dinsdag 10 september 2013

gain

Gain


Er bestaan verschillende manieren om rendementen te berekenen.

Een bekende is de zogenaamde gain.

Gain laat zich eenvoudig berekenen door het eindresultaat te delen door de beginwaarde.

Een voorbeeld: Stel dat we een beginwaarde hebben van 150.Na verloop van tijd is de eindwaarde bereikt en deze is 200.

Volgens de formule is de gain dus 200/150 = 1,33.Een ander voorbeeld.

Stel nu dat de eindwaarde juist was gedaald, dus 75 zou zijn.

De gain is dan 75/150 = 0,5.

De meeste mensen zijn meer gewend om met percentages te werken.

De gain is echter eenvoudig om te rekenen naar een percentage met de formule:

(Gain-1)*100

Een gain van 1,33 is dus (1,33-1) * 100 = 33% en een gain van 0,5 is dus (0,5-1) * 100 = -50%


Gebruikte begrippen in gain


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eindwaarde
  ... de eindwaarde is een ander woord voor toekomstige waarde die berekend wordt uit de hoofdsom plus de samengestelde rente die...Lees meer

Begrippen waar gain in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
capital gain
  ... onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het...Lees meer
capital gain tax
  ... de capital gain tax is de vermogensbelasting in de usa er wordt bij de capital gain tax belasting betaald...Lees meer
cashgain
  ... onder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na...Lees meer
compound gain
  ... we kunnen de gain berekenen over 1 periode maar we kunnen deze ook onderverdelen in kleinere perioden die op...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.