samengestelde rente die
eisen trading systeem voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan
EKI een zogenaamde eki ofwel voluit een effectenkredietinstelling is een officieel goedgekeurde kredietinstelling die zijn geld verdient met het verlenen van
El Salvador Colon de el salvador colon is de nationale munteenheid van el salvador de iso valutacode van de el salvador
elasticiteit in de economie geeft de zogenaamde elasticiteit aan hoe de ene grootheid op de andere reageert bijvoorbeeld als de ene
elasticiteit van warrants de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende
elastische vraag we spreken in de economie van een elastische vraag in de situatie waarbij de vraag naar een bepaald product
elbowtrade een elbow trade is een verschijnsel uit de tijd van de vloerhandel maar het komt nu beslist ook nog
elder force de elder force indicator is ontwikkeld door elder in 1989 de indicator geeft de kracht aan waarmee de bulls en
Elder ray de "elder ray" indicator is ontwikkeld door elder in 1989 en komt uitgebreid aan bod in zijn boek
electioncyclus de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat
electronic fundstransfersystem onder een een electronic funds transfer system afgekort tot efts verstaan we een betaalsysteem waarbij debitering en
electronic trading onder electronic trading verstaan we de handel die plaatsvindt via een computersysteem er is geen fysieke marktplaats zoals de vroeger
elektronisch bankieren onder elektronisch bankieren verstaan we het geheel aan informatie uitwisseling en het doorgeven van opdrachten en orders tussen een
elektronisch betalingsverkeer onder het elektronisch betalingsverkeer verstaan we het betalingsverkeer dat gebruik maakt van elektronische technieken met name op het gebied
elektronisch geld onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas
elfproef van het bankrekeningnummer de zogenaamde elfproef van het bankrekeningnummer is een test waarmee de mogelijke bestaanbaarheid van het bankrekeningnummer kan
Elliott abctheorie de abctheorie komt voort uit de elliott wave theorie voor een heen en weer gaande beweging van de koersen
Elliott wave theorie de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen
Elsalvador colon de el salvador colon is de nationale munteenheid van el salvador de iso valutacode van de el salvador
EMA bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de
embargo onder een publicatie onder embargo verstaan we een verbod tot publicatie van een bericht tot een bepaald uur op een
emerging market een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten
emerging markets onder de emerging markets verstaan we de groeilanden die bezig zijn met een snelle ontwikkeling tot moderne industriestaten
EMF het europees monetair fonds meestal aangeduid met emf was een fonds ten tijde van de europese gemeenschap waarin
emi raad onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut
e-mini een e mini contract is een termijncontract waarbij de bedragen
emiraad onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut
emisse, hoofdaannemer van een onder een bookrunner verstaan we het hoofd van een effectensyndicaat dat de inschrijving toewijzing en de na markt regelt voor
emissie een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs
emissie met voorkeursrecht een emissie met voorkeursrecht is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben bij
emissie syndicaat onder een emissiesyndicaat verstaan we een samenwerking van een onderneming met één of meer banken om een emissie tot stand
emissie, cross currency een cross currency emissie is een vorm van een emissie waarbij verschillende debiteuren via tussenkomst van een bank
emissie, euro onder een euro emissie verstaan we een emissie op de europese kapitaalmarkt
emissie, overgenomen een overgenomen emissie is een emissie waarbij een bank of een groep van banken het zogenaamde emissiesyndicaat alle nieuw
emissie,guichet een guichet emissie is een vorm van een emissie waarbij de onderneming die de nieuwe aandelen obligaties uitgeeft
emissiebank een emissiebank is een bank die de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende instelling en deze vervolgens zelf
emissiebedrijf het zogenaamde emissiebedrijf is een onderdeel van een bank dat gericht is op het adviseren en begeleiden van bedrijven die
emissiedatum de emissiedatum is de eigenlijk datum waarop een emissie dus een uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties daadwerkelijk plaatsvindt
