woensdag 27 mei 2015

publikatie balans

publikatie balans


De publikatie balans is een speciale, wat minder gedetailleerde uitvoering van de balans van een vennootschap die gedeponeerd moet worden bij de kamer van koophandel.

De publicatiebalans wordt ook wel de commericiële balans genoemd.  De posten van deze balans zullen in het algemeen overeenkoment met de betreffende grootboekrekeningen in de boekhouding van de onderneming

Vertalingen van publicatiebalans

Engels:  commercial balance sheet


Gebruikte begrippen in publikatiebalans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar publikatiebalans in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

commerciële balans
  ... de publikatie balans is een speciale wat minder gedetailleerde uitvoering van de balans van een vennootschap die gedeponeerd moet worden...Lees meer