Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 22 maart 2014

Belegger

BeleggerOnder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier een toekomstig rendement mee te behalen.

Is het doel meer gericht op de korte termijn dan spreken we liever van een trader of -met een meer negatieve klank- speculant.

Een belegger is in principe iemand die iets van waarde koopt omdat hij gelooft dat hetgeen hij gekocht heeft omhoog zal gaan in waarde, wat het ook zijn mag (Aandelen, huis, kunst)

Een echte belegger denkt daarbij in perioden van jaren of zelfs tientallen jaren. Ze kopen aandelen niet vanwege het aandeel maar om een deel van het onderliggende bedrijf, waar ze in geloven, te bezitten. Ze gaan er daarbij van uit dat een waardestijging van het bedrijf wel weerspiegeld zal worden in de waarde van het aandeel

Een typisch voorbeeld van een dergelijke belegger is Warren Buffet die als één van de meest succesvolle beleggers ooit wordt gezien.

Een grote denkfout is echter dat alle beleggers zich zo netjes volgens het ideaalbeeld gedragen.

De belegger als rationeel denkend wezen

Bekijkt u wel eens cartoons, of leest u stripverhalen? Dan kent u het wel, plaatjes van personen die elkaar verdringen omdat er een koopje in de uitverkoop te halen valt.

Het is kennelijk een bekend en herkenbaar beeld, dat mensen proberen om zaken zo goedkoop mogelijk te bemachtigen.

In de economie vinden we ook diverse theorieen die dit bevestigen.

De rationele mens streeft naar een maximale behoeftenbevrediging tegen een zo laag mogelijke prijs, zo leerde ik vroeger op de HBS van mijn economiedocent.

Aangezien beleggers ook mensen zijn, zou je mogen verwachten dat je daar een volkomen rationeel gedrag terug zou vinden.

Tenslotte zijn de bedragen waarover het gaat meestal ook veel groter.

Maar ik neem u even mee naar een paar observaties uit mijn vroegere praktijk als beleggingsadviseur:

1 - Er wordt een seminar georganiseerd.
De ruim gevulde zaal brengt het idee om de volgende keer de prijs wat te verlagen. Het kan er gezien de behoorlijk forse marge best wel af.

Het aantal aanmeldingen is daarop zo klein dat het seminar geannuleerd moet worden. Dan de prijs maar weer fors verhoogd tot zelfs boven de toegangsprijs van het eerste seminar. De zaal zit weer voller dan ooit. Prima, want de kosten bleven voor ons hetzelfde.

2 - Een beleggersboek werd tegen kostprijs aangeboden, maar verkocht nauwelijks.Pas toen er een marge van 1900% op werd gelegd kwam er plotseling flinke belangstelling

3 - Zwaar ondergewaardeerde aandelen (omdat niemand het er over heeft) zijn aan de straatstenen nog niet te slijten.

Fors overgewaardeerde, veel en veel te dure wonderaandelen gaan als warme broodjes over de toonbank puur op basis van sentiment en emotie en omdat ze bekend worden omdat iedereen het er over heeft.

De moraal? Beleggers zijn alleen voor dingen warm te krijgen als je ze er flink voor laat betalen.

Vandaar de meesten ook de tarieven die ze bij de bank voorgeschoteld krijgen zondermeer betalen. En dat er zelf beleggers zijn die betalen om ergens te mogen bankieren...

En vandaar dat een overblijfsel uit 1900 als bewaarloon (een paar honderd bits op een harde schijf van de computer van uw bank? ter waarde van 0,0001 cent) nog altijd zonder morren betaald wordt, zonder dat hier nu eens een belangenvereniging van beleggers tegen in opstand komt…

Vreemde mensen eigenlijk, beleggers.

Warren Buffet zegt er dit van:

"De belangrijkste karaktertrek van een belegger is zijn temperament. Met intelligentie heeft het niet veel te maken. Een belegger heeft een temperament nodig waarbij er geen plezier wordt beleefd aan het feit dat men goed zit op de markt maar er ook geen probleem mee heeft als men er volkomen naast zit" 
Gebruikte begrippen in belegger


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
marge
  ... de marge is in de bedrijfseconomie het verschil tussen de gerealiseerde inkoop en verkoop een andere benadering is de verhouding...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar belegger in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
trading buy
  ... met het advies trading buy wordt een koopadvies van een beleggingsanalist bedoeld met een ingebouwde doch niet expliciet uitgesproken...Lees meer
tradingbuy
  ... met het advies trading buy wordt een koopadvies van een beleggingsanalist bedoeld met een ingebouwde doch niet expliciet uitgesproken...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aan de markt hebben
  ... De term aan de markt hebben is vaktaal uit de effectenhandel en het slaat op de situatie...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
aangewezen worden
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
katastrofeobligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
mandarin collar
  ... een mandarin collar is een gewone collar optieconstructie die de mogelijkheid in zich heeft om er wat geld mee...Lees meer
zwarte zwaan
  ... zeker beleggers in opties zijn maar al te vertrouwd met de zogenaamde belcurve de waarschijnlijkheidscurve kansverdeling klokkromme of...Lees meer
baissepositie
  ... Een baissepositie is een positie die ontstaat wanneer een belegger de baissier effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is...Lees meer
aandeelhouderswaarde
  ... Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
alligatorspread
  ... De alligator spread is een verzamelnaam voor veel te ingewikkelde optieconstructies die door een optiehandelaar worden bedacht en die vooral...Lees meer
backend load
  ... We spreken van een back end load als een belegger bij het opzeggen van een investering nog een premie...Lees meer
beleggingsadvies
  ... Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
gann grid
  ... het begrip ganngrid is in feite een verzamelnaam voor verschillende rasters die over een koersgrafiek gelegd kunnen worden ze...Lees meer
gemengde fondsen
  ... met gemengde fondsen worden beleggingsfondsen bedoeld die beleggen in verschillende vormen van beleggingen assets denk daarbij aan aandelen obligaties...Lees meer
geschoren worden
  ... met de uitdrukking geschoren worden wordt bedoeld dat een belegger veel geld verliest bij een plotselinge forse terugval van...Lees meer
obligatie
  ... de aflossingswinst is de winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan waar de...Lees meer
optie aangewezen
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
risico aversie
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we...Lees meer
roze bril
  ... de roze bril is bij veel beleggers nog steeds het meest gebruikte selectie instrument voor aandelen...Lees meer
tracking error
  ... onder een tracking error verstaan we de maat voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid...Lees meer
incentive
  ... extraatje dat een institutionele belegger verwerft bij het verstrekken van een moeilijk verkrijgbare lening 2 aandeel met extra voorwaarden...Lees meer
pennystock portefeuille
  ... de penny stocks portefeuille is een techniek om een portefeuille op tebouwen...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
breakeven analyse
  ... een break evenanalyse is een overzicht waarin wordt berekend tot hoever een buitenlandse valuta mag dalen of stijgen...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
gestructureerd beleggingsproduct
  ... een zogenaamd gestructureerd beleggingsproduct is een vrij complex product dat is samengesteld uit allerlei beleggingsobjecten als aandelen obligaties en...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
far out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
out of the money
  ... we spreken van out of sample testing...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
roll over risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer
rollover risico
  ... onder het roll over risico verstaan we het risico dat een belegger loopt dat wanneer hij een optie...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
boiler room
