Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 5 januari 2015

Zaak

ZaakDe term "goed" en "zaak" worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is.

Zo kennen we de termen "onroerend goed"en "onroerende zaak" die identiek zijn en in de praktijk door elkaar worden gebruikt.

De eigenaar van een zaak is ook als zodanig herkenbaar.

Onder de eigenaar verstaan we juridisch degene die het recht bezit om van een zaak (hieronder vallen dus zowel goederen als rechten) het volledige genot te hebben en er volledig naar eigen goeddunken over te kunnen beschikken.

Gebruikte begrippen in zaak


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar zaak in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties voor portefeuilleverzekering
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
portefeuille verzekeren met opties
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
hypotheekbelofte
  ... onder de hypotheekbelofte verstaan we de belofte van de eigenaar van de onroerende zaak etc om...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
hoge raad
  ... de hoge raad is het hoogste rechtscollege dat nederland kent de hoge raad houdt zitting in den haag...Lees meer
madoff
  ... begin 2009 werden beleggers over de gehele wereld opgeschrikt door een grootscheepse beleggingsfraude in wat later de madoff zaak zou...Lees meer
aanbod gerede betaling
  ... Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur...Lees meer
in pand geving
  ... onder inpandgeving of ook wel pledging verstaan we een overeenkomst waarbij de crediteur in dit geval de pandhouder het recht...Lees meer
koersuitbraak
  ... onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
uitbreken koers
  ... onder uitbreken verstaan we het plotseling omhoogschieten van een al langere tijd stagnerende koers van bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
houderschap
  ... houderschap is het uitoefenen van de feitelijke macht over een zaak zonder de bedoeling te hebben om zich als eigenaar...Lees meer
kadastraalrecht
  ... het kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd bij deze onroerende goederen wordt aantekening...Lees meer
onroerendezaak
  ... onder een onroerende zaak verstaan we een zaak die door de wet als onroerend wordt aangemerkt...Lees meer
lijfrente
  ... een lijfrente is een periodieke uitkering die iemand vanaf een bepaald moment tot aan zijn overlijden ontvangt op grond van...Lees meer
huurkoop
  ... huurkoop is een vorm van koop en verkoop op afbetaling waarbij tussen verkoper en koper wordt overeengekomen dat de koopprijs...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
zakelijke zekerheid
  ... onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
odd lot theorie
  ... onder de odd lot theorie verstaan we de grotendeels op praktijkervaring gebaseerde stelling dat kleine beleggers het altijd...Lees meer
kostenkoper
  ... als de afkorting kosten koper achter de vraagprijs van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning staat dan zijn de...Lees meer
ideale trader
  ... er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
firmant
  ... een firmant is een persoon met een éénmanszaak maar die niet onder eigen naam werkt hij gebruikt een aparte handelsnaam...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
range
  ... onder een range verstaan we een ondergrens en een bovengrens steun en weerstand in de koers waar deze koers hardnekkig...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
bestanddeel
  ... onder een bestanddeel verstaan we volgens de juridische terminologie een stoffelijk voorwerp dat volgens de gangbare opvattingen een onderdeel van...Lees meer
bloot eigenaar
  ... de bloot eigenaar is de eigenaar van een zaak waarvan een derde persoon of instelling het volle genot heeft...Lees meer
handelingsonbevoegdheid
  ... onder handelingsonbevoegdheid verstaan we het feit dat het in incidentele gevallen volgens de wet niet mogelijk is om bepaalde rechtshandelingen...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer
zakenrechtelijkpapier
  ... een zakenrechtelijk papier is een waardepapier waarin het eigendomsrecht van een zaak is vastgelegd...Lees meer
ceel
  ... onder een ceel verstaan we een document waarin een veem verklaart dat zij zaken ter bewaring hebben ontvangen...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
juridischeeigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak waaronder goederen en ook rechten vallen het volledige...Lees meer
premine
  ... de term premine is afkomstig uit de wereld van het schaduwgeld cryptogeld bij het opzetten van een nieuwe altcoin wordt...Lees meer
federal deposit insurance corporation
  ... de federal deposit insurance corporation ofwel fdic is een overheidsorgaan in de usa dat orde op zaken...Lees meer
mixedfund
  ... onder de een mixed fund verstaan we een beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen obligaties deposito' s enzovoort...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
economisch eigendom
  ... onder het begrip economisch eigendom verstaan we het recht om het volledige genot van een zaak te hebben ook...Lees meer
halallening
  ... op een halal lening mag volgens het islamitische geloof geen rente worden betaalddeze bepaling van de halal lening kan in de...Lees meer
hypothecair uittreksel
  ... een hypothecair uittreksel bevat gegevens uit de kadastrale en hypothecaire boekhouding met betrekking tot een onroerende zaak waaruit ondermeer...Lees meer
lessor
  ... de lessor is degene die bij leasing een bepaalde zaak aan iemand anders in gebruik geeft vaak is dit een...Lees meer
metist
  ... een metist is een persoon of onderneming die deelneemt in een zaak voor gemeenschappelijke rekening conto a meta bijvoorbeeld bij...Lees meer
inruil
  ... we bieden iets bijvoorbeeld een dienst recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere...Lees meer
geveltaxatie
  ... onder de geveltaxatie verstaan we een vorm van taxatie van onroerend goed waarbij de taxateur het te taxeren goed slechts...Lees meer
roerende zaak
  ... onder een roerend zaak verstaan we goederen die normaal gesproken zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden...Lees meer
droit de suite
  ... met het begrip droit de suite wat ook wel zaaksgevolg wordt genoemd bedoelt men de omstandigheid dat een...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
bewaargeving
  ... onder bewaargeving verstaan we een overeenkomst waarbij de ene partij die de bewaarnemer wordt genoemd zich tegenover de andere partij...Lees meer
schenking
  ... schenking in formele zin een schenking of gift in de formele zin is een overeenkomst waarbij de schenker uit vrijgevigheid zich...Lees meer
uitwinning
  ... onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen om een vordering te...Lees meer
bezitloos pandrecht
  ... bezitloos pandrecht wordt ook wel "stil pandrecht" genoemd bezitloos pandrecht is een in het nieuw burgerlijk wetboek nbw...Lees meer
lease
  ... lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand...Lees meer
stabilisatiekoers
  ... een zogenaamde stabilisatiekoers is noodzakelijk als bij een beursintroductie de koers snel wegvalt op dat moment is het de begeleidende...Lees meer
traditio symbolica
  ... een traditionele economie is een vorm van een onderontwikkelde economie waarbij de deelnemers aan die economie gebruik maken van...Lees meer
bodemvissen
  ... als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken...Lees meer
gemeentelijke belastingen
  ... de gemeentelijke belastingen worden geïnd door de gemeente zelf in plaats van door de belastingdienst...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
opstalrecht
  ... het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande...Lees meer
waardepeildatum
  ... de waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de wet waardering...Lees meer
afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
juridisch eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
baatbelasting
  ... een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van...Lees meer
bedrijfsmiddel
  ... een bedrijfsmiddel is een zaak die binnen een onderneming wordt gebruikt bij de uitoefening van het bedrijf bijvoorbeeld een machine...Lees meer
slingerbeweging bij trading
  ... we kennen allemaal de slingerbeweging is het niet van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.