Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 7 april 2014

Traders Index

Traders IndexDe Tradersindex of TRIN wordt ook wel Armsindex genoemd.

De Tradersindex is ontwikkeld door Richard W. Arms in 1967 en wordt ook wel aangeduid als Trin.

Dit is de afkorting voor TRading Index ofwel de short term trading index.

Richard W. Arms is een zeer bekend en innovatief technisch analist, die in zijn werk sterk de nadruk legt op het belang van volume.

In feite is het uitbreiding van de A/D-lijn omdat het volume-aspect wordt meegenomen in de vergelijking.

De Armsindex of TRIN is sinds die tijd een bekende maat voor de kracht van de markt geworden.

In 1967 was het idee niet minder dan revolutionair.

De formule was simpel en er werd geen gebruik gemaakt van koersen.

En het resultaat was een getal dat direct aangaf of de markt omlaag of omhoog wilde.

Nieuwe ontwikkelingen zoals opties, indexarbitrage en dividendswaps hebben in de jaren de trin veranderd.

De oorspronkelijke interpretatie van de TRIN moest worden aangepast, maar de TRIN is nog steeds een van de beste indicatoren van de aandelenmarkt.

De Arms-index meet de verhouding van de stijgende aandelen ten opzichte van de dalende aandelen en vergelijkt die met de verhouding van het stijgende volume ten opzichte van het dalende volume.

Feitelijk wordt met deze index berekend of de omzetten plaatsvinden in dalende of stijgende aandelen en hoe de verhouding tussen deze twee grootheden is.

De Arms-index geeft aan wanneer belangrijke rallys en dalingen rijp worden om te keren door de intensiteit te meten van het optimisme van de heersende groep.

Een excessief optimisme wordt geassocieerd met een top van de markt en excessief pessimisme wordt geassocieerd met de bodem van de markt.

Problemen met de TRIN
Ondanks het revolutionaire idee kent de TRIN een aantal problemen.

Het grootste probleem is daarbij dat de waarde van de TRIN niet intuitief is.

Een (Positieve) waarde minder dan 1 duidt op een negatief sentiment, terwijl een waarde kleiner dat 1 wijst op een positief sentiment.

Gevoelgsmatig zou dat juist andersom moeten zijn.

Een hoog getal zou op een stijging van de markt moeten wijzen en een laag getal op een daling.

Het volgende probleem is het feit dat de waarden niet in balans zijn.

Na een dag met grote verkoopdruk kan de waarde van de TRIN oplopen tot rond de 3.

Maar als er op een dag erg veel gekocht is zakt de TRIN naar bijvoorbeeld 0,3.

Dit levert op den duur een grafiek op met forse uitschieters omhoog en slechts geringe bewegingen omlaag.

Het laatste probleem: Bij een grafiek, gebaseerd op een gemiddelde waarde van de TRIN geeft deze een geen acuraat plaatje van de trends.

De meeste traders hanteren een gemiddelde van 10 dagen voor de TRIN.

Elke waarde onder de 0,8 geeft dan een overbougt markt, en een maarde van meer dan 1,2 geeft aan dat de markt oversold is.

Maar zoals in het vorige punt aangegeven, is dat misleidend, omdat de afwijking van 0,2 van de nulwaarde(1) naar boven en onder een verschillende interpretatie vraagt.

Dit is oplosbaar door de TRIN anders te berekenen:

Stap 1. Neem de log van de waarde van TRIN

Stap 2. Vermenigvuldig de verkregen waarde met -1

Stap 3. Vermenigvuldig deze waarde met 100

We hebben nu een waarde gekregen die natuurlijker aanvoelt.

Positieve waarden geven een koopdruk en negatieve waarden een verkoopdruk.

De resulterende grafiek komt dan ook gevoelsmatig beter over omdat deze lijkt op een koersgrafiek.

En daarmee is de TRIN nog beter geworden dan dat hij al was.

De Arms-index heeft de vorm (S / D) / (SV / DV)
S = aantal gestegen aandelen
D = aantal gedaalde aandelen
SV = Volume van de gestegen aandelen
DV = Volume van de gedaalde aandelen.


Twee voorbeelden: 1000 aandelen stijgen bij een omzet van 100 miljoen aandelen 1000 aandelen dalen bij een omzet van 100 miljoen aandelen Trin is (1000/1000) : (100 miljoen/100 miljoen) = 1:1 = 1 1500 aandelen stijgen bij een omzet van 150 miljoen aandelen 500 aandelen dalen bij een omzet van 50 miljoen aandelen Trin is (1500/500) : (150 miljoen/50 miljoen) = 3:3 = 1 De Arms-index kan van dag tot dag scherp fluctueren.

De Arms-index geeft betere signalen als het 10 of 13-daags voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt.

De Arms-index wordt gebruikt als trading indicator voor de korte termijn.

De Arms-index kan worden berekend voor verschillend tijdsperiode varierend van minuten tot maanden.

Dalende Arms-index Een dalende Arms-index geeft aan dat de markt bullish is omdat dan de meeste omzet plaatsvindt in stijgende aandelen.

Dit zien we terug in een stijging van het upside volume/downside volume.

Hoe hoger de waarde van upside volume/downside volume, hoe meer volume er naar de stijgende aandelen gaat.

Stijgende Arms-index Een stijgende Arms-index is geeft aan dat de markt bearish omdat de meeste omzet plaatsvindt in dalende aandelen.

Dit zien we terug in een daling van upside volume/downside volume.

Hoe lager de waarde van het upside/downside volume, hoe meer volume er naar de dalende aandelen vloeit.

