Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 16 september 2017

Hoe zet je een trading plan op?

Hoe zet je een trading plan op?

Hoe zet je een trading plan op
het belang van het tradingplan

De noodzaak van een tradingplan

Een trading plan is een absolute noodzaak als iemand niet alleen een trader wil worden maar ook wil overleven om op de langere duur succesvol te worden. Het is noodzakelijk om alle hindernissen te overwinnen en valkuilen te ontlopen die een trader in zijn carrière tegen zal gaan komen.


Wat is een tradingplan beslist niet?

Maar laat één ding daarbij duidelijk zijn: Het doorwerken van een aantal boeken en artikelen (zoals die op dit weblog) en wat simpele regels op een A4'tje schrijven maakt nog geen trading plan. Dat is meer een plan om op den duur op al dan niet spectaculaire wijze onderuit te gaan. Een goed trading plan vraagt heel veel werk en moet aanzienlijk beter beschreven zijn dan simpele dooddoeners als "Koop laag en verkoop hoog".

Begin met zelfonderzoek

Om een plan op te zitten zult u toch echt eerst aan wat zelfonderdoek moeten doen. U moet er voor gaan zitten en alles noteren wat u bezit en waar u verantwoordelijk voor bent. En dat is dus al heel wat meer dan wat geldelijke notities.  Het is heel belangrijk dat u onder ogen ziet wat u aan kunt.

De geestelijke kant is bepalend

Met name geestelijk. Ieder mens zit anders in elkaar en uw temperament en karakter zijn de twee voornaamste aspecten van uzelf waar u naar zult moeten gaan kijken. Een plan kan namelijk kunstmatig en puur theoretisch worden als er noodzaak is voor actie en u doet het toch niet. Dan heeft het ook niet veel zin om de regels op papier te zetten, nietwaar?

Een plan moet bij u passen

Een goed tradingplan moet in alle denkbare aspecten bij u passen zodat u het volgen kunt. Het plan moet passen binnen uw eigen grenzen, die alleen uzelf eigenlijk maar kan stellen. Een voorbeeld is het bedrag dat u in de waagschaal wilt zetten. Hoeveel verlies kunt u aan? Dat is alvast één keiharde grens. Het besef hebben waar uw grenzen liggen is van groot belag voor elke handelaar.

Welk rendement hebt u voor ogen?

Als u de nodige zelfreflectie achter de rug hebt en weet waar u uw beperkingen moet gaan zoeken kunt u zich gaan concentreren op het doel dat u wilt gaan bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door een bedrag te stellen dat u binnen een bepaalde periode wenst te behalen. Wilt u bijvoorbeeld 100 euro per dag verdienen, dan is wel uit te rekenen hoeveel u dagelijks in moet zetten om met het door u gekozen trading systeem dit bedrag te kunnen realiseren. Rekening houden met de bekende moneymanagement regels zal voor 100 euro per dag al een flink tradingkapitaal noodzakelijk blijken.

Waar gaat u in handelen?

Dan moet u weten waar u in gaat handelen. U moet een markt kiezen of een commodity waar u de nodige kennis van hebt, En het moet uw interesse hebben. Want dat is nodig om de markten bij te houden en alles te weten wat er gebeurt. Willen we succes hebben dan is het echt noodzakelijk om te weten hoe de vlag erbij hangt  op de markt.


Welke markt kiest u? 

Hebt u eenmaal een markt gekozen dan is het tijd om steeds gedetailleerder te gaan. U zult zich moeten gaan verdiepen in zaken als individuele aandelen en hun performance onder bepaalde marktomstandigheden. En dan kunt u kijken of ze passen in uw toekomstplannen op het gebied van trading. Een aandeel dat geleidelijk maar niet al te spectaculair groeit past prima in een conservatieve portefeuille maar voor iemand die een redelijk bedrag per dag nodig heeft om naar de supermarkt te gaan zal het niet snel voldoende zijn. We zullen dan al snel vervallen aan veel riskantere beleggingen, volatiele aandelen in een even beweeglijke markt.


Onder welke condities gaan we kopen of verkopen?

Nu we weten waar we in willen gaan handelen is het tijd om te besluiten onder welke condities u de markt in stapt en onder welke u die weer verlaat. En dat is meer dan gewoon maar laag kopen en duur weer verkopen.

Ervaren traders zoeken naar zekerheden

Ervaren traders gaan op zoek naar prijzen waarbij ze vrij zeker weten dat ze een winst kunnen behalen. En die aankoop doen ze meestal ook nog met een bepaalde timing. Die is meestal gebaseerd op het gedrag van de markt. We kopen bijvoorbeeld niet als er een goede kans op een daling is. Dan is het voordeliger om nog eventjes te wachten. En ook in een stijgende markt dient u te weten wanneer u de markt weer gaat verlaten. En dat gaan we doen ook. Ook al zeggen alle goeroes dat de markt nog zoveel verder omhoog kan gaan. En datzelfde geldt bij dalende posities. Ook dan moet duidelijk zijn wanneer we de markt tijdelijk gedag zeggen om iets anders te gaan doen.


Verlies nemen is vanzelfsprekend

Het nemen van een verlies op zijn tijd is een vanzelfsprekend iets. Het hoort erbij. Uw exitstrategie geeft aan of u dat moet doen. En dat doet u dan ook. U behoort niet tot degenen die nog even wachten of het beter wordt want dat is meestal niet op korte termijn het geval.  Misschien klinkt dit vreemd maar een goed tradingplan houdt rekening met verliezen die op deze wijze gaan ontstaan. Want het is onvermijdeljk dat er verliezen gaan komen. En dus worden ze ingecalculeerd.

Het kost tijd maar die is goed besteed

Het klinkt allemaal logisch en niet al te ingewikkeld, nietwaar? En toch zult u merken hoeveel tijd het kost om een goed tradingplan te maken waarmee u het niet alleen lang vol kunt houden maar waarmee u ook uw doelen kunt bereiken.

Dus waar is het wachten op? Begin nu met een tradingplan te ontwikkelen. Des te eerder kunt u de vruchten van uw werk als trader gaan verwachten.


Gebruikte begrippen in opzetten van een tradingplan


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
commodity
  ... de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
noteren
  ... bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rug
  ... een rug was in het bargoens de aanduiding voor een bankbiljet van 1000 gulden ten tijde van de echte gulden...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
stijgende markt
  ... een stijgende markt is een markt met langdurig stijgende beurskoersen dus met een stijgende trend de korte dag...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vlag
  ... de vlag is een koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt in een uptrend en dat aangeeft dat er even...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.