Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 24 maart 2014

Risico aversie

Risico aversieOnder het begrip risico aversie verstaan we de mate van afkeer van beleggers om in risicohoudende waarden zoals bijvoorbeeld aandelen te stappen.

Risico aversie is persoonsgebonden. Het is voor elk persoon anders en wordt sterk bepaald door de persoonlijke omstandigheden. Iemand met een groot kapitaal zal anders tegenover een risicovolle investering staan dan iemand die moeite heeft om rond te komen.

Daarnaast heeft de groep beleggers iets in de zin van een soort collectieve risico aversie. Dan zijn bepaalde markten en aandelen uit de gratie. Met name in een periode waarin weinig handel is, vaak bij een dalende markt stellen we dat de beleggers gezamenlijk een hoge risico aversie hebben.

Op het moment dat investeerders weer in meer risicovolle beleggingen stappen (vaak als deze goedkoper zijn geworden na een forse -meestal te ver doorgeschoten- daling wordt er gezegd dat de risico aversie wat af lijkt te nemen.

Omdat risico een zeer subjectief begrip is, geldt dit natuurlijk ook voor de term risico aversie.Risico aversie in theoretisch modelDe term risico aversie is ook een eigenschap die de belegger wordt toegedicht vanuit de wereld van de portefeuilletheorie en die neerkomt op het feit dat een belegger altijd de voorkeur zal geven aan een belegging met een bepaald vast rendement en een grote mate van zekerheid ten opzichte van een belegging met hetzelfde rendement maar een grotere onzekerheid.


Compensatie leidt tot meer risico

De Nobelprijswinnaar Daniel Kahnemann heeft een via een gedragsonderzoek ook aangetoond dat beleggers een zeer sterke afkeer van het leiden van verlies hebben en dat dit hoe dan ook zo snel mogelijk weggewerkt dient te worden. Kennelijk is de afkeer van risico dan zo groot dat dit zo spoedig mogelijk weg moet

Opmerkelijk genoeg gaan vrijwel alle beleggers hun gevoel van onvrede over het verlies en het opgelopen risico dan maar compenseren door alleen maar steeds meer risico te nemen. Op dat moment vloeit uit risico aversie dus juist meer risico voort.

Vaak met het voorspelbare gevolg dat de problemen alleen maar groter worden. 

Risico aversie is dus een belangrijk fenomeen in de beleggerswereld waarvan iedereen zich ervan bewust is dat het bestaat maar waarbij iedereen ook moeite heeft het te benoemen en te onderkennen.

Het is dan ook een wat vaag begrip dat vooral in de spreektaal (en de media) is terug te vinden.
Andere belangrijke factoren die een rol spelen bij het verklaren van het gedrag van traders en beleggers zijn ondermeer:

Aversie voor verliezen effect

Al Uitgegeven geld effect

Dispositie effect

Uiteindelijke uitkomst effect

Recent gebeurd effect

Representatie bias

Prijsverankering

Kuddeeffect

Te snelle conclusies effect
Gebruikte begrippen in risico aversie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
compenseren
  ... onder compenseren verstaan we het ongedaan maken van een verplichting op de agrarische termijnmarkt van amsterdam exchanges door het afsluiten...Lees meer
dalende markt
  ... we spreken van een dalende markt bij een markt met gedurende een langere periode dalende beurskoersen een dergelijke dalende markti...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.