Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 30 april 2014

Dividend

DividendDividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken, meestal gerelateerd aan de winst en uitbetaald aan de aandeelhouders.

Ofwel de uitbetaling van een gedeelte van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Het gaat, behoudens bij speciale aandelen, nooit om een vast bedrag maar het zal jaarlijks verschillen, ondermeer afhankelijk van de gemaakte winst.

Er zijn verschillende vormen van dividend mogelijk.

De meest bekende is de contante uitbetaling.

Per aandeel wordt er een bedrag(je) in geld uitgekeerd.

Maar ook uitbetaling in aandelen is mogelijk.

We spreken dan van stockdividend.

Indien dit stockdividend wordt uitbetaald uit de agioreserve van de onderneming, dan spreken van agiostocks .

Het interessante van agiostocks is, dat deze uitkering belastingvrij is.

In principe is dividend namelijk fiscaal belast, tenzij men meer dan 5% van de aandelen bezit.

We spreken dan van een aanmerkelijk belang .

Overigens zijn deze regels nogal eens aan verandering onderhevig, en het is altijd goed om zich door een fiscalist in deze voor te laten lichten.

In Nederland wordt er een voorheffing van 25% ingehouden bij de uitkering van het dividend.

Een zogenaamde bronbelasting.

Indien er tussentijds dividend wordt uitgekeerd spreken van interimdividend.

Samen met het slotdividend vormen ze het dividend.

Samenvatting dividend

dividend


Er zijn mensen die het uitkeren van dividend een vreemd verschijnsel vinden omdat het ten koste gaat van het kapitaal van het bedrijf. Met andere woorden, door een klein deel van het bedrijfskapitaal aan de aandeelhouders te geven gaat de waarde van het bedrijf achteruit...Het is niet voor niets dat de aandelenkoers vrijwel altijd terugvalt. Dit is terecht, want de waarde van het bedrijf is lager geworden.

Optimistische beleggers redeneren dan dat dit verlies weer snel wordt ingelopen. En dat gebeurt dan ook in de praktijk, al was het maar door een vorm van een zelfvervullende profetie.

Helemaal vreemd is uitbetalen van dividend middels nieuw uit te geven aandelen. Dan is er sprake van een soort aandeleninflatie omdat het bedrijfsresultaat over een groter aantal aandelen uitgesmeerd moet worden. Voordelig voor het bedrijf dat geen kapitaalsverlies leidt zoals bij uitbetaling van dividend maar niet erg zinvol voor de beleggers die hun bezit zien verwateren.

Maar deze meeste beleggers zijn totaal ongevoelig voor dit soort redenaties en zien dividend als een verworven recht.
Gebruikte begrippen in dividend


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfskapitaal
  ... als we spreken over het bedrijfskapitaal dan hebben we het over het lang vermogen dat een onderneming ter beschikking heeft...Lees meer
bedrijfsresultaat
  ... onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
slotdividend
  ... het slotdividend is het deel van het totale dividend dat nadat dit na het verstrijken van het boekjaar is vastgesteld...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
tussentijds dividend
  ... onder het begrip tussentijds dividend verstaan we hetzelfde als interim dividend deze laatste term wordt meer gebruikt dan tussentijds...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer

Begrippen waar dividend in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
agiostock
  ... Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
aankondigingsdatum
  ... Met de term aankondigingsdatum wordt de datum bedoeld waarop een onderneming aankondigt of er overgegaan wordt tot de uitbetaling van...Lees meer
keuzedividend
  ... een keuzedividend is een vorm van dividend waarbij gekozen kan worden uit een dividend in contanten of een dividend in...Lees meer
koers dividend ratio
  ... de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend...Lees meer
koersdividendratio
  ... de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend...Lees meer
belastingdividend
  ... Het zogenaamde belastingdividend is het dividend in contanten ter grootte van de in te houden dividendbelasting over de herkapitalisatiebonus en...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
score
  ... een score is een onderdeel van een belegging een in american trust unit...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
dogs of de dow
  ... de dogs of de dow is een strategie om te beleggen die gebaseerd is op dividendrendement...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
X
  ... een "x" achter een koers betekent in veel financiële publicaties dat we te maken hebben met een ex dividend notering...Lees meer
yield advantage
  ... yield advantage is een term uit de usa het verschil tussen de opbrengst van een converteerbare obligatie couponrente...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie is een vorm van een obligatie waarbij naast het vaste rentepercentage een extra rente gegeven kan...Lees meer
inkomensverschillen
  ... elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat...Lees meer
keuzestock
  ... keuzestock is een samentrekking van de woorden keuzedividend en stockdividend hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen een contant dividend...Lees meer
accumulationfund
  ... Een accumulation fund is de engelse term voor een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dat dit dividend toevoegt...Lees meer
accumulation
  ... De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar...Lees meer
afgeleid recht
  ... Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het...Lees meer
gewoon aandeel
  ... een gewoon aandeel is in feite het aandeel uit het normale spraakgebruik dus een aandeel waar verder geen speciale...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
strafbankje
  ... het strafbankje van de beurs is de minder officiële benaming van een denkbeeldig deel van de effectenbeurs waar de fondsen...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
beleggingsratios
  ... Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij...Lees meer
indexbeleggen
  ... indexbeleggen is het beleggen in de fondsen die deel uitmaken een bepaalde index waarbij de verhoudingen tussen de fondsen in...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
markttypering
  ... in feite onderkennen we bij markttypering vier soorten markten die ieder een speciale handelsstijl of beleggingsstrategie vereisen...Lees meer
walking dead
  ... walking dead is spottend een bedrijf dat voor de aandeelhouders geen geld genereert...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
voorgesteld dividend
  ... het voorgesteld dividend is het dividend dat aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd ter goedkeuring...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
loyaliteitsdividend
  ... onder een loyaliteitsdividend verstaan we een speciale vorm van dividend die bedoeld is om trouwe aandeelhouders extra te belonen...Lees meer
preferentaandeel
  ... aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
interimdividend
  ... onder interim dividend verstaan we een vorm van dividend die meestal halfjaarlijks vaak bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers...Lees meer
cfstukken
  ... de commodity futures trading commission of wat meestal gezegd wordt de cftc is een overheidsorgaan dat is...Lees meer
dividendeffect
  ... onder het dividendeffect verstaan we het verschijnsel dat de koers van een aandeel met ongeveer de waarde van het...Lees meer
disconteringsvoet
  ... het rentepercentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de contante waarde van...Lees meer
cum datum
  ... de cum datum is de laatste dag waarop een fonds op een bepaalde beurs inclusief een afgeleid recht bijvoorbeeld...Lees meer
deelnemingsvrijstelling
  ... een deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling voor belastingplichtigen van belasting over alle voordelen die zij uit hun deelneming in een bedrijf...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
dow dividend theorie
  ... dit is een beleggingsstrategie gebaseerd op het kopen van de 10 aandelen die uit de dow jones index...Lees meer
effectenprovisie
  ... effectenprovisie is de provisie die aan een klant wordt berekend voor het verrichten van bepaalde handelingen op effectengebied...Lees meer
vermogensinkomsten
  ... onder de vermogensinkomsten verstaan we alle inkomsten die uit vermogen getrokken kunnen worden zoals dividend rente huur erfpachtcanons en dergelijke...Lees meer
dividend per aandeel
  ... het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel wordt uitgekeerd en dat verkregen wordt...Lees meer
discount security
  ... we spreken van discount security bij een effect dat verkocht wordt onder de pariteit dus bijvoorbeeld een obligatie van...Lees meer
dividend declaratie
  ... de dividenddeclaratie is een aankondiging door een vennootschap dat het uit te keren dividend op haar aandelen per een bepaalde...Lees meer
dividendegalisatie
  ... onder de zogenaamde "dividendegalisatie" verstaan we het beleid van een vennootschap om fluctuaties in de winst niet terstond in de...Lees meer
dividendnota
