Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

L

laagconjunctuur we spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit of zelfs krimpt dan wel dat
laagrentende lening we spreken van een laagrentende lening of een laagrentende obligatie bij een lening of een obligatie die een lage
laag-rentende obligatie obligatie met een rentevergoeding beneden de marktrente waarop bij uitloting koerswinst wordt gemaakt deze toekomstige koerswinst is dan ook
laatkoers de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is
laat-renderende projecten laat renderende projecten zijn projecten die eerst later tot de winst zullen gaan bijdragen vanwege een lange voorbereidings
laatste handelsdag voor gestandaardiseerde opties is de laatste handelsdag de dag waarop de handel in de dan aflopende serie opties mogelijk
ladder bottom de ladder bottom is een koerspatroon dat is opgebouwd met candlesticks en dat als volgt te verklaren is
laddercall een ladder call is een specifiek type calloptie waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is ook al
laddercallwarrant een ladder call warrant is een vorm van een warrant deze warrant kent een looptijd van minimaal één
ladderoptie een ladder optie is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een
ladderpatroon een ladder patroon is een koerspatroon waarbij de koers steeds even stijgt om daarna weer pas op de plaats
laffercurve de zogenaamde laffercurve geeft aan waar de maximale belastingopbrengsten voor een land te vinden zijn de laffercurve is vernoemd naar
lagere overheden onder de lagere overheden verstaan we de gemeenten provincies en waterschappen die de dijken en de waterhuishouding verzorgen
lagere overheid de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale
lagging het verschijnsel lagging komen we ondermeer tegen bij de technische analyse daar slaat het op het verschijnsel dat veel technieken pas
lagging indicator een lagging indicator is een indicator die een trend eerder bepaald door de leading indicators bevestigt of ontkent
laissez-faire laissez faire is een economische theorie volgens welke de overheid zich zo min mogelijk met economische zaken zou moeten
lak de lak is de iso valutacode voor de kip de nationale munteenheid van laos
lambda de griekste letter lambda wordt gebruikt om de hefboomwerking van opties te meten het is de procentuele verandering van de optieprijs
lambmarket een markt die noch bullmarket noch bearmarket is wordt wel een lamb market genoemd het is dus een min of
landenfonds een landenfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen van in een bepaald land gevestigde bedrijven belegt tegenover het landenfonds
landenrisico bij het bepalen van het landenrisico wordt gekeken naar de stabiliteit van een bepaald land en de kans dat deze
landing storage delivery landing storage delivery is de gangbare notitie in de leveringscondities met betrekking tot levering
landlockedcountries onder land locked countries verstaan we landen die geen directe toegang tot de zee hebben tenzij via veel
lang lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we
lang passief geld onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en
lang vermogen onder lang vermogen verstaan we een lening met een looptijd van minimaal 10 jaar bijvoorbeeld een obligatielening of een
langdeposito een langdepositio is een deposito met een lange looptijd waarbij we aan minimaal een aantal jaren moeten denken
lange golf theorie de lange golftheorie houdt zich bezig met het bestuderen en verklaren van de golfbewegingen onder de economie
lange handel de zogenaamde lange handel is een vorm van effectenhandel waarbij effecten worden gekocht voor de lange
lange lening een lange lening is een lening die bij het aangaan een looptijd heeft van langer dan 20 jaar
lange rente de lange rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar door
langegolf beweging onder de lange golf beweging verstaan we de door kondratieff beschreven lange golfbewegingen in de economische activiteit met
langjarig deposito een langjarig deposito is een deposito met een looptijd van twee jaar of langer
langleven risico het zogenaamde langlevenrisico is een term uit de verzekeringen en pensioenwereld het is het risicio dat een verzekeringsmaatschappij loopt dat
langlopende optie een langlopende optie is een optie met een looptijd van langer dan een jaar op de optiebeurs van amsterdam exchanges
langzichtwissel onder een langzicht wissel verstaan we een wissel die na een wat langere periode betaalbaar is na zicht bijvoorbeeld
LAP in het beursjargon verstaat men onder een lap een oprichtersbewijs een oprichtersaandeel een winstbewijs een amortisatiebewijs een bewijs van deelgerechtigheid
lappen in het beursjargon bedoelt men met het werkwoord lappen het verkopen van effecten het zelfstandig naamwoord is het meervoud van lap
lapsedoptie een lapsed optie is een optie die na de uitoefendatum waardeloos is geworden omdat hij niet is uitgeoefend
large cap een large cap is een beursgenoteerd fonds met een relatief hoge beurswaarde in plaats van large cap wordt ook big
