Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

A

Woordenboek voor geld en zelf beleggen - A - 
a la baisse Een ၠla baisse transactie is een transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de
a la hausse transactie Een á la hausse transactie is een transactie waarbij effecten worden gekocht in de verwachting dat de
a priori a priori is een term die we in de financiële wereld nogal eens tegenkomen en wat zoveel wil zeggen
AA een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen
aan boord connossement onder een aan boord connossement verstaan we een vorm van een connossement waarin als zodanig is aangegeven dat
aan de markt hebben De term aan de markt hebben is vaktaal uit de effectenhandel en het slaat op de situatie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

aan jou Aan jou is een stukje vakjargon uit de effectenhandel met name toen deze handel nog op de vloer plaats
aanbetaling bij afbetalingskrediet Onder de aanbetaling bij afbetalingskrediet verstaan we het eerste bedrag dat betaald moet worden als we een afbetalingsregeling hebben
aanbiedende bank Onder een aanbiedende bank verstaan we een incasserende bank die ook het incasseren bij de betrokkene verricht en als we
aanbod gerede betaling Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur
aanbod van gerede betaling Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur
aanbodeconomie de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei
aanbodfactoren De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste
aanbodlijn De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het verband tussen de prijs van
aanbodoverschot in de economie kennen we het aanbodoverschot dit ontstaat op het moment dat er
aandeel In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap
aandeel aan toonder Een aandeel aan toonder is een aandeel waarbij degene die het kan tonen hij is dus de toonder
aandeel in portefeuille Er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" Ten eerste als andere term voor aandelen
aandeel met nominale waarde Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal
aandeel op naam Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van deaandeelhouder
aandeel op naam Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder en dat
aandeel op onverdeelde boedel Het recht op een aandeel op de onverdeelde boedel vinden we terug bij een boedelscheiding stel dat twee partners
aandeel van derden Vakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding
aandeel zonder nominale waarde Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk
aandeel, achtbaan Het achtbaanaandeel vinden we in de krant terug in de rubriek grootste daler en grootste stijgers van de dag.
aandeel, bonus een bonusaandeel is een uitkering in aandelen ten laste van de reserves bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan
aandeel, bungee Soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af meestal na een
aandeel, cashflow per De cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash
aandeel, certificaat van Amerikaans Een certificaat van amerikaans aandeel ofwel een american depositary receipt of adr is een effect dat originele
aandeel, correctiefactor onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en
aandeel, cumulatief preferent winstdelend Bij een cumulatief preferent winstdelend aandeel zijn de rechten van een cumulatief preferent aandeel en die van
aandeel, cyclisch Een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een
aandeel, eigen vermogen per Het eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone
aandeel, geblokkeerd We spreken van een geblokkeerd aandeel of een geblokkeerd fonds in iemands aandelenportefeuille of aandelendepot bij aandelen waarin men
aandeel, gewoon Een gewoon aandeel is in feite het aandeel uit het normale spraakgebruik dus een aandeel waar verder geen speciale
aandeel, glamour Een glamouraandeel is een aandeel dat door de goede prestaties in het verleden of door hooggespannen toekomstverwachtingen extreem populair
aandeel, ingekocht Een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is
aandeel, introductie van een Onder de introductie van een aandeel verstaan we het opvoeren van een nieuw aandeel op de beurs
aandeel, jojo Het jojo aandeel beweegt zich vrij cyclisch tussen twee harde grenzen zeg maar binnen een soort van tradingrange
aandeel, negendaags wonder Een negendaags wonderaandeel is een aandeel dat op basis van onbevestigde geruchten omhoog vliegt en daarna nog enkele dagen
aandeel, netto winst per De nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs
aandeel, nopar Onder een no par aandeel of een no par share verstaan we een aandeel zonder nominale waarde
aandeel, onder Een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een
aandeel, oprichters- Een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van
aandeel, overreagerend De beurs en daarmee de beursindex reageert op het algemene economische nieuws de meeste aandelen gaan met de index
aandeel, plastic Een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en
aandeel, preferent Een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend


Klik op de afbeelding voor meer informatie

aandeel, preferent winstdelend Een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede
aandeel, rendements- We spreken van een rendementsaandeel bij een aandeel dat een hoger dan gemiddeld dividendrendement heeft
aandeel, rijzende ster Sterren rijzen langzaam maar zeker aan de avondhemel het lijkt niet snel te gaan maar het gebeurt
aandeel, short synthetisch Een short synthetisch aandeel is de combinatie van een
aandeel, value Een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en een lage koers winstverhouding. Het begrip zegt helaas
aandeel, vermogenswaarde Onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen
aandeel, winstgerechtigd Onder een winstgerechtigd aandeel verstaan we een aandeel dat recht geeft op uitbetaling van een gedeelte van de winst
aandeel, wonder- Hebt u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd is
aandeel, zichtbare intrinsieke waarde per De zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming ook
aandeel,boekwaarde per De boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers er van
aandeel,certificaat van onder een certificaat van aandeel verstaan we een soort van aandeel dat een ander aandeel vertegenwoordigt het certificaat
aandeel,cyclisch groei Een cyclisch groei aandeel is een aandeel dat weliswaar als een cyclisch aandeel wordt gezien maar dat
aandeel,dividend per Het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel wordt uitgekeerd en dat verkregen wordt
aandeel,intrinsieke waarde De intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het
aandeel,niet-genoteerd Een niet genoteerd aandeel is een effect of fonds zonder officiële notering. De handel loopt via gespecialieerde handelaren en beleggers
aandeel,niet-volgestort Een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam waarbij slechts een deel bijv10% van de nominale waarde
aandeel,preferent- Aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling
aandeel,prioriteit Een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te
aandeel,pseudo- Bij een pseudoaandeel is er sprake van kunstmatig aangemaakte koersen. Ddit kan met speciale software of met bijvoorbeeld excel. Het voordeel is
aandeel,register Een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap in dit aandeelhoudersregister
aandeel,ster- Elke beurs heeft wel een beurslieveling dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben en dat door
aandeel,synthetisch Een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put
aandeelbewijs Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is
aandeelbewijs,orgineel We spreken van een orgineel aandeelbewijs als dit bij een administratiekantoor is ondergebracht dat op basis van dit aandeelbewijs
aandeelhouder De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal
aandeelhouder, middelijk- De middelijke aandeelhouder is de indirecte bezitter van een aandeel. Hij heeft het aandeel dus niet direct in bezit
aandeelhouder, onmiddellijk We spreken van een onmiddellijke aandeelhouder als deze de aandelen in de vennootschap direct bezit dus niet via andere
aandeelhouder, stemrecht Het stemrecht van de aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze
aandeelhouder,preferent Een preferente aandeelhouder is een belegger die over preferente aandelen in een organisatie beschikt en die daarmee in het
aandeelhouders De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt
aandeelhoudersaansprakelijkheid Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de
aandeelhouderscommissie Met het begrip aandeelhouderscommissie wordt een groep van aandeelhouders die is benoemd door
aandeelhoudersmacht Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap


Klik op de afbeelding voor meer informatie

aandeelhoudersregister Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van
aandeelhoudersvereniging Een aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen
aandeelhoudersvergadering Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in
aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen
aandelen In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap
aandelen blokkeringsregeling De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen
aandelen in portefeuille Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog
aandelen op naam, overdracht Overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan
aandelen, bijschrijven op Bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling
aandelen, deponering van Onder de deponering van aandelen verstaan we het in bewaring geven van effecten bij een depotbank of andere
aandelen, obligo op Onder het obligo op aandelen verstaan we een volstortingsverplichting van aandeelhouders van op naam gestelde nog niet volgestorte
aandelen, plaatsen van We spreken van het plaatsen van aandelen op de beurs bij een emissie of bij een onderhandse introductie
aandelen, volgestort Volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald
aandelen,defensief Onder defensieve aandelen verstaan we aandelen met weinig koersfluctuaties en een langzame maar wel gestage groei.Deze defensieve aandelen zijn
aandelen,druk bij De term druk bij aandelen wordt gebruikt bij aandelen waarin meer aanbod dan vraag is.