  ... een zogenaamde boiler room is het kantoor of het callcenter van een dubieus bedrijf dat producten op de termijnmarkten...Lees meer
asset mix
  ... Onder de asset mix of assetverdeling verstaan we de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financi ële...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
cold calling
  ... met het begrip cold calling wordt bedoeld dat particulieren telefonisch worden benaderd om geld te stoppen in meestal zeer...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
terugverdiencurve
  ... de zogenaamde terugverdiencurve is de soms wat moedeloos makende voorstelling van het rendement dat we moeten maken om eerdere verliezen goed te...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
afwikkelingsrisico
  ... Onder het afwikkelingsrisico verstaan we het risico dat bijvoorbeeld een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals het hoort...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
contraire opinie
  ... zonder de contraire opinie zou de beurs niet kunnen bestaan omdat iedereen hetzelfde zou denken...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
Elliott wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
rationeel handelen
  ... volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
scheefzitten
  ... scheefzitten doet een belegger als zijn effectenpositie op een fors papieren verlies dus nog niet gerealiseerd staat...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
traders index
  ... de tradersindex of trin wordt ook wel armsindex genoemd de tradersindex is ontwikkeld door richard w arms in 1967 en wordt ook...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
trendomslag
  ... dat het onderkennen van de trend van een fonds of een markt buitengewoon belangrijk is zal elke belegger bevestigen maar...Lees meer
valuebelegger
  ... een zogenaamde valuebelegger is een belegger die voornamelijk belegt in value aandelen dit zijn aandelen die volgens bepaalde deskundigen een hogere...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
aflossingsverlies
  ... In de obligatiehandel is het zogenaamde aflossingsverlies het verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
wensdenken
  ... het fenomeen wensdenken is buitengewoon populair onder beleggers wensdeken is "het voor waar houden wat men wenst met als enige argument...Lees meer
hedgefondsen
  ... hoewel het begrip hedging vooral betrekking heeft op het wegnemen van risico's geldt dat zeker niet voor hedgefondsen...Lees meer
highyield obligatie
  ... een high yield obligatie is een obligatie met een extra hoge rente deze wordt veroorzaakt door de grote...Lees meer
stadiummethode
  ... de stadiummethode is een techniek om aandelen te selecteren die bekend geworden is door de publicist marcel rila...Lees meer
rentecoupon
  ... een rentecoupon is een soort waardebon een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd...Lees meer
dubbeltelling
  ... de zogenaamde dubbeltelling is een berekening van de omzet in aandelen waarbij aankoop en verkooporders beide worden geteld...Lees meer
kapitaalaanbieder
  ... een kapitaalaanbieder is een ander woord voor een belegger dus iemand die kapitaal levert aan een bedrijf door het verstrekken...Lees meer
kapitaalbeweging
  ... we spreken van een kapitaalbeweging bij de verplaatsing van te investeren kapitaal van de ene sector naar de andere of...Lees meer
aanvangsrendement
  ... Het aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in...Lees meer
actieve belegger
  ... Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
focusbeleggen
  ... focus beleggen is het tegengestelde van gespreid beleggen uitgangspunt hierbij is dat je beter een paar bedrijven goed kunt volgen...Lees meer
gerealiseerd koersverlies
  ... het gerealiseerd koersverlies is het feitelijke verlies dat een belegger lijdt op het moment dat hij effecten verkoopt tegen...Lees meer
glamouraandeel
  ... een glamouraandeel is een aandeel dat door de goede prestaties in het verleden of door hooggespannen toekomstverwachtingen extreem populair is...Lees meer
hausse
  ... met de uit het frans afkomstige term ã  la hausse geven we aan dat er een positieve stemming...Lees meer
portfolioinsurance
  ... onder portfolio insurance ofwel portefeuilleverzekering verstaan een vorm van verzekering van een aandelenportefeuille tegen onverwachte en vooral forse dalingen...Lees meer
stockpicking
  ... met stock picking bedoelen we het selecteren van veelbelovende en nu nog ondergewaardeerde aandelen dit is lastiger dan het...Lees meer
averaging
  ... Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over...Lees meer
