maandag 8 september 2014

Activeren

ActiverenDe term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans van een bedrijf.

De bezittingen komen op de actiefzijde van de balans.

Gebruikte begrippen in activeren


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

actiefzijde
  ... De actiefzijde is in de wereld van het boekhouden een ander woord voor debetzijde of actief...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer

Begrippen waar activeren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer