Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 16 september 2017

een portefeuille beschermen met opties

Een portefeuille beschermen met opties


Het blijft een vorm van verzekeren

Misschien wel één van de voornaamste redenen dat de financiële markten bestaan is dat ze de mogelijkheid bieden om risico bij een ander neer te leggen. Zeg maar een vorm van verzekering.
Deze manier om het eigen risico drastisch te verminderen wordt hedging genoemd. Er zijn vele technieken bekend waarmee deze hedging kan worden uitgevoerd.

Uiteindelijk komen ze toch allemaal neer op een vorm van verzekering waar een premie voor moet worden betaald. Het is dus geen gratis verzekering. Wat dat betreft is het niet anders dan bij onze verzekering van ons huis, auto etc.

Huis verzekeren is normaal. Belegging verzekeren niet.

een portefeuille beschermen met opties is als het hebben van een brandverzekeringVreemd genoeg is het verzekeren van het eigen huis voor niemand een probleem maar het investeren in een paar put opties om een even waardevolle belegging te verzekeren is dat meestal wel.
De kans dat een negatieve beweging op de aandelenmarkt de portefeuille beschadigt is groot. Dat gebeurt om de paar jaar.

De kans dat het huis afbrandt is statistisch  te verwaarlozen. In feite is de premie die we betalen voor de put opties exact hetzelfde als de verzekering die we voor ons overige bezit neertellen.

Een goede balans is de collar

Een balans tussen verzekering en kosten is echter best te vinden en is uitermate goed voor onze nachtrust. Een hulpmiddel dat een voordelige verzekering kan bieden is de zogenaamde Collar Strategy.

Bij een collar worden de putopties betaald door de verkoop van gedekte callopties. Daarbij worden out of the money callopties gebruikt waardoor er ruimte naar boven open blijft. Ook bij de putopties kunnen we zo de kosten drukken door een eigen risico in te bouwen en gebruik te maken van out-of-the-money put opties.

Er zal in geen van de gevallen veel geld op tafel moeten komen.


Maar mijn portefeuille kan nu niet oneindig groeien

Een bezwaar van veel beleggers is dat de opbrengst van de portefeuille nu vast staat en niet oneindig door kan groeien. Iets wat maar gedeeltelijk waar is. Portefeuilles stijgen echt niet constant.

Maak gebruik van de wegvallende verwachtingswaarde

Omdat we gebruik maken van gekochte opties hebben we te maken met de snelle terugval van de verwachtingswaarde aan het einde van de looptijd. (de zogenaamde time-decay) Het is daarom zaak de opties voordat deze op gaat treden te verkopen en te vervangen door nieuwere met een langere looptijd.

De verkochte calls houden we wel aan tot het einde om van de wegvallende verwachtingswaarde te kunnen profiteren.

Uw kosten zijn met een collar goed in de hand te houden

Door hier met enig verstand van zaken en wat handigheid mee te spelen zijn de kosten van uw verzekering aardig in de hand te houden zoals u zult gaan zien. En de kosten zijn een goede nachtrust meer dan waard.
Gebruikte begrippen in portefeuille verzekeren met opties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.