woensdag 4 september 2013

aandeelhoudersvereniging

aandeelhoudersverenigingEen aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen.

In Nederland is de VEB, de Vereniging van Effecten Bezitters als zodanig actief.

Gezien de zeer beperkte aandeelhoudersmacht in Nederland, zeker door het veelvuldig gebruiken van certificaten en administratiekantoren is het lidmaatschap van een dergelijke vereniging voor mensen die toch wat invloed uit willen oefenen een interessante mogelijkheid, al is het wat indirect.