lari de lari is de nationale munteenheid van georgie de iso valutacode van de lari is gel
last in first out last in first out ofwel lifo is een methode van voorraadwaardering waarbij ervan wordt uitgegaan dat goederen
last tradingday de last trading day is de laatste dag volgens de regels van een beurs waarop handel gedreven mag
lastenverlichting met de in de politiek zeer geliefde term lastenverlichting bedoelt men het verlagen van de belastingdruk en premies voor huishoudens
lastgeving een lastgeving is een overeenkomst waarbij de ene partij die de lastgever wordt genoemd opdracht geeft aan de andere partij
laten onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als
latente belastingverplichting een zogenaamde latente belastingverplichting is een in de toekomst te realiseren claim van de belastingdienst bij vrijwillige of gedwongen
latente inflatie we spreken van latente inflatie in een situatie waarbij de overheid de prijzen kunstmatig laag houdt
lats de lats is de nationale munteenheid van letland de iso valutacode van de lats is lvl
lattice onder de lattice verstaan we het geheel van lijnen en knooppunten van een binominaal optiewaarderingsmodel zoals bijvoorbeeld het cox ross
laundering het begrip laundering is in het nederlands beter bekend als witwassen laundering is het in de normale omloop brengen van zwart
law one price onder de law of one price verstaan we een economisch beginsel dat er op neer komt dan
lazarus stock een lazarus stock is een aandeel dat in de ogen van de beleggers in feite al helemaal weg was
lead lag methode de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde
lead lag methode de lead lag methode is een methode die in de usa gehanteerd wordt om maandelijks de gemiddelde waarde
leading met de term leading wordt aangegeven dat een indicator vooruitloopt op de gebeurtenis die we ermee willen voorspellen leading is
leading economic indicators de amerikaanse leading economic indicators is een verzameling economische indices dat de toekomst van met name de amerikaanse
leading indicator een leading indicator is een indicator onder andere uit de wereld van de technische analyse die een omslag in
leading indicator een leading indicator is een indicator onder andere uit de wereld van de technische analyse die een omslag in
leadmanager de leadmanager is een bank die door de debiteur voor een grote lening is benaderd en die andere banken tracht
leads and lags we spreken van leads and lags bij versnellingen en vertragingen in het betalingsverkeer in de technische analyse
LEAPS LEAPS ofwel voluit long term equity anticipation securities zijn opties met een looptijd langer dan een jaar
lease lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand
leasing vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan
lebanees pond het lebanees pond is de nationale munteenheid van libanon de iso valutacode van het lebanees pond is lbp
leden van de vereniging voor de effectenhandel de leden van de vereniging voor de effectenhandel zijn een verzamelaanduiding voor bedrijfsleden vereniging
ledencertificaat het zogenaamde ledencertificaat is een speciaal product dat de rabobank aanbood aan de trouwe leden van de bank
leegstandtax onder het begrip leegstandstax verstaan we een speciale heffing op leegstaande panden
leencapaciteit onder de leencapaciteit van een bedrijf verstaan we een graadmeter die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat
leencircuit het geheel van afspraken en procedures tussen grote beleggers en banken dat het professionele partijen mogelijk maakt om aandelen zie
leenstukken we spreken van leenstukken bij effecten die van de eigenaar worden geleend teneinde te kunnen voldoen aan een leveringsverplichting bijv
leer van de financiering de leer van de financiering is de leer waarin de factoren worden geanalyseerd die bepalend zijn voor
leg de long positie en de short positie waaruit een spread of een straddle bestaat worden de "legs"genoemd
legaal met de term legaal bedoelen we dat volgens de wet iets is geoorloofd legaal komt van het latijnse lex of
legaat onder een legaat verstaan we een specifiek onderdeel van een nalatenschap zoals bijvoorbeeld geld een auto een speciale verzameling bepaalde
legalisatie onder legalisatie verstaan we een verklaring van echtheid van een niet authentieke akte dan wel van handtekeningen die meestal door
lege vennootschap onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder
leges onder leges verstaan we de vergoeding die overheden vragen voor gemaakte administratieve handelingen
legitimatie onder legitimatie verstaan we het kunnen bewijzen dat men de persoon is waarvoor men zich uitgeeft in het algemeen door
legitimatiepapier een legitimatiepapier is een document waarbij de betrokken partijen zijn overeengekomen dat voor het bewijs van het bestaan van de
lek de lek is de nationale munteenheid van albanië de iso valutacode van de lek is all
lempira de lempira is de nationale munteenheid van honduras de iso valutacode van de lempira is hnl