emissiehuis een emissiehuis is een bank die een emissie of uitgifte van aandelen of obligaties door een uitgevende instelling begeleidt
emissiekalender de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van
emissiekoers de emissiekoers wordt ook inschrijvingskoers of uitgiftekoers genoemd de emissiekoers is de koers waartegen de nieuw uit te geven aandelen
emissiemarkt onder de emissiemarkt verstaan we een onderdeel van de publieke kapitaalmarkt waarop de uitgiften emissies van nieuwe effecten zowel aandelen
emissieprospectus een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede
emissierechten emissierechten worden verhandeld tussen bedrijven met veel milieuonvriendelijke co2 uitstoot en milieuvriendelijke bedrijven zonder of met weinig van deze uitstoot
emissierekening een zogenaamde emissierekening is een speciale rekening die een bank aanhoudt bij necigef deze rekening wordt gebruikt om aandelen die
emissievoorwaarden met het begrip emissievoorwaarden worden de voorwaarden bedoeld die vermeld staan in het emissieprospectus waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen
emittent de emittent is de onderneming die nieuwe effecten uitgeeft via een emissie ook de bank of groep van banken die een
emitteren onder emitteren verstaan we het uitgeven van effecten ofwel het publiek in de gelegenheid te stellen om effecten in een
emotie er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst
empirische delta de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend
employability onder de moeilijk vertaalbare term employability verstaan we de mate waarin kennis en ervaring van een medewerker aansluiten aan de
employment situation het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op
employmentcostindex Één van de indicatoren waar de fed rekening mee houdt bij het vaststellen van het beleid is de
emprirische delta de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is
EMS de afkorting ems staat voor europees monetair stelsel dit is een stelsel van vaste wisselkoersenverhoudingen binnen de eu
EMU schuldquote onder de emu schuldquote verstaan we de schuld van de gehele overheid rijk gemeenten en provincies uitgedrukt in een
EMU tekort onder het emu tekort verstaan we het tekort van de gehele overheid te weten het rijk en de gemeenten
EMV de ease of movement of emv is een door richard arms ontwikkelde indicathierbij wordt bij een equivolumechart de midpoint
encryptie onder encryptie verstaan we een vorm van beveiliging dmv getallen sleutels van de opslag en de uitwisseling van gegevens via
endogene economische krachten we spreken van endogene economische krachten bij de economische invloeden die de conjunctuur van binnen uit sturen
endossant onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde
endossement onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht
endossement,recta een recta endossement is een endossement waarbij de endossant verbiedt dat de geëndosseerde op zijn beurt het betrokken orderpapier
enge liquiditeitstoetsing met het begrip enge liquiditeitstoetsing wordt een toetsing bedoeld die als doelstelling heeft om er voor te waken dat
engel,wet van de wet van engel kijkt naar het verband tussen de uitgaven aan voeding en het inkomen
engulfing bearish de engulfing bearish komt uit de wereld van de japanse candlestickanalyse en is als volgt toe te lichten
enhanced indexing een beleggingsstrategie waarbij men in grote lijnen wel een bepaalde index volgt maar door het veranderen van de weging
enkelvoudige jaarrekening onder een enkelvoudige jaarrekening verstaan we een jaarrekening van een groep gerelateerde bedrijven die ieder voor zich een jaarrekening
enkelvoudige rente de zogenaamde enkelvoudige rente is het tegenovergestelde van samengestelde rente ook wel rente op rente genoemd
enquêterecht het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap
enronitis met de term enronitis wordt een algemeen breed gedragen wantrouwen tegen de gepubliceerde jaarcijfers van een bedrijf bedoeld
enter day stop order een enter day stop order is een effectenorder aan een broker die uitgevoerd moet worden op een
enter open stop een enter open stop order dient tegen een opgegeven koers uitgevoerd te worden en blijft bij de broker
enterprice value onder de enterprice value of ondernemingswaarde verstaan we de som van de beurskapitalisatie en de netto rentedragende schulden
entrepot onder een entrepot verstaan we een onder douanetoezicht gestelde opslagplaats voor nog niet ingeklaarde goederen
