woensdag 4 september 2013

aandeelhoudersvereniging

aandeelhoudersverenigingEen aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen.

In Nederland is de VEB, de Vereniging van Effecten Bezitters als zodanig actief.

Gezien de zeer beperkte aandeelhoudersmacht in Nederland, zeker door het veelvuldig gebruiken van certificaten en administratiekantoren is het lidmaatschap van een dergelijke vereniging voor mensen die toch wat invloed uit willen oefenen een interessante mogelijkheid, al is het wat indirect.Maar samen, in een groep, kun je vaak toch wel meer bereiken dan alleen als eenzame aandeelhouder.

Gebruikte begrippen in aandeelhoudersvereniging


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersmacht
  ... Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer