Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 9 september 2013

sharpe ratio

Sharpe ratioDe sharpe ratio is een getal, ontwikkeld door William F. Sharpe in 1966.

De sharperatio koppelt het rendement van het systeem, het rendement van een risicovrije belegging (bijvoorbeeld deposito's) en de variantie of de standaardafwijking.

Beide komen we tegen in de literatuur.

In principe maakt het niet veel uit welke we gebruiken, zolang we dat maar consequent doen.

Deze laatste statistische grootheid geeft aan in hoeverre de verwachte opbrengst af kan wijken van de realiteit.

In formule

 (E-I)/sd 

waarbij

 E = Te meten rendement
 I = Risico vrije rentevoet (gemiddeld in de meetperiode)
 sd = Standaardafwijking van het rendement

Hoe hoger de ratio, hoe hoger het ook in de toekomst te verwachten rendement, hoe lager de ratio, hoe lager het rendement.

Een opmerkelijk feit van de sharpe ratio is dat sterk positieve afwijkingen, bijvoorbeeld als een fondsmanager eens een meevaller meepikt, leiden tot een grotere standaardafwijking.

Het gevolg is dat dit goede gedrag wordt beloond met een lagere Sharpe ratio! Dit maakt de sharperatio nogal omstreden.

Er bestaat wel een versie die alleen naar de negatieve afwijkingen kijkt, de zogenaamde Sortino ratio , maar deze komen we in de praktijk vrijwel niet tegen.

De Sharpe ratio wordt ook in veel publicaties gehanteerd om bijvoorbeeld rendementen van beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken.

Een nadeel van de sharperatio is, dat de rente over de periode waarover we deze bereken, bekend moet zijn.

En daar deze rente meestal niet constant is, komen er nogal wat extra complicaties bij de berekening kijken.

Een ander nadeel van de Sharperatio is dat de correlatie tussen de onderlinge trades een rol speelt bij de risicobeleving maar dat die niet tot uiting komt bij de berekening van de sharperatio.Stel we hebben twee traders, A en B, die beide 25 traders van +10% en 25 trades van -5 hebben afgesloten. Het verschil is dat ze bij trader A keurig verdeeld zijn en bij trader B eerst alle positieve trades komen en daarna alle negatieve. Uiteindelijk zullen ze op hetzelfde punt uitkomen. De sharperatio is dezelfde. Maar als we het pad zien hoe we tot het eindresultaat komen dan zullen de meeste mensen een duidelijke voorkeur hebben voor trader B
Gebruikte begrippen in sharpe ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
correlatie
  ... correlatie is de wiskundige of statistische samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksen...Lees meer
fondsmanager
  ... de fondsmanager is een benaming voor de beheerder van een beleggingsfonds...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
standaardafwijking
  ... de standaardafwijking wordt berekend uit de variantie...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer

Begrippen waar sharpe ratio in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Sortino ratio
  ... de sortino ratio is een minder vaak gebruikte variant op de sharpe ratio waarbij alleen de negatieve afwijkingen van...Lees meer
treynorindex
  ... de treynor index is een variant op de sharpe ratio waarbij in plaats van de standaardeviatie de beta van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.