lender of last resort met de term lender of last resort bedoelen we de centrale bank als bankier van de banken
lending onder lending verstaan we het uitlenen van effecten wordt veel gebruikt voor het tijdelijk afdekken van shortposities
lening we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat
lening op schuldbekentenis een lening op schuldbekentenis is een lening die niet wordt ingeschreven en waaraan uitsluitend een schuldbekentenis ten grondslag
lening, annuïteiten een annuïteitenlening is een vorm van een lening waarbij ervan wordt uitgegaan dat rente en aflossing betaald worden door middel
lening, consortiaal met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door één bank wordt verstrekt maar door een speciaal
lening, conversie een conversielening is een vorm van een lening waarbij andere hogere rentende leningen worden geconverteerd
lening, hypothecair een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van
lening,disconto- een discontolening is een lening die beneden de nominale waarde wordt aangeboden en later tegen 100% wordt afgelost
lening,euro een eurolening was een vorm van een lening van vã³ã³r de invoering van de euro een eurolening was een internationale lening
lening,gesyndiceerd met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door één bank wordt verstrekt maar door een speciaal
lening,rollover een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen
leningsakte een leningsakte is een akte waarin de overeenkomst is vastgelegd tussen geldgever en geldnemer inzake de te lenen geldsom en
leningsvoorwaarden de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt
leone de leone is de nationale munteenheid van sierra leone de iso valutacode van de leone is sll
lessor de lessor is degene die bij leasing een bepaalde zaak aan iemand anders in gebruik geeft vaak is dit een
letter aandeel een letteraandeel is de benaming voor met letters onderscheiden series aandelen waarbij aan bepaalde letterseries bepaalde rechten zijn gekoppeld
letter of awareness een letter of awareness ofwel een letter of cognizance is een verklaring van een moedermaatschappij dat zij ermee
letter of credit een letter of credit afgekort aangeduid als l c is een documentair krediet beschreven in een kredietbrief van
letter of intent 1 een letter of intent is een schriftelijke verklaring waarin partijen vastleggen dat zij eventueel in de nabije
letters of indemnity de zogenaamde letters of indemnity zijn onherroepelijke garanties waarbij een verkoper zich garant stelt dat de koper bepaalde
LEU de leu is de nationale munteenheid van roemenië de iso valutacode van de leu is rol
lev de lev is de nationale munteenheid van bulgarije de iso valutacode van de lev is bgl
level playing field we spreken van een level playing field bij een markt waarop alle partijen
level playing field in de effectenwereld streeft men naar een level playing field voor alle beleggers en andere betrokkenen bij het
levendig we spreken van een levendige effectenhandel in een bepaald fonds of de effectenmarkt als geheel als er veel vraag en
levenhypotheek onder een levenhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij de hypotheek aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden
levenscyclus het begrip levenscyclus vinden we terug bij zowel producten als een complete onderneming
levenscyclus van een bedrijf onder de levenscyclus van een bedrijf of een onderneming verstaan we de opeenvolgende fasen in de ontwikkeling
levensduur onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals
levensjarenbeginsel onder het uit de pensioenwereld bekende begrip levensjarenbeginsel verstaan we een verhoogde pensioentoeslag gedurende een aantal jaren tijdens deelname aan
levensjarenstelsel de term levensjarenstelsel is afkomstig uit de pensioenwereld het wil zeggen dat de pensioenrechten kunnen worden ontleend aan alle jaren
levensstandaard de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken
levensverzekering, gemengd bij een gemengde levensverzekering is er sprake van een combinatie van een kapitaalverzekering bij overlijden zogeheten risicoverzekering en een
leverage leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde
leveraged buyout een leveraged buyout ofwel een lbo is een overname van een bedrijf of van voldoende aandelen om de macht
leveraged fund een leveraged fund is een beleggingsfonds dat naast het beleggen van de ingelegde gelden financiering met vreemd vermogen toepast
leveraged income obligations via new shares het begrip leveraged income obligations via new shares wordt meestal afgekort gebruikt en wel als
leverancierskrediet leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door
leverancierspolis een leverancierspolis is een polis inzake een kredietverzekering die door de exporteur is gesloten in verband met het door hem
leverbare onderliggende waarde onder een leverbare onderliggende waarde verstaan we een onderliggende waarde
levering onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere
leveringsakte een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en
leveringsconditie een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en
leveringsdatum leveringsdatum is een term uit de termijnhandel en is de datum waarop de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd
leveringskosten de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het
leveringsmaand de term leveringsmaand komt uit de agrarische termijnhandel de maanden waarin de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd kan worden
leveringspositie de leveringspositie van een bank of commissionair is het totaal aan aandelen of andere effecten dat nog aan de markt
leveringsverplichting het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt
leverplicht de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd
liberalisering kapitaal markt onder de liberalisering kapitaalmarkt verstaan we het opheffen van de verschillende al dan niet door de wet opgelegde bepalingen
liberalisme het liberalisme is een politieke stroming die vrij nauw aansluit bij de laissez faire gedachte binnen het liberalisme vinden we
liberiaanse dollar de liberiaanse dollar is de nationale munteenheid van liberia de iso valutacode van de liberiaanse dollar is lrd
lichaam het lichaam is het dikke gedeelte ook wel de body genoemd van een candle kaars uit de candlestickanalyse
lichten onder het lichten van effecten verstaan we het fysiek uit de open bewaring halen van effecten bij een bewaarinstelling
lichterconnossement een lichter connossement is een vorm van een doorconnossement over vervoer dat per lichter begint en per zeeschip
liffe de london international financial futures and options exchange liffe verhandelt termijncontracten en optiecontracten op financiële instrumenten en goederen na jarenlang
lifosysteem een zogenaamd lifosysteem is een systeem van voorraadwaardering waarbij lifo betekent &#8216last in first out' wat wil zeggen dat de
liften onder liften verstaan we het handelen op de quote van de marketmaker dat wil zeggen het " hitten " van
lifting leg onder de term lifting a leg verstaan we het sluiten van
lightcrude light crude is een kwaliteit ruwe olie met een speciaal laag soortelijk gewicht doordat er extra veel lichte koolwaterstoffen
lightfutures onder light futures verstaan we futures die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1 10 is van een
lightoption onder een light option wordt een optie verstaan die niet de volledige onderliggende waarde heeft maar slechts een gedeelte
lijfrente een lijfrente is een periodieke uitkering die iemand vanaf een bepaald moment tot aan zijn overlijden ontvangt op grond van
lijfrente verzekeraar een lijfrenteverzekeraar is een gespecialiseerd verzekeraar of een tak binnen een algemene verzekeraar die zich toelegt op het afsluiten van
lijfrente verzekering onder een lijfrenteverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij de plicht op zich neemt om op
lijk in de kast we spreken van een lijk in de kast als er bij een fusie overname of aankoop van
lijnchart een lijnchart of linechart is een veelvuldig voorkomend type koersgrafiek bestaande uit een enkele lijn in het algemeen worden de dagelijkse slotkoersen met
limiet bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale
limiet bij een beursorder de limiet bij een beursorder is de koers waarboven een kooporder respektievelijk waaronder een verkooporder niet mag
limietenboek het limietenboek is geen "boek" maar een administratief systeem op een computer waarin gelimiteerde orders worden beheerd die buiten de
limietorder een limietorder is een vorm van een effectenorder waarbij is aangegeven dat bij een aankoop een maximaal bedrag betaald mag
limietorder alles of niets een limietorder alles of niets is een effectenorder die op een bepaalde koers in zijn geheel uitgevoerd
limitdown de zogenaamde limit down is de laagste notering waarbij nog in effecten wordt gehandeld wanneer de koers nog verder
limited risk certificates onder lirics ofwel limited risk certificates verstaan we certificaten die de belegger in staat stellen te profiteren van
limiteren we spreken van het limiteren van een order als we bij een order een limiet opgeven we stellen dan in dat aankoop
limitup de term limit up is het tegenovergestelde van limit down zie daar voor verdere uitleg
lineaire correlatie de lineaire correlatie geeft de correlatie dus het statistische verband tussen twee opeenvolgende trades berekend binnen een zo
lineaire hypotheek bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt
lineaire schaal een lineaire schaal wordt het meest gebruikt bij het tekenen van koersgrafieken en dergelijke die we tegenkomen in de
linechart een linechart of lijngrafiek is een koersgrafiek bestaande uit één enkele lijn die in het algemeen de slotkoersen met
linechart candlechart vooral beginnende gebruikers van candlesticks hebben nog wel eens last van de omschakeling van een linechart naar een
linechart naar barchart vooral beginnende grafieklezers hebben nog wel eens last van de omschakeling van een linechart naar een barchart beide