entryprice de entry price is de koers waarop een positie in een bepaald derivatencontract bijvoorbeeld een optie is geopend
envelop een envelop is in de wereld van de technische analyse een vorm van een trendkanaal of bandsysteem dat als volgt
envelop een moving average channel ook wel envelop genoemd is een vorm van een trendkanaal dat als volgt wordt
EOCC de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut
eoe eoe is de vroegere afkorting van european options exchange nu euronext aex op deze beurs worden opties op een aantal
eoeoptie een eoe optie was een optie met de vroegere eoe index als onderliggende waarde
eonia een eonia is een zogenaamd rentederivaat een afgeleid product met rente als onderliggende waarde dus de eonia wordt gebruikt door de
EPS de afkorting eps staat voor earnings per sharemet de eps wordt dus de winst per aandeel bedoeld
equal dollar weighted index bij een dollar weighted index wordt het aantal aandelen in de index bepaald door een techniek waarbij
equalizing ratio de equalizing ratio geeft de mate waarin opties ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn de waardering wordt daarbij gecorrigeerd voor het risico
equiduct equiduct is een elektronische beurs die eigendom is van het amerikaanse effectenhandelshuis citadel
equity bij futures het begrip equity bij futures komen we bij de termijnhandel
equity bij futures het begrip equity bij futures komen we bij de termijnhandel futureshandel tegen als de waarde van een termijnrekening
equity convertibele een equity convertibele is een obligatie die inwisselbaar is tegen aandelen beter bekend als de converteerbare obligatie
equity. we komen de term equity tegen in de vorm van 1 gewoon aandeel 2 de waarde van een futures portefeuille waarbij
equityconvertibele een equity convertibele is een obligatie die inwisselbaar is tegen aandelen beter bekend als de converteerbare obligatie
equitykicker het begrip equitykicker komen we tegen als de extra beloning voor de directie van een onderneming in het geval van
equityline de equityline of ook wel moneyline is de opbrengst van een tradingsysteem uitgezet in een grafiek bij een goed tradingsysteem
equityline de equityline of ook wel moneyline is de opbrengst van een tradingsysteem uitgezet in een grafiek bij een goed tradingsysteem
equitymethode de equitymethode is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen uitgangspunt van de equitymethode is de aanschafwaarde
equityvalue onder de equity value verstaan we de netto vermogenswaarde plus de betaalde goodwill
equivalentiebeginsel we spreken van het equivalentiebeginsel bij het feit dat bij een verzekering de hoogte van de premie in een verhouding
equivolume chart een zogenaamde equivolume chart is een minder bekend grafiektype waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van bars maar van blokken
erfdienstbaarheid met het begrip erfdienstbaarheid wordt een last ten bate van het ene erf en ten laste van een naburig erf
erfenis onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat
erfenis onder een erfenis verstaan we het geheel van bezittingen en schulden dat een overledene die ook wel de erflater wordt
erfpacht erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is
erfpachtscanon het is mogelijk dat u een woning koopt zonder dat u eigenaar wordt van de grond in dat geval krijgt
erfrente onder erfrente verstaan we een kapitaalverzekering waarbij het kapitaal niet ineens maar in jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd tot de einddatum
erkende beurzen erkende beurzen zijn van overheidswege onder toezicht staande beurzen in eu en g10 landen en de beurzen die door
erratic we zeggen van een markt dat deze erratic is als de markt regelmatig op vrij heftige wijze en vrij plotseling
erratic market alles over trading en tradingsystemen vindt u in dit boek
ESCB de escb is het europese stelsel van centrale banken
ESCC escc is een afkorting van european stock options clearing corporation de escc is een clearinginstituut dat de afwikkeling en garantie van
escrow onder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde
escrowreceipt het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de
ESP de esp is de iso valutacode voor de vroegere spaanse peseta voor de invoering van de euro de nationale munt
ESRB de european systemic risk board ofwel esrb is een begin 2011 opgerichte supertoezichthouder die geleid wordt door
essentiele regels wil je als trader ooit een kans hebben om succesvol te worden dan zijn er een aantal
estlandse Kroon de estlandse kroon is de nationale munteenheid van estland de iso valutacode van de estlandse kroon is eek
etb de etb is de iso valutacode voor de ethiopische birr de nationale munteenheid van ethiopie
ETF etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel
Ethiopische birr de ethiopische birr is de nationale munteenheid van ethiopie de iso valutacode van de ethiopische birr is etb
ethisch beleggen van ethisch beleggen is sprake als u belegt volgens bepaalde normen en waarden een universele definitie is er niet
ethisch beleggingsfonds een zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet financiele grootheden zoals het rendement van
ethisch ondernemen de meeste ondernemingen hebben als doelstelling het maken van winst teneinde de continuïteit van eht bedrijf te waarborgen maar
ethische fondsen onder zogenaamde ethische fondsen verstaan we beleggingsfondsen die zich bij hun beleggingsbeleid niet uitsluitend zeggen te richten op het
eto een eto is een "exchange traded option" ofwel een optie die op een optiebeurs genoteerd staat
EUA een european union allowance of eua is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2
euratom euratom wat een samentrekking was van europese gemeenschap voor atoomenergie is een in 1966 opgerichte organisatie ter bevordering van het
EURCO de eurco was in de tijd van de eeg de internationale rekeneenheid voor obligatieleningen de eurco was daarbij gebaseerd op een
eurco de eurco was in de tijd van de eeg de internationale rekeneenheid voor obligatieleningen de eurco was daarbij gebaseerd op
EUREX de eurex is het samengaan van de dtb deutsche termijn bã¶rse de duitse beurs voor opties en futures en de
euribor euribor is een afkorting van euro interbank offered rate euribor is de rente waartegen 57 europese banken bereid zijn leningen
euro de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende
euro emissie onder een euro emissie verstaan we een emissie op de europese kapitaalmarkt
eurobank onder een eurobank verstaan we elke bank buiten de verenigde staten die actief is op de eurodollarmarkt op de eurovalutamarkt
eurobasiscall onder eurobasiscall verstaan we het rentetarief dat banken uit de eurozone gebruiken als referentie bij vergoedingen op creditstanden in euro's
eurobasisrente onder eurobasisrente verstaan we het rentetarief dat banken uit de eurozone gebruiken als referentie bij vergoedingen op debetstanden in euro's
eurobond een eurobond is een obligatie lening uitgegeven door ondernemingen of instellingen gevestigd in een ander land dan het land van
eurobondfutures eurobond futures worden verhandeld in frankfurt en in londen eurobond futures zijn termijncontracten op duitse staatsleningen
eurobondmarkt de eurobondmarkt is de markt in eurobonds die vrijwel geheel telefonisch per fax of andere elektronische communicatiemiddelen tot stand komt
eurobv we spreken van een eurobv bij een combinatie van een engelse limited engelse vorm van de besloten vennootschap of bv
eurocard Nederland BV eurocard nederland bv afgekort tot ecn is een dochterorganisatie van de gezamenlijke nederlandse bankinstellingen en de vroegere postbank
euroclear euroclear is een in brussel gevestigd instituut dat zich bezighoudt met de effectenclearing door de aangesloten deelnemers worden zowel geldrekeningen
eurocrisis de zogenaamde eurocrisis werd zichtbaar als uitvloeisel van de kredietcrisis toen bleek dat bepaalde landen met name griekenland en andere
eurodeposito een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van
eurodeposito een eurovalutadeposito of kortweg een eurodeposito is een deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van het
eurodepositomarkt de eurovalutadepositomarkt of ook wel kortweg de eurodepositomarkt is de geldmarkt waar op deposito&#8217s in eurovaluta worden verhandeld
eurodollar met de term eurodollar bedoelen we de benaming voor de dollars die in het bezit zijn van europese banken en
eurodollarbond met een eurodollarbond wordt een eurobond bedoeld die luidt in us dollars
eurodollaroptie de euro dollar optie is een optie met als onderliggende waarde de us dollar het contract slaat op
eurofixing onder eurofixing verstaan we het vaststellen van de officiële koers van de euro ten opzichte van andere valuta's
euroguldennote euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote. Het ging om een obligatie uitgegeven mbt tot een een