cliquetoptie
  ... een cliquetoptie of eenvoudig een cliquet is een soort van exotische optie waarbij de uitoefenprijs regelmatig wordt aangepast voordat de...Lees meer
stemmen met de voeten
  ... onder het stemmen met de voeten verstaan we het massaal verkopen van fondsen waar geen belegger meer vertrouwen...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer
overtekenen
  ... een oversquare is bij een equivolumechart een blok weergave van 1 dag waarbij het volume voor een grotere...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
overmoedigheid
  ... onder overmacht verstaan we een situatie waarin een debiteur verhinderd is te presteren zonder dat hij hieraan schuld heeft en...Lees meer
zelfevaluatie
  ... elke trader of vaak handelende belegger zal in elk geval na een verliesgevende transactie aan...Lees meer
beleggingsmotieven
  ... Onder beleggingsmotieven verstaan we de redenen waarom een particuliere belegger of bijvoorbeeld een pensioenfonds kiest voor een bepaalde samenstelling van...Lees meer
hurdlerate
  ... de hurdle rate is een kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een belegger de kosten van een investering...Lees meer
member short ratio
  ... de member short ratio of msr is een sentiment indicator die de short selling dus het verkopen van...Lees meer
particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
tenbagger
  ... een ten bagger is een aandeel dat in korte tijd 10 x zoveel waard is geworden ze komen zeer...Lees meer
valueinvestor
  ... onder een value investor verstaan we een belegger die zoekt naar ondergewaardeerde effecten koopjes op de aandelenmarkt om daar...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
electioncyclus
  ... de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat...Lees meer
asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
handelsonderbreking
  ... een handelsonderbreking is het tijdelijk stilleggen van de handel in een beursfonds in het algemeen omdat er koersgevoelig nieuws is...Lees meer
laag rentende obligatie
  ... obligatie met een rentevergoeding beneden de marktrente waarop bij uitloting koerswinst wordt gemaakt deze toekomstige koerswinst is dan ook...Lees meer
maanstand
  ... er zijn nogal wat beleggers die de maanstand in hun analyses meenemen hierbij maakt men voor het bepalen van die...Lees meer
openpositie
  ... een open positie in bijvoorbeeld effecten vreemde valutas is een positie waarover een koersrisico dan wel renterisico wordt gelopen...Lees meer
open price systeem
  ... het open price systeem komen we tegen bij een aandelenemissie...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
longzijn
  ... we spreken van long zijn bij een belegger met een zodanige positie dat hij meer rechten en of rendement...Lees meer
jojoaandeel
  ... het jojo aandeel beweegt zich vrij cyclisch tussen twee harde grenzen zeg maar binnen een soort van tradingrange...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
bijgeloof beleggers
  ... de volgens de theorie zo rationele belegger zit vol met bijgeloof zo zijn de grootste crashes van de aandelenbeurzen altijd...Lees meer
COCO
  ... de coco is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de...Lees meer
intercommodityspread
  ... onder een inter commodity spread verstaan we een manier van beleggen waarbij een belegger een short positie in...Lees meer
opbouwplan collectieve belegging
  ... onder een opbouwplan collectieve belegging opbouwplan verstaan we een vorm van een collectieve belegging...Lees meer
overreactiehypothese
  ... een overnight position is een open positie van een trader die niet is afgesloten bij het einde van de...Lees meer
posities draaien
  ... we spreken van het posities draaien van of het draaien van posities als beleggers gaan beleggen volgens een andere...Lees meer
rally
  ... een rally of koersrally is een lange periode van regelmatige stijging van de koersen resulterend in een sterke koersstijging of...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
covered call writer
  ... een covered call writer is een belegger die zich constant bezig houdt met het schrijven van covered calls...Lees meer
roze wolk
  ... als je veel ervaren beleggers vraagt wat de grootste bedreiging voor aandelenanalisten is dan zullen...Lees meer
disconteringsvoet
  ... het rentepercentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de contante waarde van...Lees meer
gedwongenverkoop
  ... we spreken van gedwongen verkoop bij verkoop van aandelen door de bank wanneer iemands effectenportefeuille niet langer voldoende dekking...Lees meer
