Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

maandag 11 januari 2016

notariële akte

notariële akte


Een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken.

Notariële akten kunnen worden onderscheiden:

1. naar hun vorm.
We onderscheiden dan in minuutakten en in brevetakten;

2. naar de inhoud.
We onderscheiden dan een akte die wordt opgemaakt door de notaris van een door hemzelf verrichte waarneming bijvoorbeeld wat hij als notaris zelf constateert bij een veiling die ten overstaan van hem plaatsvindt. We spreken dan van een zogenaamde procesverbaalakte en de akte waarbij de notaris verklaart dat partijen voor hem zijn verschenen om een akte (partijakte) te ondertekenen, zoals een koopakte van een huis of een hypotheekakte.

Vertalingen van notariële akte

Engels: Notarial instrument


Vertalingen van Partijakte

Engels: instrument recording appearers'statements