eurolening een eurolening was een vorm van een lening van vã³ã³r de invoering van de euro een eurolening was een internationale lening
euromarkt onder het begrip euromarkt verstaan we de gemeenschappelijke markt van de lidstaten van de europese unie gemeenschappen
euronext aex was vroeger de aex op deze beurs worden opties op een aantal nederlandse aandelen indices en edele metalen verhandeld
euronm onder euronm verstaan we het pan europese marktsegment voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen die doorgaans actief zijn in de technologiesector
euronm amsterdam onder euronm amsterdam verstaan we het marktsegment voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen van amsterdam exchanges
european currency area ten tijd van de ecu was de european currency area de verzamelnaam van alle landen die aan deze
european currency unit de european currency unit of ecu zoals deze meestal werd aangeduid was de voorloper van de euro
european depositary receipt een european depositary receipt of edr is een certificaat aan toonder van japanse aandelen op naam uitgegeven door
european economic area de european economic area is een in 1992 opgerichte organisatie
european free trade area de european free trade area ofwel de efta is een vrijhandelszone binnen de landen van de europese
european futuresclearing corporation de european futures clearing corporation is een onderdeel van amsterdam exchanges en regelt de administratieve afhandeling en
european options clearing corporation bv de european options clearing corporation ofwel eocc is een holding voor de clearing bedrijven van de
european optionsexchange association de european options exchange association is een in amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar nederlands recht
european stock options clearing corporation bv de european options clearing corporation bv meestal gemakshalve afgekort tot eocc was het holding instituut
European Systemic Risk Board de european systemic risk board ofwel esrb is een begin 2011 opgerichte supertoezichthouder die geleid wordt door
european union allowance een european union allowance of eua is een vorm van een verhandelbaar emissierecht in co2
european venture capital association in de european venture capital association ofwel de evca hebben een groot aantal participatiemaatschappijen zich verenigd
europeanstyle european style is de aanduiding voor wat vaak een europese optie wordt genoemd de houder kan bij deze "european
europees monetair fonds het europees monetair fonds meestal aangeduid met emf was een fonds ten tijde van de europese gemeenschap waarin
europese centrale bank sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone
europese commissie de europese commissie is een uitvoerend orgaan van de europese gemeenschappen dat tevens toeziet op de naleving van de
europese economische ruimte de europese economische ruimte afgekort tot eer is een vrijhandelszone die de toenmalige europese economische gemeenschap en de
europese gemeenschap voor kolen en staal de in 1951 opgerichte europese gemeenschap voor kolen en staal was een eerste poging tot
europese monetaire unie de europese monetaire unie was een onderdeel van het proces van verdere integratie van het monetair en economisch
europese opties we spreken van opties met een europese stijl of kortweg europese opties bij opties of warrants die alleen aan
europese raad de europese raad is een orgaan van de europese unie de europese raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van
europese raad voor het betalingsverkeer europese raad voor het betalingsverkeer is de raad die op internationaal niveau de samenwerking tussen de banken in het betalingsverkeer
europese rekenkamer de europese rekenkamer is een orgaan binnen de europese unie dat gevestigd is in luxemburg
europese unie onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van
europese vrijhandelsassociatie de europese vrijhandelsassociatie afgekort tot eva is een vrijhandelsgebied waarvan onder meer noorwegen en ijsland deel uit maken
europese-stijl we spreken van opties met een europese stijl of kortweg europese opties bij opties of warrants die alleen aan
eurotop100index de euro top 100 index ofwel de e100 werd oa verhandeld op de aex van de 100
eurovaluta een eurovaluta was in de guldentijd nog de valuta waarin deposito's werden aangehouden kredieten werden verleend etc buiten het land
