Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 17 september 2017

De verborgen gevaren van opties

De verborgen gevaren van opties


De optie als wonderbelegging

We kennen allemaal de verleidingen van opties. Mensen die hun investering van een euro per optie naar vijf euro per optie zien gaan in een paar dagen. We kennen allemaal de mensen die opscheppen over hun enorme winsten. Dat daar mensen tegenover staan die evenveel verloren hebben zien we niet dus dat kan een behoorlijk vertekend beeld geven bij mensen die niet zo thuis zijn in de optiewereld. Er zijn wel degelijk gevaren bij opties. Het is echt niet allemaal goud wat er blinkt.

 

De optie als wonderbeleggingWe krijgen nu het beeld voor ogen van beleggers die de ene verdubbeling van hun kapitaal na de andere voorbij zien komen. Dat beeld klopt uiteraard niet. Zou het kloppen, dan zou iedereen het zijn gaan doen en zou de markt tot stilstand zijn gekomen. Dus wellicht is het tijd om eens te gaan kijken naar de andere kant.  Laten we de voornaamste drie negatieve kanten eens op een rijtje zetten.

Het valse vertrouwen


Iedereen kent de lange rij met indrukwekkende termen die rond de optiewereld zit. Denk aan  Put- en callspreads, vertical spreads, Iron Condors,Iron Butterflies,de straddle, de strangles, de Kalender Spread, de ratio spread, de back spread, de covered call, de naked call en noem ze allemaal maar op. Er zijn er tientallen. Dit geeft het idee dat er een zwaar wetenschappelijke achtergrond achter al deze hulpmiddelen zit die ze betrouwbaar maken en ze een gevoel van onfeilbaarheid verschaffen. Het tegendeel is echter waar.  Deze lijst van fraaie en ondoorzichtige namen komt met name uit de marketinghoek van de optiegoeroes die regelmatig een nieuw product nodig hebben omdat de schoorsteen moet blijven roken. En dan liefst met geld van beleggers die cursussen volgen en boeken kopen, want dat is nog altijd de zekerste vorm van inkomen.

Het punt met deze mooie namen is dat er een strategie achter zit die op zich wel kan werken (en dat vaak ook wel doet) maar die alleen te gebruiken is voor professionele handelaren zoals marketmakers en andere optiehandelaren die zonder commissie kunnen werken.

Bedenk dat een mooie naam geen enkele garantie geeft dat het hier een aanpak betreft die winst maakt. Bij trading, ook in opties, wint in het algemeen een simpele aanpak van een complexe, ondoorzichtige structuur. En omdat de meeste van deze fraaie strategieën ook nog eens gebruik maken van meerdere optiecontracten gaat ook het tweede punt een grote rol spelen:

2. De rol van commissies

We hebben het al genoemd. De meeste optiestrategieën zijn alleen bruikbaar voor professionele handelaren die met weinig tot geen provisie kunnen werken. Maar vooral beginnende beleggers kijken naar de op het eerste gezicht redelijke bedragen die men neer moet tellen aan commissie en trekken de conclusie dat dit allemaal wel meevalt. En uiteraard zal hun bank of commissionair hun echt niet wijzer maken want voor hen is het een belangrijke inkomstenbron. Als u tussentijds iets aan een strategie bij moet stellen (en dat komt regelmatig voor, dan wordt het allemaal alleen nog maar erger.

Uiteindelijk is het waarschijnlijk de grootste kostenpost die elke belegger of trader bedreigt.

3. Zero sum game

Opties vormen een zero sum game. Tegenover elke winnaar staat een even grote verliezer. En omgekeerd. Alleen de professionele handel verdient altijd iets aan de commissies. Daardoor is er eigenlijk geen sprake van een zero sum game maar van een "negative sum game".

Dat betekent dat u als belegger een eenzame strijd moet leveren tegen een groep professionals die bereid zijn om een tegengestelde positie in te nemen. Denk niet dat u deze groep te slim af kunt zijn. Men weet veel en veel meer dan u ooit zult weten. En deze partij leeft ervan. Meestal nog vrij goed ook.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat alle marketing die uit deze hoek vandaan komt (en dat is niet alleen via advertenties en dergelijke maar ook via "objectieve" deskundigen in kranten en andere media) er op gericht is om u veel te laten handelen. Vergelijk het maar met een casina waar u ook gratis eten en drinken wordt aangeboden. Alles is er op gericht om u in actie te laten komen. En of dat voor u interessant is of niet, dat is wat de professionele handel betreft toch echt uw probleem

Conclusie

Opties zijn een interessant beleggingsinstrument voor mensen die simpel denken en handelen. En die vooral verstand van zaken hebben. Hebt u de neiging om mooie verhalen van derden te geloven, dan is optiehandel beslist niets voor u en moet dat ten zeerste worden afgeraden.


Gebruikte begrippen in verborgen gevaren van opties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genoemd is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer

 
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer

 
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer

 
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer

 
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer

 
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer

 
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer

 
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

 
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer

 
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer

 
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer

 
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer

 
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

 
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer

 
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer

 
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

 
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer

 
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer

 
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer

 
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer

 
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer

 
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer

 
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer

 
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer

 
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

 
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer

 
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer

 
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer

 
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer

 
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.