dinsdag 10 februari 2015

Current ratio

Current ratioDe normwaarde voor een goede Current ratio is 2 volgens analisten. van belang omdat dit aangeeft of op de korte termijn aan de verplichtingen voldaan kan worden.

In formulevorm:

netto werkkapitaal = vlottende activa - vlottende passiva

Vaak wordt in plaats van netto werkkapitaal de current ratio gebruikt. Deze formuleert het anders:

current ratio = vlottende activa / vlottende passiva.

Het mag duidelijk zijn dat deze current ratio boven de 1 moet zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Maar we kunnen verder weinig zien aan het getal zolang het groter dan 1 is.  De normwaarde voor een goede Current ratio is 2 volgens vele analisten maar het getal op zich zegt niet zoveel.

Zo speelt bijvoorbeeld de waardering voor de grondstoffen en rol. Zijn er veel courante voorraden of zijn er veel voorraden die pas op langere duur te gelde gemaakt kunnen worden? Overigens kunnen bijvoorbeeld de voorraden van een bedrijf sterk wisselen in de loop van het jaar. Vooral bij seizoensgebonden bedrijfsactiviteiten zie we dat verschijnsel.

Om dit probleem te omzeilen maken veel bedrijven gebruik van de quick ratio. Omdat het hier gaat om een typische momentopname op een balans maakt men voor kredietaanvragen bij banken meestal gebruik van de dynamische liquiditeit.