eurovalutabedrijf het zogenaamde eurovalutabedrijf waren of zijn de activiteiten van eurobanken bestaande uit het opnemen en uitlenen van eurovaluta
eurovalutadeposito een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van
eurovaluta-depositomarkt de eurovalutadepositomarkt is de internationale geldmarkt waarop deposito's in eurovaluta worden verhandeld
euro-valutalening een eurovaluta lening is een lening afgesloten op de zogeheten eurovalutamarkt
eurovalutamarkt de eurovalutamarkt wordt ook wel de euromarkt genoemd eurovalutamarkt is een verzamelnaam voor de internationale markt gevormd door de belangrijkste
EUROX onder de naam eurox werd er regelmatig overlegd tussen de ministers van financiën die deelnamen aan de de europese monetaire
eurozondaar een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld
eurozone de eurozone is de eigenlijke muntunie van alle landen uit de europese unie die de euro als munteenheid hebben ingevoerd
EVA de europese vrijhandelsassociatie afgekort tot eva is een vrijhandelsgebied waarvan onder meer noorwegen en ijsland deel uit maken
EVA onder de term economic value added ofwel afgekort tot eva verstaan we een manier om het rendement van
evapatroon een evapatroon is een vorm van een bodempatroon dus een koerspatroon dat aangeeft dat er een bodem wordt gevormd en
eve and eve patroon de double bottom dubbele bodem of ook wel een eve and eve patroon genoemd is een koerspatroon uit de technische
evening doji star de evening doji star bearish is een koerspatroon uit de candlestickanalyse deze evening doji star bearish wordt
evening star bearish de evening star bearish komt uit de wereld van de candlesticks en het koerspatroon laat zich als volgt
evening up met de term evening up wordt bedoeld dat er een tegengestelde positie wordt ingenomen om een bestaande positie te
evenredige consolidatie met het begrip evenredige consolidatie wordt een methode van consolidatie bedoeld waarbij het aandeel van de groep in elke
event risk onder een event risk verstaan we het risico op een totaal onverwachte gebeurtenis het is natuurlijk per definitie onmogelijk
evenwicht het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen
evenwichtsprijs de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de
ex de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is
exchange act de commodity exchange act is de wet die in de verenigde staten de termijnhandel mogelijk maakte en zorgde
exchangeoption de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van
exclaim met de term ex claim wordt een aanduiding bij de koers van een aandeel bedoeld die aangeeft dat dit
exdatum het begrip ex datum kent meerdere betekenissen namelijk 1 de eerste dag waarop een fonds wordt verhandeld zonder een specifiek
ex-dividend ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering
ex-divididenddatum de ex divididend datum is de dag waarop het dividend officieel wordt vastgesteld
executeur onder de executeur of executeur testamentair wordt degene verstaan die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te
executie met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een
executiebeurs een executiebeurs is een beurs waarop door middel van een openbare verkoop effecten worden verkocht als een schuldenaar niet meer
executievaneffecten onder het begrip executie van effecten verstaan we de executoriale verkoop van effecten het betreft een openbare verkoop die
executieverkoop de mogelijkheid van een executieverkoop is een wezenlijk onderdeel van de hypotheek de geldverstrekker heeft het zogenaamde hypotheekrecht indien u
executiewaarde onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare
executiewaarde onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare
execution only we spreken van execution only bij klanten die geen advies over financiële producten als beleggingen of verzekeringen willen maar
execution only client de meeste commissionairs en vermogensbeheerders spreken van een execution only cliënt bij een belegger die alleen zijn effectenorders
executoirverklaring onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door
executoriaal beslag onder een executoriaal beslag verstaan we een vorm
executoriale verkoop van effecten onder het begrip executoriale verkoop van effecten ofwel executie van effecten verstaan we de openbare verkoop die
executorialet itel onder een executoriale titel verstaan we een geschrift op grond waarvan een beslag en executoriale verkoop kan geschieden zonder
exedentregeling de term exedentregeling komt uit de wereld van de pensioenen de exedentregeling is een regeling die het mogelijk maakt om
exequatur onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door
exercise onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie
exercise cut off time de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van
exercise note een exercisenote is een bericht aan de clearing dat een cliënt van een pom zijn optierechten wil uitoefenen
exercise, early onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan
exercisedatum de exercisedatum ook wel expiratiedatum en
exerciselimit uitoefendatum is de vooraf vastgestelde datum waar op de koper van een optie de
exercisen de exercise limit is een door de optiebeurs gesteld maximaal aantal
exercisenotice met het knap uit het engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld dus het uitoefenen van
exerciseorder een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de
exerciseprice een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door
exercisesettlementdate de exercise price is de prijs waartegen een optie op de
exhaustiongap een zogenaamde exhaustion gap is een 'gat' in een koersgrafiek aan het einde van een trendeen exhaustion gap geeft
existing home sales de exercise settlement date is de uiterste dag waarop de
exit, moneymanagement het rapport existing home sales bevat de verkopen van bestaande huizen die dus al eerder een eigenaar hebben
exit, profittarget bij de moneymanagement exit wordt een positie gesloten als een tevoren bepaald bedrag is verdiend of als er bijvoorbeeld sprake
exit, signal generated de profit target exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken
exit, trailing de signal generated exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken de signal generated exit is een exitstrategie die
exit, volatility de trailing exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken een trailing exit wordt geregeld met zogenaamde trailing stops
exit,barrier we vinden de volatility exit terug bij tradingsystemen deze volatility exit wordt aangestuurd door de impliedvolatility en zorgt er voor om
exit,moneymanagement de barrier exit is bij trading een vooraf bepaalde
exit,timebased bij de moneymanagement exit wordt een positie gesloten als een tevoren bepaald bedrag is verdiend of als er bijvoorbeeld sprake
exitkorting de time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken
exitstrategie de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van
exogene economische krachten onder exogene economische krachten verstaan we krachten die inwerken op de conjuctuur maar die niet zozeer een economische
exoneratie met een exoneratie wordt een beding in een overeenkomst bedoeld waarmee één van de partijen wordt vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid
exoten met exoten worden aandelen of constructies met derivaten zoals opties bedoeld die moeilijk verhandeld kunnen worden
expediteur de expediteur is een tussenpersoon die voor zijn opdrachtgever goederen doet vervoeren
expediteursconnossement onder een expediteurs connossement verstaan we een vervoersdocument dat sterk lijkt op een connossement
expeditie met het begrip expeditie bedoelen we in juridische zin een authentiek afschrift van een akte en in het bijzonder van
expenseratio de expense ratio meet de kosten van een beleggingsfonds zoals de operationele kosten de salarissen en dergelijke en vergelijkt
expertise certificaat met een expertisecertificaat wordt een certificaat bedoeld waarin een expert verklaart wat de fysieke toestand en eventueel ook wat de
expertsystem een expertsystem bestaat uit software die op basis van regels machinaal leesbaar en verwerkbaar worden opgeslagen in een zogenaamde
expiratie expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een
expiratiecyclus de expiratiecyclus wordt gevormd door de maanden waarin de opties van een bepaalde optieklasse aflopen
expiratiedag onder de expiratiedag verstaan we de datum waarop een optiecontract en of een documentair krediet aflopen ofwel ophouden te bestaan
expiratiedatum in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract
expiratiemaand de expiratiemaand is de kalendermaand waarin opties ophouden te bestaan ofwel de maand waarin de opties aflopen anders gezegd het
expireren we spreken van het expireren van optiecontracten wanneer deze na de 3e vrijdag van de uitoefenmaand ophouden te bestaan