aandelen,herplaatsen van We spreken van het herplaatsen van aandelen bij aandelen die eerder in handen van een grootaandeelhouder waren en
aandelen,opzegbaar preferent Bij opzegbare preferente aandelen is er sprake van preferente aandelen die volgens de statuten van de vennootschap op
aandelen,uitstaand Onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven
aandelenanalist een aandelenanalist zorgt voor de rapportages van vermogensbeheerders banken en dergelijke instituten waarbij deze hier hun beleggingsbeleid op afstemmen aandelenanalisten maken een
aandelenanalyse Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken
aandelenbeurs De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden
aandelenbeurs, verschil met forexmarkt Waarin de forexmarkt verschilt van de handel op de aandelenbeurs. De handel op de valutamarkt staat ook wel bekend
aandelenblokkeringsregeling De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen
aandelendepot Onder een aandelendepot verstaan we de aandelen die bij een bewaarbedrijf als bijvoorbeeld een bank zijn ondergebracht zowel in fysieke
aandelenemissie Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel
aandelenemissie met voorkeursrecht Onder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande
aandelenenobligaties Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een
aandelenfase We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers
aandelenfonds Onder een aandelenfonds verstaan we een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen belegt. Meestal wordt belegd in aan beurzen genoteerde aandelen
aandelenfusie Bij een zogenaamde aandelenfusie van twee ondernemingen meestal een vennootschap vindt er een nieuwe verdeling van de aandelen plaats
aandelenfutures Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen
aandelenindex Een aandelenindex is een permanent berekend getal dat de richting van de beurs als geheel aangeeft. De aandelenindex wordt daarom vaak
aandelenindexoptie Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex
aandeleninportefeuille Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog
aandelenkapitaal Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd
aandelenkapitaal, niet-geplaatst Het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap dit niet geplaatste deel is in
aandelenkapitaal,niet-geplaatst Het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap dit niet geplaatste deel is in
aandelenkapitaal,ongeplaatst Het ongeplaatst aandelenkapitaal is hetzelfde als niet geplaatst aandelenkapitaal. Beide termen worden in de praktijk vrolijk door elkaar heen gebruikt
aandelenkoers De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd
aandelenlease Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de


Klik op de afbeelding voor meer informatie

aandelenleaseplan de aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig hierbij kocht de belegger een pakket aandelen waarbij het geld werd
aandelenmarkt Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen
aandelenoptie Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen
aandelenoptieregeling Onder een aandelenoptieregeling verstaan we een vorm van een bedrijfsspaarregeling waarbij de werknemer aandelenopties in feite callopties ontvangt die in
aandelenovername Met het begrip aandelenovername verstaan we de overname van een vennootschap door het overnemen van de aandelen. Soms gebeurt dit op
aandelenpakket onder een aandelenpakket verstaan we een groot aantal aandelen een pakket in vakjargon van een vennootschap dat in het bezit
aandelenplaatsing onder een aandelenplaatsing ofwel het plaatsen van aandelen verstaan we het verkopen van aandelen aan beleggers. Deze aandelenplaatsing kan zowel direct
aandelenplan onder een aandelenplan verstaan we een regeling in de arbeidsvoorwaarden waarbij werknemers tegen gunstige condities in het bezit kunnen komen
aandelenportefeuille er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen
aandelenpositie onder het innemen of het nemen van een aandelenpositie verstaan we een risicodragende belegging in een vennootschap deze vennootschap kan
aandelenregister het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel of groep aandelen is
aandelenregister het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van
aandelenruil onder een aandelenruil verstaan we een vorm van financiering bij de overname of een fusie waarbij ã©ã©n partij of eventueel
aandelenselectie met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen
aandelenselectie met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen
aandelenspaarplan een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering
aandelensplitsing een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt
aangesloten instellingen giraal effectenverkeer onder de aangesloten instellingen giraal effectenverkeer verstaan we alle banken en commissionairs die zich bij het giraal effectenverkeer
aangewezen worden we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen
aangifte De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een
aangifte belasting Onder aangiftebelasting verstaan we een vorm van belastingheffing waarbij de fiscus geen aanslag oplegt maar waarbij de belastingplichtige zelf aan
aankondiging De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt
aankondigingsdatum Met de term aankondigingsdatum wordt de datum bedoeld waarop een onderneming aankondigt of er overgegaan wordt tot de uitbetaling van
aankopen, spreiden van Vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om eengeschikt instapmoment op de beurs te vinden u
aanlappen Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten
aanloopverliezen We spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste zes jaar na het stichten
aanmaning Een aanmaning is een dringende aansporing om vã³ã³r een bepaalde datum een bepaalde verplichting na te komen soms is een
aanmerkelijk belang We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van
aannemer Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld
aanschaffingswaarde Onder de aanschaffingswaarde die ook wel de historische waarde wordt genoemd is de prijs die we in het verleden op
aanschrijvingsbericht We spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven
aanslag De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een
aanslag,ambtshalf een ambtshalve aanslag wordt door de belastinginspecteur opgelegd als er geen sprake is geweest van een aangifte bij een
aanslagbelasting Onder een aanslagbelasting verstaan we een vorm van belasting waarbij de belastingdienst betaald wordt op basis van een aanslag die de
aansprakelijkheid Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien
aansprakelijkheid Onder het juridische begrip aansprakelijkheid verstaan we de verantwoordlijkheid in rechte voor een schuld die in het algemeen een schuld
aansprakelijkheid, contractuele Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien
aansprakelijkheid, wettelijk Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien
aansprakelijkheidsverzekering Een zogenaamde wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geeft een dekking tegen de materiële schade die uzelf veroorzaakt heeft of door een meeverzekerde zoals bijvoorbeeld uw
aansprakelijkvermogen Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf meestal een vennootschap verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde
aanspreekpunt Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een
aanstellingsbrief Onder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een
aantikken Het begrip aantikken wordt gebruikt in het jargon van de beurs voor het bereiken van een bepaalde hoogste koers gedurende
aantrekken We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen
aanvangsrendement Het aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in


Klik op de afbeelding voor meer informatie

aanvraagtottoelating Onder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een offici ële notering te krijgen
aanvullend vermogen Het aanvullend vermogen is een onderdeel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf het is het totaal van de herwaarderingsreserves
aanvullende uitkering Een aanvullende uitkering is een vorm van een bijstandsuitkering die op aanvraag door de gemeente wordt verstrekt indien er
aanvullendpensioen Onder een aanvullendpensioen verstaan we een aanvulling op de aow het algemene ouderdoms pensioen een werknemer betaalt hiervoor pensioenpremie
aanvullendrecht Onder aanvullend recht verstaan we een vorm van recht waarvan in een overeenkomst afgeweken mag worden waarbij eigen rechtsregels
aanwas Onder de aanwas of vermogensaanwas verstaan we de groei van de waarde van iemands vermogen.
aanwijzing Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om
aanzeggen De term aanzeggen wordt gebruikt als een optiebelegger gebruik wenst te maken van het put optierecht zodat de schrijver van de
aanzegpremie De aanzegpremie die ook wel baissepremie wordt genoemd is het bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd
aanzuigeffect Onder het aanzuigeffect verstaan we het effect dat verbetering van de werkgelegenheid heeft op het aanbod van arbeid
aap In het recente verleden zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de selectie van aandelen door een aap en
aard en nagelvast Onder de term aard en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn
aarzeling Veel traders kennen een gevoel van aarzeling als ze eigenlijk volgens de regels van hun tradingsysteem tot actie over zouden
aasgierfonds Onder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en
AAT De aex agrarische termijnmarkt was het organisatorisch deel van de aex optiebeurs waar de handel in agrarische termijncontracten
abandoned baby bearish Het overigens weinig voorkomende abandoned baby patroon uit de candlestickanalyse begint met een dag met flink stijgende koersen
abandoned baby bullish De abandoned baby bullish is een weinig voorkomend patroon uit de candlestickanalyse dat een omslag van
abandonneren Met de term abondonneren of ook wel abandon wordt in de optiewereld aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets
abc agreement De term abc agreement is afkomstig van de nyse is een benaming voor een contract tussen een broker en
abc contract Een abc contract is een vorm van een verkoopcontract waarbij goederen in feite twee keer worden verkocht
ABC theorie De abctheorie komt voort uit de elliott wave theorie voor een heen en weer gaande beweging van de koersen
abenomics De term abenomics slaat op de politiek van shinzo abe de huidige ministerpresident van japan en is dus een samentrekking
ABI De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g
abnormaal rendement Het zogenaamde abnormaal rendement is het gedeelte van het rendement dat niet toe te schrijven valt aan het rendement
abonnementspolis De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een
about in documentair krediet De term "about" in een documentair krediet komt overeen met de term "circa" in het documentair krediet
absolute breadth index De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g
absolute call privilege Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst
absolute rate Onder de absolute rate verstaan we de rente bij een swap die wordt uitgedrukt in een vast rentepercentage
absolute waarde In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door
absoluut recht Onder de term absoluut recht verstaan we een recht dat ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon bezit
abstracte bankgarantie Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die
abstracte markt Een abstracte markt is het geheel van vraag en aanbod naar bepaalde goederen denk bijvoorbeeld aan de valutamarkt
abusivesqueeze Abusive squeeze valt onder de dubieuze handelingen om een kunstmatig prijsniveau tot stand te brengen hierbij dwingt een partij
accelaration In de technische analyse kennen we het begrip accelaration van de markt dit is het verschil in
acceleratieeffect Onder de term acceleratieeffect verstaan we een proces waarbij een gebeurtenis die zich buiten een onderneming voordoet een kettingreactie meestal
accept Onder een accept verstaan we een wissel waarop de betrokkene zijn handtekening geplaatst heeft door deze handtekening te plaatsen tekent
acceptant Onder de acceptant verstaan we degene die een wissel heeft geaccepteerd en zich daardoor heeft verbonden de wissel op de
