Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 7 april 2014

De eisen waaraan een trading systeem moet voldoen

De eisen waaraan een trading systeem moet voldoenVoordat we zelf een trading systeem gaan opzetten, dan wel een systeem aan gaan schaffen, trading systeem zullen we eerst eens moeten gaan kijken, welke eisen er aan een systeem gesteld moeten worden.

Want voordat we iets gaan ontwerpen, zullen we toch moeten weten aan welke voorwaarden het systeem moet gaan voldoen om het daadwerkelijk met succes te gebruiken.

Want dat gebruik is niet altijd even simpel, en de resultaten blijven vaak achter bij wat men ervan verwacht.

de succesfactoren van een trading systeem: Als we de eisen op een rijtje zetten waaraan een praktisch goed bruikbaar trading systeem moet voldoen dan komen we tot de volgende hoofd en subindelingen:

1.Het systeem moet psychologisch probleemloos hanteerbaar zijn:
1.1. De werking van het systeem moet volkomen duidelijk zijn
1.2. Het systeem moet uit zo min mogelijk regels bestaan.
1.3. Het aantal vrijheden dient zo klein mogelijk te zijn.
1.4. Beslissingen die het systeem neemt dienen controleerbaar te zijn.
1.5. De opbrengsten moeten gelijkmatig zijn.

2.Het systeem dient een aantal goede moneymanagment regels te hanteren.
2.1. Risico dient beperkt te zijn. Dit geldt zowel voor het specifiek risico dat aan elk fonds hangt, als aan het marktrisico.
2.2. De grootte van het risico uit 2.1.dient van tevoren bekend te zijn.
2.3. Het systeem dient het beschikbare kapitaal optimaal te gebruiken zonder het gevaar van te overdreven gebruik van leverage.


3. Het systeem dient robuust te zijn.

4. Het systeem moet goed werken zonder dat er gebruik gemaakt wordt van optimalisatie, backtesting en dergelijke technieken.

Dit voorkomt het risico van curve-fitting.

We zullen deze punten eens wat verder toelichten.

De werking van het systeem moet volkomen duidelijk zijn.

Een systeem is psychologisch hanteerbaar als je er altijd 100% vertrouwen in kunt hebben.

Maar wie heeft vertrouwen in iets dat hij eigenlijk niet begrijpt? Alleen als een trader doorziet hoe zijn systeem werkt, en ook de logica die daarachter zit volledig doorgrondt en als vanzelfsprekend ervaart, kan hij voldoende vertrouwen in zijn systeem hebben.

Het systeem moet uit zo min mogelijk regels bestaan.

Dit punt hangt in feite samen met het vorige punt.

Hoe meer regels, hoe meer onderlinge verbanden en hoe moeilijker het daardoor wordt om het geheel nog te doorzien.

Het aantal vrijheden dient zo klein mogelijk te zijn.

Elke vrijheid die we het toelaten, bijvoorbeeld door allerlei stuurgegevens instelbaar te maken, maakt de werking van het systeem weer ondoorzichtiger.

Immers, elke waarde van een stuurgegeven kan de beslissingen van ons systeem beïnvloeden.

Zeker als we de combinatie van waarden gebruiken.

En als de resultaten dan wat onvoorspelbaar worden, zal dat weer ten koste gaan van het zo belangrijke vertrouwen in het systeem.

Een beslissing van het systeem is controleerbaar.

Je moet als trader zoals in de voorgaande punten al gesignaleerd, onvoorwaardelijk op je systeem kunnen vertrouwen, en dus ook op de beslissingen die het neemt.

Niets leent zich er zo voor het al dan niet naleven als de koop- en verkoopinstructies van het systeem.

En als we een keer de situatie krijgen, dat we een andere besluit nemen dan voorgeschreven, en dat gaat ook nog goed (ons systeem zat er toevallig naast), dan zal het vertrouwen in het systeem helemaal verdwenen zijn.

Op dat moment kun je er het beste afscheid van nemen, want de neiging om het beter te weten dan je systeem zal voor niemand meer te onderdrukken zijn.

De resultaten dienen gelijkmatig te zijn.

Een systeem dat 1 maal per jaar € 100.000,- verdient, en de rest van het jaar € 4000,- per maand verliest, verdient gemiddeld over een jaar ruim € 4600,- per maand.

Een systeem dat consequent elke maand € 3000,- maakt, verdient weliswaar minder, maar zal in de praktijk wel hanteerbaar zijn.

Geen mens kan overweg met een systeem dat vrijwel altijd verliest.

Ook het niet regelmatig zijn van de opbrengsten kan het vertrouwen al aantasten.

Als we een maand een hoge opbrengst hebben, en de volgende maand is het wat lager, dan zullen we toch al weer gaan twijfelen wat er aan de hand is: "…misschien hebben we de volgende maand weer minder…".

Risico dient beperkt te zijn.

De beruchte terugverdiencurve is bij veel mensen bekend.


terugverdiencurve

We zien daarbij, hoeveel resultaat we moeten behalen om een eerder geleden verlies weg te werken.

