Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 8 april 2014

Termijncontract

Termijncontract

wat is een termijncontract?


Onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met een datum die ergens in de toekomst ligt.

Bijvoorbeeld het kopen van dollars op termijn. Of aardappelen. Of ruwe olie.

Het voordeel is, dat je tevoren weet voor welke prijs je als producent kunt leveren, en als afnemer dat je tevoren weet wat je inkoopprijs is.

De schommelingen in de prijzen worden door de tegenpartij, de traders, afgevangen die door middel van speculatie aan dezelfde schommelingen proberen te verdienen.

Alhoewel de termijnhandel in Nederland relatief weinig bekendheid geniet, is deze handel al eeuwen oud.

Zo bestond er reeds in de 16e eeuw te Amsterdam een termijnmarkt voor graan.

In Nederland is tot op heden de handel in termijncontracten beperkt gebleven tot goederen en metalen, namelijk aardappelen, slachtvarkens, goud, zilver en palladium.

Daarnaast is er de handel in financiële termijncontracten, waar dit boekje over zal gaan.

In het buitenland heeft de termijnhandel een enorme vlucht genomen.

Aanvankelijk werden ook hier goederen, vooral agrarische producten en grondstoffen, op termijn verhandeld.

Later gevolgd door metalen, waarna in 1972 op de Chicago Mercantile Exchange termijncontracten op vreemde valuta werden geïntroduceerd, die in 1975 werden gevolgd door contracten in vast rentende papieren.

Deze financiele termijncontracten (financial futures of eenvoudigweg futures) hebben een explosieve groei van de termijnhandel met zich meegebracht.

De eerste markt die zich uitsluitend beperkte tot de handel in financiële waarden was de New York Futures Exchange, opgericht in juli 1980.

Sindsdien is de financiële termijnhandel in de Verenigde Staten zo sterk gegroeid dat van het totaal van de verhandelde contracten 50 % uit financial futures bestond.

Medio 1986 was dit al opgelopen tot 65 % van het toenmalige volume.

In het begin van de jaren tachtig is de financiële termijnhandel ook buiten de verenigde staten ontdekt.

Zo is de Londense financiële termijnmarkt inmiddels uitgegroeid tot de grootste buitenlandse concurrent van de Verenigde Staten.

Desondanks vindt 90% van de omzet nog altijd in de Verenigde Staten plaats.

In Nederland vinden we sinds voorjaar 1987 de FTA, de Financiële Termijnmarkt Amsterdam.

Termijncontracten hebben een slechte naam.

Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen, namelijk de hefboomwerking en de manier waarop ze aan de man worden gebracht.

Door de hefboomwerking, waar we verderop nog uitgebreid op terugkomen, hebben termijncontracten grote mogelijkheden voor enorme winsten.

Maar, als we de richting van de markt niet goed inschatten, ook mogelijkheden voor forse verliezen.

De winsten krijgen meestal niet veel aandacht, maar de verliezen des te mee.

Zie de zogenaamde Baringsaffaire, waarbij een personeelslid gigantische bedragen verloor.

De hele mediawereld stortte zich erop.

Niemand had het er echter over, dat het bedrag ook door iemand anders verdiend was.

Want, ook op de futuresmarkt ontstaat geen geld, en er verdwijnt geen geld.

Een andere oorzaak is de manier waarop futures worden verkocht.

Door telefonische verkoop worden mensen investeringen in termijncontracten aangepraat.

De eerste keer wint de klant in het algemeen, waarna hij, enthousiast geworden, stelselmatig begint te verliezen.

De handelaar zal steeds meer orders uit gaan voeren, tegen enorm hoge commissies.

Deze illegale praktijk wordt churning genoemd.

Uiteindelijk is hij degene, die er beter van wordt.

De klant blijft uiteindelijk met lege handen achter.

Een andere populaire techniek is Cherry picking, waarbij een broker de voordelige transacties voor eigen rekening uitvoert ten koste van zijn klanten.

Tot slot is het populair om tegengestelde transacties uit te voeren.

Wat voor de ene klant wordt gekocht, wordt voor de andere klant gekocht.

Per saldo geen winst of verlies, wel veel dure transacties.

Omdat deze bedrijven in het begin van de 90-er jaren in opspraak kwamen, en er vaak sprake was van vervolging door justitie, zijn deze uitgeweken naar het buitenland.

