vrijdag 4 april 2014

Automatische prijscompensatie

Automatische prijscompensatieOnder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen volgens een systeem dat afgesproken is in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Dit systeem heeft in zich om te leiden tot een versterking van de inflatie omdat de zogenaamde loon-prijs-spiraal ontstaat.

Dit is vooral duidelijk geweest in de zeventiger jaren.

Door middel van aftoppen heeft men, in deze periode als inkomenspolitiek, enige nivellering geprobeerd te realiseren.