maandag 11 januari 2016

notariële akte

notariële akte


Een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken.

Notariële akten kunnen worden onderscheiden:

1. naar hun vorm.
We onderscheiden dan in minuutakten en in brevetakten;

2. naar de inhoud.
We onderscheiden dan een akte die wordt opgemaakt door de notaris van een door hemzelf verrichte waarneming bijvoorbeeld wat hij als notaris zelf constateert bij een veiling die ten overstaan van hem plaatsvindt. We spreken dan van een zogenaamde procesverbaalakte en de akte waarbij de notaris verklaart dat partijen voor hem zijn verschenen om een akte (partijakte) te ondertekenen, zoals een koopakte van een huis of een hypotheekakte.

Vertalingen van notariële akte

Engels: Notarial instrument


Vertalingen van Partijakte

Engels: instrument recording appearers'statementsGebruikte begrippen in partijakte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
veiling
  ... bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel...Lees meer

Begrippen waar partijakte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

notariële akte
  ... een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden...Lees meer