donderdag 29 mei 2014

Hoger beroep

Hoger beroepOnder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden gevoerd.

Dit hoger beroep kan worden gevoerd als één der partijen het niet eens is met de beslissing van de rechter aan wie het geschil in eerste instantie werd voorgelegd.

In plaats van hoger beroep spreken we ook wel van appel of alleen beroep

Vertalingen van appel / hoger beroep

 
Engels:  appeal  
Duits:   Berufung   
Frans:   appel