Net over de Duitse en Belgische grens hebben zij hun kantoren.

Ga bij de handel in termijncontracten altijd in zee met een betrouwbare handelaar.

Vraag eventueel inlichtingen bij de AFM in Amsterdam.

Zie ook future .
Gebruikte begrippen in termijncontract


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
cherry picking
  ... cherry picking is een illegale praktijk waarbij een broker de voordeligste transacties voor eigen rekening uitvoert ten koste van...Lees meer
chicago mercantile exchange
  ... de chicago mercantile exchange of ook wel cme is een grote goederen en grondstoffenbeurs in chicago opgericht in...Lees meer
churning
  ... onder churning verstaan we een illegale praktijk waarbij een broker of commissionair veel te veel transacties voor zijn klanten uitvoert...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer
termijnmarkt
  ... de termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer

Begrippen waar termijncontract in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

e mini
  ... een e mini contract is een termijncontract waarbij de bedragen...Lees meer
e mini
  ... een e mini contract is een termijncontract waarbij de bedragen per verloren gewonnen punt lager zijn dan bij normale...Lees meer
round turn
  ... een round turnin een termijnmarkt is het aankopen van een termijncontract en het gelijktijd afsluiten door een verkooptransactie van...Lees meer
oliemarkt
  ... in de wereld van de grondstoffenmarkten behoort de oliemarkt tot de belangrijkste en we vinden olie er in verschillende vormen...Lees meer
afwikkelingsmaand
  ... De afwikkelingsmaand is laatste maand waarin een agrarisch termijncontract kan worden verhandeld...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
deliverable stocks
  ... onder deliverable stocks verstaan we voorraden van een grondstof in een opslag die is goedgekeurd door de grondstoffenbeurs en...Lees meer
intracommodityspread
  ... een intracommodityspread is een vorm van een timespread dus een gekocht en een verkocht termijncontract op de grondstoffenbeurzen met verschillende afloopmaanden...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
bundfuture
  ... een bundfuture is een in londen en frankfort verhandeld termijncontract op duitse staatsleningen de bundfuture wordt gezien als een graadmeter voor...Lees meer
contractwaarde
  ... de contractwaarde is de beurswaarde van de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future...Lees meer
stockfuture
  ... een stock future is een termijncontract op een bepaald aandeel er wordt meestal niet uitgegaan van daadwerkelijke levering maar...Lees meer
contractsize
  ... de contract size is de standaardhoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde bijvoorbeeld aandelen waarop een optiecontract een future of...Lees meer
differentials
  ... we spreken van differentials in de wereld van de termijncontracten als er een premie betaald moet worden voor een betere...Lees meer
obligatiefuture
  ... de obligatie future is een termijncontract gebaseerd op een hypothetische obligatie met een coupon van 7% en een nominale...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer
indexcontract
  ... de term indexcontract kan meerdere betekenissen hebben 1 een indexcontract kan betrekking hebben op een optie of termijncontract op een beursindex...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
variation margin
  ... de variation margin is het bedrag dat dagelijks met de houder van een future cq termijncontract wordt verrekend en dat...Lees meer
discount
  ... met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index...Lees meer
discount
  ... Met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index deze discount kan zowel ten opzichte...Lees meer
rentefuture
  ... een rentefuture is een op de beurs verhandelbaar termijncontract met obligaties als onderliggende waarde...Lees meer
leveringsdatum
  ... leveringsdatum is een term uit de termijnhandel en is de datum waarop de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd...Lees meer
leveringsmaand
  ... de term leveringsmaand komt uit de agrarische termijnhandel de maanden waarin de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd kan worden...Lees meer
termijnpremie
  ... de termijnpremie is de winst die een termijncontract opgeleverd heeft nadat dit contract weer is gesloten...Lees meer
closingpurchase
  ... de closing purchase is de engelse term voor sluitingskoop van een optie future of termijncontract ook wel closing buy...Lees meer
closingtransaction
  ... een closing transaction is engelse term voor sluitingstransactie dit kan een sluitingskoop of sluitingsverkoop van een optie future of...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
bookingbasis
  ... onder het begrip booking the basis verstaan we een afspraak bij een termijncontract waarbij ofwel de koper of...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.