Contraire-indicator De arms-index dient te worden gezien als een contraire-indicator.

Extreem hoge waarden duiden op een potentiele bodem in de koersindex, terwijl extreem lage waarden een mogelijke top in de koersindex aangeven.

Extreem lage waarden van Arms-index Extreme diepten in de Arms-index kunnen worden gezien als een signaal van extreem bullish sentiment in de index.

Dit duidt erop de rally te ver is gegaan, de top is bereikt en dat we een daling van de index mogen verwachten.

Tijdens een rally stijgt de omzet van stijgers vaak buiten proproportie.

De verhouding van stijgende aandelen ten opzichte van dalende aandelen 2:1

Verhouding omzet stijgers ten opzichte van omzet dalers 4:1 De Arms-index = 0,5

Extreem hoge waarden van Arms index Een extreem hoge stand van de Arms-index geeft een extreem bearish sentiment weer.

De markt is te ver gedaald (oversold), een bodem is bereikt en er moet rekening worden gehouden met stijging van de koersindex.

Wanneer de markt daalt dan stijgt de omzet van de dalers buiten proportie Verhouding stijgende aandelen ten opzichte van

dalende aandelen 1:2 Verhouding omzet stijgers ten opzichte van omzet dalers 1:4 Arms-index 2 Regels: Koop wanneer de Arms-index stijgt boven de onderste referentielijn.

Verkoop wanneer de Arms-index daalt onder de bovenste referentielijn.

Short verkopen is beter dan de top te raden.

De Arms-index geeft de sterkste koop- en verkoopsignalen als deze divergeert van de koers.

Negatieve divergentie tussen de Arms-index en koersindex geeft een verkoopsignaal.

Wanneer de koersindex stijgt tot een nieuw hoogtepunt terwijl de Arms-index een lagere top maakt vergeleken met de vorige top van de koersindex dan wijst dit op verlies van de stijgende kracht van de trend.

Vergeleken met de vorige rally gaat er minder volume naar de stijgende aandelen.

De draagkracht waarnmee de nieuwe top in de index werd neergezet, is minder groot en duidt op zwakte.

Positieve divergentie tussen de Arms-index en de koersindex geeft een koopsignaal Wanneer de aandelenmarkt daalt tot een nieuw dieptepunt terwijl de Arms-index een hogere bodem neerzet in vergelijking met een vorig dieptepunt in de koersindex, dan geeft dit aan dat er meer volume naar de stijgende aandelen vloeit.

De dalende kracht van de index meent af en er mag een opwaartse beging in de index worden verwacht.

De tiiming kan worden verbeterd door het inschakelen van andere indicatoren.

Afgeleid van signalen die de Arms-index geeft voor een brede index, kan de belegger ergebruik van maken om de individuele fondsen opgenomen in die index aan een nadere analyse onderwerpen.

Wanneer de Arms-index een verkoopsignaal geeft , kan de belegger fondsen selecteren die voor verkoop of eventuele shortverkoop in aanmerking komen.

Na een koopsignaal in de indicator kan de belegger die aandelen selecteren die technisch als meest koopwaardig kunnen worden beschouwd.

De Arms-index werkt het best in combinatie met de new high-new low index.

Wanneer de Arms-index oversold raakt terwijl de Arms-index de NH-NL een nieuw dieptepunt maakt, dan geeft dit aan dat de dalende kracht van de markt nog groot is.

De dalende trend wordt voortgezet.

Wanneer de Arms-index over-verkocht raakt, maar de NH-NL een positieve divergentie laat zien, dan geeft dit een belangrijke bodem in de markt.

Wanneer de Arms-index over-gekocht raakt terwijl de NH-NL een nieuw hoogtepunt maakt betekent dit dat de stijgende kracht van de trend groot is.

De stijgende trend zal zich waarschijnlijk voortzetten.

Is de Arms-index overbought terwijl de NH-NL een negatieve divergentie laat zien,dan geeft dit meestal een belangrijke top in de markt.

Een short positie kan worden uitgebreid.
Gebruikte begrippen in traders index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
bullish
  ... bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
dalende trend
  ... de term dalende trend of downtrend komt uit de technische analyse het is een ontwikkeling op de effectenbeurs die...Lees meer
draagkracht
  ... we spreken van draagkracht bij belastingen bij belastingheffing naar draagkracht tracht men de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten dan...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
high
  ... high is de engelse term voor de hoogste koers die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft...Lees meer
indexarbitrage
  ... onder indexarbitrage verstaam we een vorm van computergestuurde handel waarbij gebruik gemaakt wordt van kleine koersverschillen bijvoorbeeld...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koersindex
  ... een koersindex is een andere benaming voor een index die wordt berekend op basis van de koersen van een aantal...Lees meer
low
  ... de low is het laagste punt dat de koers in een bepaalde periode bereikt bijvoorbeeld het laagste punt van een...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
negatieve divergentie
  ... negatieve divergentie is het lastige verschijnsel dat twee technieken...Lees meer
new high
  ... we spreken met name in de technische analyse van een new high als de koers een hoogste punt van...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
overbought
  ... we spreken van een beurs die overbought is als er teveel kopers in de markt zijn die samen de koersen...Lees meer
oversold
  ... onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rally
  ... een rally of koersrally is een lange periode van regelmatige stijging van de koersen resulterend in een sterke koersstijging of...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
stijgende trend
  ... een stijgende trend in de technische analyse is een langere periode van stijgende koersen...Lees meer
technisch analist
  ... een technisch analist is iemand die zich bezighoudt met technische analyse om markten of fondsen te...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar traders index in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.