acceptanten obligo Onder het acceptantenobligo verstaan we het totaal aan verplichtingen dat een acceptant op zich genomen heeft door het feit dat
acceptatie een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient
acceptatiewissel De zogenaamde acceptatie van een wissel ofwel het feit dat de wissel wordt geaccepteerd geschiedt door het
acceptbezorging onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie
acceptbezorgingsprovisie Onder acceptbezorgingsprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het aanbieden ter acceptatie van een wissel
accepterende bank Onder een accepterende bank verstaan we de bank die blijkens het documentair krediet gemachtigd of verplicht is tot acceptatie
acceptgiro Onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat
acceptkrediet Een acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde
acceptprovisie Onder de acceptprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het accepteren van een wissel of onder accessoire rechten verstaan we rechten die geen zelfstandig bestaan kunnenleiden
accessoire rechten Deze accessoire rechten zijn voor hun bestaan namelijk
accijns Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld
accijnsgarantie Met een accijnsgarantie wordt een speciale vorm van een garantie bedoeld die een bank afgeeft voor een cli ënt ten gunste
accijnsgoed Een accijnsgoed is een bepaald goed waar in het kader van de wet op accijnzen door de overheid een accijns
accijnsgoederenplaats Onder een accijnsgoederenplaats verstaan we elke willekeurige plaats waar op grond van de wet accijns zogenaamde accijnsgoederen vervaardigd mogen worden
accomoderend beleid Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de
accountant Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen
accountantsrapport Het accountantsrapport bevat de financi ële jaarcijfers van een bedrijf daarbij zijn deze voorzien van een toelichting die door de controlerende
accountantsverklaring een accountantsverklaring is een op schrift gestelde mededeling van een registeraccountant de accountantsverklaring bevat een verslag van de uitkomst van
accounting risk Onder accounting risk verstaan we het risico dat in een onderneming wordt gelopen door het niet goed functioneren van
accounting standards board De accounting standards board of asb is de organisatie die in het verenigd koninkrijk en canada de regels
accounts payable turnover ratio De accounts payable turnover ratio is een financieel kengetal op ondernemingsniveau en
accounts receivable turnoverratio de accounts receivable turnover ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt
accountsreceivablefinancing Met de niet te vertalen term accounts receivable financing bedoelen we een vorm van factoring waarbij de factor
accreting swap Een accreting swap is een vorm van een interest rate swap of een currency swapbij deze accreting swap wordt
accrual bond de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht
accrued interest accrued interest of ook wel samengestelde interest is een andere benaming voor het wat bekendere rente op rente
accumulate Onder het engelse begrip accumulate verstaan we het toevoegen van nieuwe posities aan een al bestaande positie deze positie zal in
accumulatie Onder accumulatie verstaan we dat gedeelte van een trend waar de grote beleggers gaan kopen. ligt aan het begin van
accumulating distributing, Williams Larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de
accumulation De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar
accumulation day (Williams) Larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de
accumulation swing index De accumulation swing index is ontwikkeld door de bekende technisch analist welles wilderde accumulation swing index vergelijkt de
accumulationdistributionindicator De accumulation distribution indicator is ontworpen door larry williams en beschreven in zijn boek "how i made a
accumulationdistributionline De accumulation distribution line indicator meet het momentum van een aandeel op basis van de veranderingen in zowel
accumulationfund Een accumulation fund is de engelse term voor een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dat dit dividend toevoegt
accumulationswap Een accumulation swap is een swap waarbij het onderliggende bedrag de hoofdsom kan groeiende accumulation swap wordt gebruikt door
accusatoir proces Een accusatoir proces is een vorm van een strafproces het is een strafproces waarbij de aanklager en de aangeklaagde
ACHA Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de
achilleshiel van traders Elke trader heeft een achilleshiel een zwakke plek waar alle voorzichtigheid uit het oog wordt verloren en de
achtbaanaandeel Het achtbaanaandeel vinden we in de krant terug in de rubriek grootste daler en grootste stijgers van de dagde aandelen
achterbalkon De term achterbalkon is vakjargon uit de pensioenwereld. men bedoelt er een regeling mee die moet voorkomen dat een persoon
achterblijver We spreken van een achterblijver bij een aandeel dat het al geruime tijd slechter doet dan een bepaalde norm waarbij
achterborg Een achterborg is een persoon die zich garant stelt om de verplichtingen na te komen als de hoofdborg om de
achterborgtocht Onder een achterborgtocht verstaan we een overeenkomst tussen een achterborg en een bepaalde crediteurin deze overeenkomst verbindt deze achterborg zich
achtergesteld deposito onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het
achtergestelde converteerbare obligatie Een achtergestelde converteerbare obligatie is een soort obligatie die bij een faillissement pas wordt afgelost als alle andere
achtergestelde lening Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun
achtergestelde obligatie Een achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie
achterstelling Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun
achterstellingsclausule Een achterstellingsclausule is een clausule die is opgenomen in de voorwaarden waarop bijvoorbeeld een obligatie wordt uitgegeven. in deze achterstellingsclausule staat
achterwaartse integratie We spreken van achterwaartse integratie als een bedrijf in een bedrijfskolom de activiteiten van de partij overneemt die de
ACI Onder de "association cambiste internationale" wat in de praktijk wordt afgekort tot aci verstaan we het overkoepelend orgaan
acidtest Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief
acplanden De term acp is een een afkorting van african caribbean and pacific landen de acplanden zijn dus uit deze regio's
acquisitie in de financiële wereld verstaan we onder acquisitie het opkopen van ondernemingen om die daarna in de eigen onderneming op
acquisitieplan Een acquisitieplan is een strategie voor overnames van andere ondernemingen dit overnemen van bedrijven wordt vaak planmatig gedaan en lang tevoren
acslanden de zogenaamde acs landen zijn een groep landen die vroeger tot de koloniã«n van landen uit de europese unie
act of god bond Een act of god bond is een soort obligatie die wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij waarbij de
actief Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming
actief fonds Onder een actief fonds verstaan we een fonds waarin tijdens de beursdag doorlopend handel wordt gedreven
actiefbedrijf Binnen een bank spreken we van het actief bedrijf bij dat onderdeel van het bankbedrijf dat zich bezig houdt
actiefzijde De actiefzijde is in de wereld van het boekhouden een ander woord voor debetzijde of actief
actien De term actiën is een ouderwetse en niet meer ingebruik zijnde naam voor aandelen. Actiën is een duidelijk voorbeeld van een
actieve aandelen De zogenaamde actieve aandelen zijn de aandelen op de beurs in amsterdam die het meest verhandeld worden in het algemeen
actieve belegger Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de
actieve financiering Onder de term actieve financiering verstaat men de activiteiten van een onderneming die te maken hebben met het aantrekken
actieve portefeuille Een actieve portefeuille is een vorm van een effectenportefeuille waarin regelmatige aan en verkopen plaatsvinden doel van een actieve
actio pauliana Onder actio pauliana verstaan we de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om bij een faillissement binnen de voorwaarden die
action in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap
action de jouissance Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan
actionist de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet
activa De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de
activa, vlottend De vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd we hebben het dan over
activa,duurzame De duurzame activa zijn onderdeel van de vaste activaduurzame activa zijn een ander woord voor duurzame productiemiddelen
activa,vlottend Onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de
activatransactie Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden
activeren De term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans
activerend arbeidsmarktbeleid Onder een activerend arbeidsmarktbeleid verstaan we het beleid van de overheid om de arbeidsparticipatie te bevorderen
activiteitsratio De activiteitsratio is een methode om te kunnen beoordelen of een bedrijf de middelen die het bedrijf ter beschikking staan
activityindex de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g
actual market De zogenaamde actual market die ook wel cash market of spot market wordt genoemd is de markt waarop grondstoffen
actuals We spreken van actuals in de termijnhandel wanneer we het hebben over de eigenlijke fysieke goederen waarin vandaag gehandeld wordt
actuarieel rendement Het zogenaamde actuarieel rendement is het rendement dat een pensioenfonds minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen
actuarieel zuivere premie Onder de actuarieel zuivere premie verstaan we in de wereld van de pensioenen de pensioenpremie uitgedrukt als percentage
actuarieelgenootschap Het actuarieel genootschap is een vereniging uit de pensioenwereld die de actuari ële wetenschap bestudeert en verder ontwikkelt
actuariële grondslagen Middels de zogenaamde actuariële grondslagen worden in de pensioenwereld zaken als pensioenen berekend. tot deze actuariële grondslagen behoren ondermeer zaken
actuariële methoden De zogenaamde actuari ële methoden zijn rekenmethoden en technieken die een actuaris gebruikt een actuaris berekent afgaande op de actuari ële
actuariële rente De actuariële rente is een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen
actuaris Een actuaris is een persoon die middels allerlei waarschijnlijkheidsberekeningen en statistieken berekeningen doet aan verzekeringingspremies pensioenen levensverzekeringen en dergelijke waarbij
actuele waarde De actuele waarde is in de administratieve wereld een andere benaming voor de contante waarde deze actuele waarde wordt
ad valorem rechten Onder de zogenaamde ad valorem rechten verstaan we een vorm van invoerrechten waarbij de hoogte van het af
adam smith Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd
adampatroon Een adampatroon is een voorbeeld van van een zogenaamd bodempatroon een koerspatroon dat aangeeft dat de koers een bodem heeft
adaptive filter In de de technische analyse is het gebruik van een adaptive filter een techniek om pieken in koersen af te
ADB De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azi ë
add on De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op
add on yield De add on yield is de standaard yield berekening voor vele geldmarkten hierbij neemt men het rentepercentage dat wordt
addon De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op
adjusted future price Onder de adjusted future price verstaan we het equivalent van een future omgerekend naar contant geld
adjustment of terms Onder de adjustment of terms verstaan we een wijziging van de uitoefenprijs en of de handelseenheid bij opties
adlijn Een groot verschil tussen elektronisch geld en bijvoorbeeld de dollar of de euro is de manier
administratieconsulent Een administratiekantoor is een juridische eenheid in de praktijk meestal een stichting die aandelen van een al dan niet beursgenoteerde
administratiekantoor Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van
administratieve organisatie Het zogenaamde adminstratief recht is een onderdeel van het algemenere publiekrecht het administratief recht richt zich met name op de