Liquid Natural Gas is vloeibaar gemaakt aardgas dat daarmee te vervoeren valt
liquidatie een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat
liquidatiebalans het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het
liquidatiesaldo het liquidatiesaldo is het bedrag dat bij opheffing van een vennootschap verdeeld wordt onder de aandeelhouders nadat alle schulden zijn
liquidatieuitkering de liquidatie uitkering is de uitkering bij het beëindigen van een onderneming vanwege een faillissement
liquidatiewaarde onder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed bijvoorbeeld een deel van de activa opbrengt dan wel op
liquide er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld
liquide middelen, netto onder de netto liquide middelen verstaan we de liquide middelen en effecten minus de onder vlottende passiva opgenomen
liquidefonds we spreken van een liquide fonds bij een fonds waar dagelijks een flinke handel met een ruim volume in
liquidemarkt een liquide markt is een markt die groot genoeg is om grote orders te kunnen verwerken zonder dat dit
liquideren onder liquideren verstaan we het gedwongen afbouwen van een positie dit liquideren kan bijvoorbeeld door een clearingorganisatie bank of commissionair worden
liquiditeit bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate
liquiditeit van de 2e orde de liquiditeit van de 2e orde is het geheel van liquide middelen plus kortlopende vorderingen en
liquiditeit van de 3e orde een liquiditeit van de 3e orde is de verhouding tussen liquide middelen plus kortlopende vorderingen plus
liquiditeit van de1e orde de liquiditeit van de 1e orde is de verhouding tussen de liquide middelen en het vreemd
liquiditeit,bedrijfs met de term bedrijfsliquiditeit bedoelen we de mate waarin een bedrijf in staat is om alle financiële verplichtingen die
liquiditeitbelegging onder de liquiditeit van een belegging verstaan we de verhandelbaarheid van een belegging op een redelijk stabiele
liquiditeiten onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten
liquiditeitenbeheer het zogenaamde liquiditeitenbeheer is een verzamelnaam van de financiële beheersactiviteiten die erop gericht zijn de omvang van de kasmiddelen en
liquiditeitenbeheer in ruime zin onder het liquiditeitenbeheer in ruime zin verstaan we bij grotere ondernemingen de coã¶rdinatie van het balansbeheer voor
liquiditeitenfonds een liquiditeitenfonds is een beleggingsfonds dat belegt in direct opneembare tegoeden en korte leningen zoals bijvoorbeeld deposito's cd's en cp's
liquiditeitenmassa de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de
liquiditeitsbehoefte onder de liquiditeitsbehoefte verstaan we de liquide middelen die een organisatie nodig heeft om te kunnen functioneren en normaal gesproken
liquiditeitsbeslag onder het liquiditeitsbeslag verstaan we het noodzakelijke aanhouden van liquide middelen door de algemene banken om aan de dagelijkse opvragingen
liquiditeitsbudget het liquiditeitsbudget is een ander woord voor kasbudget onder het liquiditietisbudget verstaan we een plan voor de dekking van de uitgaven
liquiditeitsbuffer een liquiditeitsbuffer is een geld reservoir dat bestemd is voor de opvang van onverwachte uitgaande betaalstromen en dat gevormd wordt
liquiditeitscreatie onder liquiditeitscreatie verstaan we het vergroten van de liquiditeitenmassa in een land dit kan ondermeer door geldschepping door banken en
liquiditeitsplan het liquiditeitsplan is een overzicht waarin de huidige liquiditeiten en een overzicht van de binnenkort noodzakelijke betalingen en hun dekking
liquiditeitspositie de liquiditeitspositie is een overzicht van de op een bepaald moment beschikbare liquiditeiten alsmede een prognose voor de nabije toekomst
liquiditeitspremie met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd
liquiditeitsprognose de liquiditeitsprognose is de voorspelling van de hoeveelheid geld er binnen gaat komen en hoeveel uitgaven verwacht mogen worden over
liquiditeitsratio de liquiditeitsratio is een verhoudingsgetal dat als hulpmiddel dienst doet bij het verkrijgen van een inzicht in het vermogen van
liquiditeitsreserve onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank
liquiditeitsreserve onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank
liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank nv de liquiditeitsrichtlijn van de nederlandsche bank nv is een onderdeel van het bedrijfseconomisch toezicht dat
liquiditeitsrisico onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het
liquiditeitssaldo het liquiditeitssaldo wordt ook wel de liquiditeitssurplus genoemd het is het verschil tussen het bedrag van de op een bepaald
liquiditeitsverlies een liquiditeitsverlies is een situatie waarin de kredietverlening bij een bank sneller toeneemt dan die van de overige kredietverstrekkende instellingen
liquiditeitsvernietiging met de term liquiditeitsvernietiging bedoelt men de verkleining van de liquiditeitenmassa door geldvernietiging en de uitgifte van niet op korte
