Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 8 september 2014

acid test

Acid TestOnder de acid test, de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief de voorraden gedeeld door het kort vreemd vermogen

Dit kengetal wordt gezien als een indicatie of een onderneming in staat zal zijn om de kortlopende schulden gemakkelijk af te lossen.
Omdat voorraden niet altijd even gemakkelijk in geld om te zetten zijn, worden deze bij de acid test buiten beschouwing gelaten.

Kredietverstrekkers waarderen de acid test omdat je er snel aan kunt zien of een onderneming onder alle omstandigheden aan de verplichtingen kan voldoen.

De acid test of quick ratio kan natuurlijk vergeleken worden met kengetallen uit het verleden of van vergelijkbare ondernemingen, maar de waarde 1 wordt in het algemeen als acceptabel gezien.

Het verschil met de current ratio zit hem in het feit dat daarbij de voorraden geen rol spelen

Bij bijvoorbeeld een kredietaanvraag bij een bank maakt men meer gebruik van de de dynamische liquiditeit. omdat deze een beter beeld geeft voor de (nabije) toekomst dan de current ratio of de quickratio.

Gebruikte begrippen in acidtest


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
current ratio
  ... de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiĆ«ren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
vlottende activa
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.