adminstratief recht Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de
admission temporaire De term a$ is de internationaal gebruikte afkorting voor de australische dollar
a-dollar Onder de adoptie van kinderen verstaan we het aannemen van een kind door een echtpaar als hun wettige kind
adoptie Een american depository receipt meestal afgekort tot adr is een amerikaans certificaat van een nederlands aandeel
ADR Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam
ADV De verklaring van advance block bearish een patroon uit de candlestickanalyse is als volgt er zijn drie dagen
advance block De zogenaamde advance decline lijn behoort tot de zogenaamde breath indicatoren en er zijn verschillende technisch analisten die
advance decline line De zogenaamde advance decline net difference ofwel het verschil tussen de gestegen en gedaalde fondsen is een
advance decline net difference De advance decline ratio behoort tot de breadth indicatoren de indicatoren die een indicatie van de markt geven
advance decline ratio De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman
advance decline volgens fosback Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in
advance decline volgens haurlan Één van de manieren om de advance decline gegevens het verschil tussen de dagelijks gestegen en gedaalde
advance decline volgens nicoski We spreken van een adverse excursion als we een bepaalde richting van de beurs of een aandeel voorspellen en
adverse excursion De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak
advies groep betalingsverkeer Een onherroepelijk advies is een mededeling per telefoon van een bank aan haar cli ënt dat ten gunste van diens
advies, onherroepelijk De zogenaamde advieskoers is een koers die wordt afgegeven door de hoekman marketmaker of animateur en die wordt gebruikt als
advieskoers In de effectenwereld onder de adviesprijs verstaan we de prijsindicatie waartegen geen transacties in effecten af te sluiten waren de
adviesprijs Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening
adviserende bank De advisory sentiment index is ontwikkeld door awcohen van chartcraft de advisory sentiment index is een zogenaamde contrary indicator
advisory sentiment index De average directional movement index rating ofwel adxr is een indicator die gelijk is ontwikkeld met
ADX Aed is de internationale valutacode van swift voor de dirham de dirham is de munteenheid van de verenigde arabische
AED Veel als zelfstandig begrip gebruikte afkorting van amsterdam exchanges op deze beurs aan het beursplein in amsterdam worden naast obligaties en
AEX De aex agrarische termijnmarkt was het organisatorisch deel van de aex optiebeurs waar de handel in agrarische termijncontracten
aex agrarische termijnmarkt De aex clearing en depository is een werkmaatschappij van amsterdam exchanges waar de afwikkeling en garantie plaatsvinden
aex clearing depository De aex ext index is een vorm van de aex index die een een uur voor opening en
aex extindex Op de aex indexreservelijst staan een vijftal extra aandelen die alsnog in de aex index kunnen worden opgenomen dit
aex index reservelijst Het bedrijf aex information technology was in de tijd van de volledig zelfstandige amsterdamse effectenbeurs een dochteronderneming van
aex information technology Het computersysteem aex access 2000 is het elektronisch voorportaal tot de beurs dit door amsterdam exchanges ontwikkelde systeem bestaat
aex-access2000 De zogenaamde aex fondsen zijn de 25 meest verhandelde aandelen op de beurs in amsterdam elk jaar in februari
aexfondsen De veel in het nieuws gehoorde aex index is de belangrijkste barometer van de aandelenbeurs in amsterdam in de
aexindex De aex index is een gewogen gemiddelde van de koersen van een aantal aandelen
aexoptie Een aex optie is een optie met de aex index als onderliggende waarde
aex-powerexchange De aex powerexchange is de speciale beurs in amsterdam waar termijncontracten op elektriciteit worden verhandeld
af fabriek Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of
af kade Onder af kade verstaan we in de handelsterminologie een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de goederen af zal
af magazijn Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of
af schip Met de handelsterm af schip bedoelen we een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de gekochte goederen zal leveren
AFA De afa is de internationale valutacode voor de afghani de afghani is de munteenheid van afghanistan
AFBD De association of futures brokers and dealers is een in londen gevestigde vereniging van handelaren
afbetaling Onder afbetaling verstaan we betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen van op krediet gekochte goederen een bekende vorm van
afbetalingskrediet Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij
afboeken Onder afboeken verstaan we in de wereld van het beleggen het boekhoudkundig verwerken van een verlies op een effectenportefeuille
afbouwrisicoverzekering Onder een afbouwrisicoverzekering verstaan we een bepaald type verzekering die het risico dekt dat een aannemer van een bouwproject
afbrokkelend We gebruiken de term afbrokkelend voor licht dalende koersen dus voor in de zin van "de koersen van aandeel xys zijn
afchrijving, degressief Een degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt
afdekken afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld
afdekkingsopdracht Onder een afdekkingsopdracht verstaan we een schriftelijk verzoek van een bank van de begunstigde aan de bank van de
afdrachtkorting Onder een afdrachtkorting verstaan we een vorm van inkomensoverdracht hierbij vermindert de overheid het bedrag dat afgedragen moet worden aan
affaire Een ander woord voor een kooptransactie of een verkooptransactie is het wat verouderde affaire maar we kennen ook de loco affaire
affaire,contant Onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte
affaire,premie De premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd
affirmative obligations De zogenaamde affirmative obligations zijn de eisen die gesteld worden aan de marketmakers op de nasdaq
AFFM De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australi ë
afgebogen betaalstroom Afgebogen betaalstroom is een term uit de tijd dat postgiro en banken gescheiden betalingssystemen bezaten die door de bankgirocentrale
afgeleid recht Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het
afgeleide producten De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn
afgeleide productiefactor Een afgeleide productiefactor wil zeggen dat er kapitaal nodig is voor het produceren van een kapitaalgoed een machine die
afgeleidevraag We spreken van een afgeleide vraag als de vraag naar bepaalde productiefactoren afhankelijk is van de vraag naar het
Afghani De afghani is de munteenheid van afghanistan de isovalutacode van de afghani is afa
afgiftekoers Onder de afgiftekoers verstaan we de koers waartegen onder andere niet op de effectenbeurs genoteerde beleggingsfondsen banken en andere financiële
afgiftekosten nieuwe aandelen Onder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in
afhankelijke beroepsbevolking Onder de afhankelijke beroepsbevolking verstaan we in de in de wereld van de economie de totale beroepsbevolking minus de
afkomen Afkomen is in het beursjargon een synoniem voor het betalen van een geldelijke verplichting
afkondiging Een afkondiging is een vorm van openbare bekendmaking iets wat voor sommige feiten juridisch verplicht gesteld iszo dient een huwelijk
afkoop Onder afkoop verstaan we in zijn algemeenheid het opheffen van een verplichting die men op zich genomen heeft door het
afkooppolis De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een
afkoopwaarde Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van
afkopen Bij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te be ëindigen en de actuele waarde van
afloat Afloat is een term uit de goederentermijnhandel waarmee aangegeven wordt dat de betreffende goederen aan boord van een schip of
afloopcontrole onder de afloopcontrole verstaan we een vorm van controle op het bestaan van bijvoorbeeld vorderingen op een bepaalde datum aan
afloopdatum De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet
afloopdatum van een documentairkrediet Onder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet
afloopdatum van een effectenorder De afloopdatum van een effectenorder is de datum waarop de geldigheid van een order afloopt dus ophoudt
afloopmaand De afloopmaand is de maand waarin een optiecontract warrant of futurecontract afloopt
aflopend documentair krediet Onder een aflopend documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waarbij het saldo dat op dat
aflosbaar stellen bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt
aflossen Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom
aflossing Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie
aflossing gemengde levensverzekering Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van
aflossing op basis van annuiteiten Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen
aflossing van een obligatie Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens
aflossingsdatum de aflossingsdatum is de eerste datum waarop een obligatie door de uitgevende instelling afgelost kan worden
aflossingsindexering onder aflossingsindexering verstaan we een manier om obligaties af te lossen waarbij de koers waartegen deze obligaties worden afgelost wordt
aflossingskoers Onder de aflossingskoers verstaan we de koers waartegen de obligaties worden afgelost door de uitgevende instelling van de betrokken obligaties
aflossingspercentage Onder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek bijvoorbeeld maandelijks moet worden
aflossingsperiode De aflossingsperiode of ook wel uitlotingsperiode genoemd is de periode waarin een obligatie wordt uitgelootals elk jaar 25% wordt uitgeloot
aflossingsregeling Een zogenaamde aflossingsregeling is een overeenkomst tussen de kredietgever en de kredietnemer waarbij wordt vastgesteld op welke wijze een verleend
aflossingsschema Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden
aflossingstermijn De aflossingstermijn is de periode waarbinnen een lening of een obligatie moet worden afgelost
aflossingsverlies In de obligatiehandel is het zogenaamde aflossingsverlies het verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt
aflossingsvrije hypotheek Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet
AFM-index De afm index is de belangrijkste index van de beurs van amman in jordani ë
afnameplicht De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om
afnemende meerproductie Onder de afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet
afnemerskrediet Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer koper van het product wordt verleend aan de leverancier
afof Een afof fonds is een beleggingsfonds in goederentermijncontracten dat een vergunning heeft verkregen van de autoriteiten in de uk
a-formulier Een a formulier was een formulier waarmee in het kader van het deviezentoezicht de betalingen naar het buitenland die
afrekenautomaat De term afrekenautomaat is een formele bancaire uitdrukking voor het apparaat dat de rest van de wereld kent als het
afrekening met gecompenseerde valuta Het crediteren en debiteren van valutatransacties met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta genoemd
afrekening,contant Contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemder wordt bij levering van goederen
afrekeningskoers De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de
afrenten Het begrip afrenten is vakterminologie voor de financi ële rekenmethode om de contante waarde ofwel huidige waarde van een bedrag dat
African caribbean and pacificlanden De zogenaamde african caribbean and pacific landen worden afgekort aangeduid als acp landen
afromen van de kapitaalmarkt Het begrip afromen van de kapitaalmarkt houdt in dat de overheid op de kapitaalmarkt veel grotere bedragen
afschrijven Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van
afschrijven op aandelen In plaats van afstempelen van aandelen wordt ook wel de term afschrijven op aandelen gebruikt
afschrijving op basis van de boekwaarde De afschrijving op basis van de boekwaarde vorm van afschrijving wordt ook wel degressieve afschrijvingsmethode
afschrijving op basis van de progressieve methode Onder het begrip afschrijving op basis van de progressieve methode verstaan we een methode
afschrijving op basis van vervangingswaarde Met de term afschrijving op basis van vervangingswaarde wordt een methode van afschrijving aangeduid waarbij er
afschrijving rekenkundige reeks Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van
afschrijvingen,cumulatief De cumulatieve afschrijvingen zijn de totale afschrijvingen op een bepaald productiemiddel vanaf het moment dat met afschrijven werd begonnen
afschrijvingskosten De afschrijvingskosten zijn het deel van de afschrijving dat ten laste wordt gebracht van het resultaat van een bedrijf
afschrijvingspolitiek De afschrijvingspolitiek is een synoniem voor het begrip afschrijvingsbeleid de afschrijvingspolitiek ofwel de manier waarop bedrijven afschrijven kan en mag
afschrijvingstermijn De afschrijvingstermijn is de boekhoudperiode waarover bijvoorbeeld een aangekochte machine of computersoftware economisch wordt afgeschrevende afschrijvingstermijn staat volledig los van
afslag Verkoop bij afslag betekent dat op een veiling vanaf een hoge prijs geveild wordt waarna de prijs steeds lager wordt
afsluiten van een hypotheek Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt
afsluitkosten Onder de afsluitkosten verstaan we alle kosten voor het afsluiten van een hypotheek
afsluitprovisie Onder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken
afstaan We spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben
afstand van rechtvanregres Onder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of
afstempelen Onder afstempelen verstaan we het verlagen van de nominale waarde van een aandeelafstempelen van aandelen wordt onder andere gebruikt om
AFTA De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azië in 1992 spraken de tien landen van
afterhours trading Onder het begrip after hours trading verstaan we de handel in effecten buiten de normale handelsuren van de
aftermarkt We spreken van de aftermarkt bij de handel in een aandeel nadat de beursintroductie heeft plaatsgevonden de aftermarkt of aftermarket in
aftikken Met de term aftikken wordt een andere uitdrukking voor "op papier verliezen" bedoeld in de zin van "dit aandeel heeft vandaag
aftoppen Onder aftoppen verstaan we in het algemeen gesteld dat bepaalde compensaties maar tot een bepaald bedrag worden gegeven
aftrekpost De term aftrekpost komt uit de belastingwereld het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte
aftrekpost bij de inkomstenbelasting Een zogenaamde aftrekpost bij de inkomstenbelasting is een bedrag dat op het bruto inkomen in mindering mag
afwaardering De term afwaardering uit de bedrijfseconomie betekent de verlaging van de boekwaarde van bezittingen of vorderingen nadat hier
afwenteling Van zogenaamde afwenteling is sprake als een onderneming de lasten geheel of gedeeltelijk door een derde partij laat betalen
afwijkingsdrempels ems Het begrip afwijkingsdrempels europees monetair stelsel is met de invoering van de euro niet meer van toepassing
afwikkelen van een transactie We spreken van het afwikkelen van een transactie bij het uitvoeren van alle acties die nodig
afwikkelingsmaand De afwikkelingsmaand is laatste maand waarin een agrarisch termijncontract kan worden verhandeld
afwikkelingsrisico Onder het afwikkelingsrisico verstaan we het risico dat bijvoorbeeld een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals het hoort
afzet Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen
AG Een duitse naamloze vennootschap aktiengesellschaft is herkenbaar door ag achter de naam te plaatsen het is te vergelijken met ons
agency theorie De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie
agenda2000 Onder agenda 2000 verstaan we een in 1997 gepresenteerd plan dat gericht was op de uitbreiding van de europese
agent In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent
agentschap Een agentschap is een onderdeel van een ministerie bijvoorbeeld van financiën bij een agentschap is sprake van een eigen beheer
agentschap van de Nederlandsche Bank nv Onder een agentschap van de nederlandsche bank verstaan we een aparte vestiging van de nederlandsche
agentschap van het ministerie van financiën Het agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het ministerie van financien en
aggregateexerciseprice De aggregate exercise price is het product van de uitoefenprijs van een optie vermenigvuldigd met het aantal eenheden
aggregatiegraad We spreken van aggregatiegraad als we het hebben over de mate van samenvoeging van zaken ofwel de mate van abstractie
agio Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de
agio op obligaties Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de
agio,conversie Er is sprake van een conversieagio in de situatie waarbij de conversiekoers bij converteerbare obligaties hoger is dan degeldende
agiobonus Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve
agioreserve In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de
agiostock Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt
agiotage Het begrip agiotage is een in onbruik geraakt synoniem voor speculeren
AGN De code agn is het symbool op de aex optiebeurs voor opties aegon
agroproducten De term agroproducten komen we in de wereld van de economie ook tegen in plaats van landbouwproducten
AH De code ah is het symbool op de aex optiebeurs voor opties ahold
AI De term artificial intelligence of kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam van software als expertsystems neurale netwerken
AIBD Met de association of international bond dealers meestal aangeduid met de afkorting aibd verstaan we de
aibor aibor staat voor amsterdam interbank offered rateaibor is het rentepercentage dat nederlandse banken elkaar berekenen bij onderlinge leningen
aid by trade Het begrip aid by trade is de opvatting dat de beste vorm van ontwikkelingshulp die men kan geven
AIQ Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend
airfreightconsolidator De airfreightconsolidator is een specialist in vrachtvervoer door de lucht die zendingen consolideert dat wil zeggen
airway bill Een airwaybill is een document dat door een airfreight consolidator wordt afgegeven voor de luchtvrachtzendingen die bij hem zijn
aka aka is een afkorting van "automated knowledge acquisition" aka is een techniek waarbij een computerprogramma wordt gebruikt om gegevens aan te
akkoord bij een failissement Onder een akkoord bij een failissement verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door de failliet voor akkoord bij
akkoord bij surséance van betaling Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een
akkoord van Bazel Het akkoord van bazel is een overeenkomst uit 1987 tussen een groot aantal westerse landen
akkoord van Haarlem Het akkoord van haarlem is een afspraak uit 1996 tussen werkgevers en werknemers over het flexibel maken van
akkoord van Wassenaar Het akkoord van wassenaar uit 1982 wordt wel eens beschouwd als een keerpunt in de ontwikkeling van de
AKM-index De ak&m index is de belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van moskou rusland
akte Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een
akte van levering Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een
akte van royement Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij
akte van splitsing Een akte van splitsing is een notari ële akte waarin een gebouw in juridische zin wordt opgesplitst in 2
akte van transport Een akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht
akte van vrijwaring Onder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die
akte, lening Een leningsakte is een akte waarin de overeenkomst is vastgelegd tussen geldgever en geldnemer inzake de te lenen geldsom en
akte,authentiek Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar
akte,brevet met een brevetakte wordt een door een notaris opgemaakte akte bedoeld die hij niet zelf bewaart maar aan andere partijen
akte,derogatie onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten
akte,eigendom onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte de eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt
akte,hypotheek onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de
akte,onderhandse een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld
akte,overdrachts de overdrachtsakteakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken
akte,partij een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden
akte,passeren van een akte het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de
akte,verlijden van een het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de
AKZ de drielettercode akz is het symbool op de aex optiebeurs voor opties met akzo als onderliggende waarde
al uitgegeven geld effect het al uitgegeven geld effect vinden we in de wereld van de trading psychologie
Alfred Marshall alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge
algemeen beursindexcijfer het zogenaamde algemeen beursindexcijfer was een voorloper van de moderne indices die de gang van zaken op de beurs
algemeen gekruiste cheque een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige
algemeen ouderdomspensioen iedere ingezetene van nederland tussen de 15 en 65 jaar is verzekerd van een algemeen ouderdomspensioen ofwel aow de
algemeenverbindend de term algemeen verbindend komen we tegen bij cao's indien werkgevers en werknemers een akkoord gesloten hebben en vastgelegd
algemeenvoorrecht een zogenaamd algemeen voorrecht wordt in de wet aan bepaalde crediteuren toegekend gezien de aard van hun vorderingen om
algemene banken primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die
algemene beginselen van behoorlijk bestuur onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verstaan we uitgangspunten en de beginselen waaraan de overheid zich
algemene beschouwingen onder de algemene beschouwingen verstaan we het debat tussen leden van de tweede kamer en de regering over de
algemene bijstandswet de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om
algemene borgstelling een algemene borgstelling is een vorm van borgstelling waarbij de correcte afhandeling van alle verplichtingen van een schuldenaar wordt
algemene economie het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin
algemene hypotheekvoorwaarden in de algemene hypotheekvoorwaarden zoals die door de bank of ander geldschieter worden opgesteld staan alle regels waar de
algemene kosten de zogenaamde algemene kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt bij de normale bedrijfsuitoefening en die niet
algemene maatregel van bestuur Een algemene maatregel van bestuur ofwel ambv is een koninklijk besluit dat een algemeen verbindende regeling bevat kenmerkend
algemene nabestaandenwet De algemene nabestaandenwet is een volksverzekering aan nabestaanden die onder bepaalde voorwaarden een uitkering kan verstrekken deze uitkering is
algemene overeenkomst inzake tarieven en handel De algemene overeenkomst inzake tarieven en handel wordt meestal aangeduid met de afkorting gatt
algemene rekenkamer De in den haag gevestigde algemene rekenkamer is een college van staat dat toezicht moet uitoefenen op de nederlandse staat
algemene termijnenwet De minder bekende algemene termijnenwet die bepaalt wanneer een termijn door de wet automatisch verlengd wordt
algemene titel Onder een algemene titel verstaan we een gebeurtenis of rechtsfeit zoals bijvoorbeeld een overlijden door dat overlijden volgt een natuurlijk
algemene uitkering Een algemene uitkering wordt verstrekt aan gemeenten uit het gemeentefonds de bestemming van deze algemene uitkering is nergens door
algemene vergadering van aandeelhouders De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om
algemene voorschriften van de nederlandsche bank nv Onder de algemene voorschriften van de nederlandsche bank nv verstaan we de voorschriften die
algemenebank Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan
algorithmic trading Een relatief nieuwe manier van trading is de zogenaamde algorithmic trading wat in feite
ALL Met all bedoelen we de internationale valutacode van swift voor de lek de munteenheid van albani ë
all finanz Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn
all or none order De all or none order order moet in zijn geheel in ã©ã©n keer worden uitgevoerd als dit
all or nothing optie de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van
all ordinaries De all ordinaries is de belangrijkste aandelenindex van de aandelenbeurs van sydney australi ë
all shareindex De all share index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende index die betrekking heeft op alle
all time high We spreken van een all time high bij de hoogste koers voor een fonds die ooit op een
all time low de zogenaamde all time low is de laagste notering voor een fonds die ooit op een beurs is
alle beurzen order Onder een alle beurzen order verstaan we een order voor het aankopen of verkopen van nederlandse fondsen die
alleenstaandenpensioen Onder het alleenstaandenpensioen verstaan we een extra vorm van pensioen bestemd voor ongehuwden of anderszins alleenstaanden
alles of niets order De alles of niets order is een order waarbij of alle effecten in een ã©ã©n keer worden
allfinanz Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn een voorbeeld
alligatorspread De alligator spread is een verzamelnaam voor veel te ingewikkelde optieconstructies die door een optiehandelaar worden bedacht en die vooral
allocatie De term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst
allocatie functie Onder de allocatiefunctie verstaan we de mate van invloed die de collectieve sector op de omvang en samenstelling van
allocatiefunctie De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die
allocatieprobleem onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie
allocation chain De zogenaamde allocation chain is een uitdrukking voor de serie achtereenvolgende tussenpersonen die eraan te pas moeten komen om
allonge Onder een allonge verstaan we een aanhangsel van een cheque of een wisselop dit aanhangsel worden endossementen en aval handtekeningen geplaatst
allowance Dde allowance is de overeenkomst tussen de schrijver van opties en een bank of commissionair in de allowance is vastgelegd dat
almstudie Onder een alm studie verstaan we het bestuderen van de verplichtingen qua in de toekomst uit te keren pensioenen
alpha Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze
alpha beta trendchannel Een alpha beta trend channel is een vorm van een bandsysteem uit de wereld van de technische
alpha stocks De zogenaamde alpha stocks was een groep van 130 meest actief verhandelde aandelen op de beurs in londen
alphafactor De zogenaamde alphafactor wordt gebruikt in de leer van de moderne portefeuille theorie en die voor een bepaald aandeel een
alphafactoring Onder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille
alphastocks De zogenaamde alpha stocks was een groep van 130 meest actief verhandelde aandelen op de beurs in londen
als De drielettercode als is het symbool op de aex optiebeurs voor termijncontracten met levende biggen als onderliggende waarde
altagarantie De alt a garantie was een door de nederlandse staat geboden garantie voor banken die besmette amerikaanse hypotheekbeleggingen
altcoin De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet
alternatief aanwendbare middelen Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of
alternatief clausule De zogenaamde alternatief clausule is een vroegere regeling die inhield dat bij de bankgirocentrale bv afgekort ook
alternatieve kosten Bij alternatieve kosten worden de kosten uitgedrukt in het alternatief dat wordt opgeofferd bijvoorbeeld een uur extra vrije tijd kost
alternatieve order Een alternatieve order of either or order is een combinatie van twee orders waarbij de uitvoering van de ene
alternative investment market De alternative investment market afgekort aim is een londense aandelenbeurs deze aandelenbeurs werd in londen in juni 1995
alternext Alternext is een gedeelte van de beurs waar kleine fondsen dus fondsen met een geringe beurswaarde genoteerd staan
altmann zscoremodel Het altmann z scoremodel is een rekenmethode uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan wordt
AMB De drielettercode amb is het symbool op de aex termijnmarkt voor termijncontracten op mestbiggen
ambachtsportie Een ambachtsportie is een vrijwel niet meer bestaand eigendomsbewijs van een in gemeenschappelijk eigendom beheerd boerenbedrijf dit boerenbedrijf werd dan de
ambtelijkverzuim Een zogenaamd ambtelijk verzuim is een beoordelingsfout van de inspecteur der belastingen op het moment van opleggen van een
ambtshalve aanslag een ambtshalve aanslag wordt door de belastinginspecteur opgelegd als er geen sprake is geweest van een aangifte bij een
ambtshalve vermindering onder een ambtshalve vermindering verstaan we een vermindering die de belastinginspecteur toe kan passen op een aanslag een beschikking
ambulance stock De american bondholders protective council is een centrale organisatie in de usa die zich bezighoudt met het
american bond holders protective council Een american depository receipt meestal afgekort tot adr is een amerikaans certificaat van een nederlands aandeel
american depository receipt De eagle is een amerikaanse gouden munt
american eagle Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent
american municipal bond assurance corporation De american municipal bond assurance corporation is een organisatie die vormen van verzekering cq garantie
american petroleum institute Het american petroleum institute is een overkoepelende brancheorganisatie in de verenigde staten waar alles onder valt wat met
AMerican stock EXchange De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten
american trust unit Een zogenaamde american trust unit is een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en dat closed end
amerikaanse optie Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden
amerikaantjes De term amerikaantjes is beursjargon voor originele amerikaanse aandelen die op de beurs in amsterdam worden verhandeld
AMEX De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten en moet
AMO De term at market opening of afgekort amo hoort bij een effectenorder die op de openingskoers moet worden
amortisatie Met het begrip amortisatie wordt de manier bedoeld waarop er in de boekhouding op goodwill wordt afgeschreven bij een onderneming
amortisatiebewijs In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd
amortisatiefonds Een amortisatiefonds is een fonds waaruit de aflossing van obligaties wordt bestreden het amortisatiefonds kan gevormd worden door het storten
amortisingoption We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt
amortizingswap Een amortizing swap is een renteswap of een valutaswap waarbij de hoofdsom stapsgewijs gedurende de looptijd van de swap
amplitude De amplitude is de hoogte van een cyclische beweging of golfbeweging dus de uitslag gemeten vanuit de 0 waarde
amsterdam depositary company nv De amsterdam depositary company is een onderneming die in amsterdam gevestigd is en die zich bezighoudt met
amsterdam exchanges Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5
amsterdam financials sectorindex De amsterdam financials sector index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende gewogen index die betrekking
amsterdam informatie technologie sectorindex De amsterdam informatie technologie sector index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende gewogen index
amsterdam interprofessional dealingsystem Het amsterdam interprofessional dealing system is het handelssysteem dat vroeger op de beurs in amsterdam werd gebruikt
amsterdam power exchange De amsterdam power exchange is de volledige naam van aex powerexchange de energiebeurs in amsterdam
amsterdam security account system Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op
amsterdam stock exchange tradingsystem Het amsterdam stock exchange trading system was vroeger het handelssysteem dat werd gebruikt op de effectenbeurs
amsterdam treasury bondmarket De amsterdam treasury bond market ook wel afgekort tot atm was de volledige naam van de markt
amsterdaminterbankofferedrate De amsterdam interbank offered rate die in het dagelijks gebruik meestal afgekort wordt onder de bekendere term
amsterdams interprofessioneel marktsysteem Onder het amsterdams interprofessioneel marktsysteem meestal aangeduid met de wat simpeler afkorting aim verstaan we een op de
AMX Amx is een afkorting voor de midcapindex waarin de fondsen van het middensegment qua beurswaarde zijn opgenomen
AMX-index Axm index is de beursafkorting van de midkap index
analyse De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben
analyse per aandeel Onder analyse per aandeel verstaan we een vorm van beleggingsanalyse die zich vooral toelegt op de opbrengst
analysecertificaat Onder een analysecertificaat verstaan we een document waarin de exacte samenstelling beschreven is voor de goederen zoals grondstoffen en halffabricaten waar
analyseren van aandelen Er zijn vele manieren om aandelen te analyseren niet alleen zijn er de bekende als de fundamentele analyse
analytische inkomstenbelasting Onder analytische inkomstenbelasting verstaan we een manier om inkomstenbelasting te berekenen waarbij elke bron van inkomsten arbeid rente ontvangen
anchoring and adjustment onder anchoring and adjustment verstaan we de neiging van beleggers om beslissingen die genomen moeten worden te vergelijken
andespact Het andes pact is een in 1996 opgerichte douaneunie tussen bolivia colombia ecuador en venezuela in 1994 werd door
andrews De 30 day wash rule regel is in de Verenigde Staten
andrews Het door Ned Davis ontwikkelde vier procent model valt onder de market
andrews pitchfork De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een
andrewsmethode De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een
angel Het begrip angel kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen 1 een angel ook wel business angel is een investeerder die
angelsaksisch model Het angelsaksch model is een bepaalde economische orde waarbij sterk de nadruk ligt op marktwerking het is tegengesteld aan
angst Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg
angst Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg
animateur Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in
animus donandi onder animus donandi verstaan we een term die we vinden in het schenkingsrecht en waarmee de bedoeling van een
ankering Het begrip ankering of verankering komt uit de psychologie en is voor een groot
ankering Het begrip ankering of verankering komt uit de psychologie en is voor een groot deel bepalend voor het gedrag van
ankervaluta Onder een ankervaluta verstaan we de valuta waaraan een aantal andere landen de koers van hun munteenheid heeft gekoppeld van
annealing De term annealing die ook wel simulated annealing wordt genoemd is afkomstig uit de wereld van de metallurgie maar wordt
annual earnings change De engelse term annual earnings change staat voor de verandering van de winst ten opzichte van het verleden
annual net profit margin Met de engelse term annual net profit margin wordt het winstpercentage bedoeld dat behaald werd uit de
annual sales change Met de engelse term annual sales change wordt het procentuele verschil in omzet tussen het laatste fiscale jaar
annuiteit Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of
annuïteiten aflossing We spreken van een annuïteitenaflossing bij het aflossen van een lening op basis van annuïteiten
annuïteiten aflossing van een obligatielening Onder een annuïteiteaflossing van een obligatielening verstaan we een methode van aflossing waarbij de zogenaamde
annuïteiten lening Een aannuïteitelening is een vorm van een lening waarbij ervan wordt uitgegaan dat rente en aflossing betaald worden door middel
annuiteitenhypotheek Onder een annuïteitehypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de lening afgelost wordt via de annuïteitenmethode dit komt erop neer dat u
annuleren Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen ofwel annulerensommige financiers zullen hiervoor kosten in
annuleringskosten De annuleringskosten zijn de kosten die sommige geldverstrekkers aan u in rekening brengen als een hypotheek niet doorgaat nadat de
antedateren Dateren van een akte cheque etc op een tijdstip dat ligt vã³ã³r het opmaken van de betrokken akte cheque etc
antedebitering Onder antedebitering verstaan we het debiteren van een bankrekening voordat de eigenlijke verwerking van de mutatie heeft plaatsgevonden
anti cyclisch beleid Onder anti cyclisch beleid wordt een vorm van begrotingspolitiek van de overheid verstaan die tegen de conjunctuurbeweging in
anti overval constructie Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze
anticipatiekrediet Onder een anticipatiekrediet verstaan we een vorm van krediet die tijdelijk door een bank wordt verleend in afwachting van de
anticipatiepost onder een anticipatiepost verstaan we een boekhoudkundige term waarmee nog te ontvangen bedragen of nog te betalen bedragen worden aangeduid
anticylisch beleid We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van
antidumpingprocedure Onder de anti dumping procedure verstaan we het feit dat de world trade organization ofwel wto verbiedt dat
antiek De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of
antilliaanse gulden Voor de invoering van de euro was de antilliaanse gulden de munteenheid van de nederlandse antillen
anti-martingale systemen De anti martingale aanpak is precies het tegenovergestelde van de martingale aanpak bij de martingale aanpak wordt bij een
antiovervalconstructie Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze
antithetic forecasts Bij voorspellingen bijvoorbeeld voor aandelen op basis van koersen of in een analyse is er altijd sprake van
antitrustwetgeving De amerikaanse anti trustwetgeving die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de sherman act van 1890 de clayton
antiverwateringsclausule Een anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag
ANW De anw ofwel de algemene nabestaandenwet was een volksverzekering die een uitkering verschaft aan weduwen weduwnaars en wezen
AOK Aok is de valutacode voor de munteenheid van angola de kwanza
AON Aon is de afkorting van de all or none order. Dit is de engelse term voor de zogenaamde alles of
aowspaarfonds Het aow spaarfonds is een door de overheid ingestelde tijdelijke kapitaalbuffer om de vergrijzing in de aow op te
apari Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat
APEX De apex is het rekenkundig gemiddelde van de hoogste koers en de laagste koers van de beursdag de apex wordt
apparatieve betaalvormen Onder het algemene begrip apparatieve betaalvormen verstaan we in de financi ële wereld de betaalvormen die betalingen met behulp van
appartementsrecht Onder het begrip appartementsrecht verstaan we het mede eigendomsrecht in een in losse appartementen gesplitst gebouw bij het kopen van
appel Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden
applicatieformulier Het zogenaamde applicatieformulier wat ook wel sales advice wordt genoemd is een formulier waarop verkochte reischeques worden gespecificeerd en dat
apportionmentkey Regeling uit de tijd van de bankgirocentrale de apportionment key was een door de houder van een bankrekening getroffen
appreciatie Het begrip appreciatie is de koersstijging van de ene munt ten opzichte van de andere munt veroorzaakt door verschil in
appreciation factor De appreciationfactor is een term die gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants en is meer bekend als de tã¼rov
APT Apt is een model dat vergelijkbaar is met het wat bekendere capm model voor het samenstellen van optimale portefeuilles
APX De apx is de nederlandse energiebeurs in amsterdam het doel van deze energiebeurs is het afstemmen van het internationale vraag
arbeid In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor
arbeiderszelfbestuur Onder het begrip arbeiderszelfbestuur verstaan we het feit dat het bestuur in een onderneming niet door speciaal aangestelde managers wordt
arbeidsaanbod Het arbeidsaanbod is de beroepsbevolking uitgedrukt in arbeidsjaren factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn ondermeer de omvang van de bevolking
arbeidsbureau Het van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening af te korten tot rba
arbeidscoëfficient Onder de arbeidscoëfficiënt verstaan we de verhouding tussen de hoeveelheid arbeid = aantal mensen en het nationale product
arbeidsdeling Onder arbeidsdeling of arbeidsverdeling verstaan we het onderverdelen van de arbeidshandelingen in een productieproces in aparte deelhandelingen waardoor de arbeidsproductiviteit
arbeidsduurverkorting Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam
arbeidsinkomensquote Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend
arbeidsintensief Wwe spreken van een arbeidsintensief product als er bij het produceren ervan relatief veel arbeid wordt gebruikt in relatie
arbeidsjaar Een arbeidsjaar geeft aan hoeveel uren een werknemer met een volledige baan gemiddeld per jaar werkt
arbeidskostenforfait Het arbeidskostenforfait is een aftrekpost voor gemaakte kosten in verband met het werk dat iemand verricht welke kosten nu wel
arbeidsmarkt De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het
arbeidsmarkt,overspannen We spreken van een overspannen arbeidsmarkt als de vraag naar arbeid het aanbod verre overtreft dit kan zich zowel
arbeidsmarktbeleid Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te
arbeidsmobiliteit De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid
arbeidsongeschikt We zeggen dat iemand arbeidsongeschikt is als hij langdurig niet kan voldoen aan de fysieke of psychische eisen die voor
arbeidsongeschiktheidspensioen Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die wordt verstrekt bij arbeidsongeschiktheid en die dient als aanvulling op de uitkering krachtens de
arbeidsongeschiktheidsrisico De financiële risico's die iemand loopt als hij of zij arbeidsongeschikt wordt noemen we het arbeidsongeschiktheidsrisicode risico's zijn vooral de
arbeidsongeschiktheidsverzekering Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een werknemersverzekering die uitkeert als een werknemer langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heette vroeger
arbeidsovereenkomst Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd
arbeidsparticipatie We zeggen dat er sprake is van arbeidsparticipatie als er sprake is van deelname aan betaalde arbeid
arbeidspecialisatie Onder de term arbeidsverdeling of arbeidspecialisatie verstaan we dat mensen zich bezighouden met slechts een gedeelte van het totale productieproces
arbeidsplaatsenovereenkomst Werknemersorganisaties pleiten nog wel eens voor een arbeidsplaatsenovereenkomst volgens een dergelijke overeenkomst dient een werknemer een bepaald aantal mensen in
arbeidsproductiviteit Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in
arbeidsproductiviteitsontwikkeling Onder de arbeidsproductiviteitsontwikkeling verstaan we de volumeverandering van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar die voortkomt uit arbeid
arbeidsschaarste We spreken van een arbeidsschaarste als er een tekort aan de productiefactor arbeid is in verhouding tot de andere productiefactoren
arbeidstekort We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere
arbeidstekort We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere
arbeidsverdeling Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen
arbeidsverdeling,geografisch De geografische arbeidsverdeling is de een verzamelnaam van de regionale en in internationale arbeidsverdeling de omgeving dwingt soms het
arbeidsverdeling,regionaal Onder de regionale arbeidsverdeling verstaan we dat in een land bepaalde productie vooral in bepaalde gebieden = regio's plaats
arbeidsvolume Onder het arbeidsvolume verstaan we de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in arbeidsjaren
arbeidsvoorwaardenoverleg Het zogenaamde arbeidsvoorwaardenoverleg is het overleg tussen de sociale partners in de stichting van de arbeid over de arbeidsvoorwaarden hierbij
arbeidswaardeleer Het economische begrip arbeidswaardeleer komt uit de hoek van karl marx karl marx ging uit van het standpunt dat arbeid de
arbitrage Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties
arbitrage beginsel het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financi ële wereld dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk
arbitrage pricing theorie onder de arbitrage pricing theorie of ook wel apt verstaan we een model voor het opbouwen van optimale
arbitrage sur place onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich
arbitrage, dividend- onder dividendarbitrage verstaan we het gelijktijdig handelen in aandelen en opties op die aandelen met het doel winst te
arbitrage,commerciële onder het begrip commerciële arbitrage verstaan we een bindende uitspraak door onafhankelijke deskundigen deze deskundigen worden ingeroepen bij geschillen in
arbitrage,conversie- onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en
arbitrageant een arbitrageant is een persoon die zich met arbitrage bezighoudt dus iemand die probeert uit prijsverschillen op verschillende markten winst
arbitragebeginsel het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financi ële wereld dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk
arbitrageclausule international chamber of commerce onder de arbitrageclausule international chamber of commerce verstaan we de door de international chamber of
arbitragesurplace onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich voor dezelfde
arbodienst een arbodienst is een instelling die controle uitoefent op het ziekteverzuim van werknemers en daarnaast adviseert de werkgevers op
areagap onder een zogenaamde areagap verstaan we een "gap" die ergens midden in een formatie van bars zit en waar geen
argentijnse peso de argentijnse peso is de officiële munteenheid van argentinië
ARIMA arima ofwel auto regressive integrated moving average is een techniek voor het voorspellen van koersen op basis van regressie modellen
Armeense dram de armeense dram is de nationale munteenheid van armeni ë de iso valutacode van de armeense dram is amd
armeense dram de armeense dram is de nationale munt van armeniã« de iso valutacode van de armeense dram is amd
armoede het begrip armoede is lastig te omschrijven. meestal wordt armoede gelijk gesteld aan een te laag inkomen
armoedegrens onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede dat
armoedeval onder de zogenaamde armoedeval verstaan we het verschijnsel dat mensen met een uitkering er qua netto besteedsbaar inkomen op achteruit
armsindex de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard
ARP de arp is de valutacode voor de munteenheid van argentini ë de argentijnse peso
arrangementsbrief voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van
arrangementsbrief een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager
arrest het begrip "arrest" heeft een aantal mogelijke betekenissen waarbij in de context van het stuk moet worden bepaald welke relevant
artificial intelligence de term artificial intelligence of kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam van software als expertsystems neurale netwerken en dergelijke waarmee
ARXindex de arx index is een aandelenindex van de beurs van oostenrijk in wenen
as if and when issued as if and when issued is de engelse term voor 'als indien en wanneer uitgegeven' waardepapieren
as if when issued we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie
ASAS het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op
asasaandeel Dit zijn buitenlandse fondsen die in nederland via een giraal systeem het zog&#173naamde asas wat een afkorting is van
ASB De accounting standards board of asb is de organisatie die in het verenigd koninkrijk en canada de regels
ASE20 De ase20 is de aandelen index van de aandelenbeurs van india in ahmedabad
ASEAN De association of south east asian nations ofwel de asean werd in 1967 opgericht in
asean freetrade area De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azi ë in 1992 spraken de tien landen van
aseindex De ase index is de aandelenindex van de aandelenbeurs van griekenland in athene
asiadollar We spreken van asiadollars als we het hebben over de usa dollars die aangehouden worden door banken en bedrijven
asian development bank De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azië
ask De engelse term ask wordt ook wel gebruikt voor de laatkoers in de effectenhandel in de krant komen we nog wel
asked price De asked price is de prijs ook wel laatkoers genoemd de asked price is de koers waarvoor iemand bereid is
aspirantdeelnemer Aspirant deelnemer is een term uit de pensioenwereld we hebben het dan over een werknemer die nog niet de vereiste
assenstelsel In de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd
asset met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een
asset allocation Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen
asset backed security De zogenaamde asset backed security is een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect
asset backedlening Asset backed lening is de engelse term voor een lening met onderpand dat is een obligatielening waarbij bijvoorbeeld een
asset based financing Onder asset based financing verstaan we een vorm van aantrekken van vreemd vermogen door een onderneming bij asset based
asset mix Onder de asset mix of assetverdeling verstaan we de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financi ële
asset or nothing calloptie Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de
asset or nothing putoptie Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een
asset protection trust Een asset protection trust is een offshore trust die bedoeld is om het vermogen van de oprichter te
asset swapl Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde
assetcategorie We onderkennen bij het samenstellen van een assetmix twee verschillende groepen van beleggingsmogelijkheden die assetcategorie worden genoemd
assetclass Een asset class is een onderverdeling van een belegging daarbij alles meerekenend wat een commerci ële waarde heeft of dat
assetliabilitymanagement Onder asset liability management wordt het zoeken naar een optimale portefeuillesamenstelling van beleggingscategorie en aandelen onroerend goed vastrentende waarden
assetmanagement Onder asset management verstaan we het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten gericht op het realiseren van een
assetmanagementaccount Een assetmanagementaccount is een bankrekening waarop niet alleen effectentransacties afgewikkeld kunnen worden maar waarop ook andere bankdiensten afgenomen kunnen worden
assetplay We spreken van assetplay bij de handel in aandelen waarvan de intrinsieke waarde per aandeel aanzienlijk boven de beurskoers ligt
assetstripper Een asset stripper is een persoon of organisatie die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een onderneming
assetswap Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde
assignment Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de
associatie clearinghouse amsterdam Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de
associatieverdrag Het zogenaamde "associatieverdrag" is het verdrag tussen de voormalige europese gemeenschappen eg nu de eu en een derde land
association cambiste internationale Onder de "association cambiste internationale" wat in de praktijk wordt afgekort tot aci verstaan we het overkoepelend orgaan
association of futuresbrokers and dealers De association of futures brokers and dealers is een in londen gevestigde vereniging van handelaren
association of international bond dealers Met de association of international bond dealers meestal aangeduid met de afkorting aibd verstaan we de
association of southeast asian nations De association of south east asian nations ofwel de asean werd in 1967 opgericht in
assurantiebeding Een assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen het wil zeggen dat als het onderpand
assurantiebeurs De assurantiebeurs is een soort van beurs waarop verzekeraars verzekeringen aanbieden teneinde het risico te herverzekeren of het gezamenlijk te
assurantiecertificaat Onder een assurantiecertificaat verstaan we een verklaring van een assuradeur of een assurantiemakelaar in deze verklaring vinden we welke risico's welke
assurantiedocument Een assurantiedocument is een document waaruit de mate van verzekering blijkthet assurantiedocument wordt meestal de verzekeringspolis of kortweg de polis genoemd
assurantiepolis Met een assurantiepolis bedoelen we een document polis in de vorm van een aktein deze assurantiepolis wordt de gesloten verzekeringsovereenkomst
assurantieverklaring De assurantieverklaring wordt ook wel hypotheekverklaring resp assurantiebeding genoemd het is een verklaring door verzekeringsmaatschappijen bij een hypotheekvestiging waarin de
astrologisch beleggen We spreken van een astrophysical cycle als we een cyclus zoals die van een beurs of aandeel koppelen aan
astronomisch beleggen astronomisch beleggen wordt wel gebruikt in plaats van astrologische beleggen waarbij beide termen vermoedelijk door elkaar worden gebruikt we spreken
astrophysicalcycle Asx is de afkorting van australian stock exchange
asx De asx is de effectenbeurs van australie die gevestigd is in sydney
asymmetrischeinformatie We spreken van asymmetrische informatie als er bij een van de partijen op een markt sprake is van onvolledige
asyoulikeoptie Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een
at call We spreken van een "at call transactie" bij elke transactie die plaatsvindt op de daggeldmarkt deze daggeldmarkt wordt ook wel
at market opening De term at market opening of afgekort amo hoort bij een effectenorder die op de openingskoers moet worden
at money We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht
at parity We spreken van een at parity calloptie op het moment
at parity optie We spreken van een at parity optie bij een optie die gelijk opgaat met de koerswijzigingen van de
at random selection Onder at random selection ofwel willekeurige selectie verstaan we de wijze waarop de schrijver van een optie wordt
at the money een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de
ata De "ata" was vroeger de benaming van de agrarische termijnmarkt amsterdam tegenwoordig een onderdeel van euronext amsterdam
ATAcarnet Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de
athene stockexchange De athene stock exchange is de beurs van griekenland in athene en is geopend in 1876 de athene stock exchange is sinds
atijd durende rente Altijddurende rente is een synoniem van perpetuele rente ofwel letterlijk een eeuwigdurende rente
atlantische optie Een atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de
atm Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer
ATM De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cliënten de mogelijkheid
atr-formulier Een atrformulier was een formulier dat werd gebruikt voor de verantwoording van deviezen richting de nederlandse bank
atrofiëring We spreken van atrofiëring bij het effect dat verschuiving van tegoeden teweegbrengt als cliënten hun geldmiddelen naar een andere financiële
ATS De afkorting ats kent meerdere betekenissen 1 afkorting voor automated teller system 2 iso valutacode voor de vroegere oostenrijkse shilling
ATX De atx is de index van de beurs van wenen bestaande uit de 18 grootste fondsen van oostenrijk
au jour le jour Au jour le jour is een franse term voor 'overnight money' en overnight money is geld dat is
auction rate preferent aandeel Een auction rate preferent aandeel is een aparte vorm van het normale preferente aandeel bij het auction rate
AUD Aud is de 3 letter muntcode waarmee de australische dollar wordt aangeduid
auditcommittee Onder het begrip audit committee verstaan we een commissie binnen een bedrijf die controleert of de financi ële administratie volgens
auditing Onder auditing verstaan we het verifieren en het controleren van de correcte en adequate werking van de interne controleregels
aufsichtsrat In duitsland is de aufsichtsrat een toezichthoudend orgaan van een onderneming deze aufsichtsrat is vergelijkbaar met de nederlandse raad van
aunt millie De term "aunt millie" is amerikaans jargon voor een kleine en zeker niet professionele belegger iemand die een gemakkelijke prooi
ausfallburgschaft Een zogenaamde ausfallburgschaft is een vorm van een borgstelling waarbij de borg zich verbindt tot een bepaald maximumbedrag de
austral De austral is de munteenheid van argentinië
australian stockexchange ltd De australian stock exchange ltd is de beurs van australie
australianfinancialfuturesmarket De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australi ë
australianratings Australian ratings is een rating agency in australie dat zich toelegt op de beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven
australische dollar De australische dollar is de officiele munteenheid van australie met muntcode aud
autarkie Bij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien
authentiek protest Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel
authentieke akte Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals
authentieke-akte Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals
authorized shares Onder authorized shares verstaan we het maximale aantal aandelen dat een vennootschap mag uitgeven volgens haar eigen statuten
autocorrelatie onder het begrip autocorrelatie verstaan we de correlatie tussen twee opeenvolgende waarden in dezelfde serie getallen dus niet de correlatie tussen
automated knowledge acquisition Automated knowledge acquisition is een techniek waarbij een computerprogramma wordt gebruikt om gegevens aan te maken voor een
automated tellermachine De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cli ënten de mogelijkheid
automatische betaling Een automatische betaling ofwel een periodieke betalingsopdracht is een vorm van een betaling die door de bank periodiek automatisch
automatische prijscompensatie Onder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen volgens een systeem dat afgesproken
automatische uitoefening we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen
automatische verwisseling Onder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap die een depotcli ënt bezit
automatisering van banken Automatisering is al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de wereld
autonome winstgroei Onder autonome winstgroei verstaan we de winstgroei die wordt bereikt door verbetering van efficiency door de vermindering van de
autonoom vermogen Onder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen
autoquotesysteem Een autoquote systeem is een computersysteem dat automatisch bied en laatkoersen berekent het auto quote systeem wordt ondermeer
autoregressie Onder autoregressie verstaan we het voorspellen van de volgende waarde in een reeks getallen op basis van de regressie van
autoregressive integrated moving average Het auto regressive integrated moving average meestal afgekort tot arima is een lineair model voor het
autoriteit financiële markten De autoriteit financiele markten ofwel de afm is de toezichthouder op de nederlandse effectenhandel en ook steeds meer op
AVA De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om
AVA Ava is een gangbare afkorting van de algemene vergadering van aandeelhouders
aval Onder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel promesse of cheque op
avalist Met de avalist wordt degene bedoeld die voor aval heeft getekend voor de trekker betrokkene acceptant of een endossant
average directional movement index De average directional movement index rating ofwel adxr is een indicator die gelijk is ontwikkeld met
average rate option Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en
average strike option Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde
average true range De average true range komen we veel tegen in publicaties op het gebied van technische analyse en trading
averagedirectionalmovementindex De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de
averaging Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over
averaging in Het gedurende langere tijd periodiek kopen van een vast geldbedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken wordt
averaging out Averaging out is het periodiek verkopen van een vast bedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken we
aversie tegen verliezen Dit effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen
avoir fiscal Het zogenaamde avoir fiscal is een franse belastingfaciliteit die bedoeld is om het bezit van aandelen door niet fransen
avondhandel De avondhandel of ook wel de avondbeurs is de niet offici ële vroeger telefonische handel in aandelen die na de sluitingstijd
AWBZ De awbz is de veel gebruikte afkorting van de algemene wet bijzondere ziektekosten dit is een regeling voor de vergoeding
AWG Awg is de valutacode voor de vroegere munteenheid van aruba
AWW De aww is een veel gebruikte afkorting van algemene weduwen en wezenwet
aziatische optie Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en
aziecrisis De azië crisis is in 1997 in thailand begonnen het werd een diepe depressie waarin de landen van zuidoost
azijnmaatregel Een azijnmaatregel is een maatregel van een lokale overheid die niet zozeer door rationele doeleinden wordt ingegeven maar meer door

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.