zondag 24 januari 2016

garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen

Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen


De Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen is een regeling die de toevoer van risicodragend vermogen naar kleine en middelgrote bedrijven moest stimuleren.

De kern van de deze regeling is dat erkende particuliere participatiemaatschappijen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding door de overheid van het grootste deel van de gerealiseerde verliezen op participaties die de participatiemaatschappijn in dergelijke bedrijven genomen heeft.
Gebruikte begrippen in garantieregeling particuliere participatiemaatschapijen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.