maandag 28 december 2015

investeringsverzekering

Investeringsverzekering


Een Investeringsverzekering is een speciale verzekering tegen niet-commerciële risico's.

Voorbeelden van dergelijke risico's zijn het transferrisico en fabricatierisico

Deze risico's zijn verbonden aan het doen van investeringen in ontwikkelingslanden. Deze investeringen zijn er op gericht om een een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van die landen. Daardoor zijn er enige voorwaarden aan een investeringsverzekering verbonden. .

Een voorbeeld van een voorwaarde is dat de regering van het betrokken ontwikkelingsland met het desbetreffende investeringsproject moet hebben ingestemd.

Een investeringsverzekering kan afgesloten worden bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV.
Gebruikte begrippen in investeringsverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
economische ontwikkeling
  ... we spreken van economische ontwikkeling in een land als er behalve economische groei dan wel productiegroei ook sprake is...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
investeringsproject
  ... een investeringsproject is een nauwkeurig omschreven plan waarvoor een eveneens nauwkeurig financieel plan wordt opgesteld om de investeringen te bepalen...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
ontwikkelingsland
  ... als we politici en media moeten geloven is elk ontwikkelingsland hetzelfde ze dienen ieder voor zich wel aan een aantal...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.