Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 10 februari 2015

Uitgevende instelling

Uitgevende instellingDe term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft. (al dan niet via een openbare emissie)

Bij de uitgifte van aandelen is vooral de perceptie van de beleggers over het bedrijf van belang die uiteindelijk in moeten schrijven op een emissie en de marketingafdelingen draaien dan ook overuren om het bedrijf zo goed mogelijk aan het investerende publiek te presenteren.

Bij obligaties gaat het allemaal minder spectaculair aangezien deze in het algemeen op de kapitaalmarkt weggezet worden. En die is alleen geïnteresserd in de mening van de ratingbureau's over de betreffende uitgevende instelling.

Hoe lager de rating, hoe meer rente deze instelling op tafel zal moet leggen om een uitgifte van obligaties kwijt te raken.
Gebruikte begrippen in uitgevende instelling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar uitgevende instelling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
emissiebank
  ... een emissiebank is een bank die de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende instelling en deze vervolgens zelf...Lees meer
emissiehuis
  ... een emissiehuis is een bank die een emissie of uitgifte van aandelen of obligaties door een uitgevende instelling begeleidt...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
absolute call privilege
  ... Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst...Lees meer
aflossingskoers
  ... Onder de aflossingskoers verstaan we de koers waartegen de obligaties worden afgelost door de uitgevende instelling van de betrokken obligaties...Lees meer
plaatsingsrisico
  ... het plaatsingsrisico is het risico voor de banken bij een overgenomen emissie dat niet alle overgenomen stukken worden geplaatst...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
issued
  ... onder de aandelen die "issued" zijn rekenen we de aandelen in portefeuille bij de uitgevende instelling zelf daarnaast kennen we...Lees meer
reglement obligaties in doorlopende afgifte
  ... het reglement obligaties in doorlopende afgifte bevat de bepalingen op het gebied van de afgifte en...Lees meer
niet volgestort aandeel
  ... een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam waarbij slechts een deel bijv10% van de nominale waarde...Lees meer
reischeque
  ... een reischeque is een speciaal voor verblijf in buitenland in het leven geroepen cheque deze wordt ondermeer uitgegeven door american...Lees meer
fondsenreglement
  ... het fondsenreglement is het reglement van de effectenbeurs van amsterdam exchanges waarin de rechten en plichten van een uitgevende instelling...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
koersrisicoeffecten
  ... het koersrisico van effecten is het risico dat voortvloeit uit het zich steeds wijzigende koersverloop van een tot...Lees meer
niet genoteerd beleggingsfonds
  ... bij een niet genoteerd beleggingsfonds wordt er geen koers op de beurs bepaald het is immers niet op...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
herplaatser
  ... een herplaatser is iemand die op zijn beurt een deel van een emissie in aandelen of obligaties overneemt die een...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
aankondiging
  ... De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer
betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer
emissie syndicaat
  ... onder een emissiesyndicaat verstaan we een samenwerking van een onderneming met één of meer banken om een emissie tot stand...Lees meer
schorsing van de officiële notering
  ... een schorsing van de officiële notering is een maatregel die neerkomt op het tijdelijk doen vervallen...Lees meer
schuldregister
  ... een schuldregister is een register bij een uitgevende instelling waarin de naam van de belegger staat die deelneemt aan een...Lees meer
uitgifteprijs
  ... de uitgifteprijs is de koers prijs waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt...Lees meer
betaalvorm
  ... de betaaldatum is in de effectenwereld de datum waarop een afgeleid recht bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt...Lees meer
trust akte
  ... we vinden de trusakte bij warrants waar de houders vaak een anonieme groep vormen...Lees meer
special product
  ... een zogenaam special product is een optie waarbij de uitgevende instelling garant staat voor de uiteindelijke uitbetaling in...Lees meer
syndicaat
  ... een syndicaat of ook wel een emissiesyndicaat is een groep banken die de emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen...Lees meer
emissiebedrijf
  ... het zogenaamde emissiebedrijf is een onderdeel van een bank dat gericht is op het adviseren en begeleiden van bedrijven die...Lees meer
greenshoe
  ... de term greenmail kent meerdere betekenissen beide in de overname sfeer van bedrijven...Lees meer
verwisselingskantoor
  ... onder een verwisselingskantoor verstaan we een bank die voor de uitgevende instelling de zaken regelt zoals...Lees meer
aflossingsdatum
  ... de aflossingsdatum is de eerste datum waarop een obligatie door de uitgevende instelling afgelost kan worden...Lees meer
betaaldatum
  ... de betaaldatum is de datum waarop een afgeleid recht van een effect bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt...Lees meer
datum aankondiging
  ... de datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.