Zolang de verliezen klein zijn is dat goed te overzien.

Om een verlies van 10% goed te maken moeten we ruim 11% maken om dit terug te verdienen.

Maar bij een verlies van 50% moeten we 100% rendement maken.

Maar als we enkele tientallen procenten hebben verloren, dan wordt het haast een onmogelijke zaak.

Het systeem dient dan ook onder alle voorwaarden het risico te beperken.

Het specifieke risico dat aan elke fonds hangt laat zich nog wel sterk verminderen door een flink aantal verschillende fondsen te gebruiken.

Liefst fondsen met een negatieve correlatie, die dus tegengesteld op de markt reageren.

Zie in dit verband de beruchte terugverdiencurve Het marktrisico dienen we te beperken door het gebruik van verzekeringsconstructies dan wel door naast de hausseposities een minimaal even groot bedrag aan baisseposities te hebben.

Immers, je dekt het neerwaartse risico af.

Het risico van een enorme sprong omhoog durft iedereen wel te nemen.

De grootte van het risico dient van tevoren bekend te zijn.

Welk risico is groter? Het hebben van een aandeel of het schrijven van een PUT-optie? Deze vraag stellen we regelmatig op de door ons georganiseerde avonden over computerbeleggen.

Vrijwel alle aanwezigen kiezen voor het "veilige" aandeel.

Ga je het verder uitwerken dan blijkt er nauwelijks verschil.

Sterker nog, de PUT is door de opbrengst van de premie bij verkoop nog iets in het voordeel.

Alleen, bij de opties moet je je verlies nemen.

Bij het aandeel zullen velen het gevoel hebben pas geld te verliezen als ze het aandeel verkopen.

En dat doen ze dus niet.

Er is een goede mogelijkheid om de kop in het zand te steken en het verlies pas geestelijk te acceptern als de aandelen noodgedwongen ooit eens verkocht moeten worden.

Maar beide oplossingen hebben wel gemeen dat we nooit van tevoren weten wat ons verlies zal zijn (niet helemaal waar, het is theoretisch de koers van het aandeel als dat naar 0 terug zou gaan.

Maar dat is niet realistisch.

Maken we echter gebruik van bijvoorbeeld gekochte CALLS, of aandelen met een gekochte PUT, of futures afgedekt met opties, dan weten we exact hoeveel verlies we zullen lijden als het misgaat.

Het systeem dient het beschikbare kapitaal optimaal te gebruiken zonder het gevaar van te overdreven gebruik van leverage.

Het is vaak aantrekkelijk om gebruik te maken van leverage, bijvoorbeeld door gebruik te maken van opties, warrants of termijncontracten.

Maar een te grote leverage keert zich tegen ons, en kan een goed werkend systeem te gronde richten.

Maken we echter te weinig gebruik van leverage, en het herbeleggen van het verdiende geld, dan zal ons systeem veel minder presteren dan wanneer we dit goed zouden doen.

Alle noodzakelijke gegevens zijn te berekenen, en we zullen daar in een later stadium op terugkomen.

Het systeem dient robuust te zijn.

Als we een systeem testen, dan doen we dat met een hoeveelheid historische koersen.

We testen dan in een willekeurige periode of het systeem werkt.

Is dat het geval, dan gaan we naar een andere periode en dienen de resultaten ongeveer gelijk te zijn.

Zo niet, dan is het systeem niet robuust, en hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat het in de toekomst nog zal werken.

Vaak is dan de aandrang groot om maar weer aanpassingen te maken tot het systeem ook in deze periode werkt, maar op deze manier is het verkrijgen van een robuust systeem volslagen onmogelijk.

Het systeem moet werken zonder optimalisatie.

Ook het laatste punt dat een systeem goed moet werken zonder dat er gebruik gemaakt wordt van optimalisatie etc. , heeft alles met het voorgaande punt te maken.

Wat we bij optimalisatie doen, is het afstemmen van het systeem op het verleden.

En hoe meer we dat doen, hoe kleiner de kans dat het werkt.

Dit overdreven afstemmen op het verleden wordt ook wel "curve-fitting" genoemd.

Het kan natuurlijk nuttig zijn om met de variabelen en stuurgegevens van een systeem te experimenteren om te zien hoe het op veranderingen reageert, zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen.

Maar dit moet niet leiden tot een systeem dat in het verleden op alle wijzigingen goed heeft gereageerd.
Gebruikte begrippen in eisen trading systeem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
correlatie
  ... correlatie is de wiskundige of statistische samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksen...Lees meer
curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
herbeleggen
  ... Op de juiste manier herbeleggen wordt bij trading als één der allerbelangrijkste factoren voor toekomstig succes gezien...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
terugverdiencurve
  ... de zogenaamde terugverdiencurve is de soms wat moedeloos makende voorstelling van het rendement dat we moeten maken om eerdere verliezen goed te...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.