expittransaction met de term ex pit transaction wordt een transactie bedoeld die niet op een reguliere beurs tot stand
exploitatiekosten onder het begrip exploitatiekosten verstaan we de kosten met uitzondering van de verschillende afschrijvingen die bij de berekening van het
exploitatieoverschot het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en
exploitatieoverschot het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en
exponentieel voorschrijdend gemiddelde bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde of zoals meestal wordt gezegd het ema wordt steeds het verschil met de
exponentiële groei we spreken van exponentiële groei als bij de verandering van tijd de relatieve groei groter is dan bij een
exportfinanciering met het begrip exportfinanciering wordt de financiering van de handel naar het buitenland bedoeld
exportfinanciering, gemengd bij het begrip gemengde exportfinanciering hebben we het over een speciale vorm van exportfinanciering deze exportfinanciering die bestaat uit twee
exportfinancieringsarrangement het zogenaamde exportfinancieringsarrangement of afgekort efa is een speciaal arrangement dat is ingesteld door de nederlandsche bank nv en
exportfinancieringsmaatschappij de zogenaamde export financiering maatschappij nv in het algemeen afgekort tot efm is opgericht in 1951 door een
exportincasso het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen1 de combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten2 het geheel vanhandelingen
exportkredietverzekering een export kredietverzekering dekt de betalingsrisico&#8217s die zijn verbonden aan de levering van goederen of het verrichten van diensten aan
exportquota onder exportquota verstaan we een maximum dat per land wordt gesteld aan de hoeveelheid grondstof die het per jaar mag
exportquote de exportquote is de verhouding tussen het nationaal inkomen en de export van een land
exportrisico het exportrisico vinden we bij het exporteren van goederen en diensten naar het buitenland er is bij export sprake van een
exposure de exposure is het prijsrisico dat wordt gelopen over een economische voorraad financiële goederen het is dus het risico dat
exquatur onder een exequatur verstaan we een handeling van de president van de arrondissementsrechtbank op grond waarvan een vonnis dat door
external bond met de term external bond wordt een zogenaamde foreign bond bedoeld dit is een obligatie die genoteerd staat in een
externe arbeidsverdeling onder externe arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie tussen de verschilende ondernemingen bijvoorbeeld de ene onderneming maakt computers de andere koffiezetapparaten
externe convertibiliteit met het begrip externe convertibiliteit wordt de situatie bedoeld waarin niet ingezetenen vrij euro's kunnen kopen deze aanhouden en
externe effecten onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in
externe financiering met de term externe financiering bedoelen een vorm van financiering met behulp van bronnen die buiten de onderneming liggen
externecontrole een externe controle van een bedrijf is een controle die wordt uitgevoerd door of namens een derde partij
externeverslaggeving onder de externe verslaggeving verstaan we alle documentatie en informatie die een organisatie al dan niet verplicht doet toekomen
externewaarde van het geld onder de externe waarde van het geld verstaan we de omruilwaarde van de geldeenheid ten opzichte
extinctieve verjaring bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd het is een vorm van verjaring waardoor de
extra aflossen met extra aflossen wordt een bedrag dat u aflost naast het contractueel vastgelegde bedrag bedoeld
extra dividend met het extra dividend wordt het dividend bedoeld dat wordt uitgekeerd boven het gewone dividend dit wordt in vrij uitzonderlijke

extra hypotheek onder een extrahypotheek verstaan we een het deel van een hypothecair krediet dat boven het percentage van de executiewaarde van
extra rentetoeslag onder de extra rentetoeslag verstaan we een percentage dat de banken tijdelijk bovenop de overeengekomen debetrente leggen wanneer de
extracomptabel het tegengestelde van intracomptabel is extracomptabel en we spreken hiervan als bepaalde administratieve gegevens niet via de boekhouding en het
extrinsieke waarde de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde
ex-warrant we spreken van ex warrant aandeel bij een aandeel waar deze warrant inmiddels af is in het algemeen door

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.