maandag 18 januari 2016

gecombineerde balans

Gecombineerde balans


Een gecombineerde balans bevat geen afzonderlijke bedrijfsposten maar de optelsom van de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven.

In het algemeen bestaat er daarbij geen zeggenschap van het ene bedrijf over het andere ofwel er is geen sprake van een vorm van hiërarchische verhoudingen.

Vertalingen van gecombineerde balans

Engels:  combined balance sheet


Gebruikte begrippen in gecombineerde balans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer