zaterdag 9 mei 2015

disconteren

DisconterenOnder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen, waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht.

Dit wordt veel gedaan bij banken onderling en bij banken naar de Centrale Bank.
Gebruikte begrippen in disconteren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Begrippen waar disconteren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

forfait overeenkomst
  ... een forfaitovereenkomst is een overeenkomst waarbij bijvoorbeeld een wissel wordt gedisconteerd onder afstand van het regresrecht...Lees meer
disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer
exportfinancieringsarrangement
  ... het zogenaamde exportfinancieringsarrangement of afgekort efa is een speciaal arrangement dat is ingesteld door de nederlandsche bank nv en...Lees meer