intercropspread
  ... een intercrop spread is een term uit de wereld van de termijnbeurzen en de grondstoffenhandel en het het wil zeggen...Lees meer
bayes beslissingsregel
  ... de bayes beslissingsregel gaat ervan uit dat een belegger bij de gegeven mogelijkheden altijd het alternatief zal kiezen waarmee...Lees meer
bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
buy and hold
  ... buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren...Lees meer
conversieratio
  ... de conversieratio is het aantal aandelen per converteerbare obligatie dat een belegger zou ontvangen bij omwisseling conversie...Lees meer
deponeringsbericht
  ... op het moment dat de effecten in het depot van de belegger gedeponeerd zijn wordt er een zogenaamd deponeringsbericht afgegeven...Lees meer
gesloten beleggingsfonds
  ... een gesloten beleggingsfonds is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de participatiebewijzen niet op de beurs verhandelbaar zijn...Lees meer
open end fund
  ... een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen...Lees meer
rainmaker
  ... een rainmaker is een grote belegger bank of instituut die een hoekman of vergelijkbaar aan belangrijke transacties helpt...Lees meer
range
  ... onder een range verstaan we een ondergrens en een bovengrens steun en weerstand in de koers waar deze koers hardnekkig...Lees meer
rapportagelimiet
  ... onder de rapportagelimiet verstaan we de limiet die in gaat voordat een positielimiet wordt bereikthierdoor wordt de clearing geattendeerd op...Lees meer
beurskosten
  ... onder de beurskosten verstaan we de transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder...Lees meer
buitenmannetje
  ... een buitenmannetje is vakjargon voor een belegger die met weinig kennis van zaken in opties en termijncontracten handelt een buitenmannetje wordt...Lees meer
oostenrijker
  ... een buitenmannetje is vakjargon voor een belegger die met weinig kennis van zaken in opties en termijncontracten handelt...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
eigendomsrecht bij giraaleffectenverkeer
  ... onder het eigendomsrecht bij giraal effectenverkeer verstaan we het mede eigendomsrecht van een effecteneigenaar in het effectenverzameldepot...Lees meer
wet van benford
  ... de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
uncovered options
  ... we spreken van uncovered options als een belegger callopties...Lees meer
doublebarrier option
  ... een double barrier option bestaat in feite uit twee barrieropties met zowel een in strike als een out...Lees meer
odd lotter
  ... een oddlotter is een kleine belegger die in het algemeen minder dan honderd aandelen per keer koopt een aankoop van...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
positielimiet
  ... de positielimiet is een door de vereniging european options exchange vastgestelde limiet voor het aantal optiecontracten dat een belegger...Lees meer
preferente aandeelhouder
  ... een preferente aandeelhouder is een belegger die over preferente aandelen in een organisatie beschikt en die daarmee in het...Lees meer
cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer
correctie
  ... een correctie of ook wel een terugval is een verandering in de trend van de koersen een eerste koersdaling na...Lees meer
handelsportefeuille
  ... een handelsportefeuille is een speciale vorm van een beleggingsportefeuille waarmee we het geheel van effecten van een belegger die niet...Lees meer
indexcertificaat
  ... het indexcertificaat geeft de belegger de mogelijkheid om in meerdere fondsen op de duitse markt te beleggen...Lees meer
institutionele belegger
  ... een institutionele belegger is een belegger die beroepsmatig langlopende beleggingen zoekt voor de aan hen toevertrouwde middelen waarbij de...Lees meer
koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
koopjesjager
  ... een koopjesjager is een belegger die een forse koersdaling of correctie aangrijpt om tegen een verhoudingsgewijs lage koers aandelen te...Lees meer
netto dividend
  ... het nettodividend is het dividend dat de belegger overhoudt na aftrek van de dividendbelasting...Lees meer
oppakken
  ... een belegger spreekt van oppakken of oppikken als hij fondsen voor een naar het idee van de belegger op dat...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
atijd durende rente
  ... Altijddurende rente is een synoniem van perpetuele rente ofwel letterlijk een eeuwigdurende rente...Lees meer
frontend load
  ... met de term front end load bedoelen we een methode van provisieberekening waarbij de kosten van deelname aan...Lees meer
integrale beleggingscyclus
  ... onder de integrale beleggingscyclus verstaan we een beleggingsstrategie waarbij de belegger zich niet beperkt tot één beleggingsvorm maar alle...Lees meer
participatie
  ... een belegger koopt een participatie in een beleggingsfonds wat te vergelijken valt met het kopen van een aandeel van een...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
bullish
  ... bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"...Lees meer
call notice periode
  ... de call notice periode is de periode waarin een belegger nog tot conversie van een converteerbare obligatie over...Lees meer
callprijs
  ... onder de callprijs van een converteerbare obligatie verstaan we de prijs die is vastgelegd en waarvoor de uitgevende partij de...Lees meer
CATS
  ... certificates of accrual on treasury securities wordt meestal afgekort tot cats er zijn twee soorten cats...Lees meer
certificates of accrual on treasury
  ... met certificeren wordt het omzetten van aandelen in certificaten bedoeld vaak met als doel het voorkomen van ongewenste overnames...Lees meer
dividend rollover
  ... de dividend roll over is een beleggingsstrategie waarbij een belegger vlak voordat er op een aandeel dividend wordt...Lees meer
effectenbewaarder
  ... een effectenbewaarder is een organisatie die de effecten van een belegger bewaart en zorgt dat de benodigde administratieve handelingen worden...Lees meer
sophisticated investor
  ... in de angelsaksische landen spreekt met van een sophisticated investor bij een belegger die over voldoende kennis van zaken...Lees meer
ecofund
  ... een ecofund is een beleggingsfonds dat zich bezig zegt te houden met duurzaam en groen beleggen het duurzaam beleggen of ook...Lees meer
geslotenbewaarneming
  ... onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten in een...Lees meer
katastrofe obligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
erratic market
  ... alles over trading en tradingsystemen vindt u in dit boek...Lees meer
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
  ... met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare...Lees meer
effectenkoersrisico
  ... het effectenkoersrisico is het risico voor een belegger is dat de koers van een effect zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
retailbuyer
  ... onder een retail buyer verstaan we een belegger die koopt op de retailmarkt van de beurs...Lees meer
risico vrije rente
  ... in veel wiskundige modellen bijvoorbeeld voor portefeuille optimalisatie komt het begrip risicovrije rente voor dit is de rente die...Lees meer
schuldregister
  ... een schuldregister is een register bij een uitgevende instelling waarin de naam van de belegger staat die deelneemt aan een...Lees meer
voorinschrijving
  ... als een belegger de mogelijkheid heeft van voorinschrijving dan heeft hij het recht van inschrijving bij een openbare emissie vã³ã³r...Lees meer
bewaarnemer
  ... een bewaarnemer is een bedrijf of instelling meestal een bank of commissionair die effecten voor een belegger bewaart en de...Lees meer
bijstorting
  ... de term bijstorting komt vooral voor in de optie futures en termijncontracthandel in bepaalde situaties moeten beleggers een waarborgsom margin...Lees meer
vastcontractplan
  ... een zogenaamd vast contractplan is een vorm van een collectieve belegging waarbij de belegger zich verbindt gedurende een...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
perma bear
  ... een permabull is een belegger die er altijd van overtuigd is dat de beurs alleen maar omhoog kan...Lees meer
perma bull
  ... een permabull is een belegger die er altijd van overtuigd is dat de beurs alleen maar omhoog kan...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
thuisbewaarder
  ... onder een thuisbewaarder verstaan we een belegger die zijn fysieke stukken zelf thuis bewaart...Lees meer
zelfoverschatting
  ... particuliere beleggers hebben de neiging om aan een vorm van zelfoverschatting te leiden iets wat velen in hun nabije omgeving...Lees meer
kapitaalkosten
  ... de kapitaalkosten zijn het bedrag dat we mis kunnen lopen of anders gezegd dat we hadden kunnen maken door het...Lees meer
limited risk certificates
  ... onder lirics ofwel limited risk certificates verstaan we certificaten die de belegger in staat stellen te profiteren van...Lees meer
liquideren
  ... onder liquideren verstaan we het gedwongen afbouwen van een positie dit liquideren kan bijvoorbeeld door een clearingorganisatie bank of commissionair worden...Lees meer
exerciselimit
  ... uitoefendatum is de vooraf vastgestelde datum waar op de koper van een optie de...Lees meer
aunt millie
  ... De term "aunt millie" is amerikaans jargon voor een kleine en zeker niet professionele belegger iemand die een gemakkelijke prooi...Lees meer
bodemvissen
  ... als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken...Lees meer
clientenovereenkomst
  ... een cliëntenovereenkomst is een overeenkomst tussen een belegger en een bank of commissionair aangaande het kopen en verkopen van opties...Lees meer
ex divididenddatum
  ... de ex divididend datum is de dag waarop het dividend officieel wordt vastgesteld...Lees meer
form13d
  ... het zogenaamde form 13d is een verslag dat een vennootschap in de verenigde staten in moet leveren bij de...Lees meer
gezonde correctie
  ... de onzinterm gezonde correctie wordt door sommige vermogensbeheerders en of beleggingsadviseurs gebruikt om hun klanten gerust te stellen na...Lees meer
giveup transactie
  ... de term give up transactie heeft meerdere betekenissen 1 transactie waarbij de ene commissionair een order uitvoert voor een...Lees meer
glad
  ... een belegger zit glad als hij alle openstaande posities heeft afgebouwd en dus geen effecten meer in portefeuille heeft...Lees meer
escrowreceipt
  ... het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de...Lees meer
exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
option box
  ... een option box is een constructie van opties en of de...Lees meer
vrije emissie
  ... een vrije emissie is een vorm van een emissie waarbij op de nieuw uit te geven aandelen of obligaties...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer
optieovereenkomst
  ... elke belegger die iets in opties wil gaan doen krijgt van zijn bank of commissionair een zogenaamde optieovereenkomst te tekenen...Lees meer
beleggersbijeenkomsten van bedrijven
  ... Soms zien we advertenties en oproepen van beursgenoteerde ondernemingen die een "open dag" of een ander soort evenement...Lees meer
buiten beurshandel
  ... we spreken van buitenbeurshandel als een individuele effectentransactie wordt uitgevoerd tussen de betrokken partijen zonder dat een beurs als...Lees meer
duurzaam beleggen
  ... het duurzaam beleggen of ook wel groen beleggen wil zeggen dat er uitsluitend belegd wordt in fondsen die de...Lees meer
gerealiseerde koerswinst
  ... de gerealiseerde koerswinst is de feitelijke winst in geld die een belegger boekt op het moment dat hij effecten...Lees meer
groenfonds
  ... een groenfonds is een fiscaal vriendelijk beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke projecten en in aandelen in milieuvriendelijke ondernemingen...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
koersverlies
  ... het begrip koersverlies heeft meerdere betekenissen ten eerste is koersverlies het verlies dat een belegger lijdt als gevolg van een koersdaling...Lees meer
execution only client
  ... de meeste commissionairs en vermogensbeheerders spreken van een execution only cliënt bij een belegger die alleen zijn effectenorders...Lees meer
zijn optiebeleggers betere beleggers
  ... een discussie die nog wel eens opduikt is de vraag of optiebeleggers betere beleggers zijn onderzoeken die...Lees meer
sluitingstransactie
  ... een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie...Lees meer
beleggerssubstitutie
  ... Onder beleggerssubstitutie verstaan we met een dure term de overdracht van effecten of andere vermogenstitels...Lees meer
buyside analist
  ... een buy side analist is in dienst van een grote belegger zoals een pensioenfonds beleggingsfonds of verzekeraar het onderzoek...Lees meer
couponknipper
  ... couponknipper was vroeger een benaming van een belegger in obligaties die de rentecoupons en dividendbewijzen van zijn toen nog fysieke...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
niet liquidemarkt
  ... onder een niet liquide markt verstaan we een markt waarop het heel lastig is om voldoende vraag en...Lees meer
aandelenleaseplan
  ... de aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig hierbij kocht de belegger een pakket aandelen waarbij het geld werd...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
aflosbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
betaalbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
bewaarneming gesloten
  ... onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten in een...Lees meer
collectieve beleggingopbouwplan
  ... onder een collectieve belegging opbouwplan verstaan we een vorm van een collectieve belegging hierbij dient de belegger al...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.