  ... de dividendnota is een nota waarop het dividend aan een cli ënt wordt afgerekend onder &#8211 wettelijk verplichte &#8211 inhouding van...Lees meer
dividendpolitiek
  ... de dividendpolitiek is het beleid dat een onderneming voert met betrekking tot het uitkeren van dividend zoals handhaving op hetzelfde...Lees meer
dividendprovisie
  ... de dividendprovisie zijn de kosten die banken hun klanten in rekening brengen om het dividend te innen...Lees meer
dividendrenseignering
  ... onder dividendrenseignering verstaan we dat banken en commissionairs jaarlijks eigener beweging aan de belastingdienst per klant opgeven hoeveel dividend deze ontvangen...Lees meer
passeren van dividend
  ... het passeren van dividend is meestal ten gevolge van mindere bedrijfsresultaten bij het passeren van dividend wordt namelijk dat...Lees meer
payout
  ... de pay out is de verhouding tussen de nettowinst en het bedrag dat aan de aandeelhouders als dividend wordt...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
preferent dividend
  ... preferent dividend is een vorm van dividend dat eerst wordt uitbetaald voordat de winst als dividend over de andere...Lees meer
primair dividend
  ... primair dividend is een in de statuten van de vennootschap vastgestelde uitkering uit de winst aan de gewone aandeelhouders...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
protected option
  ... bij een payout protected option worden uitbetalingen als bijvoorbeeld dividend gecorrigeerd bij de uitoefening...Lees meer
contant dividend
  ... contant dividend is de winstuitkering over een lopend of over een afgelopen boekjaar aan de aandeelhouders in contanten...Lees meer
inlopen van dividend
  ... onder het inlopen van dividend verstaan we het verschijnsel dat het koersverlies van het grootste deel van het...Lees meer
dividend verhouding
  ... de koers dividend verhouding is de koers van een aandeel gedeeld door het erop uitgekeerde dividend...Lees meer
koersgedrag
  ... het koersgedrag van aandelen is het verloop over een wat langere termijn waarbij er dan ook wat zaken te zeggen...Lees meer
netto dividend
  ... het nettodividend is het dividend dat de belegger overhoudt na aftrek van de dividendbelasting...Lees meer
officiële prijscourant
  ... de officiële prijscourant is een uitgave van de vereniging voor de effectenhandel dat elke beursdag verschijnt...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
recorddate
  ... de recorddate is de datum die in de vs wordt gehanteerd om te zien aan wie dividend uitgekeerd moet worden...Lees meer
finpref
  ... tussen de gereedschappen voor het opzetten van beschermingsconstructies vinden we de finpref wat een roepnaam is voor financiële preferente aandelen...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
bruto dividend
  ... het bruto dividend is het dividend vã³ã³r de aftrek van de 25% dividendbelasting...Lees meer
buitengewoon dividend
  ... een buitengewoon dividend is een dividend dat duidelijk afwijkt van het gebruikelijke dividend dat door de jaren heen door...Lees meer
CF effect
  ... met een cfformulier bedoelt men het origineel van het boekingsformulier dat tegelijk met de cfstukken aan de ontvangende partij wordt...Lees meer
cum
  ... cum is een aanduiding bij een aandeel dat de stock claim warrant bonus of het dividend er nog aan zit...Lees meer
D van dividend
  ... de "d" is de letter waarmee in bepaalde financi ële bladen wordt aangegeven dat dividend in contanten wordt betaald...Lees meer
datum betaalbaarstelling
  ... de datum betaalbaarstelling is de dag waarop een dividend of een rentebetaling van een obligatie wordt betaald...Lees meer
datum exdividend
  ... de datum ex dividend is vaak de dag waarop het dividend officieel is vastgesteld ofwel de dag van...Lees meer
dividend passeren
  ... we spreken van dividend passeren in de situatie waarin een bedrijf meestal vanwege magere bedrijfsresultaten besluit geen dividend uit...Lees meer
dividend rollover
  ... de dividend roll over is een beleggingsstrategie waarbij een belegger vlak voordat er op een aandeel dividend wordt...Lees meer
dividendvoorstel
  ... het dividend voorstel is het door het management van een vennootschap gemaakt voorstel over het uit te keren dividend...Lees meer
dividend winst verhouding
  ... de dividend winstverhouding is verhouding tussen de winst per aandeel en het uitgekeerde dividend per aandeel...Lees meer
dividendbelasting
  ... dividendbelasting of in het engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
dividendblad
  ... het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit...Lees meer
dividendstabilisatie
  ... onder dividendstabilisatie verstaan we het streven naar een telkens groeiend of minimaal gelijkblijvend dividend door de jaren heen onafhankelijk van...Lees meer
dividend uitkerende fondsen
  ... onder dividenduitkerende fondsen verstaan we beleggingsfondsen die de door hen geã¯ncasseerde dividenden rentebetalingen of andere inkomsten op de beleggingsportefeuille...Lees meer
doorgestreept dividend bewijs
  ... onder een doorgestreept dividendbewijs verstaan we een dividendbewijs dat recht geeft op een gedeeltelijke uitbetaling van het dividend in...Lees meer
gewone vennootschap
  ... de gewone vennootschap is een vorm van een naamloze vennootschap waarbij de aandeelhouders de commissarissen kunnen benoemen de directie kunnen aanstellen...Lees meer
dividendbasis
  ... we gaan bij de berekening van het rendement op een aandeel uit van de zogenaamde dividendbasis...Lees meer
duale inkomstenbelasting
  ... onder een vorm van duale inkomstenbelasting verstaan we een vorm van berekenen van inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
jaardividend
  ... het jaardividend is het totale dividend dat een vennootschap over een boekjaar uitkeert...Lees meer
jaarvergadering
  ... onder de jaarvergadering verstaan we de algemene vergadering van aandeelhouders waar ondermeer de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt...Lees meer
dividend stelen
  ... de termen dividenddiefstal en dividend stelen staan voor dezelfde praktijk namelijk...Lees meer
betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer
cumdividend
  ... onder cum dividend verstaan we een notering van een aandeel waarbij met de koersvorming rekening wordt gehouden met het...Lees meer
rendement op aandelen
  ... het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van...Lees meer
rendement per aandeel
  ... het rendement per aandeel is de verhouding van het dividend van een aandeel in verhouding tot de koers...Lees meer
treasurystock
  ... onder treasury stock zijn aandelen die teruggekocht worden door het bedrijf dat ze heeft uitgegeven...Lees meer
tussentijds dividend
  ... onder het begrip tussentijds dividend verstaan we hetzelfde als interim dividend deze laatste term wordt meer gebruikt dan tussentijds...Lees meer
voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer
voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer
avoir fiscal
  ... Het zogenaamde avoir fiscal is een franse belastingfaciliteit die bedoeld is om het bezit van aandelen door niet fransen...Lees meer
betaalbaarstelling
  ... onder betaalbaarstelling verstaan we het aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie...Lees meer
betaalvorm
  ... de betaaldatum is in de effectenwereld de datum waarop een afgeleid recht bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
rente renseignering
  ... onder de rente renseignering verstaan we de informatie over uitbetaalde rente op spaartegoeden en obligaties alsmede dividend op aandelen...Lees meer
rentedragende stukken
  ... onder rentedragende stukken worden effecten verstaan die rente uitbetalen zoals obligaties in tegenstelling tot effecten die dividend uitbetalen zoals...Lees meer
scrip
  ... het begrip scrip heeft meerdere betekenissen 1 waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp een obligatie kan worden omgewisseld...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer
tussentijdsuitoefenen
  ... onder het tussentijds uitoefenen verstaan we het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt...Lees meer
valutaclausule
  ... het begrip valutaclausule heeft meerdere betekenissen 1clausule die het mogelijk maakt dat om aflossing of dividend uit te laten betalen in...Lees meer
extra dividend
  ... met het extra dividend wordt het dividend bedoeld dat wordt uitgekeerd boven het gewone dividend dit wordt in vrij uitzonderlijke...Lees meer
gekwalificeerd dividend
  ... gekwalificeerd dividend is een vorm van dividend die lager wordt aangeslagen voor de belasting voor zover bekend komt deze...Lees meer
theoretische claimwaarde
  ... formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel...Lees meer
total return
  ... de total return is de som van koerswinst en dividend van een aandeel of van koerswinst en rente van...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
cumulatief preferent aandeel
  ... een cumulatief preferent aandeel is een preferent aandeel dat indien het preferente dividend niet of niet geheel is...Lees meer
cumulatief preferent
  ... cumulatief preferent is een voorkeursrecht bij een aandeel dat blijft bestaan ook als het in een bepaald jaar niet...Lees meer
ex divididenddatum
  ... de ex divididend datum is de dag waarop het dividend officieel wordt vastgesteld...Lees meer
winstverdeling
  ... de winstverdeling is de verdeling van de nettowinst van een vennootschap over de reserves en over aandeelhouders die deze winst...Lees meer
ex
  ... de term ex wordt geplaatst voor een aandeel waar de claim of het stock dividend al af is...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente...Lees meer
gegarandeerd dividend
  ... een gegarandeerd dividend is een vorm van dividend dat ongeacht de hoogte van de door de vennootschap gerealiseerde winst...Lees meer
geïnvesteerde vermogen
  ... onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend...Lees meer
vroegtijdig uitoefenen
  ... onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot...Lees meer
american trust unit
  ... Een zogenaamde american trust unit is een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en dat closed end...Lees meer
cashdividend
  ... een cash dividend is een dividenduitkering in contanten in tegenstelling tot stockdividend dat in aandelen wordt uitbetaald...Lees meer
dividendstripping
  ... met dividend stripping bedoelen we een truc om de belasting op dividend te ontlopen het werkt als volgt...Lees meer
groeifonds
  ... een groeiaandeel is een aandeel met een naar verwachting sterke trendmatige groei van de nettowinst per aandeel de winst wordt...Lees meer
payoutratio
  ... er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal...Lees meer
slotdividend
  ... het slotdividend is het deel van het totale dividend dat nadat dit na het verstrijken van het boekjaar is vastgesteld...Lees meer
belastingverdrag
  ... Met een belastingverdrag wordt een verdrag tussen landen bedoeld om het betalen van dubbele belasting voor de...Lees meer
cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
bonusuitkering
  ... een bonusuitkering is een speciale vorm van een ã©ã©nmalig dividend dat vaak bij speciale gelegenheden wordt uitgekeerd...Lees meer
witte balk
  ... de zogenaamde witte balk is een kenmerk op dividendbladen en couponbladen van binnenlandse effecten nederlandse certificaten van buitenlandse effecten...Lees meer
betaaldatum
  ... de betaaldatum is de datum waarop een afgeleid recht van een effect bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt...Lees meer
correctiefactor per aandeel
  ... onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en...Lees meer
FBI
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi en...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.