liquiditeitsverschaffer een liquiditeitsverschaffer of animateur zorgt ervoor dat handel in bepaalde fondsen altijd gewaarborgd is en waarbij een zogenaamde quotemachine zorgt
liquiditeitsvoorkeur onder de liquiditeitsvoorkeur verstaan we de neiging van banken en ondernemingen om bij het kiezen van een periode voor het
liquiditeitsvoorkeurtheorie bij een lening of obligatie met een lange looptijd is de kans op beweging van de rente groter dan bij
liquidity stress index de liquidity stress index is een index die door de rating agency moody's wordt bijgehouden de index geeft
listed option een listed option is een officieel op de optiebeurs genoteerde optie die door een clearingorganisatie wordt gegarandeerd
listed security een listed security is een aandeel of obligatie die geaccepteerd is voor verhandeling door een van de geregistreerde beurzen
listedbond een zogenaamde listed bond is de veel gebruikte engelse term voor een officieel op de beurs genoteerde obligatie
lithouwse litas de lithouwse litas is de nationale munteenheid van lithouwen de iso valutacode van de lithouwse litas is ltl
litin-g index de litin g index is de aandelenindex van de aandelenbeurs van litouwen
livermore swing chart de livermore swing chart doet qua manier van opbouwen denken aan de point and figure chart
living will de term living will is ontstaan na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 er kwamen in die tijd
LKR de lkr is de iso valutacode voor de sri lanka rupee de nationale munteenheid van sri lanka
LMEX een index verhandeld op de lme de london metal exchange die is opgebouwd uit 6 metalen die op deze beurs
LNG is de afkorting van Liquid Natural Gas, vloeibaar en dus transporteerbaar en op te slaan aardgas.   
loan to value bij het verstrekken van hypotheken op woningen wordt het begrip loan to value gehanteerd wat zoveel wil zeggen
loanable funds de zogenaamde loanable funds zijn geldmiddelen die direct beschikbaar zijn om te worden uitgeleend
loanarranger met het onvertaalbare begrip loan arranger wordt een bank of een andere financiële instelling bedoeld die zich bezighoudt met
local currency de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd
locale fondsen onder locale fondsen verstaan we de aandelen die alleen op de beurs genoteerd staan van het land waar de
locale markt de lokale markt is een gedeelte van amsterdam exchanges waar de aandelen van de qua beursomzet wat kleinere nederlandse
lock up regeling de zogenaamde lock up regeling is een regeling die bepaalt dat bestaande aandeelhouders van nieuw beursgenoteerde ondernemingen hun
lockin de zogenaamde lockin is de bepaling bij de emissie van nieuwe effecten waardoor aandeelhouders of een bepaalde groep van aandeelhouders
lockup we spreken van een lockup bij een beursintroductie als we kijken naar de bepaling dat grootaandeelhouders bestuurders en of commissarissen
lodewijk lodewijk is vakjargon op de beurs voor de staatslening met een looptijd van 30 jaar
logaritmische schaal een logaritmische schaal wordt gebruikt bij het tekenen van grafieken in plaats van de veel gebruikte lineaire schaal
lognormale verdeling een lognormale verdeling of lognormale distributie is een statistische verdeling van een reeks waarden zoals bijvoorbeeld een gausskromme
loi-monory de loi monory was een wet in frankrijk uit 1978 bedoeld voor het stimuleren van het aandelenbezit die bepaalde
lokale overheid onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de
lokalevaluta de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd
lollipop een lollipop is beursjargon voor een wat goedgelovig iemand die op basis van een mooi klinkend verhaal alles wil kopen
lombardtarief het lombardtarief is het tarief dat de banken in rekening wordt gebracht wanneer ze bij de centrale bank geld lenen
Lome, conventie van de conventie van lomé is een overeenkomst tussen de europese unie en een groep ontwikkelingslanden acs landen
lommerd de lommerd is een andere naam voor de bank van lening een bank waar men roerende goederen kortstondig in onderpand
lommerd bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen
londense usance bij vreemde valuta de londense usance bij vreemde valuta ofwel in het engels de london practice with foreign currency
london clearing house het london clearing house is het clearinginstituut voor de liffe lce ipe en lme
london commodity exchange de london commodity exchange die vroeger de fox werd genoemd is een termijnbeurs waar goederen als koffie suiker
london interbank bid rate de london interbank bid rate wordt meestal afgekort aangeduid met libid de london interbank bid rate is
london interbank mean rate de london interbank mean rate wordt meestal afgekort aangeduid als de limean de london interbank mean rate
london interbank offered rate de london interbank offered rate ofwel libor wordt traditioneel omschreven als het rentetarief waarvoor een handelsbank
london international financial futures and optionsexchange de london international financial futures and options exchange meestal aangeduid als liffe is de
