Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 7 april 2014

Put/Call Ratio

Put/Call RatioDe theorie achter de put/call-ratio

Het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een vogelvlucht genomen.

Door de internet revolutie is het gebruik van opties bij de kleine belegger alleen maar toegenomen.

Martin Zweig was de eerste die de put/call ratio gebruikte voor het meten van het sentiment van de markt.

De basis van deze indicator is dat een belegger die een stijging van een aandeel verwacht een call optie koopt.

Een belegger die een put optie koopt verwacht een daling van een aandeel.

Door middel van het meten van het volume van het aantal verhandelde calls ten opzichte van het aantal verhandelde puts probeert men inschatting te maken of beleggers een stijging of daling van de beurs verwachten.

Berekening put/call-ratio De put/call-ratio wordt berekend door het volume van put-opties te delen door het volume van call opties :

Totale volume puts
----------------------------------- = put/call ratio
Totale volume calls


Vaak worden er voortschrijdend gemiddelden gebruikt om de grillige bewegingen van de put/call ratio wat af te vlakken of te verzachten.

In de praktijk wordt er gewerkt met een 10-daags of 21-daags voortschrijdend gemiddelde.

Verschillende put/call ratios Er zijn beleggers die gebruik maken van de call/put ratio ten opzichte van de put/call ratio.

Dit maakt in principe niet zoveel uit omdat de werking hetzelfde blijft.

De statistische waarden waarbij er wordt bepaald of een indicator hoog of laag is veranderen wel.

In de literatuur wordt meestal gesproken van de put/call ratio.

Er zijn echter verschillende manieren om de put/call ratio samen te stellen.

De traditionele berekening van de put/call ratio is gebaseerd op het totaal aantal verhandelde put- en callopties.

In dit volume getal worden opties met verschillende onderliggende waarden meegeteld.

Opties met valuta, obligaties, zilver als onderliggende waarden worden meegenomen in de berekening.

In meer ontwikkelde markten zoals de VS, hebben analisten meerdere varianten bedacht op de put/call ratio.

Het totale optievolume wordt gesplitst in de verschillende onderliggende waarden.

Er zijn beleggers die de put/call ratio baseren op het optie volume van opties die als onderliggende waarde een aandeel hebben.

Of een put/call ratio van alleen de index-opties.

Ook zie je put/call ratios die gebaseerd zijn op het optie volume van future markten.

Zo kan er een put/call ratio voor de sojabonen of , metaalmarkt worden opgesteld.

Er zijn verschillende put/calls ratio te gebruiken en vele manieren om de put/call ratio te gebruiken.

Het werken met deze indicator is meer een kunst dan wetenschap.

Om de put call ratio te berekenen delen we het van de door het volume van de .

Hoge waarden, dwz hoger dan 0.55 worden als bullish beschouwd, en lage waarden als bearish .

Zoals bij vele sentiment indicatoren wordt ook hier gebruik gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde om de dagelijkse beweeglijkheid te dempen.

Contraire indicator
Zoals bij veel sentimentindicatoren wordt de put/call ratio veelal contrair gebruikt.

Er wordt verondersteld dat het publiek doorgaans fout zit bij belangrijke draaipunten van de markten.

Tijdens een rally van de markt kopen steeds meer mensen calls.

Tegen de tijd dat de meerderheid bullish (optimistisch) is, zijn er niet genoeg kopers om de markt in stand te houden.

Het gevolg is een daling van de markt.

Dat wil zeggen dat als de put/call indicator hoge of lage waarden bereikt, de markt doorgaans draait.

Veel putopties = extreem hoge waarde put/call ratio = dicht bij de bodem
Veel callopties = extreem lage waarde put/call ratio = dicht bij een top

Het gaat erbij deze put/call ratio vooral om te bepalen wanneer de beurs in de gevarenzone komt.

Het timing aspect is bij deze indicator van ondergeschikte belang.

Richard Band beschrijft de kleine speculatieve optiebelegger in zijn boek Contrary Investing als volgt:By nature, people who play the options market tend to be gamblers, dreamers, who hope to parlay a couple thousand into a fortune.

As a group, they represent the dumb money at its dumbest.

Het is daarom logisch om tegengesteld te handelen als (te) veel beleggers speculeren op een stijging of daling van een aandeel.

Valkuilen van de put/call-ratio Er zijn echter ook In eerste instantie lijkt het idee om Totale optievolume De meeste beurzen verstrekken data van het totaal aantal verhandelde call en put.

Vaak wordt het optievolume van valuta, obligaties en commodities meegeteld.

Dit kan een vertekend beeld geven.

Wie is de koper en verkoper van de optie? Het is moeilijk te bepalen wie de koper of verkoper van de optie is.

Is het de marketmaker die de optie koopt en de belegger die de optie verkoopt? Of is de situatie net andersom.

Dit maakt het moeilijk het sentiment van de markt te bepalen.

De historie van het gebruik van put/call ratio De put/call ratio wordt al jaren gebruikt voor het meten van het sentiment van de markt.

Tot de midden jaren tachtig werd er met vaste waarden aangegeven of er sprake was van een hoge of lage waarde van de put/call ratio.

Er werd een koopsignaal gegeven als het put volume meer dan 65% boven het call volume uitsteeg.

Een verkoopsignaal volgde als het put volume daalde tot minder dan 40% van het call volume.

Deze statistische waarden werkten niet in de volatiele markten van 1986 en 1987, op het moment dat het er juist om ging.

Een oorzaak is in de jaren tachtig veel professionele beleggers ontdekt hebben dat met behulp van een index-putoptie het risico van een daling van de aandelenportefeuille op een relatief eenvoudige manier gedekt kon worden.

Hierdoor steeg de waarde van put/call ratio tot ongekende waarden.

Veel contraire handelaren kochten daarom op de top van de markt in 1987.

Een beurscrash volgde met desastreuze gevolgen voor vele beleggers.

Dit deed geen goed voor de populariteit van het gebruik van de put/call ratio.

Er ontstonden nieuwe theorieen over het gebruik van de put/call ratio.

Over de contraire werking van de indicator was er weinig discussie.

De traditionele interpretatie van de indicator - het gebruik van vaste waarden - werd vervangen door een meer dynamische aanpak.

Sommige analisten vinden dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen:

1 - De put/call ratio voor de index-opties

2 - De put/call ratio voor aandelenopties

Deze analisten vinden dat het volume van de aandelen-opties het best aangeeft wat de kleine speculatieve belegger aan het doen is.

Het volume van de index-opties wordt uit de berekening gehouden van deze put/call ratio.

Indexopties worden gebruikt door de professionele beleggers om hun aandelenposities af te dekken.

Eerder is vastgesteld dat het moeilijk is het sentiment te bepalen achter de koop van een optie door de hegdeactiviteiten van beleggers en de mogelijkheid een synthetische optie samen te stellen.

Een kleine speculatieve belegger zal niet zo snel gebruik maken van een synthetische optie.

Er is veel kennis nodig in het gebruik van optie en in de hoogte van de prijzen van opties en aandelen.

Bovendien moet er meer er meerdere transactie worden gesloten waardoor er hogere transactiekosten ontstaan.

Professionele handelaren hebben de kennis wel in huis en kunnen vaak tegen lagere transactiekosten handelen.

Tegenstanders claimen dat de kleine speculatieve belegger juist gebruik maakt van index-optie.

Door indexoptie beleg je in alle belangrijke aandelen van een markt en spreid je het risico.

Het is dan niet nodig om met behulp van ingewikkelde analyses een goed aandeel te kiezen.

De data van de volume data van aandelenoptie wordt gezien als meer zuiver dan de volume data van de indexopties om de volgende reden.
Gebruikte begrippen in putcall ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aandelenportefeuille
  ... er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen...Lees meer
band
  ... Er zijn in de technische analyse nogal wat indicatoren die gebruik maken van een zogenaamde band of envelop om de...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
bullish
  ... bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
commodities
  ... onder de verzamelnaam commodities verstaan we goederen en grondstoffen zoals koffie sojabonen katoen goud etc commodities zijn meestal via termijncontracten...Lees meer
data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
dumb money
  ... de term dump money staat onder beleggingsadviseurs voor de groep beleggers die vrijwel altijd achter het net vist en...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
indexopties
  ... een apart soort opties vormen de zogenaamde indexopties deze indexopties hebben geen aandelen of andere tastbare zaken als onderliggende waarde maar...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
marketmaker
  ... een market maker is een lid van de optiebeurs dat gemachtigd is uitsluitend te handelen voor eigen rekening en...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
rally
  ... een rally of koersrally is een lange periode van regelmatige stijging van de koersen resulterend in een sterke koersstijging of...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.