london metal exchange een index verhandeld op de lme de london metal exchange die is opgebouwd uit 6 metalen die op deze beurs
london metal exchange de london metal exchange of lme is de goederentermijnbeurs van londen waar metalen als aluminium koper lood tin
london span de zogenaamde london span is een rekentechniek om marginlevels te bepalen voor britse opties en termijncontracten
long het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is
long day de term long day komt voort uit de candlestickanalyse het wil zeggen dat er een grote body is gevormd omdat
long gaan met de term long gaan wordt bedoeld dat beleggers effecten kopen in de verwachting dat de koers gaat stijgen
long hedge onder een long hedge verstaan we het afdekken van een positie tegen een koersstijging door middel van het kopen
long position de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie
long straddle een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij
longdebasis met de term long de basis wordt een term uit de wereld van de goederentermijnmarkt bedoeld die neerkomt
long-legged doji we spreken in de candlestickanalyse over een long legged doji bij een doji met zowel een lange upper
long-term buy een long term buy is een koopadvies van een beleggingsanalist waarbij je indirect de boodschap "niet zeuren als
longterm equity anticipation securities long term equity anticipation securities ofwel leaps zijn eigenlijk gewoon een vorm van opties met een
longzijn we spreken van long zijn bij een belegger met een zodanige positie dat hij meer rechten en of rendement
lookback option bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor
lookbackinterval het lookback interval is het aantal historische koersen dat gebruikt wordt om een tradingstrategie te testen
loon met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de
loon in constante prijzen het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus
loon in lopende prijzen het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus
loon, gemiddeld het gemiddeld loon van een bepaalde groep bijvoorbeeld de inwoners van een land of van alle loodgieters in een
loon,nominaal het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus
loonbelasting onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van
loonbelastingbeschikking wanneer u een loonbeschikking afgeeft dan ontvangt u uw waarschijnlijke belastingvoordeel niet eens per jaar achteraf maar vooraf per maand
loonbeslag loonbeslag is een bijzondere vorm van derdenbeslag hierbij wordt beslag gelegd op het loon van de debiteur
loondervingsverzekering de loondervingsverzekering is een verzamelnaam voor de verzekeringen die voorzien in een vorm van een uitkering voor mensen die om
loondienst we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon
loonexplosie we spreken van een loonexplosie als de lonen fors stijgen zonder dat daar enige controle op is
loongrens de loongrens was voorheen het brutojaarloon waar beneden een werknemer verplicht verzekerd was krachtens de ziekenfondswet
loonheffing de loonheffing is de som van de verschuldigde loonbelasting en de premies als voorheffing op de inkomstenbelasting inkomensheffing
loonie de term loonie is een koosnampje van de canadezen voor hun eigen munteenheid de canadese dollar
loonkosten de loonkosten voor een werkgever bestaan uit het brutoloon plus het aandeel in de sociale verzekeringspremies die de werkgever moet
loonkosteninflatie loonkosteninflatie is een vorm inflatie die veroorzaakt wordt doordat de lonen sterker stijgen dan dat de arbeidsproductiviteit groeit
loonmaatregel we spreken van een loonmaatregel als de regering ingrijpt in de loonontwikkeling krachtens de loonwet
loonmatiging onder loonmatiging verstaan we een beperking van de stijging van de contractlonen het hoofddoel van loonmatiging is het gebruik van
loonoverleg het zogenaamde loonoverleg is het overleg over arbeidsvoorwaarden zoals de lonen door de sociale partners die verenigd zijn in de
loonpauze een loonpauze is een loonmaatregel van de overheid waarbij aan de sociale partners wordt opgelegd dat gedurende een bepaalde periode
loonprijsspiraal onder een loon prijs spiraal verstaan we de kringloop die ontstaat als een loonverhoging in de prijzen wordt
loonruimte de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan
loonsom de loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers
loonstijging loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken
loonwet de zogenaamde loonwet is een wet bedoeld om de loonvorming te kunnen beïnvloeden deze loonwet geeft de regering namelijk bepaalde bevoegdheden
looptijd het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd
looptijd documentair krediet de formele geldigheidsduur of looptijd van een documentair krediet is de termijn waarbinnen de documenten van het krediet
looptijd van een optie de looptijd van een optie is de maximale termijn waarbinnen een opties een recht vertegenwoordigt na het verstrijken van
looptijd,gemiddeld onder de gemiddelde looptijd van een obligatie verstaan we de periode waarin geen uitloting van een obligatie plaatsvindt opgeteld
looptijdenbeleid het looptijdenbeleid is een vorm van beleggingsbeleid voor obligatieportefeuilles ook wel looptijdmethode genoemd het komt er op neer dat we bij
looptijdhypotheek onder looptijd van de hypotheek wordt verstaan de periode waarbinnen de aflossingen van de lening plaats dienen te vinden
looptijdrisico het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode
loose pattern de term loose pattern komt uit de wereld van de chartisten hier komen vele koerspatronen voor waar een bepaalde
lopend orderbestand het lopend orderbestand is het totaal van de nog niet uitgevoerde of geroyeerde effectenorders zoals opgenomen in de lopende
lopend totaal we spreken van een lopend totaal als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde
lopende orderadministratie de lopende orderadministratie is de administratie waarin effectenorders worden opgenomen vanaf het moment van ontstaan tot en met het
lopende orderbestand onder een lopend orderbestand verstaan we het aantal orders dat een bedrijf onder handen heeft op een bepaald moment
lopende rekening 1 andere soms gebruikte benaming voor een rekening courant bij een bank 2 meestal wordt bij de lopende rekening een
lopende rente de lopende rente is de rente die na de uitbetaling van de vorige coupon aangegroeid is maar die nog niet
lorentzcurve de lorentzcurve of lorentzkromme wordt gebruikt om te zien hoe een bepaalde statistische verdeling tot stand komt
lororekening een lororekening wordt ook wel vostrorekening genoemd de rekening van bank a aangehouden in de boeken van bank b gezien
losbare serie een losbare serie obligaties is een serie die is aangewezen voor uitloting
lossing onder een lossing verstaan we een uitgelote of om andere redenen betaalbaar gestelde obligatie
lossingsadvies een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank cq commissionair in effecten aan een obligatiehouder
lossingsbericht het lossingsbericht is het bericht dat het losbare gedeelte van het saldo van de cliënt vermeld het lossingsbericht wordt na
lossingsnota de lossingsnota is een nota van afrekening van een lossing conform het lossingsadvies
loti de loti is de nationale munteenheid van lesotho de iso valutacode van de loti is lsl
loting onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de
lotingsdatum de lotingsdatum is de datum waarop de notaris de loting verricht voor het aanwijzen van de aflosbaar gestelde stukken
lotingsgroep een lotingsgroep is een groep van cfobligaties waaraan een zelfde serienummer of serieletter is toegekend dit wordt gebruikt om gemakkelijk uitloting
lotingsindicatief een lotingsindicatief is een speciaal kenmerk bijv een stuknummer ten behoeve van zowel de uitloting van stukken als de aanwijzing
low de low is het laagste punt dat de koers in een bepaalde periode bereikt bijvoorbeeld het laagste punt van een
lower shadow de term lower shadow komt uit de wereld van de candlestickanalyse de lower shadow is de lijn die de
lowpass filter een lowpass filter is een filter uit de wereld van de signaalprocessing dat gebruikt wordt om lagere frequenties door
loyaliteitsdividend onder een loyaliteitsdividend verstaan we een speciale vorm van dividend die bedoeld is om trouwe aandeelhouders extra te belonen
LRD de lrd is de iso valutacode voor de liberiaanse dollar de nationale munteenheid van liberia
LTL de ltl is de iso valutacode voor de lithouwse litas de nationale munteenheid van lithouwen
luchtbel we spreken van een luchtbel bij het verschijnsel dat er lucht in de koersen zit oftewel dat ze te veel
luchtvrachtbrief een airwaybill is een document dat ook wel luchtvrachtbrief wordt genoemd en dat betrekking heeft op van een airfreight consolidator
luchtzak de term luchtzak is beursjargon en staat voor een plotselinge daling zoals een vliegtuig dat in een luchtzak terechtkomt van
LUF de luf was de iso valutacode voor de luxemburg franc de nationale munteenheid van luxemburg voordat deze opging in de
lufthansasyndicaat een lufthansa syndicaat is de benaming voor een groepje effectenbankiers dat naar het buitenland vliegt om er snel te
lui we spreken van lui als er sprake is van een lusteloze handel dus zeer lage omzetten bij zeer kleine prijsverschillen
lumpsum onder een lumpsum verstaan we een bedrag dat in één enkele termijn uitbetaald dan wel geïnd wordt
lusteloos we spreken van een handel die lusteloos is bij handel in een bepaald fonds of de effectenmarkt als geheel terwijl
luxe goederen een luxe goed is formeel volgens de economie een goed met een inkomenselasticiteit groter dan 1 hierbij houdt het begrip
Luxemburgsefrank de luxemburgse frank was de nationale munteenheid van luxemburg voordat deze opging in de euro de iso valutacode van
LVL de lvl is de iso valutacode voor de lats de nationale munteenheid van letland
LYD de lyd is de iso valutacode voor de dinar de nationale munteenheid van libië

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.